Redax - Arvika Näringslivscentrum

Comments

Transcription

Redax - Arvika Näringslivscentrum
Månadens företag
Redax Ekonomi AB, är en redovisningsbyrå
som hjälper sina kunder med bokföring, bokslut,
deklarationer, rådgivning i ekonomiska frågor och
skattefrågor, de arbetar med löneadministration
och med allmän administration. Företaget
bildades 1998 och har hela tiden drivits av
Elisabeth Ornstein Axelsson.
Elisabeth Ornstein Axelsson och Ursula Classon
foto: Eva Svensson
Elisabeth hyr ett kontor på Arvika
Näringslivscentrums företagshotell åt sig och sitt
företag. ”Det är perfekt för oss, där har vi
tillgång till konferensrum och en närliggande
restaurang och vi som är på företagshotellet
brukar fika och luncha ihop. Det är som att ha
kollegor fast vi inte jobbar på samma företag.
Och vid fikastunderna pratar vi om allt annat
utom jobb” säger Elisabeth, vars företag är ett av
dem som funnits längst här på ANC. Redan 1996
arbetade Elisabeth i ”huset” då som anställd på
en revisionsbyrå när hon fick ett uppdrag som
redovisningsansvarig på gamla Tobaksfabriken,
The house of Borkum Riff, som Swedish Match
enhet i Arvika hette. ”-Jag lärde mig otroligt
mycket under de två åren på ”Tobaken” och när
tobaken lades ner 1998 såg jag det som ett bra
tillfälle att bli egenföretagare, något jag funderat
på under många år. Jag fick en flygande start och
anställde en medarbetare tämligen direkt och
efter en tid anställde jag ytterligare en” säger
Elisabeth.
Just nu har företaget två anställda. Sedan drygt
ett år tillbaka arbetar Ursula Classon på Redax
Ekonomi. Ursula är en f.d basketspelare som var
med under Arvika Baskets storhetstid. ”Ursula
har ett stort kontaktnät och känner allt och alla,
nästan. Många kontakter är viktigt när man
arbetar som redovisningskonsult” poängterar
Elisabeth. Därför ”nätverkar” man ofta och
medverkar på olika företagsträffar, mycket för
att just skapa nya kontakter.
Digitalisering i tiden
”Nu går vi in i digitaliseringens tidevarv” säger
Elisabeth ”Fast vid närmare eftertanke har
redovisningsbranschen alltid legat i framkant då
det gäller rationaliseringar och automatiseringar,
som sedan kommit våra kunder till gagn genom
att vi kunnat utföra våra uppdrag snabbare och
effektivare”.
Då det gäller digitalisering så är det till mångt
och mycket programmakarna som ligger bakom
utvecklingen, de servar redovisningskonsulterna
med bättre och effektivare verktyg. Sen blir det
Elisabeths och Ursulas jobb att försöka påverka
sina kunder, så att också de blir mer digitala.
Först då kan den nya tekniken användas fullt ut.
SRF Konsulterna
Nya lagar och regler stiftas ständigt och det är
oerhört viktigt att hänga med i allt nytt som
beslutas. Till sin hjälp har Redax sin
branschorganisation, SRF Konsulterna, de
bevakar allt som är nytt och skickar ständigt ut
ny information till sina medlemmar. Förutom
branschorganisationen så har Elisabeth ett
nätverk av experter, som finns till hands då det
dyker upp kniviga frågor som Elisabeth måste
lösa tillsammans med sina kunder.
Hur är det då att arbeta som
redovisningskonsult?
”Vi tycker att vi har världens bästa och roligaste
jobb. Dels får vi jobba med siffror och dels får vi
jobba med företagare från många olika
branscher. Största tillfredsställelsen är att känna
att man gör ett bra jobb och att man har nöjda
kunder” avslutar Elisabeth Ornstein Axelsson.

Similar documents