20_skarpe_til_Dansk_Supermarked

Comments

Transcription

20_skarpe_til_Dansk_Supermarked
20 skarpe til
Dansk Supermarked
Dansk Supermarked A/S er udpeget til casevirksomhed ved merkantil
caseeksamen fra 1. april 2016 til 31. marts 2017.
Besøg emu.dk og dansksupermarked.com og besvar spørgsmålene:
1. Find vigtige oplysninger om Dansk Supermarkeds opståen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Hvilken virksomhedstype er Dansk Supermarked?
Hvilken branche befinder Dansk Supermarked sig indenfor?
Hvornår blev det, der i dag hedder Dansk Supermarked, grundlagt?
Hvem grundlagde virksomheden og hvem førte den videre?
Hvilken baggrund havde stifteren, og hvordan lød hans motto?
Hvad er forskellen på et supermarked og et hypermarked?
Forklar baggrunden for navnet på kæden føtex.
Hvor ligger hovedkontoret?
Tip:
Faktateksten: Historie og organisation
Video: Historien om Dansk Supermarked Group, Salling Fondene købte Dansk Supermarked tilbage fra A.P. Møller-Mærsk
Udfyld her:
2. Dansk Supermarkeds historie
a.
b.
c.
d.
Beskriv den generelle udvikling i Dansk Supermarked.
Nævn de fem vigtigste årstal i Dansk Supermarkeds historie.
Hvad er ”seneste nyt” på tidslinjen?
Hvordan ser fremtidsplanerne ud for Dansk Supermarked?
Tip:
dansksupermarked.com/about/our-history
Faktateksten: Historie og organisation
Video: Historien om Dansk Supermarked Group, Salling Fondene købte Dansk Supermarked tilbage fra A.P. Møller-Mærsk
Udfyld her:
3. Dansk Supermarkeds organisation og ejerforhold
a.
b.
c.
d.
Hvilke selskaber/kæder/butikstyper består Dansk Supermarked Group af?
Hvem ejer Dansk Supermarked Group?
Undersøg om Dansk Supermarked er dansk ejet.
H
vad hedder den administrerende direktør (CEO) og bestyrelsesformanden (board)
for Dansk Supermarked Group?
e. Inden for hvilke helt andre brancher har Dansk Supermarked Group aktiviteter?
Tip:
Faktateksten: Historie og organisation
Video: Historien om Dansk Supermarked
dansksupermarked.com/about/management/ og dansksupermarked.com/about/company-structure
Udfyld her:
4. Dansk Supermarkeds mission og vision
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Forklar begrebet CSR.
Hvad forstås ved Code of Conduct?
Gengiv i korte træk indholdet af Code of Conduct hos Dansk Supermarked.
Hvilke krav stiller Dansk Supermarked til leverandørerne?
Hvilke miljømærker kan du møde i Dansk Supermarkeds butikker?
G
iv eksempler på, hvordan Dansk Supermarked på butiksplan arbejder med at
skåne miljøet.
g. H
vilke samarbejdspartnere har Dansk Supermarked i arbejdet med social ansvarlighed?
Tip:
dansksupermarked.com/responsibility/our-responsibility
Faktateksten: Miljø og social ansvarlighed
Video: Code of Conduct
Udfyld her:
5. Dansk Supermarked og butikkerne
a.
b.
c.
d.
e.
Hvor mange butikker har Dansk Supermarked på lands- og verdensplan?
Hvordan har antallet af butikker udviklet sig over årene?
Hvad er en franchisebutik?
Vurder om Netto er et internationalt brand.
D
ansk Supermarked satser stærkt på ehandel. Hvordan adskiller ehandels­
butikkerne sig fra de fysiske butikker, og hvordan kan de supplere hinanden?
Tip:
dansksupermarked.com/business/stores
Faktaark: Historie og organisation
Video: Fysiske butikker og netbutikker støtter hinanden, Dagligvarer på nettet
Udfyld her:
6. Dansk Supermarked og kunderne
a. D
ansk Supermarked befinder sig både på B2C og på B2G-markedet. Forklar hvad
det betyder?
b. Hvad adskiller et typisk køb på B2G-markedet sammenlignet med B2C?
c. Beskriv Dansk Supermarkeds målgruppe på B2C-markedet.
d. Beskriv Dansk Supermarkeds målgruppe på B2G-markedet.
e. Hvordan kan virksomheden undersøge kundernes behov og ønsker?
f. H
vad betyder private label? Hvilke private labels finder du i Dansk Supermarked, og
hvordan adskiller de sig fra hinanden?
g. Hvilke kundegrupper (segmenter) finder man i Bilka?
Tip:
dansksupermarked.com/business/products-and-labels
Faktateksterne: Verden omkring Dansk Supermarked og Målgrupper og købmandsskab
Udfyld her:
7. Dansk Supermarked og ekstern kommunikation
Dansk Supermarked kommunikerer med sine kunder gennem mange
kanaler.
a. Hvilke er virksomhedens vigtigste kommunikationskanaler?
b. H
vorfor er det en god idé, at Dansk Supermarked laver multikanal-markedsføring/
omni-channel markedsføring?
c. Hvad kan du finde på kædernes hjemmesider?
d. E
r der forskel på, hvordan Bilka præsenterer sine produkter i tilbudsavisen og på
app’en?
e. H
vem giver Dansk Supermarked sponsorater og donationer? Hvorfor tror du, de
har valgt netop disse samarbejdspartnere?
Tip:
Faktaark: Målgrupper og købmandsskab og Kommunikation
Udfyld her:
8. Dansk Supermarked og online-salg/e-commerce
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Nævn de websites/e-shops, hvor Dansk Supermarked tilbyder varer online.
Beskriv udviklingen i online-salget.
Hvilke fordele opnår Dansk Supermarkeds selskaber ved at sælge online?
Hvilke fordele opnår kunden?
Hvilke former for services tilbyder Bilka på sit website?
Hvad går princippet Click&Collect ud på?
Tilbyder Dansk Supermarked dagligvarer på nettet?
Tip:
dansksupermarked.com/business/online-stores
Faktatekst: IT og logistik, Historie og organisation
Video: Fysiske butikker og netbutikker støtter hinanden, IT-system led i satsningen på
onlinesalg og Dagligvarer på nettet
Udfyld her:
9. Dansk Supermarked og reklamerne
a. A
nalyser en reklame for en af Dansk Supermarkeds selskaber og inddrag fx målgruppe, medievalg, budskab, komposition og brug af tekst og billede.
b. Hvordan bruger fx Bilka sin hjemmeside til markedsføring?
c. T
jek et eksempel på en international TV-reklame for Netto på Nettos egen You­
Tube-kanal. Hvilke salgsargumenter slår den på?
Tip:
Faktatekst: Kommunikation
Udfyld her:
10. Forretningsudvikling i Dansk Supermarked a.
b.
c.
d.
e.
Redegør for hovedpunkterne i Dansk Supermarkeds mission.
Redegør for Dansk Supermarkeds vision.
Hvad er Dansk Supermarkeds forretningsidé?
Hvad kan skabe behov for forretningsudvikling?
Hvordan håndterer Dansk Supermarked forretningsudvikling?
Tip:
dansksupermarked.com/about/strategy
Faktatekst: Mission, vision og forretningsidé
Video: Forretningsudvikling ændring i markedet, Forretningsudviklingprojekt, Forretningsudvikling - projektstyring og Forretningsudvikling i samarbejde med butikken
Udfyld her:
11. Dansk Supermarked og medierne
a. H
vilke pressematerialer stiller Dansk Supermarked og dets selskaber til rådighed
via deres websites?
b. F
ind en pressesmeddelelse fra enten Netto, Bilka eller føtex. Hvad er budskabet i
pressemeddelelsen?
c. Hvordan informerer Dansk Supermarked i øvrigt pressen?
d. F
ind en artikel, hvor pressen omtaler Dansk Supermarked eller et af dets selskaber.
Gengiv kort hovedindholdet af artiklen.
Tip:
dansksupermarked.com/media/press-releases/
Faktaark: Kommunikation og Historie og organisation
Udfyld her:
12. Dansk Supermarked og sociale medier
a. H
vordan anvender Dansk Supermarked sociale medier som Facebook, Instagram
og Twitter?
b. Hvad deler Bilka, føtex og Netto på sine YouTube-kanaler, og hvad er formålet?
c. Se mindst to klip fra Bilka på Youtube og gengiv kort indholdet.
d. Hent Nettos app. Hvordan spiller app’en sammen med de fysiske butikker?
Tip:
Faktateksterne: Kommunikation og IT og logistik
Udfyld her:
13. IT-systemer og data i Dansk Supermarked
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Hvordan lagres data i Dansk Supermarked?
Hvilke programmer anvender Dansk Supermarked?
Hvilke funktioner i virksomheden bruger IT – og til hvilke formål?
Hvilke krav stilles til de ansattes IT-kompetencer i en butik?
Hvad er et omnichannel retail?
Hvorfor er realtime data vigtigt?
Tip:
Faktateksterne: IT og logistik og Kommunikation
Video: Nyt IT-system til udvikling af forretningen, IT-system led i satsningen på onlinesalg og IT støtter processen fra indkøb til salg
Udfyld her:
14. Dansk Supermarked og logistik
a.
b.
c.
d.
Forklar begrebet logistik.
Hvordan distribuerer Dansk Supermarked sine varer?
Hvilke IT-systemer understøtter logistiksystemet?
Hvilke forskelle er der mellem distribution af food og nonfood-varer?
Tip:
Faktateksten: IT og logistik
Video: Logistiklageret, Logistikkørsel og Logistikbehov
Udfyld her:
15. Dansk Supermarked og økonomien
a. A
ngiv omsætningen i Dansk Supermarked Group i det seneste regnskabsår og
vurder udviklingen i forhold til året før.
b. A
ngiv resultatet før renter og skat i det seneste regnskabsår og vurder udviklingen i
forhold til året før.
c. Beregn resultatet før renter og skat i procent af omsætningen.
d. Giv eksempler på aktiver i balancen pr. 21. december 2014.
e. Angiv egenkapitalens værdi pr. 31. december 2014.
f. Hvilke økonomiske mål har Dansk Supermarked?
g. Sammenlign nøgletal for de seneste to år og kommenter udviklingen.
h. Hvilken betydning spiller budgetter og økonomi ude i den enkelte butik?
i. Foregår bogføring i den enkelte butik eller centralt?
Tip:
dansksupermarked.com/about/key-numbers
Faktatekst: Økonomi
Video: Forretningen er indkøb og salg med omkostningsfokus og Økonomi i butikken
Udfyld her:
16. Dansk Supermarked og konkurrenterne
a. O
pstil en liste over konkurrerende virksomheder inden for forskellige butikstyper og
vurder konkurrencesituationen.
b. Hvilken markedsandel har Dansk Supermarked?
c. H
vordan vurderer eksperterne konkurrencesituationen og fremtiden på
discouthandlen?
d. Hvilke nye markeder kan Dansk Supermarked bevæge sig ind på i fremtiden?
Tip:
Faktatekst: Verden omkring Dansk Supermarked Group og Økonomi
Udfyld her:
17. Arbejdsforholdene i Dansk Supermarked
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Giv eksempler på, hvordan man sikrer god intern kommunikation.
Hvilke funktioner kan man have i en butik, og hvilke ansvarsområder findes der?
Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud i en butik?
Hvordan sikres et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø?
Hvilket ansvar har ledelsen i forhold til det gode arbejdsmiljø?
Hvad er leader’s behaviour?
Tip:
Faktateksterne: Uddannelse og Arbejdsforhold
Videoer: Intern kommunikation hos Dansk Supermarked og Fokuspunkter i butikken
Udfyld her:
18. Job hos Dansk Supermarked
a. H
vor mange medarbejdere beskæftiger Dansk Supermarked i Danmark – og på
verdensplan?
b. Hvad er formålet med at have et program for udvikling af talenter?
c. H
vordan ser Dansk Supermarked på ledelsesbegrebet? Hvad er leadership
behaviors?
d. Hvad arbejder en teamkoordinator med?
e. Giv eksempler på jobfunktioner i Dansk Supermarked.
f. Undersøg om der er ledige jobs hos Dansk Supermarked lige nu. Hvilke?
Tip:
dansksupermarked.com/career/your-career
Faktateksterne: Arbejdsforhold og Uddannelse
Video: Dagligt arbejde som teamkoordinator, Lederroller i butikken, Fokuspunkter i
butikken
Udfyld her:
19. Elev hos Dansk Supermarked
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Hvor mange elever ansætter Dansk Supermarked årligt?
Hvor mange ansøgninger modtager virksomheden?
Opstil en liste med mindst 5 krav, som Dansk Supermarked stiller til en elev.
Hvordan foregår elevuddannelsen?
Hvilke karrieremuligheder er der hos Dansk Supermarked?
Vurder til sidst om en uddannelse hos Dansk Supermarked er noget for dig.
Tip:
dansksupermarked.com/da/career/muligheder-for-alle/
Faktateksterne: Arbejdsforhold og Uddannelse
Videoer: Elev i Dansk Supermarked Group, Elev i butikken, Elevuddannelse skoleophold,
Elevuddannelse fokus på talent, Fremtidsmuligheder for elever, Hvad er en købmand i
dag? og Varehuschefens forventninger til elever
Udfyld her:
20. Dansk Supermarked og eksterne samarbejdspartnere
Dansk Supermarked har i de senere år indledt samarbejde med en række eksterne
samarbejdspartnere, fx Starbucks Coffee og Carl’s Jr.
a. H
vorfor tror du, at Dansk Supermarked har valgt at etablere Starbucks i forbindelse
med sine butikker?
b. H
vilke andre samarbejdspartnere tror du Dansk Supermarked kunne tænkes at
indlede samarbejder med?
c. Gælder det også internationalt?
Tip:
dansksupermarked.com/business/our-business/
Faktatekst: Verden omkring Dansk Supermarked og Historie og organisation
Udfyld her:

Similar documents