National Early Warning Score (NEWS)

Comments

Transcription

National Early Warning Score (NEWS)
Personnummer:
Namn:
National Early Warning Score (NEWS)
Poäng
Andningsfrekvens
Syremättnad (%)
Tillförd syrgas
Temperatur
Systoliskt bltr
Pulsfrekvens
Medvetandegrad
3
2
≤8
≤ 91
92-93
1
0
9-11
12-20
≤ 90
≤ 40
35,1-36,0
91-100
101-110
41-50
Kontrollera NEWS vid:
 försämring i patients tillstånd;
 oro för patientens tillstånd.
Använd SBAR och NEWS vid kontakt med andra vårdgivare.
Datum/tid
Andning
Värde
Poäng
Syremättnad (%)
Värde
Poäng
Tillförd syrgas
Värde
Poäng
Temperatur
Värde
Poäng
Systoliskt bltr
Värde
Poäng
Pulsfrekvens
Värde
Poäng
Medvetandegrad
Värde
Poäng
Summa:
Urin?
Smärta? Var?
Kontakt med
ssk/läkare
Signatur
© Kliniskt träningscentrum, KTC, LiV, NEWS protokoll version 1.0
2
3
21-24
≥25
94-95
Ja
≤ 35
1
Nej
36,1-38,0
111-219
51-90
A
38,1-39
≥39,1
91-110
111-130
≥220
≥131
V,P,U