Varvtalsregulator H-Version Beskrivning Varvtalsregulator

Comments

Transcription

Varvtalsregulator H-Version Beskrivning Varvtalsregulator
Varvtalsregulator
H-Version
Beskrivning
Varvtalsregulator version H är avsedd för A-traktorer där hastigheten begränsas enligt de regler som gäller för
A-traktorer. Avsikten med denna modell är att kunna mäta och reglera på hastighet i stället för varvtal på motorn
som skett tidigare. Avsikten är också att åstadkomma en lösning som kan accepteras av såväl myndigheter som
ägare/användare av A-traktorer.
Problemen med nuvarande regler:
– högt varv på motor för att köra i 30km/tim. Ofta över 5000varv (!)
– hög bensin förbrukning
– onödig miljöpåverkan
– buller
– motorerna håller inte
– transmissionen håller inte
Dessa faktorer gör att nästan ingen A-traktor idag följer reglerna.
Svårigheter:
– En lösning ska vara svår att manipulera
– bör vara någorlunda enkel (pris)
– lätt att installera och ställa in.
En realisering av hastighetsregulator/begränsare, grov principskiss:
Fig 1 Enkel skiss på H-regulator
H-regulatorn begränsar hastigheten genom att styra matningsspänningen till tändspolen ( I dieselmotorer styrs
drivningen av magnetventil).
Hastigheten mätes genom att använda hastighetsmätarsignal från en induktiv givare på drivaxel eller något annat
hjul. Motorvarvet mätes från varvräknarsignal eller från någon annan givare I motorn.
Loh Electronics AB
Stallgatan 11, 70226 Örebro Email: [email protected] Web: http://www.lohelectronics.se
Tel 019-7070360 Bankgiro 328-7109
Funktion:
-om mätsignal ´hastighet är mindre än inställd brythastighet är utspänning till tändspole +12V
-om mätsignal hastighet är större än inställd brythastighet är utspänning till tändspole 0V
-om mätsignal uteblir blir maxvarv ett varv motsvarande 30km/tim max.
Detta villkor medför att även motorns varvtal måste mätas.Varvtalet ställs in med bilen i stillastående läge.
-vid uppstart finns alltid +12V till tändspole under viss tid.
Skydd mot manipulation.
Anslutningar mellan regulator och tändspole plomberas/skyddas.
Installation:
Utsignaler:
För bensinmotorer kopplas regulatorn att driva +12V-matning till tändspolen (om man har mer än en tändspole
matas alla från regulatorn). I dieselmotorer driver man magnetventilen till bränslet.
Den +12V-matning som tidigare drivit tändspolen kan användas att i stället mata +12V till regulatorn.
Insignaler
H-regulatorn har 3st insignaler två för varvtal och en för hastighet. Mätes varvtalet på tändspolen, används nr1
(närmast den blå). Om man vill mäta varvtal från en annan givare används nr2. Hastighetssignal från induktiv
givare ansluts till ingång nr 3. Den ingång som inte används jordas.
Loh Electronics AB
Rolf Loh
mob. 070-352 14 25
[email protected]
Loh Electronics AB
Stallgatan 11, 70226 Örebro Email: [email protected] Web: http://www.lohelectronics.se
Tel 019-7070360 Bankgiro 328-7109

Similar documents