Valtakirja Cavalieryhdistyksen 9.4.2016

Comments

Transcription

Valtakirja Cavalieryhdistyksen 9.4.2016
S
Y
YS
R
U
O
M
A
R
NI
IE
ELI
C AVA L
YHDIST
EN
IN
S
P
K
GC
HARLES
IN
1973
VALTAKIRJA
Valtuutetun nimi ja jäsennumero
__________________________________________
Valtuutan yllä mainitun henkilön edustajakseni
Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry:n
sääntömääräiseen vuosikokoukseen 9.4.2016.
Paikka ja aika
__________________________
Valtuuttajan allekirjoitus
ja jäsennumero
__________________________
Valtuuttajan nimenselvennys
____________________________
Cavalier 1/2016
1