PDF format - Goriške opekarne

Comments

Transcription

PDF format - Goriške opekarne
Hiša 1
Cenik 2016
opečnih zidnih elementov
Veljaven od 28. 3. 2016
Go term
Slika izdelka
Dimenzije
(mm)
Masa
(kg)
Kosov
na
paleti
Poraba
Poraba
λ**
Rw***
opeke
malte* (W/mK) (dB)
(kos/m2) (l/m2)
(kos/m3) (l/m3)
Marka
Cena
Cena
Cena
(MPa) (EUR/m2 (EUR/m3 (EUR/
zida)
zida)
kos)
GT 39
20
250x390x190 15,50
90
e
d
id
Z
120x390x190
8,40
/
16,00
15
43
51
148
12
34
75
33,80
86,19
1,69
0,22
57
15
/
/
0,99
0,24
56
15
25,35
86,19
1,69
e
n
i
l
be
60
0,24
41
e
d
d
i
GT 29PU/AB
75
Z
16,50
118
m
c
30
56
15
25,44
86,92
2,12
3****
/
0,24
56
15
/
/
1,99
/
0,24
56
15
/
/
2,59
0,24
54
15
21,88
89,25
1,75
(150) 2,5*****
60
160x290x238
15
2,5*****
330x290x238 20,70
160x290x190
57
146
5****
162
GT 29 PU
330x290x190
m
c
40
0,22
e
n
i
bel
51
GT 39/2
57
2****
21,10
(120) 2,5*****
GT 25 PU
390x250x190 15,00
390x250x238 19,00
12,5
34
51
136
10
30
75
e
n
i
l
be
60
0,24
41
e
d
d
i
GT 25PU/AB
Z
190x250x190
75
16,50
120
m
c
25
54
15
21,80
89,38
2,18
3****
/
0,24
54
15
/
/
2,05
/
0,24
54
15
/
/
2,60
(150) 2,5*****
60
2****
190x250x238 20,50
(120) 2,5*****
* teoretična poraba malte, ** zidano s termo malto, *** obojestransko ometan zid – debelina ometa 2’5-3’0 cm,
****kos/m odprtine-merjeno po višini odprtine, ***** kos/m3 zidu
Goriške opekarne d.d.
Go max
Slika izdelka
Dimenzije
(mm)
Masa
(kg)
500x290x190
21,00
Kosov
na
paleti
Poraba
opeke
(kos/m2)
(kos/m3)
GM 29 PU
10
GM 25 PU
33
Z
0,32
GM 19 PU
500x190x190
19,00
60
0,32
40
126
10
22
GM 15 PU
e
d
d
i
Z
500x150x190
18,80
11,00
500x115x190
500x115x238
10,00
12,20
500x100x238
8,00
10,10
500x80x190
500x80x238
7,10
9,30
2,05
40
24,00
0,32
51
0,32
15
20,50
m
c
20
15
16,50
82,50
1,65
51
15
16,40
82,00
2,05
0,32
49
15
15,50
99,20
1,55
0,32
48
15
14,00 116,20
1,40
0,32
48
15
14,08 117,92
1,76
0,32
47
15
13,60 129,20
1,36
0,32
47
15
13,76 132,44
1,72
0,32
46
15
13,40 158,12
1,34
0,32
46
15
13,60 161,50
1,70
19
96
10
15
64
100
10
11,5
83
100
8
9,2
67
80
10
10
95
100
8
8
77
80
10
8
118
100
8
6,4
95
80
100
80
100
80
GM 8 PU
82,00
15
52
109
80
GM 10 PU
500x100x190
8
60
GM 11,5 PU
m
c
5
e2
e
n
i
bel
72
50
500x190x238
2,40
n
i
l
e
eb
31
d
d
i
Z
14,70
79,20
55
135
10
500x250x190
Marka
Cena
Cena
Cena
(MPa) (EUR/m2 (EUR/m3 (EUR/
zida)
zida)
kos)
m
c
0
e3
n
i
l
be
39
e
d
id
60
Poraba
λ**
Rw***
malte* (W/mK) (dB)
(l/m2)
(l/m3)
120
96
* teoretična poraba malte, ** zidano z AC malto, *** obojestransko ometan zid – debelina ometa 2’5-3’0 cm
www.go-opekarne.si
Modularni bloki
Slika izdelka
Dimenzije
(mm)
Masa
(kg)
Kosov
na
paleti
330x290x190
13,5
75
Poraba
opeke
(kos/m2)
(kos/m3)
Poraba
λ**
Rw***
malte* (W/mK) (dB)
(l/m2)
(l/m3)
Marka
Cena
Cena
Cena
(MPa) (EUR/m2 (EUR/m3 (EUR/
zida)
zida)
kos)
MB 29 PU
15
43
51
148
19
zid 29 cm
0,32
MB 29-25
10,20
120
155
144
zid 29 cm
10
50
49,56
0,59
zid 29 cm
zid 19 cm
172
0,32
zid 29 cm
84
1,05
14,75
28
zid 19 cm
67,20
zid 25 cm
zid 29 cm
16,5
1,23
17,33
148
25
8,20
54
zid 25 cm
zid 29 cm
190x290x190
0,30
zid 29 cm
64
62,73
zid 29 cm
zid 25 cm
zid 25 cm
18,45
19,95
37
16,5
MB 29-19
15
45
zid 29 cm
250x290x190
54
54
zid 29 cm
15
9,74
147
zid 19 cm
zid 19 cm
* teoretična poraba malte, ** zidano z AC malto, *** obojestransko ometan zid – debelina ometa 2’5-3’0 cm
Zvočno izolacijski blok
Slika izdelka
Dimenzije
(mm)
Masa
(kg)
Kosov
na
paleti
Poraba
opeke
(kos/m2)
(kos/m3)
MB 29-25 A
45
19
16,5
37
16,5
72
zid 25 cm
155
zid 25 cm
0,45
zid 29 cm
64
Marka
Cena
Cena
Cena
(MPa) (EUR/m2 (EUR/m3 (EUR/
zida)
zida)
kos)
37,81
59
zid 29 cm
zid 29 cm
250x290x190
Rw***
Poraba
λ**
malte* (W/mK) (dB)
(l/m2)
(l/m3)
148
zid 29 cm
57
zid 29 cm
20
127,36
1,99
32,84
zid 25 cm
zid 25 cm
zid 25 cm
Elementi za vertikalne vezi
Slika izdelka
Dimenzije
(mm)
Masa
(kg)
Kosov na
paleti
Poraba
elem.
(kos/m)
Dimenzije
odprtine
(mm)
Poraba
betona
(m3/m)
Marka
(MPa)
Cena
Cena*
(EUR/m) (EUR/kos)
390x290x190
14,00
84
5
195x195
0,040
15
8,75
1,75
390x250x190
13,00
84
5
180x180
0,032
15
8,75
1,75
OVE 29
OVE 25
Goriške opekarne d.d.
Stropno polnilo
Slika izdelka
Dimenzije
(mm)
Masa
(kg)
Kosov na
paleti
245x375x140
8,60
96
Poraba polnil
(kos/m2)
Nosilnost
(kN)
Cena
(EUR/m2)
Cena
(EUR/kos)
8
3,0
7,92
0,99
Koristna obtežba stropa
(kN/m2)
Cena
(EUR/m2)
Cena
(EUR/m’)
8,04
9,62
10,12
11,78
4,02
4,81
5,08
5,89
SP 14-50
Montažni nosilec - traveta
Slika izdelka
TRAVETA
Dolžina
(m)
Širina
(mm)
0-3,60
3,61-4,80
4,81-5,60
5,61-6,40
Višina
(mm)
120
Poraba
(m/m2)
140
2
1,50-2,00
Montažna preklada
Slika izdelka
Dolžina
(m)
Širina
(mm)
PREKLADA
Višina
(mm)
90
1,00-3,00*
120
Masa
(kg/m)
Cena
(EUR/kos)
12
65
140
15
**
16
* po koraku 0,25m, **cena izdelka se določi ob naročilu
Opečni zdrob
Slika izdelka
Pakiranje
(mm)
Masa
(kg)
Cena
(EUR/kg)
razsuto
stanje
/
0,078
*big bag
1200kg
0,092
25kg
0,105
vreča
vreča
Poraba: 50 kg/m2 pri debelini 5 cm tlaka. * big bag vreča se zaračuna po ceni 6,00 EUR z možnostjo vračila.
www.go-opekarne.si
Pomembna priporočila
Ker so opečni izdelki izdelani iz naravnega materiala gline je povsem nekaj običajnega, da prihaja do manjših odstopanj pri
dimenzijah in barvah izdelkov, vendar vse v okviru pripadajočih standardov.
Pridržujemo si pravico do 2% loma na paleto izdelkov.
Da preprečimo prehitro sušenje malte je potrebno pred pričetkom zidanja opečne bloke ustrezno navlažiti.
Enako velja za izdelavo opečnih tlakov iz opečnega zdroba.
Opečni zidni elementi morajo biti v času skladiščenja ustrezno zaščiteni pred zunanjimi vremenskimi vplivi.
Zidanje naj ne poteka pri temperaturah nižjih od +5 °C.
V primerih, ko nezaščitene zidove močno namoči dež ali, ko se zida z zelo vlažnimi opečnimi bloki obstaja velika verjetnost,
da se voda v opečnih blokih navzame topnih soli, ki so prisotne tako v blokih kot v malti in jih nato v času sušenja odlaga
na površino zidov. Topne soli so običajno bele barve, največkrat gre za kalcijev hidroksid, ki pa iz vidika oprijema malte na
opečno površino ni problematičen.
Informacije
DIREKTOR
Jožef Stibilj
VODJA KOMERCIALNEGA PODROČJA
Vianej Višnjevec
tel: 05 3985 245, gsm: 031 394 911
[email protected]
MARKETING
Jana Remec
tel: 05 3985 247, gsm: 051 337 706
[email protected]
ZUNANJA PRODAJA
Ljubljana, Osrednja Slovenija,
Dolenjska, Gorenjska
Tomo Zidar
gsm: 031 616 287
[email protected]
Primorska, Notranjska
Gregor Malik
gsm: 051 399 628
[email protected]
Hrvaška
Nenad Malinarić
gsm: +385 99 696 39 72
[email protected]
Italija
Igor Mravlja
gsm: 051 638 761
[email protected]
Tehnična podpora
Aljoša Može
gsm: 041 617 279
[email protected]
NOTRANJA PRODAJA
Alijana Jovanovič
tel: 05 3985 248, gsm: 051 337 703
[email protected]
Simon Ferfolja
tel: 05 3985 249, gsm: 051 337 705
[email protected]
Jože Lavrenčič
tel: 05 3985 249, gsm: 041 757 274
[email protected]
Cene veljajo franko skladišče proizvajalca, naloženo na cestno prevozno sredstvo. V ceno ni vključen 22% davek na
dodano vrednost. Za montažne nosilce in preklade ne dajemo popustov in pogodbenih rabatov. Cene niso fiksne in se
lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Renče, marec 2016
Goriške opekarne d.d.
Vianej Višnjevec, vodja komercialnega področja
Certifikati
www.go-opekarne.si
Hiša 2
Bruto površina 197.6m2
Neto površina 150.1m2
Pomožni objekt (bruto površina) 54.8m2
Goriške opekarne d.d.
Merljaki 7, 5292 Renče
Slovenija
T: 05 39 85 248
F: 05 39 85 262
[email protected]
www.go-opekarne.si
PO
!
R
ZO
o
v
a
t
s
o
amo d
la
r danja materia
i
z
i
n
a
g
Or nostjo razkla u.
z mož
bišč
na grad
www.matjash.si / Renče, 2016
Izkoristite možnost brezplačnega svetovanja in pridobitve brezplačne
tipske projektne gradbene dokumentacije za tip Hiša1 in Hiša 2.
Pokličite nas na 05 39 85 246 ali nam pišite na [email protected]

Similar documents