CV - Cathrine M. Lofthus - Helse Sør-Øst

Comments

Transcription

CV - Cathrine M. Lofthus - Helse Sør-Øst
CV - Cathrine M. Lofthus
Cathrine M. Lofthus er født 27. oktober 1970. Hun er utdannet lege ved Universitetet i Oslo og har
doktorgrad innen endokrinologi fra samme sted. Cathrine M. Lofthus har også utdanning innen
økonomi, administrasjon og ledelse og har erfaring fra helsesektoren både som kliniker, forsker og
leder.
Utdanning:
- 2008: Medisinsk doktorgrad (dr.med.)
- 2002: Autorisert lege etter gjennomført turnustjeneste
- 1994‐2000: Embetsstudiet medisin (cand.med.)
- 1996‐1998: Høyskolekandidat økonomi/administrasjon/ledelse (foretaksøkonom)
Cathrine M. Lofthus har hatt stilling som doktorgradsstipendiat/forsker og ulike legestillinger ved
sykehus. I tillegg har hun hatt lederstillinger på flere nivåer, først ved Aker universitetssykehus HF og
senere ved Oslo universitetssykehus HF.
Arbeidserfaring siste 5 år:
- 2015 – dd: Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
- 2012‐2015: Viseadministrerende direktør, Stab Medisin, helsefag og utvikling ved Oslo
universitetssykehus HF
- 2010‐2012: Prosjektdirektør ved Oslo universitetssykehus HF
Nøkkelkompetanse:
- Drift og ledelse av sykehus inklusive utvikling og omstilling
- Virksomhetsplanlegging inklusive kapasitetsutnyttelse, analyse av styringsdata og
budsjettarbeid
- Kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet, pasientforløpsarbeid
- Forskning og fagutvikling
- Klinisk IKT
- Bred prosjekterfaring

Similar documents