1st open day - Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta

Comments

Transcription

1st open day - Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
open day
8
martedì
marzo 2016
in women’s
day
open
professional studios
1st
in
women’s
professional studios
WOMEN’S CREATIVITY SINCE
THE MODERN MOVEMENT
LISBOA
OVIEDO
PARIS
SLOVENIJA
LISBOA
PARIS
Ob mednarodnem dnevu žena, 8. marca 2016, evropski
projekt MoMoWo organizira prvi dan odprtih vrat v
ateljejih arhitektk, gradbenic in oblikovalk, ki se bo odvijal
v Lizboni, Oviedu, Parizu, Sloveniji in Torinu (v partnerskih
invito al
državah projekta MoMoWo). Dan projektantkam ponuja
možnost, da širši javnosti, študentom, obrtnikom in
gradbenim podjetjem predstavijo svoje delo. Dan odprtih
vrat v Sloveniji organizira Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU),
Umetnostnozgodovinski
inštitut Franceta Steleta, v
che si terrà
sodelovanju s Centrom arhitekture.
Letos vrata odpirajo:
Vzporedno s projektom bo 7. marca 2016 v ljubljanski
galeriji
odprtje razstave Mi smo naš spomin:
conDESSA
ritrovo
arhitektura Maruše Zorec in biroja Arrea, 27. junija 2016
pa otvoritev razstave Prve slovenske arhitektke.
Maruša Zorec, Arrea
SLOVENIJA
OVIEDO
8. MAREC 2016
1st
TORINO
TORINO
Mika Cimolini, Hikikomori / elastik
Jožica Curk, Curk arhitektura
Filipič, Studio Stratum
1st Open Day in women’s professionalPolona
studios
Ana Kučan, Studio AKKA
Visita guidata
Mateja Panter
Martedì 8 marzo 2016
Petra Paškulin
Romana Pleteršek Bajrič, ARHIFORMA
Tjaša Podgornik, B22
Vstopite skozi odprta vrata ateljejev, poklepetajte
presso l’impresa edile Zumaglini&Gallina
z ustvarjalkami in spoznajte njihovo delo.
Corso Vittorio Emanuele II 103
MoMoWo
prvi izbrani
in financirani projekt Evropske unije, ki je posvečen arhitektkam, gradbenicam in oblikovalkam. Ženskam torej,
allejeore
9.45
ki so aktivne v svetu projektiranja in gradnje. Primarni cilj projekta MoMoWo je prepoznavanje in razumevanje vzrokov, ki so ovirali in v
določeni meri še ovirajo afirmacijo žensk v svobodnih poklicih. Projekt nas vabi k raziskovanju širše vloge projektantk in njihove družbene
la visita è aperta a tutti e si articola in cinque tappe alla scoperta della
progettazione al femminile nella città di Torino. Cinque donne professioniste
industrijskega oblikovanja, krajinske arhitekture in urbanizma, ki so veljali (in še veljajo) za tradicionalno moške poklice. Namen MoMoWo
aprono le porte dei propri studi per mostrare i loro lavori e condividere la loro
je strokovni in širši javnosti predstaviti pomemben del »anonimne« in zamolčane evropske kulturne dediščine 20. stoletja, ki so jo ustvarile
esperienza.
ženske,
dejavne na omenjenih področjih. Projekt bo podpiral in ustrezneje ovrednotil tudi dosežke sedanje generacije ustvarjalk in s tem
razpoznavnosti v globalno spreminjajočem se svetu.
Interdisciplinarni projekt obravnava kulturni in družbenoekonomski pomen dosežkov žensk na področjih arhitekture, notranjega in
pomagal utreti pot bodočim generacijam žensk v ustvarjalnih poklicih.
con il patrocinio di
Sezione Torino
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Torino
Centre for Architecture
Ljubljana, Slovenija
Mika Cimolini
Hikikomori / elastik
Prešernova cesta 12, 1000 LJ
12.00–15.00
Polona Filipič
Studio Stratum
Prešernova cesta 12, 1000 LJ
13.00–15.00
Mateja Panter.
Trubarjeva 7, 1000 LJ
17.00–20.00
Romana Pleteršek Bajrič
ARHIFORMA
Stegne 7, 1000 LJ
12.00–15.00
LJ - Stegne
Ana Kučan
Studio AKKA.
Igriška ulica 3, 1000 LJ
12.00–15.00, 16.00–19.00
LJ - NS Rudnik
Jožica Curk
Curk arhitektura
Ukmarjeva ulica 4, 1000 LJ
12.00–18.00
Petra Paškulin
Stari trg 21, 1000 Ljubljana
12.00–15.00
LJ - Center
Maruša Zorec
Arrea
Prule 19, 1000 Ljubljana
10.00–12.00, 16.00–19.00
Za vse informacije gl. www.momowo.eu; kontaktni naslov v Sloveniji: [email protected]
Nova Gorica
Tjaša Podgornik
B22
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 NG
12.00–15.00