לוח מועדי בחינות בגרות - קיץ 2016

Comments

Transcription

לוח מועדי בחינות בגרות - קיץ 2016
‫לוח מועדי בחינות בגרות ‪ -‬קיץ ‪ - 2016‬סופי‬
‫המקצוע‬
‫יח"ל תאריך הבחינה‬
‫תנ"ך‬
‫‪2‬‬
‫תנ"ך‬
‫)השלמה ל‪ 5-‬יח'(‬
‫‪3‬‬
‫יום א' ‪15.5.16‬‬
‫‪3‬‬
‫אנגלית‬
‫‪4‬‬
‫יום ה' ‪19.5.16‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫מתמטיקה‬
‫‪4‬‬
‫יום ב' ‪23.5.16‬‬
‫‪5‬‬
‫אזרחות‬
‫אזרחות ‪-‬‬
‫לתלמידים עם ציון‬
‫במטלה אזרחית‬
‫בלבד!‬
‫פיזיקה ‪ -‬מעבדת‬
‫חקר‬
‫‪2‬‬
‫יום ב' ‪6.6.16‬‬
‫מס' שאלון אינטרניים‬
‫מס' שאלון אקסטרניים‬
‫‪1206‬‬
‫‪136‬‬
‫‪ - 1106‬יח' ‪3‬‬
‫‪ - 1107‬יח' ‪4‬‬
‫‪ - 1108‬יח' ‪5‬‬
‫‪16102‬‬
‫‪16103‬‬
‫‪16104‬‬
‫‪16115‬‬
‫‪16106‬‬
‫‪16104‬‬
‫‪16117‬‬
‫‪16106‬‬
‫‪16108‬‬
‫‪35803‬‬
‫‪35802‬‬
‫‪35801‬‬
‫‪35805‬‬
‫‪35804‬‬
‫‪35807‬‬
‫‪35806‬‬
‫‪133‬‬
‫‪134‬‬
‫‪135‬‬
‫‪401‬‬
‫‪402‬‬
‫‪403‬‬
‫‪414‬‬
‫‪405‬‬
‫‪403‬‬
‫‪416‬‬
‫‪405‬‬
‫‪407‬‬
‫‪313‬‬
‫‪312‬‬
‫‪311‬‬
‫‪315‬‬
‫‪314‬‬
‫‪317‬‬
‫‪316‬‬
‫‪34204‬‬
‫‪175‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ב' ‪6.6.16‬‬
‫‪34114‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ג' ‪7.6.16‬‬
‫‪917555‬‬
‫)מעבדת חקר(‬
‫‪098‬‬
‫)מעבדת חקר(‬
‫‪904441‬‬
‫‪005‬‬
‫ספרות‬
‫‪2‬‬
‫ספרות‬
‫)השלמה ל‪ 5-‬יח'(‬
‫‪3‬‬
‫עברית א'‬
‫‪1‬‬
‫‪08302‬‬
‫‪107‬‬
‫‪11107‬‬
‫‪210‬‬
‫יום ה' ‪16.6.16‬‬
‫עברית ב'‬
‫‪1‬‬
‫‪11108‬‬
‫היסטוריה א'‬
‫‪1‬‬
‫‪22115‬‬
‫‪220‬‬
‫היסטוריה ב'‬
‫‪1‬‬
‫‪22116‬‬
‫‪221‬‬
‫היסטוריה‬
‫)השלמה ל‪ 5-‬יח'(‬
‫‪3‬‬
‫‪22303‬‬
‫‪024‬‬
‫פיזיקה‬
‫‪4‬‬
‫יום ב' ‪27.6.16‬‬
‫גאוגרפיה‬
‫‪5‬‬
‫יום ה' ‪30.6.16‬‬
‫‪36002‬‬
‫)חשמל(‬
‫‪36003‬‬
‫)קרינה וחומר(‬
‫‪36201‬‬
‫)מכניקה(‬
‫‪57203‬‬
‫)א"י והמזה"ת(‬
‫‪57204‬‬
‫)הפיתוח והתכנון המרחבי(‬
‫‪57102‬‬
‫)נתי"ב(‬
‫‪655‬‬
‫)חשמל(‬
‫‪657‬‬
‫)קרינה וחומר(‬
‫‪656‬‬
‫)מכניקה(‬
‫‪573‬‬
‫)א"י והמזה"ת(‬
‫‪575‬‬
‫)הפיתוח והתכנון המרחבי(‬
‫‪574‬‬
‫)נתי"ב(‬
‫אנגלית ‪ -‬מועד ב'‬
‫מתמטיקה ‪ -‬מועד ב'‬
‫יום ב' ‪11.7.16‬‬
‫טרם פורסמו שעות הבחינות‬
‫שעת התחלה ‪13:00 -‬‬
‫טרם פורסמה החלוקה‬
‫לשעות‪.‬‬
‫שעת התחלה ‪13:00 -‬‬
‫טרם פורסמה החלוקה‬
‫לשעות‪.‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫טרם פורסמו שעות הבחינות‬
‫טרם פורסמו שעות הבחינות‬
‫‪211‬‬
‫יום ב' ‪4.7.16‬‬
‫שעת סיום‬
‫טרם פורסמו שעות הבחינות‬
‫יום ה' ‪9.6.16‬‬
‫יום ה' ‪23.6.16‬‬
‫שעת‬
‫התחלה‬
‫לוח הבחינות יכול להשתנות‪ ,‬בהתאם לשינויים של משרד החינוך‪.‬‬
‫יש להתייצב במקום הבחינה ‪ 30‬דקות לפני תחילתה!‬
‫טרם פורסמו שעות הבחינות‬
‫טרם פורסמו שעות הבחינות‬
‫טרם פורסמו שעות הבחינות‬