01 - Universitetet i Bergen

Comments

Transcription

01 - Universitetet i Bergen
Offentlig journal
Seleksjon:
Journaldato: 01.03.2016, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:
I,U,N,X,S, Status: J,A
Rapport generert: 07.03.2016
Innhold:
Rlp, Brandsøy gnr 18 bnr 7, 23, Flora k. - Dispensasjon fra KML § 8, 4. ledd for id 162103 og 162104.
Sakstittel:
Rpl, Brandsøy gnr 18 bnr 7, 23, Flora k. - Dispensasjon fra KML § 8, 4. ledd for id 162103 og 162104.
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2013/13317-4 74119/2013
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
11.12.2013
3450/TRLI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
801
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Riksantikvaren sekjson for
arkeologiske kulturminne
Universitetet i Bergen
Avsender
3450/TRLI
Innhold:
Sykmelding - ***** *****
Sakstittel:
***** ***** ***** - Sykefravær
DokType Sak/dok nr:
X
2016/179-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
704/2016
01.03.2016
06.01.2016
1120/VIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1120/VIJE
Victoria Jensen
Innhold:
Sykmelding - ***** *****
Sakstittel:
***** ***** - Sykefravær
DokType Sak/dok nr:
X
2016/73-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
2588/2016
01.03.2016
14.01.2016
1120/VIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1120/VIJE
Victoria Jensen
Side: 1 av 54
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
U
2016/215-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
4547/2016
01.03.2016
22.01.2016
2180/TEES
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/TEES
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen V16
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2013/12653-6 5752/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
28.01.2016
2180/SIER
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/TEES
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Ber om tilsetting, Mejlædnder-Larsen
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilsettingssak: Forskningstekniker (30%), midlertidig eksternfinansiert, Klinisk institutt 2, Det
medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
N
2016/1382-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
5967/2016
01.03.2016
28.01.2016
1301/ELRI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
135903
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/ELRI
1301/ELRI
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Elin Myhrvold Riple
Innhold:
Tilsettingsråd MOF sak 27/16: Godkjenning utlysning
Sakstittel:
Tilsettingssak - Stipendiat for 3 år ved SFF CCBIO, Institutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
2016/1312-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
7103/2016
01.03.2016
03.02.2016
1314/IRWA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1301/IRWA
Iris Karina Walle
Side: 2 av 54
Innhold:
Forespørsel om stilling
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilsettingssak: Timelønnet forsker ved Institutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske
fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
2016/1733-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
7500/2016
01.03.2016
18.01.2016
1314/JUH
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1314/JUH
Julie Hansen
Innhold:
Declaration of Honors til signatur v/rektor Dag Rune Olsen
Sakstittel:
Erasmus+ Kapasitetsbyggingsprosjekt 2015 - Det medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
N
2016/268-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
7606/2016
01.03.2016
01.02.2016
1301/KANE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/KRS
1301/KANE
Kristin Torp Skogedal
Kaia Nepstad
10.02.2016
TE
Innhold:
Bekreftelse fra IGS på endringer (mail)
Sakstittel:
***** ***** ***** Tilsetttingssak: Forsker ved Institutt for global helse og samfunnnsmedisin
DokType Sak/dok nr:
X
2016/908-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
7815/2016
01.03.2016
05.02.2016
1326/ANB
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/EVR
1301/EVR
Evelyn Ravnestad
Evelyn Ravnestad
Innhold:
Honorar Kvernmo
Sakstittel:
***** ***** - Personlig opprykk til professor etter kompetanse, Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske
fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
2015/1135310
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
8472/2016
01.03.2016
08.02.2016
1324/ELSØ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1324/ELSØ
Eldbjørg Sanden Søvik
Side: 3 av 54
Innhold:
Tilsettingsråd IKO sak 5/16 - godkjenning til utlysning
Sakstittel:
Tilsettingssak - spesialtannlege (30 %) ved Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
2016/1848-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
8730/2016
01.03.2016
09.02.2016
1301/BEASTØ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1301/BEASTØ
Beate Stølen
Innhold:
Tilsettingsråd IKO sak 4/16 - godkjenning til utlysning
Sakstittel:
Tilsettingssak - spesialtannlege (10 %, vikariat) ved Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske
fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
2016/1801-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
8738/2016
01.03.2016
09.02.2016
1301/BEASTØ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1301/BEASTØ
Beate Stølen
Innhold:
Saksforelegg tilsettingsrådssak for kliniske lærerstillinger 06/16: Tilsetting - instruktørtannlege (2 x 20 %) i 7
måneder ved Institutt for klinisk odontologi, Seksjon for oral kirurgi og oral medisin
Sakstittel:
Tilsettingssak: Instruktørtannlege (2 x 20 %, midlertidig, eksternt finansiert), Seksjon for oral kirurgi og oral
medisin, Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2015/12486-9 8935/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
10.02.2016
1319/IVØI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.4
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/IVØI
1301/IVØI
Ivar Øiestad
Ivar Øiestad
Innhold:
Saksforelegg tilsettingsråd MOF sak 41/16: Tilsetting av førsteamanuensis II (20 %) i bistilling på åremål ved
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Sakstittel:
***** ***** - Tilsettingssak: Førsteamanuensis II (20 %) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det
medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
2015/7965-7
Tilg.kode Hjemmel:
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
8978/2016
01.03.2016
10.02.2016
1326/ANB
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1301/ANB
Anja Bere
Side: 4 av 54
Innhold:
To merknader og tilsvar til merknader
Sakstittel:
Tilsetjingssak: Stipendiat (bevillingsfinansiert) ved Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske
fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
2015/9617-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
9058/2016
01.03.2016
04.02.2016
1301/IRWA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.21
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1301/IRWA
Iris Karina Walle
Innhold:
Saksforelegg Tilsettingsråd MOF sak 43/16: Utlysning - stipendiat (4 år) ved Institutt for biomedisin
Sakstittel:
Tilsettingssak - stipendiat (4 år) ved Institutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
2016/1857-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
9185/2016
01.03.2016
10.02.2016
1301/BEASTØ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/BEASTØ
1301/BEASTØ
Beate Stølen
Beate Stølen
Innhold:
Korrigeringsbrev om forlengelse av postdoktorstilling
Sakstittel:
***** ***** - permisjon og utenlandsopphold, Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
U
2014/4783-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
9187/2016
01.03.2016
10.02.2016
1325/ELRI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/ANB
Kurt Hanevik
Universitetet i Bergen
Innhold:
Finansiering
Sakstittel:
Tilsettingssak - stipendiat (4 år) ved Institutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
2016/1857-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
9188/2016
01.03.2016
10.02.2016
1301/BEASTØ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1301/BEASTØ
Beate Stølen
Side: 5 av 54
Innhold:
Finansiering 2 - prosjektmidler
Sakstittel:
Tilsettingssak - stipendiat (4 år) ved Institutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
2016/1857-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
9189/2016
01.03.2016
10.02.2016
1301/BEASTØ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1301/BEASTØ
Beate Stølen
Innhold:
Stadfesting på endring av kontering
Sakstittel:
***** ***** - Tilsettingssak: Midlertidig forsker (100 %) ved Institutt for global helse og samfunsmedisin, Det
medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
2014/5964-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
9192/2016
01.03.2016
10.02.2016
1326/ANB
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1326/ANB
Anja Bere
Innhold:
Tilsetjingsrådssak 46/16: Permisjon utan løn, stipendiat Ole Andreas Hovda, Klinisk institutt 1
Sakstittel:
***** ***** ***** Permisjon frå stilling som stipendiat ved Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske
fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
2016/2043-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
9361/2016
01.03.2016
11.02.2016
1301/ELSØ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/ELSØ
1301/ELSØ
Eldbjørg Sanden Søvik
Eldbjørg Sanden Søvik
Innhold:
Orientering om ny vurdering av saken
Sakstittel:
Studieprogresjon, master i odontologi
DokType Sak/dok nr:
U
2016/1002-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
9559/2016
01.03.2016
11.02.2016
1301/SIB
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/SIB
*****
Universitetet i Bergen
Side: 6 av 54
Innhold:
Vedtak i universitetsstyret, Strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for oppfølging
Sakstittel:
Strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2014/1649-61 10416/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
16.02.2016
2120/LARNI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
021
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
2120/KAFU
2120/TOT
2120/SILNE
Kari Fuglseth
Tore Tungodden
Silje Christine Nerheim
29.02.2016
TE
Innhold:
Vedtak i universitetsstyret: Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet
Sakstittel:
HMS-handlingsplan 2016-2018
DokType Sak/dok nr:
N
2015/7016-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
10443/2016
01.03.2016
16.02.2016
2190/RUJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
254
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/RONE
2120/SILNE
HR-avdelingen
Silje Christine Nerheim
Innhold:
Vedtak i universitetsstyret, "Status for arbeid med å tilpasse administrative kostnader"
Sakstittel:
En effektiv administrasjon
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2015/12477-5 10532/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
16.02.2016
2170/PEFO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
2170/[UFORDELT]
2120/KRIBR
2120/SILNE
Økonomiavdelingen
Kristine Breivik
Silje Christine Nerheim
Innhold:
Vedtak om overføring til lavere kull
Sakstittel:
Studieprogresjon, master i odontologi
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2016/1002-10 10702/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
16.02.2016
1301/SIB
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/SIB
*****
Universitetet i Bergen
Side: 7 av 54
Innhold:
Vedtak i universitetsstyret, Retningslinjer for bruk av innstegsstillinger ved Universitetet i Bergen
Sakstittel:
Retningslinjer for bruk av innstegsstillinger ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
N
2016/1669-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
10724/2016
01.03.2016
16.02.2016
2120/SILNE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/JAKN
2120/SILNE
HR-avdelingen
Silje Christine Nerheim
Innhold:
Svar på søknad om permisjon i vårsemesteret 2016
Sakstittel:
Studieprogresjon, master i odontologi
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2016/1002-11 11202/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
18.02.2016
1301/SIB
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/SIB
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Det internasjonale gradsopptaket 2016/2017
Sakstittel:
Saksbehandling av det internasjonale gradsopptaket 2016/2017
DokType Sak/dok nr:
X
2016/1463-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11504/2016
01.03.2016
19.02.2016
2180/ANCO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/CAWA
1501/EVS
Studieadministrativ avdeling
Eva Svensson
Innhold:
Svar på søknad om vurdering av opptaksgrunnlag til masterprogrammet i digital kultur
Sakstittel:
Vurdering av opptaksgrunnlag til masterprogrammet i digital kultur
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2485-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12380/2016
01.03.2016
24.02.2016
1121/TRSV
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1121/TRSV
Mark Macdonald
Universitetet i Bergen
Side: 8 av 54
Innhold:
Ansettelse som vitenskapelig assistent ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Sakstittel:
***** ***** ***** ***** - Midlertidig ansettelse som vitenskapelig assistent ved Institutt for administrasjon og
organisasjonsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
U
2015/9070-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12610/2016
01.03.2016
25.02.2016
1501/BEAMO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/BEAMO
Hege Helland
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Rapportering om klager på læringsmiljøet for høstsemesteret 2015
Sakstittel:
Rapportering om klager på læringsmiljøet
DokType Sak/dok nr:
X
2012/1331152
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12655/2016
01.03.2016
29.02.2016
2180/IRIG
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
502
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/IRIG
1501/HIRO
Iren Igesund
Hilde Marie Rognås
Innhold:
Oversendelse av evalueringsrapport
Sakstittel:
Toppforskersatsing ved Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2816-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
12952/2016
01.03.2016
25.02.2016
1101/ARVE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
212.41
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ARVE
Baumgartner og Vogel
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2012/1429-30 13110/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
26.02.2016
2180/AUME
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
*****
Universitetet i Bergen
Side: 9 av 54
Innhold:
Ber om opprettelse av emner høsten 2016 MAHF-DIKUL
Sakstittel:
Studieplan MAHF-DIKUL Masterprogram i digital kultur med emner
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2010/8588-12 13119/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
26.02.2016
1101/ELHJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
331
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ELHJ
1121/CHMA
Det humanistiske fakultet
Christina Malitius
01.03.2016
TE
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen [PSYK100, PSYK101, PSYK102]
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
U
2015/9764-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13131/2016
01.03.2016
26.02.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Endelig godkjenning av delstudier ved University of Iceland
Sakstittel:
Delstudium i utlandet
DokType Sak/dok nr:
U
2015/4999-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13168/2016
01.03.2016
26.02.2016
1600/CHE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/CHE
Johanne Krohn
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
U
2015/9038-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13205/2016
01.03.2016
26.02.2016
2180/AUME
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
*****
Universitetet i Bergen
Side: 10 av 54
Innhold:
Midlertidig tilsetting i universitetslektorstilling ved Examen philosophicum
Sakstittel:
***** ***** ***** - Midlertidig tilsetting ved Examen philosophicum
DokType Sak/dok nr:
U
2015/7705-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13211/2016
01.03.2016
26.02.2016
1101/BEBO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/BEBO
Pål Fjeldvik Antonsen
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
U
2010/1058716
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13228/2016
01.03.2016
26.02.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen [PSYK100, PSYK101, PSYK102]
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/10887-6 13234/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
26.02.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Arbeidsavtale
Sakstittel:
Biveilederavtaler ved Institutt for fremmedspråk 2014 - 2015
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2014/3345-23 13235/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
26.02.2016
1120/VIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.2
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/BEBO
Alexi Bienvenu Belibi
Universitetet i Bergen
Side: 11 av 54
Innhold:
Forespørsel om endret vurderingsform i AORG101 og AORG104
Sakstittel:
Søknad om tilrettelegging ved eksamen H13 PSYFA
DokType Sak/dok nr:
N
2013/1167615
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13332/2016
01.03.2016
29.02.2016
2180/AUME
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
2180/JOAB
*****
John Abel
Innhold:
Svar på krav om innsyn av 25.02
Sakstittel:
Krav om innsyn etter offentleglova - 2016
DokType Sak/dok nr:
U
2016/13-83
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13342/2016
01.03.2016
29.02.2016
2190/INBJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
041.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/INTO
På Høyden v/Hilde Kristin Strand
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen [PSYK100, PSYK101, PSYK102]
Sakstittel:
Tilrettelegging ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2522-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13368/2016
01.03.2016
29.02.2016
2180/AUME
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar fra FoF: Rapportering om klager på læringsmiljøet for høstsemesteret 2015
Sakstittel:
Rapportering om klager på læringsmiljøet for høstsemesteret 2015 - HF
DokType Sak/dok nr:
X
2016/2269-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13408/2016
01.03.2016
29.02.2016
1101/SILLI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
335
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/SILLI
1162/DES
Silje Anette Landsverk Lindgren
Deirdre Catherine P Smith
Side: 12 av 54
Innhold:
Deltakarliste for VITHF900 våren 2016
Sakstittel:
VITHF900 våren 2016
DokType Sak/dok nr:
N
2016/2666-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13424/2016
01.03.2016
29.02.2016
1175/IDT
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ELAK
1175/IDT
Det humanistiske fakultet
Idunn Bjørlo Tandstad
02.03.2016
TE
Innhold:
Innvilget 40 % ulønnet permisjon - forlengelse
Sakstittel:
***** ***** - Sykefraværsoppfølging
DokType Sak/dok nr:
U
2012/146-22
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13427/2016
01.03.2016
29.02.2016
1162/STT
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/BEBO
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
U
2014/9827-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13434/2016
01.03.2016
29.02.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Innvilget foreldrepermisjon og omsorgspermisjon
Sakstittel:
***** ***** ***** - Foreldrepermisjon
DokType Sak/dok nr:
U
2014/2441-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13467/2016
01.03.2016
29.02.2016
1101/BEBO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/BEBO
*****
Universitetet i Bergen
Side: 13 av 54
Innhold:
Svar på klage på karakterfastsetting - ARK250
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting - ARK250
DokType Sak/dok nr:
U
2016/1225-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13499/2016
01.03.2016
29.02.2016
1122/MANI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1122/MANI
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Forlengelse av vikartilsetting, mars 2016
Sakstittel:
***** ***** ***** - Midlertidig tilsetting i vikariat som studiekonsulent ved Institutt for arkeologi, historie, kulturog religionsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1044811
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13512/2016
01.03.2016
29.02.2016
1122/BRH
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ARVE
Eirik Kvam Goksøyr
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på etterbetaling av semesteravgift våren 2016
Sakstittel:
Terminering av utdanningsplan og inndragning av rett til å studere, studieåret 2016/17 - Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2247-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13528/2016
01.03.2016
29.02.2016
1201/STB
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
512.7
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
*****
Eli Neshavn Høie
Ida Rosenlund
Avsender
Universitetet i Bergen
(enhet/initialer):
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
1201/STB
Side: 14 av 54
Innhold:
Midlertidig tilsetting som forsker i eksternfinansiert prosjekt
Sakstittel:
***** ***** - Midlertidig tilsetting som forsker ved Senter for vitenskapsteori
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2333-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13546/2016
01.03.2016
29.02.2016
1175/TONLU
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/MAGL
Nora Sørensen Vaage
Universitetet i Bergen
Innhold:
Om godkjenning av delstudier i utlandet - Universidad Nacional de San Martin (UNSAM)
Sakstittel:
Godkjenning av delstudier i utlandet - Universidad Nacional de San Martin (UNSAM)
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/4985-10 13552/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
29.02.2016
1121/LISKR
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1121/LISKR
Ingerid Frang
Universitetet i Bergen
Innhold:
Godkjenning av ekstern utdanning som del av bachelorprogrammet i kunsthistorie
Sakstittel:
Godkjenning av ekstern utdanning som del av bachelorprogrammet i kunsthistorie
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2128-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13554/2016
01.03.2016
29.02.2016
1121/LISKR
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1121/LISKR
Mari Rossavik
Universitetet i Bergen
Innhold:
Tilsetting i 20 % vikariat ved infosenteret
Sakstittel:
***** ***** ***** - Midlertidig tilsetting som vikar på Infosenteret ved Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2443-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13580/2016
01.03.2016
29.02.2016
1101/SUO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/MAGL
Anne Mailin Selland
Universitetet i Bergen
Side: 15 av 54
Innhold:
Om overlapp mellom emne fra HiL og spesialemne som tilbys ved UiB
Sakstittel:
Opptak til toårig masterprogram i rettsvitenskap høsten 2015
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/8058-10 13589/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
29.02.2016
1600/CHE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
1600/CHE
Ingrid Alund
Anne-Marthe Aslaksrud
Caroline Baann
Dina Berg
Julie Bjerke
Ingvild Ekaas
Veronica Johnsen Foldvik
Maren Barhaugen Foyn
Katrine Håtuft Høylandskjær
Helene Bang Langballe
Erlend Ansgar Øhra Mathisen
Ann-Kristin Midtskog
Lene Moholt
Marius Stokke Myrvold
Simen Borgeteien Myrvold
Andrea Hårberg Rabben
Mari Løvdahl Senstad
Kristine Østhassel
Universitetet i Bergen
Innhold:
Ber om forlengelse av professor II - Silvio Funtowicz
Sakstittel:
***** ***** - Midlertidig tilsetting som professor II ved Senter for vitenskapsteori
DokType Sak/dok nr:
N
2015/310-11
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13593/2016
01.03.2016
29.02.2016
1174/TONLU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Det humanistiske fakultet
Avsender
Tone Lund-Olsen
1101/SUO
1175/TONLU
Side: 16 av 54
Innhold:
Om overlapp mellom emne fra UiA og spesialemne som tilbys ved UiB
Sakstittel:
Opptak til toårig masterprogram i rettsvitenskap høsten 2015
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/8058-11 13598/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
29.02.2016
1600/CHE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
1600/CHE
Rebekka Føllestad
Sakar Hamawandi
Benjamin Jacobsen Hamnes
Nora Elisabet Loven
Tone Solfjeld Pedersen
Silje Søreide
Christina Marie Steensnæs Winsor
Hanne Hegstad Åldstedt
Universitetet i Bergen
Innhold:
Fordeling av små driftsmidler 2016, Institutt for økonomi
Sakstittel:
Budsjett 2016
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2015/5540-48 13600/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
29.02.2016
1501/HEH
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/HEH
1515/KATKL
Hege Hansen
Kathrine Kloppen
04.03.2016
TE
Innhold:
Søknad om vurdering av opptaksgrunnlag til masterstudiet i religionsvitenskap
Sakstittel:
Vurdering av opptaksgrunnlag til masterstudiet i religionsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2696-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13615/2016
01.03.2016
29.02.2016
1122/ANSE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1122/ANSE
Universitetet i Bergen
Miriam Ahmed
Side: 17 av 54
Innhold:
Klage på vedtak
Sakstittel:
Fritak fra tregangersregelen
DokType Sak/dok nr:
I
2016/680-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13616/2016
01.03.2016
29.02.2016
1501/JALER
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/HIRO
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Søknad om opptak til språkpakke ved Det humanistiske fakultet
Sakstittel:
Språkpakke ved Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/2774-19 13617/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
29.02.2016
1120/SISTA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/SISTA
Universitetet i Bergen
Lene Marie Haugland
Innhold:
Søknad om fremstilling for ph.d.-graden
Sakstittel:
Ph.d.-kandidat Kaja Reegård
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/4306-15 13619/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1501/YNBR
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/MARLUN
Universitetet i Bergen
Kaja Reegård
Innhold:
Svarskjema
Sakstittel:
***** ***** - Stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2697-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13620/2016
01.03.2016
01.03.2016
1501/BEAMO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/BEAMO
Universitetet i Bergen
Aaron Spitzer
Side: 18 av 54
01.03.2016
TE
Innhold:
Opplysningsskjema
Sakstittel:
***** ***** - tilsetting som rådgiver ved Studieadministrativ avdeling
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2698-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13625/2016
01.03.2016
27.02.2016
2190/EVU
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/EVU
Universitetet i Bergen
Ingrid Losnegaard
01.03.2016
TE
Innhold:
Klage på karakterfastsetting PTEK202 H-15 Kontinuasjon
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting PTEK202 H-15 Kontinuasjon
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2699-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13626/2016
01.03.2016
29.02.2016
1224/PÅG
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1224/PÅG
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Tar i mot stilling
Sakstittel:
***** ***** - tilsetting som rådgiver ved Studieadministrativ avdeling
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2698-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13627/2016
01.03.2016
27.02.2016
2190/EVU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/EVU
Universitetet i Bergen
Ingrid Losnegaard
01.03.2016
TE
Innhold:
Rapport fra forskningstermin 2015
Sakstittel:
***** ***** - Forskningstermin, søknadsrunden 2014, Institutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske
fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2014/4650-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13628/2016
01.03.2016
29.02.2016
1314/JUH
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/EVR
Universitetet i Bergen
Espen Hartveit
Side: 19 av 54
Innhold:
Signert kontrakt - Plikttjeneste
Sakstittel:
***** ***** ***** Opplæringsmidler - Kommunikasjonsavdelingen - 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2223-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13631/2016
01.03.2016
29.02.2016
2190/HEF
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/HEF
Universitetet i Bergen
Kim Einar Andreassen
03.03.2016
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale
Sakstittel:
***** ***** - Driftstekniker ved eiendomsavdelingen
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2380-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13633/2016
01.03.2016
26.02.2016
2190/EVU
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/EVU
Universitetet i Bergen
Tom Hilt
01.03.2016
TE
Innhold:
Forslag til sakkyndig komité
Sakstittel:
Ansettelsessak - Førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk, midlertidig
DokType Sak/dok nr:
N
2016/1167-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13634/2016
01.03.2016
01.03.2016
1501/BEAMO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.22
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/BEAMO
1513/MARLUN
Beathe Moldestad
Maria Lundhaug
01.03.2016
TE
Innhold:
Innvilgelse av søknad om dispensasjon fra kulturminneloven (kml) § 8 første ledd
Sakstittel:
Ttk, utbygging av Luranetunet Omsorgssenter, Haugegnr 63 bnr 7, 463 og 481, Os k. - Dispensasjon fra KML § 8, 1.
ledd for id 215887 og 215889
DokType Sak/dok nr:
I
2016/84-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13635/2016
01.03.2016
29.02.2016
3430/MORRAM
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
3430/MORRAM
Universitetet i Bergen
Riksantikvaren
Side: 20 av 54
Innhold:
Plan for emneevaluering 2016-2017
Sakstittel:
Kvalitetssikring av studiene - Det samfunnsvitenskapelige fakultet
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2012/2842-27 13637/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1501/HIRO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
351
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/HIRO
1511/MARLUN
Hilde Marie Rognås
Maria Lundhaug
02.03.2016
TE
Innhold:
Plan for emneevaluering 2016-2017
Sakstittel:
Kvalitetssikring av studiene - Det samfunnsvitenskapelige fakultet
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2012/2842-28 13638/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1501/HIRO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
351
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/HIRO
1513/MARLUN
Hilde Marie Rognås
Maria Lundhaug
02.03.2016
TE
Innhold:
Søknad om oppmelding etter frist i JUSETIKK V-16
Sakstittel:
Vurderingsmelding / oppmelding etter frist V-16 ved Det juridiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/948-34
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13639/2016
01.03.2016
01.03.2016
1600/LEG
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/LEG
Universitetet i Bergen
Oscar Brown
02.03.2016
BU
43
Innhold:
Søknad om begrunnelse for karakterfastsetting i NANO244 - V-16
Sakstittel:
Begrunnelse for karakterfastsetting i NANO244 - V-16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2701-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13641/2016
01.03.2016
01.03.2016
1231/NINBE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1231/NINBE
Universitetet i Bergen
*****
Side: 21 av 54
Innhold:
Bekreftelse
Sakstittel:
***** ***** ***** foreldrepermisjon
DokType Sak/dok nr:
I
2015/2096-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13642/2016
01.03.2016
18.11.2015
2190/EVU
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/EVU
Universitetet i Bergen
*****
01.03.2016
TE
Innhold:
Søknad utdanningsstrategiske midler - Sosiologisk institutt
Sakstittel:
Utlysning utdanningsstrategiske midler SV
DokType Sak/dok nr:
N
2016/1316-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13643/2016
01.03.2016
01.03.2016
1501/INC
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/INC
1511/MARLUN
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Maria Lundhaug
Innhold:
Søknad om sommerstipend 2016
Sakstittel:
Utlysning av sommerstipend 2016 - Norsk medisinstudentforening og Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2663-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13645/2016
01.03.2016
29.02.2016
1301/MARSTI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
569
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/MARSTI
Universitetet i Bergen
Maria Kathrine Tveitarås
Innhold:
Merknad til vurdering fra sakkyndig komité
Sakstittel:
Tilsettingssak - senterleder (50 %, 2 år) ved Senter for ernæring, Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske
fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/7446-13 13648/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
29.02.0016
1301/BEASTØ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.22
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/BEASTØ
Universitetet i Bergen
Elin Strand
Side: 22 av 54
Innhold:
Søknad om ulønnet omsorgspermisjon
Sakstittel:
***** ***** ***** - Foreldrepermisjon
DokType Sak/dok nr:
I
2015/3741-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13650/2016
01.03.2016
01.03.2016
1101/ASRO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ASRO
Universitetet i Bergen
*****
02.03.2016
TE
Innhold:
Oppdatert veiledningskontrakt fra våren 2016
Sakstittel:
Ph.d.-graden - Sara Kohne
DokType Sak/dok nr:
X
2013/9677-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13651/2016
01.03.2016
01.03.2016
1101/UNU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ELAK
1122/ANNAARE
Det humanistiske fakultet
Anna Lisa Arefjord
Innhold:
Dokumentasjon
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1141-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13654/2016
01.03.2016
25.01.2016
2180/TEES
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/AUME
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Påminnelse - innsendelse av refusjon
Sakstittel:
***** ***** - arbeidspraksis i ordinær virksomhet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2705-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13664/2016
01.03.2016
26.02.2016
2170/[UFORDELT]
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2170/[UFORDELT]
Universitetet i Bergen
*****
Side: 23 av 54
Innhold:
Forhåndsgodkjenning av nytt emne ved The University of Queensland
Sakstittel:
Delstudium i utlandet
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/11395-3 13666/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1600/ELTJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/ELTJ
Anna Regine Rud Grønning
Universitetet i Bergen
Innhold:
Forhåndsgodkjenning av nytt emne ved The University of Queensland
Sakstittel:
Delstudium i utlandet
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/11396-3 13667/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1600/ELTJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/ELTJ
Edina Sulic
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
U
2011/1027621
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13672/2016
01.03.2016
01.03.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Arbeidstillatelse til 30.04.2016
Sakstittel:
***** ***** - Stipendiat ved Institutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2013/14009-6 13673/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
15.05.2014
1314/LIV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1314/JUH
Universitetet i Bergen
Hordaland politidistrikt
Side: 24 av 54
01.03.2016
TE
Innhold:
Application for financial support in connection with stays abroad
Sakstittel:
Forskningsstipend ved utenlandsopphold for stipendiater - høsten 2015 og våren 2016 (utenlandsstipend)
DokType Sak/dok nr:
I
2015/8486-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13677/2016
01.03.2016
01.03.2016
1301/JUH
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
422
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/EVR
Universitetet i Bergen
Laeya Najmi
Innhold:
Søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet - Yamanashi Gakuin Universitet
Sakstittel:
Godkjenning av delstudier i utlandet - Yamanashi Gakuin Universitet
DokType Sak/dok nr:
I
2014/1209110
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13680/2016
01.03.2016
24.02.2016
1120/HIRØ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/HIRØ
Universitetet i Bergen
Lina Janauskaite
01.03.2016
BU
11
Innhold:
Signert arbeidsavtale
Sakstittel:
Tilsetting av timelærere - Institutt for fremmedspråk 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2711-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13683/2016
01.03.2016
26.02.2016
1120/VIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.2
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/BEBO
Universitetet i Bergen
Agnete Løvik
01.03.2016
TE
Innhold:
Oppsigelse av studieplass V16
Sakstittel:
Oppsigelse av studieplass H-15 / V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/8249-73 13685/2016
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1600/KABJ
(enhet/initialer):
Klassering:
512.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/KJESO
Universitetet i Bergen
Marlene M. Richter
Side: 25 av 54
01.03.2016
BU
74
Innhold:
Søknad om oppmelding etter frist i JUSETIKK V-16
Sakstittel:
Vurderingsmelding / oppmelding etter frist V-16 ved Det juridiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/948-35
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13688/2016
01.03.2016
01.03.2016
1600/LEG
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/LEG
Universitetet i Bergen
Jonas Nikolaisen
02.03.2016
BU
44
Innhold:
Søknad om endelig godkjenning av delstudier ved University of Cape Town
Sakstittel:
Delstudium i utlandet
DokType Sak/dok nr:
I
2015/3590-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13690/2016
01.03.2016
01.03.2016
1600/CHE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/CHE
Universitetet i Bergen
Thomas Mark Swan Croucher
01.03.2016
BU
6
Innhold:
Oversendelse av oppfølgingsplan
Sakstittel:
***** ***** - Individuell oppfølgingsplan
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/11430-3 13694/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
26.02.2016
1121/JONE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1121/JONE
NAV
Universitetet i Bergen
Innhold:
Søknad om godkjenning av opplæringselementer i forskerutdanningen
Sakstittel:
Doktorgrad (PhD) - Kristian Jansen
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2013/7121-13 13695/2016
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
23.02.2016
1301/KARVA
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/KANE
Universitetet i Bergen
Kristian Jansen
Side: 26 av 54
03.03.2016
TE
Innhold:
Søknad om lærlingeplass
Sakstittel:
Lærlinger 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1350059
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13696/2016
01.03.2016
29.02.2016
2190/LAM
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
276
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2210/[UFORDELT]
Universitetet i Bergen
Lasse Madsen Johannessen
Innhold:
Søknad om lærlingeplass
Sakstittel:
Lærlinger 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1350060
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13697/2016
01.03.2016
29.02.2016
2190/LAM
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
276
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2210/[UFORDELT]
Universitetet i Bergen
Johan Bjørnøy
Innhold:
Amendment to Confidentiality / Non-Disclosure and Material Transfer Agreement
Sakstittel:
EU-FP7 Project REBORNE - 241879 - koordinert av ALCIMED, Inst for klinisk odontologi partner
DokType Sak/dok nr:
I
2009/9155-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13700/2016
01.03.2016
17.02.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2160/LIGU
Universitetet i Bergen
Institut Straumann AG
01.03.2016
TE
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet
Sakstittel:
Godkjenning av delstudier i utlandet - Ludwig Maximilian Universität
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2712-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13701/2016
01.03.2016
25.01.2016
1162/DES
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1162/DES
Universitetet i Bergen
Erlend Winderen Finke Owesen
Side: 27 av 54
01.03.2016
BU
2
Innhold:
Søknad om tilrettelegging ved eksamen [PROPSY312]
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2013/2357-19 13703/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Takker ja til tilbud om stilling - akseptskjema
Sakstittel:
***** ***** - Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i kunsthistorie ved Institutt for lingvistiske, litterære og
estetiske studier
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2534-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13704/2016
01.03.2016
29.02.2016
1101/MAGL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/MAGL
Universitetet i Bergen
Sigrun Åsebø
01.03.2016
TE
Innhold:
Oversending av endring til kontrakt 219114/F10 - prosjektleder Olav Korsnes
Sakstittel:
Prosjekt "New directions in studies of social differentiation, power, class, status and elite" ved Sosiologisk institutt,
prosjektleder Olav Korsnes, prosjektnr 219114/F10
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/5805-13 13706/2016
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
11.02.2016
2160/LIGU
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2160/LIGU
Universitetet i Bergen
Norges forskningsråd
Side: 28 av 54
01.03.2016
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale
Sakstittel:
***** ***** - Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i kunsthistorie ved Institutt for lingvistiske, litterære og
estetiske studier
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2534-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13707/2016
01.03.2016
29.02.2016
1101/MAGL
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/MAGL
Universitetet i Bergen
Sigrun Åsebø
01.03.2016
TE
Innhold:
Akseptering av endring til kontrakt 219114/F10 - prosjektleder Olav Korsnes
Sakstittel:
Prosjekt "New directions in studies of social differentiation, power, class, status and elite" ved Sosiologisk institutt,
prosjektleder Olav Korsnes, prosjektnr 219114/F10
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2012/5805-14 13708/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1511/MARLUN
2160/LIGU
Sosiologisk institutt
Liv-Grethe Gudmundsen
02.03.2016
NN
15
Innhold:
Informasjon om arbeidet med regional planstrategi 2016-2020 - utviklingsplan for Hordaland
Sakstittel:
Oppstart av strategiarbeid - Regional planstrategi for Hordaland 2016 - 2020
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2714-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13711/2016
01.03.2016
29.02.2016
2120/ARR
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
021
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2120/ARR
Universitetet i Bergen
Hordaland fylkeskommune
Side: 29 av 54
04.03.2016
TE
Innhold:
Oversending av kontrakt 248121/H10 - prosjektleder Ingvild Fossgard Sandøy
Sakstittel:
NFR-samarbeid "The effectiveness of a girl Empowerment programme on early childbearing, marriage and School
dropout in rural Zambia: A cluster trial" - 248121/H10 - UiB/Inst for global helse og samfunnsmedisin
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2715-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13712/2016
01.03.2016
17.02.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2160/LIGU
Universitetet i Bergen
Norges forskningsråd
01.03.2016
TE
Innhold:
Søknad om opptak til forskerlinjen
Sakstittel:
Opptak til forskerlinjen høsten 2016, søknadsrunden V-16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2713-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13715/2016
01.03.2016
22.02.2016
1301/MARSTI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/MARSTI
Universitetet i Bergen
Karoline Frydenlund
Innhold:
Akseptering av kontrakt 248121/H10 - prosjektleder Ingvild Fossgard Sandøy
Sakstittel:
NFR-samarbeid "The effectiveness of a girl Empowerment programme on early childbearing, marriage and School
dropout in rural Zambia: A cluster trial" - 248121/H10 - UiB/Inst for global helse og samfunnsmedisin
DokType Sak/dok nr:
N
2016/2715-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13716/2016
01.03.2016
01.03.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
1326/[UFORDELT]
Avsender
Institutt for global helse og
samfunnsmedisin
Liv-Grethe Gudmundsen
2160/LIGU
Side: 30 av 54
Innhold:
Masterkontrakt - erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelsk
Sakstittel:
Masterkontrakter - Institutt for fremmedspråk - 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2127-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13717/2016
01.03.2016
25.02.2016
1120/SISTA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/SISTA
Universitetet i Bergen
Monica Tove Vattedal Helgesen
02.03.2016
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale
Sakstittel:
Utbetaling av honorar for kollokvieundervisning ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1323-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13720/2016
01.03.2016
19.02.2016
1122/RAP
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
233
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/MAGL
Universitetet i Bergen
Marita Nygård
01.03.2016
TE
Innhold:
Anmodning om å oppnevne ekstra biveileder for PhD-kandidat Hilde Valen Wæhle
Sakstittel:
Doktorgrad (PhD) - Hilde Valen Wæhle
DokType Sak/dok nr:
I
2015/7961-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13721/2016
01.03.2016
24.02.2016
1301/MARSTI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
Avsender
Avsender
1301/MARSTI
Universitetet i Bergen
Hilde Valen Wæhle
Stig Harthug
Per Bakke
BU
5
Innhold:
Klage på vedtak
Sakstittel:
Søknad om utvida gyldighet av obligatoriske aktiviteter i KJEM100
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/13473-3 13722/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1231/UNLA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1231/UNLA
Universitetet i Bergen
*****
Side: 31 av 54
Innhold:
Oppdatering av Difis database over tidstyver
Sakstittel:
Rapportering av tidstyver
DokType Sak/dok nr:
I
2014/6661-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13723/2016
01.03.2016
29.02.2016
2120/KAFU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
000
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2120/[UFORDELT]
Universitetet i Bergen
Kunnskapsdepartementet
Innhold:
Søknad om godkjenning av ekstern utdanning
Sakstittel:
Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2718-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13724/2016
01.03.2016
29.02.2016
1120/HIRØ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/HIRØ
Universitetet i Bergen
Gunnar Evjen
Innhold:
Ber om tilsetting
Sakstittel:
***** ***** - Professor II ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2013/13321-6 13726/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
29.02.2016
1501/BEAMO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/BEAMO
1512/MARLUN
Beathe Moldestad
Maria Lundhaug
01.03.2016
TE
Innhold:
Signert arbeidsavtale
Sakstittel:
***** ***** - forsker ved Institutt for sosialantropologi
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2283-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13732/2016
01.03.2016
26.02.2016
1501/ANISP
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/ANISP
Universitetet i Bergen
Espen Helgesen
Side: 32 av 54
01.03.2016
TE
Innhold:
Dokumentasjon ved fravær på eksamen PSYK101 V-16
Sakstittel:
Gyldig fravær ved eksamen V-16 - Det psykologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1413-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13733/2016
01.03.2016
25.02.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
379
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/INV
Universitetet i Bergen
*****
02.03.2016
TE
Innhold:
Aorg 100 vår 2016
Sakstittel:
Eksamensoppgaver - Aorg 100 Innføring i administrasjon og organisasjonsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1155615
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13734/2016
01.03.2016
01.03.2016
1512/DEFL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
372
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1512/DEFL
Denise Fewtrell Flatmark
Innhold:
Application for extesion of PhD period
Sakstittel:
Doktorgrad (PhD) - Marwan Mansoor Ali Mohammed
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2009/6640-25 13736/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
17.02.2016
1301/TOOL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/MARSTI
Universitetet i Bergen
Marwan Mansoor Ali Mohammed
BU
0
Innhold:
Aorg 210 vår 2016
Sakstittel:
Eksamensoppgaver - Aorg 210 Organisasjonsteori
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1154821
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13737/2016
01.03.2016
01.03.2016
1512/DEFL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
372
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1512/DEFL
Denise Fewtrell Flatmark
Side: 33 av 54
Innhold:
Econ 100 vår 2016
Sakstittel:
Eksamensoppgaver - ECON 100 Innføring i samfunnsøkonomi
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/4850-16 13738/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1515/BRS
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
372
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1515/BRS
Brith Åse Sætre
Innhold:
Oppnevning av komité - vitenskapelig assistent
Sakstittel:
Ansettelsessak - Vitenskapelig assistent ved Institutt for geografi - BFS/Akademiaavtalen
DokType Sak/dok nr:
N
2016/1156-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13739/2016
01.03.2016
01.03.2016
1501/BOH
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/BOH
1541/GRA
Bodil Hægland
Gro Aase
Innhold:
Econ 310 vår 2016
Sakstittel:
Eksamensoppgaver - ECON 310 Mikroøkonomisk analyse
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/4707-17 13740/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1515/BRS
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
372
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1515/BRS
Brith Åse Sætre
Innhold:
Signert arbeidsavtale 01.01.2016 - 30.06.2016
Sakstittel:
Midlertidig tilsettingsforhold (timelønnet foreleser/timelærer, ekstrahjelp) - Institutt for biologisk og medisinsk
psykologi (BB-bygget) - 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2041-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13741/2016
01.03.2016
29.02.2016
1732/HEGFOL
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1732/HEGFOL
Universitetet i Bergen
Magne Gudmundsen
Side: 34 av 54
01.03.2016
TE
Innhold:
Sampol 100 vår 2016
Sakstittel:
Eksamensoppgaver - Sampol 100 Innføring i sammenliknende politikk
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2008/8760-13 13745/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1513/TEZ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
372
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1513/TEZ
Terese Zeil
Innhold:
Sampol 270 vår 2016
Sakstittel:
Eksamensoppgaver - Sampol 270 American Government and Politics
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2013/13458-4 13746/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1513/TEZ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
372
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1513/TEZ
Terese Zeil
Innhold:
Dokumentasjon ved fravær ved eksamen og søknad om ny eksamen i PED111 V-16
Sakstittel:
Gyldig fravær ved eksamen V-16 - Det psykologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1413-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13747/2016
01.03.2016
26.02.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
379
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/OLFR
Universitetet i Bergen
*****
BU
8
Innhold:
SV 100 vår 2016
Sakstittel:
Eksamensoppgaver - SV 100 - Samfunnsvitenskapelige tenkemåter
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1144314
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13749/2016
01.03.2016
01.03.2016
1511/OLM
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
372
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1511/OLM
Olga Mjelde
Side: 35 av 54
Innhold:
Signert arbeidsavtale 09.04.2016 - 08.04.2016
Sakstittel:
***** ***** - Tilsettingssak - midlertidig stilling som postdoktor ved Det psykologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2150-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13752/2016
01.03.2016
24.02.2016
1734/BJØTE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/VAHJ
Universitetet i Bergen
Marit Knapstad
01.03.2016
TE
Innhold:
Evalueringsrapport - Sykefraværsprosjektet
Sakstittel:
Prosjekt for implementering av Pagaweb ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2011/2688-12 13756/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
2120/TOT
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
2190/RAS
2170/[UFORDELT]
1501/BEAMO
HR-avdelingen
Økonomiavdelingen
Beathe Moldestad
NN
13
Innhold:
Dokumentasjon
Sakstittel:
Tilrettelegging ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2522-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13761/2016
01.03.2016
17.02.2016
2180/AUME
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/AUME
Universitetet i Bergen
*****
01.03.2016
TE
Innhold:
Klage på vedtak om betaling av semesteravgift etter frist
Sakstittel:
Vurderingsmelding etter frist
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1815-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13762/2016
01.03.2016
01.03.2016
1101/ELHJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ELHJ
Universitetet i Bergen
*****
Side: 36 av 54
Innhold:
Dokumentasjon ved fravær ved eksamen og søknad om ny eksamen i PSYK208 V-16
Sakstittel:
Gyldig fravær ved eksamen V-16 - Det psykologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1413-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13765/2016
01.03.2016
27.02.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
379
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/OLFR
Universitetet i Bergen
*****
BU
7
Innhold:
Pliktarbeidsavtale
Sakstittel:
***** ***** - Tilsetting i stilling som stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
X
2015/8034-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13767/2016
01.03.2016
16.02.2016
1101/ARVE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1122/ANNAARE
Anna Lisa Arefjord
Innhold:
Søknad om opplæring - NORDMAK; undersøkelse, dokumentasjon og analyse av kulturminner
Sakstittel:
Opplæringsmidler EIA 2015 - 2016
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/1171-79 13769/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
23.02.2016
2190/HEF
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
274
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/HEF
Universitetet i Bergen
Ase Tveitnes
Innhold:
Tilsagn om tilskudd til Tidsbegrenset lønnstilskudd
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tidsbegrenset lønnstilskudd NAV
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/12632-3 13774/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
23.02.2016
2190/HEF
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/HEF
Universitetet i Bergen
*****
Side: 37 av 54
Innhold:
Innvilgelse av forlenget uførepensjon
Sakstittel:
***** ***** - Permisjon fra stipendiatstilling
DokType Sak/dok nr:
I
2013/620-30
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13777/2016
01.03.2016
23.02.2016
1121/JONE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/MAGL
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Terminbekreftelse
Sakstittel:
***** ***** ***** - Fødselspermisjon
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/11134-7 13780/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1162/STT
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1101/BEBO
Bente Bolstad
Innhold:
Dokumentasjon
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2664-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13781/2016
01.03.2016
22.02.2016
2180/AUME
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/AUME
Universitetet i Bergen
*****
01.03.2016
TE
Innhold:
Dokumentasjon
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2014/9827-10 13782/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
27.08.2013
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/AUME
Universitetet i Bergen
*****
Side: 38 av 54
01.03.2016
TE
Innhold:
Søknad med CV
Sakstittel:
***** ***** - Stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk
DokType Sak/dok nr:
X
2016/2697-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13787/2016
01.03.2016
01.03.2016
1501/BEAMO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1501/BEAMO
Beathe Moldestad
Innhold:
Signert arbeidsavtale (1.3.16 - 31.8.16)
Sakstittel:
***** ***** - Tilsettingssak - avdelingsingeniør (vikarat) ved IT-avdelinga
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2014/10076-5 13788/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
26.02.2016
2190/EVU
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/EVU
Universitetet i Bergen
Morten Ulveseth
01.03.2016
TE
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen V16 JUS
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
U
2013/1261020
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13791/2016
01.03.2016
01.03.2016
2180/AUME
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/AUME
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Klage på vedtak
Sakstittel:
Innlevering av hovedoppgave før frist - Profesjonsstudiet i psykologi
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/13667-3 13792/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
25.01.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Universitetet i Bergen
1700/TRIKLO
Avsender
Avsender
*****
Morten Nordmo
Side: 39 av 54
02.03.2016
TE
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
U
2015/9468-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13801/2016
01.03.2016
01.03.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Små driftsmidler 2016
Sakstittel:
Budsjett 2016
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2015/5540-49 13809/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1501/HEH
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/HEH
1511/MARLUN
Hege Hansen
Maria Lundhaug
04.03.2016
TE
Innhold:
Små driftsmidler 2016 - fordeling
Sakstittel:
Budsjett 2016
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2015/5540-50 13811/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1501/HEH
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/HEH
1512/MARLUN
Hege Hansen
Maria Lundhaug
04.03.2016
TE
Innhold:
Endelig godkjenning av gjennomført opplæringsdel i forskerutdanningen
Sakstittel:
Ph.d.-graden - Sara Kohne
DokType Sak/dok nr:
I
2013/9677-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13813/2016
01.03.2016
25.02.2016
1101/UNU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ELAK
Universitetet i Bergen
Sara Kohne
Side: 40 av 54
02.03.2016
TE
Innhold:
Oppsigelse fra stilling
Sakstittel:
***** ***** ***** - Oppsigelse fra stilling som konsulent ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2728-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13814/2016
01.03.2016
29.02.2016
1101/MAGL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/MAGL
Universitetet i Bergen
Marit Ullestad Nilsen
Innhold:
Svar på søknad om fritak for obligatorisk oppmøte - KIN101/102
Sakstittel:
Fritak for obligatorisk oppmøte - KIN101/102
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2617-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13815/2016
01.03.2016
01.03.2016
1120/MAHJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/MAHJ
Bettina E. Torvund
Universitetet i Bergen
Innhold:
Karakterutskrift
Sakstittel:
Delstudier i utlandet
DokType Sak/dok nr:
I
2015/5225-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13818/2016
01.03.2016
01.03.2016
1600/ELTJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
376.1
offl. § 26, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/ELTJ
Universitetet i Bergen
Lancaster University
01.03.2016
TE
Innhold:
Karakterutskrift
Sakstittel:
Delstudium i utlandet
DokType Sak/dok nr:
I
2015/4017-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13819/2016
01.03.2016
01.03.2016
1600/ELTJ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
376.1
offl. § 26, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/ELTJ
Universitetet i Bergen
Lancaster University
Side: 41 av 54
01.03.2016
TE
Innhold:
Svar på søknad om individuell innlevering AORG101vår 2016
Sakstittel:
Individuell innlevering AORG101vår 2016
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2641-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13825/2016
01.03.2016
01.03.2016
1512/DEFL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
Geir Egil Mortveit
Universitetet i Bergen
Innhold:
Begrunnelse for ikke bestått kurs
Sakstittel:
Studieprogresjon, master i odontologi
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2016/1002-12 13827/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
02.02.2016
1301/SIB
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/SIB
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på søknad om individuell innlevering
Sakstittel:
Individuell innlevering AORG101vår 2016
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2016/2641-10 13829/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1512/DEFL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
Maria Brason
Universitetet i Bergen
Innhold:
Søknad individuell innlevering av obligatorisk oppgave AORG101
Sakstittel:
Individuell innlevering AORG101vår 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2641-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13830/2016
01.03.2016
11.02.2016
1512/DEFL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
Universitetet i Bergen
Helene Valdal Takvam
Side: 42 av 54
01.03.2016
BU
8
Innhold:
Obligatorisk oppgåve i AORG101
Sakstittel:
Individuell innlevering AORG101vår 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2641-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13832/2016
01.03.2016
24.02.2016
1512/DEFL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
Universitetet i Bergen
Benjamin Osland Hellesen Heimse
01.03.2016
BU
11
Innhold:
Individuell innlevering
Sakstittel:
Individuell innlevering AORG101vår 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2641-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13835/2016
01.03.2016
28.02.2016
1512/DEFL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
Universitetet i Bergen
Lena Strandheim
01.03.2016
BU
12
Innhold:
Søknad om individuell innlevering i AORG101
Sakstittel:
Individuell innlevering AORG101vår 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2641-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13837/2016
01.03.2016
12.01.2016
1512/DEFL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
Universitetet i Bergen
Anette Faksnes
01.03.2016
BU
13
Innhold:
Individuell inlevering
Sakstittel:
Individuell innlevering AORG101vår 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2641-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13839/2016
01.03.2016
26.01.2016
1512/DEFL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
Universitetet i Bergen
Malin Warolin
Side: 43 av 54
01.03.2016
TE
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2010/9868-29 13840/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
2180/AUME
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på søknad individuell innlevering av obligatorisk oppgave AORG101
Sakstittel:
Individuell innlevering AORG101vår 2016
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2641-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13841/2016
01.03.2016
01.03.2016
1512/DEFL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
Helene Valdal Takvam
Universitetet i Bergen
Innhold:
Klage på avslag om søknad om frivillig gjentak av eksamen JUS135 V-16
Sakstittel:
Frivillig gjentak til kontinuasjonseksamen 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1863-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13842/2016
01.03.2016
16.02.2016
1600/LEG
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/LEG
Universitetet i Bergen
*****
03.03.2016
TE
Innhold:
Svar på obligatorisk oppgåve i AORG101
Sakstittel:
Individuell innlevering AORG101vår 2016
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2016/2641-11 13843/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1512/DEFL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
Benjamin Osland Hellesen Heimse
Universitetet i Bergen
Side: 44 av 54
Innhold:
Svar på individuell innlevering
Sakstittel:
Individuell innlevering AORG101vår 2016
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2016/2641-12 13844/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1512/DEFL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
Lena Strandheim
Universitetet i Bergen
Innhold:
Dokumentasjon ved fravær ved eksamen V-16
Sakstittel:
Gyldig fravær ved eksamen V-16 - Det juridiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/432-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13845/2016
01.03.2016
22.02.2016
1600/ANT
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
379
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/KABJ
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Søknad om individuell innlevering i AORG101
Sakstittel:
Individuell innlevering AORG101vår 2016
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2016/2641-13 13846/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1512/DEFL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
Anette Faksnes
Universitetet i Bergen
Innhold:
Søknad om individuell innlevering i AORG104
Sakstittel:
Tilrettelegging arbeidskrav AORG104
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/2963-23 13849/2016
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
07.02.2016
1512/DEFL
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
Universitetet i Bergen
Anette Faksnes
Side: 45 av 54
01.03.2016
BU
29
Innhold:
Søknad om godkjenning av utveksling
Sakstittel:
Godkjenning av utveksling
DokType Sak/dok nr:
I
2015/4681-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13854/2016
01.03.2016
01.03.2016
1513/ADK
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1513/ADK
Universitetet i Bergen
Christoffer Røstad
Innhold:
Signert arbeidsavtale (15.02.2016 - 28.02.2016)
Sakstittel:
***** ***** ***** - timelønnet - Avdelingsingeniør (midlertidig) ved Universitetsmuseet i Bergen, De
naturhistoriske samlinger
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1141821
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13856/2016
01.03.2016
25.02.2016
3440/LIEM
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
3440/[UFORDELT]
Universitetet i Bergen
Gunnar Mikalsen Kvifte
Innhold:
Klage på sensurvedtak JUS111 H-15
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak JUS111 H-15
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2628-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13865/2016
01.03.2016
26.02.2016
1600/ELVIK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/ELVIK
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Søknad individuell innlevering AORG104
Sakstittel:
Tilrettelegging arbeidskrav AORG104
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/2963-24 13866/2016
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
24.02.2016
1512/DEFL
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
Universitetet i Bergen
Elise Tveit Venås
Side: 46 av 54
01.03.2016
BU
30
Innhold:
Innvilgelse av søknad om dispensasjon fra klm § 8, 1. ledd - Turvei i sikringssone til automatisk fredet
kulturminne, Manger prestegård, gnr8bnr 45/127 Radøy kommune, Hordaland
Sakstittel:
Ttk, ny turveg - Manger Prestegard, gnr 45 bnr 127, Radøy k. - dispensasjon fra KML § 8, 1. ledd for id 214341
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2429-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13868/2016
01.03.2016
24.02.2016
3430/ASOL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
3430/ASOL
Universitetet i Bergen
Riksantikvaren
Innhold:
søker om individuelle innleveringer
Sakstittel:
Tilrettelegging arbeidskrav AORG104
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/2963-25 13870/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
03.02.2016
1512/DEFL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
Universitetet i Bergen
Jørgen Edvardsen
01.03.2016
BU
28
Innhold:
Signert arbeidsavtale (23.02.16 - 01.04.16)
Sakstittel:
***** ***** Tilsettingssak (kortvarig engasjement) feltarbeid ved UM, SFYK
DokType Sak/dok nr:
I
2013/9520-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13872/2016
01.03.2016
23.02.2016
3430/ANW
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
3430/ANW
Universitetet i Bergen
Sigrid Hervig
03.03.2016
TE
Innhold:
Klage på karakterfastsetting i MAT160 - V 16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting i MAT160 - V 16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2735-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13873/2016
01.03.2016
29.02.2016
1211/EAR
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1211/EAR
Universitetet i Bergen
*****
Side: 47 av 54
Innhold:
Obligatorisk oppgåve AORG104
Sakstittel:
Tilrettelegging arbeidskrav AORG104
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/2963-26 13874/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
07.02.2016
1512/DEFL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
Universitetet i Bergen
Tommy Mo Aarethun
01.03.2016
BU
31
Innhold:
Obligatorisk oppgave i Aorg 104
Sakstittel:
Tilrettelegging arbeidskrav AORG104
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/2963-27 13876/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
03.02.2016
1512/DEFL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
Universitetet i Bergen
Kristina J Botnevik
01.03.2016
BU
32
Innhold:
Signert arbeidsavtale 08.02.2016 - 22.04.2016
Sakstittel:
***** ***** ***** - Vitenskapelig assistent, Kjemisk institutt
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1894-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13877/2016
01.03.2016
29.02.2016
1231/ANEDA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1201/ANEDA
Universitetet i Bergen
Mari Hove Vogt
03.03.2016
TE
Innhold:
Svar på søker om individuelle innleveringer
Sakstittel:
Tilrettelegging arbeidskrav AORG104
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/2963-28 13881/2016
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1512/DEFL
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
Jørgen Edvardsen
Universitetet i Bergen
Side: 48 av 54
Innhold:
Signert avtale "Petroleum Geoscience Collaboration"
Sakstittel:
Prosjekt "Petroleum Geoscience Collaboration" ml EnPe-sektretariatet og UiB/Geovitenskap
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2251-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13884/2016
01.03.2016
16.02.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2160/LIGU
Universitetet i Bergen
EnPe secretariat
01.03.2016
TE
Innhold:
Svar på søknad om individuell innlevering i AORG104
Sakstittel:
Tilrettelegging arbeidskrav AORG104
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/2963-29 13885/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1512/DEFL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
Anette Faksnes
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på søknad individuell innlevering AORG104
Sakstittel:
Tilrettelegging arbeidskrav AORG104
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/2963-30 13886/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1512/DEFL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
Elise Tveit Venås
Universitetet i Bergen
Innhold:
Signert Tool loan agreement 1510
Sakstittel:
Tool loan agreement - ml Leosphere og UiB/Geofysisk
DokType Sak/dok nr:
I
2016/108-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13887/2016
01.03.2016
01.03.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2160/LIGU
Universitetet i Bergen
Leosphere
Side: 49 av 54
01.03.2016
TE
Innhold:
Svar på obligatorisk oppgåve AORG104
Sakstittel:
Tilrettelegging arbeidskrav AORG104
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/2963-31 13889/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1512/DEFL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
Tommy Mo Aarethun
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på obligatorisk oppgave i Aorg 104
Sakstittel:
Tilrettelegging arbeidskrav AORG104
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/2963-32 13890/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1512/DEFL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
Kristina J Botnevik
Universitetet i Bergen
Innhold:
Søknad om støtte til utenlandsopphold
Sakstittel:
***** ***** - Støtte til utenlandsopphold V-2016 - Stipendiat, Det medisinsk-odontologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2739-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13892/2016
01.03.2016
01.03.2016
1301/EVR
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
131997
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/EVR
Universitetet i Bergen
Enxhela Sulo
Innhold:
Signert arbeidsavtale
Sakstittel:
***** ***** - Førsteamanuensis II ved Geofysisk institutt
DokType Sak/dok nr:
I
2016/767-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13898/2016
01.03.2016
22.02.2016
1244/LIV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1201/LIV
Universitetet i Bergen
Francois Counillon
Side: 50 av 54
01.03.2016
TE
Innhold:
Karakterutskrift
Sakstittel:
Delstudium i utlandet
DokType Sak/dok nr:
I
2015/3590-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13915/2016
01.03.2016
10.02.2016
1600/CHE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
376.1
offl. § 26, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/CHE
Universitetet i Bergen
University of Cape Town
01.03.2016
TE
Innhold:
Innsynsbegjæring
Sakstittel:
Krav om innsyn etter offentleglova - 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/13-85
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13944/2016
01.03.2016
01.03.2016
2190/INBJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
041.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/RKJ
Universitetet i Bergen
Sjur Løbø Solhaug
02.03.2016
TE
Innhold:
Søknad om endelig godkjenning av delstudier ved Lancaster University
Sakstittel:
Delstudier i utlandet
DokType Sak/dok nr:
I
2015/5225-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13962/2016
01.03.2016
01.03.2016
1600/ELTJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/ELTJ
Universitetet i Bergen
Kari Grethe Koppang
02.03.2016
BU
10
Innhold:
Endelig godkjenning av opplæringsdel
Sakstittel:
Ph.d.-graden - Sigrid Ørevik
DokType Sak/dok nr:
I
2013/910-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13968/2016
01.03.2016
23.02.2016
1101/UNU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ELAK
Universitetet i Bergen
Sigrid Ørevik
Side: 51 av 54
Innhold:
Søknad om sommerstipend 2016
Sakstittel:
Utlysning av sommerstipend 2016 - Norsk medisinstudentforening og Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2663-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13974/2016
01.03.2016
01.03.2016
1301/MARSTI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
569
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/MARSTI
Universitetet i Bergen
Sumia Siddique
Innhold:
Signert arbeidsavtale
Sakstittel:
Seminarledere ved Institutt for sammenliknende politikk 2016
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/1241-17 13978/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
01.03.2016
1501/BEAMO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.22
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/BEAMO
Universitetet i Bergen
Aleksander Åsheim
02.03.2016
TE
Innhold:
Opplysninger ved fratredelse av stilling
Sakstittel:
***** ***** ***** - stipendiat i fagdidaktikk ved Institutt for sammenliknende politikk
DokType Sak/dok nr:
I
2011/909-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13980/2016
01.03.2016
29.02.2016
1501/BEAMO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/BEAMO
Universitetet i Bergen
Julie-Ane Ødegaard
03.03.2016
TE
Innhold:
Oppsigelse
Sakstittel:
***** ***** - oppsigelse
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2742-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13984/2016
01.03.2016
01.03.2016
1501/ANISP
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
213
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/ANISP
Universitetet i Bergen
Silje Rødeseike
Side: 52 av 54
04.03.2016
TE
Innhold:
Søknad om sensur i KJEM203 - vår 16
Sakstittel:
Søknad om sensur i KJEM203 - vår 16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2744-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13988/2016
01.03.2016
01.03.2016
1201/BIG
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1201/BIG
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Tilgang til Mi Side
Sakstittel:
Særskilt eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
U
2016/451-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13992/2016
01.03.2016
01.03.2016
1501/JALER
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/JALER
Aslak Bjercke
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på merknader til komitéens opprinnelige bedømmelse
Sakstittel:
***** ***** ***** - Dr. philos grad
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1397162
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13994/2016
01.03.2016
24.02.2016
1501/YNBR
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/LAE
Universitetet i Bergen
Sakkyndig komité
02.03.2016
TE
Innhold:
Vedtak fra felles klagenemnd i sak 34/15.
Sakstittel:
Suspicion of cheating in take-home exam SANT303 spring 2015
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/4228-21 13995/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
01.03.2016
26.02.2016
1534/HIE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
SX
525
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2120/MAWI
Universitetet i Bergen
*****
Side: 53 av 54
01.03.2016
TE
Innhold:
Søknad om endelig godkjenning av delstudier ved Universität Mannheim
Sakstittel:
Delstudium i utlandet
DokType Sak/dok nr:
I
2015/5842-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
13998/2016
01.03.2016
01.03.2016
1600/ELTJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/ELTJ
Universitetet i Bergen
Håkon Noraas
Side: 54 av 54
02.03.2016
BU
5

Similar documents