Installationsguide

Comments

Transcription

Installationsguide
SNABBINSTALLATION AV DCT-230/235 HD
1. Kontrollera innehållet.
Vänligen kontrollera att leveransen är komplett. I förpackningen skall finnas mottagare,
fjärrkontroll, batterier samt användarmanual.
2. Inkoppling av mottagaren till TV.
Koppla in mottagaren till din TV med bifogad HDMI eller *RCA kabel.
*RCA kräver en adapter och är till äldre TV-apparater som inte har HDMI anslutning.
(Kontakta Kundtjänst om du behöver komplettera med en sådan. Pris 69:- + frakt )
3. Inkoppling av TV-signalen.
Koppla en antennkabel mellan antennuttag och boxens antenningång.
4. Insättning av programkortet.
Sätt in kortet i kortläsaren på mottagarens undersida enligt bilden.
Vänd ->
5. Slå på mottagaren och TV:n.
Starta mottagaren genom att trycka in “ON”-knappen på mottagarens framsida.
6. Montera batterier.
Montera 2 batterier i facket på fjärrkontrollens undersida. Säkerställ att du vänder plus
mot plus och minus mot minus.
7. Uppstart.
När mottagaren startar visas installationsguiden. Visas inte rutan nedan kort efter att du
startat boxen, kontrollera att du kopplat in kablarna korrekt och att du valt korrekt
ingång i din TV-Meny
Använd pilknapparna upp/ ned för att stega i menyn
och “OK” för att bekräfta val.
8. Kontrollera att tidsinställning står till AUTO, Tidszon till GMT+1 och sommartid till
AUTO.
Tryck på “OK“ knappen för att fortsätta.
9. Välj automatisk sökning och tryck på “OK“
Tryck på “OK“ knappen för att starta Automatisk sökning.
Mottagaren söker nu av hela frekvensbandet och presenterar resultatet när det är klart.
Förloppet visas på den översta stapeln i %.
När sökningen är klar frågar mottagaren om du vill spara de funna kanalerna,
tryck på “OK“ knappen för att spara och gå till TV-läge.
10. Stå på TV3 tills bild kommer, det kan ta upp till 45 minuter, byt ej kanal innan dess
för då förlänger ni proceduren. Ni kan även påskynda processen genom att skicka en
signal till ert programkort under Teknisk support på vår hemsida.

Similar documents