Næring og Handel - Gjerdrum kommune

Comments

Transcription

Næring og Handel - Gjerdrum kommune
Nr. 1 - mars - 2016
Gjerdrum
Næringslivsforening
Indrefileten - Urbanium
Kniplia Panorama
Johnny Lillestrøm
Leve - bo og arbeide
Dette er målet Hurdal
kommune arbeider etter. Det
er ikke nok for dem å ha en
god leve- og bokommune,
de ønsker at flest mulig
skal kunne ha sitt arbeid i
kommunen. Dette fikk vi god
informasjon om på det åpne
møtet vi hadde i februar og
hvor både Hurdal kommune
og Hurdal Næringsforum
hadde innledninger. De jobber
aktivt for et innovativt næringsliv basert på lokale
ressurser. Vi som var på møtet ble imponert over
deres ambisjoner, bl.a. innen it. De skal nå etablere et
bærekraftakademi i Hurdal i samarbeid med ledende
nasjonale og internasjonale universiteter. Målet er at
det i 2020 skal være minst en million nettstudenter
ved akademiet.
Det er både lærerikt og inspirerende å høre hvordan
andre kommuner jobber sammen med næringslivet
for utvikling og vekst. De fleste er i dag enige om at
vi trenger en offensiv næringspolitikk med perspektiv
utover oljealderen, ikke bare overordnet for landet,
men i den enkelte kommune. Samarbeid mellom
kommune og næringsliv er nøkkelen for å lykkes, også
for oss i Gjerdrum!
God Påske!
Næringslivsprisen 2016
Prisen for i år er bestemt og vil bil
delt ut på årsmøtet i april.
Men jakten på neste prisvinner
fortsetter. Vær bevisst når dere
har med næringslivet i Gjerdrum
å gjøre. Er det en mulig kandidat for 2017?
I såfall ta kontakt med oss i juryen eller styret i
GNF.
Juryen består av:
Ordfører Trond Østensen, Marit Rønning,
Helge Bjørklund og Hege L. Thoresen.
Send forslaget til: [email protected]
eller som brev til:
Gjerdrum Næringslivsforening,
Postboks 45, 2024 Gjerdrum
Frist for å sende inn forslag: 15. januar 2017
Bli medlem i Gjerdrum
Næringslivsforening!
Alle registrerte virksomheter som driver næring og handel i
Gjerdrum kan bli medlem.
Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser
som næringsdrivende både i bygdemiljøet og samfunnet for øvrig.
Foreningen vil medvirke til informasjon og nettverksbygging mellom
virksomhetene.
Ta kontakt: [email protected], telefon 90598641 eller:
Gjerdrum Næringslivsforening, postboks 45, 2022 Gjerdrum
Med vennlig hilsen
Gjerdrum Næringslivsforening
Turid Jødahl
Leder
Visdomsord av
Søren Kierkegaard:
Tap for all del ikke lysten til å gå. Jeg går meg
til det daglige velbefinnende hver dag og går fra en
hver sykdom. Jeg går meg til mine neste tanker, og
kjenner ingen tanke så tung at man ikke kan gå fra
den. Når man slik fortsetter å gå, så går
det nok»
Redaksjon: Turid Jødahl, Hege L. Thoresen
Grafisk design og annonser: Gdesign AS
Styret 2015:
Turid Jødahl - [email protected]
Hege L. Thoresen - [email protected]
Rolf Gauterud - [email protected]
Jon Enger - [email protected]
Thomas Halvorsen - [email protected]
Torer Fladby og Vegard Bjørnstad,
varamedlemmer
Revisor
Arne Granerud
Valgkomite
1 år: Hans Anders Fjeldstad
2 år: Anita Brennmoen
3 år: Oddmund Hønsen
Distribusjon: Gjerdrum, Holter
Opplag: 3100 stk
www.facebook.com/Gjerdrum
Næringslivsforening
2
Gjerdrum
Næringslivsforening
Ladie's
- Med full ad
gang for me
nn!
11. februar
2016 kl. 19
night
i Gjerdrum
næringsha
Hold av datoen!
ge
Ladies night ble en kjempesuksess
Gjerdrum Næringshage arrangerte for første gang «Ladies night» den 11.februar. Og for en «night» det ble! Mer enn
100 personer meldte seg som både utstillere og deltakere. I tillegg kom koret Gjerikara med et flott vokalinnslag i
løpet av kvelden. 25 gaver ble trukket ut blant deltakerne og det var virkelig flotte varer og tjenester som ble gitt.
Nærmere 20 bedrifter promoterte bedriften sin; det var fullt i alle rom/kontorer som nræingshagen har i 1. og
2.etasje i Gjerivegen 5.
Næringshagen markedsførte arrangementet overfor både mulige utstillere og deltakere, via annonser i bladet Handel
og Service i Gjerdrum, via Facebook og plakater.
Det gjelder å følge med for næringshagen kommer med flere spennende arrangementer framover.
!
Poser til barna
Velkommen
årsmøte i
Ta til
på nisselue!!
Gjerdrum Næringslivsforening
Torsdag 5. april kl. 1800 i Gjerdrum Næringshage, Gjerivegen 5
•
•
Gjerdrum
Næringsliv
sforening
Vanlige årsmøtesaker
Næringsliv
sprisen 20
Utdeling av Næringslivsprisen 2016
tildeles
xx
?
v/ordfører Anders Østensen
Enkel beverting. Alle hjertelig velkommen!
Ordfører
3
Ved Turid Jødahl
Johnny Lillestrøm
- kjent gravemaskinfirma i Gjerdrum
Johnny Lillestrøm er en mann med stor tillit i bygda. Alle som har benyttet hans tjenester, vet at
det er en mann som ikke bare kan faget, men som også gjør en utmerket jobb. Han står på og vi
vet han ofte jobber lange dager. Hans gravemaskinfirma har utvilsomt et meget godt omdømme.
Vi ber han fortelle litt om bakgrunn, utdannelse og
hvorfor du startet med maskinfirma/graving?
hos Arne Granerud. I 2003 startet jeg for meg selv og
etter dette har det blitt mer og mer å gjøre.
Jeg er født og oppvokst i Gjerdrum kan Johnny forelle.
Faren min drev maskinfirma med graving. Interessen
ble lagt i barneårene og jeg tok derfor mekaniker- og
maskinførerutdannelse. Jeg jobbet som mekaniker hos
Selmer i 4 – fem år, før jeg begynte som maskinkjører
Si litt om virksomheten din i dag? Har du noen
ansatte, hvor stor er årsomsetningen osv?
Johnny forteller at han har fire gravemaskiner, en
hjullaster, en dumper og en traktor. Han driver stort
sett med utgraving av tomter, vann, avløp og veibygging.
Som ansatt har jeg en lærling, som det er meningen å ha
med videre etter læretida. Årsomsetningen er ca. 7 til 8
millioner pluss mva. Resultatet går litt opp og ned, sier
Johnny, men er brukbar totalt sett.
Hvem er kundene? Jobber du fortrinnsvis i
Gjerdrum eller har du også oppdrag i andre
kommuner?
Jeg jobber stort sett i Gjerdrum, og også noe i
Nannestad, og har bl.a. Gimilvann som fast kunde.
Jeg jobber både med private og offentlige oppdrag sier
Johnny Lillestrøm.
Vi spør hva som er videre planer for firmaet?
Jeg ønsker å utvikle firmaet videre sier Johnny. Jeg har
sentralgodkjenning pga terrengarbeid. Dette er viktig
kompetanse både for å kunne få private og offentlige
oppdrag.
Noe spesielt du vil si til bladets lesere.
Jeg er glad for at jeg har fått jobbe i Gjerdrum, og det er
spennende hva som skjer i Gjerdrum videre framover.
Det er jo en positiv utvikling på gang, og som også vil ha
behov for den type tjenester jeg tilbyr. Så framtida ser
lys ut, avslutter Johnny Lillestrøm
4
•••
Åpningstider i påsken:
Onsdag 23. mars 7 - 23
skjærtorsdag stengt
Langfredag stengt
påskeaften 7 - 16
mandag 2. Påskedag stengt
(7 - 23)
God Påske!
Gravetjenester for:
l
l
l
l
tomter
vann
avløp
veibygging
Telefon: 952 41 852
E-post: [email protected]
5
Ved Turid Jødahl
Magne Ommedal –
ordet er ditt!
Vi har spurt bygdas «gamle»ordfører Magne Ommedal om hvordan han ser på utviklingen i
Gjerdrum fra han kom til Gjerdrum i 1961 og fram til i dag. Magne Ommedal har vært ordfører i
Gjerdrum i hele 10 år til sammen. Han har hatt to fireårs perioder og en periode som ble delt med
Senterpartiet. Magne Ommedal var også vararepresentant til Stortinget i to perioder fra 1977 til
1985.
Magne Ommedal har satt spor etter seg og bidratt betydelig til den bygda vi har i dag.
Vi spør først om han kan fortelle litt om oppvekst,
utdannelse og arbeid før han kom til Gjerdrum.
Magne Ommedal er født i Alversund ved Bergen i 1931.
Han ble født inn i politikken, siden han hadde en far som
både var ordfører, skolesjef og også kom på Stortinget.
Interessen for politikk var en selvfølge i familien. Det
ble diskutert mye politikk hjemme hos oss, kan Magne
Ommedal fortelle.
Magne tok først politiskolen og arbeidet som politi
og lensmannsbetjent i fem år. Så var han et halvt år
i Tysklandsbrigaden og noe lenger som FN befal i
Kongo. Han møtte Kari og de giftet seg. Fra da av
var det læreryrket som fristet, og Magne ville etter
lærerutdannelsen gjerne dra til Vestlandet for å jobbe i
skolen der. Kari derimot hadde sin sykepleierutdannelse
fra Ullevål og ville gjerne bo i kort avstand fra Oslo, slik at
hun fortsatt kunne ha kontakt med sine medstudenter.
Vi spør hvorfor de valgte nettopp Gjerdrum.
Da sier Magne at fordi Gjerdrum ikke var langt fra byen,
men samtidig var det på landet. Det så de som viktig for
barna som skulle vokse opp. Det var også viktig for dem
at i Gjerdrum var det ny lærerbolig under oppføring som
de kunne flytte inn i. Her ble de tatt godt i mot av lærer
Sigrid Bjørnsen og også i bygdemiljøet for øvrig. Magne
var allerede medlem i Unge Høyre, og lensmann Johan
Bruun sørget for at han ble aktiv i Gjerdrum Høyre fra
første stund.
Magne sier at han ikke har merket noe til at det er
vanskelig å bli integrert i Gjerdrum. Spesielt fikk han
raskt gode kontakter og gode venner i bondesamfunnet.
Han sier han også har lært mye av ordførere fra
Senterpartiet. Det var karer som var mer tålmodige enn
meg, men jeg mener vi har utfylt hverandre på en god
måte, sier Magne Ommedal.
Da jeg kom til Gjerdrum var det bare Svein Hønsen og
Hans Ask, som sammen med politikerne administrerte
6
og styrte kommunen, sier Ommedal. Det er en annen
situasjon i dag, og jeg synes noe er mistet underveis. Den
gang hadde politikerne reel innflytelse gjennom utvalgsstyrene for både teknisk, skole og sosial. Jeg synes
vi skulle tilbake til den modellen, sier Magne Ommedal,
i dag ligger jo all styring i administrasjonen og formannskapet. Da vi bygget sykehjem fra aldershjem, var
det fylket som drev sykehjemmet, men med lokal leder av
sykehjemsstyret. Hadde man hatt den strukturen også i
dag, hadde man sluppet alle tabbene med å bygge, rive
og så bygge igjen.
Vi spør hvilke saker som han ser tilbake på som de viktigste.
Magne Ommedal trekker fram byggingen av egen ungdomsskole og utviklingen av alle boligområdene. Han er
fornøyd med næringsutviklingen, men vil ikke ha flere
dagligvarebutikker.
Magne Ommedal synes at Gjerdrum bør fortsette som
egen kommune, men innser at det kan bli en storkommune på Øvre Romerike. For som han sier, tida jobber
for større enheter. Han mener det er for dyrt å administrere Gjerdrum i dag. Han mener vi har en administrasjon
som er tilpasset 20 000 innbyggere.
Vi har likt oss godt i Gjerdrum og Gjerdrum er en god
kommune å bo i, avslutter Magne Ommedal.
Magne er fortsatt aktivt med i det som skjer i bygda og
har vært viktig for b.la. Eldrerådet i de seneste år.
Vi takker Magne Ommedal for hans store engasjement og
arbeid til bygdas beste i hele 55 år!
Vi ønsker han og Kari mange gode år videre.
•••
Romantisk bryllup på landet
Raumergården ligger stille og vakkert til i Gjedrum rett utenfor Oslo. En flott ramme rundt en av de viktigste begivenhetene i
livet - den romantiske bryllupsfesten. En vellykket bryllupsfeiring avhenger av god planlegging og prikkfri gjennomføring.
Små, men uhyre viktige detaljer kan avgjøre om festen blir et minne for livet, eller bare et hyggelig minne.
Anita Aasland, vertinne og kjøkkensjef på Raumergården, har et suverent øye for detaljer, både før og under festen.
Hennes råd og kunnskap er høyt verdsatt. Anita er lidenskapelig opptatt av mat og vin, og tryller frem lekre retter av de beste
Kurs
og konferanse
ellermed
bryllup/selskap
lokale råvarene.
Vakre festbord dekoreres
stor glede og omtanke. Overlat det meste til henne, så kan du begynne å glede
deg allerede nå.
Raumergården ligger stille og vakkert til på Ask i Gjerdrum, bare 15 min. fra Gardermoen, og 30 min. fra Oslo. Et lite, familiedrevet
kurshotell med stor lidenskap for lokale råvarer, og en velfylt vinkjeller.
Vil du vite mer eller ta en prat med Anita, kan du ringe 63938000, eller sende oss en epost – [email protected]ården.no.
Vertskapet trakterer selv små og store ledergrupper med varm og personlig service, full diskresjon og prikkfri gjennomføring.
Små og store bryllupsfester. Brudesuite, 11 juniorsuiter + 28 enkeltrom.
Vi har kresne konferansegjester, og vet hva som skal til for å skape riktig atmosfære. Overnatting for inntil 52 personer.
Raumergården
arrangerer små og store bryllupsfester. Egen brudesuite, 11 juniorsuiter og 28 enkeltrom.
Les mer om ossHotel
på www.raumergården.no.
Vil du vite mer eller ta en prat med oss, kan du ringe 63938000 eller sende en epost til [email protected]
Raumergården Hotel AS, Ask • Postboks 14, 2024 Gjerdrum • Telefon: 63 93 80 00 • Fax: 63 99 29 90 • www.raumergarden.no
7
Ved Turid Jødahl
Anders Østensen – ordføreren vår!
Vi har bedt ordføreren vår si litt om seg selv, hvilke saker han er opptatt av og hva han tenker om
videre utvikling for Gjerdrum.
Først ber vi han si litt om oppvekst, utdannelse og
arbeid før han ble ordfører
Jeg er vokst opp på gården Svensrud og jeg tok agronomutdanning før jeg ble student ved universitetet i Oslo.
Der studerte jeg blant annet amerikansk historie og
statsvitenskap og tok praktisk pedagogisk utdannelse.
Jeg har jobbet som lærer på en voksenopplæring for flyktninger og innvandrere, og som flyktningkonsulent her i
kommunen. Jeg har også hatt konsulentoppdrag for FN i
Asia og Afrika.
Du har nå startet på din andre periode som ordfører
i Gjerdrum. Hvilke saker har vært de viktigste
sakene for deg fram til nå?
Sentrumsplanen for Ask har vært viktig å få på plass. Det
har vært en god prosess preget av stor politisk enighet.
Nå kan utviklingen av Ask gjøres innenfor godt definerte
rammer. Videre utvikling her vil nå være basert på de
mange innspillene fra innbyggerne og råd fra eksperter
og fagmiljøer. En annen viktig beslutning var bygging av
nytt sykehjem. Nå gis vi muligheten til en mer moderne
og fremtidsrettet eldreomsorg og det er bra for bygda!
Vi spør om han har klart å få gjennomslag for de
sakene han har brent for så langt?
Mye av det vi driver med i Gjerdrumspolitikken preges
av stor grad av enighet, svarer Anders Østensen. Jeg er
glad for at vi fikk flertall for å bygge sykehjemmet som nå
oppføres, og jeg er glad for at vi gjorde om på et politisk
vedtak om å etablere næringsområde ved Kniplia. Kniplia
er et boligområde og det er bedre å etablere næring i
sørbygda slik vi nå har vedtatt. Ellers tar jeg til etterretning at det ikke er flertall for å innføre eiendomsskatt,
men frykter at det vil begrense kommunens økonomiske
kapasitet til å bidra på områder, som for eksempel på
anleggsfronten for idrett.
Hva mener du om dagens situasjon og hvilke
utfordringer har Gjerdrum i dag?
Gjerdrum er en liten kommune i landets travleste region. Det er viktig for meg å være en iherdig ambassadør
for å fremme våre muligheter og behov. Jeg merker at
kunnskapen og interessen for Gjerdrum ikke er så stor
mange steder, så det er viktig å markere seg for å
8
fremme våre interesser i pågående
prosesser. Vi jobber målrettet for å
drifte kommunen så
effektivt som mulig.
På kommunebarometeret, som er en
rangering av landets
kommuner målt
på drift og kvalitet,
havnet vi i 2015
på 34 plass totalt i
Norge. Det er best
av alle kommuner
på Romerike.
Dyktige ansatte i Gjerdrum kommune bidrar til at vi
leverer gode tjenester selv om kommunens økonomiske
rammebetingelser er utfordrende.
Hvordan ser du på næringslivet i Gjerdrum og
hvordan vil du medvirke til at næringslivet styrkes?
Gjennom næringslivsforeningen har jeg blitt godt kjent
med mange dyktige næringsdrivende i bygda. Jeg har
blitt mektig imponert over pågangsmotet og evnen til
å tilpasse seg markedets behov. Lokale arbeidsplasser
er viktig, så kommunen må bidra aktivt for å gjøre nye
næringsetableringer mulig. Gjennom sentrumsplanen
legges det til rette for økt handel og tjenesteproduksjon
på Ask. Nytt næringsområde i sør bygda vil gjøre det
mulig for mer plasskrevende bedrifter å etablere seg. At
vi har en så aktiv næringslivsforening er svært verdifullt,
fordi det bidrar til å øke kontakten mellom næringslivet,
lokalpolitikere, og samfunnet for øvrig.
Hvilke saker er viktige framover og hvilke
muligheter ser du for Gjerdrum videre?
Min klare oppfatning er at det er ingenting som tilsier at
Gjerdrum ikke skal klare seg godt som egen kommune. Vi
har i mange år samarbeidet godt med nabokommuner på
områder vi har en gjensidig gevinst av å samarbeide på.
Jeg kan endre oppfatning hvis det blir slik at det er klart
flere fordeler enn ulemper for Gjerdrum forbundet med
en sammenslåing, noe jeg mener det ikke er i dag.
Det ser ut som at du trives godt i rollen. Hva er det
beste ved å være ordfører?
Ja jeg trives godt! Jeg har alltid hatt klare oppfatninger
innen politikk og samfunnsutvikling så det å kunne jobbe
med dette hver dag passer meg utmerket. Noe av det
aller fineste er å bli kjent med de mange viktige enkeltmenneskene, foreningene og næringsdrivende. Deres
innsats betyr mye og er med på å gjøre Gjerdrum til en av
landets aller beste kommuner å bo i.
Ordføreren vår er godt likt av hele bygda, og vi ønsker han
lykke til videre.
•••
Handle for 200 kr eller mer *,
og bli med i trekningen av
10 reisegavekort à 5000 kr
40 %
på utvalgte wipes
Boots apotek Gjerdrum
Rimigården, tlf: 63 93 80 40
Åpent: 09.30 - 17.00 (10-14)
Gjelder til 31. mars, så langt lageret rekker og kan ikke kombineres med andre tilbud.
*Konkurransen gjelder fra 1. mars - 1. april 2016. Du får ett lodd per “200-lapp” du handler for i apoteket.
God påske!
Ask StorVel er en politisk uavhengig
Interesseorganisasjon
for innbyggerne i og omkring Ask
sentrum.
Nå er vi godt i gang med året 2016. Flere av de sakene vi
arbeider med hadde positiv fremdrift, og flere saker ble
gjennomført i 2015.
Kulturhuset og Torvet
Spesielt utvikling av Torvet til en trivelig park/festplass,
og etablering av restaurant-pub på Kulturhuset er saker
Ask Storvel har vært engasjert i. Vi har, sammen med
flere, vært aktive pådrivere for å gjennomføre dette.
Høsten 2015 ble dette realisert. Bussparkeringen ble
avviklet og Ask StorVel bidro med ressurser i selve
gjennomføring av fase 1 i parkutviklingen. Vi gleder
oss til å bidra og påvirke videreutviklingen, fase 2 og 3.
Etablering av Restaurantdrift på Kulturhuset ble vedtatt,
og høsten 2015 ble det realisert med en formidabel
dugnadsinnsats fra Styret i Kulturhuset, Gjerdrum
bondelag, enkeltpersoner, firmaer og Ask StorVel.
Selskapsservice AS skal drifte restaurantene.
Ask StorVel avholder generalforsamling torsdag
17. mars 2016 på Kulturhuset.
Innkalling sendes medlemmene iht vedtektsfestet
tidsfrist.
Hvordan kontakte oss: [email protected]
9
Ved Turid Jødahl
Reolteknikk AS og Kniplia Panorama
Vi har tatt en prat med Karl Vidar Bogetvedt for å høre om selskapet og ikke minst planene for
Kniplia Panorama, som de nå skal utvikle til boligområde sammen med Gjerdrum Almenning
Vi har bedt Karl Vidar si litt om bakgrunn og
etablering og eierforholdet i Reolteknikk.
Karl Vidar kan fortelle at Reolteknikk As ble etablert
i 2004 av Robert Langfjord og Karl Vidar Bogetvedt.
Selskapet eies i dag av Robert Langfjord, Otto Olsen
Holding AS og Bogetvedt AS. Styret består av Karl Vidar
Bogetvedt (leder) Robert Langfjord, Ole Melhus og Kjetil
Høgbakk.
Hvilke produkter kan dere levere?
Reolteknikk AS leverer produkter og løsninger til lager,
alt fra enkel reol til bod og garasje til logistikkløsninger
for større logistikkvirksomheter og industri. Reolteknikk
AS har blitt en sentral aktør på PLS løsninger (Pallet live
storage) til spesielt bryggeri og næringsmiddel.
Hvor mange ansatte og hvor stor er
årsomsetningen?
Reolteknikk AS på Hellen har 11 ansatte og omsetter
for ca 35 mill eks mva. Har datterselskap i Ålesund
Reolteknikk Nord Vest AS som håndterer Møre
og Trøndelag. Høsten 2015 kjøpte Reolteknikk AS
Reolservice AS som har jobbet i samme marked siden
1985. Reolteknikk AS har hatt positive resultater siden
oppstart. Vi har i dag ca. 4000 kunder. Vi ser fortsatt
mulighet for vekst og hadde rekordomsetning i 2015.
Hvem er kundene, hva er videre planer:
Våre typiske kunder er varehandelsbedrifter med
egen logistikk og lager. Reolteknikk AS har i mange
år levert løsninger til virksomheter som Coca
Cola, Norgesgruppen, Apotek 1 distribusjon, Bring,
Mekonomen, Norwegian, og Carlsen Fritzø AS. Kai Vidar
sier videre at de er særdeles godt fornøyd med å være
lokalisert i Gjerdrum mellom Oslo og Gardermoen. Vi
opplever sterk vekst i regionen og setter stor pris på å
slippe pendling til Oslo i rushtiden.
•••
Så har dere kjøpt eiendom av Gjerdrum Almenning
som dere nå skal utvikle til boligområde sammen
med dem og som heter Kniplia Panorama. Vi er
spent på hva det kommer her av boliger.
Karl Vidar Bogetvedt kan fortelle at Kniplia Panorama
AS eies 50/50 av Gjerdrum Almenning og Bogetvedt AS.
Området er regulert for 85 boenheter. Feltet på 34 000m2
består av 11 selvbyggertomter med panorama utsikt over
Gjerdrum og rommerikssletta, samt 4 større tomter for
tett småhusbebyggelse og leiligheter. Selvbyggertomtene
er på underkant av 1 000m2 og vil koste fra
kr 2 100 000,- til kr 2 750 000,-. Eierne har engasjert
entreprenør som vil ferdigstille infrastruktur for hele
prosjektet i en etappe. De store tomtene vil også
bli forberedt for bebyggelse ved å sprenge og fylle
tomtene. Kniplia Panorama AS har gode ressurser og
valgte en stor, solid entreprenør som har kapasitet til å
gjennomføre prosjektet på kort tid. Det vil spare miljøet
rundt for årevis med anleggstrafikk og sprenging, sier
Bogetvedt.
Når kan det bli mulig å kjøpe tomt her?
Kai Vidar kan fortelle at de håper på oppstart nå i
vinter med ferdigstillelse av infrastruktur i løpet av året
10
Salgsstart på tomtene er planlagt fra mars 2016. Kniplia
Panorama AS vil med sin korte veg til sentrum og marka
bli et godt sted å bo. Kanskje blir dette de første tomtene
med ski ut fra Kniplia Alpinanlegg? Med fantastisk utsikt,
kort veg til bussholdeplass, sentrum, skole, idrettsanlegg
og marka, håper vi familier som er glad i Gjerdrum kan få
noen selvbyggertomter de kan få realisert sin boligdrøm
på, avslutter Kai Vidar Bogetvedt.
Vi ønsker Gjerdrum Almenning og Bogetvedt AS
lykke til med dette flotte boligfeltet.
•••
11
Ved Turid Jødahl
Formgiv grafisk design
Vi har bedt Lise Lundgård I Formgiv grafisk design, som har flyttet inn i Gjerdrum næringshage si
litt om sitt firma og hva hun tilbyr av tjenester.
• Design av bedriftsprofil – logo, visittkort, brevark, m.m.
• Utforming av grafisk materiell (brosjyrer, flyere, produktark, messemateriell, Power Point maler m.m.) – alt etter kundens ønske
• Katalogdesign og produksjon
• Utforming av web sider – kan også tilby hosting og vedlikehold av innhold
• Valg av markedsføringskanaler, annonsering
• Foto – primært rettet mot web og annonser
Flere og flere forstår heldigvis viktigheten av riktig
grafisk eksponering, men ikke alle har det helt klart for
seg akkurat hva som skal til. Mange kommer til meg og
vil få til noe, men er ikke helt sikker på akkurat hva som
skal til. Hvor skal man eksponere bedriften? Trenger jeg
en webside? Hvor skal jeg annonsere og markedsføre
meg? Mens andre vil ha utført konkrete tjenester,
raskt og med høy kvalitet. Dette kan for eksempel være
utforming av annonser til riksdekkende aviser, utforming
og kvalitetssikring av kataloger eller at de ønsker noen
som kan være et erfarent bindeledd mot trykkeriet. Alt i
alt er det veldig allsidig!
Hvem er kundene?
Formgiv er et enkeltpersonforetak som drives av meg,
kan Lise Lundgård fortelle, og som stort sett alltid
er travelt opptatt med å levere et spekter av grafiske
tjenester til små og mellomstore bedrifter.
Når ble firma startet?
Formgiv ble startet i 2014. Da mammapermisjonen var
ferdig for min yngste sønn Henrik, så jeg det som en
god anledning til endelig å satse på eget firma. Jeg har
nesten 20 års erfaring med grafisk design fra kjente
reklamebyråer som Bates og Grey. En veldig nyttig
erfaring som har vært helt avgjørende for meg som
selvstendig næringsdrivende så langt. Jeg har tidligere
jobbet med profesjonelle og kravstore kunder som Vitus
apotek, Steen & Strøm, DnB, Tusenfryd m.fl. Dette har
gitt meg en bred erfaring som jeg har utbytte av nå, og
forhåpentligvis har kundene det også!
Hva tilbyr du?
Jeg vil si at Formgiv sin styrke er å lose kundene
trygt, raskt og rimelig fra A til Å innenfor alt av grafisk
produksjon på web, print og grafisk materiell. Sentrale
tjenester er:
12
Alt fra det lokale enkelpersonforetaket i Gjerdrum til
multinasjonalt forsikringsselskap. Kundebasen har etter
hvert blitt ganske omfattende. De største kundene er:
Skuld Forsikring, FH Gruppen, herunder Familiehytta,
Nordlyshytter, Telemarkhytter og Familiehus, Lygnalia
hyttetomter og Elverhøy Aluminium & Glass.
I tillegg har Formgiv i større og større grad lokale kunder
fra Gjerdrum og omegn, og det synes jeg er veldig
gledelig. Jeg mener det er en god miks mellom de små
kundene og de store. Det gjør også mine dager mer
innholdsrike og allsidige, forteller Lise Lundgård.
Hva tenker du videre?
Jeg ønsker å øke den lokale kundebasen og utvikle mitt
nettverk i regionen. Jeg tror det er mange virksomheter
her som kan ha god bruk for Formgiv sine tjenester, samtidig som jeg personlig er interessert i å støtte oppunder
det lokale næringslivet – på samme måte som de støtter
oppunder Formgiv. Vi får se hvor det bærer! Så langt er
jeg veldig fornøyd, og derfor innstilt på å utvikle firmaet
videre.
Vi er glad for at Formgiv har flyttet inn I
næringshagen og ønsker Lise Lundgård lykke til
videre!
Her kan dere kjøpe:
Trenger du:
- Firmavask, flyttevask, vårrengjøring/rydding?
Plantejord
l Kugjødselkompost
l Veksttorv
l Hagegjødsel/kalk
l Plenfrø
l
- Vaktmerstertjenester, help til flytting, utearbeid, mm
Gauterud 9, 2022 Gjerdrum
Tlf. 458 46 892
[email protected]
Kontakt.
Rustad Gård AS,
tlf. 905 98 641
E-post: [email protected]
Se også www.rustadgaard.no
og facebook.com/Rustad Gård
?
n
e
m
m
ø
r
d
e
j
s
a
r
Ga
ontering
nkel skruefri m
alt på sin plass
i garasjen. E
med solid reol
rereol
BRUKT småva
4 seksjoner
x 400 mm
20 hyller 750
mm
4 mm x H 2000
42
D
x
82
B 30
ylle
/h
kg
0
10
et
kapasit
2 400,-
y 4 550,
inkl.mva Veil.n
Hellenvegen 22, 2022 Gjerdrum Tlf. 63 93 52 00 [email protected]
13
av Jakob Furuseth, sokneprest
Sommerfugl til påske
Hva slags pynt skal jeg dekorere huset med til påske? Det mest vanlige er jo liljer, egg, kyllinger,
og diverse pynt i gule farger. Jeg har lyst til å pynte med sommerfugler.
oss mentalt. Nabolaget og bygda vår er i forandring.
Hele verden er i utvikling. Noe føles skremmende, mens
mye er heldigvis til det bedre.
Høydepunktet i min egen påskefeiring her i Gjerdrum er
påskenatt - lørdagsnatten før påskedag. Da feirer vi en
eksotisk og annerledes gudstjeneste i kirken med røtter
helt tilbake til Adam i paradis, og Moses i Egypt. Vi står
som tilskuere utenfor Jesu grav når Maria finner den tom.
Hvis jeg måtte velge meg bare én gudstjeneste gjennom
hele året måtte det bli denne. Ingen annen gudstjenenste
har en så sterk symbolkraft som nettopp denne natten.
Da feirer vi nemlig at lyset er sterkere enn mørket. At
livet er sterkere enn døden. At håpet er sterkere enn
håpløsheten.
Jeg liker sommerfugler. Ikke bare som et rent kristent
symbol, men også som en påminnelse om å ha håp og
forventninger til forandringer i livet. Til noe fint som jeg
enda ikke har opplevd. Jeg gleder meg!
Det er snart påske, og jeg skal pynte med sommerfugler.
Sommerfuglen ble tidlig et kristent symbol på
oppstandelse og påske. Og det er jo ikke så vanskelig
å forstå. Påske er jo nettopp en oppstandelsesfest på
våren, når kirken feirer det absurde - at Jesus seiret over
dødens makt.
Sommerfuglens livssyklus fra larve, via puppe til
sommerfugl, er et kraftfult symbol som passer godt til
den kristne troen på oppstandelse etter døden. Larven
som har som eneste oppgave å spise, symboliserer vårt
jordiske dagligliv hvor tid, energi og krefter handler om å
dekke nødvendige kroppslige behov. Puppe-stadiet inni
kokongen symboliserer døden og graven som vi ligger i.
Sommerfuglen tilsvarer det nye livet etter oppstandelsen,
i frihet fra verdslige hindringer og fysiske restriksjoner.
Uavhengig av tro, så kan sommerfuglen lære oss noe
viktig om endringsprosesser. Troen på, og håpet om, at
ting og situasjoner kan forandre seg til noe bedre, er noe
vi trenger å holde fast på. Et annet fremmedord på en
slik gjennomgripende fysisk forandring er ‘metamorfose’
- at noe blir helt annerledes. En total forvandling.
Forandring og forvandling skjer i oss og rundt oss stadig.
Vi blir født, vokser opp og blir eldre. Vi lærer, og utvikler
14
Jeg ønsker alle i Gjerdrum en riktig god påske!
Ledige kontorer i Gjerdrum Næringshage, Gjerivegen 5
Ønsker du å ta del i et utviklingsmiljø og hyggelig felleskap med 8 nystartede
og etablerte bedrifter, er et kontor i Næringshagen noe for deg.
Felles møterom, kjøkken etc.
Gjerivegen 5
2022 Gjerdrum
Ledig fra 01.01.2016. Kontorleie kr 2 000,- pluss mva per måned.
Ledig fra 01.01.2016. Kontorleie kr 3 000,- pluss mva per måned.
Ta kontakt for mer informasjon på telefon 905 98 641 eller 926 15 251,
epost [email protected] eller [email protected]
Identitetstyveri og -svindel
Identitetstyveri og -svindel blir stadig mer
vanlig og utspekulert. I verste fall kan det føre
til at du blir holdt ansvarlig for betaling av
tjenester, produkter og lån du ikke har bestilt.
Her får du tips om hvordan du kan minimere
risikoen for ID-svindel.
ID-tyvene kan få tilgang til å bruke ditt kredittkort og
nettbank, og de kan opprette lån eller kundeforhold i ditt
navn. De kan også utgi seg for å være deg, enten det er
på sosiale medier eller e-post. Skadene kan derfor være
både økonomiske og personlige.
Slik kan du beskytte deg
For å kunne gjennomføre en svindel, må tyvene ha
tilgang til dine personlige opplysninger eller dokumenter. Navn, adresse og personnummer er for eksempel alt
som trengs for å tegne mobilabonnement.
• Vær forsiktig med hvor og til hvem du oppgir personnummer og kredittkortnummer. Ikke oppgi personlige opplysninger på telefon eller e-post.
• Sjekk at nettsideadressen er kryptert før du utveksler persondata. Beskyttede sider begynner på https i stedet for http.
• Ikke bruk samme ID og passord på forskjellige nettbutikker.
• Velg fakturering i stedet for å forskuddsbetale med kredittkort når du handler på nett.
• Pass på at du får igjen ditt eget kredittkort hvis du betaler med kort for taxi eller på restaurant.
• Ikke lån bort mobilen din til ukjente.
• Makuler, brenn, eller på andre måter ødelegg brev som inneholder person- og kontoopplysninger før du kaster det.
• Ha lås på postkassen din for å unngå at personlige brev blir stjålet.
15
Ved Turid Jødahl
«Indrefileten» er solgt Urbanium skal bygge i Gjerdrum
Kommunen har i mange år sittet med det som er blitt kalt «Indrefileten» på Ask. Da kommunen
la ut arealet for salg, var det flere interessenter. Det ble imidlertid Urbanium AS som gikk av
med seieren. Urbanium er et meget stort eiendoms- og utbygningsfirma, som i fjor omsatte for
over en milliard kroner. Vi har kontaktet daglig leder Espen Pay og markedssjef Mona Bjørkli
Eriksen i Urbanium for å høre om selskapet og deres planer i Gjerdrum.
Markedssjef Mona Bjørkli Eriksen avbildet på tomten.
Vi har bedt Espen Pay si litt om bakgrunn (historien)
og etablering av Urbanium. Hvem er eiere?
av året. Sørenga har blitt som en ny bydel i Oslo med
badestrand, restauranter og butikker.
Jeg etablerte Urbanium AS i 2003, og jeg eier firmaet
sammen med min nærmeste familie, kan Espen Pay
fortelle.
Urbanium skal i gang med byggingen av 85 leiligheter
og et nærsenter på Carl Berner i Oslo. Prosjektet er
kalt Pengeskapsfabrikken da et gammelt verneverdig
teglsteinsbygg som i sin tid var pengeskapsfabrikken
Viig & Vraalsen, blir en del av prosjektet. I nærsenteret
kommer det blant annet en dagligvareforretning, en cafe,
et apotek og en blomsterbutikk.
Selskapet har siden etableringen overlevert rundt 1500
boliger til kunder i Oslo og omegn. Urbanium har også
flere næringseiendommer i sin portefølje.
Kan du si litt om hvor dere bygger, omsetning,
antall ansatte osv.?
Espen Pay forteller at Urbanium er den største eieren
av Sørenga som består av 746 boliger i Bjørvika i Oslo.
Prosjektet som er en del av Fjordbyen, er inne i den aller
siste fasen. Alle boligene vil være overlevert innen utløpet
16
Urbanium er også i gang med bygging av 21 leiligheter
på Hasle i Oslo, men Urbanium bygger ikke bare i Oslo.
Vi har gjort mye bra for Ås sentrum. Sammen med
Veidekke har Urbanium bygget 86 leiligheter i Ås. I
tillegg har Urbanium bygget kjøpesenteret Ås Kvartalet
og parkeringshuset i Ås sentrum. Urbanium har både
rehabilitert og bygget flere leiligheter på Rådhusplassen
i Ås, og håper nå å komme i gang med omgjøringen av
et næringsbygg til boliger i 2., 3. og 4. etasje og samtidig
beholde næringen i 1. etasje, som blant annet består av
restauranten Tre glass.
I tillegg til prosjektet i Ask har Urbanium mange
spennende prosjekter under utvikling. Urbanium skal
i gang både på Ullernåsen i Oslo og i Bærum, og vi
vurderer fortløpende spennende tomter som kommer ut
på markedet, sier Espen Pay.
Urbanium består av 12 ansatte, og vi har vokst en del i det
siste. Dette er et resultat av at Urbanium Consulting som
er et datterselskap av Urbanium, i fjor fikk ansvarsrett
som utførende entreprenør. Det innebærer at selskapet
vil kunne bygge flere av sine prosjekter i egenregi og i
større grad ta hånd om ombyggingen av næringsbygg.
Vi har tenkt å bygge både Pengeskapsfabrikken og
prosjektet på Hasle i egenregi. Vi kommer allikevel til
å knytte til oss gode entreprenører i større prosjekter.
Urbanium omsatte i fjor for vel en milliard.
I Gjerdrum har dere kjøpt det som er blitt kalt
for «indrefileten» på 9.7 mål. Her var det fem
interessenter, men dere gikk av med seieren. Vi er
spente på hva dere vil utvikle på den beste tomta i
sentrum?
Vi har brukt litt tid på å finne ut hva vi skal bygge på
denne flotte tomten i Ask og har landet på at vi i første
omgang skal bygge leiligheter, sier Espen Pay. Vi
kommer til å organisere byggene i en tradisjonell
kvartalsstruktur, og dermed
vil vi få et stort og solrikt
uteområde i midten av
byggene som vil fungere som
en naturlig møteplass for
beboerne i kvartalet.
Til sammen ser vi for oss at
kvartalet vil bestå av rundt
160 leiligheter i ulik størrelse,
Daglig leder Espen Pay
og høyden på byggene vil
variere. Leilighetene vil få balkong og parkeringsplass i
anlegg under bakken. Vi vil lage et stort fellesrom med
kjøkken i ett av byggene, hvor beboerne blant annet kan
ha felles middager eller bruke lokalet til ulike private
arrangement.
Kan dere si litt om framdrift? Når kan det bli mulig
å kjøpe leilighet her?
Vi er nå klare til å varsle oppstart av reguleringen,
og håper på en behandling av planforslaget rett etter
sommeren. Dersom alt går etter planen kan vi være ute i
salg allerede til høsten.
Noe dere ønsker å få fram til bladets lesere?
Vi er veldig fornøyd med at vi klarte å skaffe oss
«indrefileten» i Ask, og vi gleder oss til å komme i gang
med prosjektet, avslutter Espen Pay.
Vi takker for informasjonen og ønsker Urbanium
hjertelig velkommen til Gjerdrum!
17
Inger Hagerup - Idag
Nå er jeg lei vinter og snø, så nå går jeg over i
den beste årstiden jeg vet – Våren
IDAG
Du er ung idag, du er sterk idag
og den grønne jord er din.
Fold deg ut som et knitrende silkeflagg
i den feiende, friske vind!
Du er full av sol og av gyllen vår,
og du kjenner de tusen sange.
Og du eier en verden av skjønne år
og av timer rike og lange.
Fold deg ut idag mens ditt hjerte slår
og ditt sinn er en blomsterhave.
Grip din skinnende lyse vår
og livets tindrende gave!
18
SMIEGÅRDEN
- for de gode opplevelsene
Lunsj, kaker og kaffe - men også mange
fine, spiselige julegaver til store og små!
“Kjøp våre ferdiglagde gavepakninger
eller sett sammen din egen”
Vi baker gjerne for deg,
til skoleavslutningen el.l. (må bestilles):
l
l
Snickerskake, langpanne kr 350,Brownies, langpanne kr 300,Hos Nabo´n, Ask 68 Smiegården, 2022 Gjerdrum, tlf: 912 46 478/911 41 36
Følg oss på facebook, og få med deg hva som skjer!
Blomsterbutikk med “vri”.
Fest- og sorgbinderier, potteplanter, gaver og interiør.
Det hele krydret med litt egenprodusert i form av malerier,
smykker, heklede produkter, mm.
Velkommen hit!
www.facebook.com/MimmisBlomsterInterior
19
Hva kan naprapaten hjelpe deg med?
Rygg- og nakkesmerter
Skulder- og armsmerter
l Knesmerter
l Ankelsmerter
l
Idrettsskader
Lions
stipendet – 2016
l Treningsprogram og opptrening etter skader
l Skadeforebyggende trening
l
l
Din kontaktperson ved muskel og
skjelettplager!
Naprapati Innebærer å diagnostisere, behandle og
rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer
i ledd og muskler. Behandlingen bygger på ortopedisk
medisin kombinert med god kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon.
Naprapater gir helsefremmende og effektiv manuellbehandling av muskel- og leddplager. Naprapatene er
i stor grad engasjert i klinisk arbeid med klientbehandling, og er selvstendige i diagnostikk, undersøkelse, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner
og smertetilstander i bevegelsesapparatet.
Lions club Gjerdrum inviterer med dette lag og foreninger i
bygda til å søke midler til barne- og ungdomsaktiviteter.
Timepris
Hvert år bevilger klubben midler til lokale, nasjonale og inter500,Nybesøk
nasjonale humanitære prosjekter. LC Gjerdrum fordeler en
stor andel
av sine opparbeidede midler til lag og foreninger
450,Oppfølgingstime
i bygda. Primært bevilges midler til konkrete prosjekter,
som innkjøp av utstyr/hjelpemidler eller spesielle tiltak i
forbindelse med barne- og ungdomsarbeid. Velkommen til å
søke om støtte!
Søknadens innhold: Beskrivelse av prosjektet, plan for finansiering, ogAskheim
når tiltaket1F,
skal2022
gjennomføres.
Gjerdrum
kontakt:
ResultatetTimebestilling
kunngjøres i juni og
overrekkes472
på 65 969
Gjerdrums-dagen.
E-post: [email protected]
Web:
www.gjerdrumnaprapati.no
Søknadsfrist:
2 mai.
til [email protected]
Pusse opp i påsken?
Jotun Lady 10
veggmaling 3 Ltr
179,-20%
All interiørmaling fra Gjøco
Vi samarbeider med
Østlandske Maleserviice som
maler/tapetserer/lakker/beiser
Ta kontakt, da vel!
Ha en riktig
God Oppussingspåske!
Asktorvet 1, 2022 Gjerdrum
Man - fre kl 08 - 17.00 Lør kl 09.00 - 15.00
20
Bohemen
Bohemen frisør og velvære
Vi har kontaktet Ann Kristin Isaksson, innehaver av Bohemen frisør og velvære på Ask.
Kan du si noe om din bakgrunn før du kom til
Gjerdrum?
bedrift i en bygd i vekst. Det gjør at jeg, etter 30 år i
bransjen, fortsatt brenner for yrket og å drifte salong.
Før jeg kom til Gjerdrum jobbet jeg 20 år i Oslo, som
frisør. Der har jeg, i tillegg til hverdagen i salongen, vært
med på mye lærerikt og gøy underveis. Alt fra å style
modeller til foto, blad og catwalk, til ”Bli ny med KK” og
sceneshow. Jeg jobber fortsatt en dag i uken på Frogner i
Oslo for å holde tritt med hva som skjer ”der ute”.
Hva er mine planer videre og er det noe du ønsker å
formidle til bladets lesere?
Hvorfor valgte du å starte salong på Ask?
Etter å ha pendlet i 5 år til Majorstuen og Frogner begynte jeg å se etter et sted litt nærmere. Da endte jeg her
i Gjerdrum (Romerikets perle) etter venners påpek og
ønske, og med tanke på den store tilveksten det var her.
Etter snart 9 år i drift er salongen, etter noen fartsdumper i veien mht helse, fortsatt levende, og nå i vekst.
Hva kan du tilby kundene?
Vi har siden høsten hatt noe redusert åpningstid da den
ene frisøren hos oss, Susann, videreutdanner seg. Til
høsten begynner hun på make-up skole i Oslo, men vil
fortsatt jobbe noe hos Bohemen. Etter make-up skolen
er planen å fortsette som frisør hos oss, innimellom
freelance-oppdrag som stylist. Ellers er vi nå i ansettelses prosess, og håper på å få med en dyktig frisør til
på teamet vårt. Da satser vi på full åpningstid igjen når
våren kommer! Følg med på Facebook siden vår
”Bohemen frisør og velvære”.
Kanskje vi til og med utvider med tiden... det gjelder å ha
noen hårete drømmer.
Hos oss gjøres det mye fargedesign, klipp og styling om
dagen. Det klippes, ”pointes og slices” til alle kunstens
regler for å tilpasse alt fra en trendy til klassisk look til
den enkelte. I tillegg til de klassiske fargeteknikkene gjør
vi mye av det nye som har kommet. Hombré, balayage og
contouring. Alt for å personalisere et uttrykk som passer kundens hår og ønsker. ”Beach-wave” som er myke
bølger i håret gjøres fortsatt noe, og hårforlengelse/
volum gjør vi også mye av for tiden. I tillegg til hår setter
vi på vippe-extensions, napper/farger og styler bryn, og
tar hull i ører/nese. Vi har også et ekstra velvære tilbud til
de som ønsker det. Det heter ”Hverdagslux” (se annonse)
Uansett jobber vi aktivt gjennom kursing i inn- og utland
for å inneha god faglig ekspertise, og kunne gi kundene
best mulig opplevelse av service hos oss. Vi ønsker å
inspirere kundene til å få frem det vakre i seg –gjøre
hverdagen enklere og litt mer fargerik. Så Bohemen blir
et sted for hjerte, sjel og latter – et sted for velvære.
Har du kunder fra flere steder enn Gjerdrum?
Her er det flest fra Gjerdrum som kommer da mange
er flinke til å bruke nærmiljøet, men vi har også kunder
fra omegn som Jessheim, Nannestad, Kløfta, Nittedal,
Skedsmo og Oslo. Det er gøy å være frisør med så mange
herlige folk som finner veien til oss, og givende å ha
21
Status Næringsareale, Gauterud
Flatner
Vi har bedt kommunen si noe om framdrift for næringsareal på Gauterud Flatner. Saken
skulle etter planen til politisk behandling i mars 2016, men er veldig forsinket.
Kai Øverland, virksomhetsleder for plan, oppmåling og
bygg, Gjerdrum kommune, kan fortelle at kommunen har
sendt over henvendelse om møte og befaring til NVE og
Fylkesmannen vedrørende vurdering av ravinen langs
fv 120.
Planen om gang- og sykkevleg ble også nevnt i den
forbindelse. Har foreløpig ikke fått respons.
V/Turid Jødahl
Sterk forsinkelse i arbeid for nytt
næringsareal
Som kjent har Gjerdrum svært dårlig eller faktisk ikke noe ledig næringsareal. Derfor er det
hastverk med å få tilrettelagt nytt areal.
I september i fjor kunne Kai Øverland i Gjerdrum kommune fortelle bladets lesere at arbeidet med næringsplanen for Gauterud/Flatner var godt i gang. Administrasjonen skulle da i gang med utkast arealbruk med
ulike alternativer og tilhørende konsekvensvurderinger.
Videre kunne han fortelle at dette ville bli presentert for
grunneiere og næringsaktører, samt politikere i løpet av
oktober måned. Så skulle et høringsforslag behandles
politisk i løpet av november - desember. Endelig vedtak
var tenkt i løpet av våren 2016.
vurdering av ravinen langs fv. 120. Planen om gang- og
sykkelveg er også nevnt i denne forbindelse, men foreløpig har kommunen ikke fått respons og kommunen har
ikke purret opp saken. GNF er også både overrasket og
skuffet over at ikke politikerne har bedt om framdrift.
GNF vil nå sende en formell henvendelse til kommunen
og be om behandling. Enhver kommune har et ansvar
for å tilrettelegge for næringslivet, det må Gjerdrum også
gjøre.
Men hva har skjedd? Gjerdrum Næringslivsforening er
svært skuffet når vi nå får høre at pga kapasitetsproblemer har ikke arbeidet med nytt næringsareal blitt prioritert. Kommunen har riktignok sendt en henvendelse om
møte og befaring til NVE og Fylkesmannen vedrørende
Gjerdrum Næringslivsforening er skuffet over at
nytt næringsareal ikke er prioritert høyere, og har
bedt kommunen om å få fortgang i saken.
22
Rør ikke ved mitt hjerte i dag.
Våren har gjort det alt.
Bølger av gammelt nederlag
kysser det, hardt og salt.
Bølger av nederlag og savn.
– Trodde jeg det var borte?
Si ikke noe. Nevn ikke navn.
Våren har nettopp gjort det.
Noe har våknet. Det svir av seg selv
verre enn sult og tørst.
Rør ikke ved mitt hjerte i kveld.
Våren har vært her først.
Inger Hagerup
23
Markedsportal for Gjerdrum
Næringslivsforening
Næringslivsforeningen skal fremme næringslivet i
Gjerdrum. Én måte å gjøre det på er å markedsføre
bedriftene tydeligere. Internett snur opp ned på alt. Vi vet
at over 60% av alle bedriftsinnkjøp starter med søk på
nettet, og langt på vei har innkjøperne gjort seg opp en
formening om hvilken leverandør og hvilken løsning han
vil ha FØR han kontakter leverandørbedriften. Dermed
blir en god kvalitetsmessig tilstedeværelse på nettet
viktigere og viktigere.
Som et forslag til medlemmene vurdere vi derfor nå å
etablere en markedsportal for alle medlemmene slik
at vi tydeligere kan markedsføre vårt tilbud medlemsbedriftene imellom – men også synliggjøre vårt spirende
næringsliv overfor innbyggere og omverden generelt.
Men det blir ikke
et yrende næringsliv uten at det
finnes nyheter
som gjør oss
aktuelle. Derfor
tenker vi også
at det skal formidles nyheter
fra medlemsbedriftene via
markedsportalen:
«Næringsnytt fra
Gjerdrum». Det
kan være store og
små nyheter, vunnede kontrakter eller gode kontraktsleveranser – eller at noen sponser Maiken Caspersen Falla
på ski. Som et resultat av nyhetsspredning på vår portal
kan det kanskje finne veien til lokal- og riksdekkende
næringsnyheter også.
Som en bonus vil nett-linker fra næringsportalen til din
virksomhets hjemmesider medføre høyere rangering i
Google’s søkemotor-algoritme. Og selvsagt vil vi videreutvikle hvordan vi bruker sosiale medier for å spre våre
nyheter (bl.a Facebook).
Temaet vil tas opp på årsmøte i næringslivsforeningen.
Markedsportalen tenkes etablert som en del av våre
websider (www.gjerdrumnf.no). Her vil besøkende raskt
få oversikt over hvilke medlemsbedrifter som finnes i
Gjerdrum, kortfattet hva de tilbyr og kontaktinformasjon.
24
Handlingsplan for
Gjerdrum Næringslivsforening 2016
1.
Følge opp Gjerdrum Næringshage AS
2.
115 medlemmer i GNF i 2016
3.
Følge opp planarbeidet for nytt næringsareal på Gauterud/Flatner
4.
Arbeide videre for produksjon og salg av lokal mat
5.
5 medlemsmøter inkludert årsmøte og julebord med aktuelle tema.
6.
4 utgaver av bladet Gjerdrum Næring & Handel
7.
Økt satsing for å markedsføre og synliggjøre Gjerdrums næringsliv
8.
Næringslivspris 2016
9.
Arrangere julegateåpning/åpne butikker i forbindelse med tenning av
kommunens julegran
10.
Arrangere julebord for forenings medlemmer.
Rema 100
25
Forever Helse og Velvære
Vi har bedt Ingebjørg Svinøy i Forever Helse og Velvære fortelle litt om firmaet hun representerer
og om produktene hun selger?
Forever Helse & Velvære er en liten virksomhet jeg
driver ved siden av jobben som vaktgående bioingeniør
på Rikshospitalet. Fra tidligere har jeg bakgrunn som
hudpleier. Jeg er selvstendig forhandler av Forever
Living Products og tilbyr en serie velværeprodukter av
høy kvalitet til både innvendig og utvendig bruk. Jeg ble
kjent med produktene gjennom en kollega og veien fra
fornøyd kunde til jeg registrerte meg gikk raskt. Nå deler
jeg mer enn gjerne min kunnskap om nytten og alle
bruksområdene til Aloe vera. Min glede er å inspirere
flere til å prøve ut produktene og for den som er på jakt
etter en ny jobbmulighet, kan Forever være det rette
valget.
Vil du vite mer om
produktene eller konseptet, ta kontakt for
en uforpliktende prat,
sier Ingebjørg Svinøy.
En kan også finne
mer informasjon
på nettsiden www.
foreverliving.no eller
Ingebjørgs hjemmeside; http://myaloevera.no/isvinoey .
Hva er det spesielle med disse produktene?
Det finnes ca. 400 arter Aloe i verden, men bare en sort
har vært særlig elsket. Aloe Barbadensis Miller, vår
Aloe vera. Den trives best i subtropiske strøk, hvor den
dyrkes økologisk ved vekselbruk, håndplukkes fra egne
plantasjer i USA, Mexico og den Dominikanske Republikk,
før den ferskpresses og foredles til ulike produkter. Det
er kun geléen i bladene som brukes. Aloe vera er kjent
fra antikkens medisin, også kalt mirakelplanten eller
”The Silent Healer”. I dag er den kjent for de fleste for
sin rensende, fuktighetsbevarende og sårhelende effekt.
Produktene passer til både kvinner og menn i alle aldre,
også barn. Jeg kan tilby et bredt utvalg produkter som
dekker alt innen hud- og kroppspleie, velvære, trening og
make-up.
Du var med på Ladies Night og viste produktene dine
der, men hvordan er det salget foregår?
Forevers produkter selges gjennom Network/Team
Marketing og må kjøpes av en registrert forhandler.
Det er en forretningsmodell som bruker personlige
anbefalinger for å markedsføre og selge et foretaks
produkter eller tjenester. Noen registrerer seg for å
kjøpe produktene til eget bruk, noen vil være sin egen
sjef og går ”all in” med eget team av forhandlere. Mange
kombinerer det med annen jobb.
26
Vi synes det alltid er spennende med nye virksomheter
og ikke minst at Gjerdrum stadig har mer og mer å tilby.
Vi ønsker Ingebjørg Svinøy lykke til videre!
Vi ønsker velkommen til:
Gründerkveld i Gjerdrum Næringshage 14.4. kl. 18-20
KL. 18.00 Velkommen v/ Tove Gulbrandsen.
Kl. 18.10
Valg av selskapsform
Kl. 18.30
Lokale og regionale banker
KL. 19.00 Innovasjon Norge
Kl. 19.20
NAV
Kl. 19.40
En gründer forteller sin historie
Kvelden kan være til inspirasjon og idèmyldring like mye for eksisterende bedrifter som de som er nye eller kun i idèfasen.
Vi serverer selvsagt litt å bite i. Varmt velkommen!
Påmelding: [email protected] innen 10.4.16.
Tlf. 92 61 52 51
27
Vil ønske alle våre
lesere en riktig
god påske!

Similar documents