Lynlåsstruktur Zipper Structure

Comments

Transcription

Lynlåsstruktur Zipper Structure
Fastening Products Group
Lynlåsstruktur Zipper Structure
Lynlåse kan inddeles i tre hoveddele: bånd, elementer og skyder.
Zippers can be divided into three main parts: the tape, the elements and the slider.
Topstop
Top Stop
Elementer Elements
Tænderne, som også kaldes elementer, er de dele på hver side af
lynlåsen, som griber ind i hinanden,
når de passeres af skyderen. Når
tænderne på venstre og højre side
har indgreb, kaldes de en kæde.
The teeth, also known as elements,
are the parts on each side of a zipper
that mesh, or engage with each other
when passed through the slider.
When the left and the right side teeth
are engaged they are called a chain.
Skyder Slider
Skyderen samler eller deler
elementerne, når lynlåsen
åbnes eller lukkes. Der findes
mange forskellige skydertyper
afhængigt af formål.
The slider joins or separates
the elements when the zipper
is opened or closed. Various
types of sliders are available
depending on use.
Bånd Tape
Båndet er udelukkende beregnet til
lynlåse. Det fremstilles normalt af polyester, men afhængigt af formålet kan
det også fremstilles af syntetisk fiber,
vinyl og bomuld.
The tape is manufactured exclusively for zippers. It is usually made
of polyester, but depending on use,
synthetic fibre tape, vinyl tape and
cotton tape are also available.
DELBAR
OPEN-END
BØJLE (vedhængsholder)
CROWN (Tab holder)
Skyderhus
Body
Vedhæng
Puller
Bokspind
Box Pin
Indsætningspind
Insert Pin
IKKE-DELBAR
CLOSED-END
6
Boks
Retaining
Box

Similar documents