produktkatalog produktkatalog - Vårdgivare Skåne

Comments

Transcription

produktkatalog produktkatalog - Vårdgivare Skåne
2016-02-23
PRODUKTKATALOG
Handskar
Operations- och
undersökningshandskar
Avtal 1401703, 2015-02-01--2017-01-31
Avtal 1500385, 2015-09-01--2017-08-31
Kontakt produktfrågor
Vid produktfrågor kontaktar du materialkonsulent Irina Haeger på Koncerninköp.
E-post: [email protected], telefon 040-675 32 95
Expertgrupp
Personer från Region Skånes olika vårdinrättningar har ställt kraven på produkterna i upphandlingen. Du kan även
vända dig till dessa personer för att få svar på dina produktfrågor.
OPERATIONSHANDSKAR
KRYH
CSK
Jan Hedenrud
Op ssk
SUND Helsingborgs lasarett
Anna-Pia Wennerholm
Op ssk
SUS
Lund
Lars Bodin
Op ssk
SUS
Malmö
Britt-Louise Boman
Op ssk
SUS
Malmö
Annika Kruuse Källén
Op ssk
UNDERSÖKNINGSHANDSKAR
SUND Helsingborgs lasarett, akutmott
Mia Eklund Plato
Ssk
SUS
Lund, akutmott
Rut Sloberg
Usk, gipstekniker
SUS
Lund, yrkes- och derm avd
Ola Bergendorff
Kemist/docent
SUS
Malmö, ort op
Susanne Helmersson
Usk
SUS
Malmö, onkologen
Anna Hultqvist
Ssk
SUS
Malmö, IVA
Catarina Örhn
Usk
SUS
Malmö,
Lasse Bengtsson
Miljöcontroller
Koncernkontoret, miljöenheten
Anna Åkerberg
Miljökemist
Vårdhygien
Ulla Björne
Ssk
Vårdhygien
Åsa Petersen
Ssk
Kontakt avtalsfrågor
Vid avtalsfrågor kontaktar du inköpare Marc Wallgren på Koncerninköp.
E-post: [email protected] telefon 040-675 32 17
Förändringar efter avslutad upphandling
Produkter som har utgått eller utgår efter avslutad upphandling finns upptagna på sidan 13-14.
Tänk på att produkter som är lagervara hos förrådsleverantör Mediq utgår först när det gamla lagret är slut.
Så beställer du
Offentliga vårdgivare beställer via Raindance beställningsportal.
Privata vårdgivare beställer via Mediqs webshop.
Läs mer om beställning av förbrukningsartiklar på Vårdgivare i Skåne, www.skane.se/forbrukning
Så reklamerar du
Hur du reklamerar en produkt hittar du på Vårdgivare i Skåne,
vardgivare.skane.se/patientadministration/avvikelsehantering
Innehållsförteckning
OPERATIONSHANDSKAR4
- Polyisopren4
STANDARDHANDSKE - GammexPF IsoDerm
4
UNDERHANDSKE - GammexPF IsoDerm Underglove
4
- Polykloropren/neopren5
STANDARDHANDSKE - Gammex Non-Latex Sensitive
5
STANDARDHANDSKE - Gammex Non-Latex
5
- Latex6
STANDARDHANDSKE - Biogel Eclipse6
STANDARDHANDSKE - Biogel Eclipse Indikator
6
UNDERSÖKNINGSHANDSKAR7
- Nitril7
NITRILHANDSKE - Selefa Nitril7
NITRILHANDSKE - Evercare Nitril7
NITRILHANDSKE - Evercare Nitril kraftig, x-lång
8
NITRILHANDSKE - Evercare Nitril kraftig, x-lång, extra kemikalietålig
8
NITRILHANDSKE - Evercare Nitril Slät
9
- Copolymer9
SKYDDSHANDSKE PÅ ARK - Sensiguard
9
- Plast/PE9
SKYDDSHANDSKE - Topguard9
ÖVRIGT10
BOMULLSVANTE10
HANDSKHÅLLARE - Box Holder10
UTGÅENDE OPERATIONSHANDSKAR11
STANDARDHANDSKE - Protexis Pl Micro
11
STANDARDHANDSKE - Sempermed Supreme
11
UNDERHANDSKE - GammexPF Sensitive
11
UTGÅENDE UNDERSÖKNINGSHANDSKAR12
NITRILHANDSKE - Sterling Nitrile12
NITRILHANDSKE - Medola Nitrile X-tra
12
NITRILHANDSKE - Nitrile Milky Smooth
12
NITRILHANDSKE - Nitrile White Long
12
Lagar och standardkrav13
Förvaring13
Handskar som avfall13
Hudproblem och allergier13
OPERATIONSHANDSKAR
Handskar av polyisopren
Polyisopren är namnet på polymerer av isopren. Det skapar en petroliumbaserad korsbunden
film som erbjuder ett skydd liknande latex.
STANDARDHANDSKE - GammexPF IsoDerm
Berner Medical
Längd 300 mm, med rullkant, vit/krämfärgad. Steril.
ERSÄTTER
PROTEXIS Pl
Puderfri och fri från DPG (difenylguanidin) och CPC (typ av glidmedel).
Kan användas separat som standardhandske eller som ytterhandske i
kombination med GammexPF IsoDerm Underglove - liknande ett
punktionsindikeringssystem.
REKOMMENDERAS vid misstänkt latexallergi.
ART NR
STORLEK
ART NR
STORLEK
24845
5,5
Ersätter 18945
24849
7,5
Ersätter 22056
24846
6,0
Ersätter 22503
24850
8,0
Ersätter 22057
24847
6,5
Ersätter 22504
24851
8,5
Ersätter 18807
24848
7,0
Ersätter 22055
24852
9,0
Ersätter 18808
UNDERHANDSKE - GammexPF IsoDerm Underglove
Berner Medical
Längd 300 mm, med rullkant, grön. Steril.
Puderfri och fri från DPG (difenylguanidin) och CPC (typ av glidmedel).
Kan användas som underhandske i kombination med GammexPF IsoDerm - liknande ett punktionsindikeringssystem.
ART NR
STORLEK
18921
5,5
24853
ERSÄTTER
PROTEXIS Pl Blue NT
ART NR
STORLEK
UTGÅR
24856
7,5
Ersätter 18925
6,0
Ersätter 18922
24857
8,0
Ersätter 18926
24854
6,5
Ersätter 18923
24858
8,5
Ersätter 18927
24855
7,0
Ersätter 18924
24859
9,0
Ersätter 18928
4 (16)
www.skane.se/forbrukning - produktinformation, reklamationer m m)
2016-02-23
Handskar av polykloropren/neopren
Neopren är ett syntetiskt gummi som har snarlika, de positiva egenskaperna, som latex har.
Neoprenhandskar har god resistens mot många kemikalier, som till exempel syror, alkohol,
kaustik, tvättmedel, ketoner samt ett flertal av våra vanligaste cytostatika.
STANDARDHANDSKE - Gammex Non-Latex Sensitive
Längd 305 mm, med rullkant, vit. Steril.
Berner Medical
NYHET
Handsken är acceleratorfri.
Kan användas som standardhandske eller ytterhandske i kombination
med GammexPF Dermaprene.
REKOMMENDERAS vid överkänslighet mot acceleratorer.
ART NR
STORLEK
ART NR
STORLEK
24860
5,5
24864
7,5
24861
6,0
24865
8,0
24862
6,5
24866
8,5
24863
7,0
24867
9,0
STANDARDHANDSKE - Gammex Non Latex
Berner Medical
Längd 305 mm, utan rullkant, grön. Steril.
Handsken är acceleratorfri.
Kan användas som underhandske i kombination med Gammex NonLatex Sensitive - liknande ett punktionsindikeringssystem.
ERSÄTTER
PF DERMAPRENE
februari 2016
REKOMMENDERAS vid överkänslighet mot acceleratorer.
ART NR
STORLEK
ART NR
STORLEK
19833
6,0
19837
8,0
19834
6,5
19838
8,5
19835
7,0
19839
9,0
19836
7,5
2016-02-23
www.skane.se/forbrukning - produktinformation, reklamationer m m)
5 (16)
Handskar av latex
Natural rubber latex eller latex kommer från den mjölkvita, vattenaktiga, geléliknande vätska, som hämtas från
gummiträdet. Komfort och passform är mycket bra, tack vare materialets höga elasticitet och latexens minne,
vilket gör att handsken återtar sitt ursprungliga läge. Naturgummi, och de ämnen man tillsätter, kan dock ge
upphov till olika former av allergiska reaktioner.
STANDARDHANDSKE - Biogel Eclipse
Mölnlycke Health Care
Längd 283-300 mm, med rullkant, biogelcoatad insida, halmfärgad.
Steril.
ERSÄTTER
SEMPERMED SUPREME
Kan användas separat eller som byteshandske till Biogel Eclipse Indikator - som ett punktionsindikeringssystem.
ART NR
STORLEK
ART NR
STORLEK
24868
5,5
Ersätter 15629
24872
7,5
Ersätter 12474
24869
6,0
Ersätter 12471
24873
8,0
Ersätter 12475
24870
6,5
Ersätter 12472
24874
8,5
Ersätter 12476
24871
7,0
Ersätter 12473
24875
9,0
Ersätter 14308
STANDARDHANDSKE - Biogel Eclipse Indikator
Mölnlycke Health Care
Längd 283-300 mm, med rullkant, biogelcoatad insida, halmfärgad.
Steril.
OFÖRÄNDRAD
Dubbelpackade handskar med grön innerhandske och halmstråfärgad
ytterhandske. Innerhandskens storlek är ett halvt nummer större än
ytterhandsken. Punkterad ytterhandske kan ersättas med Biogel Eclipse.
ART NR
STORLEK
ART NR
STORLEK
19825
5,5/6,0
19829
7,5/8,0
19826
6,0/6,5
19830
8,0/8,5
19827
6,5/7,0
19831
8,5/9,0
19828
7,0/7,5
6 (16)
www.skane.se/forbrukning - produktinformation, reklamationer m m)
2016-02-23
UNDERSÖKNINGSHANDSKAR
Handskar av nitril
Nitrilgummi är ett syntetiskt material som inte är allergiframkallande. Tillsatsämnena kan eventuellt ge upphov
till allergiska kontakteksem. Materialet har en hög draghållfasthet och ett högt punktionsmotstånd. Samtliga
nitrilhandskar är genombrottstestade mot vanliga cytostatika enligt EN:374-3 eller ASTMED 6978-05 standard.
Nitrilhandskar:
• är extra hållbara och har tre gånger bättre punktionsmotstånd än latex,
• bör användas vid känd blodsmitta (alternativt dubbla handskar),
• ger ett bättre skydd än latex och vinyl mot många kemikalier, som till exempel etanol, isopropanol,
formaldehyd och klorhexidin,
• är permeabelresistenta (ogenomträngliga) mot ett tiotal cytostatika samt upp till fyraprocentig glutaraldehyd.
NITRILHANDSKE - Selefa Nitril
OneMed
Längd 240 mm, med rullkant, vit, puderfri. Innehåller ditiokarbamater.
Lämplig till lättare pateintvård och tandvård.
ART NR
STORLEK
25142
XS
25143
25144
ERSÄTTER
EVERCARE NITRILE
ART NR
STORLEK
Ersätter 17200
25145
L
Ersätter 17203
S
Ersätter 17201
25146
XL
Ersätter 17204
M
Ersätter 17202
Genombrottstider cytostatika
Cyclophosphamide 20 000 ppm
Carmustine 3 300 ppm
Doxorubicin Hydrochloride 2000 ppm
Etoposide 20 000 ppm
5-Fluorouracil 50 000 ppm
Paclitaxel 6 000 ppm
Thio-Tepa 10 000 ppm
Genombrottstider kemikalier urval
Aceton
Etanol (70%)
Formaldehyd (10%)
Glutaraldehyd (4%)
Klorhexidin (4%)
Väteperoxid (3%)
> 480 min
59 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
NITRILHANDSKE - Evercare Nitril
< 1 min
3 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
OneMed
Längd 240 mm, med rullkant, blå/lila, puderfri, silikonfri.
Innehåller ditiokarbamater.
ERSÄTTER
STERLING NITRILE
Lämplig för patientvård, undersökning, behandling och där kontakt med
kemikalier och cytostatika kan förekomma.
ART NR
STORLEK
ART NR
STORLEK
17200
XS
Ersätter 21921
17203
L
Ersätter 21924
17201
S
Ersätter 21922
17204
XL
Ersätter 21925
17202
M
Ersätter 21923
Genombrottstider cytostatika
Carmustine 3 300 ppm
Cyclophosphamide 20 000 ppm
Doxorubicin Hydrochloride 2000 ppm
Etoposide 20 000 ppm
5-Fluorouracil 50 000 ppm
Oxaliplatin
Paclitaxel 6 000 ppm (Taxol)
Thio-Tepa 10 000 ppm
Vinorelbin
2016-02-23
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
Genombrottstider kemikalier urval
Aceton
Etanol
Formaldehyd (4%)
Glutaraldehyd (4%)
Klorhexidin (4%)
Väteperoxid (3%)
< 1 min
46 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
www.skane.se/forbrukning - produktinformation, reklamationer m m)
7 (16)
NITRILHANDSKE - Evercare Nitril kraftig, x-lång
OneMed
Längd 295 mm, med rullkant, vit, puderfri, silikonfri.
Stark, långskaftad. Innehåller ditiokarbamater.
ERSÄTTER
MEDOLA NITRILE X-TRA
Lämplig för patientvård, undersökning, behandling och där kontakt med
kemikalier och cytostatika kan förekomma. Även lämplig vid rengöring
och dekontaminering av instrument
ART NR
STORLEK
ART NR
STORLEK
25149
XS
Ersätter 19820,15934
25152
L
Ersätter 19823,15937
25150
S
Ersätter 19821,15935
25153
XL
Ersätter 19824,15938
25151
M
Ersätter 19822,15936
Genombrottstider cytostatika
Carmustine 3 300 ppm
Cyclophosphamide 20 000 ppm
Doxorubicin Hydrochloride 2000 ppm
Etoposide 20 000 ppm
5-Fluorouracil 50 000 ppm
Oxaliplatin
Paclitaxel 6 000 ppm (Taxol)
Thio-Tepa 10 000 ppm
Vinorelbin
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
Cisplatin 1 000 ppm
Dacarbazine 10 000 ppm
Metotextrat
Mitomycin
Vincristine Sulfat
> 240 min
> 240 min
> 240 min
> 240 min
> 240 mi
Genombrottstider kemikalier urval
Aceton
Etanol
Formaldehyd (4%)
Glutaraldehyd (4%)
Klorhexidin (4%)
Väteperoxid (3%)
Virkon
NITRILHANDSKE - Evercare Nitril kraftig, x-lång, extra kemikalietålig
< 1 min
46 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
OneMed
Längd 295 mm, med rullkant, blå, puderfri. Stark, långskaftad. Extra kemikalietålig.
NYHET
Lämplig för patientvård, laboaratoriearbete samt vid kontakt med
kemikalier och cytostatika. Även lämplig vid behandling där det finns behov av en
längre handske med extra skydd.
ART NR
STORLEK
ART NR
STORLEK
25155
XS
25158
L
25156
S
25159
XL
25157
M
Genombrottstider cytostatika
Cisplatin
Cyclophosphamide 20 000 ppm
Daunorubicin hydroklorid
Doxorubicin Hydrochloride 2000 ppm
Etoposide 20 000 ppm
5-Fluorouracil 50 000 ppm
Karbustin
Oxaliplatin
Paclitaxel 6 000 ppm (Taxol)
Thio-Tepa 10 000 ppm
Vinorelbin
Metotextrat
Mitomycin C
Vincristine Sulfat
8 (16)
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 mini
Genombrottstider kemikalier urval
Aceton
Etanol
Formaldehyd (4%)
Glutaraldehyd (4%)
Klorhexidin (4%)
Väteperoxid (3%)
< 1 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
www.skane.se/forbrukning - produktinformation, reklamationer m m)
2016-02-23
NITRILHANDSKE - Evercare Nitril Slät
OneMed
Längd 240 mm, grå, med rullkant, puderfri, silikonfri.
Helt otexturerad med god fingertoppskänla. Innehåller ditiokarbarmater.
ERSÄTTER
NITRILE MILKY SMOOTH
Lämplig vid daglig omvårdnad, men främst vid provtagning där det
behövs god känslighet i fingertopparna.
ART NR
STORLEK
ART NR
STORLEK
25161
XS
Ny storlek
25164
L
Ersätter 24114
25162
S
Ersätter 24112
25165
XL
Ersätter 24115
25163
M
Ersätter 24113
Genombrottstider cytostatika
Cyclophosphamide
Doxorubicin Hydrochloride
Etoposide
5-Fluorouracil
Karmustin (BCNU)
Oxaliplatin
Paclitaxel (Taxol)
Thio-Tepa
Vinorelbin
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
> 480 min
Genombrottstider kemikalier urval
Etanol
Fenol
Formaldehyd (4%)
Glutaraldehyd
Isopropanol
Klorhexidin
Väteperoxid
46 min
< 9 min
> 480 min
> 480 min
22 min
> 480 min
> 480 min
Handskar av copolymer
Undersökningshandske i evathene.
SKYDDSHANDSKE PÅ ARK - Sensiguard
OneMed
Längd 275-280 mm, transparent, steril, ej svetsar.
Kan användas vid enklare undersökningar där en steril undersökningshandske krävs samt som underhandske vid cytostatikahantering där
dubbla handskar krävs.
ART NR
STORLEK
737
S
738
M
729
L
Handskar av plast/PE
Polyetylen (PE) används till tunna, genomskinliga plasthandskar. Med dessa handskar
finns inga kända hälso- och miljörisker.
SKYDDSHANDSKE - Topguard
OneMed
Längd 340 mm, transparent.
ART NR
STORLEK
ART NR
STORLEK
15627
XS
12460
M
28
S
2315
L
2016-02-23
www.skane.se/forbrukning - produktinformation, reklamationer m m)
9 (16)
ÖVRIGT
BOMULLSVANTE
OneMed
Längd 260 mm, autoklaverbar.
Rekommenderas att användas under en vanlig handske för att minska
fujktigheten. Kan även användas som skyddshandske vid behandling av
handallergiska problem.
ART NR
STORLEK
19818
S
1738
M
19818
L
HANDSKHÅLLARE - Box Holder
OneMed
Rostfri handskhållare för handskar och munskydd.
Med hjälp av flyttbara byglar är stället flexibelt och apassningsbart
efter kartongstorleken. Finns för 1-4 kartonger.
ART NR
STORLEK
ART NR
STORLEK
24268
1 kart
24270
3 kart
24269
2 kart
24271
4 kart
10 (16)
www.skane.se/forbrukning - produktinformation, reklamationer m m)
2016-02-23
UTGÅENDE OPERATIONSHANDSKAR
Tänk på att produkter som är lagervara hos förrådsleverantör Mediq utgår först när
det gamla lagret är slut.
STANDARDHANDSKE - Protexis Pl Micro
Sweden Medline UTGÅR UTAN ERSÄTTNING
POLYISOPREN. X.-tunn, längd 270 mm, med rullkant, vit/krämfärgad.
Steril.
ART NR
STORLEK
ART NR
STORLEK
19095
5,5
19099
7,5
19096
6,0
19100
8,0
19097
6,5
19101
8,5
19098
7,0
19102
9,0
Rekommenderas:
Gammex PF Isoderm
STANDARDHANDSKE - Sempermed Supreme
OneMed ERSÄTTS AV BIOGEL ECLIPSE
LATEX. Längd 270-285 mm, med rullkant, syntetisk insida,
havrefärgad. Steril.
ART NR
STORLEK
ART NR
STORLEK
15629
5,5
Ersätts av 24868
12474
7,5
Ersätts av 24772
6,0
Ersätts av 24869
12471
12475
8,0
Ersätts av 24873
12472
6,5
Ersätts av 24870
12476
8,5
Ersätts av 24874
12473
7,0
Ersätts av 24871
14308
9,0
Ersätts av 24875
UNDERHANDSKE - GammexPF Sensitive
Berner Medical UTGÅR UTAN ERSÄTTNING
LATEX. Tunn, längd 285 mm, utan rullkant, brunfärgad, klorinerad
insida. Steril.
ART NR
STORLEK
ART NR
STORLEK
18937
5,5
18941
7,5
18938
6,0
18942
8,0
18939
6,5
18943
8,5
18940
7,0
18944
9,0
Rekommenderas:
Evercare Nitril x-lång
Region Skåne rekommenderar användning av dubbla handskar vid operativa ingrepp
och därför är tunn standardhandske som singelhandske inte ett logiskt val.
2016-02-23
www.skane.se/forbrukning - produktinformation, reklamationer m m)
11 (16)
UTGÅENDE UNDERSÖKNINGSHANDSKAR
Tänk på att produkter som är lagervara hos förrådsleverantör Mediq utgår först när
det gamla lagret är slut.
NITRILHANDSKE - Sterling Nitrile
VIngmed ERSÄTTS AV EVERCARE NITRILE
Längd 252 mm, ljusgrå, kort, med rullkant.
ART NR
STORLEK
ART NR
STORLEK
21921
XS
Ersätts av 17200
21924
L
Ersätts av 17203
21922
S
Ersätts av 17201
21925
XL
Ersätts av 17204
21923
M
Ersätts av 17202
NITRILHANDSKE - Medola Nitrile X-tra
Meteko ERSÄTTS AV EVERCARE NITRILE
X-LÅNG
Längd 295 mm, blå, lång, med rullkant.
ART NR
STORLEK
ART NR
STORLEK
19820
XS
Ersätts av 25149
19823
L
Ersätts av 25152
19821
S
Ersätts av 25150
19824
XL
Ersätts av 25153
19822
M
Ersätts av 25151
NITRILHANDSKE - Nitrile Milky Smooth
Papyrus ERSÄTTS AV EVERCARE NITRILE
SLÄT
Längd 240 mm, grå, med rullkant, puderfri, silikonfri.
ART NR
STORLEK
24112
S
24113
M
ART NR
STORLEK
Ersätts av 25162
24114
L
Ersätts av 25164
Ersätts av 25163
24115
XL
Ersätts av 25165
NITRILHANDSKE - Nitrile White Long
Papyrus UTGÅR UTAN ERSÄTTNING
Längd 295 mm, vit, lång, med rullkant.
ART NR
STORLEK
ART NR
STORLEK
15934
XS
15937
L
15935
S
15936
XL
15936
M
12 (16)
Rekommenderas:
Evercare Nitrile x-lång
www.skane.se/forbrukning - produktinformation, reklamationer m m)
2016-02-23
Lagar och standardkrav
Medicinska engångshandskar regleras av lag om medicinska produkter
(SFS 1993:584)
För att handskarna ska vara CE-märkta måste följande standard uppfyllas:
• SS-EN 455-1 ”Krav samt provning av hålförekomst”
• SS-EN 455-2 ”Krav på provning av fysikaliska egenskaper”
• SS-EN 455-3 ”Krav på provningsmetoder för biologisk utvärdering”
Förvaring
Handskarna bör förvaras på sådant sätt att de skyddas mot värme, ljus och ozon.
• Handskarna ska förvaras i sin transport- eller avdelningsförpackning till användning sker.
• Temperaturen bör ligga under 25ºC, helst mellan 15-25ºC, och förvaring ska inte ske i
närheten av värmekälla eller direkt solljus.
• Relativa luftfuktigheten får inte vara så hög att det bildas kondens.
• Handskarna ska förvaras mörkt, skyddade från solljus och ljus från lysrör.
• Handskarna får inte förvaras i närheten av källa som avger joniserad strålning, till exempel röntgenutrustning.
• Förvara inte handskarna i närheten av ozonalstrande utrustning, som fluorescerande lampor, elektriska apparater
eller annan utrustning som kan bilda gnistor eller elektriska laddningar.
Om handskarna förvaras fel påskyndas åldringsprocessen och handskarna blir
sköra och går lätt sönder.
Handskar som avfall
Riskavfall
Handskar som är kontaminerade med smittförande ämnen samt cytostatika, läkemedel och
kemikalier.
Konventionellt avfall
Övriga handskar förbränns och deponeras som konventionellt avfall. Behandlingen är olika på
olika orter.
Hudproblem och allergier
Allergier
En stor del av vårdpersonalen samt patienter är allergiska mot latex. Risken för att utveckla allergi beror på hur ofta
man kommer i kontakt med ämnet. Använd därför latexhandskar endast vid behov.
Latexallergi kan uppträda som:
• Kontakturtikaria med rodnande hud, upphöjda hudutslag och stark klåda. I extrema fall kan anafylaktisk chock
uppstå. Risken är särskilt stor vid direktkontakt med slemhinnor.
• Konjunktivit med svullnader kring ögon, läppar och i ansikte, med tårbildning, samt klåda i ögonen.
• Rinit/astma med svullnad, hosta och andningssvårigheter. I värsta fall kan astma-anfall framkallas.
2016-02-23
www.skane.se/forbrukning - produktinformation, reklamationer m m)
13 (16)
Orsaker till besvär av handskar
Huden luckras upp under en tät handske. Detta ökar risken för hudbesvär. I de flesta gummihandskar, både latex- och syntetgummi, finns rester av kemikalier från tillverkningen. Många
av dessa kemikalier kan ge upphov till allergisk kontakteksem hos den som bär handsken
med klåda, rodnad, svullnad, blåsor och hudsprickor.
Hur man undviker besvär
Problem med fukt under handsken?
- prova att bära en tunn bomullsvante under.
Allergi mot gummiprodukter?
- använd plasthandskar
Efter avslutat arbete...
... tvätta och desinfektera händerna samt använd handkräm!
Vid behandling av patienter som har latexallergi
- använd ej latexhandskar!
Vid misstanke om allergi
Om du misstänker att du är allergisk mot dina handskar bör du ta kontakt med
företagshälsovård / hudspecialist i ditt sjukvårdsområde.
Du ska även reklamera produkten. Ange namn, profession, beskrivning av dina symptom
samt handskens namn och tillverkare så hjälper vi till att hitta ersättningsprodukt.
14 (16)
www.skane.se/forbrukning - produktinformation, reklamationer m m)
2016-02-23
2016-02-23
www.skane.se/forbrukning - produktinformation, reklamationer m m)
15 (16)
Avdelningen för koncerninköp
www.skane.se/koncerninkop
[email protected]

Similar documents