Farfars farfar

Comments

Transcription

Farfars farfar
Forfedrene til Jonas Simensen Thorstad
Jonas Simensen var fra Brøttum i Ringsaker, Hedmark og de fleste av forfedrene hans var fra Brøttum og Lismarka i
Ringsaker med en gren til Fåberg i Oppland.
Viktigste kilder:
Digitalarkivet
Niels Moen: Brøttumsboka. Slekter og Gårder i Brøttum Sogn. Brøttum Historielag 1965
Brøttumsbøkene, Bind 8-9, Brøttum Historielag 2008-2009
Takk til Richard Fauskrud for viktige bidrag.
Sist oppdatert 13.03.2016.
Indeks side 51
Referanser side 58
_____________________________________________________________________________________________
1. Jonas Simensen Thorstad, f. 26 mar 1845 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,1,2,3 døpt 06
apr 1845 i Brøttum kirke,2 konfirmert 02 okt 1859 i Ringsaker kirke,4 folketelling 1865 på Mæhlum nordre på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,5 folketelling 1875 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,6 folketelling 1900
i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,7 folketelling 1910 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,8 d. 12 jan
1931 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,1,9 dødsårsak Hjertelammelse,9 gravlagt 24 jan 1931 i Biri kirke.1,9
1865: Jonas Simens. Jordarbeider, Dagarbeider på Mæhlum nordre, 22 år, ug
Ved giftemål i 1868: Bosted Eriksrud i Biri
Ved Oscars dåp i 1869: Innerst på Skumsrud
1875: Johnas Simensen, Husfader, Landhandler i Lønstad, gift, f. 1845 i Ringsager
1879: Konkursbo nr. 12/1879, sluttet 04.09.1880
1890: Konkursbo nr. 19/1890, sluttet 24.10.1890
1891: Gårdbruker i Lønstad samt handelsreisende i maskiner og jordbruksredskaper.
1900: Johnas Simens. Thorstad, hf, Gaardbr og Handelsreisende i Lønstad. f. 1845
1910: Jonas Simensen, f. 25.03.1845 i Brøttum Ringsaker, hf, g, Jordbrug i Lønstad
(1) Gift 30 des 1868 i Biri kirke,10,3 Antonette Børresdtr. Feiring, f. 29 mai 1841 på Feiring søndre på
Biristrand i Biri, Oppland,11 døpt 13 jun 1841 i Biri kirke,11 folketelling 1865 på Feiring søndre på Biristrand i
Biri, Oppland,5 folketelling 1875 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,6 folketelling 1900 i Lønstad på
Biristrand i Biri, Oppland,7 folketelling 1910 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,8 d. 01 jan 1927 i Lønstad
på Biristrand i Biri, Oppland,12,13 dødsårsak Alderdom,13 gravlagt 8 jan 1927 i Biri kirke.13
1865: Anthonethe Børresd. 25 år, Fødested Biri, Hos foreldrene på Feiring søndre, ug
1875: Antonette Børresdatter, Konen til Johnas Simensen i Lønstad, gift, f. 1840 i Biri
1900: Antonethe Børresd. Thorstad, hm, Husmor i Lønstad, f. 1841
1910: Antonethe Børresdatter, f. 29.05.1841 i Biri, hm, g, Husgjerning i Lønstad.
Forhold til Anne Andersdtr..
Forhold til Sidsel Andersdtr. Borkerud, f. 18 apr 1838 på Frengseie nordre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,14 døpt 28 apr 1838 Hjemme,14 døpt 01 jul 1838 i Ringsaker kirke,14 folketelling 1865 på Borkerud
(søndre Veaeie) i Ringsaker, Hedmark,5 folketelling 1875 på Borkerud (søndre Veaeie) i Ringsaker,
Hedmark.6
Ved fødsel: Uægte, Forældre: Johanne Jensdtr. nordre Frengseie og Anders Larsen Smestadeie
1865: Sessel Andersd., hjelper Forældrene på Baarkerud i Ringsaker, ug, 28 år, Fødestad Ringsager
Ved Johannes' fødsel i 1869: Husmandsdatter på s. Veaeie
1875: Sedsel Andersdatter, Dagarbeid v. Spinding på Borkerud i Ringsaker, ug, f. 1838 i Ringsager.
Foreldre
1
2. Simen Johnsen Thorstad, f. 12 des 1812 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,15,3 døpt 20
des 1812 i Brøttum kirke,15 konfirmert 01 okt 1826 i Ringsaker kirke,16 folketelling 1865 på Thorstad søndre
på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,5 d. 23 sep 1870 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,17,3
gravlagt 01 okt 1870 i Brøttum kirke.17
Ved giftemålet i 1836: født Torstad, nu Ulven på Brøttum
Eier av Thorstad søndre 1843-60
1865: Simen Johns. Føderaadsmand på Thorstad søndrre, g, 54 år, Fødestad Ringsaker Prgj.
Gift 25 jun 1836 i Brøttum kirke,18,3 Marthe Knutsdtr. Haugsløkken.
Barn:
i Berthe Simensdtr. Thorstad, f. 31 des 1836 på Messenlien i Mesnalia i Ringsaker,
Hedmark,19 døpt 29 jan 1837 i Brøttum kirke,19 konfirmert 28 sep 1851 i Brøttum kirke,20
folketelling 1865 på Kindshaugen (Hallaeie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,5 folketelling
1875 på Kusveen på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,6 folketelling 1900 på Harby store i
Åsmarka i Ringsaker, Hedmark,7 folketelling 1910 på Harby store i Åsmarka i Ringsaker,
Hedmark,8 d. 13 okt 1931 på Moelv i Ringsaker, Hedmark,21,22 gravlagt 20 okt 1931 i
Åsmarken kapell.21
Ved konfirmasjonen i 1851: Berthe Simensdatter Thorstad, Fødested Messenlien
Ved giftemål i 1856: Født i Messenlien, nu Thorstad
1865: Berte Simensd. Konen til Andreas Larsen på Kindshougen, g, 31 år, Fødestad Ringsager
1875: Berthe Simensdatter, Konen til Andreas Larsen på Kosveen, g, f. 1936 Brøttum S.
1900: Berte Simensdtr. Føderådskone på Harby store, g. f. 1836 T
1910: Berte Simensdatter, f. 31.12.1836 i Ringsaker, Føderaadskone, g, Kone på Harby store
Gift 04 sep 1856 i Ringsaker kirke,23 Andreas Larsen, f. 22 jun 1831 på Mæhlumseie på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,24,25 døpt 03 jul 1831 i Brøttum kirke,24 konfirmert 04 okt 1846 i
Ringsaker kirke,26 folketelling 1865 på Kindshaugen (Hallaeie) på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,5 folketelling 1875 på Kusveen på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,6 folketelling 1900
på Harby store i Åsmarka i Ringsaker, Hedmark,7 folketelling 1910 på Harby store i Åsmarka i
Ringsaker, Hedmark,8 d. 24 jul 1913 på Harby store i Åsmarka i Ringsaker, Hedmark,27
dødsårsak Deb. sen.,27 gravlagt 2 aug 1913 i Åsmarken kapell.27
Ved konfirmasjonen i 1846: Andreas Larsen Hallaeie, Fødested Mæhlumseie
Ved giftemål i 1856: Født paa nordre Mæhlumseie, nu Jørgensborgeie
1865: Andreas Lars. Husfader, Husmand med Jord på Kindshougen, g, 37 år, Fødestad
Ringsager
1875: Andreas Larsen, Hf, Husmand med jord på Kosveen, g, f. 1831 i Brøttum S.
1900: Andrias Larsen, Føderådsmann på Harby store, g, f.1831 T
1910: Andreas Larsen, f. 21.06.1831 i Ringsaker, g, Føderaadsmand på Harby store.
1.
ii Jonas Simensen Thorstad, f. 26 mar 1845 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,1,2,3 døpt 06 apr 1845 i Brøttum kirke,2 konfirmert 02 okt 1859 i Ringsaker kirke,4
folketelling 1865 på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,5 folketelling 1875 i
Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,6 folketelling 1900 i Lønstad på Biristrand i Biri,
Oppland,7 folketelling 1910 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,8 d. 12 jan 1931 i Lønstad
på Biristrand i Biri, Oppland,1,9 dødsårsak Hjertelammelse,9 gravlagt 24 jan 1931 i Biri kirke.1,9
(1) Gift 30 des 1868 i Biri kirke,10,3 Antonette Børresdtr. Feiring. Forhold til Anne
Andersdtr.. Forhold til Sidsel Andersdtr. Borkerud.
iii Niels Simensen Thorstad, f. 28 nov 1847 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,28 døpt 09 jan 1848 i Brøttum kirke,28 d. 02 feb 1848 på Thorstad søndre på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,29 gravlagt 19 feb 1848 i Brøttum kirke.29
iv Kristian Simensen Thorstad, f. 28 nov 1847 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,28 døpt 09 jan 1848 i Brøttum kirke,28 d. 11 feb 1848 på Thorstad søndre på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,29 gravlagt 19 feb 1848 i Brøttum kirke.29
v Kari Simensdtr. Thorstad, f. 14 aug 1849 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,30 døpt 26 aug 1849 i Brøttum kirke,30 konfirmert 02 okt 1864 i Ringsaker kirke,31
folketelling 1865 på Hundskjold på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,5 folketelling 1875 på
Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,6 folketelling 1900 på Thorstad søndre på
2
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,7 folketelling 1910 på Stenseng nordre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,8 d. 27 aug 1940 på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,32 gravlagt 04 sep 1940 på
Brøttum kirke.32
1865: Tjenestepige på Hundskjold på Brøttum, ug, 17 år.
1875: Konen til Ole Larsen på Thorstad, g, f. 1849 i Brøttum S.
1900: Hos Even Larsen på Torstad søndre, f.1849 T
1910: Kari Simensdatter, f. 31.07.1849 i Ringsaker, hm, g, Føderaadskone på Steinseng nordre
(1) Gift 30 des 1872 i Ringsaker kirke,33 Ole Larsen Olasveen, f. 23 okt 1849 på Olasveen
øvre i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,34 døpt 04 nov 1849 i Brøttum kirke,34 konfirmert 02 okt
1864 i Brøttum kirke,35 folketelling 1875 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,6 d. 10 mai 1879 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,36 dødsårsak
Lungebetændelse,36 gravlagt 20 mai 1879 i Brøttum kirke.36
Ved konfirmasjonen i 1864: Ole Slagbrænden, Fødested Olesveen
1865: To Ole Larsen på Brøttum, 17 år, Fødested Ringsaker: Den ene Tjenestedreng på
Midtbruget, den andre på Nordhaugen øvre
1875: Hf, Gaardbruger Selveier på Thorstad, g, f. 1849 i Brøttum S.
(2) Gift 13 feb 1885 i Brøttum kirke,37 Even Larsen Alm, f. 1 apr 1832 på Sæther på Ring i
Ringsaker, Hedmark,38 døpt 8 apr 1832 i Ringsaker kirke,38 konfirmert 4 okt 1846 i Ringsaker
kirke,26 folketelling 1865 på Alm nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,5 folketelling 1900 på
Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,7 folketelling 1910 på Stenseng nordre på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,8 d. 23 sep 1911 på Stenseng nordre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,39 gravlagt 9 okt 1911 i Brøttum kirke.39
1865: Huusbond, Gaardbruger og Selveier på Alm nedre, ug, 33 år, Fødested Ringsaker Prgj.
1875: Ikke funnet
1900: Hf. Føderaadsmand. Lever af føderaad og jordbrugsarbeide på Torstad søndre, g, f.1832
T
1910: Even E. Torstad, f. 01.04.1832 i Ringsaker, hf, g, Føderaadsmand på Steinseng nordre
Eier av Thorstad søndre på Brøttum 1891-1910.
3. Marthe Knutsdtr. Haugsløkken, f. 26 jan 1810 på Haugsløkken (Sørhaugeneie) i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,40,41 døpt 28 jan 1810 i Brøttum kirke,40 konfirmert 03 okt 1824 i Ringsaker kirke,42 folketelling 1865
på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,5 folketelling 1875 på Thorstad søndre på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,6 d. 21 nov 1893 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,43 dødsårsak
Alderdomssv.,43 gravlagt 06 des 1893 i Brøttum kirke.43
Ved konfirmasjonen i 1824: Marte Knudsdatter nordre Mæhlumseie
Ved giftemålet i 1836: Født Sørhougseie, nu Mæhlum på Brøttum
1865: Marthe Knudsd. Konen til Simen Johns. på Thorstad søndre, g, 56 år, Fødestad Ringsaker Prgj
1875: Marthe Knudsdatter, Føderaadskone på Thorstad, e, f. 1816 i Brøttum S.
Besteforeldre
4. John Nilsen Thorstad, f. ca mar 1775 på Steffenbakken (Nedre Bergseie) på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,44 døpt 29 mar 1775 i Ringsaker kirke,44 folketelling 1801 på Thorstad søndre på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,45 d. 27 nov 1864 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,46 gravlagt 10
des 1864 i Brøttum kirke.46
1801: Joen Nielsen, 26 år, Huusbonde, Begge i 1ste ægteskab, Bonde og gaardbruger på Thordstad
Ved begravelsen i 1864 feilaktig kalt John Olsen
Gift 07 nov 1799 i Brøttum kirke,47 Berthe Olsdtr. Sørlien.
Barn:
i Marthe Johnsdtr. Thorstad, f. ca des 1800 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,48 døpt 25 des 1800 i Brøttum kirke,48 folketelling 1801 på Thorstad søndre på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 konfirmert 21 apr 1816 i Brøttum kirke,49 d. 13 jun 1857 på
Ulveneie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,50 gravlagt 25 jun 1857 i Brøttum kirke.50
1801: Marthe Joensdatter, 1 år, Hos foreldrene på Thordstad
3
Gift 20 apr 1824 i Brøttum kirke,51 Erik Nilssen Kulperud, f. ca jun 1793 på Kulperud søndre
i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,52 døpt 09 jun 1793 i Ringsaker kirke,53 folketelling 1801 på
Kulperud søndre i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,45 konfirmert 08 jan 1809 i Ringsaker
kirke,54 folketelling 1865 på Smedvigen (Tunstad) i Øksnes i Vesterålen, Nordland,5
folketelling 1875 på Smedvigen (Tunstad) i Øksnes i Vesterålen, Nordland,6 d. 20 mai 1880 på
Smedvigen (Tunstad) i Øksnes i Vesterålen, Nordland,55 gravlagt 30 mai 1880 i Øksnes kirke.55
1801: Erich Nielsen, 8 år, Hos foreldrene på Rødningen
Ved giftemålet i 1824: Erik Nilsen Brække, f. Kulperud
Utflyttede i Ringsaker: 22.05.1862, Erik Nilsen Midtlien eie, 67 år, til Vesterålen
1865: Erik Nilsen, 71 år, Fødested Ringsaker Pgd. Hos sønnen Nils på Smedvigen, e
1875: Erik Nielsen, f. 1785 i Brøttom R, Husfaderens Fader, e, Forsørges af sin Søn på Tunstad
Smedvigen.
ii Nils Johnsen Thorstad, f. ca jun 1803 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,56
døpt 03 jul 1803 i Ringsaker kirke,57 konfirmert 17 okt 1819 i Ringsaker kirke,58 d. 28 sep 1836
på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,59 gravlagt 03 okt 1836 i Brøttum kirke.59
Gift 23 okt 1830 i Brøttum kirke,60,3 Ingeborg Olsdtr. Jørgensborg, f. ca mai 1806 på
Jørgensborg nordre (Rørsrud) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,61,3 døpt 25 mai 1806 i
Ringsaker kirke,61 konfirmert 29 apr 1821 i Ringsaker kirke,62 folketelling 1865 på Frisli i
Åsmarken, Ringsaker, Hedmark.5
Ved giftemål i 1838: F. Jørgensborg, nu Thorstad
1865: Ingeborg Olsdatter, 60 år, Fødested Ringsager Prgj. Konen til Jens Johnsen på Freslid, g.
iii Ole Johnsen Thorstad, f. 15 jun 1805 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,63
døpt 30 jun 1805 i Ringsaker kirke,64 konfirmert 01 okt 1820 i Ringsaker kirke,65 emigrert 12
mar 1855 til USA,66 folketelling 29 aug 1860 i Hamburg, Bad Ax, Wisconsin, USA,67
folketelling 5 jun 1880 i Hamburg, Vernon, Wisconsin, USA,68 d. 24 apr 1894 i Framnas,
Stevens, Minnesota, USA,69 gravlagt 27 apr 1894 i Scandia East Cemetery.70,69
Ved giftemål i 1842: Enkemand, Pladseier, født Thorstad, nu Sæterbakengen
Ved utflytting i 1855: Ole Johnsen Sæterbakengen, gft, Pladseier, 49 Aar, til Amerika
Census 1860: Ole Johnson, 35 years, Place of Birth Norway, Farmer in Hamburg
Census 1880: Ole Johnson, 75 years, f(armer) in Town of Hamburg, Fødestad Norway
Settled at Coon Valley, Vernon County, Wisconsin.
Moved to Stevens County in Minnesota in 1882
(1) Gift 19 jun 1828 i Brøttum kirke,71 Anne Pedersdtr. Baadshaugen, f. ca jan 1804 på
Bådshaugen (Skriverhaug) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,72 døpt 05 feb 1804 i Ringsaker
kirke,72 konfirmert 05 okt 1817 i Ringsaker kirke,73 d. 09 feb 1842 på Sæterbakengen i
Mesnalia i Ringsaker, Hedmark,74 gravlagt 15 feb 1842 i Brøttum kirke.74 (2) Gift 28 des
1842 i Brøttum kirke,75 Berthe Syversdtr. Puttenberg, f. 25 des 1815 på Puttenberg nordre i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark,76 døpt 01 jan 1816 i Ringsaker kirke,76 konfirmert 20 jun 1830
i Ringsaker kirke,77 emigrert 12 mar 1855 til USA,66 folketelling 29 aug 1860 i Hamburg, Bad
Ax, Wisconsin, USA,67 folketelling 5 jun 1880 i Hamburg, Vernon, Wisconsin, USA,68 d. 10
feb 1893 i Framnas, Stevens, Minnesota, USA,70 gravlagt i Scandia Cemetery.
Utflyttede i Ringsaker: 1855 nr. 11, 12.03.1855, Plasseierkone, Berte Syversdatter
Sæterbakengen, 39 år, til Amerika - konen til nr. 10
Census 1860: Betzey Johnson, 45 years, Place of Birth Norway, in Hamburg
Census 1880: Betha Johnson, 65 years, in Town of Hamburg.
iv Anne Johnsdtr. Thorstad, f. 13 sep 1808 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,78 døpt 18 sep 1808 i Brøttum kirke,78 d. 10 mar 1809 i Thorstad søndre på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,79 gravlagt 19 mar 1809 i Brøttum kirke.79
v Anders Johnsen Thorstad, f. 04 jul 1810 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,80 døpt 08 jul 1810 i Brøttum kirke,80 konfirmert 03 okt 1824 i Ringsaker kirke,81
folketelling 1865 i Lillehammer, Oppland,5 folketelling 1875 i Lillehammer, Oppland,6 d. 23
okt 1883 i Lillehammer, Oppland,82 gravlagt 29 okt 1883 i Lillehammer kirke.82
Utflyttede i Ringsaker: 1839 nr. 118, 30.12.1839, Ungkar, Anders Johnsen Soelberg, Brøttum,
30 år, til Lillehammer
4
2.
vi
vii
viii
ix
1865: Huusbond og Kjøbmand i No21 Storgaden i Lillehammer. U, f.1810 i Ringsager
1875: Huusfader, Kjøbmand Søndenfor Mesna Bro i Lillehammer. U, f.1810 i Ringsaker
Ugift
Forhold til Janniken Knutsdtr. Graupe, f. 09 sep 1832 på Graupe nedre i Kvikne i
Nord-Fron, Oppland,83 døpt 14 okt 1832 i Kvikne kirke,83 konfirmert 13 jun 1847 i Kvikne
kirke,84 folketelling 1865 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,5 folketelling
1875 på Graupe nedre i Kvikne i Nord-Fron, Oppland,6 folketelling 1900 på Graupe nedre i
Kvikne i Nord-Fron, Oppland,7 folketelling 1910 på Graupe nedre i Kvikne i Nord-Fron,
Oppland.8
1865: Janiken Knudsd., Bestyrer Brugerens Husholdning på Thorstad søndre, g, 34 år,
Fødested Froen
1875: Janicen Knudsdatter, f. 1833 i Kvikne Sogn N. Fron, Inderst på Graupe nedre, ug,
Skrædder
1900: Janniken Knudsd., fl, ug, Føderaadskvinde på Graupe nedre, f. 1832 t
1910: Janiken Knutsdatter Graupe, f. 09.09.1832 i Nordre Fron, hm, e, Føderaadskvinde på
Graupe nedre.
Simen Johnsen Thorstad, f. 12 des 1812 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,15,3 døpt 20 des 1812 i Brøttum kirke,15 konfirmert 01 okt 1826 i Ringsaker kirke,16
folketelling 1865 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,5 d. 23 sep 1870 på
Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,17,3 gravlagt 01 okt 1870 i Brøttum kirke.17
Gift 25 jun 1836 i Brøttum kirke,18,3 Marthe Knutsdtr. Haugsløkken.
Kristian Johnsen Thorstad, f. 12 mai 1815 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,85 døpt 12 mai 1815 i Hjemme,85 d. 13 mai 1815 på Thorstad søndre på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,86 gravlagt 20 mai 1815 i Brøttum kirke.86
Kari Johnsdtr. Thorstad, f. 13 mai 1816 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,87 døpt 19 mai 1816 i Brøttum kirke,87 d. 12 nov 1820 på Thorstad søndre på Brøttum
i Ringsaker, Hedmark,88 gravlagt 19 nov 1820 i Brøttum kirke.88
Agnethe Johnsdtr. Thorstad, f. 04 jun 1819 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,89 døpt 20 jun 1819 i Brøttum kirke,89 konfirmert 13 okt 1833 i Brøttum kirke,90
folketelling 1865 på Slåtmyren på Brøttum, Ringsaker, Hedmark,5 folketelling 1875 på
Slåttsveen i Mesnalia i Ringsaker, Hedmark,6 d. 10 mai 1891 på Syljuåshagen på Ring i
Ringsaker, Hedmark,91 gravlagt 25 mai 1891 i Ringsaker kirke.91
Utflyttede i Ringsaker: 12.06.1844, Agnethe Johnsdatter Thorstad, 25 år, til Lillehammer
Til Aker "Thomsen" i 1844 som tjenestepike.
Ved giftemål i 1853: Pigen Agnethe Johnsdatter, Selveierdatter, f. Thorstad i Brøttum, nu.
Fredrikshaab, 34 år.
1865: Agnethe Johnsdatter, 46 år, Fødested Ringsaker Prgj. Konen til Even Christiansen på
Slaatmyren øvre, g
1875: Agnete Johnsdatter, f. 1819 i Brottum S. Ringsager Pr. Konen til Even Christiansen på
Slotsveen, g
Ved død i 1891: Agnete Jonsdtr. g, Føderaadsk, Fødested Thorstad, Bopæl Sylliaashagen
Forhold til Jens Jensen, f. 11 okt 1822 på Skøyeneie i Romedal, Hedmark,92 døpt 03 nov 1822
i Romedal kirke,92 konfirmert 01 okt 1837 på Romedal kirke.93
Ved konfirmasjonen i 1837: Bosted Evenrudeie
Borgere i Lillehammer 1843-1906: 27 Okt. 1845, Guldsmedsvend Jens Jensen, født 18221011
i Rommedal Paa Hedemarken, Guldsmedmester, I Lære Og Skole i Christiania
Ved giftemål i 1846: Ungkarl, Guldsmed, Fødested Skøyen i Rommedal, Opholdsted
Lillehammer, 24 år
Borgere i Lillehammer 1843-1906: Jens Jensen Guldsmedmester, 02.05.1848, Oppsagt
Borgerskap, Agter Sig Til Tromsøe.
Gift 01 feb 1853 i Brøttum kirke,94 Even Kristiansen Markerud, f. 05 aug 1822 på Markerud
(Nordlieneie) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,95 døpt 18 aug 1822 i Brøttum kirke,95
konfirmert 15 okt 1837 i Brøttum kirke,96 folketelling 1865 på Slåtmyren på Brøttum,
Ringsaker, Hedmark,5 folketelling 1875 på Slåttsveen i Mesnalia i Ringsaker, Hedmark,6 d. 23
5
x
mai 1898 på Syljuåshagen på Ring i Ringsaker, Hedmark,97 dødsårsak Alderdom,97 gravlagt 06
jun 1898 i Ringsaker kirke.97
Ved giftemål i 1853: Ungkarl, Skomager, Husmandssøn, Even Christiansen, f. Nordlien-eie,
nu. Nordlien, 30 år.
1865: Even Christiansen, 44 år, Fødested Ringsaker Prgj. Husfader, g, Husmand med Jord på
Slaatmyren øvre
1875: Even Christiansen, f. 1822 i Brottum S. Ringsager Pr. hf, g, Husmand med Jord
Skomager på Slotsveen
Ved død i 1898: Even Kristiansen, Enkem. Føderaad, Fødested Markerud, Brøttum, Bopæl
Syljuaashagen.
Kari Johnsdtr. Thorstad, f. 19 jul 1823 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,98 døpt 27 jul 1823 i Brøttum kirke,98 konfirmert 20 mai 1838 i Brøttum kirke,99
folketelling 1865 på Farberg (Farlibakken) søndre i Mesnalia i Ringsaker, Hedmark,5 emigrert
25 apr 1866 til USA,100,101 folketelling 02 aug 1870 i Hamburg, Vernon, Wisconsin, USA,70,102
folketelling 12 jun 1880 i Sohlmark, Stevens, Minnesota, USA,68 folketelling 2 jun 1900 i La
Crosse, La Crosse, Wisconsin, USA,103 folketelling 19 jun 1900 i Washington, La Crosse,
Wisconsin, USA,103 folketelling 6 mai 1910 i Pigeon, Trempealeau, Wisconsin, USA,104 d. 25
mar 1914 i Pigeon Falls, Trempealeau, Wisconsin, USA.70
1865: Kari Johnsdatter, 43 år, Fødested Ringsager, Konen til Amund Engebretsen på
Farligbakken ned. g
Utflyttede i Ringsaker: 1866 nr. 15, 03.04.1866, Gift, Kari Johansdatter Farligbakken, 43 år, til
Amerika
Passenger list 1866 - ship Manila - Fra Christiania Apr 25, Til Quebec June 7: Nr. 136, Kari
Johnsdatter Forlibakken, 43 år
Census 1870: Carrie Emberson, 47 years, keeping house in Hamburg, Born in Norway
Census 1880: Engebreson Carrie, 57 years, With her son Nils in Sohlmark
Census 1900: Kari Amundsen, With daughter Berthe Stromstad in Washington, M-Law, F.
July 1823 in Norway, Wd, 10 children, 8 alive. Year of immigration: 1866.
Census 1900: Ammondson Cary, Head, Born June 1822, 77 years, Retired in La Crosse (Next
to her daughter Annie Hanson)
Census 1910: Amundson Carrie, Boarder, 87 years, With daughter Martha Skillerud in Pigeon
Gift 08 nov 1844 i Brøttum kirke,105 Amund Engebretsen Farlibakken, f. 03 nov 1815 på
Farberg (Farlibakken) søndre i Mesnalia i Ringsaker, Hedmark,106 døpt 12 nov 1815 i Brøttum
kirke,106 konfirmert 02 okt 1831 i Ringsaker kirke,107 folketelling 1865 på Farberg
(Farlibakken) søndre i Mesnalia i Ringsaker, Hedmark,5 emigrert 25 apr 1866 til USA,100,101
folketelling 02 aug 1870 i Hamburg, Vernon, Wisconsin, USA,70,102 folketelling 12 jun 1880 i
Sohlmark, Stevens, Minnesota, USA,68 d. 10 des 1896 i Coon Valley, Vernon, Wisconsin,
USA,69 gravlagt 26 des 1896 i Lower Coon Valley Lutheran Church Cemetery.70
Ved giftemål i 1844: f. Farligbakken nu sammesteds 301/2 år
1865: Amund Engebretsen, 40 år, Fødested Ringsager, Husfader, g, Gaardbruger og Selveier
på Farligbakken ned.
Utflyttede i Ringsaker: 1866 nr. 14, 03.04.1866, Amund Engebretsen Farligbakken 50 1/2 år,
til Amerika
Passenger list 1866 - ship Manila - Fra Christiania Apr 25, Til Quebec June 7: Nr. 135, Amund
Forlibakken, 51 år, m
Census 1870: Amund Emberson, 55 years, Farm laborer in Hamburg, Born in Norway
Census 1880: Amon Engebreson, 65 years, With his son Nils in Sohlmark
På gravminnet i Lower Coon Valley: Amun Engebredson, Født paa Gaarden Falibakken i
Ringsagers prestijeld den 2 nov 1815, døde den 10 Dec 1896.
5. Berthe Olsdtr. Sørlien, f. ca feb 1780 på Sørlien (Sæterlien) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,108,109 døpt 13
feb 1780 i Ringsaker kirke,109 folketelling 1801 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 d. 19
jul 1846 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,110 gravlagt 25 jul 1846 i Brøttum kirke.110
Ved giftemål i 1799: Berte Olsd. Sæterlien
6
1801: Berthe Olsdatter, 21 år, Konen til Joen Nielsen på Thordstad, Begge i 1ste ægteskab
Iflg notater fra Sigurd Thorstad døde Berthe på "Smaasæterom innover mot Sjusjøen".
De overtok Thorstad søndre i 1799 og eide den til 1838.
6. Knut Gudbrandsen Steffenbakken, f. ca sep 1769 på Elvsveen (Lovisendal) på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,111 døpt 24 sep 1769 i Ringsaker kirke,111 folketelling 1801 på Haugsløkken (Sørhaugeneie) i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark,45 d. 20 okt 1818 på Haugsløkken (Sørhaugeneie) i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,112 gravlagt 27 okt 1818 i Brøttum kirke.112
Ved giftemål i 1796: Knud Gulbrandsen Gulbrandsrud
1801: Knud Gulbrandsen, 33 år, Mand, Begge i 1ste ægteskab, Huusmand med jord på Sørhougen
Gift 19 apr 1796 i Ringsaker kirke,113 Kari Pedersdtr. Almseie.
Barn:
i Eli Knutsdtr., f. ca nov 1796 på Slagbrenden (Kristinelund) på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,114 døpt 06 nov 1796 i Ringsaker kirke,114 d. ca feb 1797 på Slagbrenden
(Kristinelund) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,115 d. 23 feb 1797 i Ringsaker kirke.115
ii Peder Knutsen Haugsløkken, f. ca aug 1798 på Gudbrandsrud i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,116 døpt 19 aug 1798 i Ringsaker kirke,116 folketelling 1801 på Haugsløkken
(Sørhaugeneie) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,45 folketelling 1865 på Bækken søndre
(nordre Mæhlumseie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,5 d. 13 aug 1866 på Bækken søndre
(nordre Mæhlumseie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,117 gravlagt 18 aug 1866 i Brøttum
kirke.117
1801: Peder Knudsen, 3 år, Hos foreldrene på Sørhougen
Ved giftemål i 1824: Peder Knudsen Sørhougseie nu i tjeneste på Høgnæss
1865: Peder Knudsen 68 år, Fødested Ringsager Prgj. g, Bruger Pladsen sammen med sin Søn
på Bækken østre
Bruker fra 1825 av Bækken søndre. Bækken søndre (eller østre) er husmannsplass under
Mæhlum nordre
Gift 20 apr 1824 i Brøttum kirke,51 Kari Thorsteinsdtr. Sveum, f. ca jan 1798 på Sveum
søndre (Skougseie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,118 døpt 06 jan 1799 i Ringsaker kirke,118
folketelling 1801 på Sveum søndre (Skougseie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 konfirmert
02 apr 1815 i Brøttum kirke,119 folketelling 1865 på Bækken søndre (nordre Mæhlumseie) på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,5 folketelling 1875 på Bækken søndre (nordre Mæhlumseie) på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,6 d. 16 apr 1886 på Bækken søndre (nordre Mæhlumseie) på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,120 gravlagt 30 apr 1886 i Brøttum kirke.120
1801: Karie Thostensdtr, Hos foreldrene på Schoug i Ringsaker, 3 år
Ved giftemål i 1824: Kari Torstensdr. Skougseie, nu i tjeneste på Høgnæss
1865: Kari Thorstensdatter, 67 år, Fødested Ringsager Prgj. Konen til Peder Knudsen på
Bækken østre, g
1875: Kari Thostensdatter, hm, e, Føderaadskone på Bækken østre, f. 1797 i Brøttums S.
Ringsaker
Sveum søndre er husmannsplass under Skoug.
iii Eli Knutsdtr. Haugsløkken, f. ca jan 1801 på Haugsløkken (Sørhaugeneie) i Lismarka i
Ringsaker, Hedmark,121 døpt 01 feb 1801 i Ringsaker kirke,121 folketelling 1801 på
Haugsløkken (Sørhaugeneie) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,45 folketelling 1865 på
Storsveenstuen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,5 folketelling 1875 på Karsviken i Ringsaker,
Hedmark,6 d. 04 jul 1886 på Brukstuen (Mikkelstuen) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,122
gravlagt 09 jul 1886 i Brøttum kirke.122
1801: Elie Knudsdatter, 1 år, Hos foreldrene på Sørhougen
Ikke funnet blant konfirmantene 1813-15
Ved giftemål i 1827: Født Sørhougenseie, nu søndre Mæhlum
1865: Eli Knutsdatter, 63 år, Fødested Ringsaker Prgj. Konen til Arne Olsen på Storsveenstuen,
g
1875: Elie Knudsdatter, f. 1801 i Brøttums Sogn, Ringsaker, Legslem, g, Legslem hel forsørget
på Karsvigen
7
Ved dødsfall i 1886: Enke, lægdsj., f. 1799 på Haugløkken, bopæl Brugstuen
Gift 30 des 1827 i Brøttum kirke,123 Arne Olsen, f. ca sep 1793 på Solberg eie på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,124 døpt 22 sep 1793 i Ringsaker kirke,124 folketelling 1801 på Afsetheie
på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 folketelling 1865 på Storsveenstuen i Lismarka i
Ringsaker, Hedmark,5 folketelling 1875 på Lohnbakken i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,6 d.
03 mai 1884 på Lohnbakken i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,125 gravlagt 12 mai 1884 i
Brøttum kirke.125
1801: Hos foreldrene på Afseth, 7 år.
Ikke funnet blant konfirmantene 1806-10
Ved giftemål i 1827: Født Solbergseie, nu nordre Kinde
1865: Arne Olsen, 76 år, Fødested Ringsaker Prgj. Husfader, g, Husmand med Jord på
Storsveenstuen
1875: Arne Olsen, f. 1790 i Brøttum Sogn R. Pr. Lægslem, f, Hel Fattigunderstøttelse på
Lohnbakken (Lundbakken)
Ved dødsfall i 1884: Lægdsf. g, Fødested Solbergeie, bopæl Lohnbakken
Arne Olsen og Eli Knudsdtr. er nevnt to ganger i Brøttumsboka, men det er usikkert om det er
de samme personene siden f.dato ikke er nevnt. Side 299, Eriksveenengen med sønnen
Mathias, f. 1836 Side 309, Vesterlien eie med sønnen Ole, f. 1826.
iv Gudbrand Knutsen Haugsløkken, f. ca mai 1804 på Haugsløkken (Sørhaugeneie) i Lismarka
i Ringsaker, Hedmark,126 døpt 06 mai 1804 i Brøttum kirke,126 konfirmert 13 okt 1822 i
Ringsaker kirke,127 folketelling 1865 på Ekerengen på Biristrand i Biri, Oppland,5 folketelling
1875 på Brattstigbakken på Biristrand i Biri, Oppland,6 d. 25 des 1883 på Bjørnstad på
Biristrand i Biri, Oppland,128 gravlagt 30 des 1883 i Biri kirke.128
Ved konfirmasjonen i 1822: Gulbrand Knuds. Sørhougeje
Ved giftemål i 1834: Guldbrand Knudsen søndre Mælum af Ringsager
Ved Johannes dåp i 1843: Hmd på Huskelhuus
1865: Gulbrand Knudsen, 62 år, Fødested Ringsager, Husfader, g, Husmand med Jord på
Ekerengen
1875: Gulbrand Knutsen, f. 1804 i Ringsager, Husfader, g, Inderst/dagarbeider på
Bratstigbakken
Ved begravelsen i 1883: Lægdslem/Gift mand, Bosted: Bjørnstad
Gudbrand er onkel til Bjarne Thorstads farfar. Karen er tante til Olaug Haugen Thorstads
farmor
Gift 04 sep 1834 i Fåberg kirke,129 Karen Andersdtr. Skjellerudsveen, f. 07 nov 1810 på
Suttestadeie på Søre Ål i Fåberg, Oppland,130 døpt 26 nov 1810 i Lillehammer kirke,130
konfirmert 08 mai 1825 i Fåberg kirke,131 folketelling 1865 på Ekerengen på Biristrand i Biri,
Oppland,5 folketelling 1875 på Brattstigbakken på Biristrand i Biri, Oppland,6 d. 02 mar 1888
på Gaden i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,132 gravlagt 20 mar 1888 i Brøttum kirke.132
Ved konfirmasjonen i 1825: Caren Andersdtr. v. Suttestad
1865: Karen Andersdatter, 54 år, Fødested Faaberg, Konen til Gulbrand Knudsen på
Ekerengen, g
1875: Karen Andersdatter, f. 1815 i Ringsager, Konen til Gulbrand Knutsen på Bratstigbakken,
g
Karen er tante til Olaug Haugen Thorstads farmor, Gudbrand er onkel til Bjarne Thorstads
farfar.
v Berthe Knutsdtr. Haugsløkken, f. ca feb 1807 på Haugsløkken (Sørhaugeneie) i Lismarka i
Ringsaker, Hedmark,133 døpt 01 mar 1807 i Brøttum kirke,133 konfirmert 13 okt 1822 i
Ringsaker kirke,134 d. 09 okt 1849 på Mæhlum søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,135
gravlagt 22 okt 1849 i Brøttum kirke.135
Ved giftemål i 1835: Pige, Inderst, fød Sørhougeneie, nu Solberg på Br. 28 år
Ved død i 1849: Gmdkone søndre Mæhlum, 42 A, 7 M, 4 dage.
Gift 21 des 1835 i Brøttum kirke,136 Gudbrand Evensen Mæhlum, f. ca nov 1802 på Mæhlum
søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,137 døpt 28 nov 1802 i Ringsaker kirke,137 konfirmert
8
3.
04 okt 1818 i Ringsaker kirke,138 d. 31 mar 1854 på Mæhlum søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,139 dødsårsak Slag,139 gravlagt 12 apr 1854 i Brøttum kirke.139
Ved giftemål i 1835: Ungk. Gaardbruger, fød søndre Møhlum, nu sammesteds, 30 år
Eier av Mæhlum søndre på Brøttum 1833-54.
vi Marthe Knutsdtr. Haugsløkken, f. 26 jan 1810 på Haugsløkken (Sørhaugeneie) i Lismarka i
Ringsaker, Hedmark,40,41 døpt 28 jan 1810 i Brøttum kirke,40 konfirmert 03 okt 1824 i Ringsaker
kirke,42 folketelling 1865 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,5 folketelling
1875 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,6 d. 21 nov 1893 på Thorstad
søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,43 dødsårsak Alderdomssv.,43 gravlagt 06 des 1893 i
Brøttum kirke.43 Gift 25 jun 1836 i Brøttum kirke,18,3 Simen Johnsen Thorstad.
vii Ole Knutsen Haugsløkken, f. 20 aug 1812 på Haugsløkken (Sørhaugeneie) i Lismarka i
Ringsaker, Hedmark,140 døpt 23 aug 1812 i Brøttum kirke,140 konfirmert 23 nov 1828 i
Ringsaker kirke,141 folketelling 1865 på Haugsløkken i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,5
folketelling 1875 på Jørgensborg søndre i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,6 d. 09 mar 1899 på
Jørgensborg søndre i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,142 dødsårsak Slag,142 gravlagt 24 mar
1899 i Brøttum kirke.142
Ved konfirmasjonen i 1828: Fødested Sørhougseie men tjener nu på Gulbrandsrud under
Sørlien.
Ved giftemål i 1838: Født Søhougseie, nu Ulven paa B.
1865: Ole Knudsen, 54 år, Fødested Ringsager, Husfader, g, Gaardbruger og Selveier på
Hougsløkken
1875: Ole Knudsen, f. 1812 i Brøttum Ringsager, hf, g, Føderaadsmand på Jørgensborg søndre
Eier av Haugsløkken i Lismarka 1854-66.
Makeskiftet Haugsløkken med Jørgensborg søndre i 1866 som han eier til 1871.
Gift 10 apr 1838 i Ringsaker kirke,143 Sissel Larsdtr. Brenden, f. 17 sep 1811 på Korgen på
Nordre Ål i Fåberg, Oppland,144 døpt 22 sep 1811 i Fåberg kirke,144 konfirmert 01 okt 1826 i
Ringsaker kirke,145 folketelling 1865 på Haugsløkken i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,5
folketelling 1875 på Jørgensborg søndre i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,6 d. 31 okt 1888 på
Jørgensborg søndre i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,146 gravlagt 15 nov 1888 i Brøttum
kirke.146
Ved konfirmasjon i 1826: Sedsel Larsdr. Christiansborg
Ved giftemål i 1838: Født Brænden, nu sønd. Mæhlum
1865: Sedsel Larsdatter, 53 år, Fødested Faaberg Prgj. Konen til Ole Knudsen på Hougsløkken,
g
1875: Sedsel Larsdatter, f. 1811 i Faaberg Pr. Kone på Jørgensborg søndre, g.
7. Kari Pedersdtr. Almseie, f. ca des 1764 på Alm øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,147 døpt 16 des 1764
i Ringsaker kirke,147 folketelling 1801 på Haugsløkken (Sørhaugeneie) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.45
1801: Karie Pedersdatter, 26 år, Konen til Knud Gulbrandsen på Sørhougen, Begge i 1ste ægteskab
Oldeforeldre
8. Nils Johnsen Jonstuen, f. ca apr 1745 på Jonstuen (Bergsengeie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,148 døpt
15 apr 1745 i Ringsaker kirke,148 d. ca mar 1794 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,149
gravlagt 15 mar 1794 i Brøttum kirke.149
Ved giftemålet i 1771. Ungk. Dragon Niels Joensen Dæli paa Brøtt.
Ved dødsfall i 1794: Md. Niels Thorsen Thorstad, Gb, 48 aar 11m
Overtar gjennom skjøte av 1783 fra sin svoger Steffen Ellingsen Thorstad søndre for 250 riksdaler.
Gift 06 jan 1771 i Ringsaker kirke,150 Anne Ellingsdtr. Thorstad.
Barn:
i Mari Nilsdtr. Thorstad, f. ca jul 1771 på Bergseie nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,151
døpt 21 jul 1771 i Ringsaker kirke,151 folketelling 1801 på Sørhaugen i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,45 d. 02 jul 1839 på Olasveen øvre i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,152 gravlagt 10
jul 1839 i Brøttum kirke.152
9
4.
Ved dåp i 1771: Niels Joensen Nedre Bergs eie og Anne Ellingsd. B. Mari
1801: Marie Nielsdatter, 30 år, Konen til Thosten Iversen på Sørhougen, Begge i 1ste ægteskab
Ved dødsfall i 1839 kalt Kari Nielsdtr. Olesveen 68 år, Enke og føderaads.
Gift 18 okt 1795 i Ringsaker kirke,153 Thorstein Iversen Sørhaugen, f. ca des 1772 på
Sørhaugeneie i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,154,155 døpt 13 des 1772 i Ringsaker kirke,154
folketelling 1801 på Sørhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,45 d. 25 mar 1835 på
Olasveen øvre i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,156 gravlagt 03 apr 1835 i Brøttum kirke.156
Ved dåp i 1772: Iver Torstensen Sørhougen og Eli Olsdatters B. Torsten
Ved giftemål i 1795: Tosten Iversen Solberg
1801: Thosten Iversen, 29 år, Mand, Begge i 1ste ægteskab,Soldat og huusmand med jord på
Sørhougen
Eier av Olasveen øvre fra 1812.
ii Kari Nilsdtr. Thorstad, f. ca aug 1773 på Bergseie nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,157
døpt 08 aug 1773 i Ringsaker kirke,157 folketelling 1801 på Lohnbakken i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,45 d. 29 okt 1838 på Lohnbakken i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,158 gravlagt 09
nov 1838 i Brøttum kirke.158
Ved dåpen i 1773: Niels Joensen Nedrebergs eie og Kari Ellingsd. B. Kari
Ved giftemål i 1798: Pigen Kari Nielsd. Sørbrugseie
1801: Karie Nielsdatter, 29 år, Konen til Halvor Sørensen på Lundbachen, Begge i 1ste
ægteskab
Ved død i 1838: Kari Nielsdtr. Enke paa Føderaad på Lohnbakken, 62 aar
Gift 14 okt 1798 i Ringsaker kirke,159 Halvor Sørensen Lohnbakken, f. ca sep 1761 på
Lohnbakken i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,160 døpt 29 sep 1761 i Ringsaker kirke,160
folketelling 1801 på Lohnbakken i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,45 d. 05 mar 1831 på
Lohnbakken i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,161 gravlagt 16 mar 1831 i Brøttum kirke.161
Ved giftemål i 1798: Ungk. Halvor Sørensen Lohnbakken
1801: Halvor Sørensen, 40 år, Huusbonde, Begge i 1ste ægteskab, Bonde og gaardbruger på
Lundbachen
Eier av Lohnbakken 1795-1829.
iii John Nilsen Thorstad, f. ca mar 1775 på Steffenbakken (Nedre Bergseie) på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,44 døpt 29 mar 1775 i Ringsaker kirke,44 folketelling 1801 på Thorstad
søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 d. 27 nov 1864 på Thorstad søndre på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,46 gravlagt 10 des 1864 i Brøttum kirke.46 Gift 07 nov 1799 i Brøttum
kirke,47 Berthe Olsdtr. Sørlien.
iv Elling Nilsen Thorstad, f. ca des 1776 på Dæhlieie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,162 døpt
15 des 1776 i Ringsaker kirke,162 folketelling 1801 på Dæhlie på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,45 d. 25 jun 1841 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,163 gravlagt 31 jun
1841 i Brøttum kirke.163
Ved dåpen: Nils Joensen Dæli ejer, paa Braattum og Anne Ellingsd. B. Elling
1801: Elling Nielsen, 25 år, Tienestefolk på Dehlie
Ved død i 1841: Gft, Føder. på Nordhougen 65 aar.
Etterslekt ikke innarbeidet
Gift 23 okt 1803 i Ringsaker kirke,164,165 Berthe Kristensdtr. Onsum, f. 1769, folketelling
1801 på By på Ring i Ringsaker, Hedmark,45 d. 23 jan 1854 på Nordhaugen i Lismarka i
Ringsaker, Hedmark,139 gravlagt 06 feb 1854 i Brøttum kirke.139
1801: Berthe Christensdatter, 32 år, Tienestefolk på Byen
Ved giftemål i 1803: Berthe Christensd. Dæhlie
Ved død i 1854: Føderaadsenke på Nordhougen, 85 aar.
v Arne Nilsen Thorstad, f. ca okt 1779 på Dæhlieie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,166 døpt
28 okt 1779 i Ringsaker kirke,166 d. ca aug 1785 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,167 gravlagt 02 sep 1785 i Ringsaker kirke.167
Ved dåpen: Nils Joensen Dælieejer; paa Br., og Anne Ellingsd. B. Arne
Ved død i 1785: Arne Nilsen Torstad, gl: 5 aar 10M:
10
vi Steffen Nilsen Thorstad, f. ca mar 1781 på Dæhlieie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,168
døpt 25 mar 1781 i Ringsaker kirke,168 folketelling 1801 på Lohnbakken i Lismarka i
Ringsaker, Hedmark.45
Ved dåpen: Nils Joensen Dælie ejer, paa Br., og Anne Ellingsd. B. Stephan
1801: Stephen Nielsen, 19 år, Tienestefolk konens broder på Lundbachen
vii Nils Nilsen Thorstad, f. ca feb 1784 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,169
døpt 15 feb 1784 i Ringsaker kirke,169 d. ca aug 1785 på Thorstad søndre på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,167 gravlagt 24 aug 1785 i Ringsaker kirke.167
Ved død i 1786: Nils Nilsen Torstad, 1 aar 6 M: 3 uger
viii Lisbeth Nilsdtr. Thorstad, f. ca sep 1786 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,170 døpt 24 sep 1786 i Ringsaker kirke,170 folketelling 1801 på Brukstuen
(Mikkelstuen) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 folketelling 1865 på Brukstuen
(Mikkelstuen) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,5 d. 01 nov 1873 på Brukstuen (Mikkelstuen)
på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,171 gravlagt 19 nov 1873 i Brøttum kirke.171
Ved dåpen: Nils Joensen Torstad og Eli Ellingsd. B. Lisbet
1801: Lisbeth Nielsdatter, 14 år, Konens sødsterdatter på Bruget søndre, Ugift
Ved giftemål i 1810: Pigen Lisbet Nielsdr. Londbakken i Brøt:
1865: Lispet Nilsdatter, 80 år, Fødested Ringsaker Prgj. e, Føderaadskone på Mikkelstuen
Gift 15 jun 1810 i Ringsaker kirke,172 Søren Olsen Sørbruket, f. ca okt 1783 på Sørbruket
(Storhaugen) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,173 døpt 26 okt 1783 i Ringsaker kirke,173
folketelling 1801 på Sørbruket (Storhaugen) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 d. 09 nov
1863 på Brukstuen (Mikkelstuen) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,174 gravlagt 27 nov 1863 i
Brøttum kirke.174
1801: Søren Olsen, 17 år, Hos moren og stefaren på Bruget søndre
Ved giftemål i 1810: Ungkarl Sørn Olsen Sørbrugetseie
Eier av Brukstuen (Mikkelstuen) 1809-1836.
ix Arne Nilsen Thorstad, f. ca aug 1789 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,175
døpt 09 aug 1789 i Ringsaker kirke,175 folketelling 1801 på Brukstuen (Mikkelstuen) på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 konfirmert 27 okt 1805 i Brøttum kirke.176
1801: Arne Nielsen, 11 år, Konens sødster søn på Bruget Søndre
Ved konfirmasjonen i 1805: Arne Nielsen Sørbrugstuen, 16 aar
9. Anne Ellingsdtr. Thorstad, f. ca mai 1745 på Kinde nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,177 døpt 23 mai
1745 i Ringsaker kirke,177 folketelling 1801 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 d. ca apr
1809 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,178 gravlagt 12 apr 1809 i Brøttum kirke.178
Ved giftemålet i 1771: Anne Ellingsd. Dæli
1801: Anne Ellingsdatter, 56 år, Huusbondens moder, Enke efter 1ste ægteskab, Nyder føderaad på Thordstad
10. Ole Kristensen Langseth, f. 01 des 1752 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,108,179,180 døpt 10
des 1752 i Fåberg kirke,179 d. ca mai 1791 på Sørlien (Sæterlien) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,108,181
gravlagt 8 mai 1791 i Brøttum kirke.181
Ved begravelsen i 1791: Md. Ole Christensen Sæterlien, gb. 39 aar, 5 m, 7 dage
Eier av Sørlien fra 1779 til 1791
Gift 19 nov 1777 i Fåberg kirke,108,182,180 Kari Halvorsdtr. Mælum.
Barn:
i Kristen Olsen Sørlien, f. 11 okt 1777 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,183,184
døpt 19 okt 1777 i Fåberg kirke,185 folketelling 1801 på Sørlien (Sæterlien) i Lismarka i
Ringsaker, Hedmark,45 d. 15 mar 1814 på Sørlien (Sæterlien) i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,186 gravlagt 22 mar 1814 i Brøttum kirke.186
1801: Christen Olsen, 24 år, Huusbonde, Begge i 1ste ægteskab, Bonde og gaardbruger på
Sætherlien
Han giftet seg med Anne Olsdtr., f. 1781,183 folketelling 1801 på Sørlien (Sæterlien) i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark.45
1801: Anne Olsdatter, 20 år, Konen til Christen Olsen på Sætherlien, Begge i 1ste ægteskab.
11
5.
ii
Berthe Olsdtr. Sørlien, f. ca feb 1780 på Sørlien (Sæterlien) i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,108,109 døpt 13 feb 1780 i Ringsaker kirke,109 folketelling 1801 på Thorstad søndre på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 d. 19 jul 1846 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,110 gravlagt 25 jul 1846 i Brøttum kirke.110 Gift 07 nov 1799 i Brøttum kirke,47 John
Nilsen Thorstad.
iii Ole Olsen Sørlien, f. ca apr 1785 på Sørlien (Sæterlien) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,187,188
døpt 17 apr 1785 i Brøttum kirke,188 folketelling 1801 på Sørlien (Sæterlien) i Lismarka i
Ringsaker, Hedmark,45 d. 27 jun 1847 på Møkkelåsen søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,189,190 gravlagt 3 jul 1847 i Brøttum kirke.190
1801: Ole Olsen, 16 år, Huusbondens broder tienestefolk på Sætherlien
Ved giftemål i 1815: Sold. Ole Olsen Sørlien i Brøtt. 30 Aar
Gift 15 des 1815 i Brøttum kirke,187,191 Ingeborg Johnsdtr. Solberg, f. ca jul 1780 på Solberg
søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,192,193 døpt 16 jul 1780 i Brøttum kirke,192 folketelling
1801 på Møkkelåsen nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 d. 3 feb 1857 på Møkkelåsen
søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,194,195 gravlagt 17 feb 1857 i Brøttum kirke.194
1801: Ingebor Joensdatter, 21 år, Huusbondens sødster og tieneste pige på Møchelaasen
Ved giftemål i 1815: Enke Ingeborg Jonsd. Møkkelaasen, 38 Aar
Ved begravelsen i 1857: Ingeborh Johnsdatter, Føderaadsenke på Møkkelaasen, 77 aar.
iv Peder Olsen Sørlien, f. ca jan 1788 på Sørlien (Sæterlien) i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,108,196 døpt 3 feb 1788 i Ringsaker kirke,196 d. ca mar 1788 på Sørlien (Sæterlien) i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark,197,108 gravlagt 14 mar 1788 i Ringsaker kirke.197
v Marthe Olsdtr. Sørlien, f. ca apr 1789 på Sørlien (Sæterlien) i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,108,198 døpt 3 mai 1789 i Ringsaker kirke,198 d. 1792 på Sørlien (Sæterlien) i Lismarka
i Ringsaker, Hedmark.108
11. Kari Halvorsdtr. Mælum, f. 14 jun 1750 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,199 døpt 18 jun 1750 i
Fåberg kirke,199 konfirmert 05 mai 1765 i Fåberg kirke,200 folketelling 1801 på Sørlien (Sæterlien) i Lismarka
i Ringsaker, Hedmark,45 d. 14 jan 1823 på Sørlien (Sæterlien) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,108,201
gravlagt 24 jan 1823 i Brøttum kirke.201
Ved dåpen i 1750: Jun 18. Bapt. Gevorben Halvor Persen Tollersrud og Aaste Mælums Uægte Kari.
Ved konfirmasjonen i 1765: Kari Halvorsd Mælum.
1801: Karie Halvorsdatter, 51 år, Konen til Tollev Halvorsen og huusbondens moder på Sætherlien, Den 1ste
i 1ste og den sidste i 2det ægteskab
(1) Gift 19 nov 1777 i Fåberg kirke,108,182,180 Ole Kristensen Langseth.
(2) Gift 13 nov 1791 i Ringsaker kirke,202 Tollef Gudbrandsen Vellang, f. ca mar 1762 på Vellang på Ring
i Ringsaker, Hedmark,203,204 døpt 14 mar 1762 i Ringsaker kirke,204 folketelling 1801 på Sørlien (Sæterlien) i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark,45
1801: Tollev Gulbrandsen, 38 år, Mand, Den 1ste i 1ste og den sidste i 2det ægteskab, Nyder føderaad på
Sætherlien
Ved giftemål i 1826: Töllef Guldbrands. Sørlien, Enkemand paa føderaad, 60 aar
Eier av Sæterlien i Lismarka 1792-1800
Eiern av Gråmælingen (Gråsgårdengen) i Mesnalia fra 1831
12. Gudbrand Knutsen Grønvolden, f. ca jul 1738 på Grønvolden (Hundskjoldeie) på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,205,206 døpt 6 jul 1738 i Ringsaker kirke,206 folketelling 1801 på Skrukkerudeie på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,45 d. ca mar 1801 på Skrukkerudeie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,207,208 gravlagt 2
apr 1801 i Brøttum kirke.208
Ved giftemål i 1762: Gulbrand Knudsen Hunskiold
1801: Gulbrand Kieldsen, 63 år, Mand, Begge i 1ste ægteskab, Huusmand med jord på Schrukkerud
Ved begravelsen i 1801: Gft m. Gulbrand Knudsen Schrucherud Ejer, 63
1764 husmann på Grønvolden under Hundskjold, til ca. 1770 bruker på Elvsveen, senere husmann på
Steffenbakken under Berg nedre.
Gift 1 jun 1762 i Ringsaker kirke,205,209 Eli Pedersdtr. Knetten.
Barn:
12
i
6.
Peder Gudbrandsen Steffenbakken, f. ca nov 1762 på Grønvolden (Hundskjoldeie) på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,210 døpt 1 des 1762 i Ringsaker kirke,210 folketelling 1801 på
Slagbrenden (Kristinelund) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.45
Ved giftemål i 1790: Ungk. Peder Gulbrandsen Ruud
1801: Peder Gulbrandsen, 39 år, Huusbonde, Begge i 1ste ægteskab, Bonde og gaardbruger på
Slagbrenden
Gift 31 okt 1790 i Ringsaker kirke,211 Marthe Amundsdtr. Moenbakken, f. ca jun 1757 på
Moenbakken (Moeneie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,212,213 døpt 3 jul 1757 i Ringsaker
kirke,213 folketelling 1801 på Slagbrenden (Kristinelund) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 d.
7 nov 1832 på Bergsengeie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,214 gravlagt 17 nov 1832 i
Brøttum kirke.214
Ved giftemål i 1790: Pigen Marte Amundsd. Moensejer
1801: Marthe Amundsdatter, 33 år, Konen til Peder Gulbrandsen på Slagbrenden, Begge i 1ste
ægteskab
Ved begravelsen i 1832: Marte Amundsdr. gift Ind??, Opholdsted Bergsengeie.
ii Inger Gudbrandsdtr. Steffenbakken, f. ca nov 1766 på Elvsveen (Lovisendal) på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,215 døpt 9 nov 1766 i Ringsaker kirke,215 d. ca des 1775 på Steffenbakken
(Nedre Bergseie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,216 gravlagt 20 des 1775 i Ringsaker
kirke.216
Ved begravelsen i 1775: Inger Gulbrandsd. under Bergs Ejer, 9 aar
iii Knut Gudbrandsen Steffenbakken, f. ca sep 1769 på Elvsveen (Lovisendal) på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,111 døpt 24 sep 1769 i Ringsaker kirke,111 folketelling 1801 på
Haugsløkken (Sørhaugeneie) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,45 d. 20 okt 1818 på
Haugsløkken (Sørhaugeneie) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,112 gravlagt 27 okt 1818 i
Brøttum kirke.112 Gift 19 apr 1796 i Ringsaker kirke,113 Kari Pedersdtr. Almseie.
iv Marthe Gudbrandsdtr, Steffenbakken, f. ca jul 1772 på Steffenbakken (Nedre Bergseie) på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,217 døpt 2 aug 1772 i Ringsaker kirke.217
v Kari Gudbrandsdtr. Steffenbakken, f. ca okt 1775 på Steffenbakken (Nedre Bergseie) på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,218 døpt 15 okt 1775 i Ringsaker kirke,218 folketelling 1801 på
Skrukkerud på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.45
1801: Karie Gulbrandsdatter, 24 år, Tienestefolk på Schrukkerud
13. Eli Pedersdtr. Knetten, f. ca feb 1739 på Knetten (Moeneie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,219,220 døpt 1
mar 1739 i Ringsaker kirke,220 folketelling 1801 på Skrukkerudeie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 d.
Etter 1812.207
Ved giftemål i 1762: Eli Pedersdatter Mælum
1801: Elie Pedersdatter, 64 år, Konen til Gulbrand Kieldsen på Schrukkerud, Begge i 1ste ægteskab
Enke på Bergseng i 1812
14. Peder Monsen Alm, f. ca nov 1738 på Ulveneie på Ring i Ringsaker, Hedmark,221,222 døpt 23 nov 1738 i
Ringsaker kirke,222 d. før 1801 på Almseie nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.223
Ved giftemål i 1764: Soldat Peder Monsen Øvre Alm
Ved de tre yngste barnas dåp: Peder Monsen Nedre Almseie
Eier Alm øvre 1762-66, eier også Rud øvre, senere husmann på Alm nedre.
Gift 11 okt 1764 i Ringsaker kirke,223,224 Marthe Olsdtr. Korsviken.
Barn:
7.
i Kari Pedersdtr. Almseie, f. ca des 1764 på Alm øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,147
døpt 16 des 1764 i Ringsaker kirke,147 folketelling 1801 på Haugsløkken (Sørhaugeneie) i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark.45 Gift 19 apr 1796 i Ringsaker kirke,113 Knut Gudbrandsen
Steffenbakken.
ii Ingeborg Pedersdtr. Almseie, f. ca jan 1767 på Almseie nedre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark, døpt 6 jan 1767 i Ringsaker kirke.
iii Mons Pedersen Almseie, f. ca des 1769 på Almseie nedre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,225 døpt 10 des 1769 i Ringsaker kirke.225
13
iv Ole Pedersen Almseie, f. ca mai 1772 på Almseie nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,226
døpt 17 mai 1772 i Ringsaker kirke,226 folketelling 1801 på Almseie nedre på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,45 d. 16 apr 1853 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,227,228
gravlagt 29 apr 1853 i Brøttum kirke.228
1801: Ole Pedersen, 30 år, Mand, Begge i 1ste ægteskab, Reserve, og huusmand med jord på
Alm Nedre
Ved begravelsen i 1853: Ole Pedersen, gift Mand paa Føderaad, på Korsvigen
Gift227 Anne Monsdtr., f. ca jun 1771 på Mæhlumseie nordre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,229,151 døpt 9 jun 1771 i Ringsaker kirke,151 folketelling 1801 på Almseie nedre på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 d. 7 mai 1853 i Korsviken på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,228 gravlagt 20 mai 1853 i Brøttum kirke.228
1801: Anne Monsdatter, 31 år, Konen til Ole Pedersen på Alm Nedre, Begge i 1ste ægteskab
Ved begravelsen i 1853: Anne Monsdatter, Enke paa Føderaad, 81, på Korsvigen.
15. Marthe Olsdtr. Korsviken, f. ca mai 1742 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,230,231 døpt 15
mai 1742 i Ringsaker kirke,231 folketelling 1801 på Almseie nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 d. på
Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.227
Ved giftemål i 1764: Marthe Olsdr. Korsvigen
1801: Marith Olsdatter, 59 år, Mandens moder, Enke efter 1ste ægteskab, Nyder føderaad på Alm Nedre
Tippoldeforeldre
16. John Arnesen Jonstuen, f. ca jun 1694,232 d. ca okt 1776 på Jonstuen (Bergsengeie) på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,232 gravlagt 29 okt 1776 i Ringsaker kirke.233
Ved Nils' dåp i 1734: Jon Arnes. Bersenge.
Ved død i 1776: Enkemand Joen Arnesen Bergsengeie, 82 aar, 4 m.
I Brøttumsboka er plassen kalt Jostuen, likevel med antydning om at den har sitt navn etter Jon. I andre
sammenhenger er plassens etterkommere kalt Jonstuen.
Opprinnelsen til Jon og Mari er ukjent
Forlovet 31 okt 1734 i Ringsaker kirke,234 Mari Stenersdtr..
Barn:
i Arne Johnsen Jonstuen, f. ca mai 1735 på Jonstuen (Bergsengeie) på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,235 døpt 08 mai 1735 i Ringsaker kirke,236 d. ca jun 1781 på Strandsveen
(Bergsengstueneie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,237 gravlagt 25 jun 1781 i Ringsaker
kirke.237
Ved giftemål i 1766: Dragon Arne Joensen Bergseng
Senere på Strandsveen
Gift 12 okt 1766 i Ringsaker kirke,238 Anne Monsdtr. Alm, f. ca nov 1736 på Kindeeie nedre
på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,239 døpt 11 nov 1736 i Ringsaker kirke,239 folketelling 1801
på Rud øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 d. 16 mar 1822 på Skoug på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,240 dødsårsak Alderdom,240 gravlagt 23 mar 1822 i Brøttum kirke.240
Ved giftemål i 1766: Anne Monsdatter Dælie
Ved giftemål i 1786: Enken Anne Monsd. Bergsengeie
1801: Anne Monsdatter, 65 år, Konen til Brynjuld Iversen på Ruud, huusbondens moder,
Begge i 2det ægteskab, Nyder føderaad.
ii Malene Johnsdtr. Jonstuen, f. ca des 1736 på Jonstuen (Bergsengeie) på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,241 døpt 27 des 1736 i Ringsaker kirke,241 folketelling 1801 på Grasbakken
vestre (Pettersborg) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.45
1801: Mallene Joensdatter, 65 år, Huusbondens forældre, Begge i 1ste ægteskab, Nyder
føderaad på Græsbachen
Gift 08 jun 1770 i Ringsaker kirke,242 Peder Pedersen Nordhaugen, f. ca mai 1749 på
Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,243 døpt 18 mai 1749 i Ringsaker kirke,243
folketelling 1801 på Grasbakken vestre (Pettersborg) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.45
14
8.
1801: Peder Pedersen, 57 år, Huusbondens forældre, Begge i 1ste ægteskab, Nyder føderaad på
Græsbachen.
iii Rønnaug Johnsdtr. Jonstuen, f. ca jul 1739 på Jonstuen (Bergsengeie) på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,236,244 døpt 19 jul 1739 i Ringsaker kirke.244
Etterkommere ukjent
iv Inger Johnsdtr. Jonstuen, f. ca jul 1742 på Jonstuen (Bergsengeie) på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,236,245 døpt 29 jul 1742 i Ringsaker kirke,245 folketelling 1801 på Lunden i Ringsaker,
Hedmark.45
1801: Inger Joensdtr, Konen til Michel Syversen på Lunden, 60 år, Begge i 1ste ægteskab
Forhold til Ole Torkildsen Halla, f. ca des 1737 på Halla øvre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,246 døpt 8 des 1737 i Ringsaker kirke.246 Gift 22 jun 1773 i Ringsaker kirke,247
Mikkel Syversen, f. 1751,45 folketelling 1801 på Lunden i Ringsaker, Hedmark.45
1801: Michel Syversen, Huusbonde, 50 år, Begge i 1ste ægteskab, Bonde og gaardbruger på
Lunden.
v Nils Johnsen Jonstuen, f. ca apr 1745 på Jonstuen (Bergsengeie) på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,148 døpt 15 apr 1745 i Ringsaker kirke,148 d. ca mar 1794 på Thorstad søndre på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,149 gravlagt 15 mar 1794 i Brøttum kirke.149 Gift 06 jan 1771 i
Ringsaker kirke,150 Anne Ellingsdtr. Thorstad.
vi Sofie Johnsdtr. Jonstuen, f. på Jonstuen (Bergsengeie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.236
Etterkommere ukjent
Hun giftet seg med Jørgen Thorsteinsen Jørgensborg.
17. Mari Stenersdtr., f. 1701,248 d. ca okt 1766 på Jonstuen (Bergsengeie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,248
gravlagt 10 okt 1766 i Ringsaker kirke.248
Ved død i 1766: Mari Stenersdtr. Bergsengeie, 65 aar
18. Elling Kristoffersen Afseth, f. ca nov 1720 på Afseth på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,249,250 d. ca mai
1777 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,249,251 gravlagt 19 mai 1777 i Ringsaker kirke.249
Ved giftemål i 1745: Elling Christophers. Mælum
Ved begravelsen i 1777: Elling Christophersen Torstad, 56 aar, 6 m, 3 ug.
Eier av Thorstad søndre fra 1761
Gift 16 feb 1745 i Ringsaker kirke,252,251 Kari Steffensdtr. Kinde.
Barn:
9.
i Anne Ellingsdtr. Thorstad, f. ca mai 1745 på Kinde nedre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,177 døpt 23 mai 1745 i Ringsaker kirke,177 folketelling 1801 på Thorstad søndre på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 d. ca apr 1809 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,178 gravlagt 12 apr 1809 i Brøttum kirke.178 Gift 06 jan 1771 i Ringsaker kirke,150 Nils
Johnsen Jonstuen.
ii Ingeborg Ellingsdtr. Thorstad, f. ca mar 1747 på Mæhlumseie på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,253,254 døpt 08 mar 1747 i Ringsaker kirke,254 folketelling 1801 på Brukstuen
(Mikkelstuen) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 d. 22 mar 1832 på Brukstuen (Mikkelstuen)
på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,165,255 gravlagt 31 mar 1832 i Brøttum kirke.255
1801: Ingebor Ellingsdatter, 54 år, Konen til Stephen Joensen på Bruget søndre, Begge i 1ste
ægteskab
Ved begravelsen i 1832: Ingeborg Ellingsdr. Enke paa føderaad, 85 Aar, Opholdsted Søndre
Brugseie
Gift 20 okt 1776 i Ringsaker kirke,256,165 Steffen Jonsen Sørbruket, f. ca jan 1749 på Sørbruket
(Storhaugen) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,257,258 døpt 19 jan 1749 i Ringsaker kirke,257
folketelling 1801 på Brukstuen (Mikkelstuen) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.45
1801: Stephen Joensen, 53 år, Huusbonde, Begge i 1ste ægteskab, Bonde og gaardbruger på
Bruget søndre
Eier av Brukstuen (før Mikkelstuen) 1787-1806.
iii Kristoffer Ellingsen Thorstad, f. ca jun 1751 på Mæhlumseie på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,259 døpt 13 jun 1751 i Ringsaker kirke,259 folketelling 1801 på Thorstad søndre på
15
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 d. 07 sep 1814 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,260 gravlagt 11 sep 1814 i Brøttum kirke.260
1801: Christopher Ellingsen, 50 år, Huusbondens broder, Ugift, Nyder føderaad på Thordstad
Ugift. Ingen etterslekt.
Som eldste sønn hadde Kristoffer odelsrett som han i 1779 ved morens overdragelse til yngste
sønn Steffen avsto fra mot føderåd.
iv Steffen Ellingsen Thorstad, f. ca sep 1753 på Mæhlumseie på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,261 døpt 29 sep 1753 i Ringsaker kirke,261 folketelling 1801 på Biskopåsen på Brøttum
i Ringsaker, Hedmark.45
Ved giftemål i 1779: Ungk. Stephen Ellingsen Thorstad
1801: Stephen Elingsen, 48 år, Mand, Begge i 1ste ægteskab, Huusmand med jord på
Biskopaasen
Eier av Thorstad søndre 1779-1783
Kari Steffensdtr. utstedte i 1779 skjøte på Thorstad søndre til sin yngste sønn Steffen Ellingsen
Thorstad. Kjøpesum 210 riksdaler. Han er eier til 1783 hvor han selger gården til sin svoger
Nils Jonsen Jonstuen for 250 riksdaler.
Gift 19 okt 1779 i Ringsaker kirke,262 Dorthe Amundsdtr. Havik, f. 1751,263 folketelling
1801 på Biskopåsen på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.45
Ved giftemål i 1779: Dordi Amundsd. Havig
1801: Dordei Amundsdatter, 50 år, Konen til Stephen Elingsen på Biskopaasen, Begge i 1ste
ægteskab.
19. Kari Steffensdtr. Kinde, f. ca mai 1718 på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,264,265 d. ca okt 1800
på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,265 gravlagt 06 okt 1800 i Brøttum kirke.265
Ved død i 1800: Kari Stefensd. Torstad, 82 aar, 5 m, 8 dager
I vår slekt er navnet Thorstad knyttet til gården Thorstad, g.nr. 426, b.nr 1 på Brøttum i Ringsaker hvilket en
gang før 1664 ble skilt ut fra gården Solberg. Frem til 1720 var det én gård, men da ble gården delt i
Thorstad nordre og Thorstad søndre med hver sine eiere.
I matrikkelen for 1723 heter det:
"Oppsidder av Steffen Jenssen tilhørig med bøxel. Skog til brænde. Leier sæter. Ligger i baklien, tungbrukt,
jordarten litt frostlendt. Utsæd 1 ½ td korn, avling 13 lass høy. Besetning 1 hest, 5 storfe, 6 sauer og 4 geiter.
Skyld 4 skinn, forhøyet med 2 skinn".
20. Kristen Pedersen Langseth, f. ca 1710 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,266,180 d. 10 aug
1772 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,266 gravlagt ca aug 1772 i Fåberg kirke.266
Ved begravelsen i 1772: Christen Peders. Langsæt, 62
Gift 09 des 1731 i Fåberg kirke,267 Berit Syversdtr. Holme.
Barn:
i Peder Kristensen Langseth, f. ca jan 1732 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg,
Oppland,268,180 døpt 02 feb 1732 i Fåberg kirke,268 d. 9 des 1795 på Langseth nordre på Søre Ål i
Fåberg, Oppland,269,180 gravlagt 20 des 1795 i Fåberg kirke.269
Ved begravelsen i 1795: Md. Peder Xstens. Langsæt, 66 aar
Gift 29 mar 1759 i Fåberg kirke,270,180 Marthe Torgeirsdtr. Roen, f. ca des 1740 på Jeistad på
Nordre Ål i Fåberg, Oppland,271 døpt 4 des 1740 i Fåberg kirke,271 folketelling 1801 på
Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,45 d. 18 aug 1814 på Langseth nordre på Søre Ål
i Fåberg, Oppland,272 gravlagt 18 sep 1814 i Fåberg kirke.272
1801: Marthe Thorgersdatter, 62 år, Enke efter 1 ægteskab, Nyder føderaad på Langsæth.
ii Kristen Kristensen Langseth, f. ca feb 1734 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg,
Oppland,273,180 døpt 28 feb 1734 i Fåberg kirke,273 d. ca mai 1734 på Langseth nordre på Søre Ål
i Fåberg, Oppland,274,180 gravlagt 08 mai 1734 i Fåberg kirke.274
iii Marit Kristensdtr. Langseth, f. ca aug 1735 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg,
Oppland,275,180 døpt 07 aug 1735 i Fåberg kirke.275
16
10.
iv Syver Kristensen Langseth, f. ca nov 1736 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg,
Oppland,276,180 døpt 18 nov 1736 i Fåberg kirke,276 konfirmert 24 jun 1753 i Fåberg kirke,277
folketelling 1801 på Holtlien søndre i Roterudbygda i Fåberg, Oppland,45 d. 17 des 1804 på
Holtlien søndre i Roterudbygda i Fåberg, Oppland,278,180 gravlagt 23 des 1804 i Fåberg kirke.278
1801: Siver Christensen, 68 år, Mand, Begge i 1 ægteskab, Nyder føderaad på Holtlien
Ved begravelsen i 1804: Syver Xstens. Holtlien, 68 aar
Gift 3 nov 1763 i Fåberg kirke,279,180 Ingjerd Arnesdtr., f. ca 1737,180 folketelling 1801 på
Holtlien søndre i Roterudbygda i Fåberg, Oppland,45 d. 8 mar 1806 på Holtlien søndre i
Roterudbygda i Fåberg, Oppland,180,280 gravlagt 19 mar 1806 i Fåberg kirke.280
1801: Ingier Arnesdatter, 67 år, Konen til Siver Christensen, Begge i 1 ægteskab, Nyder
føderaad på Holtlien
Ved begravelsen i 1806: Ingier Arnesd. Holtlien, 69 aar.
v Kari Kristensdtr. Langseth, f. ca apr 1739 på Langseth på Søre Ål i Fåberg, Oppland,281,180
døpt 12 apr 1739 i Fåberg kirke,281 d. ca aug 1739 på Langseth på Søre Ål i Fåberg, Oppland, 282
gravlagt 14 aug 1739 i Fåberg kirke.282
Ved begravelsen i 1739: Chr. Langsets Kari, 15 uger
vi Kari Kristensdtr. Langseth, f. ca aug 1740 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg,
Oppland,283,180 døpt 28 aug 1740 i Fåberg kirke,283 konfirmert 08 jun 1755 i Fåberg kirke,284
folketelling 1801 på Holtlien nordre i Roterudbygda i Fåberg, Oppland,45 d. 13 sep 1804 på
Holtlien nordre i Roterudbygda i Fåberg, Oppland,285,180 gravlagt 20 sep 1804 i Fåberg kirke.285
1801: Kari Christensdatter, 64 år, Konens faster, Enke efter 1 ægteskab, Nyder føderaad på
Holtlien
Ved begravelsen i 1804: Enke Kari xstensd. Holtlien, 64 aar
Gift 13 jul 1766 i Lillehammer kirke,286,180 Lars Engebretsen, f. ca 1730,180 d. 22 feb 1797 på
Holtlien nordre i Roterudbygda i Fåberg, Oppland,287,180 gravlagt 18 mar 1797 i Fåberg kirke.287
Ved giftemål i 1766: Lars Engebrets. ved Skog
Ved begravelsen i 1797: Md. Lars Engebrets. Holtlien, 67 aar.
vii Marit Kristensdtr. Langseth, f. ca mar 1743 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg,
Oppland,288,180 døpt 10 mar 1743 i Fåberg kirke.288 Forlovet 28 jan 1764 i Fåberg kirke,289
Kristen Olsen Mæhlum, f. ca apr 1738 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,290,291 døpt 2
mai 1738 i Fåberg kirke,290 konfirmert 08 jun 1755 i Fåberg kirke.284
Ved skifte etter foreldrene 20 mar 1749: Christen Olsen 11 Aar.
viii Lars Kristensen Langseth, f. 20 sep 1745 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg,
Oppland,292,180 døpt 23 sep 1745 i Fåberg kirke,292 d. 27 des 1794 på Langseth nordre på Søre Ål
i Fåberg, Oppland,293 gravlagt ca jan 1795 i Fåberg kirke.293
Ved begravelsen i 1795: Md. Lars Christens. Langset som var kommen tilbage fra Hofs Sogn i
Sollør. 50 aar.
ix Kristen Kristensen Langseth, f. 09 jan 1748 på Langseth på Søre Ål i Fåberg, Oppland,294,180
døpt 13 jan 1748 i Fåberg kirke,294 d. 25 jan 1748 på Langseth på Søre Ål i Fåberg,
Oppland,294,180 gravlagt 02 feb 1748 i Fåberg kirke.294
x Anne Kristensdtr. Langseth, f. 29 mai 1749 på Langseth på Søre Ål i Fåberg, Oppland,295,180
døpt 01 jun 1749 i Fåberg kirke,295 d. 07 des 1755 på Langseth på Søre Ål i Fåberg, Oppland, 296
gravlagt ca des 1755 i Fåberg kirke.296
xi Ole Kristensen Langseth, f. 01 des 1752 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg,
Oppland,108,179,180 døpt 10 des 1752 i Fåberg kirke,179 d. ca mai 1791 på Sørlien (Sæterlien) i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark,108,181 gravlagt 8 mai 1791 i Brøttum kirke.181 Gift 19 nov 1777
i Fåberg kirke,108,182,180 Kari Halvorsdtr. Mælum.
21. Berit Syversdtr. Holme, f. ca 1708 på Holme søndre på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,297,180 d. 18 mar 1788 på
Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,297 gravlagt ca mar 1788 i Fåberg kirke.297
Ved begravelsen i 1788: Beret Siversd. N. Langset, 80 aar
22. Halvor Pedersen, f. ca 1727 på Tollersrudeie i Rudsbygda i Fåberg, Oppland,298 konfirmert 01 apr 1742 i
Fåberg kirke.298
17
Ved konfirmasjonen kalt Halvor Pedersen Stræte, Huusm Søn ved Tollesrud
Fra kirkeboka: Publ. Absolv. 1750, Mart. 11: Aaste Olsd. Mælum for lejermaal med gevorbren Halvor
Persen Tollersrud.
Forhold til ikke gift199 Aaste Olsdtr. Mælum.
Barn:
11.
i Kari Halvorsdtr. Mælum, f. 14 jun 1750 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,199 døpt 18
jun 1750 i Fåberg kirke,199 konfirmert 05 mai 1765 i Fåberg kirke,200 folketelling 1801 på
Sørlien (Sæterlien) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,45 d. 14 jan 1823 på Sørlien (Sæterlien) i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark,108,201 gravlagt 24 jan 1823 i Brøttum kirke.201 (1) Gift 19 nov
1777 i Fåberg kirke,108,182,180 Ole Kristensen Langseth. (2) Gift 13 nov 1791 i Ringsaker
kirke,202 Tollef Gudbrandsen Vellang.
23. Aaste Olsdtr. Mælum, f. ca des 1722 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,299,291 konfirmert 24 apr 1740
i Fåberg kirke,300 d. 05 sep 1755 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,299,180 gravlagt 10 sep 1755 i Fåberg
kirke.299
Ved konfirmasjonen i 1740: Aaste Olsdatter Mælum
Ved skifte etter foreldrene 20 mar 1749: Aaste Olsdatter 27 Aar
Fra kirkeboka: Publ. Absolv. 1750, Mart. 11: Aaste Olsd. Mælum for lejermaal med gevorbren Halvor
Persen Tollersrud.
Ved begravelsen i 1755: Beligget tøs Aaste Olsdr. Mellum gl 32 3/4 aar
24. Knut Mikkelsen Nordhaugen, f. ca sep 1702 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,301 d. ca nov
1780 på Grønvolden (Hundskjoldeie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,205 gravlagt 5 nov 1780 i Ringsaker
kirke.237
Ved begravelsen i 1780: Enkemd Knud Michelsen Hundschioldejer, 78 aar 2 m
Før ca. 1736 husmann på Mæhlum eie på Brøttum, senere husmann på Grønvolden under Hundskjold
Han giftet seg med Inger Amundsdtr. Berg.
Barn:
i Berthe Knudsdtr. Grønvolden, f. ca jul 1729 på Grønvolden (Hundskjoldeie) på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,205 d. ca jun 1757 på Grønvolden (Hundskjoldeie) på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,302 gravlagt 19 jun 1757 i Ringsaker kirke.302
Ved begravelsen i 1757: Berthe Knudsd. Hunskioldeie, 28 aar 11 m
ii Kari Knudsdtr. Grønvolden, f. ca des 1731 på Grønvolden (Hundskjoldeie) på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,205 d. ca jul 1754 på Grønvolden (Hundskjoldeie) på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,303 gravlagt 31 jul 1754 i Ringsaker kirke.303
Ved begravelsen i 1754: Kari Knudsd. Hunskioldeie, 22 aar 8 m
iii Mikkel Knudsen Grønvolden, f. 1734 på Mæhlumseie på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark.205,304
Ved giftemål i 1753: Michel Knudsen Hunskioldeie
Bortrømt i 1780.
Gift 2 des 1753 i Ringsaker kirke,304,305 Mari Steffensdtr. Sørbruket, f. 1720 på Sørbruket
(Storhaugen) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.306,304
Ved giftemål i 1753: Mari Stephensd. ibd. (Hundskioldeie)
Anklaget/dømt for å ha drept enke Eli Johannesdtr. Bergseng eie, død i tukthus etter 1780.
iv Marthe Knudsdtr. Grønvolden, f. ca sep 1735 på Mæhlumseie på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,307,205 døpt 25 sep 1735 i Ringsaker kirke,307 folketelling 1801 på Olasveen nedre i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark,45 d. ca mar 1807 på Olasveen nedre i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,308 gravlagt 20 mar 1807 i Brøttum kirke.
Ved giftemål i 1772: Marte Knudsd. Hunskioldeie
1801: Marthe Knudsdatter, 64 år, Konen til Niels Pedersen på Olesveen, Begge i 1ste ægteskab
Ved begravelsen i 1807: gd Marthe Knudsdr. Olesveen i Brøttum, 78
Gift 8 nov 1772 i Ringsaker kirke,205,309 Nils Pedersen Olasveen, f. 1747 på Olasveen øvre i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark,310 folketelling 1801 på Olasveen nedre i Lismarka i
18
12.
v
vi
vii
viii
ix
Ringsaker, Hedmark,45 d. 5 okt 1820 på Olasveen nedre i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,311
gravlagt 22 okt 1820 i Brøttum kirke.311
Ved giftemål i 1772: Niels Pedersen Torstad
1801: Niels Pedersen, 51 år, Huusbonde, Begge i 1ste ægteskab, Bonde og gaardbruger på
Olesveen
Ved giftemål i 1807: Emd, Niels Pedersen Olesveen
Ved begravelsen i 1820: Nils Pedersen Olesveen, gift, 73 aar.
Kirsti Knudsdtr. Grønvolden, f.205.
Gudbrand Knutsen Grønvolden, f. ca jul 1738 på Grønvolden (Hundskjoldeie) på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,205,206 døpt 6 jul 1738 i Ringsaker kirke,206 folketelling 1801 på
Skrukkerudeie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 d. ca mar 1801 på Skrukkerudeie på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,207,208 gravlagt 2 apr 1801 i Brøttum kirke.208 Gift 1 jun 1762 i
Ringsaker kirke,205,209 Eli Pedersdtr. Knetten.
Ole Knudsen Grønvolden, f. ca okt 1740 på Grønvolden (Hundskjoldeie) på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,205,312 døpt 9 okt 1740 i Ringsaker kirke,312 d. ca mar 1752 på Grønvolden
(Hundskjoldeie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,313 gravlagt 4 apr 1752 i Ringsaker kirke.313
Ved begravelsen i 1752: Ole Knudsen Hunshioldeie, 11 aar 5 m
Anne Knudsdtr. Grønvolden, f. ca jan 1744 på Grønvolden (Hundskjoldeie) på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,314 døpt 2 feb 1744 i Ringsaker kirke.314
Ved giftemål i 1784: Pigen Anne Knudsd. Dælieeie
Gift 29 feb 1784 i Ringsaker kirke,315 Ole Halvorsen.
Ved giftemål i 1775: Ungk. Ole Halvorsen
Ved giftemål i 1784: Enkemd Ole Halvorsen Tømten fra Biri.
Peder Knudsen Grønvolden, f. ca sep 1746 på Grønvolden (Hundskjoldeie) på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,316 døpt 2 okt 1746 i Ringsaker kirke.316
25. Inger Amundsdtr. Berg, f. 1702 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,317 d. ca okt 1779 på
Grønvolden (Hundskjoldeie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,318,317,205 gravlagt 5 okt 1779 i Ringsaker
kirke.318
Ved begravelsen i 1779: Qvinde Inger Amundsd. Hundschioldeier, 77 aar
26. Peder Tollefsen, f. 1696 på Mæhlumseie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,319,320 d. ca des 1764 på
Mæhlumseie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,319,248 gravlagt 27 des 1764 i Ringsaker kirke.248
Husmann på Nordre Mæhlumseie i 1764, senere på Knetten under Moen på Brøttum
Han giftet seg med Magnhild Olsdtr. Berg.
Barn:
i Tollef Pedersen Knetten, f. 1720 på Knetten på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.319
ii Ole Pedersen Knetten, f. 1725 på Knetten på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,319 d. på
Steffenbakken (Nedre Bergseie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.304
Ved giftemål i 1751: Ole Peders. Mælum
Gift 21 mar 1751 i Ringsaker kirke,321 Berthe Kristensdtr., f. ca 1730,304 d. på Steffenbakken
(Nedre Bergseie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.304
Ved giftemål i 1751: Berthe Christensd. ibid.(Mælum).
iii Mari Pedersdtr. Knetten, f. ca 1727 på Knetten på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,319 d. på
Knetten på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.322 Hun giftet seg med Lars Eriksen Frengeie, f.
ca 1720,322 d. 1749 på Knetten (Moeneie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.322
iv Barbro Pedersdtr. Knetten, f. ca jul 1736 på Knetten på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,319,323
døpt 29 jul 1736 i Ringsaker kirke.323
13.
v Eli Pedersdtr. Knetten, f. ca feb 1739 på Knetten (Moeneie) på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,219,220 døpt 1 mar 1739 i Ringsaker kirke,220 folketelling 1801 på Skrukkerudeie på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 d. Etter 1812.207 Gift 1 jun 1762 i Ringsaker kirke,205,209
Gudbrand Knutsen Grønvolden.
19
27. Magnhild Olsdtr. Berg, f. 1696 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,324 d. ca feb 1765 på
Mæhlumseie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,319,325 gravlagt 28 feb 1765 i Ringsaker kirke.325
Ved begravelsen i 1775: Magnild Olsd. Nordre Mæhlumseie paa Brøttum, 69 aar
28. Mons Pedersen Vellang, f. ca des 1708 på Vellang på Ring i Ringsaker, Hedmark,221 d. ca feb 1765 på Alm
øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,221,325 gravlagt 14 feb 1765 i Ringsaker kirke.325
Ved giftemål i 1734: Mons Persen fra Wellang, Sold. ved Cap. Bruns Comp.
Ved begravelsen i 1765: Mons Pedersen Øvre Alm, 56 aar 6 uger
Eier Alm øvre 1759-62, eier også Rud øvre fra 1759
Gift 04 jul 1734,326,327 Ingeborg Pedersdtr. Freng.
Barn:
i Ragnhild Monsdtr. Alm, f. 1734,221 folketelling 1801 på Rud øvre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark.45
Ved giftemål i 1774: P. Ragnild Monsd. Ruud
1801: Ragnild Monsdatter, 67 år, Huusbondens moster, Enke efter 1ste ægteskab, Inderst på
Ruud
Gift 24 apr 1774 i Ringsaker kirke,221,328 Iver Olsen.
Ved giftemål i 1774: Soldat Ungk. Iver Olsen Kysgaard eie.
ii Anne Monsdtr. Alm, f. ca nov 1736 på Kindeeie nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,239
døpt 11 nov 1736 i Ringsaker kirke,239 folketelling 1801 på Rud øvre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,45 d. 16 mar 1822 på Skoug på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,240 dødsårsak
Alderdom,240 gravlagt 23 mar 1822 i Brøttum kirke.240
Ved giftemål i 1766: Anne Monsdatter Dælie
Ved giftemål i 1786: Enken Anne Monsd. Bergsengeie
1801: Anne Monsdatter, 65 år, Konen til Brynjuld Iversen på Ruud, huusbondens moder,
Begge i 2det ægteskab, Nyder føderaad
(1) Gift 12 okt 1766 i Ringsaker kirke,238 Arne Johnsen Jonstuen, f. ca mai 1735 på Jonstuen
(Bergsengeie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,235 døpt 08 mai 1735 i Ringsaker kirke,236 d. ca
jun 1781 på Strandsveen (Bergsengstueneie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,237 gravlagt 25
jun 1781 i Ringsaker kirke.237
Ved giftemål i 1766: Dragon Arne Joensen Bergseng
Senere på Strandsveen.
(2) Gift 20 aug 1786, Brynjulf Iversen, f. 1728 på Dæhlieie på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,329 folketelling 1801 på Rud øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 d. 21 nov 1809
på Rud øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,330 gravlagt 26 nov 1809 i Brøttum kirke.330
Ved giftemål i 1759: Brynild Iversen Mælum
Ved giftemål i 1786: Brynjuld Iversen Dæhlieie
1801: Brynjuld Iversen, 71 år, Mand, Begge i 2det ægteskab, Nyder føderaad på Ruud
Ved begravelsen i 1809: Brynjul Iversen øv. Ruud i Brøt, 81 år.
14.
iii Peder Monsen Alm, f. ca nov 1738 på Ulveneie på Ring i Ringsaker, Hedmark,221,222 døpt 23
nov 1738 i Ringsaker kirke,222 d. før 1801 på Almseie nedre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark.223 Gift 11 okt 1764 i Ringsaker kirke,223,224 Marthe Olsdtr. Korsviken.
iv Kristen Monsen Alm, f. ca jan 1741 på Ulveneie på Ring i Ringsaker, Hedmark,331,332 døpt 5
feb 1741 i Ringsaker kirke.332
Ved giftemål i 1762: Christen Monsen Kinde
Gift 1 jun 1762 i Ringsaker kirke,209 Kari Halvorsdtr. Sortaasen, f. ca apr 1735 på Sortåsen i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark,333,334 døpt 24 apr 1735 i Ringsaker kirke.334
Ved giftemål i 1762: Kari Halvorsdatter Øvre Kinde.
v Ole Monsen Alm, f. ca sep 1743 på Ulveneie på Ring i Ringsaker, Hedmark,221,335 døpt 29 sep
1743 i Ringsaker kirke.335
vi Ingeborg Monsdtr. Alm, f. ca des 1745 på Almseie nedre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,223,336 døpt 27 des 1745 i Ringsaker kirke,336 folketelling 1801 på Rud øvre på Brøttum
i Ringsaker, Hedmark.45
1801: Ingebor Monsdatter, 56 år, Huusbondens moster, Ugift, Inderst på Ruud
20
vii Mari Monsdtr. Alm, f. ca nov 1747 på Almseie nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,223,337
døpt 19 nov 1747 i Ringsaker kirke.337
viii Arne Monsen Alm, f. ca jan 1750 på Almseie nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,223,338
døpt 18 jan 1750 i Ringsaker kirke.338
ix Lars Monsen Alm, f. ca feb 1752 på Almseie nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,223,339
døpt 6 feb 1752 i Ringsaker kirke.339
Tvilling
x Kari Monsdtr. Alm, f. ca feb 1752 på Almseie nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,340,223
døpt 6 feb 1752 i Ringsaker kirke,340 d. ca mai 1756 på Almseie nedre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,223,341 gravlagt 19 mai 1756 i Ringsaker kirke.341
Ved begravelsen i 1756: Kari Monsd. Nedre Almseie 4 aar 2 m
Tvilling
xi Kari Monsdtr. Alm. Gift 22 okt 1765 i Ringsaker kirke,342,343 Sven Johnsen Freng, f. ca jan
1744 på Freng søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmrk,342,344 døpt 16 jan 1744 i Ringsaker
kirke,344 d. før 1785 på Freng søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmrk.342
29. Ingeborg Pedersdtr. Freng, f. ca okt 1711 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345 d. ca apr
1796 på Rud øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,346,347 gravlagt 12 apr 1796 i Ringsaker kirke.347
Ved begravelsen i 1796: Enke Ingebor Pedersd. Ruud paa Br. 84 aar 6 m
30. Ole Haakonsen Korsviken, f. 1711 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,227 d. ca des 1788 på
Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,227,348 gravlagt 20 des 1788 i Brøttum kirke.348
Ved begravelsen i 1788: Md Ole Haagensen Korsvigen, 76 Aar
Bruker av Korsviken på Brøttum i 1764
(1) Han giftet seg med Ingeborg Torgersdtr. Mæhlum.
(2) Gift 17 okt 1756 i Brøttum kirke,349 Anne Monsdtr. Lier, f. ca jan 1710 på Lier på Ring i Ringsaker,
Hedmark,227 d. ca nov 1792 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,227,350 gravlagt 28 nov 1792 i
Brøttum kirke,350
Ved begravelsen i 1792: Enke Anne Monsd. Korsvigen, 82 Aar 10 m 14 d
Ingen barn
Barn med Ingeborg Torgersdtr. Mæhlum:
i Torgeir Olsen Korsviken, f. ca apr 1736 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,227,351
døpt 22 apr 1736 i Brøttum kirke,351 folketelling 1801 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,45 d. 23 jun 1807 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,352 gravlagt 30 jun
1807 i Brøttum kirke.352
1801: Torger Olsen, 64 år, Huusbonde, Begge i 1ste ægteskab, Bonde og gaardbruger på
Korsvigen
Gift 2 nov 1772 i Brøttum kirke,227 Berthe Bottolfsdtr. Baardseth, f. ca 1738 på Bårdset nedre
i Ringsaker, Hedmark,227 folketelling 1801 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 d.
21 jun 1822 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,227,353 dødsårsak Alderdom,353
gravlagt 27 jun 1822 i Brøttum kirke.353
Ved giftemål i 1772: Berte Bottolfsd. Mælum
1801: Berthe Bottolsdatter, 60 år, Konen til Torger Olsen på Korsvigen, Begge i 1ste ægteskab
Ved begravelsen i 1822: Berthe Botthelsdr. Korsvigen, Enke paa Føderaad, 84 Aar.
ii Haakon Olsen Korsviken, f. ca okt 1738 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,227,354
døpt 23 okt 1738 i Brøttum kirke.354
iii Marthe Olsdtr. Korsviken, f. ca mar 1740 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,227,355 døpt 6 mar 1740 i Brøttum kirke,355 d. ca aug 1741 på Korsviken på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,356 gravlagt 13 aug 1741 i Brøttum kirke.356
Ved begravelsen i 1741: Marthe Olsdatter Korsvigen, 1½ aar
15.
iv Marthe Olsdtr. Korsviken, f. ca mai 1742 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,230,231 døpt 15 mai 1742 i Ringsaker kirke,231 folketelling 1801 på Almseie nedre på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45 d. på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.227 Gift
11 okt 1764 i Ringsaker kirke,223,224 Peder Monsen Alm.
21
31. Ingeborg Torgersdtr. Mæhlum, f. på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,357 d. før 1756 på
Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.227
Tipptippoldeforeldre
36. Kristoffer Knutsen Nordhaugen, f. 1665 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,358,359
folketelling 15 mar 1666 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,359 d. ca feb 1739 på Afseth på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,360 gravlagt 22 feb 1739 i Ringsaker kirke.360
1666: Hougen, Sønner Christopher Knudsøn 1 aar
Ved begravelsen i 1739: Christopher Knudsen Afset, 62 aar gl.
Bruker 1/2 hud i Afseth Engeslet i 1711
Han giftet seg med Ingeborg Ellingsdtr..
Barn:
i Kristoffer Kristoffersen Afseth, f. ca 1701 på Afseth på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,361 d.
ca mar 1777 på Vesterlien på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,362,232 gravlagt 12 mar 1777 i
Ringsaker kirke.
Ved begravelsen i 1777: Christopher Christophersen vestre Lien, 76 Aar
Gift 27 nov 1740 i Ringsaker kirke,363 Mari Jakobsdtr. Vesterlien, f. 1722 på Vesterlien på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,364 d. ca mai 1794 på Vesterlien på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,365,362 gravlagt 16 mai 1794 i Ringsaker kirke.365
Ved begravelsen i 1794: Enke Mari Jacobsd. Westerlien, 72 Aar.
ii Knut Kristoffersen Afseth, f. på Afseth på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.366
iii Anne Kristoffersdtr. Afseth, f. 1716 på Afseth på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.366 Gift229
Mons Kristensen, f. 1691,229 d. ca jan 1780 på Mæhlumseie nordre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,229,367 gravlagt 11 jan 1780 i Ringsaker kirke.367
Ved begravelsen i 1780: Mons Christens. Mælumseje paa Br. 89 Aar.
iv NN Kristoffersen Afseth, d. før 7 mar 1743.366
Ugift.
18.
v Elling Kristoffersen Afseth, f. ca nov 1720 på Afseth på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,249,250
d. ca mai 1777 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,249,251 gravlagt 19 mai
1777 i Ringsaker kirke.249 Gift 16 feb 1745 i Ringsaker kirke,252,251 Kari Steffensdtr. Kinde.
37. Ingeborg Ellingsdtr., f. 1683,368 d. ca jan 1743 på Afsetheie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,368 gravlagt
03 feb 1743 i Ringsaker kirke.368
Ved begravelsen i 1743: Ingebor Ellingsd. Afseteie, 60 aar
38. Steffen Halvorsen Sortaasen, f. 1686 på Kulperud nordre (Rødningen) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,369
d. ca aug 1751 på Kinde nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,370,371 gravlagt 12 aug 1751 i Ringsaker
kirke.371
Ved begravelsen i 1751: Stephen Halvorsen Kinde, 65
Eier 11/2 hud i Kinde nedre 1735-1752
Gift370 Lisbeth Pedersdtr. Freng.
Barn:
i Halvor Steffensen Kinde, f. ca okt 1716 på Kinde nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,370
d. ca sep 1796 på Nordlien i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,372,373 gravlagt 12 sep 1796 i
Ringsaker kirke.373
Ved begravelsen i 1796: Md Halvor Stephansen Nordlien, 79 aar 11 m
Gift 19 sep 1751 i Ringsaker kirke,372,374 Marthe Hansdtr., f. 1713,372 d. ca feb 1792 på
Nordlien i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,372,375 gravlagt 23 feb 1792 i Ringsaker kirke.375
Ved begravelsen i 1792: Qvinde Marith Hansd. Nordlien, 79 Aar.
ii Eli Steffensdtr. Kinde, f. 1717 på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,370 d. ca des 1797
på Stenseng nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,376,377 gravlagt 3 jan 1798 i Brøttum
kirke.377
22
19.
Ved begravelsen i 1798: Eli Steffensd Steens Eng, Br, 81 Aar
Gift 15 nov 1744 i Ringsaker kirke,378,379 Ole Eriksen Nordlien, f. 1722 på Nordlien i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark,378 d. 1798 på Stenseng nordre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark.376
Ved giftemål i 1744: Ole Erichss. Kinde.
iii Kari Steffensdtr. Kinde, f. ca mai 1718 på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,264,265 d.
ca okt 1800 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,265 gravlagt 06 okt 1800 i
Brøttum kirke.265 Gift 16 feb 1745 i Ringsaker kirke,252,251 Elling Kristoffersen Afseth.
iv Anne Steffensdtr. Kinde, f. 1720 på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,370 d. ca nov
1742 på Kinde nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,380 gravlagt 28 nov 1742 i Ringsaker
kirke.380
Ved begravelsen i 1742: Anne Stephensd. Kinde, 22
v Gunhild Steffensdtr. Kinde, f. 1723 på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,381 d. ca jul
1783 på Bjørnsrud i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,382,383 gravlagt 24 jul 1783 i Ringsaker
kirke.383
Ved giftemål i 1745: Gunild Stephensd. Kinde
Ved begravelsen i 1783: Enke Gunnild Stephansd. Biørnsrud, 60 aar 9 m
Gift 25 sep 1745 i Ringsaker kirke,382,384 Peder Hansen, f. 1722,382 d. ca mai 1773 på Bjørnsrud
i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,385 gravlagt ca mai 1773 i Ringsaker kirke.385
Ved giftemål i 1745: Peder Hansson Hougen paa Brøtt.
Ved begravelsen i 1773: Peder Hansen Biørnsrud, nedre Nordlien.
vi Syver Steffensen Kinde, f. 1725 på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,370 d. ca jan
1764 på Kinde nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,370,386 gravlagt 17 jan 1764 i Ringsaker
kirke.386
Ved begravelsen i 1764: Syver Stephensen Nedre Kinde, 39 aar
Gift 17 okt 1752 i Ringsaker kirke,370,387 Gullov Nilsdtr. Messenlien, f. ca jan 1712 på
Messenlien nordre i Mesnalia i Ringsaker, Hedmark,370 d. ca feb 1794 på Kinde nedre på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,370,149 gravlagt 19 feb 1794 i Ringsaker kirke.149
Ved begravelsen i 1794: Gollo Nilsd. nedre Kinde, 82 aar 14 dage.
39. Lisbeth Pedersdtr. Freng, f. på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.345
40. Peder Kristensen Langseth, f. ca 1681 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,180 d. 27 nov 1746
på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,388,180 gravlagt 5 des 1746 i Fåberg kirke.388
Ved begravelsen i 1746: Per Christens Langseth, 68 aar
Eier og bruker av Langseth nordre øvre 1720-1738
Gift før 1711 i Fåberg kirke,180 Kari Larsdtr. Nordhove.
Barn:
20.
i Kristen Pedersen Langseth, f. ca 1710 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,266,180
d. 10 aug 1772 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,266 gravlagt ca aug 1772 i
Fåberg kirke.266 Gift 09 des 1731 i Fåberg kirke,267 Berit Syversdtr. Holme.
ii Ole Pedersen Langseth, f. ca 1717 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,389,390 d. 4
des 1782 på Sme (Lillebakke) på Søre Ål i Fåberg, Oppland,390 gravlagt ca des 1782 i Fåberg
kirke.390
Ved begravelsen i 1782: Ole Peders. Sme, 64 aar
Gift 7 mar 1754 i Fåberg kirke,391 Sigrid Larsdtr. Sme, f. ca mai 1735 på Sme (Lillebakke) på
Søre Ål i Fåberg, Oppland,392 døpt 31 mai 1735 i Fåberg kirke,392 folketelling 1801 på Sme
(Lillebakke) på Søre Ål i Fåberg, Oppland,45 d. 17 des 1815 på Sme (Lillebakke) på Søre Ål i
Fåberg, Oppland,393 gravlagt 22 des 1815 i Fåberg kirke.393
1801: Sigrid Larsdatter, 66 år, Enke efter 1 ægteskab, Nyder føderaad på Smee
Ved begravelsen i 1815: Siri Larsd. Sme, 80½ aar.
iii Kari Pedersdtr. Langseth, f. ca 1719 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,389
konfirmert 28 apr 1737 i Fåberg kirke,394 folketelling 1801 på Hage på Søre Ål i Fåberg,
23
Oppland,45 d. 25 jul 1809 på Hage på Søre Ål i Fåberg, Oppland,395 gravlagt 13 aug 1809 i
Fåberg kirke.395
1801: Kari Pedersdatter, 84 år, Enke efter 1 ægteskab, Nyder føderaad på Hage
Ved begravelsen i 1809: Enke Kari Pedersd. Hage, 98 aar
Gift 17 nov 1746 i Fåberg kirke,288,180 Syver Gundersen Hage, f. ca 1710,396 d. 10 jul 1793 på
Hage på Søre Ål i Fåberg, Oppland,396 gravlagt ca jul 1793 i Fåberg kirke.396
Ved begravelsen i 1793: Md. Siver Gunners. Hage, 83 aar.
iv Peder Pedersen Langseth, f. ca 1723 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,389,180
konfirmert 9 apr 1741 i Fåberg kirke.397 Gift 4 jun 1750 i Fåberg kirke,398,180 Brynhild
Hansdtr. Bakke.
41. Kari Larsdtr. Nordhove, f. ca 1680 på Nordhove på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,180 d. 5 okt 1747 på
Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,399,180 gravlagt 12 okt 1747 i Fåberg kirke.399
Ved begravelsen i 1747: Kari Larsdr. Nørdre Langset, 67 aar
42. Syver Kristensen Traaseth, f. ca 1677 på Tråset på Stranda i Fåberg, Oppland,180 d. før 29 okt 1723 på
Holme søndre på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180
Eier og bruker av Holme søndre
Gift ca 1710,180 Marit Jensdtr. Kindlien.
Barn:
21.
i Berit Syversdtr. Holme, f. ca 1708 på Holme søndre på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,297,180 d.
18 mar 1788 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,297 gravlagt ca mar 1788 i Fåberg
kirke.297 Gift 09 des 1731 i Fåberg kirke,267 Kristen Pedersen Langseth.
43. Marit Jensdtr. Kindlien, f. ca 1672 på Kinnlien i Vingrom i Fåberg, Oppland,180 d. ca nov 1732 på Holme
søndre på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,400,180 gravlagt 16 nov 1732 i Fåberg kirke.400
Ved begravelsen i 1732: Marit Holme, 60 aar
(1) Gift ca 1695,180 Ole Thorsen Holme. (2) Gift ca 1710,180 Syver Kristensen Traaseth. (3) Gift før 13
okt 1725,180 Gunder Asbjørnsen Skaarseth.
46. Ole Halvorsen Mæhlum, f. ca 1686 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,401,402 skifte 20 mar 1749 på
Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,291 d. 30 jan 1768 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,401,180 gravlagt
ca feb 1768 i Fåberg kirke.401
Ved skifte etter faren i 1719: Oluf Halfuorsen, mynd.
Skifte i 1749 i levende live.
Ved begravelsen i 1768: Ole Mælum, gl. 82
Gift før 10 jun 1718,403 Anne Andersdtr. Dahl.
Barn:
i Synnøve Olsdtr. Mæhlum, f. ca 1718 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,291 folketelling
1801 på Høgsveen (Mælumeie) i Bakkene i Fåberg, Oppland,45 d. 10 jul 1806 på Høgsveen
(Mælumeie) i Bakkene i Fåberg, Oppland,404 gravlagt 15 jul 1806 i Fåberg kirke.404
Ved skifte etter foreldrene 20 mar 1749: Sønev Olsdatter 31 Aar
1801: Sønnøv Olsdatter, 84 år, Konen til Johannes Nielsen på Høgsveen, Begge i 1 ægteskab
Ved begravelsen i 1806: Qde Sønnøv Olsd. Høgsveen, 88 aar
Forlovet 22 nov 1753 i Fåberg kirke,405 Johannes Nilsen, f. ca 1724,406 konfirmert 9 apr 1741
i Fåberg kirke,397 folketelling 1801 på Høgsveen (Mælumeie) i Bakkene i Fåberg, Oppland,45 d.
25 jan 1820 på Høgsveen (Mælumeie) i Bakkene i Fåberg, Oppland,406 gravlagt 1 feb 1820 i
Fåberg kirke.406
Ved konfirmasjonen i 1841: Johannes Nielsen ved Øfredalen
Ved giftemål i 1754: Sold. Johans Nielsen Øfre Jørstad
1801: Johannes Nielsen, 77 år, Mand, Begge i 1 ægteskab, Huusmand med jord på Mælum
Ved begravelsen i 1820: Johannes Nielsen Høgsveen, Enkemand, 98 aar 2 m.
24
23.
Aaste Olsdtr. Mælum, f. ca des 1722 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,299,291 konfirmert
24 apr 1740 i Fåberg kirke,300 d. 05 sep 1755 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,299,180
gravlagt 10 sep 1755 i Fåberg kirke.299 Forhold til ikke gift199 Halvor Pedersen.
iii Marit Olsdtr. Mæhlum, f. ca jan 1725 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,291 konfirmert
21 apr 1743 i Fåberg kirke,407 d. 24 apr 1798 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,408,180
gravlagt 2 mai 1798 i Fåberg kirke.408
Ved skifte etter foreldrene 20 mar 1749: Marit Olsdatter 24½ Aar
Ved begravelsen i 1798: Qde Marit Olsd. Mælum, 73 aar og 17 uger
Ingen barn
Forlovet 22 mar 1749 i Fåberg kirke,409 Ole Bentsen Gaustum, f. ca 1719 på Stuksrud i
Baklia i Fåberg, Oppland,410 d. 2 des 1781 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,411 gravlagt
ca des 1781 i Fåberg kirke.411
Ved giftemål i 1749: Ole Bentsen Mælum
Ved begravelsen i 1781: Medhjelper Ole Bents. Mælum, 62 aar
Ingen barn.
iv Halvor Olsen Mæhlum, f. ca jun 1727 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,412,291 døpt 8
jun 1727 i Fåberg kirke,412 konfirmert 21 apr 1743 i Fåberg kirke,407 folketelling 1801 på
Diserud i Rudsbygda i Fåberg, Oppland,45 d. 18 feb 1812 på Diserud i Rudsbygda i Fåberg,
Oppland,413 gravlagt 26 feb 1812 i Fåberg kirke.413
Ved skifte etter foreldrene 20 mar 1749: Halvor Olsen 23 Aar
Ved giftemål i 1755: Halvor Olsen Disrud
1801: Halvor Olsen, 74 aar, Mand, Begge i 1 ægteskab, Inderste uden jord bødker på Mælum
Ved begravelsen i 1812: Md. Halvor Ols. Diserud, 85
Forlovet 31 mai 1755 i Fåberg kirke,414 Anne Lisbeth Pedersdtr. Lien, f. ca apr 1735 på Dal
nedre i Bakkene i Fåberg, Oppland,415,180 døpt 17 apr 1735 i Fåberg kirke,415 folketelling 1801 på
Diserud i Rudsbygda i Fåberg, Oppland,45,416 d. 14 mai 1812 på Diserud i Rudsbygda i Fåberg,
Oppland,417 gravlagt 17 mai 1812 i Fåberg kirke.417
Ved dåpen i 1735: Peder Dalens Ane Lisbet
1801: Lisbeth Pedersdatter, 66 aar, Konen til Halvor Olsen på Mælum, Begge i 1 ægteskab
Ved begravelsen i 1812: Anne Lisbet Pdersd. Diserud, 77.
v Tore Olsen Mæhlum, f. ca mar 1730 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,418,291 døpt 18
mar 1730 i Fåberg kirke,418 konfirmert 09 apr 1747 i Fåberg kirke,419 d. 29 nov 1786 på
Høgsveen (Mælumeie) i Bakkene i Fåberg, Oppland,420 gravlagt ca des 1786 i Fåberg kirke.420
Ved skifte etter foreldrene 20 mar 1740: Thore Olsen 19 Aar
Ved giftemål i 1768: U.karl Tore Ols Mælum, Kgl. bevilling 3die ledd beslægtigede.
Ved begravelsen i 1786: Md Thore Ols Høgsveen, 57 aar
Forlovet 25 mar 1768 i Fåberg kirke,421 Ingeborg Haagensdtr. Horn, f. ca mar 1740 på Horn
i Rudsbygda i Fåberg, Oppland,422,423 døpt 20 mar 1740 i Fåberg kirke,423 folketelling 1801 på
Høgsveen (Mælumeie) i Bakkene i Fåberg, Oppland,45 d. 3 nov 1826 på Høgsveen (Mælumeie)
i Bakkene i Fåberg, Oppland,424 gravlagt 11 nov 1826 i Fåberg kirke.424
Ved dåpen i 1740: Haagen Honds Ingebør
1801: Ingebor Haagensdatter, 61 år, Huusmoder, Enke efter 1 ægteskab, Bruger huusvære på
Mælum
Ved begravelsen i 1826: Ingebor Haagensdr. Høgsveen, 86 aar.
vi Kari Olsdtr. Mæhlum, f. ca 1731 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,291 konfirmert 9 apr
1747 i Fåberg kirke,425 folketelling 1801 på Isakstuen (Lillebergeeie) på Nordre Ål i Fåberg,
Oppland,45 d. 14 mai 1813 på Øyjordet i Vingrom i Fåberg, Oppland,426,180 gravlagt 23 mai 1813
i Fåberg kirke.426
Ved skifte etter foreldrene 20 mar 1740: Kari Olsdatter 14½ Aar
1801: Kari Olsdatter, 70 år, Mandens moder, Enke efter 1 ægteskab, Nyder lægd på Berge Lille
Ved begravelsen i 1813: Enke Kari Olsd. Øjordet, 88 år
Forlovet 29 des 1753 i Fåberg kirke,405 Johannes Olsen Gurustad, f. ca 1722,427 d. 20 aug
1794 på Isakstuen (Lillebergeeie) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,427 gravlagt ca aug 1794 i
Lillehammer kirke.427
25
ii
Ved giftemål i 1754: Johans Ols. Skoug
Ved begravelsen i 1794: Md. Johannes Ols. ved Lilleberget, 72 aar.
vii Berit Olsdtr. Mæhlum, f. ca feb 1734 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,428,291 døpt 13
feb 1734 i Fåberg kirke,428 konfirmert 05 apr 1750 i Fåberg kirke,429 folketelling 1801 på Holme
søndre på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,45 d. 14 feb 1808 i Holme søndre på Nordre Ål i Fåberg,
Oppland,430 gravlagt 06 mar 1808 i Fåberg kirke.430
Ved skifte etter foreldrene 20 mar 1749: Beret 16 Aar
Kjøpte Holme søndre på auksjon ved skiftet i 1766 på Holme søndre etter ektemannen Ole
Eriksen
Ved giftemål i 1766: E. Berit Holme
1801: Berit Olsdtr, Konen til Lars Thordsen på Holme, 70 år, Den første i 1, og den sidste i 2
ægteskab
Ved begravelsen i 1808: Enke Berit Olsd. Holme, gl. 70 aar
(1). Forlovet 19 nov 1757 i Lillehammer kirke,431 Ole Eriksen Holme, f. ca apr 1733 på Holme
søndre på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,432 døpt 3 mai 1733 i Lillehammer kirke,432 d. 06 jan
1765 på Holme søndre på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,433 gravlagt ca jan 1765 i Lillehammer
kirke,433 skifte 1766 på Holme søndre på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.434
Ved begravelsen i 1765: Md. Ole Erichs. Holme, gl 32.
(2). Forlovet 17 mai 1766 i Lillehammer kirke,286 Lars Thorsen, f. ca 1728,45,435 folketelling
1801 på Holme søndre på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,45 d. 18 des 1801 i Holme søndre på
Nordre Ål i Fåberg, Oppland,435 gravlagt 24 jan 1802 i Lillehammer kirke.435
Ved giftemål i 1766: Sold. Lars Tords. Dallerud
1801: Lars Thordsen, Mand, 73 år, Den første i 1, og den sidste i 2 ægteskab, Nyder føderaad
på Holme
Ved begravelsen i 1801: Lars Thords. Holme, 71 aar.
viii Anders Olsen Mæhlum, f. ca 1737 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,291 konfirmert 13
jun 1751 i Fåberg kirke,436 d. 9 jan 1768 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,437 gravlagt ca
jan 1768 i Fåberg kirke.437
Ved skifte etter foreldrene 20 mar 1749: Anders Olsen 13 Aar
Forlovet 30 sep 1764 i Fåberg kirke,438 Anne Olsdtr..
ix Kristen Olsen Mæhlum, f. ca apr 1738 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,290,291 døpt 2
mai 1738 i Fåberg kirke,290 konfirmert 08 jun 1755 i Fåberg kirke.284
Ved skifte etter foreldrene 20 mar 1749: Christen Olsen 11 Aar
Forlovet 28 jan 1764 i Fåberg kirke,289 Marit Kristensdtr. Langseth, f. ca mar 1743 på
Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,288,180 døpt 10 mar 1743 i Fåberg kirke.288
x Peder Olsen Mæhlum, f. ca 1740 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,291 konfirmert 25
apr 1756 i Fåberg kirke.439
Ved skifte etter foreldrene 20 mar 1749: Peder Olsen 9 Aar
Forlovet 26 apr 1763 i Fåberg kirke,440 Gjertrud Olsdatter.
47. Anne Andersdtr. Dahl, f. ca jan 1698 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland,441,403 skifte 20 mar 1749 på
Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,291 d. 16 sep 1779 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,441,180 gravlagt
ca sep 1779 i Fåberg kirke.441
Ved skifte etter moren i 1718: Anne Andersdtr. g. til Mellum
Ved begravelsen i 1779: Anne Andersd. Mælum, gl 81 aar 32 uger
48. Mikkel Knutsen Nordhaugen, f. 1661 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,442 folketelling 15
mar 1666 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,359 d. før 1707 på Nordhaugen i Lismarka i
Ringsaker, Hedmark.442
1666: Hougen, Sønner Michel Knudsøn 5 år
Han giftet seg med Kirsti Andersdtr..
Barn:
i Kristoffer Mikkelsen Nordhaugen, f. på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,442 d.
før 13 mai 1730 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.443
26
24.
Eier av Nordhaugen øvre (Midthaugen) fra 1720
Han giftet seg med Eli Sørensdtr. Halla, f. 1680 på Halla øvre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,443 d. 1733 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.443
ii Verner Mikkelsen Nordhaugen, f. på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.442
iii Knut Mikkelsen Nordhaugen, f. ca sep 1702 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,301 d. ca nov 1780 på Grønvolden (Hundskjoldeie) på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,205 gravlagt 5 nov 1780 i Ringsaker kirke.237 Han giftet seg med Inger Amundsdtr.
Berg.
iv Eli Mikkelsdtr. Nordhaugen, f. på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,443 d. på
Nordbruget (Burås nordre) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.444 Gift444 Lars Olsen Buraas, f.
1685 på Nordbruget (Burås nordre) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,444 d. ca des 1743 på
Nordbruget (Burås nordre) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,444,445 gravlagt 11 des 1743 i
Ringsaker kirke.445
Ved begravelsen i 1743: Lars Olss. Nord-Bruget, 58.
49. Kirsti Andersdtr., f. 1662,442 d. etter 21 okt 1737 på Halla øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.446 (1)
Hun giftet seg med Mikkel Knutsen Nordhaugen. (2) Gift før 1701, Peder Sørensen Halla, f. 1679 på
Halla øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,446 d. ca jun 1737 på Halla øvre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,446,447 gravlagt 11 jun 1737 i Ringsaker kirke,447
Ved begravelsen i 1737: Peder Sørensen øfre Hala, 58 aar
Bruker på Nordhaugen før 1720 derette eier av Halla øvre og Rud nedre
Barn med Mikkel Knutsen Nordhaugen:
i Kristoffer Mikkelsen Nordhaugen, f. på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,442 d.
før 13 mai 1730 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.443
Eier av Nordhaugen øvre (Midthaugen) fra 1720
Han giftet seg med Eli Sørensdtr. Halla, f. 1680 på Halla øvre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,443 d. 1733 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.443
ii Verner Mikkelsen Nordhaugen, f. på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.442
24.
iii Knut Mikkelsen Nordhaugen, f. ca sep 1702 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,301 d. ca nov 1780 på Grønvolden (Hundskjoldeie) på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,205 gravlagt 5 nov 1780 i Ringsaker kirke.237 Han giftet seg med Inger Amundsdtr.
Berg.
iv Eli Mikkelsdtr. Nordhaugen, f. på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,443 d. på
Nordbruget (Burås nordre) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.444 Gift444 Lars Olsen Buraas, f.
1685 på Nordbruget (Burås nordre) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,444 d. ca des 1743 på
Nordbruget (Burås nordre) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,444,445 gravlagt 11 des 1743 i
Ringsaker kirke.445
Ved begravelsen i 1743: Lars Olss. Nord-Bruget, 58.
Barn med Peder Sørensen Halla:
v Berthe Pedersdtr. Halla, f. 1707 på Halla øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,448 d. ca mar
1786 på Halla øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,448,449 gravlagt 21 mar 1786 i Brøttum
kirke.449
Ved begravelsen i 1786: Berte Pedersd. øvre Halla, 79 aar 3 m
Gift448,180 Torkild Kristensen Langseth, f. ca 1682 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg,
Oppland,389,448,180 d. ca okt 1769 på Halla øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,450,448,180 gravlagt
8 okt 1769 i Brøttum kirke.450
Ved begravelsen i 1769: Torkild Xstensen Øvre Halla, 87 aar.
vi Marthe Pedersdtr. Halla, f. 1710 i Halla øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.
50. Amund Steffensen Berg, f. 1646 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,451 folketelling 1664 på
Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,452 d. før 1718 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark.451
Manntall 1664: Berrig, Sønner Amund Stephensen 18 aar
Han giftet seg med Ukjent.
27
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
25.
x
Barn:
Steffen Amundsen Berg, f. 1684 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,317 d. på
Steffenbakken (Nedre Bergseie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.304 Gift317 Marthe
Halvorsdtr., f. 1682,317 d. ca nov 1742 på Steffenbakken (Nedre Bergseie) på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,304,380 gravlagt 28 nov 1742 i Ringsaker kirke.380
Ved begravelsen i 1742: Marte Halvorsd. Bergseie, 60.
Hans Amundsen Berg, f. 1686 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.317
Thorstein Amundsen Berg, f. 1688 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.317
Tore Amundsen Berg, f. 1690 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.317
Sissel Amundsdtr. Berg, f. 1693 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.317
Dorthe Amundsdtr. Berg, f. 1695 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.317
Kari Amundsdtr. Berg, f. 1697 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.317
Anne Amundsdtr. Berg, f. 1699 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,317 d. ca feb
1783 på Dæhlieie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,317,383 gravlagt 13 feb 1783 i Ringsaker
kirke.383
Ved begravelsen i 1783: Enke Anne Amundsd. Dæhlieie paa Br, 84 aar
Barbro Amundsdtr. Berg, f. 1701 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,317 d. ca
mar 1777 på Alm øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,317,232 gravlagt 27 mar 1777 i
Ringsaker kirke.232
Ved begravelsen i 1777: Pige Barbro Amundsd. nedre Alm, 71 aar
Inger Amundsdtr. Berg, f. 1702 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,317 d. ca okt
1779 på Grønvolden (Hundskjoldeie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,318,317,205 gravlagt 5 okt
1779 i Ringsaker kirke.318 Hun giftet seg med Knut Mikkelsen Nordhaugen.
51. Ukjent. (1) Hun giftet seg med Amund Steffensen Berg. (2) Gift453 Anders Larsen Berg, d. på Berg
nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,453
Bruker av Berg nedre på Brøttum til 1702. Opprinnelse ukjent. Ektemaken er enken etter Amund
Steffensen Berg
Barn med Amund Steffensen Berg:
i Steffen Amundsen Berg, f. 1684 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,317 d. på
Steffenbakken (Nedre Bergseie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.304 Gift317 Marthe
Halvorsdtr., f. 1682,317 d. ca nov 1742 på Steffenbakken (Nedre Bergseie) på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,304,380 gravlagt 28 nov 1742 i Ringsaker kirke.380
Ved begravelsen i 1742: Marte Halvorsd. Bergseie, 60.
ii Hans Amundsen Berg, f. 1686 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.317
iii Thorstein Amundsen Berg, f. 1688 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.317
iv Tore Amundsen Berg, f. 1690 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.317
v Sissel Amundsdtr. Berg, f. 1693 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.317
vi Dorthe Amundsdtr. Berg, f. 1695 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.317
vii Kari Amundsdtr. Berg, f. 1697 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.317
viii Anne Amundsdtr. Berg, f. 1699 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,317 d. ca feb
1783 på Dæhlieie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,317,383 gravlagt 13 feb 1783 i Ringsaker
kirke.383
Ved begravelsen i 1783: Enke Anne Amundsd. Dæhlieie paa Br, 84 aar
ix Barbro Amundsdtr. Berg, f. 1701 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,317 d. ca
mar 1777 på Alm øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,317,232 gravlagt 27 mar 1777 i
Ringsaker kirke.232
Ved begravelsen i 1777: Pige Barbro Amundsd. nedre Alm, 71 aar
25.
x Inger Amundsdtr. Berg, f. 1702 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,317 d. ca okt
1779 på Grønvolden (Hundskjoldeie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,318,317,205 gravlagt 5 okt
1779 i Ringsaker kirke.318 Hun giftet seg med Knut Mikkelsen Nordhaugen.
Barn med Anders Larsen Berg:
xi Svend Andersen Berg.
xii Lars Andersen Berg.
28
Eier Berg nedre på Brøttum 1721 -33, eier også Messenlien nordre fra 1711 og Brekke
1702-15.
Gift317 Sidsel Amundsdtr..
52. Tollef Pedersen Hauknes, f. 1650 på Hauknes på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.454,455
Husmann på Nordre Mæhlum eie
Barn:
26.
i Peder Tollefsen, f. 1696 på Mæhlumseie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,319,320 d. ca des
1764 på Mæhlumseie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,319,248 gravlagt 27 des 1764 i Ringsaker
kirke.248 Han giftet seg med Magnhild Olsdtr. Berg.
ii Erik Tollefsen, f. på Mæhlumseie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.320
iii Malene Tollefsdtr., f. på Mæhlumseie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark. Forlovet 23 apr
1737 i Ringsaker kirke,456,457 Mikkel Jakobsen, f. i Lismarka i Ringsake, Hedmark.456
Husmann på Midtbruketeie i Lismarka.
iv Eli Tollefsdtr., f. på Mæhlumseie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.320 Gift 16 nov 1738 i
Ringsaker kirke, Ole Johnsen.
Ved giftemål i 1738: Ole Joensen enkemand fra Ulvi eie.
54. Ole Steffensen Berg, f. 1658 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,317 folketelling 1664 på Berg
nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.458 Gift317 Anne Bjørnsdtr. Faareng.
Barn:
27.
i Magnhild Olsdtr. Berg, f. 1696 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,324 d. ca feb
1765 på Mæhlumseie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,319,325 gravlagt 28 feb 1765 i Ringsaker
kirke.325 Hun giftet seg med Peder Tollefsen.
55. Anne Bjørnsdtr. Faareng, f. ca 1665 på Fåreng i Snertingdalen, Oppland.317,459
58. Peder Pedersen Freng, f. ca 1680 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345 d. ca mar 1765 på
Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345,325 gravlagt 6 mar 1765 i Ringsaker kirke.325
Ved begravelsen i 1765: Peder Pedersen Midtfreng, 85 aar
Eier fra 1729 av Freng midtre på Brøttum
Gift345 Ragnhild Olsdtr. Tokstad.
Barn:
i Mari Pedersdtr. Freng, f. 1707 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.345 Gift345
Kristen Pedersen Sørhove, f. 1692 på Sørhove på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,460 d. ca apr
1737 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345,461 gravlagt 13 apr 1737 i Brøttum
kirke.461
Ved begravelsen i 1737: Christen Freng 45 aar gl.
29.
ii Ingeborg Pedersdtr. Freng, f. ca okt 1711 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,345 d. ca apr 1796 på Rud øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,346,347 gravlagt 12 apr
1796 i Ringsaker kirke.347 Gift 04 jul 1734,326,327 Mons Pedersen Vellang.
iii Gudbjørg Pedersdtr. Freng, f. ca jun 1716 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,345 d. ca apr 1788 på Alm nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,462,197 gravlagt 30
apr 1788 i Brøttum kirke.197
Ved trolovelsen 24 jun 1738: Gubiør Persdatter mit Freng
Ved begravelsen i 1788: Enke Gudbiør Peders. nedre Alm, 71 aar, 10 m, 10 d
Gift 12 okt 1738 i Brøttum kirke,462 Lars Paulsen Alm, f. ca apr 1713 på Alm nedre på Brøttum
i Ringsaker, Hedmark,462 d. ca aug 1773 på Alm nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,462,463
gravlagt 1 sep 1773 i Brøttum kirke.463
Ved trolovelsen 24 jun 1738: Lars Polsen Alm, Drag af Cap. Mu??: compagnie
Ved begravelsen i 1773: Lars Povelsen Alm, 60 aar 4 m.
59. Ragnhild Olsdtr. Tokstad, f. på Tokstad på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,464 d. ca apr 1737 på Freng
midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345,465 gravlagt 13 apr 1737 i Ringsaker kirke.465
29
Ved begravelsen i 1737: Qvinden fra Freng nafnl:
60. Haakon Olsen, f. 1666,227 d. ca jul 1738 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,227,466 gravlagt 20 jul
1738 i Ringsaker kirke.466
Ved begravelsen i 1738: Haagen Korsvigen, 72 aar
Han giftet seg med Marthe Pedersdtr. Freng.
Barn:
30.
i Ole Haakonsen Korsviken, f. 1711 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,227 d. ca
des 1788 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,227,348 gravlagt 20 des 1788 i Brøttum
kirke.348 (1) Han giftet seg med Ingeborg Torgersdtr. Mæhlum. (2) Gift 17 okt 1756 i
Brøttum kirke,349 Anne Monsdtr. Lier.
ii Peder Haakonsen Korsviken, f. 1714 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.227
iii Lars Haakonsen Korsviken, f. 1717 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.227
iv John Haakonsen Korsviken, f. 1719 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.227
61. Marthe Pedersdtr. Freng, f. 1679 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345 d. 1734 på
Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.227
62. Torger Einarsen Mæhlum, f. ca 1662 på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,467 folketelling
15 mar 1666 på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,468 d. ca 1708 på Mæhlum nordre på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark.467
1666: No 98 Mælum, Sønner Torger Einersøn er 2 aar
Eier av Mæhlum nordre fra 1697
Han giftet seg med Marthe Olsdtr. Kinde.
Barn:
i Marthe Torgersdtr. Mæhlum, f. ca 1699 på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,469 d. 1767 på Skjerven i Vardal, Oppland.470
Ved begravelsen i 1767: Marit Skierven 70 aar
Gift469,471 Peder Ellingsen Skjerven, f. ca 1691 på Skjerven øvre i Vardal, Oppland,472,473,471 d.
ca jun 1735 på Skjerven øvre i Vardal, Oppland,472,471 gravlagt 5 jun 1735 i Vardal kirke,472
skifte 22 jun 1735 på Skjerven øvre i Vardal, Oppland.471
Ved skifte etter faren på Skjerven i 1718: Elste Søn Peder Ellingssen fuldmyndig
Ved begravelsen i 1735: Peder Skierven, 44 Aar.
ii Anne Torgersdtr. Mæhlum, f. ca jan 1700 på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,467 d. ca des 1767 på Skoug på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,474,475 gravlagt 15 des
1767 i Brøttum kirke.475
Ved begravelsen i 1767: Anne Torgiesdatter Schoug, 67 aar 11 m
Hun giftet seg med Thor Eriksen Skoug, f. ca mar 1697 på Skoug på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,476 d. ca jan 1761 på Skoug på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,476,477 gravlagt 11 jan
1761 på Skoug på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.477
Ved begravelsen i 1761: Thor Erichsen Skou, 63 aar 10 m.
iii Berthe Torgersdtr. Mæhlum, f. 1707 på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,467,478 d. på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark. (1) Gift 13 okt 1737
i Brøttum kirke,467,479 Mads Larsen By, f. ca 1712 på By på Ring i Ringsaker, Hedmark,478 d. ca
1743 på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.467 (2) Gift 3 mar 1745 i Brøttum
kirke,252 Engebret Pedersen Hauknes, f. 1714 på Hauknes på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,460 d. ca mai 1767 på Bækken søndre (nordre Mæhlumseie) på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,460,480,481 gravlagt 14 mai 1767 i Brøttum kirke.481
Ved begravelsen i 1767: Embret Pedersen Mælumseie, 53 aar.
31.
iv Ingeborg Torgersdtr. Mæhlum, f. på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,357 d.
før 1756 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.227 Hun giftet seg med Ole
Haakonsen Korsviken.
30
63. Marthe Olsdtr. Kinde, f. på Kinde øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,482 d. på Mæhlum nordre på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark.467 (1) Hun giftet seg med Torger Einarsen Mæhlum. (2) Gift 1710,460
Hans Nilsen Hauknes, f. ca 1670 på Hauknes på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,460 d. ca mai 1737 på
Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,467,483 gravlagt 22 mai 1737 i Brøttum kirke,483
Ved begravelsen i 1737: Hans Nilsen Mælum, 67 aar
3. tipp-oldeforeldre
72. Knut Kristoffersen Nordhaugen, f. 1619 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,442 folketelling
15 mar 1666 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.359
1666: Hougen, Opsiddere Knud, 47 aar
Bruker av Nordhaugen i Lismarka i 1666, eier i 1688
Barn:
i Håkon Knutsen Nordhaugen, f. 1657 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,203
folketelling 15 mar 1666 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.359
1666: Hougen, Sønner Haagen Knudsøn 9 år
48.
ii Mikkel Knutsen Nordhaugen, f. 1661 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,442
folketelling 15 mar 1666 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,359 d. før 1707 på
Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.442 Han giftet seg med Kirsti Andersdtr..
36.
iii Kristoffer Knutsen Nordhaugen, f. 1665 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,358,359 folketelling 15 mar 1666 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,359 d.
ca feb 1739 på Afseth på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,360 gravlagt 22 feb 1739 i Ringsaker
kirke.360 Han giftet seg med Ingeborg Ellingsdtr..
76. Halvor Steffensen Berg, f. 1653 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,451 folketelling 1664 på
Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,458 d. på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.451
Eier Kulperud nordre i 1711
Senere bruker av Sortåsen i Lismarka
Gift ca 1673,451 Gunhild Hansdtr..
Barn:
38.
i Steffen Halvorsen Sortaasen, f. 1686 på Kulperud nordre (Rødningen) i Lismarka i
Ringsaker, Hedmark,369 d. ca aug 1751 på Kinde nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,370,371
gravlagt 12 aug 1751 i Ringsaker kirke.371 Gift370 Lisbeth Pedersdtr. Freng.
ii Mari Halvorsdtr. Sortaasen, f. 1695 på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,484 d. 1738
på Kulperud nordre (Rødningen) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.485 Gift485 Erik Johnsen
Skoug, f. på Skoug på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,486 d. 1742 på Kulperud nordre
(Rødningen) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.485
Eier av Kulperud nordre til 1738.
iii Marthe Halvorsdtr. Sortaasen, f. på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.484
iv Halvor Halvorsen Sortaasen, f. 1697 på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,313 d. ca
jan 1752 på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,484,313 gravlagt 4 feb 1752 i Ringsaker
kirke.313
Ved begravelsen i 1752: Halvor Halvors Svartaasen, 54½ år
Gift484 Anne Sørensdtr. Halla, f. ca nov 1698 på Halla øvre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,487 d. ca mai 1759 på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,484,487 gravlagt 24 mai
1759 i Ringsaker kirke.487
Ved begravelsen i 1759: Anne Sørensd Svartaasen, 60 aar 7 m.
v Gudbrand Halvorsen Sortaasen, f. 1703 på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,484 d.
ca des 1742 på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,488,380 gravlagt 27 des 1742 i
Ringsaker kirke.380
Ved begravelsen i 1742: Gulbrand Halvorsen Svartaasen, 39
Gift488 Lisbeth Gudbrandsdtr. Mæhlum, f. 1706 på Mæhlum søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,489 d. ca nov 1742 på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,488 gravlagt 28 nov
1742 i Ringsaker kirke.
31
Ved begravelsen i 1742: Lisbet Gulbrandsd. Svartaas ejer, 38.
vi Lisbeth Halvorsdtr. Sortaasen, f. 1704 på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.484
77. Gunhild Hansdtr..
78. Peder Pedersen Freng, f. 1649 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,490 d. på Freng midtre på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark.345
Bruker 1687-1729 av Freng midtre på Brøttum
Gift 1679,345 Anne Gudbrandsdtr. Korsviken.
Barn:
61.
i Marthe Pedersdtr. Freng, f. 1679 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345 d.
1734 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.227 Hun giftet seg med Haakon Olsen.
58.
ii Peder Pedersen Freng, f. ca 1680 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345 d. ca
mar 1765 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345,325 gravlagt 6 mar 1765 i
Ringsaker kirke.325 Gift345 Ragnhild Olsdtr. Tokstad.
iii Jon Pedersen Freng, f. ca 1684 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,491,345 d. 10
feb 1746 på Ravnum på Vingnes i Fåberg, Oppland,491 gravlagt 17 feb 1746 i Fåberg kirke.491
Ved begravelsen i 1746: Jon Peders. Rafnum, 62 aar.
(1) Gift492,493 Kari Sørensdtr. Halla, f. på Halla øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,446 d.
1727 på Furu på Vingnes i Fåberg, Oppland,493 skifte 29 des 1727 i Furu på Vingnes i Fåberg,
Oppland.493 (2) Gift etter 1727,180 Anne Madsdtr., f. ca 1769,494 d. 2 nov 1754 på Ravnum på
Vingnes i Fåberg, Oppland,494 gravlagt 10 nov 1754 i Fåberg kirke.494
Ved begravelsen i 1754: Anne Madsdtr. Rafnum, 85 aar.
iv Gunder Pedersen Freng, f. på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.345
39.
v Lisbeth Pedersdtr. Freng, f. på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.345 Gift370
Steffen Halvorsen Sortaasen.
79. Anne Gudbrandsdtr. Korsviken, f. 1650 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345 d. ca des 1742
på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345,368 gravlagt 27 des 1742 i Ringsaker kirke.368
Ved begravelsen i 1742: Anne Gulbrandsd. Freng, 92
80. Kristen Jensen Langseth, f. ca 1652 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,180 folketelling 18
mar 1665 i Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,495 d. før 28 okt 1716 på Langseth nordre på Søre
Ål i Fåberg, Oppland.180
1665; Christen 13 aar
Gift før 1677,180 Kari Torkildsdtr. Holen.
Barn:
i Sissel Kristensdtr. Langseth, f. ca 1677 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg,
Oppland,389,180 d. 01 okt 1771 på Ravneberg på Vingnes i Fåberg, Oppland,496,180 gravlagt ca okt
1771 i Fåberg kirke.496
Ved begravelsen i 1771: E. Sidsil Rafneberg, 94½
Gift før 1707,180 Kristen Halvorsen, f. ca 1669,279 d. 20 jul 1763 på Ravneberg på Vingnes i
Fåberg, Oppland,279 gravlagt ca jul 1763 i Fåberg kirke.279
Ved begravelsen i 1763: Md Xsten Rafneberg, 94½.
ii Ole Kristensen Langseth, f. ca 1678 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,389,497,180
d. 19 des 1775 på Langseth nordre nedre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,497,180 gravlagt ca des
1775 i Fåberg kirke.497
Ved begravelsen i 1775: Md Ole Xstens. Langset, 97 aar
Gift 25 jun 1730 i Fåberg kirke,412,180 Lisbeth Jensdtr., f. ca 1709,498 d. 29 nov 1794 på
Langseth nordre nedre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,498 gravlagt ca des 1794 i Fåberg kirke.498
Ved begravelsen i 1794: E. Lisbeth Jensdtr Langsæt, 85 aar.
40.
iii Peder Kristensen Langseth, f. ca 1681 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,180 d.
27 nov 1746 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,388,180 gravlagt 5 des 1746 i
Fåberg kirke.388 Gift før 1711 i Fåberg kirke,180 Kari Larsdtr. Nordhove.
32
iv Torkild Kristensen Langseth, f. ca 1682 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg,
Oppland,389,448,180 d. ca okt 1769 på Halla øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,450,448,180 gravlagt
8 okt 1769 i Brøttum kirke.450
Ved begravelsen i 1769: Torkild Xstensen Øvre Halla, 87 aar
Gift448,180 Berthe Pedersdtr. Halla, f. 1707 på Halla øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,448
d. ca mar 1786 på Halla øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,448,449 gravlagt 21 mar 1786 i
Brøttum kirke.449
Ved begravelsen i 1786: Berte Pedersd. øvre Halla, 79 aar 3 m.
v Kristen Kristensen Langseth, f. ca 1684 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg,
Oppland,389,499,180 d. ca jun 1736 på Halla nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,499,500,180
gravlagt 10 jun 1736 i Ringsaker kirke.500
Ved begravelsen i 1736: Christen Hala, 52 aar
Gift499,180 Siri Pedersdtr. Bergseng, f. ca 1691 på Bergseng øvre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark.478
vi Jens Kristensen Langseth, f. ca 1688 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,389,180
d. 7 jan 1783 på Øfstedal på Bakkene i Fåberg, Oppland,390,180 gravlagt ca jan 1783 i Fåberg
kirke.390
Ved begravelsen i 1783: Md. Jens Xstens. Øfstedal, 94 aar 6 mn
(1) Gift før 5 apr 1725,501,180 Berit Larsdtr. Reistad, d. på Øfstedal på Bakkene i Fåberg,
Oppland.502 (2) Gift før 27 okt 1739,180 Anne Gudmundsdtr. Flugstad, d. på Øfstedal på
Bakkene i Fåberg, Oppland.502
vii Lars Kristensen Langseth, f. ca 1696 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,389,180
d. 10 nov 1789 på Høstmælingen på Søre Ål i Fåberg, Oppland,503,180 gravlagt ca nov 1789 i
Fåberg kirke.503
Ved begravelsen i 1789: Lars Xstensen Høstmælingen, 94 aar
Gift ca 1729,504,180 Eli Asbjørnsdtr. Høstmælingen, f. på Høstmælingen på Søre Ål i Fåberg,
Oppland,504 d. på Høstmælingen på Søre Ål i Fåberg, Oppland.180
viii Guro Kristensdtr. Langseth, f. 1699 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland.389,180
81. Kari Torkildsdtr. Holen, f. ca 1649 på Holen på Søre Ål i Fåberg, Oppland,180 d. ca feb 1735 på Langseth
nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,505,180 gravlagt 17 feb 1735 i Fåberg kirke.505
Ved begravelsen i 1735: Kari Langset 86 aar
82. Lars Engebretsen Nordhove, f. ca 1652 på Nordhove på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,180 folketelling 18
mar 1665 på Nordhove på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,506 d. ca 1728 på Nordhove søndre på Nordre Ål i
Fåberg, Oppland.180
1665: Sønner Lauritz Engeb. 13
Gift før 1680,180 Anne Svendsdtr. Gurustad.
Barn:
i Peder Larsen Nordhove, f. ca 1672 på Nordhove på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,180 d. ca mai
1742 på Suttestad på Søre Ål i Fåberg, Oppland,507,180 gravlagt 2 jun 1742 i Fåberg kirke.507
Ved begravelsen i 1742: Peder Sustad 70 aar
Gift180 Eli Johnsdtr. Vottestad, f. ca 1673,288 d. ca mar 1743 på Suttestad på Søre Ål i Fåberg,
Oppland,288 gravlagt 19 mar 1743 i Fåberg kirke.288
Ved begravelsen i 1743: Eli Sustad 70 aar.
41.
ii Kari Larsdtr. Nordhove, f. ca 1680 på Nordhove på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,180 d. 5 okt
1747 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,399,180 gravlagt 12 okt 1747 i Fåberg
kirke.399 Gift før 1711 i Fåberg kirke,180 Peder Kristensen Langseth.
iii Lars Larsen Nordhove, f. ca 1680 på Nordhove på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,180 d. ca jan
1762 på Ellingstuen ved Bjørstad på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,508,509,180 gravlagt 29 jan 1762
i Fåberg kirke.508
Ved begravelsen i 1762: Md. Lars Lars. ved Bjørstad, 82 aar
(1) Gift180 Kari Olsdtr. Vormstuen, f. ca 1683,510 d. ca nov 1735 i Nordhove på Nordre Ål i
Fåberg, Oppland,510 gravlagt 20 nov 1735 i Fåberg kirke.510
33
Ved begravelsen i 1735: Kari Nordhovi 52 aar.
(2) Gift 15 jul 1736 i Fåberg kirke,511 Kirsti Knutsdtr., f. ca 1691,512 d. 28 mai 1753 på
Ellingstuen ved Bjørstad på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,509,512,180 gravlagt ca jun 1753 i Fåberg
kirke.512
Ved begravelsen i 1753: Kirsti Knudsdr. ved Biørstad, 62 aar.
iv Gjertrud Larsdtr. Nordhove, f. ca 1681 på Nordhove på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,180 d. ca
mai 1741 på Sørhove nedre (Storhove) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,513,180 gravlagt 6 mai
1741 i Fåberg kirke.513
Ved begravelsen i 1741: Gertrud Hovi 72 aar
Gift ca 1697,180 Lars Engebretsen Storhove, f. ca 1670 på Sørhove nedre (Storhove) på
Nordre Ål i Fåberg, Oppland,180 skifte 13 apr 1737 på Nordhove på Nordre Ål i Fåberg,
Oppland,514 d. 18 sep 1760 på Sørhove nedre (Storhove) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,515,180
gravlagt 26 sep 1760 i Fåberg kirke.515
Skifte på Nordhove i 1737 med Lars og Gjertrud i levende live
Ved begravelsen i 1760: Lars Engebretsen Sørhofven, 100 aar.
v Mari Larsdtr. Nordhove, f. ca 1685 på Nordhove på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,180 d. 3 mai
1768 på Nordhove midtre på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,421,180 gravlagt ca mai 1769 i Fåberg
kirke.421
Ved begravelsen i 1768: E. Marit Larsd. Nordhovi, 83
Gift før 1720,180 Ole Olsen Skurdal.
vi Engebret Larsen Nordhove, f. før 1690 på Nordhove på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180
vii Ole Larsen Nordhove, f. før 1695 på Nordhove på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,180 d. før 18
mar 1720 på Lillehammer i Fåberg, Oppland.180 Gift ca 1714,180 Boel Jørgensdtr. Copler, f.
ca 1691,516 d. ca nov 1762 på Lillehammer i Fåberg, Oppland,516 gravlagt 3 des 1762 i Fåberg
kirke.516
Ved begravelsen i 1762: Bg 3. Xb. Bol Hammer, 71 aar.
83. Anne Svendsdtr. Gurustad, f. før 1655 på Skog (Gurustad) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,180 d. på
Nordhove søndre på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180
84. Kristen Syversen Skjeggestad, f. ca 1630 på Skikstad (Skjeggestad) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,180
folketelling 18 mar 1665 på Tråset på Stranda i Fåberg, Oppland.517
1665: Traasætter: Oppsidder Christen Siffuertson, 35 Aar
Barn:
i Ole Christensen Traaseth, f. ca 1650,180 d. ca mai 1743 på Tråset søndre på Stranda i Fåberg,
Oppland,518,180 gravlagt 1 jun 1743 i Fåberg kirke.518
Ved begravelsen i 1743: Ole Traaset, 93 aar
Gift ca 1695,180 Sissel Iversdtr., d. ca 1717 på Tråset søndre på Stranda i Fåberg, Oppland,519
skifte 14 okt 1717 på Tråset søndre på Stranda i Fåberg, Oppland.519
Det er sannsynlig at:
Marit Iversdtr. gift med Kristen Olsen på Ulland,
Sissel Iversdtr. gift med Ole Kristensen på søndre Tråseth og
Eli Iversdtr. gift med Ole Kristoffersen på nordre Tråseth
var søstre. Deres far Iver er ukjent.
ii Guri Kristensdtr. Traaseth, f. før 1675 på Tråset søndre på Stranda i Fåberg, Oppland,180 d.
på Hov søndre i Vingrom i Fåberg, Oppland.180 Gift før 1695,180 Peder Olsen Hov.
iii Kristen Kristensen Traaseth, f. ca 1675 på Tråset søndre på Stranda i Fåberg, Oppland,180 d.
før 6 des 1710 på Skjellerud på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180 Gift ca 1709,180 Anne
Haldorsdtr. Rindal, f. ca 1683 på Rindal i Fåberg, Oppland, d. ca feb 1743 på Skjellerud på
Nordre Ål i Fåberg, Oppland,288 gravlagt 14 feb 1743 i Fåberg kirke.288
Ved begravelsen i 1743: Anne Skellerud, 60 aar.
42.
iv Syver Kristensen Traaseth, f. ca 1677 på Tråset på Stranda i Fåberg, Oppland,180 d. før 29 okt
1723 på Holme søndre på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180 Gift ca 1710,180 Marit Jensdtr.
Kindlien.
34
v
Anne Kristensdtr. Traaseth, f. før 1690 på Tråset søndre på Stranda i Fåberg, Oppland.180
Gift ca 1704,180 Halvor Halvorsen Kval.
86. Jens Knutsen, f. ca 1650,180 d. ca 1720 på Kinnlien i Vingrom i Fåberg, Oppland,520,180 skifte 15 jul 1720 på
Kinnlien i Vingrom i Fåberg, Oppland. (1) Gift ca 1665,520,180 Rønnaug Eriksdtr. Kindlien. (2) Gift ca
1685,520,180 Sissel Jensdtr..
Barn med Rønnaug Eriksdtr. Kindlien:
i Erik Jensen Kindlien, f. ca 1664 på Kinnlien i Vingrom i Fåberg, Oppland,476,520,180 d. ca aug
1740 på Skoug på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,521,476,180 gravlagt 7 aug 1740 i Ringsaker
kirke.521
Ved begravelsen i 1740: Erich Hansen Skoug paa Brøttum at 70 aar, Enkemnd
Gift ca 1690,180 Guri Thorsdtr. Skoug, f. ca 1675 på Skoug på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,476 d. 1733 på Skoug på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.476
ii Kari Jensdtr. Kindlien, f. ca 1666 på Kinnlien i Vingrom i Fåberg, Oppland,520,180 d. 16 feb
1753 på Brattberg i Vingrom i Fåberg, Oppland,522,180 gravlagt 27 apr 1753 i Fåberg kirke.522
Ved begravelsen i 1753: E. Kari Jonsdr. Bratberg, 86 aar
Gift520,180 Jakob Johansen Brattberg.
iii Ingrid Jensdtr. Kindlien, f. ca 1667 på Kinnlien i Vingrom i Fåberg, Oppland,520,180 d. ca apr
1735 på Lien (Ødegaarden) i Saksumsdalen i Fåberg, Oppland,415,180 gravlagt 21 apr 1735 i
Fåberg kirke.415
Ved begravelsen i 1735: Ingri Øgaarden, 69 aar
Gift før 1720,520,180 Nils Amundsen Lien.
43.
iv Marit Jensdtr. Kindlien, f. ca 1672 på Kinnlien i Vingrom i Fåberg, Oppland,180 d. ca nov
1732 på Holme søndre på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,400,180 gravlagt 16 nov 1732 i Fåberg
kirke.400 (1) Gift ca 1695,180 Ole Thorsen Holme. (2) Gift ca 1710,180 Syver Kristensen
Traaseth. (3) Gift før 13 okt 1725,180 Gunder Asbjørnsen Skaarseth.
v Ole Jensen Kindlien, f. ca 1675 på Kinnlien i Vingrom i Fåberg, Oppland.180
Barn med Sissel Jensdtr.:
vi Peder Jensen Kindlien, f. ca 1685 på Kinnlien i Vingrom i Fåberg, Oppland.520
vii Rønnaug Jensdtr. Kindlien, f. ca 1691 på Kinnlien i Vingrom i Fåberg, Oppland,513,520,180 d. ca
jun 1741 på Hovland i Saksumsdalen i Fåberg, Oppland,513 gravlagt 18 jun 1741 i Fåberg
kirke,513 skifte 19 mar 1742 på Hovland i Saksumsdalen i Fåberg, Oppland.523
Ved begravelsen i 1741: Goen Hovelands hustru Rønnov aar 50
Skifte etter henne 19 Mar 1742.
Gift523 Goen Johannesen Hovland, f. ca 1686 på Hovland i Saksumsdalen i Fåberg,
Oppland,524,523,525 d. 20 des 1747 på Hovland i Saksumsdalen i Fåberg, Oppland,524 gravlagt 28
des 1747 i Fåberg kirke.524
Ved begravelsen i 1747: Goen Johans. Hofland gl. 61 1/2 aar.
87. Rønnaug Eriksdtr. Kindlien, f. før 1645 på Kinnlien i Vingrom i Fåberg, Oppland,180 d. før 1685 på
Kinnlien i Vingrom i Fåberg, Oppland.180
92. Halvor Pedersen, d. ca 1719 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,180 skifte 13 jun 1719 på Mælum i
Bakkene i Fåberg, Oppland.402
Bygsler av Mælum, selveier fra 1713.
Gift526,180 Synnøve Rasmusdtr. Mæhlum.
Barn:
46.
i Ole Halvorsen Mæhlum, f. ca 1686 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,401,402 skifte 20
mar 1749 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,291 d. 30 jan 1768 på Mælum i Bakkene i
Fåberg, Oppland,401,180 gravlagt ca feb 1768 i Fåberg kirke.401 Gift før 10 jun 1718,403 Anne
Andersdtr. Dahl.
ii Peder Halvorsen Mæhlum, f. ca 1688 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,402,180 d. ca apr
1738 på Jørstad midtre i Bakkene i Fåberg, Oppland,527 gravlagt 16 apr 1738 i Fåberg kirke.527
Ved skifte etter faren i 1719: Peder Halfuorsen, mynd.
35
Ved begravelsen i 1738: Peder Mitjørstad 50 aar
Gift før 1722,528,180 Margrethe Arnesdtr. Dahl, f. ca 1693 på Dal nedre i Bakkene i Fåberg,
Oppland,528,180 d. 20 sep 1764 på Jørstad midtre i Bakkene i Fåberg, Oppland,529 gravlagt ca sep
1764 i Fåberg kirke.529
Ved skifte etter faren på Dal nedre 7 mai 1728: Margrete, g.m.Peder Halvorsen Jørstad
Ved nytt skifte etter faren på Dal nedre 11 des 1733: Margrete g.m. Peder Halvorsen
Ved begravelsen i 1764: Qv. Margrete Arnesd. Mitjørstad, 71.
iii Kirsti Halvorsdtr. Mæhlum, f. ca 1693 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,402,180 d. ca
mar 1787 på Reistad i Østre Gausdal, Oppland,530 gravlagt 22 mar 1787 i Gausdal kirke.530
Ved skifte etter faren i 1719: Kierstie Halfuorsdtr. 26 aar ugift
Ved begravelsen i 1787: Kirsti Halvorsd. Restad, 97 aar
Forlovet 23 nov 1724 i Fåberg kirke,531 Jakob Olsen Reistad, f. på Reistad i Østre Gausdal,
Oppland, d. på Reistad i Østre Gausdal, Oppland.
iv Rasmus Halvorsen Mæhlum, f. ca 1695 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,402,180 bosted
før 1745 på Sørhove på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,532 d. ca des 1776 på Barlund i
Auggedalen i Vestre Gausdal, Oppland,533 gravlagt 8 des 1776 i Gausdal kirke.533
Ved skifte etter faren i 1719: Rasmus Halfuorsen, 24 aar
Ved begravelsen i 1776: Rasmus Halvors. Barlund, 84 aar
Gift før 1724,180,534 Kari Larsdtr. Hovesveen, f. ca 1692 på Sørhove øvre (Hovesveen) på
Nordre Ål i Fåberg, Oppland,534 d. ca aug 1764 på Barlund i Auggedalen i Vestre Gausdal,
Oppland,535 gravlagt 2 sep 1764 i Gausdal kirke.535
Ved begravelsen i 1764: kari Larsd. Rasmus Halvors. Barlunds qde. 72 aar.
v Marit Halvorsdtr. Mæhlum, f. på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,402 d. 1729 på
Simenrud i Rudsbygda i Fåberg, Oppland,180,536 skifte 26 okt 1729 på Simenrud i Rudsbygda i
Fåberg, Oppland.536
Ved skifte etter faren på Mælum i 1719: Marrit Halfuorsdtr. g. til Blegen
Gift ca 1713,180 Thor Pedersen Simenrud, f. 1686 på Simenrud i Rudsbygda i Fåberg,
Oppland,537,538 d. 19 apr 1774 på Simenrud i Rudsbygda i Fåberg, Oppland,539,180 gravlagt ca apr
1774 i Fåberg kirke.539
Ved skifte etter faren på Simenrud 27 okt 1722: Tord paa Blegen, Soldat, 27 aar
Ved nytt skifte etter faren på Simenrud 9 apr 1731: Tord, 41 aar, g. paa gaarden
Ved begravelsen i 1774: E. Tord Simenrud, 88.
93. Synnøve Rasmusdtr. Mæhlum, f. ca 1656 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,180 d. ca jan 1733 på
Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,540,180 gravlagt 19 jan 1733 i Fåberg kirke.540
Ved begravelsen i 1733: Sønnef Mælum, 76 aar
94. Anders Toresen Dahl, f. før 1665 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland,541,180 d. på Dal øvre i Bakkene i
Fåberg, Oppland.541
Bosatt på Dahl øvre 10 Jun 1718
Gift før 1700,180,403 Aaste Kristoffersdtr. Korsrud.
Barn:
i Kirsti Andersdtr. Dahl, f. ca 1687 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland,403,180 d. 17 mai
1764 på Skog (Gurustad) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,542,180 gravlagt ca mai 1764 i Fåberg
kirke.542
Ved skifte etter moren i 1718: Kierstie Andersdtr. g. paa Skoug
Ved begravelsen i 1764: q Xsti Andersd. Skoug, 77
Gift ca 1713,403,180 Henning Syversen Gurustad, f. ca 1671,543 d. 2 jul 1751 på Skog
(Gurustad) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,543 gravlagt 9 jul 1751 i Fåberg kirke.543
Ved begravelsen i 1751: Henning Siverson Gurrestad, 80 aar.
ii Kristoffer Andersen Dahl, f. ca 1695 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland,403,180 d. 14 jul
1745 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland,544 dødsårsak Druknede,544 gravlagt 22 jul 1745
i Fåberg kirke.544
Ved begravelsen i 1745: Christopher Andersen, Druknede, 50 aar
36
47.
Gift etter 18 mar 1714,180 Sissel Amundsdtr. Onsum, f. ca 1697 på Onsum i Baklia i Fåberg,
Oppland,545,180 d. 29 jan 1752 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland,545 gravlagt 7 feb 1752 i
Fåberg kirke.545
Ved begravelsen i 1752: Enke Sidsel Amundsdr. Øvredalen, 55 aar.
iii Anne Andersdtr. Dahl, f. ca jan 1698 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland,441,403 skifte 20
mar 1749 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,291 d. 16 sep 1779 på Mælum i Bakkene i
Fåberg, Oppland,441,180 gravlagt ca sep 1779 i Fåberg kirke.441 Gift før 10 jun 1718,403 Ole
Halvorsen Mæhlum.
iv Berit Andersdtr. Dahl, f. ca 1700 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland,403,180 d. ca 1725 på
Besserud på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,180 skifte 18 mar 1725 på Besserud på Nordre Ål i
Fåberg, Oppland.180
Ved skifte etter moren i 1718: Bertte Andersdtr. 18 aar ugift
Gift før 8 jun 1720,180 Rasmus Olsen Besserud, f. ca 1690 på Besserud på Nordre Ål i Fåberg,
Oppland,180 d. 8 feb 1765 på Besserud på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,433 gravlagt ca feb 1765 i
Fåberg kirke.433
Ved begravelsen i 1765: Md. Rasmus Ols. Besserud, 75.
95. Aaste Kristoffersdtr. Korsrud, f. før 1683 på Korsrud i Rudsbygda i Fåberg, Oppland,180,546 d. 1718 på Dal
øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland,403 skifte 10 jun 1718 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland.403
Skifte etter henne på Dahl øvre i Fåberg 10 Jun 1718
96. Knut Kristoffersen Nordhaugen, (se samme person ovenfor # 72) f. 1619 på Nordhaugen i Lismarka i
Ringsaker, Hedmark,442 folketelling 15 mar 1666 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.359
Barn:
i Håkon Knutsen Nordhaugen, f. 1657 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,203
folketelling 15 mar 1666 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.359
1666: Hougen, Sønner Haagen Knudsøn 9 år
48.
ii Mikkel Knutsen Nordhaugen, f. 1661 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,442
folketelling 15 mar 1666 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,359 d. før 1707 på
Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.442 Han giftet seg med Kirsti Andersdtr..
36.
iii Kristoffer Knutsen Nordhaugen, f. 1665 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,358,359 folketelling 15 mar 1666 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,359 d.
ca feb 1739 på Afseth på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,360 gravlagt 22 feb 1739 i Ringsaker
kirke.360 Han giftet seg med Ingeborg Ellingsdtr..
100. Steffen Berg, f. ca 1620 på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,451 d. før 1664 på Berg nedre på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark.547,452
Nevnt som bruker av Berg, nedre i 1657
Gift451 Barbara Gudbrandsdtr..
Barn:
50.
i Amund Steffensen Berg, f. 1646 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,451
folketelling 1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,452 d. før 1718 på Berg nedre
på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.451 Han giftet seg med Ukjent.
ii Erik Steffensen Berg, f. 1650 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,451 folketelling
1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.458
iii Brynild Steffensen Berg, f. 1652 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,451
folketelling 1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.458
Eier begge Thorstad-gårdene ca 1709-1720
(1) Gift451 Kari Gudbrandsdtr., d. ca 1718 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark.253
Ingen barn.
(2) Gift253 Anne Erlandsdtr. Hujordet, f. på Hujordet i Øyer, Oppland.253
37
76.
54.
iv Halvor Steffensen Berg, f. 1653 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,451
folketelling 1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,458 d. på Sortåsen i Lismarka
i Ringsaker, Hedmark.451 Gift ca 1673,451 Gunhild Hansdtr..
v Ole Steffensen Berg, f. 1658 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,317 folketelling
1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.458 Gift317 Anne Bjørnsdtr. Faareng.
vi Gudbrand Steffensen Berg, f. 1660 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,317
folketelling 1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.458
vii Gunhild Steffensdtr. Berg, f. ca 1662 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.317
Gift317 Jakob Pedersen, f. 1663,548,317 d. ca jul 1749 på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,548,317 gravlagt 28 jul 1749 i Ringsaker kirke.548
Ved begravelsen i 1749: Jacob Peders. Svartaasen, 86.
101. Barbara Gudbrandsdtr., f. ca 1620 i Ringsaker, Hedmark,451 folketelling 1664 på Berg nedre på Brøttum
i Ringsaker, Hedmark,458,452 d. på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.451
Manntall 1664: Berrig, Barbara en Enke
104. Peder Hauknes, f. ca 1607,455 d. 1675 på Hauknes på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.455
Eier og bruker av Hauknes på Brøttum. Bodde der i 1678. Eier også av Moen og Halla øvre.
Enten han selv eller hans kone var barn av Jon Moen (se Brøttumsboka side 457).
Barn:
i NN Pedersdtr. Hauknes, f. ca 1635 på Hauknes på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.455 Gift
1665,455 Mikkel Paulsen, f. 1644.455
Tjener på Moen.
ii Markus Pedersen Hauknes, f. 1636 på Hauknes på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.455
iii Nils Pedersen Hauknes, f. 1637 på Hauknes på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,549 d. 1701 på
Hauknes på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.549
Eier av Hauknes fra 1675
Gift550 Siri Pedersdtr. Freng, f. 1647 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,490 d.
ca apr 1737 på Hauknes på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,549,551 gravlagt 23 apr 1737 i
Ringsaker kirke.551
Ved begravelsen i 1737: Ziri Persdatter Haagnæs - 90 aar.
iv John Pedersen Hauknes, f. 1640 på Hauknes på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,455 d. på Moen
på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.552
Eier også av Lohnbakken i Lismarka
v Ole Pedersen Hauknes, f. 1645 på Hauknes på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.455
52.
vi Tollef Pedersen Hauknes, f. 1650 på Hauknes på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.454,455
vii Søren Pedersen Hauknes, f. ca 1658 på Hauknes på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,455 d. 1712
på Halla øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.448 Gift448 Berthe Amundsdtr., f. ca 1655.448
108. Steffen Berg, (se samme person ovenfor # 100) f. ca 1620 på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,451
d. før 1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.547,452 Gift451 Barbara Gudbrandsdtr..
Barn:
50.
i Amund Steffensen Berg, f. 1646 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,451
folketelling 1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,452 d. før 1718 på Berg nedre
på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.451 Han giftet seg med Ukjent.
ii Erik Steffensen Berg, f. 1650 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,451 folketelling
1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.458
iii Brynild Steffensen Berg, f. 1652 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,451
folketelling 1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.458
Eier begge Thorstad-gårdene ca 1709-1720
(1) Gift451 Kari Gudbrandsdtr., d. ca 1718 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark.253
Ingen barn.
(2) Gift253 Anne Erlandsdtr. Hujordet, f. på Hujordet i Øyer, Oppland.253
38
76.
54.
iv Halvor Steffensen Berg, f. 1653 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,451
folketelling 1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,458 d. på Sortåsen i Lismarka
i Ringsaker, Hedmark.451 Gift ca 1673,451 Gunhild Hansdtr..
v Ole Steffensen Berg, f. 1658 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,317 folketelling
1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.458 Gift317 Anne Bjørnsdtr. Faareng.
vi Gudbrand Steffensen Berg, f. 1660 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,317
folketelling 1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.458
vii Gunhild Steffensdtr. Berg, f. ca 1662 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.317
Gift317 Jakob Pedersen, f. 1663,548,317 d. ca jul 1749 på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,548,317 gravlagt 28 jul 1749 i Ringsaker kirke.548
Ved begravelsen i 1749: Jacob Peders. Svartaasen, 86.
109. Barbara Gudbrandsdtr., (se samme person ovenfor # 101) f. ca 1620 i Ringsaker, Hedmark,451
folketelling 1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,458,452 d. på Berg nedre på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark.451
110. Bjørn Faareng, d. på Fåreng i Snertingdalen, Oppland.459
Bruker av Fåreng 1660-1680
Gift459 Marthe Svensdtr..
Barn:
i Gulbrand Bjørnsen Faareng, f. på Fåreng i Snertingdalen, Oppland.459
ii Ole Bjørnsen Faareng, f. på Fåreng i Snertingdalen, Oppland.459
iii Lars Bjørnsen Faareng, f. på Fåreng i Snertingdalen, Oppland.459
iv Guro Bjørnsdtr. Faareng, f. på Fåreng i Snertingdalen, Oppland.459
55.
v Anne Bjørnsdtr. Faareng, f. ca 1665 på Fåreng i Snertingdalen, Oppland.317,459 Gift317 Ole
Steffensen Berg.
vi Ingeborg Bjørnsdtr. Faareng, f. på Fåreng i Snertingdalen, Oppland.459
111. Marthe Svensdtr., d. ca 1668 på Fåreng i Snertingdalen, Oppland.459
116. Peder Pedersen Freng, (se samme person ovenfor # 78) f. 1649 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,490 d. på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.345 Gift 1679,345 Anne Gudbrandsdtr.
Korsviken.
Barn:
61.
i Marthe Pedersdtr. Freng, f. 1679 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345 d.
1734 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.227 Hun giftet seg med Haakon Olsen.
58.
ii Peder Pedersen Freng, f. ca 1680 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345 d. ca
mar 1765 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345,325 gravlagt 6 mar 1765 i
Ringsaker kirke.325 Gift345 Ragnhild Olsdtr. Tokstad.
iii Jon Pedersen Freng, f. ca 1684 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,491,345 d. 10
feb 1746 på Ravnum på Vingnes i Fåberg, Oppland,491 gravlagt 17 feb 1746 i Fåberg kirke.491
Ved begravelsen i 1746: Jon Peders. Rafnum, 62 aar.
(1) Gift492,493 Kari Sørensdtr. Halla, f. på Halla øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,446 d.
1727 på Furu på Vingnes i Fåberg, Oppland,493 skifte 29 des 1727 i Furu på Vingnes i Fåberg,
Oppland.493 (2) Gift etter 1727,180 Anne Madsdtr., f. ca 1769,494 d. 2 nov 1754 på Ravnum på
Vingnes i Fåberg, Oppland,494 gravlagt 10 nov 1754 i Fåberg kirke.494
Ved begravelsen i 1754: Anne Madsdtr. Rafnum, 85 aar.
iv Gunder Pedersen Freng, f. på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.345
39.
v Lisbeth Pedersdtr. Freng, f. på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.345 Gift370
Steffen Halvorsen Sortaasen.
117. Anne Gudbrandsdtr. Korsviken, (se samme person ovenfor # 79) f. 1650 på Korsviken på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,345 d. ca des 1742 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345,368 gravlagt 27
des 1742 i Ringsaker kirke.368
39
118. Ole Pedersen Tokstad, f. 1624 på Tokstad på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,553 folketelling 1664 på
Tokstad på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,554 d. på Tokstad på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.553
1664: Togstad. Oluff 40
Bruker av Tokstad på Brøttum i 1664 og 1688
Han giftet seg med Ingeborg Nielsdtr. Bergseng.
Barn:
i Berthe Olsdtr. Tokstad, f. ca 1660 på Tokstad på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,464 d. 1727 på
Bergseng øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.478 Gift ca 1682,478,180 Peder Svendsen
Gurustad, f. ca 1649 på Skog (Gurustad) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,478 folketelling 18
mar 1665 på Skog (Gurustad) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,555 d. ca 1725 på Bergseng øvre
på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.478,180
1665: Gurrestad. Sønner Peder Svendson, 16.
ii Mari Olsdtr. Tokstad, f. 1667 på Tokstad på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,464 d. ca nov 1742
på Moen på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,552,380 gravlagt 28 nov 1742 i Brøttum kirke.380
Ved begravelsen i 1742: Mari Olsd. Moen, 75
Gift552 John Nilsen Hauknes, f. 1667 på Hauknes på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,460 d. 1717
på Moen på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.552
iii Peder Olsen Tokstad, f. 1670 på Tokstad på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.464 Gift556 NN
Johnsdtr. Freng, f. på Freng søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmrk.557
iv NN Olsdtr. Tokstad, f. 1672 på Tokstad på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.464,558 Gift558 Reier
Amundsen Skrukkerud, f. ca 1672 på Skrukkerud på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.558
v Inger Olsdtr. Tokstad, f. på Tokstad på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,464 d. ca 1693 på
Dallerud på Søre Ål i Fåberg, Oppland.559 Gift559,464 Kristen Dallerud.
59.
vi Ragnhild Olsdtr. Tokstad, f. på Tokstad på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,464 d. ca apr 1737
på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345,465 gravlagt 13 apr 1737 i Ringsaker
kirke.465 Gift345 Peder Pedersen Freng.
119. Ingeborg Nielsdtr. Bergseng, f. ca 1635 på Bergseng øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.478
122. Peder Pedersen Freng, (se samme person ovenfor # 116) f. 1649 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,490 d. på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.345 Gift 1679,345 Anne Gudbrandsdtr.
Korsviken.
Barn:
61.
i Marthe Pedersdtr. Freng, f. 1679 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345 d.
1734 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.227 Hun giftet seg med Haakon Olsen.
58.
ii Peder Pedersen Freng, f. ca 1680 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345 d. ca
mar 1765 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345,325 gravlagt 6 mar 1765 i
Ringsaker kirke.325 Gift345 Ragnhild Olsdtr. Tokstad.
iii Jon Pedersen Freng, f. ca 1684 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,491,345 d. 10
feb 1746 på Ravnum på Vingnes i Fåberg, Oppland,491 gravlagt 17 feb 1746 i Fåberg kirke.491
Ved begravelsen i 1746: Jon Peders. Rafnum, 62 aar.
(1) Gift492,493 Kari Sørensdtr. Halla, f. på Halla øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,446 d.
1727 på Furu på Vingnes i Fåberg, Oppland,493 skifte 29 des 1727 i Furu på Vingnes i Fåberg,
Oppland.493 (2) Gift etter 1727,180 Anne Madsdtr., f. ca 1769,494 d. 2 nov 1754 på Ravnum på
Vingnes i Fåberg, Oppland,494 gravlagt 10 nov 1754 i Fåberg kirke.494
Ved begravelsen i 1754: Anne Madsdtr. Rafnum, 85 aar.
iv Gunder Pedersen Freng, f. på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.345
39.
v Lisbeth Pedersdtr. Freng, f. på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.345 Gift370
Steffen Halvorsen Sortaasen.
123. Anne Gudbrandsdtr. Korsviken, (se samme person ovenfor # 117) f. 1650 på Korsviken på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,345 d. ca des 1742 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345,368 gravlagt 27
des 1742 i Ringsaker kirke.368
40
124. Einar Torgeirsen Mæhlum, f. 1624 på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,560 folketelling
15 mar 1666 på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,561,468 d. 1672 på Mæhlum nordre på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark.560
1666: No. 98 Mælum, Oppsidder Einer 40 aar
Bruker av Mæhlum nordre på Brøttum fra 1652
Han giftet seg med Marit Olsdtr. By.
Barn:
i Jon Einarsen Mæhlum, f. ca 1659 på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,467
folketelling 15 mar 1666 på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.561,468
1666: No 98 Mælum, Sønner Joen Einersøn er 5 år
Til Grythe på Biri
ii Oluf Einarsen Mæhlum, f. ca 1660 på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,467
folketelling 15 mar 1666 på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.561,468
1664: No 98 Mælum, Sønner Oluf Einersøn er 4 aar
62.
iii Torger Einarsen Mæhlum, f. ca 1662 på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,467 folketelling 15 mar 1666 på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,468
d. ca 1708 på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.467 Han giftet seg med
Marthe Olsdtr. Kinde.
iv Ingeborg Einarsdtr. Mæhlum, f. på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.467
125. Marit Olsdtr. By, f. på By på Ring i Ringsaker, Hedmark,560 d. på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark.560
126. Ole Asbjørnsen Kinde, f. ca 1632 på Kinde øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,562 folketelling 15 mar
1666 på Kinde øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,468 d. på Kinde øvre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark.562
1666: No. 100 Kiende, Oppsidder Oluf som er Rytter, 34 aar
Bruker av Kinde øvre på Brøttum i 1666
Barn:
i Niels Olsen Kinde, f. ca 1668 på Kinde øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,562 d. ca mai
1737 på Kinde øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,563,564 gravlagt 12 mai 1737 i Brøttum
kirke.564
Ved begravelsen i 1737: Nils Kinde 69 aar
Gift563 Eli Gudbrandsdtr. Mæhlum, f. 1672 på Mæhlum søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,489 d. ca mai 1737 på Kinde øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,563,483 gravlagt 18
mai 1737 i Brøttum kirke.483
Ved begravelsen i 1737: Eli Kinde paa Brøttum 67 aar.
63.
ii Marthe Olsdtr. Kinde, f. på Kinde øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,482 d. på Mæhlum
nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.467 (1) Hun giftet seg med Torger Einarsen
Mæhlum. (2) Gift 1710,460 Hans Nilsen Hauknes.
iii Berthe Olsdtr. Kinde, f. ca 1676 på Kinde øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark, d. ca des
1738 på Ulven søndre (østre) på Ring i Ringsaker, Hedmark,565,360 gravlagt 2 jan 1739 i Brøttum
kirke.360
Ved begravelsen i 1739: Berthe Olsdatter Ulven 63 aar
Gift565 Mads Nilsen Ulven, f. 1662 på Ulven søndre (østre) på Ring i Ringsaker, Hedmark,565 d.
ca jan 1744 på Ulven søndre (østre) på Ring i Ringsaker, Hedmark,565,566 gravlagt 19 jan 1744 i
Brøttum kirke.566
Ved begravelsen i 1744: Mads Nielss, Ulvie, 89 aar.
iv Sigrid Olsdtr. Kinde, f. på Kinde øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.563 Gift557 Sven
Johnsen Freng, f. 1674 på Freng søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmrk,557 d. ca aug 1744 på
Freng søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmrk,557,566 gravlagt 10 aug 1744 i Ringsaker kirke.566
Ved begravelsen i 1744: Svend Jonss. Freng, 70 aar
Eier av Freng søndre fra 1708.
41
Anne Olsdtr. Kinde, f. på Kinde øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.563 Gift563 Peder L.
Bollerud, f. på Bollerud i Biri, Oppland.563
vi Ole Olsen Kinde, f. på Kinde øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.563
Til Hegge i Biri
vii Kari Olsdtr. Kinde, f. på Kinde øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.563
v
4. tipp-oldeforeldre
144. Kristoffer Haugen, f. 1584,442 folketelling 15 mar 1666 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,359 d. på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.442
1666: Hougen, Opsiddere Christopher hans fader 63 år
Barn:
96.
i Knut Kristoffersen Nordhaugen, f. 1619 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,442
folketelling 15 mar 1666 på Nordhaugen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.359
152. Steffen Berg, (se samme person ovenfor # 108) f. ca 1620 på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,451
d. før 1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.547,452 Gift451 Barbara Gudbrandsdtr..
Barn:
50.
i Amund Steffensen Berg, f. 1646 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,451
folketelling 1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,452 d. før 1718 på Berg nedre
på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.451 Han giftet seg med Ukjent.
ii Erik Steffensen Berg, f. 1650 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,451 folketelling
1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.458
iii Brynild Steffensen Berg, f. 1652 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,451
folketelling 1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.458
Eier begge Thorstad-gårdene ca 1709-1720
(1) Gift451 Kari Gudbrandsdtr., d. ca 1718 på Thorstad søndre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark.253
Ingen barn.
(2) Gift253 Anne Erlandsdtr. Hujordet, f. på Hujordet i Øyer, Oppland.253
76.
iv Halvor Steffensen Berg, f. 1653 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,451
folketelling 1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,458 d. på Sortåsen i Lismarka
i Ringsaker, Hedmark.451 Gift ca 1673,451 Gunhild Hansdtr..
54.
v Ole Steffensen Berg, f. 1658 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,317 folketelling
1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.458 Gift317 Anne Bjørnsdtr. Faareng.
vi Gudbrand Steffensen Berg, f. 1660 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,317
folketelling 1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.458
vii Gunhild Steffensdtr. Berg, f. ca 1662 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.317
Gift317 Jakob Pedersen, f. 1663,548,317 d. ca jul 1749 på Sortåsen i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,548,317 gravlagt 28 jul 1749 i Ringsaker kirke.548
Ved begravelsen i 1749: Jacob Peders. Svartaasen, 86.
153. Barbara Gudbrandsdtr., (se samme person ovenfor # 109) f. ca 1620 i Ringsaker, Hedmark,451
folketelling 1664 på Berg nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,458,452 d. på Berg nedre på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark.451
156. Peder Jonsen Ulven, f. 1608 på Ulven på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,490 d. på Freng midtre på Brøttum
i Ringsaker, Hedmark.490
Nevnt som bøxelmann på Freng i 1640 og 1664-66.
Gift490 Gudbjørg Pedersdtr. Freng.
Barn:
i Aaste Pedersdtr. Freng, f. 1640 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,490 d. på
Bergsengstuen på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.567 Gift567 Nils Nilsen Bergseng, f. ca 1640
42
ii
iii
iv
122.
v
vi
vii
på Bergseng øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,568 d. på Bergsengstuen på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark.567
Bruker av Håkenåsen til 1694, deretter Bergsengstuen.
Eli Pedersdtr. Freng, f. på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,490 d. på Båberg på
Veldre i Ringsaker, Hedmark.569 Gift569,490 Ole Hansen Baaberg, f. 1617 på Båberg på Veldre
i Ringsaker, Hedmark,490,569 d. 1704 på Båberg på Veldre i Ringsaker, Hedmark.569
Bruker av Båberg fra 1664.
Gjertrud Pedersdtr. Freng, f. 1645 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.490
Gift490 Peder Johnsen, d. ca 1726.490
Siri Pedersdtr. Freng, f. 1647 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,490 d. ca apr
1737 på Hauknes på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,549,551 gravlagt 23 apr 1737 i Ringsaker
kirke.551
Ved begravelsen i 1737: Ziri Persdatter Haagnæs - 90 aar
Gift550 Nils Pedersen Hauknes, f. 1637 på Hauknes på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,549 d.
1701 på Hauknes på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.549
Eier av Hauknes fra 1675.
Jon Pedersen Freng, f. 1648 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.490
Peder Pedersen Freng, f. 1649 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,490 d. på
Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.345 Gift 1679,345 Anne Gudbrandsdtr.
Korsviken.
Marthe Pedersdtr. Freng, f. på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.490
157. Gudbjørg Pedersdtr. Freng, f. på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,490 d. på Freng midtre på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark.490
158. Gudbrand Torkildsen Korsviken, f. 1636 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,227 d. på
Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.227
Barn:
123.
i Anne Gudbrandsdtr. Korsviken, f. 1650 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345
d. ca des 1742 på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,345,368 gravlagt 27 des 1742 i
Ringsaker kirke.368 Gift 1679,345 Peder Pedersen Freng.
160. Jens Hansen Langseth, f. ca 1605 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,180 folketelling 18 mar
1665 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,495 d. ca 1684 på Langseth nordre på Søre Ål i
Fåberg, Oppland.389,180
Ved manntallet i 1665: Oppsidere Jens Hansøn, 60 aar, Bruger 2 huder
Barn:
80.
i Kristen Jensen Langseth, f. ca 1652 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,180
folketelling 18 mar 1665 i Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,495 d. før 28 okt 1716
på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland.180 Gift før 1677,180 Kari Torkildsdtr.
Holen.
ii Peder Jensen Langseth, f. før 1660 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland.389,180
iii Hans Jensen Langseth, f. før 1670 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,389,180 d.
før 30 apr 1722 på Skikstad øvre på Nordre Ål i Fåberg , Oppland.180 Gift ca 1690,570,180 Anne
Mikkelsdtr. Havik, f. på Havik på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,570 d. på Skikstad øvre på
Nordre Ål i Fåberg , Oppland.180
iv Nils Jensen Langseth, f. før 1680 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland.389,180
v Sigrid Jensdtr. Langseth, f. før 1680 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland.389,180
vi Berit Jensdtr. Langseth, f. før 1680 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland.389,180
vii Gunhild Jensdtr. Langseth, f. før 1680 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland.389,180
162. Torkild Lukasen Holen, f. ca 1619 på Holen på Søre Ål i Fåberg, Oppland,180 folketelling 18 mar 1665 på
Holen på Søre Ål i Fåberg, Oppland.571
1665: Tørkil Lucassøn 46
43
81.
Barn:
i Kari Torkildsdtr. Holen, f. ca 1649 på Holen på Søre Ål i Fåberg, Oppland,180 d. ca feb 1735
på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,505,180 gravlagt 17 feb 1735 i Fåberg kirke.505
Gift før 1677,180 Kristen Jensen Langseth.
ii Mads Torkildsen Holen, f. ca 1653 på Holen på Søre Ål i Fåberg, Oppland,180 d. før 8 jun 1713
på Holen på Søre Ål i Fåberg, Oppland.180 Gift ca 1690,180 Marit Svendsdtr. Gurustad, f. ca
1655 på Skog (Gurustad) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180
iii Ole Torkildsen Holen, f. før 1660 på Holen på Søre Ål i Fåberg, Oppland.180
164. Engebret Pedersen Nordhove, f. ca 1610,180 folketelling 18 mar 1665 på Nordhove på Nordre Ål i Fåberg,
Oppland.506
1665: Oppsiddere Engebret Peders. 56
Barn:
82.
i Lars Engebretsen Nordhove, f. ca 1652 på Nordhove på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,180
folketelling 18 mar 1665 på Nordhove på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,506 d. ca 1728 på
Nordhove søndre på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180 Gift før 1680,180 Anne Svendsdtr.
Gurustad.
166. Svend Knutsen Gurustad, f. ca 1595,180 folketelling 18 mar 1665 på Skog (Gurustad) på Nordre Ål i
Fåberg, Oppland,555 d. ca 1674 på Skog (Gurustad) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180
1665: Gurrestad, 1 hud, 3 skind: Oppsidder Svend Knudson, 70 aar
Gift180 NN Ellingsdtr. Fagstad.
Barn:
i Knut Svendsen Gurustad, f. før 1639 på Skog (Gurustad) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,180
d. etter 1 aug 1721.180
ii Peder Svendsen Gurustad, f. ca 1649 på Skog (Gurustad) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,478
folketelling 18 mar 1665 på Skog (Gurustad) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland,555 d. ca 1725 på
Bergseng øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.478,180
1665: Gurrestad. Sønner Peder Svendson, 16
(1) Gift 1677,478,180 Elsebeth Larsdtr. Høvren, f. ca 1650 på Høvren i Øyer, Oppland.478,180 (2)
Gift ca 1682,478,180 Berthe Olsdtr. Tokstad, f. ca 1660 på Tokstad på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,464 d. 1727 på Bergseng øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.478
iii NN Svendsdtr. Gurustad, f. før 1650 på Skog (Gurustad) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180
Gift før 1674,180 Ole Nilsen Syverud.
iv Ole Svendsen Gurustad, f. før 1650 på Skog (Gurustad) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180
Gift før 1693,180 Eli Olsdtr..
v NN Svendsdtr. Gurustad, f. før 1650 på Skog (Gurustad) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180
Gift før 1670,180 Torgeir Haakonsen Ersgaard.
vi Elling Svendsen Gurustad, f. før 1650 på Skog (Gurustad) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180
vii NN Svendsdtr. Gurustad, f. før 1650 på Skog (Gurustad) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180
Gift før 1674,180 John Pedersen.
83.
viii Anne Svendsdtr. Gurustad, f. før 1655 på Skog (Gurustad) på Nordre Ål i Fåberg,
Oppland,180 d. på Nordhove søndre på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180 Gift før 1680,180 Lars
Engebretsen Nordhove.
ix Marit Svendsdtr. Gurustad, f. ca 1655 på Skog (Gurustad) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180
Gift ca 1690,180 Mads Torkildsen Holen, f. ca 1653 på Holen på Søre Ål i Fåberg, Oppland,180
d. før 8 jun 1713 på Holen på Søre Ål i Fåberg, Oppland.180
167. NN Ellingsdtr. Fagstad.
168. Syver Thomassen Skjeggestad, f. før 1590,180 d. før 1665 på Skikstad (Skjeggestad) på Nordre Ål i Fåberg,
Oppland.180 (1) Gift180 Ragnhild Torgeirsdtr., d. før 1612 på Skikstad (Skjeggestad) på Nordre Ål i
Fåberg, Oppland.180 (2) Gift ca 1612,180 Kari Johnsdtr. Øfstedal.
Barn med Kari Johnsdtr. Øfstedal:
44
i
ii
84.
iii
iv
v
vi
vii
viii
Thomas Syversen Skjeggestad, f. ca 1612 på Skikstad (Skjeggestad) på Nordre Ål i Fåberg,
Oppland,180 d. før 24 nov 1690 på Skikstad (Skjeggestad) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180
Gift180 Sigrid Halvorsdtr..
Kirsti Syversdtr. Skjeggestad, f. ca 1615 på Skikstad (Skjeggestad) på Nordre Ål i Fåberg,
Oppland,180 d. før 25 feb 1703 på Skalmstad på Hunder i Øyer, Oppland.180 Gift180 Torgeir
Bergersen Skalmstad.
Kristen Syversen Skjeggestad, f. ca 1630 på Skikstad (Skjeggestad) på Nordre Ål i Fåberg,
Oppland,180 folketelling 18 mar 1665 på Tråset på Stranda i Fåberg, Oppland.517
Ingeborg Syversdtr. Skjeggestad, f. på Skikstad (Skjeggestad) på Nordre Ål i Fåberg,
Oppland.180 Gift før 1661,180 Iver Akselsen Fagstad.
Thor Syversen Skjeggestad, f. før 1640 på Skikstad (Skjeggestad) på Nordre Ål i Fåberg,
Oppland.180
Anne Syversdtr. Skjeggestad, f. før 1650 på Skikstad (Skjeggestad) på Nordre Ål i Fåberg,
Oppland,180 d. på Reistad på Vingnes i Fåberg, Oppland.180 Gift180 Knut Olsen Reistad.
Sissel Syversdtr. Skjeggestad, f. før 1661 på Skikstad (Skjeggestad) på Nordre Ål i Fåberg,
Oppland,180 d. før 1707.180
Kari Syversdtr. Skjeggestad, f. før 1661 på Skikstad (Skjeggestad) på Nordre Ål i Fåberg,
Oppland.180 Hun giftet seg med Engebret Arnesen Skjellerud.
169. Kari Johnsdtr. Øfstedal, f. før 1590 på Øfstedal på Bakkene i Fåberg, Oppland,180 d. før 3 jan 1661 på
Skikstad (Skjeggestad) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180
174. Erik Kindlien, f. ca 1565,180 folketelling 18 mar 1665 på Kinnlien i Vingrom i Fåberg, Oppland.495
1665: Oppsidder Erick 100 aar
Barn:
87.
i Rønnaug Eriksdtr. Kindlien, f. før 1645 på Kinnlien i Vingrom i Fåberg, Oppland,180 d. før
1685 på Kinnlien i Vingrom i Fåberg, Oppland.180 Gift ca 1665,520,180 Jens Knutsen.
186. Rasmus Halvorsen Mæhlum, f. ca 1617,180 folketelling 18 mar 1665 på Mælum i Bakkene i Fåberg,
Oppland.506
1665: Mellum: Oppsidder Rasmus Haldors. 48 aar
Barn:
93.
i Synnøve Rasmusdtr. Mæhlum, f. ca 1656 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,180 d. ca
jan 1733 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland,540,180 gravlagt 19 jan 1733 i Fåberg kirke.540
Gift526,180 Halvor Pedersen.
ii Halvor Rasmussen Mæhlum, f. ca 1669 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland.180
188. Tore Johnsen Dahl, f. ca 1602 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland,506 folketelling 18 mar 1665 på Dal
øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland,506 d. ca 1684 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland,541 skifte 4 jul 1684
på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland.541
1665: Øffre-Dall, Oppsidder Thor Jonson, 63
Gift ca 1635,180 Birgitte Tollefsdtr..
Barn:
i Haagen Toresen Dahl, f. ca 1635 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland,541,506 folketelling
18 mar 1665 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland.506
1665: Øffre-Dall, Sønner Haagen Thorsøn, 30
I 1686 dimmitert etter å ha tjenestegjort i militære i 22 år.
ii Kirsti Toresdtr. Dahl, f. ca 1635 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland,541,180 d. ca feb 1695
på Jevne i Øyer, Oppland,572 gravlagt 3 mar 1695 i Øyer Kirke.572
Ved begravelsen i 1695: Kirsti Jonsd. Jeffne, 60
Gift 11 jul 1675 i Øyer Kirke,573 Erik Johnsen Jevne, f. ca 1649 på Jevne i Øyer, Oppland,574
d. ca jul 1712 på Jevne i Øyer, Oppland,574 gravlagt 24 jul 1712 i Øyer Kirke.574
Ved begravelsen i 1712: Erich Joensen Jefne, 63 aar.
45
94.
iii Iver Toresen Dahl, f. ca 1645 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland,541,180 d. ca 1704 på
Lien i Øyer, Oppland,575 skifte 10 apr 1704 på Lien i Øyer, Oppland.575 Forlovet 14 jul 1678 i
Øyer Kirke,576 Ingrid Bjørnsdtr. Lien, f. ca 1648 på Lien i Øyer, Oppland, d. ca jun 1717 på
Lien i Øyer, Oppland,577 gravlagt 13 jun 1717 på Øyer Kirke.577
Ved begravelsen i 1717: Ingri Biørnsd. Lien, 69 aar.
iv Tollef Toresen Dahl, f. ca 1651 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland,541,180 d. på Huse i
Rustadskogen i Fåberg, Oppland.578 Gift578 Marit Ellefsdtr. Huse, f. ca 1659 på Huse i
Rustadskogen i Fåberg, Oppland,578 d. 14 aug 1745 på Huse i Rustadskogen i Fåberg,
Oppland,544 gravlagt ca aug 1745 i Fåberg kirke.544
Ved begravelsen i 1745: Marit Ellefsdaatter Huuse, 86 aar.
v Anders Toresen Dahl, f. før 1665 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland,541,180 d. på Dal øvre
i Bakkene i Fåberg, Oppland.541 Gift før 1700,180,403 Aaste Kristoffersdtr. Korsrud.
vi Ole Toresen Dahl, f. før 1670 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland,541,180 d. 1699 på Lien
(Flifletlien) i Baklia i Fåberg, Oppland,579 skifte 24 nov 1699 på Lien (Flifletlien) i Baklia i
Fåberg, Oppland.579,580
Skifte etter han på Flifletlien 24 Nov 1699
Gift før 1690,180 Anne Flifletlien, f. ca 1653 på Lien (Flifletlien) i Baklia i Fåberg,
Oppland,581,180 d. ca jan 1730 på Lien (Flifletlien) i Baklia i Fåberg, Oppland,581 gravlagt 04 feb
1730 i Fåberg kirke.581
Ved begravelsen i 1730: Ole Liens hustrue, 77 aar gammel.
189. Birgitte Tollefsdtr., f. før 1620,180 d. på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland.
190. Kristoffer Ellingsen Korsrud, f. ca 1597,582 folketelling 18 mar 1665 på Korsrud i Rudsbygda i Fåberg,
Oppland,555 d. 1683 på Korsrud i Rudsbygda i Fåberg, Oppland,180,583 skifte 24 okt 1683 på Korsrud i
Rudsbygda i Fåberg, Oppland.546
1665: Kaars Ruud: Oppsidder Christopher Ellingsøn 68
Skifte etter han på Korsrud 24 Okt 1683
Barn:
i Sigrid Kristoffersdtr. Korsrud, f. på Korsrud i Rudsbygda i Fåberg, Oppland.546,180
ii Kirsti Kristoffersdtr. Korsrud, f. på Korsrud i Rudsbygda i Fåberg, Oppland,546,180 d. på
Ulland lille i Saksumsdalen i Fåberg, Oppland.584 Gift180,584 Bertel Kristensen Ulland, f. ca
1645 på Ulland lille i Saksumsdalen i Fåberg, Oppland,180,585 folketelling 18 mar 1665 på
Ulland lille i Saksumsdalen i Fåberg, Oppland,585 d. 1691,584 skifte 24 sep 1691 på Ulland lille i
Saksumsdalen i Fåberg, Oppland.584
1665: Lille Ulland: Sønner Bertel Christensen 20 aar.
iii Elling Kristoffersen Korsrud, f. ca 1647 på Korsrud i Rudsbygda i Fåberg, Oppland,555
folketelling 18 mar 1665 på Korsrud i Rudsbygda i Fåberg, Oppland,555 d. før 1683 på Korsrud
i Rudsbygda i Fåberg, Oppland.
1665: Kaars Ruud, Sønner Elling Christophersøn 18 aar
Ikke nevnt ved skiftet etter faren 24 okt 1683
iv Ole Kristoffersen Korsrud, f. ca 1649 på Korsrud i Rudsbygda i Fåberg, Oppland,586,546 d. ca
mar 1731 på Tråset nordre på Stranda i Fåberg. Oppland,587,180 gravlagt 23 mar 1731 i Fåberg
kirke,587 skifte 28 mai 1731 på Tråset på Stranda i Fåberg, Oppland.588
Ved begravelsen i 1731: Mand Ole Christophersen Traaset, 82 aar gammel
(1) Gift før 1701,588,180 Eli Iversdtr., d. ca 1703 på Tråset nordre på Stranda i Fåberg.
Oppland,589 skifte 3 nov 1703 på Tråset nordre på Stranda i Fåberg. Oppland.589
Det er sannsynlig at:
Marit Iversdtr. gift med Kristen Olsen på Ulland,
Sissel Iversdtr. gift med Ole Kristensen på søndre Tråseth og
Eli Iversdtr. gift med Ole Kristoffersen på nordre Tråseth
var søstre. Deres far Iver er ukjent.
(2) Gift etter 1703,588,180 Synnøve Christoffersdtr. Boleng, f. ca 1670 på Boleng i Vingrom i
Fåberg, Oppland,180 d. ca 1713 på Tråset nordre på Stranda i Fåberg. Oppland,590 skifte 12 feb
46
95.
1714 på Tråset nordre på Stranda i Fåberg. Oppland.590 (3) Gift etter 1713,180,588 Berit
Johannesdtr. Hovland, f. ca 1681 på Hovland i Saksumsdalen i Fåberg, Oppland,523,180 d. 9 aug
1758 på Tråset nordre på Stranda i Fåberg. Oppland,270 gravlagt 26 aug 1758 i Fåberg kirke.270
Ved begravelsen i 1759: Berit Johansdr. Traaset, 77 aar.
v Berthe Kristoffersdtr. Korsrud, f. på Korsrud i Rudsbygda i Fåberg, Oppland.546,180
vi Nils Kristoffersen Korsrud, f. før 1680 på Korsrud i Rudsbygda i Fåberg, Oppland.546,180
Gift180 Marthe Samuelsdtr. Kirkerud, f. på Kirkerud i Rudsbygda i Fåberg, Oppland.180
vii Aaste Kristoffersdtr. Korsrud, f. før 1683 på Korsrud i Rudsbygda i Fåberg, Oppland,180,546 d.
1718 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland,403 skifte 10 jun 1718 på Dal øvre i Bakkene i
Fåberg, Oppland.403 Gift før 1700,180,403 Anders Toresen Dahl.
viii Peder Kristoffersen Korsrud, f. før 1683 på Korsrud i Rudsbygda i Fåberg, Oppland,546,180 d.
1717 på Korsrud i Rudsbygda i Fåberg, Oppland,180,591 skifte 9 jun 1717 på Korsrud i
Rudsbygda i Fåberg, Oppland.591 Gift før 1700,180,591 Kari Olsdtr. Fougner, f. ca 1662 på
Fougner i Follebu i Østre Gausdal, oppland,180 d. ca mar 1737 på Korsrud i Rudsbygda i Fåberg,
Oppland,592 gravlagt 28 mar 1737 i Fåberg kirke.592
Ved begravelsen i 1737: Kari Korsrud, 75 aar.
236. Peder Eriksen Tokstad, f.553.
Nevnt som bruker av Tokstad på Brøttum i 1657
Barn:
118.
i Ole Pedersen Tokstad, f. 1624 på Tokstad på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,553 folketelling
1664 på Tokstad på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,554 d. på Tokstad på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark.553 Han giftet seg med Ingeborg Nielsdtr. Bergseng.
238. Nils Pedersen Bergseng, f. ca 1600,478 d. ca 1637 på Bergseng øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.568
Eier av Berseng på Brøttum i 1624 og 1644
Han giftet seg med Ragnhild Pedersdtr..
Barn:
i Peder Nilsen Bergseng, f. ca 1625 på Bergseng øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,478 d. ca
1660 på Bergseng øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.478
ii Gyda Nielsdtr. Bergseng, f. ca 1628 på Bergseng øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.478
Hun giftet seg med Nils Børstad, f. ca 1610 på Børstad i Vardal, Oppland,478 d. 1677,478
dødsårsak Drept.478
Knivdrept i 1677 av Gydas bror Jørgen.
iii Jørgen Nielsen Bergseng, f. 1633 på Bergseng på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,478 d. før
1882.478
Dømt for drap på svoger Nils Børstad i 1677
Ugift
119.
iv Ingeborg Nielsdtr. Bergseng, f. ca 1635 på Bergseng øvre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark.478 Hun giftet seg med Ole Pedersen Tokstad.
v Jens Nielsen Bergseng, f. 1635 på Bergseng øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,478 d. 1682
på Bergsengeie øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.593
Vanfør
239. Ragnhild Pedersdtr., f. ca 1600 i Ringsaker, Hedmark,478 d. 1663 på Bergseng på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark.478
248. Torgeir Amundsen Mæhlum, f. ca 1602,560 folketelling 15 mar 1666 på Mæhlum nordre på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,561,468 d. på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.
1666: No. 98 Mælum, Hans fader Torger er 62 aar
Barn:
124.
i Einar Torgeirsen Mæhlum, f. 1624 på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,560
folketelling 15 mar 1666 på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,561,468 d. 1672 på
Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.560 Han giftet seg med Marit Olsdtr. By.
47
ii
Hans Torgeirsen Mæhlum, f. på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.560
252. Asbjørn Olsen Lundgård, f. ca 1591 på Lundgård i Baklia i Fåberg, Oppland,562,180 folketelling 15 mar
1666 på Kinde øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,468 d. Etter 1666 på Kinde øvre på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark.562
1666: No. 100 Kiende, Hans fader Asbiørn er 75 aar
Gift ca 1630,180 Marthe Jonsdtr..
Barn:
126.
i Ole Asbjørnsen Kinde, f. ca 1632 på Kinde øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,562
folketelling 15 mar 1666 på Kinde øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,468 d. på Kinde øvre
på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.562
ii Ingeborg Asbjørnsdtr. Kinde, f. på Kinde øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.562 Gift562
Halvor Jensen Vesterlien.
iii Ingrid Asbjørnsdtr. Kinde, f. på Kinde øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.562 Gift366
Erik Pedersen Afseth.
253. Marthe Jonsdtr., d. ca 1666 på Kinde øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.562
5. tipp-oldeforeldre
312. Jon Syversen Ulven, d. på Ulven på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.594
Betalte landskatt 1612 og bygningsskatt 1622-24 på Ulven på Brøttum
Barn:
156.
i Peder Jonsen Ulven, f. 1608 på Ulven på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,490 d. på Freng midtre
på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.490 Gift490 Gudbjørg Pedersdtr. Freng.
ii Syver Jonsen Ulven, f. 1613 på Ulven på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.
314. Peder Freng, d. på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.490
Bodde på Freng midtre i 1612 og 1636
Barn:
157.
i Gudbjørg Pedersdtr. Freng, f. på Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,490 d. på
Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.490 Gift490 Peder Jonsen Ulven.
ii Guri Pedersdtr. Freng, f. i Freng midtre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.
316. Torkild Korsviken, f. ca 1602,595 d. på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.595
Bodde på Korsviken i 1665
Barn:
i Kristen Torkildsen Korsviken, f. 1632 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.227
158.
ii Gudbrand Torkildsen Korsviken, f. 1636 på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,227
d. på Korsviken på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.227
320. Hans Torgeirsen Langseth, f. før 1590 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,180 d. på Langseth
nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland.180
Barn:
160.
i Jens Hansen Langseth, f. ca 1605 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,180
folketelling 18 mar 1665 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,495 d. ca 1684 på
Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland.389,180
ii Ragnhild Hansdtr. Langseth, f. før 1650 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland.180
324. Lucas Holen, f. før 1600,180 d. på Holen på Søre Ål i Fåberg, Oppland.180
Barn:
162.
i Torkild Lukasen Holen, f. ca 1619 på Holen på Søre Ål i Fåberg, Oppland,180 folketelling 18
mar 1665 på Holen på Søre Ål i Fåberg, Oppland.571
48
332. Knut Gurustad, f. før 1575,180 d. på Skog (Gurustad) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180
Leilending på Gurustad i 1624
Barn:
166.
i Svend Knutsen Gurustad, f. ca 1595,180 folketelling 18 mar 1665 på Skog (Gurustad) på
Nordre Ål i Fåberg, Oppland,555 d. ca 1674 på Skog (Gurustad) på Nordre Ål i Fåberg,
Oppland.180 Gift180 NN Ellingsdtr. Fagstad.
334. Elling Torgeirsen, f. før 1600,180 d. på Fagstad på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180
Leilending på Fagstad 1622-1635
Gift før 1622,180 Lene.
Barn:
167.
i NN Ellingsdtr. Fagstad. Gift180 Svend Knutsen Gurustad.
335. Lene, f. før 1600,180 d. på Fagstad på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180 (1) Gift før 1605,180 Aksel Fagstad,
d. på Fagstad på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180 (2) Gift før 1622,180 Elling Torgeirsen.
336. Thomas Skjeggestad, f. før 1560.180
Barn:
168.
i Syver Thomassen Skjeggestad, f. før 1590,180 d. før 1665 på Skikstad (Skjeggestad) på Nordre
Ål i Fåberg, Oppland.180 (1) Gift180 Ragnhild Torgeirsdtr.. (2) Gift ca 1612,180 Kari
Johnsdtr. Øfstedal.
ii Ole Thomassen Skjeggestad, f. før 1600.180
338. John Øfstedal, d. ca 1629 på Øfstedal på Bakkene i Fåberg, Oppland.180
Barn:
169.
i Kari Johnsdtr. Øfstedal, f. før 1590 på Øfstedal på Bakkene i Fåberg, Oppland,180 d. før 3 jan
1661 på Skikstad (Skjeggestad) på Nordre Ål i Fåberg, Oppland.180 Gift ca 1612,180 Syver
Thomassen Skjeggestad.
ii Arne Johnsen Øfstedal, f. ca 1595 på Øfstedal på Bakkene i Fåberg, Oppland.180
iii Kirsten Johnsdtr. Øfstedal, f. før 1600 på Øfstedal på Bakkene i Fåberg, Oppland.180 Gift180
Ole Øfstedal.
iv NN Johnsdtr. Øfstedal, f. før 1610 på Øfstedal på Bakkene i Fåberg, Oppland.180 Gift180
Arne Fliflet.
372. Halvor Mæhlum, f. før 1600,180 bosted 1621 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland.180
Bosatt på Mæhlum i 1621
Gift før 1617,180 Karen.
Barn:
186.
i Rasmus Halvorsen Mæhlum, f. ca 1617,180 folketelling 18 mar 1665 på Mælum i Bakkene i
Fåberg, Oppland.506
ii Hans Halvorsen Mæhlum, f. ca 1618 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland.180
iii Kirsti Halvorsdtr. Mæhlum, f. før 1645 på Mælum i Bakkene i Fåberg, Oppland.180 (1) Gift
før 1660,180 Peder Gundersen Røine, bosted på Røyne i Vingrom i Fåberg, Oppland.180 (2)
Gift180 Mikkel Olsen Lundgaard, f. ca 1638 på Lundgård i Baklia i Fåberg, Oppland.180
373. Karen, f. før 1600.180
376. John Thorsen Dahl, d. før 1665 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland.180
Barn:
188.
i Tore Johnsen Dahl, f. ca 1602 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland,506 folketelling 18 mar
1665 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland,506 d. ca 1684 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg,
Oppland,541 skifte 4 jul 1684 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland.541 Gift ca 1635,180
Birgitte Tollefsdtr..
ii Peder Jonsen Dahl, f. ca 1623 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland.180
49
476. Peder Bergseng, d. ca 1610 på Bergseng på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.568 Han giftet seg med Giøe
Bergseng.
Barn:
238.
i Nils Pedersen Bergseng, f. ca 1600,478 d. ca 1637 på Bergseng øvre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark.568 Han giftet seg med Ragnhild Pedersdtr..
477. Giøe Bergseng, d. på Bergseng på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.568
504. Ole Lundgård, bosted på Lundgård i Baklia i Fåberg, Oppland.180
Barn:
i Ole Olsen Lundgård, f. ca 1575 på Lundgård i Baklia i Fåberg, Oppland,517 folketelling 18
mar 1665 på Lundgård i Baklia i Fåberg, Oppland,517 d. etter 1665 på Lundgård i Baklia i
Fåberg, Oppland.517
1664: Lundgaard, Opsidder Oluff Oluffsen 90 aar er blind.
ii Harald Olsen Lundgaard, f. på Lundgård i Baklia i Fåberg, Oppland.180
252.
iii Asbjørn Olsen Lundgård, f. ca 1591 på Lundgård i Baklia i Fåberg, Oppland,562,180
folketelling 15 mar 1666 på Kinde øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,468 d. Etter 1666 på
Kinde øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.562 Gift ca 1630,180 Marthe Jonsdtr..
6. tipp-oldeforeldre
640. Torgeir Langseth, f. før 1565.180
Barn:
i Jens Torgeirsen Langseth, f. ca 1585 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland.180
320.
ii Hans Torgeirsen Langseth, f. før 1590 på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland,180 d.
på Langseth nordre på Søre Ål i Fåberg, Oppland.180
752. Tord Bø, bosted 1593 på Bø i Ringebu, Oppland.180
På Bø i Ringebu i 1593
Barn:
376.
i John Thorsen Dahl, d. før 1665 på Dal øvre i Bakkene i Fåberg, Oppland.180
50
INDEKS
Afseth
Anne Kristoffersdtr. (f. 1716), 22
Elling Kristoffersen (ca 1720-ca 1777), 15, 22,
23
Erik Pedersen, 48
Knut Kristoffersen, 22
Kristoffer Kristoffersen (ca 1701-ca 1777), 22
NN Kristoffersen (d. før 1743), 22
Alm
Anne Monsdtr. (ca 1736-1822), 14, 20
Arne Monsen (f. ca 1750), 21
Even Larsen (1832-1911), 3
Ingeborg Monsdtr. (f. ca 1745), 21
Kari Monsdtr., 21
Kari Monsdtr. (ca 1752-ca 1756), 21
Kristen Monsen (f. ca 1741), 21
Lars Monsen (f. ca 1752), 21
Lars Paulsen (ca 1713-ca 1773), 30
Mari Monsdtr. (f. ca 1747), 21
Ole Monsen (f. ca 1743), 21
Peder Monsen (ca 1738-før 1801), 13, 20, 22
Ragnhild Monsdtr. (f. 1734), 20
Almseie
Ingeborg Pedersdtr. (f. ca 1767), 14
Kari Pedersdtr. (f. ca 1764), 7, 9, 13
Mons Pedersen (f. ca 1769), 14
Ole Pedersen (ca 1772-1853), 14
Amundsdtr.
Berthe (f. ca 1655), 39
Sidsel, 29
Andersdtr.
Anne, 1, 2
Kirsti (1662-ett 1737), 27, 31, 37
Arnesdtr.
Ingjerd (ca 1737-1806), 17
Baaberg
Ole Hansen (1617-1704), 43
Baadshaugen
Anne Pedersdtr. (ca 1804-1842), 4
Baardseth
Berthe Bottolfsdtr. (ca 1738-1822), 21
Bakke
Brynhild Hansdtr., 24
Berg
Amund Steffensen (1646-før 1718), 28, 38, 39, 42
Anders Larsen, 28
Anne Amundsdtr. (1699-ca 1783), 28, 29
Barbro Amundsdtr. (1701-ca 1777), 28, 29
Brynild Steffensen (f. 1652), 38, 39, 43
Dorthe Amundsdtr. (f. 1695), 28
Erik Steffensen (f. 1650), 38, 39, 43
Gudbrand Steffensen (f. 1660), 38, 39, 43
Gunhild Steffensdtr. (f. ca 1662), 38, 39, 43
Halvor Steffensen (f. 1653), 31, 38, 39, 43
Hans Amundsen (f. 1686), 28
Inger Amundsdtr. (1702-ca 1779), 18, 19, 27,
28, 29
Kari Amundsdtr. (f. 1697), 28, 29
Lars Andersen, 29
Magnhild Olsdtr. (1696-ca 1765), 19, 20, 29
Ole Steffensen (f. 1658), 29, 38, 39, 43
Sissel Amundsdtr. (f. 1693), 28
Steffen (ca 1620-før 1664), 38, 39, 42
Steffen Amundsen (f. 1684), 28
Svend Andersen, 29
Thorstein Amundsen (f. 1688), 28
Tore Amundsen (f. 1690), 28
Bergseng
Giøe, 50
Gyda Nielsdtr. (f. ca 1628), 48
Ingeborg Nielsdtr. (f. ca 1635), 40, 41, 48
Jens Nielsen (1635-1682), 48
Jørgen Nielsen (1633-før 1882), 48
Nils Nilsen (f. ca 1640), 43
Nils Pedersen (ca 1600-ca 1637), 48, 50
Peder (d. ca 1610), 50
Peder Nilsen (ca 1625-ca 1660), 48
Siri Pedersdtr. (f. ca 1691), 33
Besserud
Rasmus Olsen (ca 1690-1765), 37
Boleng
Synnøve Christoffersdtr. (ca 1670-ca 1713), 47
Bollerud
Peder L., 42
Borkerud
Sidsel Andersdtr. (f. 1838), 1, 2
Brattberg
Jakob Johansen, 35
Brenden
Sissel Larsdtr. (1811-1888), 9
Buraas
Lars Olsen (1685-ca 1743), 27
By
Mads Larsen (ca 1712-ca 1743), 31
Marit Olsdtr., 41, 48
Bø
Tord, 51
Børstad
Nils (ca 1610-1677), 48
Copler
Boel Jørgensdtr. (ca 1691-ca 1762), 34
Dahl
51
Anders Toresen (f. før 1665), 37, 46, 47
Anne Andersdtr. (ca 1698-1779), 24, 27, 36, 37
Berit Andersdtr. (ca 1700-ca 1725), 37
Haagen Toresen (f. ca 1635), 46
Iver Toresen (ca 1645-ca 1704), 46
John Thorsen (d. før 1665), 50, 51
Kirsti Andersdtr. (ca 1687-1764), 37
Kirsti Toresdtr. (ca 1635-ca 1695), 46
Kristoffer Andersen (ca 1695-1745), 37
Margrethe Arnesdtr. (ca 1693-1764), 36
Ole Toresen (før 1670-1699), 46
Peder Jonsen (f. ca 1623), 50
Tollef Toresen (f. ca 1651), 46
Tore Johnsen (ca 1602-ca 1684), 46, 50
Dallerud
Kristen, 40
Ellingsdtr.
Ingeborg (1683-ca 1743), 22, 31, 38
Engebretsen
Lars (ca 1730-1797), 17
Ersgaard
Torgeir Haakonsen, 45
Faareng
Anne Bjørnsdtr. (f. ca 1665), 29, 38, 39, 43
Bjørn, 39
Gulbrand Bjørnsen, 39
Guro Bjørnsdtr., 39
Ingeborg Bjørnsdtr., 39
Lars Bjørnsen, 39
Ole Bjørnsen, 39
Fagstad
Aksel, 49
Iver Akselsen, 45
NN Ellingsdtr., 45, 49
Farlibakken
Amund Engebretsen (1815-1896), 6
Feiring
Antonette Børresdtr. (1841-1927), 1, 2
Fliflet
Arne, 50
Flifletlien
Anne (ca 1653-ca 1730), 46
Flugstad
Anne Gudmundsdtr., 33
Fougner
Kari Olsdtr. (ca 1662-ca 1737), 47
Freng
Aaste Pedersdtr. (f. 1640), 43
Eli Pedersdtr., 43
Gjertrud Pedersdtr. (f. 1645), 43
Gudbjørg Pedersdtr., 43, 44, 49
Gudbjørg Pedersdtr. (ca 1716-ca 1788), 30
Gunder Pedersen, 32, 40, 41
Guri Pedersdtr., 49
Ingeborg Pedersdtr. (ca 1711-ca 1796), 20, 21,
30
Jon Pedersen (ca 1684-1746), 32, 40, 41
Jon Pedersen (f. 1648), 43
Lisbeth Pedersdtr., 23, 31, 32, 40, 41
Mari Pedersdtr. (f. 1707), 29
Marthe Pedersdtr., 43
Marthe Pedersdtr. (1679-1734), 30, 32, 40, 41
NN Johnsdtr., 40
Peder, 49
Peder Pedersen (ca 1680-ca 1765), 29, 32, 40,
41
Peder Pedersen (f. 1649), 32, 40, 41, 43, 44
Siri Pedersdtr. (1647-ca 1737), 38, 43
Sven Johnsen (1674-ca 1744), 42
Sven Johnsen (ca 1744-før 1785), 21
Frengeie
Lars Eriksen (ca 1720-1749), 20
Gaustum
Ole Bentsen (ca 1719-1781), 25
Graupe
Janniken Knutsdtr. (f. 1832), 4
Grønvolden
Anne Knudsdtr. (f. ca 1744), 19
Berthe Knudsdtr. (ca 1729-ca 1757), 18
Gudbrand Knutsen (ca 1738-ca 1801), 12, 19,
20
Kari Knudsdtr. (ca 1731-ca 1754), 18
Kirsti Knudsdtr., 19
Marthe Knudsdtr. (ca 1735-ca 1807), 18
Mikkel Knudsen (f. 1734), 18
Ole Knudsen (ca 1740-ca 1752), 19
Peder Knudsen (f. ca 1746), 19
Gudbrandsdtr.
Barbara (f. ca 1620), 38, 39, 42, 43
Kari (d. ca 1718), 38, 39, 43
Gurustad
Anne Svendsdtr. (f. før 1655), 34, 44, 45
Elling Svendsen (f. før 1650), 45
Henning Syversen (ca 1671-1751), 37
Johannes Olsen (ca 1722-1794), 26
Knut (f. før 1575), 49
Knut Svendsen (før 1639-ett 1721), 45
Marit Svendsdtr. (f. ca 1655), 44, 45
NN Svendsdtr. (f. før 1650), 45
Ole Svendsen (f. før 1650), 45
Peder Svendsen (ca 1649-ca 1725), 40, 45
Svend Knutsen (ca 1595-ca 1674), 44, 49
Hage
Syver Gundersen (ca 1710-1793), 24
Halla
Anne Sørensdtr. (ca 1698-ca 1759), 32
Berthe Pedersdtr. (1707-ca 1786), 28, 33
Eli Sørensdtr. (1680-1733), 27
52
Kari Sørensdtr. (d. 1727), 32, 40, 41
Marthe Pedersdtr. (f. 1710), 28
Ole Torkildsen (f. ca 1737), 15
Peder Sørensen (1679-ca 1737), 27
Halvorsdtr.
Marthe (1682-ca 1742), 28
Sigrid, 45
Halvorsen
Kristen (ca 1669-1763), 33
Ole, 19
Hansdtr.
Gunhild, 31, 32, 38, 39, 43
Marthe (1713-ca 1792), 23
Hansen
Peder (1722-ca 1773), 23
Haugen
Kristoffer (f. 1584), 42
Haugsløkken
Berthe Knutsdtr. (ca 1807-1849), 8
Eli Knutsdtr. (ca 1801-1886), 7
Gudbrand Knutsen (ca 1804-1883), 8
Marthe Knutsdtr. (1810-1893), 1, 3, 5, 9
Ole Knutsen (1812-1899), 9
Peder Knutsen (ca 1798-1866), 7
Hauknes
Engebret Pedersen (1714-ca 1767), 31
Hans Nilsen (ca 1670-ca 1737), 31, 42
John Nilsen (1667-1717), 40
John Pedersen (f. 1640), 38
Markus Pedersen (f. 1636), 38
Nils Pedersen (1637-1701), 38, 43
NN Pedersdtr. (f. ca 1635), 38
Ole Pedersen (f. 1645), 39
Peder (ca 1607-1675), 38
Søren Pedersen (ca 1658-1712), 39
Tollef Pedersen (f. 1650), 29, 39
Havik
Anne Mikkelsdtr., 44
Dorthe Amundsdtr. (f. 1751), 16
Holen
Kari Torkildsdtr. (ca 1649-ca 1735), 32, 33, 44
Lucas (f. før 1600), 49
Mads Torkildsen (ca 1653-før 1713), 44, 45
Ole Torkildsen (f. før 1660), 44
Torkild Lukasen (f. ca 1619), 44, 49
Holme
Berit Syversdtr. (ca 1708-1788), 16, 18, 23, 24
Ole Eriksen (ca 1733-1765), 26
Ole Thorsen, 24, 35
Horn
Ingeborg Haagensdtr. (ca 1740-1826), 25
Hov
Peder Olsen, 35
Hovesveen
Kari Larsdtr. (ca 1692-ca 1764), 36
Hovland
Berit Johannesdtr. (ca 1681-1758), 47
Goen Johannesen (ca 1686-1747), 36
Hujordet
Anne Erlandsdtr., 38, 39, 43
Huse
Marit Ellefsdtr. (ca 1659-1745), 46
Høstmælingen
Eli Asbjørnsdtr., 33
Høvren
Elsebeth Larsdtr. (f. ca 1650), 45
Iversdtr.
Eli (d. ca 1703), 47
Sissel (d. ca 1717), 35
Iversen
Brynjulf (1728-1809), 20
Jakobsen
Mikkel, 29
Jensdtr.
Lisbeth (ca 1709-1794), 33
Sissel, 35
Jensen
Jens (f. 1822), 5
Jevne
Erik Johnsen (ca 1649-ca 1712), 46
Johnsen
Ole, 29
Peder (d. ca 1726), 43
Jonsdtr.
Marthe (d. ca 1666), 48, 51
Jonstuen
Arne Johnsen (ca 1735-ca 1781), 14, 20
Inger Johnsdtr. (f. ca 1742), 15
John Arnesen (ca 1694-ca 1776), 14
Malene Johnsdtr. (f. ca 1736), 14
Nils Johnsen (ca 1745-ca 1794), 9, 15
Rønnaug Johnsdtr. (f. ca 1739), 15
Sofie Johnsdtr., 15
Jørgensborg
Ingeborg Olsdtr. (f. ca 1806), 4
Jørgen Thorsteinsen, 15
Karen (f. før 1600), 50
Kinde
Anne Olsdtr., 42
Anne Steffensdtr. (1720-ca 1742), 23
Berthe Olsdtr. (ca 1676-ca 1738), 42
Eli Steffensdtr. (1717-ca 1797), 23
Gunhild Steffensdtr. (1723-ca 1783), 23
Halvor Steffensen (ca 1716-ca 1796), 23
Ingeborg Asbjørnsdtr., 48
Ingrid Asbjørnsdtr., 48
Kari Olsdtr., 42
Kari Steffensdtr. (ca 1718-ca 1800), 15, 16, 22,
53
23
Marthe Olsdtr., 30, 31, 41, 42
Niels Olsen (ca 1668-ca 1737), 42
Ole Asbjørnsen (f. ca 1632), 42, 48
Ole Olsen, 42
Sigrid Olsdtr., 42
Syver Steffensen (1725-ca 1764), 23
Kindlien
Erik (f. ca 1565), 46
Erik Jensen (ca 1664-ca 1740), 35
Ingrid Jensdtr. (ca 1667-ca 1735), 35
Kari Jensdtr. (ca 1666-1753), 35
Marit Jensdtr. (ca 1672-ca 1732), 24, 35
Ole Jensen (f. ca 1675), 35
Peder Jensen (f. ca 1685), 35
Rønnaug Eriksdtr. (før 1645-før 1685), 35, 36, 46
Rønnaug Jensdtr. (ca 1691-ca 1741), 35
Kirkerud
Marthe Samuelsdtr., 47
Knetten
Barbro Pedersdtr. (f. ca 1736), 20
Eli Pedersdtr. (ca 1739-Ett 1812), 13, 19, 20
Mari Pedersdtr. (f. ca 1727), 20
Ole Pedersen (f. 1725), 19
Tollef Pedersen (f. 1720), 19
Knutsdtr.
Eli (ca 1796-ca 1797), 7
Kirsti (ca 1691-1753), 34
Knutsen
Jens (ca 1650-ca 1720), 35, 46
Korsrud
Aaste Kristoffersdtr. (før 1683-1718), 37, 46, 47
Berthe Kristoffersdtr., 47
Elling Kristoffersen (ca 1647-før 1683), 47
Kirsti Kristoffersdtr., 47
Kristoffer Ellingsen (ca 1597-1683), 47
Nils Kristoffersen (f. før 1680), 47
Ole Kristoffersen (ca 1649-ca 1731), 47
Peder Kristoffersen (før 1683-1717), 47
Sigrid Kristoffersdtr., 47
Korsviken
Anne Gudbrandsdtr. (1650-ca 1742), 32, 40, 41,
43, 44
Gudbrand Torkildsen (f. 1636), 44, 49
Haakon Olsen (f. ca 1738), 22
John Haakonsen (f. 1719), 30
Kristen Torkildsen (f. 1632), 49
Lars Haakonsen (f. 1717), 30
Marthe Olsdtr. (ca 1740-ca 1741), 22
Marthe Olsdtr. (f. ca 1742), 13, 14, 20, 22
Ole Haakonsen (1711-ca 1788), 21, 30, 31
Peder Haakonsen (f. 1714), 30
Torgeir Olsen (ca 1736-1807), 21
Torkild (f. ca 1602), 49
Kristensdtr.
Berthe (f. ca 1730), 19
Kristensen
Mons (1691-ca 1780), 22
Kulperud
Erik Nilssen (ca 1793-1880), 3
Kval
Halvor Halvorsen, 35
Langseth
Anne Kristensdtr. (1749-1755), 17
Berit Jensdtr. (f. før 1680), 44
Gunhild Jensdtr. (f. før 1680), 44
Guro Kristensdtr. (f. 1699), 33
Hans Jensen (før 1670-før 1722), 44
Hans Torgeirsen (f. før 1590), 49, 51
Jens Hansen (ca 1605-ca 1684), 44, 49
Jens Kristensen (ca 1688-1783), 33
Jens Torgeirsen (f. ca 1585), 51
Kari Kristensdtr. (ca 1739-ca 1739), 17
Kari Kristensdtr. (ca 1740-1804), 17
Kari Pedersdtr. (ca 1719-1809), 24
Kristen Jensen (ca 1652-før 1716), 32, 44
Kristen Kristensen (1748-1748), 17
Kristen Kristensen (ca 1684-ca 1736), 33
Kristen Kristensen (ca 1734-ca 1734), 17
Kristen Pedersen (ca 1710-1772), 16, 23, 24
Lars Kristensen (1745-1794), 17
Lars Kristensen (ca 1696-1789), 33
Marit Kristensdtr. (f. ca 1735), 17
Marit Kristensdtr. (f. ca 1743), 17, 26
Nils Jensen (f. før 1680), 44
Ole Kristensen (1752-ca 1791), 11, 12, 17, 18
Ole Kristensen (ca 1678-1775), 33
Ole Pedersen (ca 1717-1782), 24
Peder Jensen (f. før 1660), 44
Peder Kristensen (ca 1681-1746), 23, 33, 34
Peder Kristensen (ca 1732-1795), 16
Peder Pedersen (f. ca 1723), 24
Ragnhild Hansdtr. (f. før 1650), 49
Sigrid Jensdtr. (f. før 1680), 44
Sissel Kristensdtr. (ca 1677-1771), 33
Syver Kristensen (ca 1736-1804), 17
Torgeir (f. før 1565), 51
Torkild Kristensen (ca 1682-ca 1769), 28, 33
Larsen
Andreas (1831-1913), 2
Lene (f. før 1600), 49
Lien
Anne Lisbeth Pedersdtr. (ca 1735-1812), 25
Ingrid Bjørnsdtr. (ca 1648-ca 1717), 46
Nils Amundsen, 35
Lier
Anne Monsdtr. (ca 1710-ca 1792), 21, 30
Lohnbakken
54
Halvor Sørensen (ca 1761-1831), 10
Lundgaard
Harald Olsen, 50
Mikkel Olsen (f. ca 1638), 50
Lundgård
Asbjørn Olsen (ca 1591-Ett 1666), 48, 51
Ole, 50
Ole Olsen (ca 1575-ett 1665), 50
Madsdtr.
Anne (ca 1769-1754), 32, 40, 41
Markerud
Even Kristiansen (1822-1898), 5
Messenlien
Gullov Nilsdtr. (ca 1712-ca 1794), 23
Moenbakken
Marthe Amundsdtr. (ca 1757-1832), 13
Monsdtr.
Anne (ca 1771-1853), 14
Mæhlum
Anders Olsen (ca 1737-1768), 26
Anne Torgersdtr. (ca 1700-ca 1767), 30
Berit Olsdtr. (ca 1734-1808), 26
Berthe Torgersdtr. (f. 1707), 31
Einar Torgeirsen (1624-1672), 41, 48
Eli Gudbrandsdtr. (1672-ca 1737), 42
Gudbrand Evensen (ca 1802-1854), 8
Halvor (f. før 1600), 50
Halvor Olsen (ca 1727-1812), 25
Halvor Rasmussen (f. ca 1669), 46
Hans Halvorsen (f. ca 1618), 50
Hans Torgeirsen, 48
Ingeborg Einarsdtr., 41
Ingeborg Torgersdtr. (d. før 1756), 21, 22, 30, 31
Jon Einarsen (f. ca 1659), 41
Kari Olsdtr. (ca 1731-1813), 26
Kirsti Halvorsdtr. (ca 1693-ca 1787), 36
Kirsti Halvorsdtr. (f. før 1645), 50
Kristen Olsen (f. ca 1738), 17, 26
Lisbeth Gudbrandsdtr. (1706-ca 1742), 32
Marit Halvorsdtr. (d. 1729), 36
Marit Olsdtr. (ca 1725-1798), 25
Marthe Torgersdtr. (ca 1699-1767), 30
Ole Halvorsen (ca 1686-1768), 24, 36, 37
Oluf Einarsen (f. ca 1660), 41
Peder Halvorsen (ca 1688-ca 1738), 36
Peder Olsen (f. ca 1740), 26
Rasmus Halvorsen (ca 1695-ca 1776), 36
Rasmus Halvorsen (f. ca 1617), 46, 50
Synnøve Olsdtr. (ca 1718-1806), 24
Synnøve Rasmusdtr. (ca 1656-ca 1733), 36, 37,
46
Tore Olsen (ca 1730-1786), 25
Torgeir Amundsen (f. ca 1602), 48
Torger Einarsen (ca 1662-ca 1708), 30, 31, 41,
42
Mælum
Aaste Olsdtr. (ca 1722-1755), 18, 25
Kari Halvorsdtr. (1750-1823), 11, 12, 17, 18
Nilsen
Johannes (ca 1724-1820), 25
Nordhaugen
Eli Mikkelsdtr., 27
Håkon Knutsen (f. 1657), 31, 37
Knut Kristoffersen (f. 1619), 31, 37, 42
Knut Mikkelsen (ca 1702-ca 1780), 18, 27, 28,
29
Kristoffer Knutsen (1665-ca 1739), 22, 31, 37
Kristoffer Mikkelsen (d. før 1730), 27
Mikkel Knutsen (1661-før 1707), 27, 31, 37
Peder Pedersen (f. ca 1749), 15
Verner Mikkelsen, 27
Nordhove
Engebret Larsen (f. før 1690), 34
Engebret Pedersen (f. ca 1610), 44
Gjertrud Larsdtr. (ca 1681-ca 1741), 34
Kari Larsdtr. (ca 1680-1747), 23, 24, 33, 34
Lars Engebretsen (ca 1652-ca 1728), 33, 44, 45
Lars Larsen (ca 1680-ca 1762), 34
Mari Larsdtr. (ca 1685-1768), 34
Ole Larsen (før 1695-før 1720), 34
Peder Larsen (ca 1672-ca 1742), 34
Nordlien
Ole Eriksen (1722-1798), 23
Olasveen
Nils Pedersen (1747-1820), 19
Ole Larsen (1849-1879), 2
Olsdatter
Gjertrud, 26
Olsdtr.
Anne, 26
Anne (f. 1781), 12
Eli, 45
Olsen
Arne (ca 1793-1884), 7
Haakon (1666-ca 1738), 30, 32, 40, 41
Iver, 20
Onsum
Berthe Kristensdtr. (1769-1854), 10
Sissel Amundsdtr. (ca 1697-1752), 37
Paulsen
Mikkel (f. 1644), 38
Pedersdtr.
Ragnhild (ca 1600-1663), 48, 50
Pedersen
Halvor (d. ca 1719), 36, 46
Halvor (f. ca 1727), 18, 25
Jakob (1663-ca 1749), 38, 39, 43
John, 45
55
Puttenberg
Berthe Syversdtr. (1815-1893), 4
Reistad
Berit Larsdtr., 33
Jakob Olsen, 36
Knut Olsen, 45
Rindal
Anne Haldorsdtr. (ca 1683-ca 1743), 35
Roen
Marthe Torgeirsdtr. (ca 1740-1814), 16
Røine
Peder Gundersen, 50
Simenrud
Thor Pedersen (1686-1774), 36
Skaarseth
Gunder Asbjørnsen, 24, 35
Skalmstad
Torgeir Bergersen, 45
Skjeggestad
Anne Syversdtr. (f. før 1650), 45
Ingeborg Syversdtr., 45
Kari Syversdtr. (f. før 1661), 45
Kirsti Syversdtr. (ca 1615-før 1703), 45
Kristen Syversen (f. ca 1630), 34, 45
Ole Thomassen (f. før 1600), 50
Sissel Syversdtr. (før 1661-før 1707), 45
Syver Thomassen (før 1590-før 1665), 45, 50
Thomas (f. før 1560), 49
Thomas Syversen (ca 1612-før 1690), 45
Thor Syversen (f. før 1640), 45
Skjellerud
Engebret Arnesen, 45
Skjellerudsveen
Karen Andersdtr. (1810-1888), 8
Skjerven
Peder Ellingsen (ca 1691-ca 1735), 30
Skoug
Erik Johnsen (d. 1742), 31
Guri Thorsdtr. (ca 1675-1733), 35
Thor Eriksen (ca 1697-ca 1761), 31
Skrukkerud
Reier Amundsen (f. ca 1672), 40
Skurdal
Ole Olsen, 34
Sme
Sigrid Larsdtr. (ca 1735-1815), 24
Solberg
Ingeborg Johnsdtr. (ca 1780-1857), 12
Sortaasen
Gudbrand Halvorsen (1703-ca 1742), 32
Halvor Halvorsen (1697-ca 1752), 32
Kari Halvorsdtr. (f. ca 1735), 21
Lisbeth Halvorsdtr. (f. 1704), 32
Mari Halvorsdtr. (1695-1738), 31
Marthe Halvorsdtr., 32
Steffen Halvorsen (1686-ca 1751), 22, 31, 32,
40, 41
Steffenbakken
Inger Gudbrandsdtr. (ca 1766-ca 1775), 13
Kari Gudbrandsdtr. (f. ca 1775), 13
Knut Gudbrandsen (ca 1769-1818), 7, 13
Marthe Gudbrandsdtr, (f. ca 1772), 13
Peder Gudbrandsen (f. ca 1762), 13
Stenersdtr.
Mari (1701-ca 1766), 14, 15
Storhove
Lars Engebretsen (ca 1670-1760), 34
Svensdtr.
Marthe (d. ca 1668), 39
Sveum
Kari Thorsteinsdtr. (ca 1798-1886), 7
Syversen
Mikkel (f. 1751), 15
Syverud
Ole Nilsen, 45
Sørbruket
Mari Steffensdtr. (f. 1720), 18
Steffen Jonsen (f. ca 1749), 15
Søren Olsen (ca 1783-1863), 11
Sørhaugen
Thorstein Iversen (ca 1772-1835), 10
Sørhove
Kristen Pedersen (1692-ca 1737), 29
Sørlien
Berthe Olsdtr. (ca 1780-1846), 3, 6, 10, 12
Kristen Olsen (1777-1814), 11
Marthe Olsdtr. (ca 1789-1792), 12
Ole Olsen (ca 1785-1847), 12
Peder Olsen (ca 1788-ca 1788), 12
Thorsen
Lars (ca 1728-1801), 26
Thorstad
Agnethe Johnsdtr. (1819-1891), 5
Anders Johnsen (1810-1883), 4
Anne Ellingsdtr. (ca 1745-ca 1809), 9, 11, 15
Anne Johnsdtr. (1808-1809), 4
Arne Nilsen (ca 1779-ca 1785), 10
Arne Nilsen (f. ca 1789), 11
Berthe Simensdtr. (1836-1931), 1
Elling Nilsen (ca 1776-1841), 10
Ingeborg Ellingsdtr. (ca 1747-1832), 15
John Nilsen (ca 1775-1864), 3, 10, 12
Jonas Simensen (1845-1931), 1, 2
Kari Johnsdtr. (1816-1820), 5
Kari Johnsdtr. (1823-1914), 6
Kari Nilsdtr. (ca 1773-1838), 10
Kari Simensdtr. (1849-1940), 2
Kristian Johnsen (1815-1815), 5
56
Kristian Simensen (1847-1848), 2
Kristoffer Ellingsen (ca 1751-1814), 16
Lisbeth Nilsdtr. (ca 1786-1873), 11
Mari Nilsdtr. (ca 1771-1839), 9
Marthe Johnsdtr. (ca 1800-1857), 3
Niels Simensen (1847-1848), 2
Nils Johnsen (ca 1803-1836), 4
Nils Nilsen (ca 1784-ca 1785), 11
Ole Johnsen (1805-1894), 4
Simen Johnsen (1812-1870), 1, 5, 9
Steffen Ellingsen (f. ca 1753), 16
Steffen Nilsen (f. ca 1781), 11
Tokstad
Berthe Olsdtr. (ca 1660-1727), 40, 45
Inger Olsdtr. (d. ca 1693), 40
Mari Olsdtr. (1667-ca 1742), 40
NN Olsdtr. (f. 1672), 40
Ole Pedersen (f. 1624), 40, 48
Peder Eriksen, 47
Peder Olsen (f. 1670), 40
Ragnhild Olsdtr. (d. ca 1737), 29, 30, 32, 40, 41
Tollefsdtr.
Birgitte (f. før 1620), 46, 47, 50
Eli, 29
Malene, 29
Tollefsen
Erik, 29
Peder (1696-ca 1764), 19, 29
Torgeirsdtr.
Ragnhild (d. før 1612), 45, 50
Torgeirsen
Elling (f. før 1600), 49
Traaseth
Anne Kristensdtr. (f. før 1690), 35
Guri Kristensdtr. (f. før 1675), 35
Kristen Kristensen (ca 1675-før 1710), 35
Ole Christensen (ca 1650-ca 1743), 34
Syver Kristensen (ca 1677-før 1723), 24, 35
Ukjent, 28, 38, 39, 42
Ulland
Bertel Kristensen (ca 1645-1691), 47
Ulven
Jon Syversen, 49
Mads Nilsen (1662-ca 1744), 42
Peder Jonsen (f. 1608), 43, 49
Syver Jonsen (f. 1613), 49
Vellang
Mons Pedersen (ca 1708-ca 1765), 20, 30
Tollef Gudbrandsen (f. ca 1762), 12, 18
Vesterlien
Halvor Jensen, 48
Mari Jakobsdtr. (1722-ca 1794), 22
Vormstuen
Kari Olsdtr. (ca 1683-ca 1735), 34
Vottestad
Eli Johnsdtr. (ca 1673-ca 1743), 34
Øfstedal
Arne Johnsen (f. ca 1595), 50
John (d. ca 1629), 50
Kari Johnsdtr. (før 1590-før 1661), 45, 46, 50
Kirsten Johnsdtr. (f. før 1600), 50
NN Johnsdtr. (f. før 1610), 50
Ole, 50
57
REFERANSER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Huspostillen i Lønstad.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 41.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 47.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 200.
Folketelling 1865 (Digitalarkivet).
Folketelling 1875 (Digitalarkivet).
Folketelling 1900 (Digitalarkivet).
Folketelling 1910.
Biri i Biri 1909-1938, Klokkerbok nr.6, 348.
Biri 1730-1879 (Rekonstruert), 48.
Biri 1829-1842, Ministerialbok nr. 4, 84.
A. E. Older, Slektstavle over Feiringslekta.
Biri i Biri 1909-1938, Klokkerbok nr.6, 340.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 106.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 119.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 564.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 414.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7A, 340.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7A, 180.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 234.
Gravminner i Norge (DIS Norge).
Ringsaker i Ringsaker 1923-1933, Klokkerbok nr. 19, 614.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 338.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7B, 46.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 188.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 242.
Ringsaker i Ringsaker 1913-1922, Ministerialbok nr. 20, 568.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 59.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 455.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 169.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 244.
Gunnar Sveen, Slektsbiografier Antonette Feiring og Jonas Thorstad utgitt 2004/2005.
Ringsaker 1870-1878, Klokkerbok nr. 8, 354.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 71.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 210.
Brøttum i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 13, 156.
Brøttum i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 13, 139.
Ringsaker 1827-1838, Klokkerbok nr. 4, 50.
Brøttum i Ringsaker 1905-1920, Ministerialbok nr. 21, 149.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 92.
Niels Moen, Brøttumsboka, 629.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 549.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 139.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 4.
Folketelling 1801 (Digitalarkivet).
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 337.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 153.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 20.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 495.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 396.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 447.
Niels Moen, Brøttumsboka, 671.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 234.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 183.
Øksnes i Øksnes 1878-1884, Ministerialbok nr. 893A08 /1, 204.
Niels Moen, Brøttumsboka, 378.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 36.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 522.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7B, 599.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7A, 306.
58
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 58.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 531.
Ringsaker 1805-1808, Kladd til kirkebok nr. 1G, 10.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 50.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 526.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 452.
USA Census 1860.
USA Census 1880.
Findagrave.com.
Gunnar Sveen and Jane Huber, Family books about Kari J. Thorstad and Amund Engebretsen and their 10 children.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7A, 290.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 40.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 507.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 481.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 357.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 43.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7A, 258.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 79.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 139.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 97.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 550.
Lillehammer kjøpstad i Fåberg 1879-1900, Ministerialbok nr. 10, 269.
Fron 1828-1838, Ministerialbok nr. 3, 62.
Fron 1839-1848, Ministerialbok nr. 4, 168.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 28.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 196.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 49.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 227.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 127.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7A, 274.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 284.
Romedal 1814-1828, Ministerialbok nr. 2, 140.
Romedal 1829-1846, Ministerialbok nr. 3, 142.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 307.
Ringsaker 1821-1826, Ministerialbok nr. 6, 17.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7B, 578.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 318.
Ringsaker 1821-1826, Ministerialbok nr. 6, 32.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 270.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 410.
Passenger lists 1825 - 1873, Norwegian emigrant search (Norway Heritage).
USA Census 1870.
USA Census 1900.
USA Census 1910.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 368.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 38.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7A, 224.
Niels Moen, Brøttumsboka, 756.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 75.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 490.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 251.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 210.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 409.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 269.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 378.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 294.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 342.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 2.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 485.
Brøttum i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 13, 167.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 21.
Brøttum i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 13, 168.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7A, 287.
59
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 236.
Brøttum i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 13, 164.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 42.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 540.
Biri 1877-1886, Ministerialbok nr. 6, 335.
Fåberg 1833-1837, Ministerialbok nr. 4, 187.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 510.
Fåberg 1818-1833, Ministerialbok nr. 3, 485.
Brøttum i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 13, 170.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 65.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 541.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 500.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7A, 336.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 32.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 508.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 385.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 115.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7A, 211.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 147.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 336.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 524.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5.
Brøttum i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 13, 171.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 204.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 226.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 373.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 344.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 270.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 474.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 407.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 283.
Niels Moen, Brøttumsboka, 641.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7B, 392.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 353.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 471.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 414.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 167.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7B, 378.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 22.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 438.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 157.
Niels Moen, Brøttumsboka, 704.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 68.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 360.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 90.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 122.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 157.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 463.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 166.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 118.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 333.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 194.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 181.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 229.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 140.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 134.
Richard Fauskrud, Direkte informasjon.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 370.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 14.
Niels Moen, Brøttumsboka, 757.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 16.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 16-17.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 204.
60
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
Niels Moen, Brøttumsboka, 363, 756.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 138.
Niels Moen, Brøttumsboka, 363.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 454.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 391.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 79.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 18.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 395.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 32.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 176.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 365.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 191.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 122.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 214.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 245.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 341.
Niels Moen, Brøttumsboka.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 173.
Niels Moen, Brøttumsboka, 185.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 72.
Niels Moen, Brøttumsboka, 449.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 125.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 319.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 179.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 339.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 156.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 118.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7B, 417.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 222.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 344.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 280.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 11.
Niels Moen, Brøttumsboka, 464.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 80.
Niels Moen, Brøttumsboka, 284.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 76.
Niels Moen, Brøttumsboka, 285.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 325.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 253.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 279.
Niels Moen, Brøttumsboka, 150.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 383.
Niels Moen, Brøttumsboka, 212.
Niels Moen, Brøttumsboka, 150, 285.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 121.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 346.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 151.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 26.
Niels Moen, Brøttumsboka, 494.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 353.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 331.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 49.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 241.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 51.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 342.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 23.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 85.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 125.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 63.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 348.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 396.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 347.
61
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
Brøttumsbøkene Bind 8: Bosettinger Fra 404.1 Freng søndre til 422.1 Kinde Øvre (Brøttum Historielag 2008), 182.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 46.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 203.
Niels Moen, Brøttumsboka, 377.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 4.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7B, 415.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 305.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 21.
Niels Moen, Brøttumsboka, 699.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 47.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 192.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 69.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 313.
Niels Moen, Brøttumsboka, 110.
Niels Moen, Brøttumsboka, 259, 321, 377.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 123.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 248.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 11.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 13.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 175.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 172.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 68.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 577.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 26.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 27.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 35.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 43.
Fåberg 1741-1756, Klokkerbok nr. 2, 462.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 371.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 203.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 405.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 59.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 61.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 67.
Fåberg 1741-1756, Klokkerbok nr. 2, 512.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 369.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 217.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 201.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 81.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 205.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 53.
Skiftekort, Oppland fylke, Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri, 1662.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 96.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 159.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 108.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 116.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 153.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 97.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 76.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 149.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 65.
Niels Moen, Brøttumsboka, 613, 185.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 382.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 377.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 155.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 301.
Niels Moen, Brøttumsboka, 698.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 31.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 135.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 347.
Niels Moen, Brøttumsboka, 730.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 224.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 97.
62
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 374.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 145.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 324.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 308.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 350.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden
Niels Moen, Brøttumsboka, 211.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 294.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 45.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 394.
Niels Moen, Brøttumsboka, 135, 284.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 149.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 350.
Niels Moen, Brøttumsboka, 545.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 141.
Niels Moen, Brøttumsboka, 284, 323.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 99.
Niels Moen, Brøttumsboka, 323, 597.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 25.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 136.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 235.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 10.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 31.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 53.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 54.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 380.
Niels Moen, Brøttumsboka, 123.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 328.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 142.
Niels Moen, Brøttumsboka, 135.
Niels Moen, Brøttumsboka, 286.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 376.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 366.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 307.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 372.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 41.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 136.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 243.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 75.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 92.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 287.
Niels Moen, Brøttumsboka, 197, 150.
Niels Moen, Brøttumsboka, 612, 259.
Prestemanntall 5, Hedmark prosti, 1664-1666 (Digitalarkivet), 403.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 278.
Niels Moen, Brøttumsboka, 259, 306.
Niels Moen, Brøttumsboka, 306.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 188.
Niels Moen, Brøttumsboka, 305.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 374.
Niels Moen, Brøttumsboka, 259.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 351.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 294.
Niels Moen, Brøttumsboka, 321, 597.
Niels Moen, Brøttumsboka, 321.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 373.
Niels Moen, Brøttumsboka, 782.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 377.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 296.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 371.
63
(Brøttum Historielag 2009), 152.
(Brøttum Historielag 2009), 167.
(Brøttum Historielag 2009), 168.
(Brøttum Historielag 2009), 152, 167.
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
Niels Moen, Brøttumsboka, 367.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 379.
Niels Moen, Brøttumsboka, 781.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 200.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 293.
Niels Moen, Brøttumsboka, 321, 793.
Niels Moen, Brøttumsboka, 793.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 356.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 205.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 405.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 393.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 297.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 102.
Aksel Hattestad, Frå det Fåberg som var (Fåberg Historielag), Langseth.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 59.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 138.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 34.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 607.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 46.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 483.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 143.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 70.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 121.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 106.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 18.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 228.
Skiftekort, Oppland fylke, Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri, 1931.
Skiftekort, Oppland fylke, Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri, 515.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 411.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 139.
Fåberg 1818-1833, Ministerialbok nr. 3, 188.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 82.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 227.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 115.
Aksel Hattestad, Frå det Fåberg som var (Fåberg Historielag), Gaustum.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 51.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 3.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 535.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 147.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 33.
Aksel Hattestad, Frå det Fåberg som var (Fåberg Historielag), Diserud.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 539.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 2.
Fåberg 1741-1756, Klokkerbok nr. 2, 288.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 89.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 229.
Aksel Hattestad, Frå det Fåberg som var (Fåberg Historielag), Horne.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 64.
Fåberg 1818-1833, Ministerialbok nr. 3, 215.
Fåberg 1741-1756, Klokkerbok nr. 2, 289.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 563.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 151.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 25.
Fåberg 1741-1756, Klokkerbok nr. 2, 374.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 451.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 168.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 21.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 212.
Aksel Hattestad, Frå det Fåberg som var (Fåberg Historielag), Holme.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 315.
Fåberg 1741-1756, Klokkerbok nr. 2, 406.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 227.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 210.
64
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
Fåberg 1741-1756, Klokkerbok nr. 2, 529.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 201.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 29.
Niels Moen, Brøttumsboka, 612.
Niels Moen, Brøttumsboka, 613.
Niels Moen, Brøttumsboka, 679.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 296.
Niels Moen, Brøttumsboka, 559.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 267.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 306.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 362.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 400.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 151.
Prestemanntall 5, Hedmark prosti, 1664-1666 (Digitalarkivet), 366.
Niels Moen, Brøttumsboka, 446.
Niels Moen, Brøttumsboka, 211, 512.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 236.
Niels Moen, Brøttumsboka, 696.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 167.
Niels Moen, Brøttumsboka, 442.
Biri-Snertingdal Bygdebok, Bind III, Ættebok (Utgitt av en komité under redaksjon av T. Lauvdal, 1954), 358.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 237.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 262.
Niels Moen, Brøttumsboka, 268.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 406.
Niels Moen, Brøttumsboka, 253.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 263.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 275.
Niels Moen, Brøttumsboka, 197.
Prestemanntall 5, Hedmark prosti, 1664-1666 (Digitalarkivet), 383.
Brøttumsbøkene Bind 8: Bosettinger Fra 404.1 Freng søndre til 422.1 Kinde Øvre (Brøttum Historielag 2008), 100.
Vardal 1748-1776, Ministerialbok nr. 2, 133.
Per Braastad, Slekter på garder i Vardal og Redalen, Gnr. 15.
Vardal 1706-1748, Ministerialbok nr. 1, 167.
Skiftekort, Oppland fylke, Toten sorenskriveri, 3569.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 260.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 398.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 259.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 388.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 175.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 170.
Niels Moen, Brøttumsboka, 207.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 397.
Niels Moen, Brøttumsboka, 197, 329.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 266.
Niels Moen, Brøttumsboka, 597.
Niels Moen, Brøttumsboka, 667.
Niels Moen, Brøttumsboka, 534.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 385.
Niels Moen, Brøttumsboka, 585.
Niels Moen, Brøttumsboka, 217.
Niels Moen, Brøttumsboka, 134.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 98.
Niels Moen, Brøttumsboka, 135, 559.
Skiftekort, Oppland fylke, Gudbrandsdal sorenskriveri, 55.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 145.
Prestemanntall 6, Gudbrandsdal prosti, 1664-1666 (Digitalarkivet), 108.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 244.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 3.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 157.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 292.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 254.
Aksel Hattestad, Frå det Fåberg som var (Fåberg Historielag), Reistad.
65
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
Aksel Hattestad, Frå det Fåberg som var (Fåberg Historielag), Øvstedal.
Fåberg 1775-1818, Ministerialbok nr. 2, 113.
Aksel Hattestad, Frå det Fåberg som var (Fåberg Historielag), Høstmælingen.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 32.
Prestemanntall 6, Gudbrandsdal prosti, 1664-1666 (Digitalarkivet), 104.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 77.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 194.
Aksel Hattestad, Frå det Fåberg som var (Fåberg Historielag), Bjørstad.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 36.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 40.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 136.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 71.
Skiftekort, Oppland fylke, Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri, 1017.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 185.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 198.
Prestemanntall 6, Gudbrandsdal prosti, 1664-1666 (Digitalarkivet), 103.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 83.
Skiftekort, Oppland fylke, Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri, 3005.
Skiftekort, Oppland fylke, Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri, 1167.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 284.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 135.
Skiftekort, Oppland fylke, Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri, 1018.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 107.
Aksel Hattestad, Frå det Fåberg som var (Fåberg Historielag), Hovland.
Skiftekort, Oppland fylke, Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri, 1930.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 52.
Skiftekort, Oppland fylke, Gudbrandsdal sorenskriveri, 33.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 211.
Gausdal 1758-1809, Ministerialbok nr. 3, 353.
Gausdal 1693-1728, Ministerialbok nr. 1, 162.
Aksel Hattestad, Frå det Fåberg som var (Fåberg Historielag), Sør-Hove.
Gausdal 1758-1809, Ministerialbok nr. 3, 146.
Skiftekort, Oppland fylke, Gudbrandsdal sorenskriveri, 176.
Gausdal 1758-1809, Ministerialbok nr. 3, 57.
Skiftekort, Oppland fylke, Gudbrandsdal sorenskriveri, 153.
Aksel Hattestad, Frå det Fåberg som var (Fåberg Historielag), Simenrud.
Skiftekort, Oppland fylke, Gudbrandsdal sorenskriveri, 153, 154.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 257.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 19.
Aksel Hattestad, Frå det Fåberg som var (Fåberg Historielag), Dal øvre.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 207.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 128.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 95.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 131.
Skifteprotokoll 1, 1682-1721, Oppland fylke, Gudbrandsdal sorenskriveri, Sør-Gudbrandsdal tinglag, 18b.
Niels Moen, Brøttumsboka, 445.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 370.
Niels Moen, Brøttumsboka, 513.
Niels Moen, Brøttumsboka, 134, 513.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 264.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 164.
Niels Moen, Brøttumsboka, 252.
Prestemanntall 5, Hedmark prosti, 1664-1666 (Digitalarkivet), 364.
Prestemanntall 6, Gudbrandsdal prosti, 1664-1666 (Digitalarkivet), 107.
Niels Moen, Brøttumsboka, 122, 253.
Niels Moen, Brøttumsboka, 122.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 112.
Aksel Hattestad, Frå det Fåberg som var (Fåberg Historielag), Dallerud.
Niels Moen, Brøttumsboka, 196.
Niels Moen, Brøttumsboka, 193.
Niels Moen, Brøttumsboka, 328.
Niels Moen, Brøttumsboka, 329.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 265.
66
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
Niels Moen, Brøttumsboka, 26.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 297.
Niels Moen, Brøttumsboka, 488.
Niels Moen, Brøttumsboka, 471.
Veldre Bygdebok. 1. (Veldre Historielag 1974), 534.
Niels Moen, Brøttumsboka, 109.
Prestemanntall 6, Gudbrandsdal prosti, 1664-1666 (Digitalarkivet), 111.
Øyer 1671-1727, Ministerialbok nr. 1, 50.
Øyer 1671-1727, Ministerialbok nr. 1, 9.
Øyer 1671-1727, Ministerialbok nr. 1, 102.
Skiftekort, Oppland fylke, Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri, 1427.
Øyer 1671-1727, Ministerialbok nr. 1, 15.
Øyer 1671-1727, Ministerialbok nr. 1, 110.
Aksel Hattestad, Frå det Fåberg som var (Fåberg Historielag), Huse.
Skifteprotokoll 1, 1682-1721, Oppland fylke, Gudbrandsdal sorenskriveri, Sør-Gudbrandsdal tinglag, 144a.
Skiftekort, Oppland fylke, Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri, 1413.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 1.
Prestemanntall 6, Gudbrandsdal prosti, 1664-1666 (Digitalarkivet).
Skifteprotokoll 1, 1682-1721, Oppland fylke, Gudbrandsdal sorenskriveri, Sør-Gudbrandsdal tinglag.
Skiftekort, Oppland fylke, Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri, 2557.
Prestemanntall 6, Gudbrandsdal prosti, 1664-1666 (Digitalarkivet), 109.
Aksel Hattestad, Frå det Fåberg som var (Fåberg Historielag), Tråset.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 8.
Skiftekort, Oppland fylke, Gudbrandsdal sorenskriveri, 181.
Skifteprotokoll 1, 1682-1721, Oppland fylke, Gudbrandsdal sorenskriveri, Sør-Gudbrandsdal tinglag, 153b.
Skifteprotokoll 3, 1690-1719, Oppland fylke, Gudbrandsdal sorenskriveri, 144a.
Skiftekort, Oppland fylke, Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri, 1530.
Fåberg 1727-1775, Ministerialbok nr. 1, 45.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 178.
Niels Moen, Brøttumsboka, 385.
Niels Moen, Brøttumsboka, 149.
67

Similar documents