Presentation Åsa Sundqvist Olsson HBV

Comments

Transcription

Presentation Åsa Sundqvist Olsson HBV
Överprövningar
ur HBV’s perspektiv
Överprövningar - statistik
Totalt 18 407 upphandlingar annonserades i
enlighet med upphandlingsreglerna 2014
Av de upphandlingar som annonserades 2014
blev 7,6 procent överprövade
Överprövningar är nästan dubbelt så vanliga vid
direktivstyrda upphandlingar jämfört med
upphandlingar som inte är direktivstyrda
Överprövningar - statistik
I tre av fyra mål som sakprövas dömde
förvaltningsrätterna till de upphandlande
myndigheternas fördel
Handläggningstid i förvaltningsrätten 2,2
månader
9 % av alla upphandlingar som annonserades ut
2014 avbröts utan att kontrakt tecknades
Den sektor med störst andel avbrutna
upphandlingar är anläggningsarbete
Upphandlingar 2015
Avslutade
Brandskydd
Gasspisar
Elkraft
Luftfilter
Skyltar
Pågående
Badrumsmöbler
Fönster
Inredningssnickerier, Skåpsluckor
Järnhandelsvaror
Köksförnyelse med montage
Park- och lekplatsutrustning
Städprodukter och mjukpapper
Upphandlingar 2015
Överprövade
Rörmaterial
Storköksutrustning
Tvättstugeutrustning
Vattenspar
Vitvaror
HBV upphandlingar som
överprövats
Vad ligger bakom - exempel
Vitvaror
Rörmaterial
Tvätt
Hur undvika överprövning?
Dialog med marknadens aktörer inför
upphandling
Ställ relevanta krav i upphandlingen
Efter annonsering - agera snabbt och korrekt på
frågor och synpunkter från leverantörerna
I förekommande fall – avbryt, gör om