inbjudan - Aktietorget

Comments

Transcription

inbjudan - Aktietorget
Välkomna till Investerarträff i Stockholm tisdagen den 19 april
Kl. 12.00-14.00
Jussi Björlings Allé 5 i Kungsträdgården
Anmälan krävs till [email protected] eller klicka här senast 15 april
Nordic Brand Invest hälsar välkommen
Pharmacolog är ett medicintekniskt företag som är specialiserat på att
tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa
mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv
roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med
cancer och andra allvarliga sjukdomar. Pharmacolog genomför nu en
nyemission med syfte att säkerställa kapitalbehovet för utökade
försäljningsinsatser av bolagets testinstrument av intravenösa
läkemedel, DrugLog®, framförallt på den västeuropeiska marknaden
samt utökad marknadsbearbetning i USA.
Clean Motion har utvecklat nästa generation av effektiv rena fordon
för att möta 2000- talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon,
Zbee, är lätt och har en hög effektivitet och således en mycket god
driftsekonomi.
Clean Motions initiala primärmarknader är främst i de tätbefolkade
länderna som exempelvis Indien och Indonesien.
Clean Motion erbjuder endast produkter som uppfyller kärnvärden
Lean, Clean & Safe.
Gabather grundades år 2014, baserat på 10 års forskning på Lunds
universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för
behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet.
Gabathers tre fokusområden är: antidepressiva och ångestdämpande
läkemedel, smärtbehandlande läkemedel samt minnes- och
kognitionsförbättrande läkemedel (inkluderande behandling av
Alzheimers sjukdom).
Frågor och Avslut - Varmt Välkomna!
12.00 – 12.10
12.10 – 12.40
vVD Karl-Erik Carlström
www.pharmacolog.se
12.40 – 13.10
VD Göran Folkesson
www.cleanmotion.se
13.10 – 13.40
VD Bert Junno
www.gabather.com
13.40 – 14.00

Similar documents