Designtävling för jubileumsmyntet Det självständiga Finland 100 år

Comments

Transcription

Designtävling för jubileumsmyntet Det självständiga Finland 100 år
1/6
Designtävling för jubileumsmyntet
Det självständiga Finland 100 år
Finansministeriet i Finland har tillsatt en jubileumsmyntsnämnd för jubileumsåret
Det självständiga Finland 100 år. Nämnden arrangerar på uppdrag av
finansministeriet en designtävling när det gäller det konstnärliga uttrycket för
jubileumsmyntet Det självständiga Finland 100 år. Jubileumsmyntet präglas i guld
och har nominella värdet 100 euro.
Det självständiga Finland 100 år
Det självständiga Finlands 100-årsjubileum firas år 2017. Jubileumsmyntet Det
självständiga Finland 100 år berättar om självständighetens betydelse hittills och för
framtiden. Jubileumsmyntet är en del av programmet Finland 100 med temat
Tillsammans. Närmare information finns på webbplatsen för programmet Finland
100 www.suomifinland100.fi.
Jubileumsmyntet förmedlar finländska värden
Jubileumsmynten är vackra gåvor, samt både minnesmynt som förmedlar finländska
värderingar och samlarobjekt som berättar om sin tid. Jubileumsmynten förmedlar
finländska värderingar eftersom de präglas för att hedra framträdande personer eller
viktiga fenomen och händelser i Finland.
En officiell förordning publiceras för varje finländskt jubileumsmynt. Förordningen
gör att jubileumsmyntet får en officiell ställning, det vill säga ett nominellt värde, och
samtidigt blir alla jubileumsmynt även giltiga betalningsmedel i Finland.
I regel är jubileumsmyntets försäljningspris högre än det nominella värdet. Trots att
jubileumsmynt är lagliga betalningsmedel är de ändå inga bruksmynt och alltså inte
avsedda att användas vid betalningar.
Jubileumsmynten präglas vid Myntverket i Finland
Jubileumsmynt tillverkas ofta i guld och silver. Jubileumsmynten håller en högre
kvalitet än vanliga bruksmynt eftersom jubileumsmynt tillverkas med en polerad
stämpel.
Finska staten äger Myntverket i Finland, som är den enda finländska
mynttillverkaren, och tillverkar alla finländska jubileumsmynt på uppdrag av
2/6
finansministeriet i Finland. Förbundet för finländskt arbete har beviljat Nyckelflaggan
till jubileumsmynten 10 € och 20 € i silver samt 2 € och 5 € i proofkvalitet som
Myntverket i Finland präglar. Bekanta dig med de jubileumsmynt som präglats i
Finland på Myntverket i Finlands webbplats www.suomenrahapaja.fi
Regler för designtävlingen
I tävlingen tillämpas de regler för designtävlingen som nämns i detta dokument samt
till tillämpliga delar de regler för bildkonsttävlingar som instiftats av Konstnärsgillet
i Finland. I samband med eventuella tvistemål tillämpas de regler för designtävlingen
som nämns i detta dokument.
1.
Deltagare
Alla som är bosatta i Finland kan delta i tävlingen.
2.
Beskrivning av jubileumsmyntet
Jubileumsmyntet präglas i guld och har det nominella värdet 100 euro.
Diametern är cirka 20 mm, och myntet har en slitrand.
3.
Tävlingsbidrag
Modell
Noggrant tillverkade modeller av myntets båda sidor ska ingå i
tävlingsbidraget. Modellerna ska vara av hållbart material och vita till färgen
(t.ex. gips). De tekniska kraven för modellmyntet finns presenterade på sidan
6, och gipsmodellens mått beskrivs på sidan 7. Deltagarna kan även lämna in
annat material som belyser bidraget (t.ex. en skriftlig förklaring till det valda
bildmotivet).
Följande detaljer ska finnas med på modellmyntet:
Valörsidan:
valören "100 EURO" eller "100 €"
texten "SUOMI FINLAND"
Teckensidan:
årtalet 2017
en cirkel med en diameter på 12 mm för Myntverket i Finlands logotyp
begynnelsebokstaven på konstnärens släktnamn, som på modellmyntet
ska vara "A"
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning får samma bilder som finns
på bruksmynt i euro inte användas på jubileumsmynt.
Jubileumsmyntets tema kan ha en historisk grund, men jubileumsmyntet är en
produkt av sin tid och alstret ska vara konstnärens självständiga konstverk.
Teckning
För den officiella förordningen ska tävlingsdeltagarna dessutom antingen på
dator eller med svart penna (ändan ca 0,5 mm) sammanställa en svartvit
3/6
teckning (sk. "förordningsbild") av myntets båda sidor bredvid varandra på
samma vita pappersark i storleken A4. Myntet ska ha en diameter på 12 cm på
teckningen. Valörsidan med beteckningen "100 EURO" eller "100 €" ska ligga
till höger på arket. Alla väsentliga element och detaljer inklusive texter ska
framgå ur teckningen som ska vara en linjeteckning utan skuggor. Exempel på
en teckning finns på sidan 7. Teckningen inverkar inte på bedömningen av
tävlingsbidraget.
4.
Tävlingsbidragets namn och kontaktuppgifter
Tävlingsbidraget ska förses med en signatur, och den samma signaturen ska
skrivas på ett slutet kuvert som innehåller konstnärens kontaktuppgifter
(namn, adress, telefonnummer och en eventuell e-postadress).
5.
Övriga regler
Tävlingsbidragen ska inte ha publicerats tidigare. Om upphovsrättsligt
skyddade verk i sin helhet eller delvis används i tävlingsbidraget bör en
redogörelse över ursprunget till använda verk bifogas tävlingsbidraget liksom
ett intyg över att upphovsmannen gett sitt samtycke till att de används.
Personen bakom tävlingsbidraget svarar själv för eventuella
upphovsrättsavgifter.
Konstnären, bakom det bidrag som väljs att förverkligas, förbinder sig
samtidigt att finslipa modellerna till att svara mot de krav som
myntpräglingen ställer samt överlåta modellerna och rättigheterna som
knyter an till tävlingsbidraget till staten.
Genom att lämna in sitt tävlingsbidrag godkänner deltagaren bestämmelserna
i detta tävlingsprogram.
6.
Priser
Följande priser delas ut i tävlingen:
Första pris, bidraget som förverkligas:
6 000 euro
Andra pris:
3 000 euro
Tredje pris:
2 000 euro
Prisnämnden kan utifrån ett enhälligt beslut även fördela prispengarna på
annat sätt.
Prispengarna är en skattepliktig inkomst för mottagarna.
7.
Tävlingstid
Tävlingstid
Tävlingen pågår fram till fredag 3.6.2016 kl. 16.00 då tävlingsbidragen senast
lämnas till Myntverket i Finland Ab:s kontor på Mossabergsgränden 4, 01740
Vanda. Tävlingsbidragen kan antingen sändas per post eller lämnas till
huvudentrén där de tas emot vardagar kl. 8.00--16.00.
4/6
8.
Tävlingens jury
Prisnämnden består av följande personer:
Jubileumsmyntsnämnden:
Tapio Yli-Viikari, professor, Aalto-universitetet (ordf.)
Juha Halonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet (viceordf.)
Timo Huusko, intendent, Konstmuseet Ateneum
Paola Suhonen, formgivare, företagare, styrelsemedlem i projektet för
Finlands 100-årsjubileum som tillsatts av statsrådet
Päivi Heikkinen, avdelningschef, Finlands Bank
Henna Karjalainen, kommunikationsdirektör, Myntverket i Finland
Ab
Representant för en konstnärsorganisation
Expertmedlem
Prisnämndens sekreterare är Auli Mikkonen vid Myntverket i Finland Ab.
9.
Publicering av tävlingsresultaten
Resultatet publiceras efter att tävlingen har avgjorts och de prisbelönta
tävlingsbidragen finns till påseende på Myntverket i Finlands kontor kl. 8.00-17.00. Besök på platsen bör anmälas på förhand till [email protected]
och besökaren ska visa upp identitetsbevis vid ankomsten.
10.
Närmare
Närmare upplysningar
Myntverket i Finlands huvuddesigner Erkki Vainio
tfn (09) 8943 4351, e-post [email protected])
Jubileumsmyntsnämndens sekreterare Auli Mikkonen
tfn 040 660 5900, e-post [email protected]
5/6
Tekniska krav för jubileumsmyntets modell
1.
Modellen ska vara av hållbart material och vit till färgen (t.ex. gips).
2.
Modellens diameter är cirka 200 mm.
3.
Myntets bildmotiv ska placeras på modellen innanför en diameter som är
cirka 180 mm.
4.
På modellen får inga märkningar göras med penna.
5.
Bildmotivet får vara högst 2,5 mm ovanför den grundläggande ytan.
Höjden på tunna ställen (såsom rep) får emellertid vara högst 0,2 gånger
bildmotivets bredd från den grundläggande ytan.
6.
Undvik höga bildmotiv på myntets båda sidor (se punkten "Massdensitet"
på teckningen)
7.
Släppningsvinkeln är minst 25 grader från lodrät riktning.
8.
Valörmarkeringens siffror och bokstäver ska ha en höjd på minst 14 mm.
9.
Bildmotivet ska ha tydliga konturer.
10.
Den som vill kan göra en slitrand på modellen.
På linjeteckningen nedan visas modellerna "med ryggarna mot varandra" för att
tydligt visa bildmotivens placering på myntet.
MODELLENS DIAMETER
SLÄPPNINGSVINKEL
BILDMOTIVETS MAXIMALA HÖJD
BILDMOTIVETS DIAMETER
MASSDENSITET
BILDMOTIVENS KANTER
MAXIMALA HÖJD
SLITRAND
BILDMOTIVETS
6/6
MODELLENS DIAMETER 200 mm
Gipsmodellens mått
BILDMOTIVET AVGRÄNSAS AV
SLITRANDENS INRE DIAMETER 180 mm
SLITRANDEN PÅ DET PRÄGLADE MYNTET
(FORMGES INTE PÅ MODELLEN)
MYNTVERKETS LOGOTYP
DIAMETER 12 mm
Linjeteckning av modellen
Till exempel: Jubileumsmynt för "Tove Jansson’’, publiceringsår 2014,
nominella värdet 20 euro
Cirkelns diameter 120 mm
Myntsidan med valörmarkering
placeras till höger på teckningen
på teckningen

Similar documents