legemiddelhåndtering for nyansatte sykepleiere finner du her.

Comments

Transcription

legemiddelhåndtering for nyansatte sykepleiere finner du her.
Medikamentkurs for nyansatte sykepleiere
9:00 -15:00
09.00-9.10
09.10-9.30
09.30-09.50
Velkommen
Presentasjon av deltakerne og foreleser. Praktisk informasjon
Organisering av arbeid med legemidler og pasientsikkerhet på BKB
Legemiddelutvalg, medisinansvarlige sykepleiere, farmasøyter
 Funksjon og oppgaver
 Informasjon om kurset, oppfølging på post.
 Utdeling av informasjon om dokumentasjon av opplæringen og
regneoppgaver, som skal leveres 1 uke etter at du er begynt på BKB til
enhetsleder
Medikamentregning
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00 -11.15
Oppgaver i medikamentregning
Gjennomgang av oppgavene i medikamentregning
Omvisning på medisinrom
 Plassering av informasjonsskriv (blandetabeller osv)
 Plassering av legemidler
11.15-12.00
Lunsj
12.00 - 13.00 Gruppearbeid – Retningslinjer for legemiddelhåndtering
13.00 – 15.00 Gjennomgang - Retningslinjer for legemiddelhåndtering
med pauser
Hovedvekt på tema i sertifisering og viktige vedlegg i Retningslinjene
(cytostatikarutiner: eget kurs)
 Innkjøp: Tønsys, vaktordning, lån mellom poster/avdelinger
 Mottak: Plassering, oppbevaring, håndtering av restnoteringer, retur
 Lager: organisering, tiltak for å hindre forveksling, Medikamentavfall
 Utdeling:
o Kurve – Presentasjon kurveføring ved BKB
o Ordinasjon, synonymlister/generisk bytte
o Tillaging (istandgjøring).
 Bruk av blandetabeller og beregning av
infusjonshastighet
 Overskudd i infusjonsvæsker, hetteglass og ampuller.
Fortynning
 Holdbarhetsmerking
 Perorale sprøyter
 Dobbeltkontroll
o Administrasjon
o Foreldres deltakelse i medisinering
 Uønskede hendelser
Legemidler til barn – Presentasjon - hvor mye kan vi herje med
legemidlene
Kilde: Retningslinjer for legemiddelhåndtering med referanser