FDV-dokumentasjon

Comments

Transcription

FDV-dokumentasjon
Drift og Vedlikehold
FM Mattsson Siljan Kjøkkenbatteri
Med avstengning for maskin
NRF: 430 09 58
FMM: 8301-0010
NOBB: 473 629 80
• Mykstengende
• Kaldstart
• EcoSafe®blander med Eco Flow 9 l/min
• Vannmengdebegrenser og temperatursperre
• Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
• Avstengning for maskin Kv, omstillbar till Vv
• For hull i benk Ø32-37 mm
• Fleksible Sof PEX-rør med 3/8” mutter
• BREEAM-tilpasset
Rengjøring
Overflatebehandlingen bevares best ved
rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning,
etterskylling med rent vann og polering med tørr
klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller
slipende skuremidler.
Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent
vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske
blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll
av med rent vann.
Smøring
Bruk bare silikonfett som er godkjent for
næringsmidler.
Bytte av innsats
Bytte av innsats oppvaskmaskin
Rengjøring av strålesamler
Sprengskisse
Reservedelsliste
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
18
19
FM Mattsson Mora Group Norge AS
Sinsenveien 53D
0585 Oslo
Utførende
Spak, komplett
Merkeplugg og skrue
Dekkhylse
Innsatsmutter m/verktøy
Innsatsnøkkel
Innsats kaldstart m/verktøy
(grønn ring)
Låsesett for tut
Utløpstut
Strålesamler M22x1 9l/min
Monteringstilbehør
Avstengningsventil komplett
Vrider/ratt
Stabiliseringssats
Care-sett
Kapp G1/2 med pakning
Telefon 22 09 19 00
www.fmmattsson.no
[email protected]
NRF-nr
430 47 66
430 41 06
430 47 68
430 39 22
430 39 31
430 38 51
FMM -Nr
5850-1000
5851-1000
5852-1000
5853-0140
6077-0000
5912-0009
430 47 69
430 39 13
430 39 16
430 41 07
430 41 05
430 38 75
430 47 62
430 61 21
5864-1000
5865-0000
2902-0900
3914-2800
5929-1000
5828-1000
3914-7000
3597-4009
2965-1501