Deltakerliste - Fylkesmannen.no

Comments

Transcription

Deltakerliste - Fylkesmannen.no
Barnevernkonferanse på Klækken
28–29.04.2016
Bydel
Fornavn
Etternavn
Stilling/arbeidsområde
Alna
Merete
Nina
Guro Otten
Elisabeth
Hege
Lise
Marit
Gitte
Inger Lise
Margit
Agnethe Bakke
Anne
Eira
Mariann
Ingun
Lill Krisitn
Nina
Dorrit
Agnete Henden
Hilde Elisabeth
Mona Bratberg
Espen
Ingvild
Trine
Elisabeth Berg
Gunnar L.
Karen
Randi
Helge
Hilde Marie
Lasse
ahmad
anita
Hilde
Nina
Elizabeth
Kristin
Mariann
Karen Margrethe
Hilde Wiehe
Lillan
Mai-Lis
Anita
Elizabeth
Vibeke Bonne
Heidi K.
Gundersen
Svensen
Owren
Ommedal
Bjelde
Schellenberg
Bratlie
Evensen
Baklid
Felland Krogh
Sørensen
Bolme
Nybø
Lundberg
NIelsen
Berg
Gaustad
Ødegaard
Bruun
Lorentzen
Gaarde
Søreng
Evensen
Urholt
Kumano Rom
Haadem
Ahlsand
Engh
Moe Eriksen
Myrvold
Aasengen
yasir ghulami
Haadem Lisbakken
Storebakken
Aarskaug
Langeland Gracia
Dahlen
Waaler
Grenstad
Berge
Gaathje
Nicolaisen
Berg
Hansen
Øyri
Ramsø
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Barnevernsjef
Barnevern
Seksjonsleder barnevern
seksjonsleder
Oppvekst
Barnevernkonsulent
Teamleder
Teamleder
Controller/fagutvikler
Mottak
Barnevernleder
Teamleder, fosterhjemsteam
Avdelingsleder
Avd.leder barneteam
Barnevernkonsuelent barneteam 0- 15 år.
Teamleder fosterhjem, barneverntjenesten
Barneverntjenesten
Fosterhjem
mottak og ressursteam
Leder barnevern
Teamleder, barneverntjenesten
Avd.dir oppvekst
Teamleder
Enhetsleder
Teamleder
Teamleder
Seksjonsleder
Barnevernsjef
Seksjonsleder
Ema
Seksjonssjef
Oslo sentrum
fosterhjem
Fagutvikler
Seksjonsleder omsorg
Seksjonsleder kontorfag
Barnevernleder
Barnevern
Mottak og Fosterhjem
Enhetsleder
Fungerende barnevernleder
Fungerende nestleder
Enhetsleder for barnevern
Spesialkonsulent/stedfortreder for enh.leder
Bjerke
Frogner
Gamle Oslo
Grorud
Grünerløkka
Nordre Aker
Nordstrand
Sagene
St.Hanshaugen
Stovner
Søndre Nordstrand
Ullern
Vestre Aker
Østensjø
Agnete
Filip
Kathrine
Marte
Trine
Gundersen
Dominguez
Stålsett
Byfuglien
Ustad
Barneverntjenesten
Barneverntjenesten
Barnevern
Barneverntjenesten
Barneverntjenesten
Kommune
Fornavn
Etternavn
Stilling/arbeidsområde
Asker
Cathrine
Giske Breivik
Monica
Siss
Gerd
Kristin Waaktaar
Børge
Mari
Ane
Gro
Birgit
Cecilie
Inger-Marie
Ragnhild Espeseth
Lisbeth
Randi
Lene
Ann Karin
Anne Camilla
Tove Elisabeth
Hanne Bjørkvold
Guro Otten
Tone
grete
Hanne
Arnfinn
Anne Lise
Maya
Marit
Marthe
Christin
Tone
Anita Wibecke
Anne - Lise
Gunhild
Lona
Mona
Birgit
Elin Ribler
Hanne
Berit
Kjersti
Mariann
Nadja
Andersen
Andreassen
Bårnes
Tangvald-Pedersen
Schumann
Valle
Tomter
Hagve
Fjellanger
Sannes
Raknes
Roverudseter
Buseth
Øvrebotten
Ringseth
Sundnes
Sørensen
Ødegaard
Skjæveland
Andresen
Lilleåsen
Sandsengen
Øvergaard
findahl
Silkebækken
Heimstad
Bangsund
Seljetun
Sveen
Wang
Sibbern
Nordgård
Hansen
Aske
Bakke
Dystland
Stensen
SØnderby
Helmeriksen
Kristiansen
Jacobsen
Pedersen
Langleite
Ben-Shams
leder avd ungdom
fosterhjem
Leder avdeling mottak
leder avdeling barn
Barneverntjenesten
Leder for tiltak
Barnevernleder
Avdelingsleder administrasjon
Fagleder avd bvv.mottak og undersøkelse
Avdelingsleder omsorg
Assisterende barenvernsjef
Virksomhetsleder Familiens Hus
Barneverntjenesten
Barneverntjenesten
Barnevern
Barnevern
Barnevern
Barneverntjenesten
Enslige Mindreårige Flykninger
Enslige Mindreårige Flykninger
Virksomhetsleder
Barnevernkonsulent/stedfortreder
Barnevernleder
barneverntjeneste
Barnevern
Barnevern
Ass. barnevernsjef
Fagkonsulent
Fagkonsulent
Fagkonsulent
Barneverntjenesten
Fagleder barneverntjenesten
Barnevernleder
Mottak/ undersøkelse
Teamleder tiltak
Teamleder - omsorg
Barneverntjenesten
Barnevern
Barnevern
Barnevern
Virksomhetsleder barnevern
Boligleder EMF boliger
Teamleder
Teamleder
Aurskog-Høland
Bærum
Eidsvoll
Enebakk
Fet
Frogn
Gjerdrum
Hurdal
Lørenskog
Nannestad
Nes
Nesodden
Nittedal
Oppegård
2
Rælingen
Skedsmo
Ski
Sørum
Ullensaker
Vestby
Ås
Marianne
Renate
Torni
Bente
Heidi
Ragnhild M.
Trude
Anne
Hæge
Liv-Anita
Evy
Hanne Ege
Jane
Mari
Britt
Jørn Andre
Solfrid Gulli
Benedikte
Eir V.Degn
Karen
Bodil
Cecilie
Tonje
Farstadvoll
Cordier
Børresen
Nederberg
Kristiansen
Ottestad
Tveiten
Nygård
Hovding
Leithe
Strømstad
Kvifte
Hesthag
Egner
Borkenhagen
Stenseth
Ingebrigtsen
Selsing
Hagen
Tanum
Ekrem
Sudland
Bentzen
Barnevern
Barnevern
Barnevern
Barnevernleder
Teamleder familieteamet
Avdelingssjef
Nestleder
Fagleder
Fagleder
Fagleder
Sørum barneverntjeneste
Konstituert virksomhetsleder Barn, unge og familie
Sørum barneverntjeneste
Sørum Barneverntjeneste
Barnevern
Enhetsleder, Forebyggende barn og unge
FBU barnevern, avdelingsleder
Helse og barnevern
Barneverntjenesten
Barneverntjenesten
Barnevern
Barnevern
Barnevern
Andre etater
Fornavn
Etternavn
Stilling/arbeidsområde
Barne- og
familieetaten
Aino
Gregersen
de Jong
Birkeland
Barnevernvakten
Kari Elmholt
Barnesakkyndig
kommisjon
Barnevernvakten Oslo
Barnevernvakten Romerike
BLD, barnevernavd.
Bufdir
Majorstua
politistasjon
Statens helsetilsyn
Kirsten
Solveig
Holmedal
Siv
An-Magritt
Hjermstad
Ottesen
Avdelingsdirektør, bl.a. Godkjenning og
kvalitetssikring av barneverninstitusjoner
Direktør, Barne- og familieetaten
Fagrådgiver Barnevernavdelingen
Dimmen
Aanonsen
Spesialkonsulent
Leder
Aino
Barnevernvakt
Anita
Gregersen
de Jong
Przytula
Kari Elisabeth
Christina Five
Agnete
Fjærli
Berg
Krogvig
Mette
Tron
Barnevernvakt
Seniorrådgiver
Barnevernavdelingen/ Seksjon for regelverk og
barneverntjenesten
Fagkonsulent
Runa
Madsen
Tilsyn
Nestleder
3
Arrangør
Fornavn
Etternavn
Stilling/arbeidsområde
Fylkesmannen i Oslo
og Akershus
Bente
Rygg
Avdelingsdirektør
Tove
Rannveig
Annette
Andreas
Berit
Tor-Øivind
Marianne
Hilde
Kristin
Lene
Marie Fladmoe
Ragne Marie
Narud
Bjerkmo
Rasmussen
Stordahl
Landmark
Reinemo
Haugsrud
Håland
Andersen
Tornes
Halvorsen
Mostad
Seksjonssjef
Assisterende fylkesmann
Rådgiver
Rådgiver, institusjonstilsyn
Seniorrådgiver
Rådgiver
Rådgiver
Seniorrådgiver
Seniorrådgiver
Rådgiver
Rådgiver
Rådgiver
Torill
Noman Asghar
Nina
Andrea
Gundersen
Ali
Opland
Hjorteset
Rådgiver
Rådgiver
Seniorrådgiver
Rådgiver
Foredragsholder Fornavn
Etternavn
Stilling/arbeidsområde
Bydel Alna
Barnesakkyndig
kommisjon
Barnevernvakten
Romerike
Bydel Bjerke
Bufdir
Bufetat region øst
Privat firma
Fylkesmannen i Oslo
og Akershus
Bydel Grorud
Pasient- og
brukerombud/sosialog eldreombud i Oslo
RVTS øst
Stovner
Universitetet i
Bergen
Marina
An-Magritt
Botsieva
Aanonsen
Fagutvikler
Leder (foredragsholder)
Kari Elisabeth
Fjærli
Leder
Aslaug Skjold
Jan
Øystein
Henrik
Noman Asghar
Unhjem
Faller
Stokvold
Aase
Ali
Fagkonsulent
Seniorrådgiver
Avdelingsdirektør
En ganske uvanlig foredragsholder
Rådgiver
Nina
Anne-Lise
Gausdal
Kristensen
Barnevernkonsulent
Leder
Lars Halaas
Elizabeth L.
Marit
Lyster
Gracia
Skivenes
Spesialrådgiver
Fagutvikler
Professor
4

Similar documents