Perusrakennetyypit Täystiilipientalo Tiilijulkisivu kr-talo - Tiili-info

Transcription

Perusrakennetyypit Täystiilipientalo Tiilijulkisivu kr-talo - Tiili-info
Perusrakennetyypit
Täystiilipientalo
1. Julkisivumuuraus 85…135mm
2. Ilmarako 30-40 mm
3. Lämmöneriste 150…250 mm
(eristetyypistä ja U-arvosta
riippuen)
4. Terca-runkotiili (laastina
Leca-laasti)
5. Tasoite ja maali/tapetti
Tiilijulkisivu kr-talo betonirunko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Julkisivumuuraus 120…135mm
Ilmarako 35-50 mm
Tuulensuojaeriste 50…70 mm
Lämmöneriste 150…250 mm
Betoni 150 mm
Tasoite ja maali/tapetti
Tiilijulkisivu kr-talo puurunko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Julkisivumuuraus 120…135mm
(Muurauslaastina supertiivislaasti)
Ilmarako 35-50 mm
Tuulensuojaeriste 50…70 mm
Lämmöneriste ja puurunko 150…250 mm
Höyrynsulku
Lämmöneriste ja vaakakoolaus 150 mm
Sisäverhouslevy +tasoite ja maali/tapetti