Klinisk basisuddannelse – KBU - Psykiatrien i Region Midtjylland

Comments

Transcription

Klinisk basisuddannelse – KBU - Psykiatrien i Region Midtjylland
Psykiatrien
Klinisk basisuddannelse – KBU
Psykiatri og Social
www.skarpehjerner.dk
En KBU-stilling i psykiatrien
i Region Midtjylland tilbyder
Indblik i et speciale
med høj faglighed,
kvalitet og evidens
i behandling af sygdomme i hjernen.
Tværfagligt samarbejde omkring
diagnostik og behandling.
Fokus på uddannelse
og karrierevejledning
samt personlig og
faglig udvikling.
”Vi tilbyder dig et væld af spændende karrieremuligheder.
Psykiatrien samarbejder med andre specialer, og erfaringer fra et KBU-forløb i psykiatrien vil altid være en
styrke i din karriere”.
Per Jørgensen
Lægefaglig direktør
”Vælg et speciale, hvor du gør en forskel for mange,
og hvor medarbejderne føler stor mening med arbejdet
– hver dag”.
Ole Mors
Overlæge, klinisk professor
KBU I PSYKIATRIEN
Region Midtjylland
Den kliniske basisuddannelse giver dig ”ret til at virke som læge”.
KBU-stillingerne er fordelt på to afdelinger med et halvt år på hver.
Du kan vælge, at det ene halvår skal være på en psykiatrisk afdeling.
Der opslås årligt ca. 24 KBU-stillinger i psykiatrien, fordelt over hele
regionen. Stillingerne fordeles efter et særligt lodtrækningsprincip.
Læs mere på www.basislaege.dk
Se nyheder og informationer
på www.facebook.com/skarpehjerner eller www.skarpehjerner.dk
KBU
Stillingernes sammensætning
KBU-stillingerne i psykiatrien følger efter en ansættelse på en somatisk afdeling.
Stillingerne er sammensat sådan:
1. halvår – Somatisk afdeling
2. halvår - Psykiatrisk afdeling
AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL
Speciale: Intern medicin
AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL
AUH Risskov, Afdeling Q
AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL
Speciale: Intern medicin
AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL
AUH Risskov, Afdeling P
HOSPITALSENHED MIDT
Speciale: Fælles akutmodtagelse
REGIONSPSYKIATRIEN MIDT
HOSPITALSENHEDEN HORSENS
Speciale: Fælles akutmodtagelse
REGIONSPSYKIATRIEN HORSENS
REGIONSHOSPITALET HERNING
Speciale: Tværgående, akutafdelingen
REGIONSPSYKIATRIEN VEST
REGIONSHOSPITALET RANDERS
Speciale: Intern medicin
REGIONSPSYKIATRIEN RANDERS
LÆS MERE om KBU i psykiatrien på www.skarpehjerner.dk
eller i hæftet ”Psykiatriens KBU-guide: 22 spørgsmål og svar”.
Maria Sander
læge
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Jeg ser patienterne over
længere tid – og jeg kan
gøre en forskel.
Her et godt arbejdsmiljø
med en stor grad af tværfaglighed.
Jeg møder masser af
livsglæde og sjove bemærkninger hver dag, det bliver
aldrig kedeligt.
Simon Hjerrild
læge, ph.d.
AUH Risskov
Jeg kan bruge min erfaring
fra psykiatrien rigtig mange
andre steder.
Jeg arbejder i et engageret
miljø blandt mange yngre
psykiatere.
Jeg gør brug af min forskningserfaring hver dag.
Lær mere om psykatri
Efter universitetet
Undervisning og klinik på 4. semester
på kandidatuddannelsen
Forskning i psykiatri på
www.clin.au.dk/forskning/
Mulighed for at skrive kandidatopgave
inden for psykiatri
Medlemskab af Dansk Psykiatrisk Selskab med
adgang til e-learning, årsmøde, nyhedsbreve etc.
www.dpsnet.dk
Psykiatrisk Sommerskole for
medicinstuderende, en uge i august
Medlemskab af Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Selskab i Danmark, BUP.
www.bupnet.dk
Forskningsår, hvor du kan
fordybe dig i et specifikt emne.
www.phd-health.au.dk
Deltagelse i forskning, for eksempel ved
ansættelse i en ph.d.-stilling. www.tnu.au.dk
Mulighed for vikariat eller studiejob i psykiatrien
sidst på medicinstudiet. www.rm.dk/job eller
www.facebook.com/skarpehjerner
Medlemskab af Psykiatrisk Selskab for
Medicinstuderende (symposier, foredrag mm.)
www.facebook.com/PSM.aarhus/
FADL-kursus i psykiatri.
www.fadl.dk
Aktuelle nyheder fra Translational
Neuropsychiatry Unit. www.tnu.au.dk
Eventuelt uklassificeret lægestilling
på en psykiatrisk afdeling. www.rm.dk/job
eller www.facebook.com/skarpehjerner
Klinisk basisuddannelse, hvor du kan
vælge et halvt år på psykiatrisk afdeling
Introduktionsstilling indenfor enten børneog ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri
Hoveduddannelse indenfor enten børneog ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri
Se nyheder og informationer
på www.facebook.com/skarpehjerner eller www.skarpehjerner.dk
April 2016
Under medicinstudiet