Hjul b+©rnehave 2016 A4

Comments

Transcription

Hjul b+©rnehave 2016 A4
dag
Spontane
ture
Sommerferie
Spontane ture
m ni
Somlo
Be ge 3
gy 4 - H
n
26
de østug
h e
Fo /8 - H
ræ østf øst
ka ldr est
f fe eHø
s
tfe
st
st
Lanternefest
start
7/10 op
Forældrekaffe
Uge 40 - Æbleuge
U
Ug
Sek5 olFeas
/øtevlav
Fa5/2
e ngsp
s r.ynt
afteSlalå k
tøn v att
UgSm
de nsen
n fe
e8 ø
st
- Vr
intse
erflv
er
ie
ju l
Fu
ræsf
22/1gl- et
pepira
Fugletr
est
æsfest
p
i
l
e
K ts
g
i
d
n
9
n
u
e 4 ve
- H ost
Uge 4 Ug Ad
k
/12 o
e
7
k
r
r
Fastelavns
pynt
+
i
f
2
r
eK
6/1 Jul
a fo
i
c
- Luia pen
Forældre12 ucrup
13/ Loleg
kaffe
sk
edJunl
-a
m
g
2
e
n
1
i
l
/
J1u6 fslutn
a
LKage 44
lipnt + 4
r
peer 5
- o
i fo
lan
n
r
ntee f+ 46
2/9 K
o
Uge
42
Efterårsl
e
o
J
g
l
Pæ
d.
K nd
da
oe
rnees g
u
a
t
ferie
/9 ppeen
rt
La l1e8g
/1a1
a16m
n
25
u
n
.10
m
r
S
e
t
9
v
gm pprn
e
/
e
r
4
m
ne
1 elleko gru ø
Uge 43 - Klippe
UFgo
fes r
b
t
fmor stkoorele
t
Kli er4æ
lanterner
s
7
ppk +ld
s
9rf- e
r
3
e
4
a
e
e
e
juf fl 8 - Ugm leuge
eep
m
28/10 yn
So Æb uge
t
Lukket
e
l
b
(P-dag)
Æ
ege
re l ge
Sto u
s
6 - ma t Han
16/ Te
k
San
t
6slu
23/
sik
Mu
.
lm
bå
ve
La mad
e
erf
g
Uge 10
Uge 17
Uge 23
Uge 29
Uge 38
Uge 45
Uge 51
1/4 Mo
dta
ge
lse
af
Nye
klpipynt .
bøforrn
nye bø
rn og
ældre
skeske gr
På - På ve ur
Pi6/5 - L
ø
/
gst e
e9
n u
UgeFo
17ræ
- Fold
rårre
Ug kolelutnin ernøv
sfu-gle
13 sef kket
S fs lpp
m
p
A
å
w
M
eda /5 - F ugl
kaffe
3 - egrrua
hveop
Pjfin lyv e
15/ skeonle
prsø kt
e
ls
e
G
s
e
g
a
j
r
e
s
n
o
20 fug tfum
enie pepr tart
gle
uGtn
/
.
for 5 - B le
fs3 l- rup k s ingss-- Så projekt
A
ed
æ
17/ leg si
ng
t
F
l
n
u
d
st
i
sko Mu fstln
æ
esk lrleedag e
- lAu skol
r
s
o
n
8/3fs ow u
e
1A
v
t
h
s
tu
pp eg
r
gru kel
s
på 31/3t-ninngg
lu tni
Afsfslu lreo
A
f
sko pleen
kpo
gsru r.
Bussen er i Eriksminde
følgende uger:
olefuglefode
gr.
Uge 3Sk
- Lave
r
ynt
lep
Sommerferie
U

Similar documents