Årsmøde 2016 – Sektions

Comments

Transcription

Årsmøde 2016 – Sektions
Årsmøde 2016 – Sektions- og paneloversigt
EU og Europæisering (Morten Kallestrup & Holly Snaith)
Panel
Current theoretical perspectives on the
European Union
Public Administration in a European
perspective
Policy-making and Negotiations in the
European Union
Chair
Holly Snaith
Caroline Howard Grøn
Morten Kallestrup
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Politisk adfærd og kommunikation (Morten Skovsgaard & Frederik Hjorth)
Panel
Politisk kommunikation og Journalistik I
Politisk kommunikation og Journalistik I
Valg og vælgeradfærd I
Chair
Morten Skovsgaard
Morten Skovsgaard
Morten Skovsgaard
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Panel
Politisk holdningsdannelse I
Politisk holdningsdannelse II
Valg og vælgeradfærd II
Chair
Frederik Hjorth
Frederik Hjorth
Frederik Hjorth
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
International Politik (Chiara de Franco og Sten Rynning)
Panel
Afghanistan 2001-2016: A War Studies
Perspective
Europe in Turmoil
Addressing new security issues
Chair
Sten Rynning
Chiara De Franco
TBA
E-mail
[email protected]
[email protected]
This panel will assess the war in
Afghanistan from the diverse perspectives
inherent in the war studies tradition, both
to arrive at a more comprehensive
assessment of the Afghan war and to
encourage reflection on the merits of war
studies. The perspectives will be drawn
from security studies, international law,
and cultural studies.
This Panel seeks to address the many crises
currently shaping European (in)security:
from the Eurozone crisis, to the Ukraine
crisis, the migrant crisis, and terrorist
threats. It aims at reflecting on how these
crises can be analysed, but also at advance
our understanding of how they are
interconnected.
This panel reflects on how security
discourses and policies are increasingly
concerned with issues such as cyber risks,
environmental degradation, criminal
organisations and urban insecurities. It
seeks to assess ethical and
political/strategic challenges relating to the
‘emergence’ of these concerns as security
issues.
Aktører, institutioner og offentlig politik (Carina Bischoff & Henrik Bech Seeberg)
Panel
The influence of parties and interest
groups on agendas and policy
Political parties
Actors, institutions, and policy reforms'
Chair
Henrik Bech Seeberg (AU)
Conor Little (KU)
Alexander Horn (AU)
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Offentlig forvaltning (Christian Lindholst & Morten Jakobsen)
Panel
Eksperimentelle studier i offentlig
forvaltning
Chair
Asmus Leth Olsen, Institut for
Statskundskab, Københavns
Universitet og Ulrik Hvidman Institut for
Statskundskab, Aarhus Universitet
E-mail
[email protected], [email protected]
Beskrivelse
Offentligt-privat samspil
Ole Helby Petersen, RUC, Kurt Houlberg,
KORA, Karsten Vrangbæk, KU

Eksperimenterne kommer! De er også
langsomt ved at vinde indpas i studiet af
den offentlige forvaltning. Panelet egner
sig både til survey-, laboratorie- og
felteksperimenter i offentlig forvaltning.
Det gælder både papers, der anvender
disse metoder eller diskuterer deres brug.
Panelet er også tiltænkt papers, der
bruger naturlige eksperimenter med en
stærk identifikationsstrategi.
Politiske embedsmænd?
Embedsmandsrollen i nutidens
kommuner og ministerier
Jørgen Grønnegård Christensen, Institut
for Statskundskab, Aarhus Universitet og
Niels Opstrup, Institut for Statskundskab,
Syddanske Universitet
[email protected], [email protected]
[email protected], [email protected]
En lang række velfærdsopgaver og
samfundsudfordringer løses i dag i et tæt
samspil mellem den offentlige og private
sektor. Til dette panel inviteres papirer,
som behandler samspillet mellem den
offentlige og private sektor fra forskellige
teoretiske, tematiske og metodiske
perspektiver. Tematikker for papirer kan
fx være reguleringsmodeller og erfaringer
med udlicitering, konkurrenceudsættelse,
offentlige-private partnerskaber,
offentlige indkøb og frit-valgs ordninger.
Forskellige teoretiske perspektiver og
kvantitative såvel som kvalitative studier
ønskes.
Politikerne er stærkt afhængige af bistand
fra embedsmændene. Det gælder både i
kommunerne og ministerierne. Det
indebærer et tæt samspil mellem
politikere og embedsmænd. Panelet
sætter med en række empiriske papirer
fokus på embedsmændenes rolle i
grænselandet mellem politik og
forvaltning.
Politisk teori (Torben Dyrberg & Lars Tønder)
Panel
Analytisk politisk teori
Normativ politisk teori
Historisk-kritisk politisk teori
Chair
Torben Dyrberg (RUC) og Lars Tønder (KU)
Torben Dyrberg (RUC) og Lars Tønder (KU)
Torben Dyrberg (RUC) og Lars Tønder (KU)
E-mail
[email protected]; [email protected]
[email protected]; [email protected]
[email protected]; [email protected]
Komparativ Politik (Svend-Erik Skaaning & Paul Marx)
Panel
Demokrati eller diktatur?
Repression og borgerkrig
Politisk økonomi i udviklingslande
Chair
Mogens Kamp Justesen (CBS)
Jørgen Møller
Anne Mette Kjær
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Panel
Protest politics and populism
Comparative political economy in
advanced capitalist countries
Kvalitativ metode
Chair
Paul Marx
Paul Marx
Morten Brænder (AU)
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Similar documents