Program netværksmøde 10. marts

Comments

Transcription

Program netværksmøde 10. marts
Program for møde i Kommunernes Affaldsnetværk
Tid: Den 10. marts 2016 kl. 9:30-15
Sted: Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C
09.30
Ankomst
Kaffe og morgenbrød
10.00
Nyt fra KL
Sidste nyt fra Borgen og KL’s arbejde inden for affald.
v/ Anders Christiansen, KL
10:30
Hvad betyder Cirkulær Økonomi-pakken for kommunerne?
Oplæg fra Miljøstyrelsen om CØ-pakkens kommunale konsekvenser.
v/ Mette Tronhus, Miljøstyrelsen
11.00
KL’s interessevaretagelse ifm. Cirkulær Økonomi-pakken
v/ Mathias Vang Vestergaard og Hjalte Nordman Bie, KL
11.30
Det kommunale CØ-virksomhedssamarbejde
Introduktion til cirkulær økonomis Sommerfuglemodellen samt case fortælling om
projekt med leasing af møbler til kommunerne.
v/ Henriette Melchiorsen, Rethink Business
12.00
Frokost
13:00
CØ-workshop om konkrete kommunale muligheder
Dialog om konkrete udfordringer, muligheder og tanker om CØ i din kommune.
Hjemmeopgave: Tænk over konkrete CØ-projekter der enten kunne foregå i din
kommune, er i gang eller planlægges i fremtiden. Står der f.eks. noget i din
kommunes affaldsplan? Hvor ser I udfordringerne fremadrettet?
v/ Anders Christiansen, KL
14:30
Opsamling på CØ-workshop
v/ Anders Christiansen, KL
15.00
Tak for i dag – på gensyn til netværkets 2. møde, fællesmøde med
Energinetværket, den 9. juni 2016.

Similar documents