Undløse Søndersted Kirkeblad

Comments

Transcription

Undløse Søndersted Kirkeblad
Marts - August
P.S. Krøyer: Roser. 1893.
Tilhører Skagens Museum
2016
56. ÅRGANG
Se, nu stiger solen af havets skød
(Nr. 754 Den danske salmebog).
Salmen er en af vores mest kendte og benyttede
salmer overhovedet.
Jakob Knudsen var valgmenighedspræst i Mellerup ved Randers, da han i slutningen af 1890
skrev salmen.
Oprindelig var den skrevet på bagsiden af manuskriptet til et teaterstykke, som han forsøgte at
få udgivet i de år. Dette er imidlertid for længst
gået i glemmebogen, tilbage har vi salmen, som
forfatteren selv gav titlen ”Morgensang”.
Den kom først med i salmebogen i 1953, måske
på grund af Jakob Knudsens meget turbulente liv,
men også fordi den afviger fra andre lovsange.
Det er en meget personlig salme, i stedet for ”vi”
bruges konsekvent ”jeg” igennem alle versene.
Se! siger digteren og peger direkte ind i solopgangen. Han overvældes af det, han ser, i en grad,
så han næsten mangler ord. Efter at han i femte
vers har beskrevet det, han sanser, bryder han ud
i lovprisning: O du milde Fader, min skaber, Gud!
Salmen er en fantastisk lovprisning af skaberværket. En lovprisning, hvor Gud er overvældende til stede i sit skaberværk, i solopgangen, lyset, morgenbrisen. Det er som om, at digteren,
næsten blæses omkuld af skabelsens kæmpemæssige åndedrag, som han sanser lige bag ved
lyset.
Kristus er der også. I Jesu bøn i Getsemane have,
hvor han beder Gud skåne ham for døden på kor-
set, men lidt senere udbryder: Din vilje ske! Se,
vers tre i salmen.
Salmen er båret af en glæde og en tro på livet,
som sætter sig igennem, på trods af synden og døden. Guds nærvær, som digteren fornemmer i lyset og solopgangen, giver ham mod til at se sin
død i øjnene. Gud vil også være dér, i dødens nat
engang. Mægtig og majestætisk, som i solopgangen, men også som den kærlige fader, hvis hånd
river mig, hans barn, ud af dødens garn.
Se, da stiger solen af hav på ny, lyder det i sidste
vers, som en fanfare. Engang vil solen ikke mere
forsvinde, sammen med natten, den vil stå stille
og skinne uafbrudt på livets kyst.
Her er vi kommet til evigheden, Guds rige, hvor
vi skal leve som hans børn.
Jeg har tit tænkt på, når jeg ser solen gå ned, hvor
ubeskriveligt smukt det er. Og der er tilmed ikke
to aftener, med den samme solnedgang. Hver aften ser den helt forskellig ud, men lige smuk, og
lige uudgrundelig.
Jakob Knudsen valgte at sætte ord på sin oplevelse og glæde over solopgangen, og det kom der
denne fantastiske salme ud af.
Dejligt at vi med ham har lov til at synge med på
ordene: At mig dagen fryder, trods synd og død.
For glæden er ikke det værste vi har.
Hannah Reinholdt Clausen
Forsidebilledet
Billedet er malet af P.S. Krøyer i 1893. På billedet sidder Marie Krøyer i en liggestol, som er placeret under nogle skyggefulde træer, mens hun læser i en avis.
Krøyers hund, Rap, ligger ved hendes fødder, og ved
hendes venstre side står en tom liggestol, hvor
Krøyer formentlig selv har siddet.
Havens frodighed understreges af den blomstrende
hvide rosenbusk i billedets forgrund, der helt dækker
huset, som kun lige kan anes i baggrunden. Rosenbusken er en historisk rose af sorten Alba Maxima.
Billedet er et af Krøyers absolutte mesterværker. Billedet blev udstillet på Charlottenborg i 1895, og blev
samme år gengivet i hæftet ”Sommer” med digtet
”Sommervise” af Holger Drachmann.
Fuglenes liv
Vi er mange der fodrer havens fugle - nogle af os året rundt. For deres skyld,
kan vi sige, men det er snarere for vores egen glædes skyld: De er SÅ opmuntrende og livgivende at have tæt på og iagttage.
Noget af det bedste ved fuglenes liv er deres løsrevethed fra os. Jo, frøene
og mejsekuglerne er sikkert velkomne nok, men ellers lever de helt i deres
egen verden. Ligesom resten af naturen: Vi kan forsøge at tæmme og finkæmme den, men så snart den får lov, går den i sin egen retning: sætter nye
skud, springer i krat m.m.
Det viser fuglene os i en nøddeskal: at naturen er større end os. Alt andet er
kun noget vi kan bilde os selv ind. Der er meget der er større end os - egentlig en forjættende tanke.
Kirsten Rask
Menighedsrådsmøder
”Den gamle Skole”, Undløse:
Torsdag den 17. marts kl. 19.00
Undløse ordinært møde
Onsdag den 20. april
Kl. 19.00 Fællesmøde Undløse-Søndersted
Kl. 20.00 Undløse ordinært møde
Onsdag den 18. maj
Kl. 19.00 Undløse ordinært møde
Onsdag den 24. august kl. 19.00
Undløse ordinært møde
Onsdag den 14. september
Kl. 19.00 Fællesmøde Undløse-Søndersted
Kl. 20.00 Undløse ordinært møde
Torsdag den 27. oktober kl. 19.00
Undløse ordinært møde
Onsdag den 23. november kl. 19.00
Undløse – Valg til menighedsrådets forskellige poster
Sognecafeén
Vi mødes i sognecaféen
Onsdag den 16. marts kl. 14-16.00:
Onsdag den 27. april kl. 14-16.00:
Alle er velkomne.
Andagter ”Østergården” Undløse
Onsdag den 2. marts kl. 10.00
Onsdag den 6. april kl. 10.00
Onsdag den 4. maj kl. 10.00
Konfirmation Undløse kirke
Den 3. april 2016 kl. 10.00
Victoria Egholm, Undløse, 4340 Tølløse
Signe Kjær Jensen, Undløse, 4340 Tølløse
Sandra Christensen, Søndersted, 4340 Tølløse
Amanda Frida Christensen, Undløse, 4340 Tølløse
Laura Løvendahl, Undløse, 4340 Tølløse
Josefine Francker, Undløse, 4340 Tølløse
Nikoline Balling Skjerning, Undløse, 4340 Tølløse
Hjalte Frette Johnsen, Undløse, 4340 Tølløse
Nikolai Holst Nielsen, Østrup, 4350 Ugerløse
Emil Hulehøj Villumsen, Sibberup, 4420 Regstrup
Carl-Emil Hansen, Undløse, 4340 Tølløse
Malthe Skov Christensen, Undløse, 4340 Tølløse
Jeppe Jonas Pedersen, Undløse, 4340 Tølløse
Jonas Holmsteen Henriksen, Undløse, 4340 Tølløse
Freya Linderoth Hoelgaard Rasmussen, Undløse, 4340 Tølløse
Konfirmation Søndersted kirke
Den 10. april 2016 kl. 10.00
Victor Bryde Olsen, Søndersted, 4340 Tølløse
Martin Dyreholt Zimmermann, Undløse, 4340 Tølløse
Praktisk information
Fremover skal al kontakt til offentlige myndigheder foregå digitalt. Det
sker via www.borger.dk og ved hjælp af NemID.
FØDSEL
Jordemoderen foretager fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden
jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage på
borger.dk.
Er forældrene ikke gift kan ”Omsorgs- og ansvarserklæring” (medfører
fælles forældremyndighed) udfyldes med NemID på borger.dk. Bliver
omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.
DÅB
Her skal forældrene træffe aftale med sognepræsten og der skal ikke anvendes navngivning via borger.dk.
NAVNGIVNING
Forældrene navngiver barnet med NemID på www.borger.dk inden seks
måneder efter fødslen.
NAVNEÆNDRING
Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning med NemID på
www.borger.dk. Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller kommune) som skal behandle ansøgningen. Du kan søge
om at ændre dit eller barnets navn. Det er dog en forudsætning, at du har
forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for
og at anden forælder medsignerer med sit NemID.
En navneændring koster 510 kr. beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan begynde og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.
Navneændring på bryllupsdagen – Gratis
Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din
ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå
af din vielsesattest. Det sker på www.borger.dk
DØDSANMELDELSE - ANMODNING
OM BEGRAVELSE
For at træffe aftale om bisættelse og begravelse i folkekirken kontaktes
den stedlige præst som hidtil. Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes
navne- eller dåbsattest, evt. vielsesattest med ægtefællens dåbs- eller navneattest. Herefter anmelder pårørende eller en bedemand dødsfaldet vis
www.borger.dk
ATTESTER
Attester udskrives ikke længere automatisk medmindre der er tale om
dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en fødselsattest eller attest
efter en navneændring eller navngivning af dit barn, kan du rekvirere den
med NemID på www.borger.dk
For borgere uden NemID, eller borgere der af en eller anden grund ikke
er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via
siden personregistrering eller kom til kirkekontoret, så printer vi den ud
til dig.
BØRNEKLUB
Børneklub i
Undløse præstegård
Hver anden onsdag fra kl. 14.30-16.00 i
præstegården. Alle børn fra 6-9 år er velkomne.
Forårets
arrangementer
Søndag den 13. marts kl. 10.30:
Gudstjeneste Søndersted kirke med
efterfølgende kaffebord i graverhuset.
Onsdag den16. marts kl. 14-16.00:
Sognecafé i Undløse præstegård
Søndag den 3. april kl. 10.00:
Konfirmation i Undløse kirke
Onsdag den 9. marts:
Dukketeater med påskeforestilling
Søndag den 10. april kl. 10.00:
Konfirmation i Søndersted kirke
Onsdag den 6. april:
UDFLUGT
Onsdag den 27. april kl. 14-16.00:
Sognecafé i Undløse præstegård
Vedr. arrangementer se venligst dagspressen.
Aftengudstjenester
på hverdage
Et nyt tiltag er aftengudstjenester på
hverdage kl. 19.00:
Se prædikantlisten vedr. datoer
Kirkekaffe
Der vil være kirkekaffe
på udvalgte datoer i
kirkerne.
Se venligst
bag i kirkebladet.
Foredragsaften
Menighedssalen,
Undløse Præstegård
Tirsdag den 5. april kl. 19.00
Himmelske Dage
Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng i
det indre København, at komme til en gudstjeneste med nyskrevne tekster og nykomponeret
musik, at tage dit barn eller barnebarn med til babysalmesang eller høre en nonne fortælle om klosterlivet eller noget helt femte, så kom til København i Kristi Himmelfarts ferien fra den 5. til den
8. maj i år. København vil summe af liv, når den
store kirkelige festival ”Himmelske Dage”, løber
af stablen.
Himmelske Dage er en fast tilbagevendende
dansk kirkebegivenhed, som af nogen sikkert vil
være kendt som Danske Kirkedage. Det holdes
hvert tredje år og hver gang i en ny by. Her i 2016
er festivallen henlagt til hovedstaden, og her har
man valgt, at give arrangementet navnet ”Himmelske Dage”. Det er festivalens ambition at udforske og debattere, hvilken rolle tro, kirke, kristendom og religion spiller og spiller i fremtidens
samfunds- og kulturliv, såvel som for den enkelte
borger.
Festivalen er et overflødighedshorn af aktiviteter,
der alle foregår i Indre By i København, som udgøres af den gamle middelalderby. Nytorv er centrum for de store fællesarrangementer og koncerter med både kendte og nye navne. Men der
vil samtidig være masser af arrangementer, at på
opdagelse i, rundt i byens kirker, forsamlingslokaler og kulturinstitutioner, ligesom organisationer, foreninger, kirker og mange andre vil byde på
debat, samtalesaloner, events, workshops og musik i telte rundt omkring på byens pladser. Man
kan kalde festivalen en slags kirkernes folkemøde.
Der vil være oplevelser for alle sanser, for alle aldersgrupper og for alle nysgerrige sjæle. Fra tidlig morgen til sen aften.
Du kan læse mere om Himmelske Dage på
www.facebook.dk/himmelskedage og på
www.himmelskedage.dk, hvor det endelige
program vil blive offentliggjort primo marts.
Rita Nielsen
Forfatter og tidligere hospice
sygeplejerskefortæller om
”Glædelig er hver en dag – om livsglæde”.
Vi hører også lidt om sorg og glæde –
hvad er glæde, hvor kommer den fra,
og hvordan får vi fat i den?
Kaffebord
Alle er velkomne
UNDLØSE MENIGHEDSRÅD
Efterårets arrangementer
i Undløse kirke
Hermed en lille forhåndsorientering om, hvad vi i
menighedsrådet har planlagt af arrangementer i
kirken. Vi inviterer til Leonard Cohen gudstjeneste
søndag den 2. oktober, hvor præst Tommy Corfixen sammen med andre medvirkende vil fortolke
Cohens sange og tekster sat sammen med bibelske
tekster.
Desuden gentager vi vort samarbejde med Lions
Club Jernløse (Brand af 1848). Denne gang bliver
det en koncert den 4. december med Kim Sjögren,
som i snart mange år har glædet os med sin dejlige
musik.
Se det kommende kirkeblad for nærmere program.
Kontakter i Undløse / Søndersted sogne
UNDLØSE
Formand/Kontaktperson:
Aase Stær, tlf. 59 18 93 77.
Kirkeværge: Birgit Backhausen, tlf. 24 48 23 80
Graver:
Henning Moebus, tlf. 59 18 95 70 / 40 47 42 10
Kontortid:Tirsdag – fredag kl. 12.30-13.00
Mail: [email protected]
Organist: Peter Thomsen, tlf. 25 78 21 23
Kirkesanger: John Wiberg, tlf. 26 71 84 30
Kirkekontor: v/ sekretær Henriette Frederiksen
Træffes Undløse præstegård, tlf. 59 18 91 30
E- mail: [email protected]
Træffetid: Onsdag kl. 8.30-10.30
SØNDERSTED
Formand/Kontaktperson
Jette Sørensen (Emma), tlf. 29 68 34 80
Kirkeværge:
Lau Holm-Hansen, tlf. 27 80 34 45
Graver:
Svend T. Jensen, tlf. 24 42 83 43.
Gravermedhjælper:
Hans-Peter Larsen, tlf. 23 71 24 48
Organist:
Peter Thomsen, tlf. 25 78 21 23
Kirkesanger:
Sebastian van der Meer, tlf. 25 27 36 31
SOGNETS HJEMMESIDE: www.undløsekirke.dk
SOGNEPRÆSTEN:
Pastor Hannah Reinholdt Clausen, Undløse præstegård, Hovedgaden 12, Undløse, 4340 Tølløse.
Træffetid:Tirsdag-fredag kl. 11-12 eller efter aftale.Træffes ikke mandag.
Telefon 59 18 91 30. E-mail: [email protected]
UDGIVET AF UNDLØSE OG SØNDERSTED MENIGHEDSRÅD
Hannah Reinholdt Clausen (ansvarshavende).
Gudstjenester
Der prædikes efter 2. tekstrække Undløse
MARTS
6. Midfaste
10. Aftengudstj.
13. Mariæ bebud. dag
20. Palmesøndag
24. Skærtorsdag
25. Langfredag
26. Dåbsgudstjeneste
27. Påskedag
28. Anden påskedag
APRIL
3. 1.s.e. påske
7. Aftensgudstj.
10. 2.s.e. påske
17. 3.s.e. påske
22. Bededag
24. 4.s.e. påske
30. Dåbsgudstjeneste
MAJ
1. 5.s.e. påske
5. Kristi himmelfart
8. 6.s.e. påske
12. Aftengudstj.
15. Pinsedag
16. Anden pinsedag
22. Trinitatis søndag
28. Dåbsgudstjeneste
10.30
19.00 (A)
Ingen
9.00
Ingen
10.30
11.00
9.00
10.30
10.00 (K)
19.00 (A)
Ingen
10.30
Ingen
9.00
Søndersted
Prædikant
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
HRC
HRC
HRC
SYM
SLL
HRC
10.30
Ingen
HRC
HRC
Ingen
HRC
HRC
HRC
HRC
SYM
TG
HRC
10.00 (K)
Ingen
9.00
Ingen
11.00
Ingen
9.00
9.00
19.00 (A)
9.00
Fællesgudstjeneste
10.30
11.00
HRC
SYM
SLL
HRC
10.30
HRC
Fællesgudstjeneste
Ingen
HRC
HRC
10.30
Ingen
10.30
Ingen
Ingen
10.30
Ingen
11.00
10.30
HRC
HRC
HRC
HRC
HRC
JULI
3. 6.s.e. trin.
10. 7.s.e. trin.
17. 8.s.e. trin.
24. 9.s.e. trin.
31. 10.s.e. trin.
10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
HRC
HRC
HRC
HRC
HRC
AUGUST
7. 11.s.e. trin.
14. 12.s.e. trin.
21. 13.s.e. trin.
28. 14.s.e. trin.
Ingen
9.00
Ingen
9.00
10.30
Ingen
9.00
Ingen
HRC
SYM
SLL
LK
JUNI
5. 2.s.e. trin.
12. 3.s.e. trin.
19. 4.s.e. trin.
25. Dåbsgudstjeneste
26. 5.s.e. trin.
HRC: Hannah Reinholdt Clausen
SYM: Sara Yun Mikaelsson
SLL: Samuel Leth-Larsen
TG: Thomas Gudbergsen
LK: Line Krogsgaard
(K): Konfirmation
(A): Aftengudstjeneste
10.30
Ingen
Ingen

Similar documents