Se faktaark over tekniske scannere

Comments

Transcription

Se faktaark over tekniske scannere
Tekniske scannere
Metaldetektorkarme: Ved passage af en metaldetektorkarm sker
der en detektering af alle kendte metaller af en vis størrelse,
herunder mobiltelefoner. Typisk vil man kunne detektere små
genstande som f.eks. SIM kort, en håndjernsnøgle, barberblade
og BITS afhængig af den konkrete placering.
Bagagescannere: Anvendes til røntgenscanning af effekter, som
skal udleveres til indsatte. Effekterne gennemlyses for at detektere
ting, der ikke må besiddes i institutionen.
Håndholdte metaldetektorer: Anvendes typisk efter, der er sket
detektering i metaldetektorkarmen for at lokalisere, hvor på den
detekterede person der befinder sig metal. Den håndholdte
metaldetektor anvendes også ved cellevisitation af f.eks.
madrasser, puder og tøj.
Håndholdte mobiltelefondetektorer: Små håndholdte detektorer,
som kan detektere alle former for mobiltelefoni 2G (GSM), 3G
og 4G, herunder opkald, SMS, netværksopdateringer, e-mail og
internet brug. Personalet anvender typisk detektoren i de
perioder, hvor alle indsatte på afdelingerne er låst inde på deres
celler, således at de indsatte ikke kan se, at der anvendes
mobildetektering.
Fastinstallerede anlæg: Anlæggene svarer til de håndholdte
mobiltelefondetektorer, men er indbygget i cellerne. Anlæggene
kan detektere 2G og 3G mobiltelefoni (og de nyeste modeller
4G). Anlægget giver en alarm, således at personalet orienteres om,
at der anvendes en telefon i en nærmere angivet celle.
Kropsscannere: Muliggør gennemlysning med lavdosis røntgen af
personer med henblik på at afsløre narkotika, mobiltelefoner mv. i
eller på kroppen (er endnu ikke taget i brug i kriminalforsorgen).