Målarkitektur

Comments

Transcription

Målarkitektur
VÅRA TJÄNSTER
Målarkitektur
Den framtida målbilden av IT-infrastrukturen
Att översätta dagens och
Dina utmaningar
morgondagens verksamhets-
•
Behov av att förstå verksamhetskraven för att utifrån dessa kunna
designa och bygga rätt IT-plattform.
IT- tjänster är inte helt enkelt.
•
Hämmad verksamhetsutveckling på grund av bristande kunskap om
dagens och framtidens möjligheter.
Sopra Steria kan hjälpa dig att
•
Yttre faktorer som exempelvis lagar, regler och policies som påverkar
IT-miljön och arbetsprocesser.
•
Komplex och fragmenterad IT-miljö med många beroenden som behöver
redas ut och prioriteras för att säkerställa en framtidssäkrad IT-leverans.
krav och behov, till rätt
skapa förutsättningar för en
framtidssäkrad IT-miljö som
skapar nya möjligheter för er
verksamhet.
En europeisk ledare i digital transformation
Sopra Steria Group
Få hjälp av våra IT-arkitekter
Initiera ett strategiskt arbete, Målmiljömetoden, där vi hjälper er att
identifiera och definiera verksamhetens krav och behov kopplat till IT.
+ 38 000
Vilket värde kan våra lösningar ge dig?
medarbetare
Genom att förstå verksamhetens krav och behov och översätta detta till
rätt IT-lösningar, skapas förutsättningar för en framtidssäkrad IT-miljö och
en plattform för verksamhetsutveckling.
+ 20
länder
Genomförande
+ 45
Utifrån ett dokumenterat nuläge och verksamhetens kravbild tar vi fram
en tydlig bild av målarkitekturen för IT.
års erfarenhet
•
Vi tar ett helhetsgrepp runt IT för att säkerställa beroenden, prioriteringar
och kostnadseffektivitet.
med huvudkontor i Paris
•
Vi dokumenterar och visualiserar Målarkitekturen grafiskt med tydliga
samband och beroenden inom IT-infrastrukturens alla områden.
•
Vi dokumenterar Målarkitekturen i ett ramverk som med enkel förvaltning
skapar förutsättningar för en ständigt aktuell Målarkitektur.
Sopra Steria i
Skandinavien
+ 1300
Resultat
medarbetare
Arbetet med Målarkitektur ger er:
•
•
•
•
Börsnoterat
Att morgondagens IT-lösningar ligger i linje med verksamheternas krav
Ökad effektivitet
+ 1,8 miljarder
i omsättning
Kortare omställningstider
Förutsättningar för en ständigt aktuell Målarkitektur
Målarkitektur är en del av Sopra Sterias Målmiljömetod
– ett strukturerat sätt att arbeta mot din framtida målmiljö
med verksamheten i fokus.
Kontakt:
Sopra Steria AB
Sopra Steria AB är ISO-9001-, 27001- och
Thobias Arnesson
Kungsbron 13
14001-certifierade. Vi är också certifierade som
Head of Architecture & Technology
Box 169
koldioxidneutrala med högsta «A-rating».
Tlf: +46 (0)70 921 42 92
SE-101 23 Stockholm
E-post: [email protected]
Tlf: +46 (0) 8-622 42 00
soprasteria.se
© Sopra Steria 2016

Similar documents