ratatyöilmoitus - Liikennevirasto

Comments

Transcription

ratatyöilmoitus - Liikennevirasto
RATATYÖILMOITUS
PIDETTÄVÄ MUKANA ILMOITUKSEN VOIMASSAOLOAIKANA
SÄILYTETTÄVÄ 1KK VOIMASSAOLOAJAN JÄLKEEN
ENNAKKOILMOITUKSEN NUMERO
RTP-TUNNUS
RATATYÖILMOITUKSEN VOIMASSAOLOAIKA
Työvuoron aloitusaika
Alkaa
Työvuoron lopetusaika
Päättyy
Ratatyö suunniteltu ennakkoilmoituksessa tehtäväksi
liikenteen ehdoilla
suljettuna liikennöinniltä
RATATYÖN SIJAINTI
Liikennepaikka tai liikennepaikkaväli
Liikennöinti on keskeytettävä
Tunnusväli
Raide
Suunniteltu työaika
kyllä
ei
Ratakilometri
Muu tarkenne
Tulityötä
RATATYÖN KUVAUS JA KÄYTETTÄVÄ KALUSTO:
Louhinta- ja räjäytystöitä
Muu:
RATATYÖN SUOJAUSTAVAT:
RATATYÖHÖN JA RATATYÖILMOITUKSEEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT JA MERKINNÄT:
Kaavio ratatyöalueesta
Liikenteen rajoite -ilmoitus
Nopeusrajoitussuunnitelma
Ratatyöstä vastaavien vuorolista
Nopeusrajoituksen poistosuunnitelma
Liikenneturvallisuussuunnitelma
Jännitekatkoilmoitus
Muu:
RATATYÖSTÄ VASTAAVA 1
RATATYÖSTÄ VASTAAVA 2 (Ratatyöstä vastaavan vaihtuessa)
Yritys:
Yritys:
Nimi:
Nimi:
RAILI-yhteys
04556
Varayhteys:
RAILI-yhteys
04556
Varayhteys:
Ratatyöstä vastaavien vuorolistan mukaan
Laadittu:
Vastaanotettu:
Lähettäjän allekirjoitus ja nimenselvennys
Vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennys
RATATYÖN YKSILÖIVÄT TUNNUKSET JA LUPA RATATYÖHÖN
Tunnus
Lupa ratatyöhön alkoi
Sovittu alustava
päättymisaika
Lupa ratatyöhön päättyi
LIITE 1 - KAAVIO TYÖALUEESTA
OHJE: Lisää tähän linja- tai raiteistokaavio tai vastaava, johon on merkitty ratatyöalue

Similar documents