PM1 Små partiklar en hälsorisk

Comments

Transcription

PM1 Små partiklar en hälsorisk
PM1 – SMÅ PARTIKLAR
EN HÄLSORISK
FOKUS PÅ PM1
FÖR HÄLSA OCH INOMHUSMILJÖ
Hår: ~70 µm
Pollen: ~10-100 µm
Vi vet alla att luftföroreningar är dåligt
för människors hälsa. En mindre känd
fakta är att ny forskning indikerar att
det är de minsta partiklarna i luften som
är de mest ohälsosamma.
För att skapa en hälsosam och produktiv
innemiljö ska fokus vara på att filtrera
bort partiklar som är mindre än 1 μm
(mikrometer) – partiklar också kända
som PM1 (Particle Matter 1).
GROVA PARTIKLAR
PM10
Damm, sand löv och hår som syns
samt andra stora organiska partiklar.
Rök, damm, smuts och pollen.
Grövre fint damm och större organiska
partiklar.
Sporer: ~1–10 µm
Nanopartiklar: ~0.05 µm
LUFT
DRYCK
MAT
VI ÄTER DAGLIGEN 1 KG MAT,
DRICKER 2 LITER VÄTSKA OCH
ANDAS 25 000 LITER LUFT.
PM2.5
PM1 – HÄLSA OCH HYGIEN
Större sporer och andra organiska
partiklar.
Väldigt fint damm, förbränningsartiklar,
nanopartiklar, bakterier, virus och
mindre sporer.
Vi är noga med vad vi äter och dricker,
men tänker vi på hur förorenad luften är
som vi andas in varje dag?
Indikationer på dålig luft kan vara kliande
ögon, problem med att bära kontaktlinser,
rinnande näsa, irriterad hals, huvudvärk,
trötthet och astmaliknande symptom.
Exempel på partiklar och ämnen.
www.camfil.se
PM1 – SMÅ PARTIKLAR
EN HÄLSORISK
PM1 – VAD HÄNDER I KROPPEN?
GROVT DAMM
Partiklar med en diameter på 10 μm eller mer.
Människokroppen kan ”filtrera” dessa pariklar i näsan
med hjälp av näshåren och slemhinnorna. Begränsad
påverkan på hälsan.
PM10
Partiklar med en diameter på 10 μm eller mindre
som kan nå andningsgångarna och orsaka nedsatt
lungfunktion.
PM2.5
Partiklar med en diameter på 2.5 μm in diameter
eller mindre som kan tränga in i lungorna och orsaka
nedsatt lungfunktion, hud och ögonbesvär med mera.
PM1
Partiklar med en diameter på 1 μm in diameter
eller mindre som är tillräckligt små för att ta
sig ut i blodet och kan leda till bland annat
tumörer, hjärt- och kärlsjukdomar och demens.
BÄSTA SKYDDET MOT PM1 – ANVÄND RÄTT LUFTFILTER!
Filterklass
PM1
PM2,5
PM10
M5
< 20 %*
< 40 %*
> 50 %
M6
< 40 %*
50 – 60 %
> 60 %
F7
50 – 75 % **
> 70 %
> 80 %
F8
70 – 85 %
> 80 %
> 90 %
F9
> 85 %
> 90 %
> 95 %
*) Typisk luftfiltereffektivitet mot PM1 och andra större masskoncentrationer
**)EN779:2012, filterklass F7 +50 % (ME) motsvarar >60 % PM1
P-märkning filterklass F7 motsvarar >60 % PM1
Luftfilter skyddar människors hälsa genom
att upprätthålla en god hygienisk nivå i
ventilationssystemen. För optimalt skydd
mot PM1 partikelstorlekar, välj ett
hög­k valitativt luftfilter med en filtrerings­
effektivitet av 60% (PM1) eller högre
– se F7, F8 och F9 i tabellen ovan.
EN779:2012 klassificerar filter baserat
på dess förmåga att filtrera små partiklar
0,4μm (endast del av PM1).
www.camfil.se

Similar documents