Leggeanvisning Enkelkrum

Comments

Transcription

Leggeanvisning Enkelkrum
Oppdatert mars 2016
leggeanvisning
> enkelkrum
ENKELKRUM TAKSTEIN
KLASSISK FORM I MODERNE MATERIALE
> Den klassiske formen gir et rolig preg på taket
> Velg mellom ubehandlet eller akrylbehandlet overflate
> Velg mellom 6 forskjellige farger
> Kan legges med takvinkel fra 15 grader
> 30 års garanti i henhold til NS-EN 490
B E TO N G TA K
T E G LTA K
STÅLPANNER
U N D E RTA K
INDUSTRIVEIEN 11 • ØSTERHUS • 4879 GRIMSTAD • TLF. 37 25 88 00 •WWW.SKARPNES.COM
ENKELKRUM TAKSTEIN LEGGEANVISNING
•
NØYAKTIGHETEN I LEKTING GJØR ARBEIDET MED LEGGING ENKLERE,
SAMTIDIG SOM SKADER UNNGÅS
•
SKARPNES ENKELKRUM TAKSTEIN KAN LEGGES FRA 15O TAKFALL OG OPPOVER
•
NEDERSTE LEKTE MONTERS SLIK AT LODDLINJEN ( RØD STIPLET LINJE ) GÅR
PARALLELLT MED BAKKANT TAKRENNE
•
HVER STEIN KAN FORSKYVES MED +/- 1,0 MM SIDEVEIS, SLIK AT TILPASNING KAN FORETAS
•
VED LEGGING AV ANTIKK STEIN ER DET VIKTIG Å BLANDE STEIN FRA ALLE
PALLER FOR Å FÅ ET GODT FARGESPILL
•
KUTTESTØV FJERNES UMIDDELBART
•
HUSK UTLUFTING: MINIMUM SLØYFETYKKELSE VED TAKFOT
å
gde
Len
Minste tillatte
sløyfehøyde er
23 mm
55
3
5–
34
ele
ford
d
stan
eav mm*)
t
k
Le 350
x
(ma
40
mm
Noe mindre
med takvinkel
over 40o
mm
Ca.
0,1b 0,1b
Møne
0,1I
3
2
1
9
0,1b
4 5 6
mm
0,1b
1. Vannbordbeslag
2. Lekter
3. Ventilert fuglelist/Påforing
4. Tradisjonell fuglelist ved
påforing
5. Sløyfer
6. Undertak
7. Pannebord
8. Takrennekrok
med fremforing
9. Loddlinje
10
0,1I
Randsone
7
8
Det er spesielt i takets randsone og gjennomføringer at
forankring er viktig. Se tabell på www.skarpnes.com
Randsone bredde regnes slik:
Ved gavler = 0,1 x lengde på tak
Ved møner og takfot = 0,1 x bredde på tak
VIKTIG I FORBINDELSE MED
LUFTING OG MØNELØSNING
>
>
>
>
Mønet er et punkt på taket hvor utlufting og beskyttelse
av undertak mot inndriv av nedbør er viktig.
Vi anbefaler bruk av møneskrubrakett for å oppnå best
mulig utlufting og enkel justering av høyde på mønekam.
Høyden på mønekammen justeres under monteringen av
braketten, denne varierer i henhold til sløyfe og lektetykkelse.
Husk utlufting minimum sløyfetykkelse ved takfot.
> Ventilert fuglelist
> Fremforet takrennekrok
> Lufting i gesimskasse
Takvinkel
28°
27°
25°
23°
22°
20°
18°
15°
Normale forhold
Største
Omlegg
Lekteavstand
350 mm
50 mm
345 mm
55 mm
340 mm
60 mm
335 mm
65 mm
330 mm
70 mm
320 mm
80 mm
310 mm
90 mm
305 mm
105 mm
Antall stein
pr. m2
14,3
14,5
14,7
14,9
15,2
15,6
16,1
16,7
Det er viktig å ta spesielle forhåndsregler for å få et tettest mulig
tak. Under 22° og i vindutsatte områder anbefaler vi bærende
undertak. 18o eller mindre skal det være bærende undertak i
henhold til NBI. I værharde strøk økes overlapp med 2 cm.
empel på utregning av lekteavstand:
Møne
Utlegging
av enkelkrum
Utlegging av enkelkrum
Møne
6˚takogentaklengdepå725cm
725 cm
Eksempel på utregning
av lekteavstand:
≈ 22 rader
34 cm 26˚takogentaklengdepå725cm
Eksempel på utregning av lekteavstand:
Ved bruk av møneskrubrakett er mønebordets dimensjon
725 cm
26˚takogentaklengdepå725cm
rader
≈ 22takfall.
36x48 mm uansett
725 cm
34 cm
33cmcm
≈725
Utlegging av enkelkrum
Utlegging av enkelkrum
Møne
Møne
lekteavstand
≈ 22 rader
34 cm
725
cm
Eksempel på
utregning
av lekteavstand:
≈ 33 cm lekteavstand
22 rader
Raft/takfot
Raft/takfot
22 rader
26º tak og taklengde
på 725 cm
725 cm
725 cm
34 cm
725 cm
22 rader
≈
22 =rader
22 rader
33 cm lekteavstand
Raft/takfot
= 33 cm lekteavstand
Tabellen gir en pekepinn på hvor høy mønekammen skal være
basert på 23 mm sløyfe og 30 mm lekte. Mønesteinen skal
ligge an på mønekammen og på steina på hver side. Ideell
tykkelse på mønekammen er 36mm.
Ved bruk av møneskrubrakett er mønebordets
dimensjon 36x48 mm uansett takfall.
Takvinkel
Ca.er
Høyde
på mønekam
Ved bruk av møneskrubrakett
mønebordets
ruk av møneskrubrakett
er mønebordets
cm
22°
dimensjon
36x48
mm uansett
Tabellen
gir en
pekepinn
på hvortakfall.
høy13,5
mønekamnsjon 36x48
30° mm uansett takfall.
12 cm
men skal være basert på 23 mm sløyfe og 30 mm
40°
12 cm
Tabellen
gir en pekepinn
på an
hvor
mønekamlekte.
Mønesteinen
skal ligge
på høy
mønekam50°
11 cm
men
skal
være
basert
på
23
mm
sløyfe
og 30på
mm
men
og
på
steina
på
hver
side.
Ideell
tykkelse
en gir en pekepinn
på hvor høy mønekam60°
10 cm
lekte.
Mønesteinen
skal
ligge
an
på
mønekamer 36mm.
skal væremønekammen
basert
påsteina
23
mm
sløyfe
og 30
mm på
men og på
på hver
side. Ideell
tykkelse
Mønesteinen
skal ligge
an
på mønekammønekammen
er
Takvinkel
Ca.36mm.
Høyde på mønekam
og på steina påo hver side. Ideell tykkelse på
22
Raft/takfot
13,5 cm
Vindskistein
Vindskistein
Vindskistein
Er utformet som en vinkel og beskytter gavlen
Er utformet som en vinkel og beskytter gavlen mot vær og vind.
Er
utformet
som en vinkel og beskytter gavlen
Vindskistein
mot
vær og vind.
Er utformet
en vinkel og beskytter gavlen
mot
vær ogsom
vind.
mot vær og vind.
Vannbord
5,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
Monteres på vindskibordet for å beskytte taket
Vannbord
mot
inndriv av nedbør mellom gavlbord og
Vannbord
Vannbord
Monteres. på vindskibordet for å beskytte taket
taksteinen
Monteres
på vindskibordet
å beskytte
taket motog
inndriv av
mot inndriv
av vindskibordet
nedbørformellom
gavlbord
Monteres
på
for å beskytte
nedbør
mellom
gavlbord
og
taksteinen.
taksteinen
Punkter
for. gradrenneløsninger
taket
mot inndriv av nedbør mellom gavlbord og
- Maks overheng for takstein på 1 cm.
for. gradrenneløsninger
taksteinen
- Punkter
Understøtting
av takstein
Maks overheng
- -Snøfanger
NOMO for takstein på 1 cm.
- Understøtting av takstein
ENKELKRUM TAKSTEIN LEGGEANVISNING
Egenskaper
Teknisk data
Kalkutslag > På ny betongstein uten belegg vil det i mer eller
mindre grad oppstå kalkutslag på overflaten som en naturlig del
av herdeprosessen. Den kjemiske reaksjonen er bare av estetisk
karakter og har ingen innvirkning på kvaliteten. Kalken brytes
ned i løpet av 2 - 4 år og taket får da den fargen det skal ha.
Dette gir derfor ingen rett til reklamasjon.
Enkelkrum takstein leveres stroppet med 5 stein i hver pakke
(ca 15kg).
Edel > Skarpnes har siden 2010 levert en ny beleggvariant som
kalles edel. Den er tilsatt uv- stablisator som gjør overflaten
blankere og forlenger levetiden vesentlig.
Farge > Alle våre takstein er gjennomfarget med jernoksyd.
Denne fargen er lysbestandig og holder hele taksteinens levetid.
Punkter for gode gradrenneløsninger
> Grad. kantbeslag
> Maks overheng taktegl på 1cm
> Understøtting av taktegl
> Snøstopper for tegl
> RU gradrenne
> Gradtetting
Beskrivelse
Totallengde
Totalbredde
Byggelengde
Byggebredde
Vekt
Enkelkrum
400
240
350*
200
3,0
Møner
420
230 - 250
330
230 - 250
4,5
Vinskistein
420
310 - 350
4,1
Vekter og antall normalstein
13 stk
Antall pr. m2 *
42 kg
Vekt pr. m2
Antall stein pr.pall
210 stk
Antall m 2 pr.pall*
14,7 m2
Vekt pr.pall
630 kg
* Vet maks lekteavstand 350 mm
Monteringsanvisning for tilleggsutstyr følger normalt med produktet. Se ellers informasjon på vår hjemmeside www.skarpnes.com
Forøvrig viser vi til den generelle leggeanvisningen.
Industriveien 11 | Østerhus 4879 Grimstad | Tlf. 37 25 88 00
[email protected] | www.skarpnes.com
Synkron Media AS
UNDERTAKBELEGG
+ TAKTEKKE FRA SKARPNES
= 30 ÅRS SYSTEMGARANTI!

Similar documents