EqMed´s styrelse arbetar för en om- och nystart under 2016.

Comments

Transcription

EqMed´s styrelse arbetar för en om- och nystart under 2016.
Till samtliga ordinerade pastorer, diakoner och nuvarande medarbetare i tjänst i Equmeniakyrkan.
Välkommen med i Equmeniakyrkans medarbetarförbund – EqMed!
Det händer att en medarbetare brinner av arbetslust och helig kallelse - det händer att hen känner av
brännande tomhet och erfar "guds tystnad" - variationen är stor under ett verksamhetsår för de flesta av
oss - När så är fallet är fackliga avtal, A-kassa och lönesamtal viktiga för oss - men identitet och kallelse
behöver mer stöd än så - Tack o lov för Vision Ekumeniska - vårt fackförbund! Där får vi support för
"hårdvaran". Du är väl med där!?
EqMed har fokus på "mjukvaran" - båda delar är nödvändiga och beroende av varandra i våra tjänster.
Som kollegor behöver vi brinna och inspireras tillsammans för att hålla kallelse och arbetslust levande. Vi
behöver ta på allvar - risken att en diakon, pastor eller musiker brinner för fort och kraftigt och att därmed
både inspiration och hälsa sviktar. Det är något både EqMed och Vision är väl medvetna om.
Att vi behöver varandra som kollegor, helst på nära håll, är nog en självklarhet. Mycket - ja, det viktigaste
finns förhoppningsvis på nära håll där du arbetar! Som kollegor får vi uppmuntra och utmana varandra att
ta för oss. Genom EqMed, som nationellt nätverk, sätts fokus på det som är gemensamt för oss alla.
EqMed´s styrelse arbetar för en om- och nystart under 2016.
- Du får snart ett mail med inbjudan till vår medarbetar-enkät!
Hur tänker Du? Din medverkan kommer bidra till svaret på frågan; "Vart är vi på väg?"
* Vad är viktigt för Dig som medarbetare?
* Har du vad du behöver - på lokal- och regionalplanet?
* Hur kan du påverka möjligheter till fortbildning?
* Hur vill du ge feedback till kyrka och Equmenia?
* Vill du påverka vem som representerar Dig i Equmeniakyrkan och Equmenia nationellt?
Enkäten är öppen till sista mars! Under medarbetardagen 4/5 (se nedan) avläser vi resultatet! Blir det ett
EqMed 2.0? Ta gärna upp samtal om frågor och svar med dina kollegor!
På "G" i EqMed.... Välkommen till Medarbetardag onsdag 4 maj!
THS och Bromma Folkhögskola öppnar sina dörrar och EqMed inbjuder Dig till en laddad inspirations- och
gemenskapsdag inklusive årsmöte.
Kostnad
10.00 Samling för diakoner resp musiker. Kaffe och fralla serveras.
12.30 Lunch (start för alla medarbetare)
13.30 En gudstjänst det sjunger om. Leif Tullhage, Anna Birgersson m fl
14.30 "Pacifism i terrorns tid" Föreläsning och samtal, Tro & Liv bokpresentation.
15.30 Kaffe
16.00-18.00 Kreativt årsmöte för EqMed (du som är medlem är välkommen)
Medverkande
Kerstin Bergeå Kristna Fredsrörelsen, Sune Fahlgren THS, Göran Nygren
Kursföreståndare för musik på Bromma Fhskl samt rektor Torbjörn Bådagård.
125:- inkl lunch och kaffe. Betalas via bankgiro du finner i anmälningslänken nedan.
Anmälan
http://brommafolkhogskola.se/medarbetardag/
Uppdateringar av medverkande med detaljerat program ser du på - www.medikyrkan.se
Kallelse till årsmöte den 4 maj
Härmed kallas Du till årsmöte enligt ovan! Välkommen med tankar, idéer och motioner till våra
överläggningar. Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast 1 mars för att kunna behandlas.
Vinterkonferens 9-12 januari 2017 på Clarion Post, Göteborg .
Vi behöver fest, gemenskap och utmaning - för alla medarbetare i Equmeniakyrkan. Temat är "Ikläd er
Kristus". Startskott 4/5! Följ med via www.medikyrkan.se
Anmälan sker via www.equmeniakyrkan.se f.o.m. 15 augusti.
Skriftsserien Tro & Liv hoppas vi ska bli Equmenia-medarbetarens husorgan. Där publiceras
artiklar, böcker presenteras och ämnen som berör kyrka, tro, teologi, liturgi, musik och inte minst diakoni!
Temat inför VK-17 kommer speglas i kommande utgivning.
Hittills publicerade böcker är:
Läsare - om Bibelläsning och Bibelbruk.
Herde - om ledarskap i kyrkan.
Motstånd - Om gudstjänst och liturgi.
Den 4 maj presenteras ytterligare två titlar. Ett redaktionsråd från THS och EqMed tillsammans med
redaktörer ansvarar för innehåll. Marcus Förlag AB sköter tryckning, försäljning och distribution.
OBS! Din medlemsförmån: När du har betalat din årsavgift för 2016 får du en betalningsbekräftelse med
ett lösenord och instruktion hur du använder det. Det medger rabatterade inköp av Tro & Liv. Du kan köpa
flera ex till kollegor, studiegrupper, presenter etc.
Medlem blir du genom att betala in medlemsavgift för 2016. För heltid 350 kr, för
deltid 200 kr, för pensionär, studerande och stödmedlem 100 kr. Bankgiro 716-7265.
Om du redan har betalat för 2016, så är det noterat hos oss.
Medarbetarkör, ny- och omstart. Leif Tullhage, Göteborg tar ledningen och i styrelsen är AnnaGreta Olsson-Berggren kontaktperson. Mer information kommer inför 4 maj.
Studieresa till Amsterdam, 22-25 september, 2016
Erbjuder ett högintressant innehåll med studiebesök på "The Baptist House" - International Baptist
Theologial Seminary Study Center och European Baptist Federation. Vi får uppdaterad information om
situationen i Syrien/Libanon. Studiebesök i Red Light District med Lauran Bethel som guide m.m. Läs mer
på www.medikyrkan.se
PS! Om Du känner till någon medarbetare, som inte får EqMed-brev, så hjälp till att upprätta kontakt via
[email protected] Vi gör detta i omsorg om varandra.
EqMed´s styrelse gm
Paul Enlund, ordf
Mats Carlsson, v ordf
Curth Sandström, kassör
[email protected]
[email protected]
[email protected]
076 0235423
073 6232645
070 2553556
INBETALNING/GIRERING AVI
BG 130 spec 27871 okt 1994
Medlemsavgift i Equmeniakyrkans Medarbetarförbund
för år 2016
Betalningsavsändare (namn och postadress)
Betalningsmottagare
Equmeniakyrkans Medarbetarförbund
(EqMed)
Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)
Från bankgironr (vid girering)
Belopp - ange alltid kronor
och öre
Till bankgironr (ifylls alltid)
716-7265

Similar documents