Navneforslag Blefjell 56-64 56: Veg fra Blestølvegen ned forbi

Comments

Transcription

Navneforslag Blefjell 56-64 56: Veg fra Blestølvegen ned forbi
Navneforslag Blefjell 56-64
56: Veg fra Blestølvegen ned forbi Småtjenna.
Navneforslag: Småtjennvegen
Begrunnelse: Vegen går forbi Småtjenna. Det vegen blir benevnt som i dagligtale.
Godkjente skrivemåter: Småtjenna (vedtatt av Kartverket i 1999).
57: Avstikker fra Småtjennvegen ved Tonmyr.
Navneforslag: Tonmyrhaugen
Begrunnelse: Vegen fører til Tonmyrhaugen.
Godkjente skrivemåter: Tonmyrhaugen (vedtatt av Kartverket i 2008).
Ikke-godkjente skrivemåter: Tornemyrhaugen (avslått i 2008).
58: Avstikker fra Småtjennvegen ved Krullmyra.
Navneforslag: Krullmyrvegen
Begrunnelse: Vegen går på Krullmyra.
Godkjente skrivemåter: Krullmyra (godkjent av Kartverket i 1972).
59: Avstikker fra Småtjennvegen ved Krullmyra.
Navneforslag: Krullskarva
Begrunnelse: Vegen går på skarv ved Krullmyra.
Godkjente skrivemåter: Krullmyra (godkjent av Kartverket i 1972).
60: Veg fra Blestølvegen til hytter – tar av ved Bakkansetra.
Navneforslag: Bakkan/Bakkensetervegen
Begrunnelse: Vegen tar av ved Bakkansetera.
Skrivemåte avhengig resultat i klagesaken Bakkan/Bakken
Godkjente skrivemåter: Bakkansetra (vedtatt av Kartverket i 2008 - Påklaget).
Ikke-godkjente skrivemåter: Bakkensetra (avslått i 2008), Bakkesetra (avslått i 2008), Bakkesætra (avslått i
2008).
61: Veg fra Blestølvegen opp i området benevnt Åsland Fjellgrend.
Navneforslag: Åsland Fjellgrend
Begrunnelse: Det området vegen betjener blir benevnt i dagligtale.
Godkjente skrivemåter: Åslandsetra (vedtatt av Kartverket i 2008).
62: Avstikker fra Åslandsetervegen mot/langs Tonmyra.
Navneforslag: Tonmyrvegen
Begrunnelse: Vegen går mot/langs Tonmyra.
Godkjente skrivemåter: Tonmyrhaugen (vedtatt av Kartverket i 2008).
Ikke-godkjente skrivemåter: Tornemyrhaugen (avslått i 2008).
63: Veg fra Blestølvegen ned mot Ådalsvegen.
Navneforslag: Åslandsetervegen
Begrunnelse: Vegen går fra Åslandsetra.
64: Veg fra Blestølvegen opp i hyttefelt på gården Rustan.
Navneforslag: Rustan Fjellgrend
Begrunnelse: Brukes i dagligtale.
Godkjente skrivemåter: Rustan (vedtatt av Kartverket i 2008).

Similar documents