7928/16 pa/AG/ka 1 DGC 2B V prilogi vam pošiljamo sklepe Sveta o

Comments

Transcription

7928/16 pa/AG/ka 1 DGC 2B V prilogi vam pošiljamo sklepe Sveta o
Svet
Evropske unije
Bruselj, 19. april 2016
(OR. en)
7928/16
COPS 121
CSDP/PSDC 220
CFSP/PESC 310
JAI 288
POLMIL 42
EUMC 51
CIVCOM 73
COEST 94
COAFR 105
COTER 44
PROCIV 26
CYBER 40
EF 85
ECOFIN 287
ENER 112
POLMAR 6
TRANS 114
ESPACE 24
SAN 133
CSC 97
IZID POSVETOVANJA
Pošiljatelj:
generalni sekretariat Sveta
Datum:
Prejemnik:
19. april 2016
delegacije
Št. predh. dok.:
7857/16 COPS 115 CSDP/PSDC 213 CFSP/PESC 305 JAI 283 POLMIL
40 EUMC 48 CIVCOM 70 COEST 93 COAFR 102 COTER 43 PROCIV 25
CYBER 39 EF 81 ECOFIN 282 ENER 110 POLMAR 5 TRANS 106
ESPACE 23 SAN 130 CSC 95
Zadeva:
Sklepi Sveta o preprečevanju hibridnih groženj
– sklepi Sveta (19. april 2016)
V prilogi vam pošiljamo sklepe Sveta o preprečevanju hibridnih groženj, ki jih je Svet sprejel
19. aprila 2016.
7928/16
pa/AG/ka
DGC 2B
1
SL
PRILOGA
SKLEPI SVETA O PREPREČEVANJU HIBRIDNIH GROŽENJ
1.
Ker državni in nedržavni akterji vse bolj uporabljajo hibridne strategije in operacije v
neposredni in širši soseščini EU, je potrebno hitro in primerno ukrepanje za preprečevanje
hibridnih grožen, ki pretijo Uniji, njenim državam članicam in partnericam. Svet poudarja, da
je treba zato v skladu s sklepi, ki jih je Evropski svet sprejel na zasedanju junija 2015, in
sklepi Sveta o SVOP, ki so bili sprejeti maja 2015, mobilizirati orodja EU, pri čemer so za
varnost in obrambo še vedno odgovorne predvsem države članice, upoštevati pa je treba tudi
ustrezno delo, ki poteka na področjih notranje in zunanje politike.
2.
Svet v tem okviru pozdravlja skupno sporočilo o preprečevanju hibridnih groženj in
izboljšanju odpornosti EU, njenih držav članic in partneric. Ustrezna telesa Sveta, Evropsko
obrambno agencijo in druge ustrezne organe poziva, naj pravočasno in usklajeno preučijo
predlagane ukrepe, ob upoštevanju ustreznih postopkov ter pristojnosti držav članic, Komisije
in visokega predstavnika, da se zagotovijo medsektorski pristop ter primerni nadaljnji ukrepi.
Svet prav tako poziva države članice, naj razmislijo o vzpostavitvi evropskega centra
odličnosti.
3.
Svet pozdravlja namero visokega predstavnika vzpostaviti hibridno fuzijsko celico EU in
opozarja na morebitni prispevek SVOP k preprečevanju hibridnih groženj ter potrebo po
boljšem dialogu, sodelovanju in usklajevanju z zvezo NATO, pri čemer se upoštevata načeli
vključenosti in avtonomnosti sprejemanja odločitev vsake od organizacij ter drugih
partnerskih organizacij.
4.
Svet poziva Komisijo in visokega predstavnika, naj do julija 2017 pripravita poročilo o oceni
napredka.
_______________
7928/16
PRILOGA
pa/AG/ka
DGC 2B
2
SL

Similar documents