Informasjon om gratis innsamling av landbruksplast i uke 21!

Comments

Transcription

Informasjon om gratis innsamling av landbruksplast i uke 21!
Vi henter gratis i uke 21
23. – 27. mai
Norsk Gjenvinning AS i Østfold tilbyr igjen gratis henting av plast hos landbruket.
Også denne gangen omfatter ordningen Landbruksplast (rundballefolie) og PP-storsekk.
Sendt mail til [email protected] eller
Ring 913 17 220 for å melde deg på.
Telefonen er åpen mellom 07.00 og 15.00
Siste fris for påmelding blir fredag 20. mai
Vi gjør som vi gjorde på høsten i fjor. Vi bruker samme bil til å hente begge fraksjoner.
Fraksjonene skal fortsatt være sortert/adskilt ved henting. Den vil bli hold avskilt på bilen og behandlet separat på
mottaksanlegget.
Vi forutsetter et minimum på ca 2 m3 pr henting og at plasten er sortert.
For at vi skal sikre muligheten til å fortsette med denne ordningen, oppfordrer vi til samarbeid med naboen. Hvis
det er flere som har litt plast er det en stor fordel om det kunne samles på en plass
For mere info om sortering, se www.ngn.no under fanene /tjenester/avfallstyper/plast
Tilbudet gjelder innenfor Østfold fylke

Similar documents