Månadsblad - Församlingen Ordet

Comments

Transcription

Månadsblad - Församlingen Ordet
Välkommen till
Församlingen Ordet
April 2016
3 Söndag
6 Onsdag
10 Söndag
13 Onsdag
17 Söndag
20 Onsdag
24 Söndag
27 Onsdag
Välkommen på Morgonbön kl 9.00 – 10.00
Fredagar och Onsdagar
kl 10.30 Bön
kl 11.00 Gudstjänst Bernt Styrström
kl 19.00 Bön och lovsång
kl 10.30 Bön
kl 11.00 Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan
kl 19.00 Bön och lovsång
kl 10.30 Bön
kl 11.00 Gudstjänst
kl 19.00 Gemensam bön i Ordet
kl 10.30 Bön
kl 11.00 Gudstjänst med Nattvard
Kollekt till bibelskolan i Tanzania
kl 19.00 Bön och lovsång
Pastorspar & missionärer: Gottfrid & Ulla Stenroos
Församlingsledning: Gerd Karlström & Gunborg Strand
Kontaktinformation:
Post: Församlingen Ordet Hemsida: www.ordet.ax
Pb 67
www.afrika.ax
22101 Mariehamn
Besöksadress: Östernäsvägen 21, Mariehamn
Församlingens bankförbindelser:
Församlings- och möteslokalskonto:
FI62 5578 0420 0303 56
Tanzania www.afrika.ax konto: FI67 2032 1800 0219 39
Har du ett böneämne?
Skicka det till:
[email protected]
Vi tror på att Gud
svarar på bön!