Sätt stopp - Woody Bygghandel

Comments

Transcription

Sätt stopp - Woody Bygghandel
PROFFSGUIDEN
2016
NR 1. WOODY BYGGHANDEL
VI FÅR VÅRENS PROJEKT ATT SNURRA.
LÄR DIG BYGGA
HÅLLBART
Sätt stopp
för radon!
WOODY TIPSAR
Montera
träkomposit
Är du en äkta
NER
MED
reklamationerna!
TRALLKONSTNÄR?
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
TRALLSÄSONGEN
ÄR HÄR!
Samma sak varje år! Plötsligt vill alla
bygga altaner och de verkar bara bli
större och större. Nu gäller det att ha
is i magen och tänka till en extra gång.
Hur påverkar allt detta valet av virke?
Finns det mer miljöanpassade alternativ och hur bra är de egentligen? Och
träkomposit, hur monterar man den?
Vilken skruv är bäst till vilken trall
och i vilket område? Fler vill också ha
altantak och uterum. Var går gränsen
för bygglov?
A
T
N
Ä
V
A
T
E
L
A
T
VÄGRA HÄM
Sid 6
Sid 8
Vilken sida av plankan ska ligga upp?
Läs expertens råd.
Vilken typ av skruv ska du välja till
trallen? Här får du råd.
Sid 12
Sid 20
Vilka mer miljöanpassade alternativ
till tryckimpregnerat finns det?
Branschens dåliga olycksstatistik ska
förbättras med Arbetsmiljöplaner på
alla byggen.
Glad eller sur gubbe?
Grönare trall
En hel del fakta får du här, men givetvis hjälper vi dig också med frågor i
varje enskilt fall. Välkommen in och
prata vårprojekt med oss!
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
Skruvar du rätt?
!
L
A
I
R
E
T
A
M
G
PÅ BYG
erial, enligt en
, leta och vänta på mat
ta
m
hä
t
at
l
til
åt
r
gå
att göra
bygget
tagit som vår uppgift
vi
r
38% av arbetstiden på
ha
et
D
a.
ol
sk
ög
projekt.
almers Tekniska H
ar lönsamheten i sina
undersökning från Ch
ök
lag
bo
gg
by
a
sk
en
ser vi till att sv
något åt! Tillsammans
Ditt farliga jobb
Härliga vårhälsningar från oss på
Woody Bygghandel
Sid 23
Vackra pannor lever längre
Observera att alla handlare i vår kedja anpassar
sig till den lokala efterfrågan, så därför varierar vårt
utbud av produkter och tjänster över hela landet.
Ytbehandlingen är inte bara
för syns skull. Den förlänger
pannans liv också.
Vårbygget 2016 . Utgivningsdatum: April 2016 . Upplaga 32 000 . Ansvarig utgivare: Mikael Tykesson . Utgivare: Woody Bygghandel AB
Kontaktinformation: Woody Bygghandel AB Mikael Tykesson 042-38 05 57 . Idé, text och form: Falck & Co . Tryck: Åtta.45
.3
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
?
Tryckimpregneringen tränger ända in till furukärnan, vilket gör det verkligt rötbeständigt. Det kan målas med både täckande och laserande färger.
HAR DU RÄTT TRÄSKYDDSKLASS?
ÄR DU
EN ÄKTA
TRALLKONSTNÄR?
Med vår hjälp kan du bli lite av en expert på trallbyggen och
ge dina kunder både råd och inspiration för deras nya
uteplatser. Vi hjälper dig inte bara att välja rätt impregnerat
virke och skruv för varje projekt. Vi kan också ge dig lite
nya konstruktionstips och några råd om hur du bygger mer
miljöanpassat. Givetvis får både du och dina kunder massor
4.
av inspiration till hur den nya altanen blir både vackrare
och mer användbar med anpassade staket, avskärmning,
trappor m m. Kanske också tak och ett uterum.
Här följer några enkla råd och tips. Många fler kan vi
trolla fram ur rockärmen när du kommer in och pratar trall
med oss.
Det absolut vanligaste trallvirket är förstås tryckimpregnerad
furu, som står för ungefär 90% av allt altanvirke i Sverige.
Det är inte så konstigt med tanke på hur prisvärt och
effektivt det är mot röta, svamp och skadedjur.
TRÄSKYDDSKLASSER
NTR-KLASSAT
Vårt trallvirke är industriellt tryckimpregnerat vilket är mycket effektivt,
då impregneringen tränger djupt in i
virket. Vanligast är vattenlöslig saltimpregnering med bor och koppar,
vilket ger virket den typiska gröna
kulören. Det impregnerade virket vi
säljer, tillverkas enligt reglerna från
Nordiska Träskyddsrådet (NTR). Allt
är märkt enligt deras klassificeringar.
Ju högre träskyddsklass, desto högre
virkesbeständighet. Observera att det
även finns impregnerat trä som är
oklassificerat ute i handeln, men utan
klassning ingen garanti, så den säljer
inte vi.
När du kapar impregnerat virke, så blottlägger du kärnveden som inte har samma
skydd som splintveden. Behandla i så fall
ytan med penetrerande grundolja för att
bibehålla skyddet.
Konstruktioner i havsvatten
(salthalt 0,5 - 3,0 %) på
västkusten, t ex pålar och bryggor.
SAMMA EGENSKAPER
Impregnerat virke har samma egenskaper
som obehandlat virke när det gäller
fuktrörelser och sprickbildning. Det
ger dock en viss fiberresning. Det kan,
om man vill, målas och ytbehandlas på
samma sätt som oimpregnerat, även om
det inte behövs för hållbarhetens skull.
Man måste då komma ihåg att ytfuktkvoten inte får överstiga 16 %. Kontrollera
först med en fuktkvotsmätare.
Virke i permanent kontakt
med mark/sötvatten samt i
konstruktioner ovan mark där
personsäkerheten kräver att det
inte försvagas eller som kan vara
svåra att inspektera eller byta ut,
t ex stolpar, trappor, tralläkt på
mark, bryggor vid sötvatten,
syllar och balkonger.
Givetvis går det bra att använda
impregnerat virke till mycket annat
också, utöver trallbygget, som att
användas i konstruktioner som är
utsatta för fukt, t ex, bjälkar, fasadvirke
vindskivor, takläkt, balkonger, syllar
på grundmur m m.
Kom ihåg att inte slänga eller själv
bränna ditt spill av impregnerat virke.
Avfall från impregnerat trä ska hanteras
enligt anvisningar från kommunens
miljökontor.
Virke som är väderutsatt (eller
kondensutsatt), men inte är i
kontakt med mark eller vatten, t ex
plank, staket, fasadvirke, vindskivor,
takläkt och tralläkt ovan mark.
.5
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
Tryckimpregnerat räcke
från Nordingrå/Södra.
GLAD ELLER SUR
GUBBE PÅ TRALLEN?
Få ämnen engagerar snickare så mycket som hur man ska lägga trallen. Ska
den ligga med kärnsidan upp (glad gubbe) eller ner (sur gubbe)? Eller rent
av godsidan upp? Det är inte helt enkelt att svara på den frågan och delvis
upp till eget tycke, men det skiftar också från fall till fall.
KONVEX ELLER KONKAV?
För många är idealet förstås en konvex översida som är skön och behaglig att gå på och som samtidigt leder bort regnvattnet
snabbt. Konkav trall däremot, kan ge en viss snubbel-/skaderisk med kanter som sticker upp. Den glada gubben har kärnsidan
uppåt, vilket ger risk för att årsringarna kan bli parallella med ytan och gör den konkav. Vi har bollat över montagefrågan till
Johan Fröbel på Svenskt Trä som kom tillbaka med några praktiska råd.
6.
FALL NR 1: TRALL UTAN TAK OCH NÄRA MARKEN.
FALL NR 2: TRALL TÄCKT AV TAK, NÄRA MARKEN.
Här kan man räkna med att undersidan har nära 100%
relativ fuktighet. Översidans fuktkvot varierar stort, från
soltorrt på sommaren till fuktigt efter regn. Trallen kommer
att vara konkav, skål uppåt, under sommaren och plan resten
av året. Årsringarnas orientering har då ingen betydelse på
denna typ av trall.
Även här har undersidan nära 100% relativ fuktighet.
Översidan kommer att vara hyggligt torr hela sommaren
men relativt fuktig resten av året. Kanske 20% fuktkvot.
Trallen kommer då att vara konkav hela året, mest på
sommaren. Här kan man minska konkaviteten något
genom att välja glad gubbe.
FALL NR 3: TRALL PÅ BALKONG UTAN TAK.
FALL NR 4: TRALL PÅ BALKONG MED TAK.
Här kan man räkna med att undersidan blir hyggligt torr,
kanske 20-25% fuktkvot. Översidan kommer att vara torr
i soliga perioder men fuktig vid regn. Torra och varma
perioder är trallen konkav, övriga delar av året konvex
eller plan.
Även här är undersidan hyggligt torr, kanske 20-25%
fuktkvot. Översidan kommer att vara torr hela sommaren,
men relativt fuktig resten av året. Trallen kommer att vara
plan hela sommaren och ev konvex under resten av året
beroende av hur väl tak och ev väggar skyddar mot regn
och snö. Här skulle en sur gubbe kunna ge konvex trall
hela året.
RAMA IN
UTERUMMET
Kärnsidan ned = sur gubbe
Kärnsidan upp = glad gubbe
Slutsatser:
•Glad gubbe på trall nära mark. Tak, eller inte, har begränsad betydelse. Ökad risk för stickor och mindre slitstyrka.
• Söker man en slitstark trall ska man vända kärnsidan nedåt, dvs sur gubbe.
•Ska man ha en trall med bäst beständighet, så ska man välja •Sur gubbe på trall på balkonger. Ger kärnfri trall, dvs enbart sidobrädor.
troligen konvex trall, i varje fall under de perioder balkongen •En pragmatisk lösning kan också används (sommaren).
vara att alltid lägga godsidan uppåt, dvs plankans finaste sida.
•Kärnsidan har lägre beständighet än splintsidan. Rötskador uppkommer •Apropå springans storlek så först i kontaktytan mellan trall och rekommenderas allt från kloss till
underslag/bärlina, och i vatten-
3 mm. Går man igenom fallen fickor. Vid sådan risk ska man vända nr. 1-4 så blir rekommendationen: kärnsidan uppåt, dvs glad gubbe.
Trall nära mark kan du lägga med viss springa. På balkonger lägger
du den kloss.
BYGGLOV FÖR ALTANER?
Normalt behövs inget bygglov för altanbyggen oavsett
hur stor den är, om man håller sig till de grundläggande
förutsättningarna. Är du det minsta osäker, bör du råda
din kund att ta kontakt med kommunen.
WOODY
TIPSAR!
Till grundförutsättningarna hör att altanen får ligga max 0,5/0,6 m (olika
kommuner) över mark och att den inte ligger närmare tomtgränsen än 4,5 m
(om inte grannarna accepterar det!). Vill man bygga ett skärmtak över altanen
så går det bra, så länge det inte är större än 15 m2, men all form av inglasning
kräver bygglov. För den kund som vill anlägga en skyddad uteplats med plank
eller murar så får de inte vara högre än 1,8 m. Ligger den däremot mer än
3,6 m från huset kan det krävas bygglov.
Räcken och skärmar är ofta pricken över
i för altanen och uteplatsen. Det ger en
skön rumskänsla och bidrar till bättre
trivsel helt enkelt. Givetvis har det också
en praktisk betydelse som avskärmare för
insyn och inhägnad för småbarn och
husdjur. Passa på att tipsa kunderna om
möjligheterna när du ändå får ett
altanjobb. Tryckimpregnerat virke är ett
bra alternativ när man ska bygga räcken
och det kan också ytbehandlas precis
som vanligt trä, alltså både täckmålas
och laseras.
FÄRDIGT OCH FLEXIBELT
JABO har färdiga sektioner av räcken,
skärmar och staket, i både trä, metall och
glas. Allt är grundmålat och toppstrykt,
så det är bara att montera. Dessutom är
urvalet stort och alla system mycket
flexibla. Det är lätt att skapa en personlig
stil, anpassad till hus och omgivning.
Räcket på bilden är galvaniserat,
zinkgrundat och färdigmålat med svart
pulverlack vilket ger en hållbar yta.
.7
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
SVERIGES TUFFASTE TRALLSKRUV
LÅGPRIS=
CHANSNING
SKRUVAR DU RÄTT
I ALLA LÄGEN?
Prisskillnaden mellan olika sorters
trallskruv är stor och du får säkert
frågor om kvalitet kontra pris.
Kvalitet kostar mer och det gäller
i allra högsta grad trallskruv. Ju
kraftigare, högre rostskydd och
bättre egenskaper skruven har, desto
högre pris. Kända och etablerade
varumärken är också dyrare än
märkeslösa eller okända produkter.
Varför är det så noga med att välja rätt trallskruv? Grunden är vårt nordiska klimat. Här varierar fukthalten och
temperaturen mer, vilket gör att virket rör på sig mer. Det frestar på skruven och ställer mycket större krav på
kvalitet, dimensionering och rostskydd.
LÄGET
Läget i landet är förmodligen det som
påverkar valet av rostskyddsklass mest: En
väl tilltagen altan med pool utanför någon
stad på västkusten, ställer störst krav på
rostskyddet. Här kan vi inte rekommendera något annat än högsta klass, C4. För
en liten altan under tak i Hampetorp, som
ligger mitt i Sörmland, räcker det med C3.
TRALLVIRKET
Om virket är hårt eller mjukt, så påverkar
det självklart valet av skruv. Ju hårdare
virke (t ex Bangkirai och Cumaru), desto
kraftigare skruv. Hårda exotiska träslag ska
alltid ha rostfri skruv, och måste förborras
och försänkas.
8.
LÄTTSKRUVAD
Idag går det säkert åt hälften så mycket
kraft att dra i en skruv jämfört med för
10-20 år sedan. Skruven har utvecklats
mycket för att minska arbetsmomentet.
Den har fått borrspets med frässpår,
sågtänder på gängorna, ytbehandlingar
och rillor under huvudet.
DAGS FÖR BANDAD TRALLSKRUV?
Om du planerar att bygga många
altaner i vår och sommar, så är det
kanske dags att titta närmare på en
skruvautomat och bandad trallskruv.
Det är betydligt vanligare för gipsskruv,
ROSTSKYDDSKLASS
ROSTFRI A2 ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus, i alla krävande miljöer. Kan färga trallen.
METALLEGERING
Här är lite användbar trallskruvsfakta och
några praktiska råd i valet av trallskruv.
men ökar sakta även för trallskruv. De
vanligaste trallskruvsvarianterna går att få
bandade. Fördelarna är stora för dig som
skruvar mycket trall, både tidsmässigt och
ergonomiskt. Särskilt om du använder en
förlängare till skruvautomaten och alltså
skruvar trallen stående. Sedan är det inte
riktigt samma känsla som för vanliga
skruvdragare, säger en del som provat,
men sådant kan man bara avgöra själv.
DIMENSIONERING
En grundregel är att ju större och mer
komplex din altankonstruktion är, desto
större blir rörelserna i virket och desto
kraftigare skruv bör du välja. Vad gäller
längden brukar man säga att skruven ska
tränga in lika långt i regeln som i trallvirket. Den ska alltså vara dubbelt så lång
som virkets tjocklek och dras ner 1 mm
under ytan. Om du lägger trallen med
ett väldigt smalt mellanrum mellan
bräderna, så ökar också spänningarna
i virket när det torkar. Det är ytterligare
ett skäl att välja en kraftig skruv.
ROSTFRI A4
SYRAFAST
Utomhus, i alla krävande
miljöer. Behåller sin lyster.
C1/C2 Enbart inomhus
C3 Utomhusskruv, men inte nära salthaltigt vatten eller vid städer/trafik. Stora och komplexa altaner.
C4 Kustnära områden och nära städer/trafik. Stora och komplexa altaner. Även till pooldäck.
HÄRDADE / YTBEHANDLADE
Skälet till att välja rätt skruv är förstås att
den ska hålla längre och att du ska slippa
backjobb efter några år. Men skruvvalet
handlar inte bara om livslängd, utan lika
mycket om att det ska vara lätt och praktisk att jobba med den. Skruven får inte
orsaka sprickor i virket, gå av eller rappa
under idragningen.
Försök att övertala din kund att satsa
på kvalitet när det gäller skruven.
Lyckas du inte med det så ska du
inte heller ta ansvar för livslängden.
ESSVE
TORPEDO MAX ROSTFRI A4
•Rillor försänker skallen
•Dubbla skär minskar risken för sprickor
•Syrafast rostfritt stål
•Grövre stam gör den starkare
•Rostskyddsklass A4
•Spets underlättar idragning
•Livslängd 50 år
•Torx-fattning
GUNNEBO FASTENING
PRO IMPREG®+
•Övre gänga ökar lastkapaciteten
•Ytbehandlingen ökar livslängden
•Minimal skalle = snyggt slutresultat
•Motverkar krypning
•Torx-spår
V/S/B
TURBO TRALLSKRUV ZINCOTECH AU®
•Rillor försänker skallen
•Snedställda rillor underlättar idragning
•Skärande borrspets minskar risken
för sprickor
•Ytbehandlad för rostskydd
•Rostskyddsklass C4
•Härdat stål
•Finns även som rostfri A2 och
A4 syrafast
•Torx-fattning
MER UTE för pengarna!
Rätt tips från dig till kunderna kan göra
deras somrar två månader längre! Rekommendera dem ett tak när du ändå bygger
altaner. Det kräver inget bygglov om det
inte är större än 15 m2. Kombinera det
sedan med vindskydd och infravärme och
de kan utnyttja sin altan ett par månader till
varje år! Vill de göra hela vintern till
sommar ska du bygga ett komplett uterum, men det kräver bygglov, och lite mer
planering förstås. Hur som helst står alla
möjligheter till buds med trapetsplattor
och kanaltak från gop.
och starka. I många fall slipper du montera tvärgående reglar i takstommens
konstruktion och kan därför bygga ett
lättare tak som släpper in mer solljus.
Till skivorna finns ett välutvecklat system
av profiler och tillbehör, som gör hela
monteringen enklare. Det unika profilsystemet har färdigmonterade gummilister,
samtidigt som kombinationen av material
skapar en bruten köldbrygga som motverkar kondens.
Har man inte samma krav på isolering,
men vill ha ett lättmonterat plasttak över
altanen, som dessutom släpper igenom
lagom med solljus, ska man titta närmare
på trapetsplattorna från gop. Deras slagtåliga plasttak är särskilt utvecklade för
att hålla i vårt skandinaviska klimat.
TIPS! På takplastguiden.se finns ett smidigt
verktyg som beräknar materialåtgång till ett
komplett kanaltak.
UNIK KANALKONSTRUKTION
gop Multiglas är deras starka kanaltak som
ger ett behagligt ljus under soliga sommardagar och behåller värmen under sena
höstkvällar. Det tillverkas i okrossbar
polykarbonat och finns i fyra tjocklekar.
Det tjockaste gör uterummet vinterbonat!
De praktiska skivorna har en unik kanalkonstruktion som också gör dem stabila
.9
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
Träkomposit har dold infästning med clips och skruv.
Det tar längre tid, men blir mycket snyggt.
HAR DU PROVAT
KOMPOSITEN ÄN?
SÅ HÄR MONTERAR DU TRÄKOMPOSIT
När det gäller montaget så är det lite annorlunda än för ett traditionellt däck av tryckimpregnerad furu. Det
första är regelavståndet, som normalt är 600 c/c, men för kompositen varierar det från 300-500 c/c, beroende
på kvalitet och om det är i privat eller offentlig miljö. Vid kortsidornas skarvar ska det alltid vara dubbla reglar.
Träkomposit är ett växande altanalternativ med många fördelar
(och kanske en liten nackdel). För dig som ännu inte provat det,
så bjuder vi på lite kunskap och monteringstips här.
VACKERT OCH STICKFRITT
Träkomposit är lika vackert som trä, men
kräver inget underhåll och behöver aldrig oljas.
Det är väderbeständigt, slitstarkt och håller sig
vackert länge. Det är skönt att gå på och helt
fritt från sprickor och stickor. Träkomposit
passar särskilt bra på däck kring pooler, bryggor och altaner som används mycket och slits
hårdare. I grunden är träkomposit en blandning av plast och träfiber.
LÖNAR SIG I LÄNGDEN
Träkomposit kostar i nivå med de dyraste
ädelträslagen, men kvalitet och pris varierar
en hel del. Vi rekommenderar alltid att satsa
på kvalitet. En altan i träkomposit lönar sig
i längden, när man tar med den långa hållbarheten och det minimala underhållet i beräkningen. Sedan finns det en rad myter kring
materialet också, som att det skulle bli varmare
i solen än vanligt trä, men det stämmer inte.
Inte heller måste man förborra, om man
använder självborrande skruv. Träkomposit
monteras med dolda clips och skruv. Det
kräver inga specialverktyg.
10 .
WOODY
TIPSAR!
Woodlon Original från
gop finns i två nyanser, har
en rillad ovansida och en
slät undersida.
Woodlon Elegance är ett
lyxigare alternativ med ett
unikt ytskikt som håller den
fri från repor och fläckar. Den
har en naturlig trästruktur och
finns i tre färgnyanser.
Däcket får inte ligga vågrätt, utan måste
luta 1-1,5 mm/meter för vattenavrinningens
skull. Det kan låta lite, men om man ska
lägga komposittrall runt en pool på 8x6
meter så betyder det 10-15 mm åt vardera
håll om man utgår från poolens mitt.
ca två dm från där den ska ligga. Bärverket
blir då mallen för att borra för plintarna
och gjuta dem. Sedan är det bara att lyfta
upp ramverket och lägga det på plintarna.
Man slipper alltså en massa mätande och
att montera snören.
DU SLIPPER MÄTA
Ett tips när man ska regla upp bärverket
och gjuta plintarna, är att börja med att
regla upp ytterkransen och några bärlinor.
Lägg kransen på marken förskjuten med
INGET FÖR VANLIGA GDS-ARE
När det kommer till montaget så står det
ibland i anvisningarna att det är lätt att
göra för en ”gör-det-självare”. Men faktum
är att det ställer mycket höga krav på att
det blir rakt, för clipsen ger ett fast mellanrum och inget utrymme till att justera
trallen i efterhand, som man kan göra med
tryckimpregnerat trä. Var därför noga med
ett mellanrum även på kortsidorna för
temperaturrörelsernas skull. Mycket skruvande blir det också, ungefär 20 clips/m2.
Är man medveten om att det krävs ett
lite annorlunda arbetssätt så kommer det
att gå som en dans, men räkna med att det
tar lite längre tid än traditionellt trädäck.
Läs alltid anvisningen innan montering.
DÄCK AV GUMMITRÄ
Ytterligare ett intressant miljövänligt alternativ för
uteplatsen har kommit fram på senare tid och det
är Ecotrallen. Den är gjord av virke från uttjänta
gummiträd från plantager. Tanken är förstås är att ta
hand om virket, istället för att det ska kasseras. Precis
som andra exotiska träslag, har även gummiträ många
goda egenskaper som gör det lämpligt på altanen.
Det har ett vacker exotiskt utseende och är formstabilt och extremt hållbart.
. 11
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
UTERUM
I BYGGSATS
Hur många av dina kunder drömmer inte om en egen liten
vinterträdgård, ett inglasat rum som man kan utnyttja året om? För de flesta
stannar det just vid en dröm, därför att de inte känner till möjligheterna.
Grönare trall
HAND MADE IN HALMSTAD
Santex heter en svensk tillverkare som
byggt handgjorda uterum i över 30 år
och idag är marknadsledare.
Det finns ett par alternativ till vanligt tryckimpregnerat trallvirke som väckt intresse under senare tid. Det ena är
värmebehandlat trallvirke, det andra är Organowood. Båda har en naturlig motståndskraft mot röta. En fördel
med det är förstås också att överblivet virke och spill inte behöver deponeras till skillnad från tryckimpregnerat.
Det kan återvinnas med vanligt brännbart byggavfall.
VIKINGARNAS IDÉ
Värmebehandlat virke är egentligen en
gammal idé. Redan vikingarna brände
pålar till bryggor för att de skulle hålla
längre. Idag är processen betydligt mer
sofistikerad och helt fri från kemikalier.
Utöver en bättre rötbeständighet är också
risken för sprickbildning och kupning
mindre. Det är stabilare vid fuktförändringar och krymper bara hälften så mycket
som vanligt virke, så du kan lägga det med
mindre springor mellan trallbrädorna.
MÖRKARE NYANS
Värmebehandlat trä har en mörkare kulör
Vill man behålla kulören så oljar man
kontinuerligt in trallen med pigmenterad
träolja. Annars får den en silvergrå nyans
med tiden, precis som vanligt trä. Furu är
vanligast, men det finns även värmebehandlad gran och ask.
Värmebehandlat är generellt sett dyrare än
tryckimpregnerad furu och finns ännu inte
i lika många dimensioner och virkesdelar.
12 .
SVANENMÄRKT
ThermoWood Furu heter Moelvens värmebehandlade trallvirke. Den är Svanenmärkt
och har en bra motståndskraft mot röta.
I jämförelse hamnar ThermoWood i
samma klass som ek (kärnvirke) när det
gäller motståndskraften mot svamp. De
rekommenderar att man oljar in trallen
om den läggs under bar himmel.
FÄRDIGT ELLER SKRÄDDARSYTT?
Här kan din kund välja mellan ett antal
färdigdesignade uterum eller ett helt
skräddarsytt rum, på millimetern anpassat
efter förutsättningar och önskemål. Glasval och takval avgörs av hur länge på året
uterummet ska användas. Man kan givetvis också välja mellan fasta glaspartier och
skjutbara dörrar. Sedan handlar det om
tillval som markiser, belysning, ventilation,
lås och mycket annat.
Den som föredrar ett specialanpassat
uterum anger djup, bredd och höjd
på det önskade rummet så tar Santex
konstruktörer över och presenterar
en lösning i olika vyer i 3D. Varje del
av stommen belastningsberäknas och
hela konstruktionen snözon-anpassas.
VATTENPASS OCH SKRUVDRAGARE
När uterummet sedan lämnar fabriken
är mycket av förarbetet redan gjort för
att du ska kunna montera det snabbt.
Allt levereras som en komplett och färdig
byggsats. Det enda du behöver är ett
vattenpass och en skruvdragare.
ringen träet en hård och fin yta som
förbättrar trallens livslängd. OrganoWood
finns även i en PLUS version. OrganoWood Plus virket har även behandlats med
smuts- och vattenskyddet som ger mindre
sprickbildning och ett mer stabilt virke.
ThermoWood Furu från Moelven
är ett miljöanpassat och svanenmärkt
alternativ till trallen.
10 ÅRS GARANTI
OrganoWood Trall är ett miljöanpassat
alternativ. Det är kiselimpregnerat, vilket
ger motståndskraft mot röta. Det har en
10-årig rötskyddsgaranti, vilket kan
jämföras med 20 år för tryckimpregnerat
trallvirke. Rötskyddet har testats av SP
- Sveriges tekniska forskningsinstitut i
Europatestet EN 113. OrganoWood är
klassat som ofarligt för miljö och hälsa
av Kemikalieinspektionen och rekommenderas av bland andra Sunda Hus och
Byggvarubedömningen. Trallvirket är
naturfärgat och får med tiden en vacker
silvergrå nyans. Dessutom ger modifie. 13
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
Nytt israsstopp
Benders introducerar nu en lättmonterad
skorstenstätning. Den har EPDM på
ovansidan, en helklistrad baksida och är
förstärkt med aluminiumnät. Finns i flera
färger och två dimensioner.
Habo har lyckats med konststycket att ta fram en
handtagsserie som bryter ner bakterier och hindrar
smittspridning. Habo Clean heter den och passar
utmärkt i t ex offentlig miljö. Serien är dessutom
blyfri, till glädje för djur och natur, och nickelfri,
till glädje för allergiker.
NYHETER!
Framtiden
flyttar in
Släpp in framtiden redan idag. Hörmann
lanserar nu en serie trådlösa tryckknappar
och fjärrströmbrytare som du kan placera
var som helst. Fjärrströmbrytarna är
dessutom kompatibla med Hörmanns
system BiSecur Gateway där du förutom
att öppna och stänga garageporten också
kan tända och släcka dina lampor med
mobilen, var du än är!
14 .
Benders breddar sitt sortiment av betongpannor
med ytterligare en färg i Palema-serien. Det inkluderar även alla betongtillbehör.
HEJ DÅ baciller!
Vårens
SPRUTA
PUTSEN
PÅ PLATS
PALEMA I MÖRKGRÅTT
KGC erbjuder en enkel och effektiv tryckluftdriven
putsspruta. Den kan användas för nästan alla slags
bruk. Sprutan fylls genom att gräva upp bruket med
sprutan ur en balja eller skottkärra. Lätt att rengöra
och i det närmaste underhållsfri.
DEN RÄTTA
TRÄKÄNSLAN
FRÅN KÄRHS
2500
ENKLARE
SKORSTENSTÄTNING
Is och snö som kanar ner under snörasskyddet har
länge varit ett problem, men det är nu enkelt åtgärdat.
Weland Stål har tagit fram ett nytt israsstopp i plast,
som ersätter det tidigare i plåt. Det klämmer du helt
enkelt fast på snörasskyddets rör och låter vila mot
taket. Enkelt och effektivt.
VÄGGPLYWOOD ÄNDA
UPP TILL TAKET
Kährs lanserar nu åtta nya golv och breddar
sitt utbud i de populära kollektionerna
Classic Nouveau och Harmony med fyra nya
nyanser vardera. Båda serierna har borstade
ytor som lyfter fram träets naturliga ådring.
Takhöjden i nybyggen är numera
oftast 2500 mm, men det har inte
väggskivorna i plywood varit. Tills
nu. Nu förlänger Moelven all sin
konstruktionsplywood Vänerply
P30 för stående montering. Så nu
slipper du skarva.
MED STRETCH PÅ DE RÄTTA STÄLLENA!
L.Brador har uppgraderat sin populära byxa 105pb. Den nya byxan heter
1052pb och har massor av nya smarta detaljer och ännu bättre passform
med stretchtyg. Finns i grått, svart och khaki.
Garanti
mot kvistgulning!
Äntligen vågar någon garantera att kvistarna
inte lyser genom färgen. Först ut är Moelven
som lämnar 5 års garanti mot kvistgulning på
sina vitmålade interiöra paneler i serien Trend.
. 15
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
BYGGLOV OCH BYGGREGLER
Det är alltid husägaren/byggherren som är ansvarig för ev
bygglov och regler, men för att undvika missförstånd bör du
alltid lyfta frågan för säkerhets skull, även vid mindre förändringar. Särskilt viktigt är det med personsäkerhetsglas och de nya
byggreglerna. De angår många nu när alltfler vill ha fönster från
golv till tak.
NER
MED
REKLAMATIONERNA!
Det är alldeles för många fönsterreklamationer idag. Det är ett
stort problem för alla inblandade i beställningen, för dig som
montör, för oss bygghandlare och för tillverkarna. Givetvis även
för kunden som får vänta på sina nya fönster. Reklamationer
betyder mer backjobb och ökade kostnader för alla, så det ligger
i allas intresse att försöka få ner antalet reklamationer. För att
lyckas med det, så krävs en samlad insats från oss alla. Grundläggande är förstås att vara extra noga vid beställningen. Här
följer 10 praktiska råd kring de vanligaste problemen och missförstånden från Sveriges största fönstertillverkare, Elitfönster:
TRANSPORT
En alldeles för stor del av reklamationerna beror på transportskador. Fönster är både skrymmande och tunga saker som kräver
omsorg och försiktighet vid lastning, lossning och transporter.
Använd fönsterlyft både som säkerhet och för din egen hälsa.
Givetvis bör man vara minst två man också.
BRÖSTNING
Ett rätt vanligt klagomål är skillnader i bröstning mellan fönster
och fönsterdörr. Går det inte att undvika får du vara noga med
att informera din kund om problemet, innan du beställer.
TILLVAL OCH TILLBEHÖR
Utbudet av tillval och tillbehör är så stort idag att det är upplagt
för missförstånd, om man inte är försiktig. Vårt råd är att vara
noga med detaljerna som typ av spröjs, persienner m m. Gå
igenom fönsterbeställningen en extra gång med kunden, innan
du skickar den.
RÄTT FÖNSTERTYP
Har kunden förstått skillnaden mellan sidohängda fönster, vridfönster och fasta fönster? Kommer han efteråt och tycker att du
skulle ha föreslagit något annat? Kanske ett annat glas som solskydd eller extra ljuddämpande? Bygghandelns utställning är till
stor hjälp. Dina kunder kan också ta hjälp av den suveräna fönsterväljaren på elitfonster.se. Där kan de ladda upp en bild av sitt
hus och testa hur olika fönster, altandörrar, spröjs och färger
förändrar husets utseende.
MÄT RÄTT!
Fel beställningsmått är dessvärre ett av de vanligaste misstagen. Så
vi kan inte nog understryka detta: mät fönsterhålet noga! Se till att
alla gamla lister och foder är borta först. Ange alltid måtten i
ordningen bredd x höjd.
FELBESTÄLLNINGAR
Montera aldrig ett felbeställt fönster, även om du redan plockat
ut det gamla! Då förverkar du nämligen reklamationsrätten!
Kontrollera först, med andra ord.
KONDENS
Ett återkommande klagomål på nya fönster är kondens på
utsidan. Även om det är ett tecken på att de är välisolerade,
så är det givetvis inte roligt för den som får sin utsikt skymd.
Vanligast är det i fuktigare miljöer nära vatten och i sänkor.
Om du som montör anar att kondens kan bli ett problem
ska du rekommendera ett kondensminskande fönsterglas eller
smutsavvisande glas som visat sig minska kondensen. Om
möjligt kan du också montera fönstret i den inre och varmare
delen av väggen. Integrera inte heller smygen med fönsterbrädan, eftersom det hindrar det varma luftflödet.
DREVNING
Många klagomål handlar om otillräcklig drevning runt de nya
fönstren. Det märker ofta inte kunden förrän den första vinterkylan sätter in. Det betyder backjobb för dig, så ett hett tips är
alltså att inte slarva med drevning och tätning.
SVÅRA FALL
När det gäller små skönhetsfel så får du försöka påminna
din kund om att fönster trots allt är byggmaterial, inte några
antikviteter! De ska bedömas på ett lagom betraktningsavstånd,
2-3 meter, inte fingranskas på 1-2 dm!
Om du hamnar i ett svårlöst reklamationsfall så finns det
faktiskt opartiska reklamationsgranskare för just fönster.
16 .
. 17
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
Varde ljus
i alla hörn...
TAKBERÄKNING
FÖR PROFFS
Alla mår bra av mer dagsljus och nu är
det enklare att få mer av det. Ljuset når
även de mörkare delarna av huset, tack
vare Svita Takljuskupoler från Icopal.
De levereras kompletta med sarg, kupol
och klammer i ett och är enkla att installera. För bättre isolervärden välj kupoler i
flera skikt. En helt klar kupol ger mesta
möjliga ljusinsläpp medan en opal kupol
ger en bättre ljusspridning och minskar
risk för bländning. Om komfortventilation
önskas, välj en öppningsbar takljuskupol.
FÄRDIGA SOLENERGIPAKET
TRE PAKETLÖSNINGAR
Det finns två typer av solenergisystem. Det ena omvandlar
solens energi till varmt vatten, det andra till el. Plannja har
lösningar för både och. De erbjuder tre olika paketlösningar
med solcellspaneler på taket som täcker från 13 m2 till 39 m2.
Det lilla systemet, 2 kWp, genererar cirka 1 800 kWh per år och
med de elpriser vi har i dag, så ger det en direkt besparing på
ungefär 1 800 kronor.
Under sommarperioden gör hushållen normalt inte av med all
den el som produceras, överskottselen matas ut på elnätet och
skatteavdrag kan göras för varje kWh som lämnar huset.
Dessutom kan man sälja överskottet till sin elleverantör.
Plannjas system levereras som färdiga och kompletta paket.
De är enkla att installera och ansluta till husets elsystem och
värmesystem, vare sig man har värmepump eller värmepanna.
Plannja erbjuder även designade solfångare
som kan integreras med takprofilen på
hus med avancerad arkitektur.
18 .
FULL SNURR PÅ
FÄRGMATCHNINGEN!
Hur många av dina kunder tänker
egentligen i färg när de ska byta
tak? Det är just taket och
takavvattning som påverkar hela
intrycket genom sin färg och form.
Det bidrar starkt till husets hela
karaktär.
Lindab ger dina kunder alla möjligheter
att kombinera det estetiskt vackra med det
kloka och effektiva när det gäller just tak.
Deras system för takavvattning, Rainline,
är inte bara marknadens mest kompletta.
Det finns också i 11 kulörer, precis samma
som alla deras plåttaksserier, som dessutom är lättmonterade klick- och profiltak.
Kombinationsmöjligheterna blir oslagbara!
Så vare sig det gäller nybyggt eller
gammalt, i stad eller på landet, så är det
lätt att skapa ett snyggt färgmatchande
plåttak och att göra kunderna nöjda
med Lindabs lösningar.
Att räkna på taksäkerheten hör inte till det enklaste, men Monier har nu tagit fram en
lösning som gör det enklare. Det är en ny taksäkerhetsberäknare för mängdberäkning
och beräkning av taksäkerheten. Det inkluderar alla nödvändiga delar som hör till,
och gör taket säkrare att arbeta på. Du får ut ett underlag på alla artiklar som du kan
skriva ut i PDF-format eller spara. Taksäkerhetsberäknaren hittar du på Moniers
hemsida under ”Takberäknare Pro”.
Solenergi står än så länge för en försvinnande liten del av den
totala energiproduktionen i Sverige, men ökar nu kraftigt. Ändå
är många tveksamma och undrar om det verkligen är tillräckligt
soligt i Sverige för att det ska bli lönsamt.
– Vi har mer sol än de flesta tror, berättar Magnus Bengtsson
från Plannja. Om man till exempel tittar på norra Tyskland, så är
skillnaden marginell jämfört med södra Sverige. Tyskland är
dessutom EU:s största producent av solel.
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
BÄTTRE STUDIERESULTAT
MED NATURLIGT LJUS!
Tillgång till frisk luft och naturligt ljus förbättrar
elevernas inlärningsförmåga och prestation. Det
låter kanske som en självklarhet, men nu är det
bevisat och när det det gäller just ljuset så visar
forskningen att eleverna är 20% snabbare i
matematik och 26% snabbare vid läsning när
de arbetar i fullt dagsljus!
Dessvärre är dåligt inomhusklimat alldeles
för vanligt i skolorna idag, men det är fullt
möjligt att skapa en bättre skolmiljö till rimliga
kostnader, enligt takfönsterspecialisten VELUX,
som utvecklat nya takfönsterlösningar i mer än
70 år. Takfönster innebär nästan alltid en
drastisk förbättring av såväl ventilation som
mängden dagsljus.
. 19
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
Utsida
Insida
Utsida
Insida
DU HAR ETT AV SVERIGES
FARLIGASTE JOBB!
Byggbranschen hör till en av de mest olycksdrabbade branscherna i landet, vilket är skälet till att man idag
kräver en Arbetsmiljöplan på varje byggarbetsplats.
EN RISKANALYS
Tanken med den är att en ansvarig person,
arbetsmiljösamordnaren, ska granska hela
byggprojektet och analysera riskerna på
arbetsplatsen. I Arbetsmiljöplanen ska det
stå vilka risker som finns på just den arbetsplatsen, vad man som byggare ska göra
åt dem och vilka ordningsregler som gäller.
Alla på arbetsplatsen måste läsa igenom
Arbetsmiljöplanen och ta till sig den.
Även entreprenören kan vara arbetsmiljösamordnare och ansvara för
Arbetsmiljöplanen (AMP), men det
behöver inte ta så mycket tid i anspråk
som man kanske tror. Man kan utgå ifrån
en mall och kryssa i där det finns anledning att tänka till. Om man t ex ska
använda lift så kryssar man i rutan för
att ”fallskyddssele ska användas”. Sådant
skapar man snabbt rutiner för.
SUNT FÖRNUFT
Arbetsmiljöplanen höjer säkerhetsnivån
genom att alla hjälps åt att titta till ställningar, liftar, gropar, bjälklagshål, uppstick-
ande armeringsjärn osv. Mycket handlar
om vanligt sunt förnuft och lite extra
försiktighet. En bra grundregel, när man
ska utföra ett riskfyllt moment, är att alltid
tänka på sin familj. Då slutar man chansa.
För att få göra en Arbetsmiljöplan krävs att
man genomgått en utbildning till Arbetsmiljösamordnare och i det uppdraget ingår
även att engagera sig vid projekteringsstadiet, riskbedöma kemikalier, arbete på hög
höjd m m. Just sådant lär man sig på en
AMP-utbildning. Kontakta din bygghandlare för att få gå på den.
4 SAKER SOM SKA FINNAS PÅ ALLA BYGGEN!
20 .
1. Utrymningsplan med markerade
utrymningsvägar och återsamlingsplatser.
Dörrar till eller i utrymningsvägar ska
normalt vara utåtgående, de ska vara lätta
att öppna och inte blockerade.
3. Brandredskap ska finnas lättillgängliga på
markerade platser. Om brandfarliga ämnen
används kan det även behövas branddetektorer och alarmsystem. Brandövningar ska
genomföras regelbundet.
2. Första hjälpen måste alltid finnas
tillgänglig. Utbildad personal måste alltid
kunna tillkallas. Utrustning för första
hjälpen ska vara utmärkt med skyltar.
4. Nödbelysning ska finnas på platser med
särskild risk vid strömavbrott, t ex vid
byggsåg och där byggnadsställningar
uppförs. I utrymningsvägar kan det också
krävas nödbelysning.
Klassiskt yttre, modernt
inre eller vice versa?
Nu kan dina kunder välja fönster med t ex en klassisk
utsida och en modern insida. Idealiskt för den som bor i
ett gammalt hus och är mån om att bevara husets genuina
yttre, men samtidigt vill ha en modern insida som matchar
möbler och livsstil i övrigt. Det här är möjligt med den nya
fönsterserien Tanum från NorDan, rejäla fönsterkonstruktioner, tillverkade i norra Bohuslän. Tanum-seriens fönster
har treskikts energiglaskassett och aluminiumklädd utsida
för den som vill ha det. I så fall får din kund hela 30 års
rötskyddsgaranti på köpet. Väljer man en utsida av trä så
är garantin 20 år.
Klassisk
Modern
. 21
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
Woody lär dig
BYGGA HÅLLBART
DETTA MÅSTE
DU KUNNA!
WOODYS
UTBILDNINGAR
Miljöargumenten blir allt viktigare för
kunderna och vill du öka dina kunskaper
om miljöanpassat byggande, så ska du
anmäla dig till vår nya kurs om hållbart
byggande för småföretagare. Det är en
endagskurs där du får lära dig mer om
materialval ur ett miljöperspektiv. Den är
praktiskt upplagd med användbara råd.
Kursen ger dig förutsättningar att prata
miljöanpassat byggande med kunderna i
stället för att bara diskutera kostnaderna.
Kontakta din bygghandel för mer
information och anmälan.
STÄLLNINGSUTBILDNING
Den som ska bygga en ställning (eller
hjälpa till!) måste ha genomgått den här
utbildningen. Du måste också kunna
intyga att ställningen är korrekt byggd.
Om någon skulle skadas, så kan utredaren se vem som byggt ställningen och
att den var byggd enligt reglerna.
22 .
LIFTUTBILDNING
Använder du lift så måste du gå den här
utbildningen, både för din egen och
dina kollegers skull. Man går igenom
lagar och regler, vilka förutsättningarna
är för att utföra arbetet och hur en lift
fungerar maskinellt. Det ingår också ett
praktiskt prov.
FALLUTBILDNING
För alla som arbetar där det finns
risk för att falla. Tar upp lagar, risker,
materialkunskap, optimal arbetsplanering, förankring, fallskydd, hjälp
vid olyckor m m. Kursen är en heldag
och innehåller även praktiska övningar.
Vackra
pannor
SOM LEVER LÄNGRE
Är takpannans ytbehandling bara för syns skull, eller betyder den något
för pannans livslängd? Idag kan man ju få pannor i ett stort antal
behandlingar och kulörer, och ett närapå oändligt antal kombinationsmöjligheter. En taktillverkare som är duktig på just detta är Benders.
De har till och med utvecklat sin egen färg, Benderitfärgen.
Kraven ökar på alla på byggarbetsplatsen, och det gäller allt från
miljöanpassning till materialkunskap, teknikutveckling, arbetsmiljö,
byggregler och säkerhet. Ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad i
de här frågorna är att gå några av alla de kurser som vi erbjuder.
Kontakta oss om du är intresserad. Många av våra utbildningar
är frivilliga, andra är obligatoriska. Det här är fyra av dem:
BAS P OCH BAS U
Alla arbetsplatser måste ha en utbildad
och ansvarig Byggarbetsmiljösamordnare
för Planering och Utförande. Samordnaren ska göra en riskanalys och en
arbetsmiljöplan. Alla som kommer till
en arbetsplats och ska utföra arbeten är
i lag skyldiga att läsa arbetsmiljöplanen
och följa den.
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
DYRT ATT BRYTA
MOT REGLERNA
Det gäller verkligen att informera sina
anställda (och sin inhyrda personal) om
riskerna på arbetsplatsen och hur man
skyddar sig mot dem. Annars blir det dyrt.
Om det visar sig att man inte uppfyller
arbetsmiljöreglerna vid en inspektion, så får
man numera en s k sanktionsavgift. Man
skiljer numera på sanktionsavgifter och böter.
Böter är ett straff som kräver ett domslut.
Det gör inte avgiften. Ju fler anställda (och
inhyrda), desto högre avgift. Visar det sig t ex
att dina byggare utför arbete utan fallskydd,
när det krävs det, så kostar det från 40.000 kr
till 400.000 kr. För ett bolag med t ex sju
sysselsatta blir avgiften 44.300 kr.
Betongtakpannor består i grunden av
sand, vatten, cement och järnoxid, som är
ett färgpigment. Det tillsätts under
tillverkningen för att pannorna ska bli
genomfärgade. Väljer man en obehandlad
takpanna så får den ofta en naturlig
kalkutfällning på ytan under första året
för att därefter mogna till sin naturliga
färg. En behandlad panna, däremot,
behåller sin ursprungliga färg.
LÅNG LIVSLÄNGD
Väljer man en av Benders ytbehandlade
pannor så har den behandlats med
Benderitfärg och samma färgpigment
som i järnoxiden, för att ytterligare
framhäva ytbehandling och färg. Den har
en mycket lång livslängd. Något som
efterfrågas alltmer är Bender Candor, en
blank ytbehandling. Den är slitstark och
håller sig vacker längre. Den står emot
blekande UV-strålning, påväxt, mekanisk
nötning m m. En annan och unik
behandling är ett metallicbaserat pigment
med överlägsen beständighet. Pigmenten
i färgen är platta, vilket skapar ett
Bender Brilliant
färgspel där glansen och färgen skiftar
med ljuset, därav namnet, Bender
Brilliant.
DEN KNOTTRIGA
Ytterligare en annorlunda ytbehandling är
Bender Struktur, där krossat och infärgat
stenmaterial blandas i färgen för att skapa
en knottrig yta. Den ger liv till ytan
samtidigt som pannan håller kvar snön på
taket längre.
KATALYSATORN
En produkt som skiljer sig från övriga
är Bender Ecoline, pannan som
behandlats med titanoxid och fungerar
som en katalysator för att reducera
kväveoxid i luften. Den bidrar alltså till
att rena luften under takets hela livslängd.
Ecoline går att få både som ytbehandlad
och obehandlad.
. 23
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
Rätt rör
PERSONALLIGGAREN
ÄR HÄR!
Dukat och
KLART?
Fiberduk, markduk eller geotextilduk? Det är olika namn på samma
produkt som fyller en viktig funktion i många situationer, men är du
säker på var och vilken duk du ska använda i alla lägen? En av de
största leverantörerna av geotextildukar är T-emballage som här
serverar några snabba duktips:
VID DRÄNERING
Vid grunddränering behöver du säkra
att dräneringsmaterial inte sjunker in i
jord eller lera. Använd Geo T Standard
N2, en allroundduk för att separera
jordskikt och förstärka bärigheten.
FÖRSTÄRKNINGAR
När du samtidigt vill förstärka bärighet,
hindra sättningar och förebygga
förskjutningar i underlaget vid arbete
med trädgårdsgångar och slänter,
rekommenderas Geo T Standard N2,
alternativt Geo T Bas N1.
PADDOCK
Vid anläggning av paddockar ställs det
höga krav på markduken. Den ska vara
extra stark, åldringsbeständig och
24 .
tillverkad av 100% giftfria material. Den
ska effektivt filtrera genom vattnet, men
hålla kvar jord och massor. Använd
paddockduken Geo T robust N3.
PLATTSÄTTNING
Här vill du också förhindra att ogräs
växer in bland plattorna och att
fyllnadsmassorna blandas med jord.
Använd Geo T Bas N1, alternativt
Geo T Standard N2.
OGRÄSBEKÄMPNING
Här handlar det om att hindra solljuset
från att nå jorden, Använd ogräsduken
Geo T Garden som är enkel att lägga
och smidigt följer markens linjer. Täck
med bark, sten etc.
Så har nu personalliggaren kommit till
byggbranschen också. Frisörer, restauranger
och tvätterier har redan haft den ett tag.
Tanken är förstås att skapa rättvisa regler
och en sund konkurrens även här.
BYGGHERREN ÄR ANSVARIG
Alla arbetsplatser där kostnaderna för
arbete och material överstiger fyra basbelopp (177 200 kr ex moms) ska anmälas.
Det är byggherren som ska anmäla byggstarten på Skatteverkets hemsida och skaffa
inloggningsutrustning till arbetsplatsen,
t ex surfplatta, dator eller mobiltelefon. Den
uppgiften kan överlåtas till entreprenören
om man skriver avtal om det. Entreprenören, som håller i projektet, ska se till att
alla loggar in och loggar ut. Han ska också
hålla liggaren tillgänglig för Skatteverket
som också har rätt att begära leg av alla
på arbetsplatsen.
ALLA SKA SKRIVA IN SIG
Alla ska varje dag skriva in sig i personalliggaren, vare sig man är entreprenör,
underentreprenör, städbolag, vaktbolag
etc. Lämnar man arbetsplatsen för inköp,
lunch eller annat, så ska man logga ut.
Missköter man det, så riskerar man att få
betala en sanktionsavgift. Personer som
lastar eller lossar under kortare tid behöver
däremot inte skriva in sig.
OBS!
• PVC-rör ska vara blyfria
• PP finns i olika kvaliteter: PP-C som är slagtålig och temperatur
beständig, PP-H som är spröd och inte lämplig under 5° C samt PP-HM med högre ringstyvhet.
PÅ RÄTT PLATS!
Vilka avloppsrör är godkända för ingjutning? Vilken
dimension ska man välja till ett luftningsrör? Det är inte
helt enkelt att välja rätt rör i alla lägen, särskilt som det
LUFTNINGSRÖR 110MM
finns många olika fabrikat på marknaden och stora
prisskillnader. Dessutom har vi lite olika krav här i Norden.
Generellt så gäller att ju grövre godstjocklek och större
temperaturspann, desto högre pris. Här följer några enkla
råd, men givetvis är du alltid välkommen att fråga oss om
råd också.
RÖRKLASSER
Klassificeringen av rör och delar avgör om du kan gjuta in dem eller inte.
TVÄTTMASKIN 32MM
TVÄTTMASKIN 50MM
INOMHUS (GRÅ RÖR)
FÖR PVC
B - Får endast klamras mot vägg inomhus (Ø 32 och 50mm får gjutas in)
D - För markläggning intill en meter från byggnad.
BD - Får gjutas in, i byggnad (och mark intill en meter från byggnad)
FÖR POLYPROPYLEN
S 20 - (märkt B) Ej för ingjutning eller markläggning.
S 16 - Godkänt för ingjutning om märkt BD.
S 14 - Godkänt för ingjutning om märkt BD.
HANDFAT 40MM
HANDFAT 50MM
WC 110MM
DRYGA AVGIFTER
Den som inte sköter sin personalliggare
kan få dryga sanktionsavgifter. De betalas
av byggherren, arbetsgivaren eller entreprenören. Anställda får aldrig någon
sanktion. Att inte anmäla en ny arbetsplats
kostar t ex 25.000 kr och saknas personalliggare kostar det 10.000 kr. Upprepar man
sina misstag, dubbleras avgifterna.
KÖK 75MM
GOLVBRUNN 75MM
. 25
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 1. 2016
Slit inte ut dig!
ERGONOMITIPS FÖR BYGGARE
Att byggjobb hör till de mest slitsamma är ingen nyhet. Tunga lyft,
skakiga maskiner och felaktiga arbetsställningar hör till vardagen.
Jobbet ska dessutom skötas i en bullrig miljö, som kan vara lika
outhärdligt het om somrarna som iskall på vintrarna. Du kan
begränsa riskerna för förslitningsskador genom att tänka
på några saker då och då. Det här är några bra
ergonomitips för just byggare:
SLÄPP INTE IN RADON I HUSET
A
T
S
I
L
K
C
E
CH
Strålskyddsmyndigheten uppskattar att mellan 400 och 500 lungcancerfall i Sverige orsakas av radon i
inomhusmiljö varje år. Radon är en radioaktiv gas som finns nästan överallt; i marken, luften och i vatten.
Eftersom lufttrycket oftast är lägre inomhus än i marken under huset, sugs den radonhaltiga markluften in i
byggnaden genom otätheter och öppningar i konstruktionen.
STOPP REDAN VID BYGGET
Det enklaste och mest kostnadseffektiva
sättet att slippa problemet, är att aldrig
släppa in radonen i byggnaden. Genom att
bygga in ett radonmembran redan från
början, slipper man dyra lösningar i
efterhand. Radonmembranet blir också en
trygghet för både köpare och säljare vid
fastighetsförsäljningar.
UNDER, ÖVER ELLER MELLAN?
Radonmembran placeras vanligen på
grundplattan eller mellan plattans
isoleringslager. Fördelen med installation
på grundplattan är att man får ett
kombinerat radon- och fuktskydd. Det
kan spara tid ifall man vill fortsätta bygga
innan grundplattan torkat.
Den bästa och mest effektiva lösningen är
26 .
att lägga membranet direkt mot
schaktbotten under husgrunden. Det
är enkelt att rulla ut och det blir färre
skarvar och genomföringar, vilket sparar
tid. Membranet ligger väl skyddat under
resten av byggtiden.
RAC 800 från Icopal är
ett armerat flerskiktsmembran, som med
fördel kan läggas under
grunden direkt mot
schaktbotten.
Membranet skyddar även
mot andra gaser, vilket
gör att det även kan
användas för att bygga
på förorenad mark. RMB
400 är också ett armerat
flerskiktsmembran och ett alternativ
som monteras på grundplattan eller
mellan isoleringslagren, där det skyddar
mot radon men också fungerar som
ett fuktskydd.
1. ANVÄND HJÄLPMEDEL SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT:
kärror, stegar, pallar, bockar och lyft.
Det är bättre att vänta tills skivlyften blir
ledig, än att riskera ryggen. Tänk alltid
långsiktigt. Behövs det ytterligare
hjälpmedel på arbetsplatsen, prata
med chefen. Hjälpmedel är alltid
arbetsgivarens ansvar.
2. VARIERA ARBETET OCH BELASTNINGEN UNDER
DAGEN. Enformigt och repetativt arbete är
ofta skälet till skador och bör begränsas.
Jobbrotation är en bra lösning. Byt
uppgifter med en kollega emellanåt.
Försök själv att alternera dina uppgifter.
Kör du mycket med vibrerande maskiner
ska du dessutom vara noga med pauserna.
3. LÄS PÅ OM VAD SOM ÄR SKADLIGT och vad
du kan göra åt det. Det finns mycket
information och kurser i att arbeta mer
ergonomiskt på Arbetsmiljöverkets
hemsida: av.se
EDEL
M
P
L
Ä
J
H
D
N
ANVÄ
BE TE T
R
A
A
R
E
I
R
A
V
LÄS PÅ
ORM
HÅLL DIG I F
4. HÅLL DIG I FORM. Att träna regelbundet
är extra viktigt för dig som byggare.
Det stärker musklerna och gör att
kroppen klarar tunga och monotona
arbetsmoment bättre.
. 27
B
Avsändare: Woody Bygghandel AB, Box 1183, 251 11 Helsingborg
PORTO BETALT
NÅGRA AV VÅRA TJÄNSTER SOM FÅR
DITT BYGGE ATT SNURRA!
Starta dina nya projekt tillsammans med oss så tar vi fram de leverans- och logistiklösningar
som passar just dig och ditt projekt. Det kommer du att spara både tid och kostnader på!
Och du kan koncentrera dig på det mest väsentliga – ditt bygge. Det här är ett urval av de
tjänster som får ditt bygge att snurra:
TRANSPORT & LEVERANS
Vad kan vara mer optimalt än att
alltid ha rätt grejer, på rätt plats vid
rätt tid? Det ordnar vi om du vill.
SÅG OCH HYVLERI
Koncentrera dig på själva bygget och
konstruktionen och låt oss se till att
du alltid har exakt rätt dimensioner
på alla dina träreglar, panelbräder,
gipsskivor och byggskivor.
KRANLYFT
Hur mycket tid och ansträngning
skulle ni spara in om ni istället fick
materialet upplyft till arbetsplatsen
eller monteringsstället?
BYGGRÅDGIVNING
Det händer mycket inom produktutvecklingen och vi
hjälper dig gärna att välja rätt material och byggsystem
för dina projekt. Vi hjälper dig också med råd om t ex
bygglov, säkerhet och arbetsmiljö.
LÄGENHETSPACKAT
Vill ni slippa ränna runt och leta
efter grejerna? Låt oss anpassa och
sortera din beställning per rum,
lägenhet, arbetsplats eller våning i
stället så får ni full koll. Det sparar
mycket tid.
Observera att vårt utbud av tjänster varierar mellan olika anläggningar.
WWW.WOODY.SE

Similar documents