Klicka här för att se grafiken över hur olyckan kan ha gått till.

Comments

Transcription

Klicka här för att se grafiken över hur olyckan kan ha gått till.
Broolyckan i Södertälje
Södertäljevägen
N
Södertälje kanal
Taxi
Olycksbilen
Personbil
3
1
2
Långtradare
1
Bommar
Bommar
100 meter
Kamerans ungefärliga placering
13 februari kl 02.00
4
Det är broöppning på Södertäljevägen
vid Södertälje kanal. Framme vid
bommarna i riktning norrut står tre långtradare i högerfilen. I västerfilen står två
personbilar.
2
Bilen byter fil
En vägkamera registrerar hur popbandets hyrbil, en ny Nissan Qashqai,
närmar sig Södertäljebron i uppskattningsvis
100 km/tim. Varningsljusen blinkar tydligt
300 meter längre fram. Vid påfarten från E20
byter bilen till vänsterfilen, till synes utan att
sakta ner.
3
Kort inbromsning
I jämnhöjd med den bakre långtradaren, blinkar bilens bromslyktor till.
Sedan svänger den ut i den smala vägrenen
till vänster om de väntande personbilarna.
Järnbalk
1,25 m
5
Klockan 02.02 – Olyckan
Bron över Södertälje kanal är en så kallad lyftbro – en del av vägbanan är på väg att hissas upp. Bilen kör in i en järnbalk på brons
undersida. En del av bilens tak slits upp. Förmodligen dör flera av passagerarna i kollisionen. Bilens skador visar också att den har roterat under det
30 meter höga fallet och slagit i vattenytan med bakdelen först. Tre av de
döda männen påträffades i vattnet utanför fordonet.
30 meter från
körbana till
vattenytan
4
Lyftbron
Kör igenom bommarna
Den nedfällda bommen knäcks när
bilen fortsätter rakt fram. Fyra
sekunder senare kör de igenom bommarna
som står precis innan bron.

Similar documents