Suhdannekatsaus - Lääketeollisuus ry

Comments

Transcription

Suhdannekatsaus - Lääketeollisuus ry
Suhdannekatsaus
Lääketeollisuus ry 1.4.2016
Suhdannekatsauksessa keskitymme:
• Lääketeollisuuden investoinnit Suomeen vuonna 2015
― Lääketeollisuus ry:n kyselyn saldoa
• Viennin kehitys
• Katsaus lääkemarkkinoihin
1.4.2016
2
Lääketeollisuuden investoinnit
• Lääketeollisuus investoi Suomeen yhteensä noin 220
miljoonalla eurolla vuonna 2015
• Investoinnit koostuvat
• Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista
• Tuotantoinvestoinneista
• Muihin tutkimukseen tai tuotantoon liittyvistä investoinneista
(esimerkiksi lahjoitukset, laitteet, tilat, välineet)
1.4.2016
3
Kliinisten lääketutkimusten ilmoitusten lukumäärä
– Fimean tilasto
250
231
204
201
200
179
179
187
198
182
170
151
150
110
105
100
88
86
119
129
122
92
92
69
56
54
50
50
45
55
49
39
31
30
36
0
2001
2002
2003
Lähde: Fimea 2016
1.4.2016
2004
2005
2006
2007
Kaupalliset
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ei kaupalliset
4
Tutkimusten ja potilaiden jakautuminen kliinisissä
lääketutkimuksissa 2015
0%
Tutkimusmäärät
Tutkimuspotilaat
10 %
8
13
14
20 %
30 %
40 %
5
50 %
60 %
41
35
Diabeteslääkkeillä
Sukupuoli- ja virtsaelinsairauksien lääkkeillä
Hermostoon vaikuttavilla lääkkeillä
70 %
80 %
20
3
11
90 %
100 %
15
28
9
Sydän- ja verisuonitautien lääkkeillä
Syöpälääkkeillä
Muut
Suomessa tehdään eniten tutkimuksia syöpälääkkeillä, mutta suurin potilasmäärä on sydän- ja verisuonitautien
kliinisissä lääketutkimuksissa.
Lähde: Lääketeollisuus ry 2016
1.4.2016
5
Suomessa tullaan tekemään nykyistä
enemmän rekisteritutkimuksia tulevina vuosina
0%
Arvio muutoksesta 2015
4,5
Arvio muutoksesta 2014
4,5
10%
20%
30%
40%
50%
60%
50,0
27,3
70%
27,3
31,8
0,0
80%
90%
4,5
100%
13,6
36,4
Kyllä, merkittävästi
Kyllä, jonkin verran
Ei merkittävää muutosta
Vähenevät jonkin verran
Vähenevät merkittävästi
En osaa sanoa
Yritykset tekevät paljon tutkimustyötä erilaisia rekistereitä hyödyntäen. Osa rekisteritutkimuksista on viranomaisvaatimuksia,
kun halutaan näyttöä lääkekäytön hyödyistä tai seurataan mahdollisia haittavaikutuksia. Toisaalta sairauksista ja lääkkeistä
kertyy paljon tietoa biopankkeihin ja muihin rekistereihin, joita tulisi hyödyntää nykyistä laajemmin. Rekisteritutkimuksilla
tuotetaan tietoa mm. lääkekehitystä ja päätöksentekoa varten.
Lähde: Lääketeollisuus ry 2016
1.4.2016
6
Lääkkeiden vienti ja tuonti
miljoonaa euroa
2 500
2 011
2 000
1867
1 831
1 822
1 689
1 665
1 500
1 145
1 000
1 104
981
935
885
852
500
0
2010
2011
2012
2013
Vienti
2014
2015
Tuonti
*SITC 54: Lääkeaineet, lääkevalmisteet ja muut farmaseuttiset tuotteet
Lähde: Tullihallitus, 2016
1.4.2016
7
Lääkkeiden vienti maittain 2015
(852 miljoonaa euroa)
Muut maat
251,7 milj.€
29 %
Venäjä
210,8 milj.€
25 %
EU-maat
279,5 milj. €
33 %
Sveitsi
110,3 milj.€
13 %
*SITC 54: Lääkeaineet, lääkevalmisteet ja muut farmaseuttiset tuotteet
Lähde: Tullihallitus, 2016
1.4.2016
8
Lääkkeiden tuonti maittain 2015
(2 011 miljoonaa euroa)
EU-maat
1 484
74 %
Sveitsi
176
9%
Muut maat
351
17 %
*SITC 54: Lääkeaineet, lääkevalmisteet ja muut farmaseuttiset tuotteet
Lähde: Tullihallitus 2016
1.4.2016
9
Terveydenhuollon kokonaismenot 2013
(18 467 miljoonaa €)
• Terveydenhuollon kokonaismenoista
maksetaan ennen kaikkea erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto
• Avohoidon lääkemenot ovat kaiken
kaikkiaan noin 13 % terveydenhuollon
kokonaismenoista ja Kelan
lääkekorvaukset 7 %.
• Muihin menoihin kuuluu mm:
• Sairausvakuutuksen korvaama
yksityinen terveydenhuolto
• Työterveyshuolto ja opiskeluterveydenhuolto
• Matkakorvaukset
• Suun terveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
37 %
Muut
29 %
Vanhusten
laitoshoito
4%
Muut
avohoidon
lääkemenot
6%
Perusterveydenhuolto
17 %
Kelan
lääkekorvaukset
7%
Lähde: THL 2015, Kela 2015
1.4.2016
10
Terveydenhuollon kokonaismenot Suomessa
Vuoden 2013 hinnoin, miljoonaa €
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Kelan lääkekorvaukset
Muut avohoidon lääkemenot
Vanhusten laitoshoito
Muut
2012
2013
Lähde: THL 2015, Kela 2015
1.4.2016
11
Lääkevalmisteiden tukkuhintainen kokonaismyynti
Miljoonaa euroa
2500
2283
2000
1978
1977
1949
1970
2008
2009
2010
2011
2034
2110
2012
2013
2205
1848
1740
1500
1000
500
0
2006
2007
Reseptilääkkeet 2015: 2023 milj.€
2014
2015
Itsehoitolääkkeet 2015: 263 milj.€
HUOM! Vuosien 2006-2008 luvut ovat IMS:n Medulasta. Tämä aiheuttaa pieniä eroavaisuuksia aikasarjaan.
Lähde: Pharmarket 2016
1.4.2016
12
Lääkemyynti tukkuhinnoin vuonna 2015
•
Sairaala-, apteekki- ja vähittäiskauppamyynti yht. noin 2,29 miljardia euroa
tukkuhinnoin
• Sairaalamyynti 606 miljoonaa euroa
• Apteekkimyynti 1 632 miljoonaa euroa
• Apteekkimyynti/korvattavat lääkkeet
1 290 miljoonaa euroa
• Vähittäiskauppa ja muu myynti
47 miljoonaa euroa
Vähittäiskauppa ja
muu myynti
47
2%
Korvattavat
reseptilääkkeet
1290
56 %
Muut reseptilääkkeet
116,2
5%
Sairaalalääkkeet
606
27 %
Itsehoitolääkkeet
205
9%
Lähde: Pharmarket 2016
1.4.2016
13
Terapiaryhmittäinen tukkumyynti 2015
Yhteensä 2 286 miljoonaa euroa (+3,9 %)
Miljoonaa
€
Muutos
%
Osuus
%
Syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat
503
+7,4
22,0
Hermostoon vaikuttavat lääkkeet
364
-3,0
15,9
Ruuansulatuselinten sairauksien ja
aineenvaihduntasairauksien lääkkeet
294
+4,8
12,9
Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet
222
+9,4
9,7
Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet
203
+6,2
8,9
Veritautien lääkkeet
184
+6,7
8,1
Hengityselinten sairauksien lääkkeet
143
-3,5
6,3
Sukupuoli- ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet, sukupuolihormonit
112
+0,6
5,0
Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet
95
-0,8
4,2
Silmä- ja korvatautien lääkkeet
50
+9,2
2,2
114
+2,2
4,9
Muut
Lähde: Pharmarket 2016
1.4.2016
14
Lääkkeiden tukkuhintainen myynti apteekeille
Miljoonaa euroa
1 800
1510
1 600
1 400
1469
1455
2008
2009
1374
1431
1449
1497
2011
2012
1633
1509
1309
1 200
1 000
800
600
400
200
0
2006
2007
2010
Reseptilääkkeet 2015: 1428 milj.€
2013
2014
2015
Itsehoitolääkkeet 2015: 205 milj.€
HUOM! Vuosien 2006-2008 luvut ovat IMS:n Medulasta. Tämä aiheuttaa pieniä eroavaisuuksia aikasarjaan.
Lähde: Pharmarket 2016
1.4.2016
15
TOP10 lääkeyritykset Suomessa 2015
Kokonaismyynti 2 286 miljoonaa euroa (+3,9 %)
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
270,5
ORION PHARMA
GLAXOSMITHKLINE
134,9 +3,8 %
MSD
131,2 -3,6 %
109,7 +12,1 %
ROCHE
NOVARTIS
99,7
-0,6 %
85,3 +5,4 %
SANOFI
81,3 -3,5 %
JANSSEN-CILAG
78,9 -3,1 %
RATIOPHARM
+7,5 %
159,5 +15,6 %
PFIZER
TAKEDA
Miljoonaa euroa
250,0
300,0
76,3
+2,5 %
Lähde: Pharmarket 2016
1.4.2016
16
TOP10 tuotteet Suomessa 2015
Kokonaismyynti 2 286 miljoonaa euroa (+3,9 %)
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
HUMIRA
46,5
ENBREL
31,3
+9,7 %
30,4 +1,7 %
LANTUS
28,2 -19,3 %
REMICADE
22,5 +3,5 %
JANUVIA
21,6 -0,4 %
LEVEMIR
21,4 +12,0 %
AVASTIN
21,1
LYRICA
-1,0 %
31,8 +2,0 %
MABTHERA
HERCEPTIN
40,0
Miljoonaa euroa
45,0
50,0
20,8
-10,8 %
-2,4 %
Lähde: Pharmarket 2016
1.4.2016
17

Similar documents