11 - Universitetet i Bergen

Comments

Transcription

11 - Universitetet i Bergen
Offentlig journal
Seleksjon:
Journaldato: 11.04.2016, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:
I,U,N,X,S, Status: J,A
Rapport generert: 18.04.2016
Innhold:
Avslag på søknad om innlevering av doktorgradsarbeid
Sakstittel:
Dr.philos.-graden - John-Wilhelm Flattun
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/13717-8 17033/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
1101/ELAK
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ELAK
John-Wilhelm Flattun
Universitetet i Bergen
Innhold:
Utlysningstekst - engelsk
Sakstittel:
Ansettelsessak - Postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap - SCANPUB
DokType Sak/dok nr:
X
2016/3085-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
18213/2016
11.04.2016
21.03.2016
1501/BOH
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1501/BOH
Bodil Hægland
Innhold:
Svar på vedtak: endringer på BAHF-HIS fra høsten 2016
Sakstittel:
Studieplan BAHF-HIS Bachelorprogram i historie og ÅRHF-HIS med emner
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2010/8570-36 18670/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
29.03.2016
1101/ELHJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
331
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Elisabeth Hagen Hjellbrekke
1101/ELHJ
Avsender
Jannie Idsal
1122/JAID
Side: 1 av 57
Innhold:
Svar på søknad om permisjon fra master i administrasjon og organisasjonsvitenskap
Sakstittel:
Permisjon fra master i administrasjon og organisasjonsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3352-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
18759/2016
11.04.2016
30.03.2016
1512/DEFL
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1512/DEFL
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Brev om oppmelding i Z-kode, praksis utveksling
Sakstittel:
Godkjenning av delstudier i utlandet - Université du Quebec á Montreál
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2015/12312-6 18970/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
31.03.2016
1120/GIR
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ELHJ
1120/SISTA
Det humanistiske fakultet
Silje Grønner Stang
Innhold:
Svar om fordeling av studieplasser / opptaksrammer ved HF for 2017-18
Sakstittel:
Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og utdanningsmelding for 2015, Det humanistiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
X
2016/278-16
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
19153/2016
11.04.2016
31.03.2016
1101/RAL
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
400
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/RAL
1121/ALEMO
Ranveig Lote
Aleksander Morland
Innhold:
Saksforelegg til Ansettelsesutvalget
Sakstittel:
Ansettelsessak - Vitenskapelig assistent ved Institutt for geografi - BFS/Akademiaavtalen
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2016/1156-11 19177/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
01.04.2016
1501/BOH
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1501/BOH
Bodil Hægland
Side: 2 av 57
Innhold:
Application for extension
Sakstittel:
Forlengelse av studierett
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3699-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
19439/2016
11.04.2016
04.04.2016
1501/EVS
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/EVS
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Utlysningstekst - norsk
Sakstittel:
Ansettelsessak - Postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap - SCANPUB
DokType Sak/dok nr:
X
2016/3085-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
19513/2016
11.04.2016
04.04.2016
1501/BOH
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1501/BOH
Bodil Hægland
Innhold:
Forhåndsgodkjenning av sommerkurs ved Københavns Universitet i juli 2016
Sakstittel:
Forhåndsgodkjenning av sommerkurs ved Københavns Universitet
DokType Sak/dok nr:
N
2016/3763-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
19662/2016
11.04.2016
04.04.2016
1122/TORSA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1122/JUWA
1122/TORSA
Julie A. Tønsaker Watkins
Torunn Gjøringbø Saunes
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - The University of Sydney
Sakstittel:
Godkjenning av delstudier i utlandet - The University of Sidney
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3460-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20027/2016
11.04.2016
06.04.2016
1120/HAMI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/HAMI
Torunn Bygstad
Universitetet i Bergen
Side: 3 av 57
Innhold:
Oversikt over pliktarbeid
Sakstittel:
***** ***** - Tilsetting i stilling som postdoktor i arkeologi ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2013/13860-6 20085/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
06.04.2016
1101/ARVE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1101/MAGL
Margrethe Gloppestad
Innhold:
Svar på søknad om betaling, semesterregistrering og vurderingsmelding etter frist
Sakstittel:
Betaling, semesterregistrering og vurderingsmelding etter frist
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3847-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20133/2016
11.04.2016
06.04.2016
1101/ELHJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ELHJ
Hege Clausen
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på søknad om permisjon fra masterstudiet i teatervitenskap
Sakstittel:
Permisjon fra masterstudiet i teatervitenskap
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3724-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20139/2016
11.04.2016
06.04.2016
1121/LISKR
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1121/LISKR
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på krav om innsyn i saker for den sentrale klagenemnd
Sakstittel:
Krav om innsyn etter offentleglova - 2016
DokType Sak/dok nr:
U
2016/13-134
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20155/2016
11.04.2016
11.04.2016
2190/INBJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
041.1
Avs./mottaker: Navn:
Mottaker
På Høyden v/Hilde Kristin Strand
Avsender
Universitetet i Bergen
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
2190/RKJ
Side: 4 av 57
Innhold:
Svar på søknad om forlengelse av kontraktsperiode for masterprogrammet i teatervitenskap
Sakstittel:
Forlengelse av kontraktsperiode for masterprogrammet i teatervitenskap
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3666-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20158/2016
11.04.2016
06.04.2016
1121/LISKR
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1121/LISKR
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Arbeidsavtale vår 2016
Sakstittel:
***** ***** - Midlertidig tilsetting som veileder ved Institutt for fremmedspråk
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/11143-6 20205/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
06.04.2016
1120/VIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/BEBO
Harald Ulland
Universitetet i Bergen
Innhold:
Tilbudsbrev
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i eldre globalhistorie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
U
2014/1067725
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20242/2016
11.04.2016
06.04.2016
1122/BRH
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.11
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ARVE
Eivind Heldaas Seland
Universitetet i Bergen
Innhold:
Angående klage på forlengelse av stipendiatstilling
Sakstittel:
***** ***** ***** - Forlengelse av stipendiatperiode
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/13894-5 20244/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
06.04.2016
1120/ARUT
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/BEBO
*****
Universitetet i Bergen
Side: 5 av 57
Innhold:
Ber om endring av stillingskategori og lønnsplassering - ***** ***** *****
Sakstittel:
***** ***** ***** - 2.3.4.-forhandlinger
DokType Sak/dok nr:
N
2016/3876-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20264/2016
11.04.2016
07.04.2016
1122/BRH
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 23, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/MED
1122/BRH
Det humanistiske fakultet
Britt Kristin Holsen
Innhold:
Endelig godkjenning - del II
Sakstittel:
Godkjenning av delstudier i utlandet - Humboldt-Universität zu Berlin
DokType Sak/dok nr:
U
2015/4898-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20305/2016
11.04.2016
07.04.2016
1120/HIRØ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/HIRØ
Sirianne Vikestad
Universitetet i Bergen
Innhold:
Omgjøring av vedtak - Studierett på bachelorprogrammet i engelsk
Sakstittel:
Studentoppfølging ved Institutt for fremmedspråk - våren 2016
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2016/2768-19 20320/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
07.04.2016
1120/ANNPO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
530
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/HAMI
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på søknad om forlengelse av kontraktsperiode for masterstudiet i russisk
Sakstittel:
Forlengelse av kontraktsperiode for masterstudiet i russisk
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3698-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20322/2016
11.04.2016
07.04.2016
1120/GIR
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/GIR
*****
Universitetet i Bergen
Side: 6 av 57
Innhold:
Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av studier i utlandet - ICLA
Sakstittel:
Godkjenning av delstudier i utlandet - ICLA
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3640-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20324/2016
11.04.2016
07.04.2016
1120/HIRØ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/HIRØ
Eirik Hovden
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet - Akita International University
Sakstittel:
Godkjenning av delstudier i utlandet - Aktia International University
DokType Sak/dok nr:
U
2013/9291-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20402/2016
11.04.2016
07.04.2016
1120/HIRØ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/HIRØ
Kristoffer Lim Ersland
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på søknad om forlenget kontraktsperiode
Sakstittel:
Forlengelse av kontraktsperiode på masterprogrammet region og regionalisering
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3566-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20417/2016
11.04.2016
07.04.2016
1122/BJTE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1122/BJTE
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent ved Institutt for geografi
Sakstittel:
Ansettelsessak - Vitenskapelig assistent ved Institutt for geografi - BFS/Akademiaavtalen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2016/1156-10 20438/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
07.04.2016
1501/BOH
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/BOH
Karin Lillevold
Universitetet i Bergen
Side: 7 av 57
Innhold:
Bekreftelse på oppmelding til privatisteksamen
Sakstittel:
Særskilt eksamen ved Det humanistiske fakultet 2016
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1299542
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20447/2016
11.04.2016
07.04.2016
1101/ELHJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ELHJ
Liv Anne Høisæther
Universitetet i Bergen
Innhold:
Bekreftelse på oppmelding til privatisteksamen
Sakstittel:
Særskilt eksamen ved Det humanistiske fakultet 2016
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1299543
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20448/2016
11.04.2016
07.04.2016
1101/ELHJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ELHJ
Eirik Sørheim
Universitetet i Bergen
Innhold:
Tilbakemelding tilsettingsrådet sak 8-2016
Sakstittel:
Tilsetting i to midlertidige forskerstillinger knyttet til prosjekt Geofysisk institutt sin vitenskapshistorie
DokType Sak/dok nr:
X
2015/1178212
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20465/2016
11.04.2016
07.04.2016
1101/ARVE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
212.41
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1101/ASRO
Asbjørn Knutsen Romstøl
Innhold:
Bekreftelse på oppmelding til privatisteksamen
Sakstittel:
Særskilt eksamen ved Det humanistiske fakultet 2016
DokType Sak/dok nr:
U
2015/1299544
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20469/2016
11.04.2016
07.04.2016
1101/ELHJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ELHJ
Reidar Skarlo Aralt
Universitetet i Bergen
Side: 8 av 57
Innhold:
Ber om midlertidig endring i stillingsstørrelse - Daniel Croles Fitjar
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilsetting i stilling som studiekonsulent ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2015/11871-7 20473/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
07.04.2016
1162/STT
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
Personalmappe
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
1101/BEBO
Institutt for filosofi og
førstesemesterstudier
Steinar Thunestvedt
Avsender
1162/STT
Innhold:
Svar på søknad om fritak fra examen philosophicum og examen facultatum
Sakstittel:
Registrering av exphil og exfac
DokType Sak/dok nr:
U
2015/9896-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20530/2016
11.04.2016
07.04.2016
1162/HAMI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1162/HAMI
Benedicte Hvide Sagvaag
Universitetet i Bergen
Innhold:
Bekreftelse på grad frå NHH
Sakstittel:
Registrering av exphil og exfac
DokType Sak/dok nr:
X
2015/9896-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20531/2016
11.04.2016
07.04.2016
1162/HAMI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1162/HAMI
Hanne Svanholm Misje
Innhold:
Ang. godkjent studieplan og emnebeskrivelser for BAHF-MVK
Sakstittel:
Studieplan BAHF-MVK Bachelorprogram i musikkvitenskap
DokType Sak/dok nr:
N
2012/1039113
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20559/2016
11.04.2016
08.04.2016
1101/ELHJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
330
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ELHJ
1164/MOU
Det humanistiske fakultet
Mona Vervik Uthaug
Side: 9 av 57
Innhold:
Omgjøring av vedtak - Formelt fritak fra examen philosophicum og examen facultatum
Sakstittel:
Registrering av ex.phil og ex.fac
DokType Sak/dok nr:
U
2015/8542-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20561/2016
11.04.2016
08.04.2016
1162/HAMI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1162/HAMI
Per Øyvind Kallekleiv
Universitetet i Bergen
Innhold:
Framdriftsplan
Sakstittel:
Forlengelse av kontraktsperiode for masterprogrammet i tysk
DokType Sak/dok nr:
N
2016/3664-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20603/2016
11.04.2016
08.04.2016
1120/INGNIL
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/INGNIL
1120/INGNIL
Ingvild Nilssen
Ingvild Nilssen
14.04.2016
TE
Innhold:
Offentlig søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som forsker ved Senter for vitenskapsteori
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2015/12243-7 20609/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
08.04.2016
1175/TONLU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
212.41
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1101/MAGL
Margrethe Gloppestad
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som forsker ved Senter for vitenskapsteori
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2015/12243-8 20611/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
08.04.2016
1175/TONLU
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.41
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1101/MAGL
Margrethe Gloppestad
Side: 10 av 57
Innhold:
Ber om midlertidig tilsetting - Dunja Blazevic
Sakstittel:
***** ***** - Midlertidig tilsetting som førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
N
2016/3948-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20613/2016
11.04.2016
08.04.2016
1122/RAP
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ARVE
1122/RAP
Arve Sennesvik
Randi Hvidsten Power
Innhold:
Utvida kontraktsperiode for masterstudiet i historie - 6. semester
Sakstittel:
Forlengelse av kontraktsperiode for masterstudiet i historie - 6. semester
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3701-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20629/2016
11.04.2016
08.04.2016
1101/REN
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/REN
Aksel Gaupås Johansen
Universitetet i Bergen
Innhold:
Oppnevning av sakkyndig komité
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som forsker ved Senter for vitenskapsteori
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/12243-9 20635/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
08.04.2016
1175/TONLU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
212.41
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/MAGL
Komiteen
Universitetet i Bergen
Innhold:
Ber om midlertidig tilsetting som studiekonsulent ved IF - Eirik Kvam Goksøyr
Sakstittel:
Midlertidig tilsetting som studiekonsulent ved Institutt for fremmedspråk
DokType Sak/dok nr:
N
2016/3959-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20646/2016
11.04.2016
08.04.2016
1120/VIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/BEBO
1120/VIJE
Det humanistiske fakultet
Victoria Jensen
Side: 11 av 57
Innhold:
Ber om midlertidig tilsetting - Rohan Ramesh Chavan
Sakstittel:
Midlertidig tilsetting som forskningsassistent ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
N
2016/3964-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20652/2016
11.04.2016
08.04.2016
1122/RAP
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ARVE
1122/RAP
Arve Sennesvik
Randi Hvidsten Power
Innhold:
Ber om utbetaling for Peter Julian Tyrer
Sakstittel:
Utbetaling av honorar for POLYFON 2016
DokType Sak/dok nr:
N
2016/3966-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20653/2016
11.04.2016
08.04.2016
1164/OLATVE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/REK
1164/OLATVE
Det humanistiske fakultet
Olav Tveitane
Innhold:
Ber om utbetaling for Katrina Skewes McFerran
Sakstittel:
Utbetaling av honorar for POLYFON 2016
DokType Sak/dok nr:
N
2016/3966-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20655/2016
11.04.2016
08.04.2016
1164/OLATVE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/REK
1164/OLATVE
Det humanistiske fakultet
Olav Tveitane
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen [PSYK101, PSYK102]
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
U
2014/1119312
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20656/2016
11.04.2016
08.04.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
*****
Universitetet i Bergen
Side: 12 av 57
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2014/9135-11 20664/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
08.04.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
PES2020 bevilgningsbrev til Noel Keenlyside
Sakstittel:
Prosjektetableringstøtte rettet mot H2020 (PES2020) og posisjoneringsaktiviteter.
DokType Sak/dok nr:
N
2016/2091-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20666/2016
11.04.2016
08.04.2016
2160/KRIHA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
1244/WAM
2170/FUW
2160/KRIHA
Geofysisk institutt
Fung Yee Wong
Kristin Hansen
Innhold:
Søknad om vurdering av ekstern utdanning for opptak til PPU
Sakstittel:
Vurdering av ekstern utdanning for opptak til PPU
DokType Sak/dok nr:
X
2016/3965-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20667/2016
11.04.2016
08.04.2016
1101/SILLI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1101/SILLI
Silje Anette Landsverk Lindgren
Innhold:
Annullering av fjernsynslisens
Sakstittel:
Annullering av fjernsynslisens
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3967-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20669/2016
11.04.2016
08.04.2016
1164/KJT
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
116.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1164/KJT
NRK Lisensavdelinga
Universitetet i Bergen
Side: 13 av 57
Innhold:
PES2020 bevilgningsbrev til Gunnar Bratbak
Sakstittel:
Prosjektetableringstøtte rettet mot H2020 (PES2020) og posisjoneringsaktiviteter.
DokType Sak/dok nr:
N
2016/2091-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20673/2016
11.04.2016
08.04.2016
2160/KRIHA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
1260/SOLST
2170/FUW
1260/GUBR
2160/KRIHA
Institutt for biologi
Fung Yee Wong
Gunnar Bratbak
Kristin Hansen
Innhold:
PES 2016 bevilgningsbrev til Åsa Hammar
Sakstittel:
Prosjektetableringstøtte rettet mot H2020 (PES2020) og posisjoneringsaktiviteter.
DokType Sak/dok nr:
N
2016/2091-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20689/2016
11.04.2016
08.04.2016
2160/KRIHA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
1732/HEGFOL
Institutt for biologisk og medisinsk
psykologi
Fung Yee Wong
Åsa Hammar
Kristin Hansen
Mottaker
Mottaker
Avsender
2170/FUW
1732/ÅSHA
2160/KRIHA
Innhold:
PES 2016 bevilgningsbrev til Bente Wold
Sakstittel:
Prosjektetableringstøtte rettet mot H2020 (PES2020) og posisjoneringsaktiviteter.
DokType Sak/dok nr:
N
2016/2091-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20702/2016
11.04.2016
08.04.2016
2160/KRIHA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
HEMIL senteret
Mottaker
Mottaker
Avsender
Fung Yee Wong
Bente Wold
Kristin Hansen
1733/GRS
2170/FUW
1733/BEWO
2160/KRIHA
Side: 14 av 57
Innhold:
PES 2016 bevilgningsbrev til Sissel Lægreid
Sakstittel:
Prosjektetableringstøtte rettet mot H2020 (PES2020) og posisjoneringsaktiviteter.
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2016/2091-10 20718/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
08.04.2016
2160/KRIHA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
1120/ARUT
2170/FUW
2160/KRIHA
Institutt for fremmedspråk
Fung Yee Wong
Kristin Hansen
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen PSYK100
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2013/4131-16 20720/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
08.04.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/NIFO
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
PES 2016 bevilgningsbrev til Nils Halberg
Sakstittel:
Prosjektetableringstøtte rettet mot H2020 (PES2020) og posisjoneringsaktiviteter.
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2016/2091-11 20728/2016
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
08.04.2016
2160/KRIHA
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Avsender
1314/JAGO
2170/FUW
2160/KRIHA
Institutt for biomedisin
Fung Yee Wong
Kristin Hansen
Side: 15 av 57
Innhold:
PES 2016 bevilgningsbrev til Edvard Hviding
Sakstittel:
Prosjektetableringstøtte rettet mot H2020 (PES2020) og posisjoneringsaktiviteter.
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2016/2091-12 20739/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
08.04.2016
2160/KRIHA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
1534/GRA
1534/EDH
2170/FUW
2160/KRIHA
Institutt for sosialantropologi
Edvard Hviding
Fung Yee Wong
Kristin Hansen
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen PSYK100, 101 og 102
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
U
Løpenr.:
2015/11956-7 20745/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
08.04.2016
2180/TEES
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/NIFO
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
PES 2016 bevilgningsbrev til Edvard Hviding
Sakstittel:
Prosjektetableringstøtte rettet mot H2020 (PES2020) og posisjoneringsaktiviteter.
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2016/2091-13 20749/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
08.04.2016
2160/KRIHA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
1534/GRA
2170/FUW
1534/EDH
2160/KRIHA
Institutt for sosialantropologi
Fung Yee Wong
Edvard Hviding
Kristin Hansen
Side: 16 av 57
Innhold:
Søknad om skattekort - Elie Wardini
Sakstittel:
Oppnevning av programsensor - arabisk
DokType Sak/dok nr:
X
2010/1223014
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20751/2016
11.04.2016
08.04.2016
1120/HIKR
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
233
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/BEBO
1120/VIJE
Det humanistiske fakultet
Victoria Jensen
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
U
2014/1749-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20758/2016
11.04.2016
08.04.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Oversendelse av komitérapport til søkerne
Sakstittel:
Tilsetting i stilling som forsker ved Senter for vitenskapsteori
DokType Sak/dok nr:
X
2015/1224311
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20762/2016
11.04.2016
08.04.2016
1175/TONLU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
212.41
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1101/MAGL
Margrethe Gloppestad
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
U
2014/1035910
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20789/2016
11.04.2016
08.04.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/NIFO
*****
Universitetet i Bergen
Side: 17 av 57
Innhold:
Endelig godkjenning av delstudier i utlandet - Yunnan University
Sakstittel:
Godkjenning av delstudier i utlandet - Yunnan University
DokType Sak/dok nr:
U
2015/3585-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20790/2016
11.04.2016
08.04.2016
1122/JUWA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1122/ANSE
Henriette Mikkelsen Åstveit
Universitetet i Bergen
Innhold:
Notification of disciplinary proceedings before the University Appeal Committee - Suspected case of cheating
Sakstittel:
Mistanke om plagiat på emnet PED114 høsten 2015 2
DokType Sak/dok nr:
U
2016/2298-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20803/2016
11.04.2016
08.04.2016
1700/THÅS
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
SX
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2120/MAWI
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
U
2015/5284-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20807/2016
11.04.2016
08.04.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/NIFO
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Ber om forlengelse av DAAD-lektorat - Veronika Hamann
Sakstittel:
***** ***** - Tilsetting som sendelektor i tysk ved Institutt for fremmedspråk
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2014/7672-11 20818/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
08.04.2016
1120/VIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/BEBO
1120/VIJE
Det humanistiske fakultet
Victoria Jensen
Side: 18 av 57
Innhold:
PES 2016 bevilgningsbrev til Bodil Holst
Sakstittel:
PES2020-Prosjektetableringsstøtte 2015
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2015/1092-64 20819/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
08.04.2016
2160/KRIHA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
480
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Mottaker
Mottaker
Avsender
1224/THST
2170/FUW
1224/BOHO
2160/KRIHA
Institutt for fysikk og teknologi
Fung Yee Wong
Bodil Holst
Kristin Hansen
Innhold:
Oversendelse av saksforelegg
Sakstittel:
***** ***** ***** - Dr. philos grad
DokType Sak/dok nr:
U
2009/1397169
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20822/2016
11.04.2016
08.04.2016
1501/YNBR
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
474
offl. § 26, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/LAE
Johan L. Olsen
Universitetet i Bergen
Innhold:
Vedlegg til utdanningsmeldingen fra Det humanistiske fakultet, studieplasser 2017-18
Sakstittel:
Forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmeldinger 2015
DokType Sak/dok nr:
N
Løpenr.:
2015/13355-8 20865/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
10.04.2016
2120/STVE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2120/STVE
1101/RAL
Universitetsdirektørens kontor
Ranveig Lote
Side: 19 av 57
Innhold:
Svar fra LLE: Dimensjonering av opptak til PPU 2016/2017
Sakstittel:
Dimensjonering av opptak til PPU 2016/2017
DokType Sak/dok nr:
X
2016/3305-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20867/2016
11.04.2016
11.04.2016
1101/SILLI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/SILLI
1121/ALEMO
Silje Anette Landsverk Lindgren
Aleksander Morland
Innhold:
Offentlig søkerliste
Sakstittel:
Ansettelsessak - Stipendiat ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
X
2016/2956-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20869/2016
11.04.2016
11.04.2016
1501/BEAMO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
212.21
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1501/BEAMO
Beathe Moldestad
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Ansettelsessak - Stipendiat ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
X
2016/2956-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20870/2016
11.04.2016
11.04.2016
1501/BEAMO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.21
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/BEAMO
1501/BEAMO
Beathe Moldestad
Beathe Moldestad
Innhold:
Offentlig søkerliste
Sakstittel:
Ansettelsessak - Studiekonsulent (førstekonsulent) ved fellesadministrasjonen i Christiesgate
DokType Sak/dok nr:
X
2016/3005-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20871/2016
11.04.2016
11.04.2016
1501/BEAMO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
212.11
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1501/BEAMO
Beathe Moldestad
Side: 20 av 57
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Ansettelsessak - Studiekonsulent (førstekonsulent) ved fellesadministrasjonen i Christiesgate
DokType Sak/dok nr:
X
2016/3005-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20872/2016
11.04.2016
11.04.2016
1501/BEAMO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.11
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/BEAMO
1501/BEAMO
Beathe Moldestad
Beathe Moldestad
Innhold:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3968-26 20875/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
08.04.2016
1600/EIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/EIJE
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Evaluation of the PhD thesis
Sakstittel:
Doktorgrad (PhD) - Tove Ask
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2011/6575-27 20881/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
07.04.2016
1301/TLA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/TLA
Universitetet i Bergen
Gunvor Gard
Innhold:
Hjelp til vurdering og utprøving
Sakstittel:
***** ***** ***** - Sykefraværsoppfølging
DokType Sak/dok nr:
U
2016/4004-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20882/2016
11.04.2016
22.02.2016
3201/ANØY
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
3201/ANØY
*****
Universitetet i Bergen
Side: 21 av 57
Innhold:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3968-27 20884/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
08.04.2016
1600/EIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/EIJE
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3968-28 20885/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
08.04.2016
1600/EIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/EIJE
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Oversendelse av prosjektavtale fra BFS for Harald Barsnes. "Building the bridge between high-throughput omics
analyses and novel biomedical knowledge"
Sakstittel:
Prosjektavtale mellom UiB og BFS for Harald Barsnes
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4005-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20886/2016
11.04.2016
11.04.2016
2160/MAHO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2160/MAHO
Universitetet i Bergen
Bergens forskningsstiftelse
Innhold:
Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd
Sakstittel:
***** ***** ***** - Sykefraværsoppfølging
DokType Sak/dok nr:
U
2016/4004-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20891/2016
11.04.2016
11.03.2016
3201/ANØY
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
3201/ANØY
*****
Universitetet i Bergen
Side: 22 av 57
Innhold:
Søknad om forlengelse av kontraktsperiode for masterstudiet - integrert lektorutdanning med master i
fremmedspråk
Sakstittel:
Forlengelse av kontraktsperiode for masterstudiet - integrert lektorutdanning med master i fremmedspråk
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4006-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20892/2016
11.04.2016
04.04.2016
1120/HAMI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/HAMI
Universitetet i Bergen
Åsmund Aase Fluge
Innhold:
Høring - forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og
overgangsregler
Sakstittel:
Høring - forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og
overgangsregler
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4007-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20893/2016
11.04.2016
08.04.2016
1600/[UFORDELT]
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/[UFORDELT]
Universitetet i Bergen
Nærings- og Fiskeridepartementet
Innhold:
Søknad om forlengelse av kontraktsperiode for masterstudiet i engelsk
Sakstittel:
Forlengelse av kontraktsperiode for masterstudiet i engelsk
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4008-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20896/2016
11.04.2016
05.04.2016
1120/HAMI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/HAMI
Universitetet i Bergen
*****
Side: 23 av 57
Innhold:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3968-29 20897/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
08.04.2016
1600/EIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/EIJE
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd
Sakstittel:
***** ***** ***** - Sykefraværsoppfølging
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4004-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20898/2016
11.04.2016
06.04.2016
3201/ANØY
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
3201/ANØY
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3968-30 20899/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
1600/EIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/EIJE
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3968-31 20900/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
1600/EIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/EIJE
Universitetet i Bergen
*****
Side: 24 av 57
Innhold:
Opptak til MAHF-LING
Sakstittel:
Nedlegging av MAHF-DASP samt strukturelle endringar på BAHF-SPRKV
DokType Sak/dok nr:
X
2016/4009-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20903/2016
11.04.2016
11.04.2016
1121/TRSV
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1517/LIBU
1121/TRSV
Liv Kristiane Bugge
Trygve Johan Svarstad
Innhold:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3968-32 20908/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
1600/EIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/EIJE
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3968-33 20909/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
1600/EIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/EIJE
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3968-34 20910/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
1600/EIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/EIJE
Universitetet i Bergen
*****
Side: 25 av 57
Innhold:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3968-35 20911/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
1600/EIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/EIJE
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3968-36 20913/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
1600/EIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/EIJE
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Søknad om tilrettelegging ved eksamen V16
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4010-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20915/2016
11.04.2016
10.04.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Klage på sensurvedtak JUS114 V-16
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak JUS114 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3833-18 20916/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
1600/ELVIK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/EIJE
Universitetet i Bergen
*****
Side: 26 av 57
Innhold:
Klage på sensurvedtak JUS114 V-16
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak JUS114 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3833-19 20917/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
1600/ELVIK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/EIJE
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Søknad om tilrettelegging ved eksamen V16
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4011-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20918/2016
11.04.2016
10.04.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Klage på sensurvedtak JUS114 V-16
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak JUS114 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3833-20 20919/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
1600/ELVIK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/EIJE
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Søknad om tilrettelegging ved eksamen V16
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4012-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20921/2016
11.04.2016
10.04.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/NIFO
Universitetet i Bergen
*****
Side: 27 av 57
Innhold:
Søknad om tilrettelegging ved eksamen V16
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4013-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20922/2016
11.04.2016
09.04.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
Universitetet i Bergen
*****
11.04.2016
BU
2
Innhold:
Søknad særplass MEDSAM/MEDALM høst 2016
Sakstittel:
Særplass i desentral periode - medisinstudiet
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2014/10403-7 20925/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
1301/KAJA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/MADA
Universitetet i Bergen
*****
BU
8
Innhold:
Søknad om tilrettelegging ved eksamen V16
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
I
2012/1099212
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20926/2016
11.04.2016
09.04.2016
2180/SIER
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/NIFO
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Søknad om særplass almennn og samfunnsmedisin H-16
Sakstittel:
Særplass i desentral periode - medisinstudiet
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2014/10316-7 20927/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
1301/KAJA
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/MADA
Universitetet i Bergen
*****
Side: 28 av 57
BU
8
Innhold:
Innsyn - sensorveiledninger
Sakstittel:
Krav om innsyn etter offentleglova - 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/13-135
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20928/2016
11.04.2016
10.04.2016
2190/INBJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
041.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/RKJ
Universitetet i Bergen
Ragnar Hatlem
11.04.2016
TE
Innhold:
Vedr. behandling av søknad i fakultetsstyret
Sakstittel:
***** ***** ***** - Dr. philos grad
DokType Sak/dok nr:
I
2009/1397170
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20929/2016
11.04.2016
11.04.2016
1501/YNBR
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/LAE
Universitetet i Bergen
Johan L. Olsen
15.04.2016
TE
Innhold:
Kunngjøring - oppstart av verneplanprosess - frivillig vern av skog - Storås Spirås - Andebu kommune
Sakstittel:
Verneplanprosess - frivillig vern av skog - Storås - Spirås - Andebu kommune
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4015-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20933/2016
11.04.2016
08.04.2016
2120/MAUHA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2120/MAUHA
Universitetet i Bergen
Fylkesmannen i Vestfold
Innhold:
Søknad om IKT-servicefag lærlingplass
Sakstittel:
Lærlinger 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1350070
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20935/2016
11.04.2016
08.04.2016
2190/LAM
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
276
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2210/[UFORDELT]
Universitetet i Bergen
Atle Espenes
Side: 29 av 57
Innhold:
Ber om forhandlinger etter HTA pkt 2.3.4
Sakstittel:
***** ***** - Lønnsforhandlinger - HTA punkt 2.3.4
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4016-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20937/2016
11.04.2016
06.04.2016
2190/KEL
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 23, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/KEL
Universitetet i Bergen
Johs. Hjellbrekke
Innhold:
Klage på sensurvedtak JUS114 V-16
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak JUS114 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3833-21 20938/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
1600/ELVIK
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/EIJE
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Ber om lønnsforhandlinger etter HTA pkt. 2.3.4
Sakstittel:
***** ***** ***** - Lønnsforhandlinger - HTA punkt 2.3.4
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4017-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20941/2016
11.04.2016
07.04.2016
2190/KEL
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 23, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/KEL
Universitetet i Bergen
Parat
Innhold:
REK sør-øst Informasjon om vedtak (2016/407-3) - prosjektleder Tor Strand
Sakstittel:
NFR-samarbeid "Zinc as an adjunct for the treatment of very severe disease in infants younger than 2 months" 234505/H10, ml NFR og UiB/Inst for global helse (GLOBVAC)
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1463-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20943/2016
11.04.2016
07.04.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1326/[UFORDELT]
Universitetet i Bergen
REK Sør-Øst
Side: 30 av 57
Innhold:
Oversending av kontrakt 249846/F20 - prosjektleder Thomas Arnesen
Sakstittel:
NFR-samarbeid "N-terminal acetylation as a key physiological regulation mechanism" - 249843/F20 - TOPPFORSK ml NFR og UiB/MBI
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4018-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20945/2016
11.04.2016
06.04.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2160/LIGU
Universitetet i Bergen
Norges forskningsråd
11.04.2016
TE
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av ekstern utdanning som del av bachelorprogrammet i allmenn
litteraturvitenskap
Sakstittel:
Godkjenning av ekstern utdanning som del av bachelorprogrammet i allmenn litteraturvitenskap
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3946-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20946/2016
11.04.2016
11.04.2016
1121/TRSV
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1121/TRSV
Una Marie Kveli
Universitetet i Bergen
Innhold:
Oversending av endring til kontrakt 222215/F20 - prosjektleder Sigurd O. Stefansson
Sakstittel:
NFR-prosjekt "The smolt brain model: Unraveling nature's regulation of neural plasticity" - 222215/F20 - ml NFR og
UiB/Institutt for biologi, prosjektleder Sigurd O Stefansson
DokType Sak/dok nr:
I
2013/2904-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20949/2016
11.04.2016
07.04.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2160/LIGU
Universitetet i Bergen
Norges forskningsråd
Side: 31 av 57
11.04.2016
TE
Innhold:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3968-37 20955/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
1600/EIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/EIJE
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Svar på søknad om forlengelse av kontraktsperiode samt melding om endringer til deltid på masterstudiet i
litteraturvitenskap
Sakstittel:
Endringer heltid/deltid på masterstudiet i litteraturvitenskap
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3731-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20956/2016
11.04.2016
11.04.2016
1121/TRSV
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1121/TRSV
Natalia Scholl
Universitetet i Bergen
Innhold:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3968-38 20957/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
1600/EIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/EIJE
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Søknad om godkjenning av ekstern utdanning
Sakstittel:
Godkjenning av utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4023-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20959/2016
11.04.2016
06.04.2016
1501/BGR
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/BGR
Universitetet i Bergen
Anne Bjørg Vaa
Side: 32 av 57
13.04.2016
BU
2
Innhold:
Signert arbeidsavtale
Sakstittel:
***** ***** ***** - vitenskapelig assistent ved Institutt for sammenliknende politikk
DokType Sak/dok nr:
I
2016/3758-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20963/2016
11.04.2016
07.04.2016
1501/BEAMO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/BEAMO
Universitetet i Bergen
Mari Skåra Helliesen
11.04.2016
TE
Innhold:
Offer of employment
Sakstittel:
***** ***** - Tilsetting - Postdoktor (midlertidig 100%) ved Sarssenteret
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4024-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20964/2016
11.04.2016
11.04.2016
1992/KASE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1992/KASE
Universitetet i Bergen
Marta Iglesias
11.04.2016
TE
Innhold:
Oversending av endring til kontrakt 214189/F20 - prosjektleder Mikko Heino
Sakstittel:
Prosjekt "An experimental evaluation of fisheries induced evolution and its consequences" ved Institutt for biologi,
prosjektnr 214189/F20, prosjektleder Mikko Petteri Heino
DokType Sak/dok nr:
I
2012/4854-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20965/2016
11.04.2016
07.04.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2160/LIGU
Universitetet i Bergen
Norges forskningsråd
11.04.2016
TE
Innhold:
Søknad om tilrettelegging på grunn av amming
Sakstittel:
***** ***** ***** - Foreldrepermisjon
DokType Sak/dok nr:
I
2015/6944-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20967/2016
11.04.2016
06.04.2016
1501/BEAMO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/BEAMO
Universitetet i Bergen
*****
Side: 33 av 57
11.04.2016
BU
3
Innhold:
Ber om tilsetting
Sakstittel:
***** ***** ***** - førsteamanuensis II ved Institutt for sammenliknende politikk
DokType Sak/dok nr:
N
2014/8471-5
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20972/2016
11.04.2016
08.04.2016
1501/BEAMO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/BEAMO
1513/MARLUN
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Maria Lundhaug
Innhold:
Oversending av endret kontrakt 249844/F20 - prosjektleder Alistair Seddon
Sakstittel:
NFR-samarbeid "Pollen Chemistry as the Next Generation Tool in Palaeoecological Research - Theory, Methods and
Application" - 249844/F20 - UiB/Biologi
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1938-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20977/2016
11.04.2016
04.03.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2160/LIGU
Universitetet i Bergen
Norges forskningsråd
11.04.2016
TE
Innhold:
Svar på søknad om godkjenning av ekstern utdanning - Bachelorprogrammet i allmenn litteraturvitenskap
Sakstittel:
Godkjenning av ekstern utdanning - Bachelorprogrammet i allmenn litteraturvitenskap
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3983-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20978/2016
11.04.2016
11.04.2016
1121/TRSV
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1121/TRSV
Marius Nyland Johansen
Universitetet i Bergen
Innhold:
JUS113 våren 2015 Sensorveiledning
Sakstittel:
Eksamensoppgaver JUS113 Kontraktsrett I
DokType Sak/dok nr:
X
2008/1132921
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20980/2016
11.04.2016
11.04.2016
1600/KABJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
372
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1600/KABJ
Kari Kaland Bjorøy
Side: 34 av 57
Innhold:
Oversending av endret kontrakt 208375/F50 - prosjektleder Koenraad de Smedt
Sakstittel:
NFR Prosjekt "Common Language Resources and Technology Infrastructure Norway" (CLARINO) ved Institutt for
lingvistiske, litterære og estetiske studier - prosjektnr 208375/F50 - prosjektleder Koenraad de Smedt
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2012/3164-21 20982/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
01.04.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2160/LIGU
Universitetet i Bergen
Norges forskningsråd
11.04.2016
TE
Innhold:
Klage på vedtak - oppmelding etter frist JUS242 V-16
Sakstittel:
Klagesak - oppmelding etter frist JUS242 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4029-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20986/2016
11.04.2016
11.04.2016
1600/LEG
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
515
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/LEG
Universitetet i Bergen
Mari Osnes Grave
Innhold:
Oversending av kontrakt 255027/E10 - prosjektleder Camille Li
Sakstittel:
NFR-samarbeid "Dynamics of Arctic-Midlatitude Teleconnections: mechanisms, robustness and tropocal modulation"
- 255027/E10 - ml NFR og UiB/Geofysisk
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4030-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20988/2016
11.04.2016
01.04.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2160/LIGU
Universitetet i Bergen
Norges forskningsråd
11.04.2016
TE
Innhold:
Oppdatert studieplan for MAHF-RUSS, gjeldende H16
Sakstittel:
Studieplan MAHF-RUSS Masterprogram i russisk med emner
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/8611-31 20990/2016
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
1101/ELHJ
(enhet/initialer):
Klassering:
331
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1120/GIR
Gita Pattanaik Rongevær
Side: 35 av 57
Innhold:
Offentlig søkerliste
Sakstittel:
Vikariat som universitetslektor i arabisk språk
DokType Sak/dok nr:
X
2016/2727-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20993/2016
11.04.2016
11.04.2016
1120/VIJE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
212.12
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/VIJE
1120/ANNHES
Det humanistiske fakultet
Anne Hestnes
Innhold:
Vedtak angående søknad om tilskudd til mentor - ***** *****
Sakstittel:
Tilskudd til mentor (studenter) - 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2527-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20994/2016
11.04.2016
06.04.2016
1201/EVL
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
SX
116.3
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1201/THKA
Universitetet i Bergen
NAV Årstad
Innhold:
Utvidet søkerliste
Sakstittel:
Vikariat som universitetslektor i arabisk språk
DokType Sak/dok nr:
X
2016/2727-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20995/2016
11.04.2016
11.04.2016
1120/VIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
212.12
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/BEBO
1120/ANNHES
Det humanistiske fakultet
Anne Hestnes
Innhold:
Oppdatert studieplan for BAHF-RUSS, gjeldende H16
Sakstittel:
Studieplan BAHF-RUSS Bachelorprogram i russisk med emner
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2010/8579-33 20996/2016
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
1101/ELHJ
(enhet/initialer):
Klassering:
331
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1120/GIR
Gita Pattanaik Rongevær
Side: 36 av 57
Innhold:
Klage på sensurvedtak MED1ANA V-16
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak MED1ANA V-16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4033-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
20997/2016
11.04.2016
06.04.2016
1301/MAS
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/MAS
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Søknad om opptak til organisert forskerutdanning
Sakstittel:
Doktorgrad (PhD) - Daniel Hammenfors
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4034-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21000/2016
11.04.2016
04.04.2016
1301/MARSTI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/MARSTI
Universitetet i Bergen
Daniel Hammenfors
Innhold:
Foreløpig tilbakemelding på krav om innsyn av 31.03.2016
Sakstittel:
Krav om innsyn etter offentleglova - 2016
DokType Sak/dok nr:
U
2016/13-136
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21002/2016
11.04.2016
11.04.2016
2190/INBJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
041.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1201/GUNLA
På Høyden v/Hilde Kristin Strand
Universitetet i Bergen
Innhold:
Søknad om tilrettelegging på grunn av amming
Sakstittel:
***** ***** ***** - Foreldrepermisjon
DokType Sak/dok nr:
U
2015/6944-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21006/2016
11.04.2016
11.04.2016
1501/BEAMO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/BEAMO
*****
Universitetet i Bergen
Side: 37 av 57
Innhold:
Klage på karakterfastsetting PSYK109 H-15 - ber om begrunnelse
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting PSYK109 H-15
DokType Sak/dok nr:
I
2015/1380215
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21007/2016
11.04.2016
17.03.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/THÅS
Universitetet i Bergen
*****
BU
16
Innhold:
Tilbakemelding fra tilsettingsrådet
Sakstittel:
***** ***** - Midlertidig tilsetting som universitetslektor ved Institutt for fremmedspråk
DokType Sak/dok nr:
X
Løpenr.:
2015/13240-4 21011/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
1120/VIJE
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Avsender
1101/BEBO
Bente Bolstad
Innhold:
Søknad om innpassing av tidligere ekstern utdanning
Sakstittel:
Innpassing - bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4037-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21020/2016
11.04.2016
07.04.2016
1700/HESY
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/HESY
Universitetet i Bergen
Lena Søderholm
Innhold:
Svar på søknad om forlengelse av kontraktsperiode for masterstudiet - erfaringsbasert master med fordypning i
engelsk
Sakstittel:
Forlengelse av kontraktsperiode for masterstudiet - erfaringsbasert master med fordypning i engelsk
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3704-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21028/2016
11.04.2016
11.04.2016
1120/LIT
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/LIT
*****
Universitetet i Bergen
Side: 38 av 57
Innhold:
Klage på manglande innsyn
Sakstittel:
Krav om innsyn etter offentleglova - 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/13-137
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21031/2016
11.04.2016
11.04.2016
2190/INBJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
041.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/JAKN
Universitetet i Bergen
Hilde Kristin Strand
Innhold:
Dokumentasjon
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2937-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21034/2016
11.04.2016
11.04.2016
2180/AUME
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
Universitetet i Bergen
*****
11.04.2016
TE
Innhold:
Søknad om overgang fra seminarmodell til eksamensmodell
Sakstittel:
Overgang fra seminarmodell til eksamensmodell - exphil - våren 2016
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/1607-13 21038/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
07.04.2016
1162/HAMI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1162/DES
Universitetet i Bergen
Sondre Bisgaard Bakken
14.04.2016
BU
14
Innhold:
Dokumentasjon
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
I
2008/1209143
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21039/2016
11.04.2016
01.04.2016
2180/TEES
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/NIFO
Universitetet i Bergen
*****
Side: 39 av 57
Innhold:
Dokumentasjon
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
I
2014/1116110
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21042/2016
11.04.2016
30.03.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
Universitetet i Bergen
*****
15.04.2016
TE
Innhold:
Dokumentasjon
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
I
2014/744-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21045/2016
11.04.2016
06.04.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
Universitetet i Bergen
*****
15.04.2016
TE
Innhold:
Søknad om innpassing av tidligere ekstern utdanning
Sakstittel:
Innpassing - psykologstudiet
DokType Sak/dok nr:
I
2015/975-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21046/2016
11.04.2016
09.03.2016
1700/HESY
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/HESY
Universitetet i Bergen
Rebin Badkan
Innhold:
Søknad om endring av utdanningsplan
Sakstittel:
Endring av utdanningsplan - bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4041-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21048/2016
11.04.2016
31.03.2016
1700/HESY
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/HESY
Universitetet i Bergen
*****
Side: 40 av 57
Innhold:
Dokumentasjon
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2014/1749-10 21049/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
08.04.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
Universitetet i Bergen
*****
15.04.2016
TE
Innhold:
Svar på søknad om forlengelse av kontraktsperiode for lektorprogrammet i engelsk
Sakstittel:
Forlengelse av kontraktsperiode for masterstudiet - erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelsk
DokType Sak/dok nr:
U
2016/3700-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21050/2016
11.04.2016
11.04.2016
1120/LIT
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/LIT
*****
Universitetet i Bergen
Innhold:
Søknad om godkjenning av ekstern utdanning som del av bachelorprogrammet i engelsk
Sakstittel:
Godkjenning av ekstern utdanning som del av bachelorprogrammet i engelsk
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4043-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21051/2016
11.04.2016
01.04.2016
1120/HAMI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/HAMI
Universitetet i Bergen
Liv Kristina Rognsvåg
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning
Sakstittel:
Delstudium i utlandet - bachelorprogram i folkehelse og helsefremmende arbeid
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4044-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21054/2016
11.04.2016
07.04.2016
1700/HESY
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/TORSAL
Universitetet i Bergen
Johanne Båtevik
Side: 41 av 57
Innhold:
Klage på innsynskrav - manglende svar
Sakstittel:
Krav om innsyn etter offentleglova - 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/13-138
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21055/2016
11.04.2016
06.04.2016
2190/INBJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
041.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2120/MAWI
Universitetet i Bergen
Uib - Hilde Kristin Strand
11.04.2016
BU
141
Innhold:
Søknad om opplæringsmidler - Årskonferanse Norsk forening Service og Renhold
Sakstittel:
Opplæringsmidler EIA 2015 - 2016
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/1171-85 21056/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
05.04.2016
2190/HEF
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
274
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/HEF
Universitetet i Bergen
Anette Blich
14.04.2016
BU
87
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning
Sakstittel:
Delstudium i utlandet - psykologstudiet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4045-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21058/2016
11.04.2016
07.04.2016
1700/HESY
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/TORSAL
Universitetet i Bergen
Monika Krzeski
Innhold:
Innstilling
Sakstittel:
PhD-grad Dennis Muyimbwa, Institutt for fysikk og teknologi
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2013/6705-19 21061/2016
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
16.03.2016
1224/HAI
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1201/KRKA
Universitetet i Bergen
Børge Hamre m.fl.
Side: 42 av 57
11.04.2016
TE
Innhold:
Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar
Sakstittel:
***** ***** - Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd, Molekylærbiologisk institutt
DokType Sak/dok nr:
I
2016/3490-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21062/2016
11.04.2016
08.04.2016
1232/THTH
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
PT
*****
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1232/THTH
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Søknad om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge
Sakstittel:
***** ***** - Medlemskap folketrygden
DokType Sak/dok nr:
X
2016/4039-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21064/2016
11.04.2016
05.04.2016
1101/ARVE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ARVE
1101/ARVE
Arve Sennesvik
Arve Sennesvik
Innhold:
Kopi av invitasjonsbrev fra TygerBear Foundation
Sakstittel:
Delstudium i utlandet - Profesjonsstudiet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/3478-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21066/2016
11.04.2016
29.02.2016
1700/HESY
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/TORSAL
Universitetet i Bergen
Jørgen Aasen Berget
11.04.2016
TE
Innhold:
Klage på karakterfastsetting PSYK100 H-15
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting PSYK100 H-15
DokType Sak/dok nr:
I
2016/244-71
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21067/2016
11.04.2016
06.04.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/MABJ
Universitetet i Bergen
*****
Side: 43 av 57
Innhold:
Opplysningsskjema
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilsettingssak - Førstekonsulent ved Studieadministrativ avdeling
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4047-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21069/2016
11.04.2016
04.04.2016
2180/NINST
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
P
*****
offl. § 25, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/NINST
Universitetet i Bergen
Anne S. Myklestad
13.04.2016
TE
Innhold:
Karakterutskrift
Sakstittel:
Delstudium i utlandet
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2014/9854-11 21070/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.02.2016
1600/CHE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
376.1
offl. § 26, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/ELTJ
Universitetet i Bergen
The University of Auckland
11.04.2016
TE
Innhold:
Søknad om forlengelse av doktorgradsperioden
Sakstittel:
Doktorgrad (PhD) - ***** ***** ***** *****
DokType Sak/dok nr:
I
2012/3288-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21071/2016
11.04.2016
06.04.2016
1301/INSE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
474
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/TLA
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Søknad om forlengelse av kontraktsperiode for masterstudiet i engelsk
Sakstittel:
Forlengelse av kontraktsperiode for masterstudiet i engelsk
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4048-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21078/2016
11.04.2016
05.04.2016
1120/HAMI
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/HAMI
Universitetet i Bergen
*****
Side: 44 av 57
Innhold:
Godkjent prøveforelesning
Sakstittel:
Doktorgrad (PhD) - Gard Frodahl Tveitevåg Svingen
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1140516
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21079/2016
11.04.2016
07.04.2016
1301/MARSTI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
Avsender
Avsender
1301/MARSTI
Universitetet i Bergen
Hubert Scharnagl
Aron Troen
Astrid Olsnes Kittang
11.04.2016
TE
Innhold:
Godkjent disputas
Sakstittel:
Doktorgrad (PhD) - Gard Frodahl Tveitevåg Svingen
DokType Sak/dok nr:
I
2011/1140517
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21082/2016
11.04.2016
07.04.2016
1301/MARSTI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
Avsender
Avsender
1301/MARSTI
Universitetet i Bergen
Hubert Scharnagl
Aron Troen
Astrid Olsnes Kittang
11.04.2016
TE
Innhold:
Søknad om forlengelse av kontraktsperiode for masterstudiet i allmenn litteraturvitenskap
Sakstittel:
Forlengelse av kontraktsperiode for masterstudiet i allmenn litteraturvitenskap
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4049-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21083/2016
11.04.2016
30.03.2016
1121/TRSV
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1121/TRSV
Universitetet i Bergen
Sara Ravnanger
Side: 45 av 57
12.04.2016
BU
2
Innhold:
Aksepterer tilbudet
Sakstittel:
***** ***** ***** - Tilsettingssak - Førstekonsulent ved Studieadministrativ avdeling
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4047-2
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21084/2016
11.04.2016
04.04.2016
2180/NINST
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/NINST
Universitetet i Bergen
Anne Sæterdal Myklestad
13.04.2016
TE
Innhold:
Det medisinsk-odontologiske fakultet innstiller Gard Frodahl Tveitevåg Svingen til graden philosophiae doctor
Sakstittel:
Doktorgrad (PhD) - Gard Frodahl Tveitevåg Svingen
DokType Sak/dok nr:
N
2011/1140518
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21086/2016
11.04.2016
07.04.2016
1301/MARSTI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2120/INS
1301/INSE
Ingunn Vie Skare
Inger Hjeldnes Senneseth
13.04.2016
TE
Innhold:
Masterkontrakt - engelsk
Sakstittel:
Masterkontrakter - Institutt for fremmedspråk - 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2127-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21087/2016
11.04.2016
05.04.2016
1120/SISTA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/HAMI
Universitetet i Bergen
Eirik Hjelmtveit
Innhold:
Søknad om opplæringsmidler - Rådgivningskontrakter NS 8401 8402 og 8403
Sakstittel:
Opplæringsmidler EIA 2015 - 2016
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/1171-86 21088/2016
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
29.03.2016
2190/HEF
(enhet/initialer):
Klassering:
274
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2190/HEF
Universitetet i Bergen
Rune Hovland
Side: 46 av 57
14.04.2016
BU
88
Innhold:
Masterkontrakt - engelsk
Sakstittel:
Masterkontrakter - Institutt for fremmedspråk - 2016
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/2127-10 21089/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
06.04.2016
1120/SISTA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/HAMI
Universitetet i Bergen
Åsmund Aase Fluge
Innhold:
Foreløpig svar i henhold til fvl. § 11a
Sakstittel:
Mistanke om plagiat på innlevert semesteroppgave (bacheloroppgave) i KIN251
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/6647-19 21090/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
02.03.2016
1120/HIRØ
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
SX
525
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2120/MAWI
Universitetet i Bergen
*****
11.04.2016
TE
Innhold:
Masterkontrakt - litteraturvitenskap
Sakstittel:
Masterkontrakter - Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1218-8
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21091/2016
11.04.2016
04.04.2016
1121/TRSV
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1121/TRSV
Universitetet i Bergen
Kaja Østgård Martinsen
12.04.2016
TE
Innhold:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3968-39 21092/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
1600/EIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/EIJE
Universitetet i Bergen
*****
Side: 47 av 57
Innhold:
Søknad om tilskudd til feltarbeid/datainnsamling i forbindelse med masterstudiet
Sakstittel:
Tilskudd til feltarbeid/datainnsamling for masterstudenter ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
- 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/3223-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21094/2016
11.04.2016
18.03.2016
1121/TRSV
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
116.2
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1121/[UFORDELT]
Universitetet i Bergen
Liv Torunn Tjelmeland
Innhold:
Svar på spørsmål om innpassing av tidligere studier, Bachelorgrad i biologi ved UiO
Sakstittel:
Spørsmål om innpassing av tidligere studier, Bachelorgrad i biologi ved UiO
DokType Sak/dok nr:
U
2016/4052-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21095/2016
11.04.2016
08.04.2016
1260/KRIH
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1260/KRIH
Vilde Omholt
Universitetet i Bergen
Innhold:
Klage på karakterfastsetting - MED1ANA V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting - MED1ANA V-16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4050-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21097/2016
11.04.2016
06.04.2016
1301/MAS
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/MAS
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Søknad om godkjenning av ekstern utdanning
Sakstittel:
Godkjenning av ekstern utdanning
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4055-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21099/2016
11.04.2016
08.04.2016
1122/JUWA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1122/JAID
Universitetet i Bergen
Markus Tveito Taxerås
Side: 48 av 57
Innhold:
Søknad om sensoroppdrag
Sakstittel:
Oppnevning av sensorer og veiledere - Det juridiske fakultet 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/60-13
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21100/2016
11.04.2016
11.04.2016
1600/ANT
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
373
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/ANT
Universitetet i Bergen
Ali Sayyad
Innhold:
Klage på karakterfastsetting - MED1ANA V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting - MED1ANA V-16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4054-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21103/2016
11.04.2016
07.04.2016
1301/MAS
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/MAS
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Søknad om vurderingsmelding etter frist i PSYK100 V-16
Sakstittel:
Vurderingsmelding / undervisningsmelding - oppmelding etter frist V-16 ved Det psykologiske fakultet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/872-34
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21107/2016
11.04.2016
11.04.2016
1700/INV
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1700/THÅS
Universitetet i Bergen
Ingvild Schultz Dullum
BU
37
Innhold:
Søknad om godkjenning av opplæringselementer i forskerutdanningen
Sakstittel:
Forskerlinjen på medisinstudiet - Fredrik Eriksen Sævik
DokType Sak/dok nr:
I
2012/7142-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21108/2016
11.04.2016
11.04.2016
1301/MARSTI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
422
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/MARSTI
Universitetet i Bergen
Fredrik Sævik
Side: 49 av 57
12.04.2016
BU
10
Innhold:
Melding om avbrutt studium
Sakstittel:
Avbrutt studium
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4056-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21109/2016
11.04.2016
07.04.2016
1101/ELHJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
377
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ELHJ
Universitetet i Bergen
Fredrik Simensen
12.04.2016
BU
2
Innhold:
Søknad om et fjerde eksamensforsøk i JUS242 Rettergang
Sakstittel:
Søknad om et fjerde eksamensforsøk i JUS242 Rettergang
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4058-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21111/2016
11.04.2016
11.04.2016
1600/LEG
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
377
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/LEG
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Søknad om opptak til organisert forskerutdanning ved UiB
Sakstittel:
Doktorgrad (PhD) - Inga Strand Thorsen
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4057-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21113/2016
11.04.2016
07.03.2016
1301/MARSTI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/MARSTI
Universitetet i Bergen
Inga Strand Thorsen
12.04.2016
BU
2
Innhold:
Søknad om forlengelse av studierett
Sakstittel:
Forlengelse av studierett
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4060-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21115/2016
11.04.2016
08.04.2016
1120/HAMI
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.7
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1120/HAMI
Universitetet i Bergen
Stig Vinvand Kviljo
Side: 50 av 57
Innhold:
Evaluering av doktorgradsavhandling
Sakstittel:
Ph.d.-grad Willem van der Bilt, Institutt for geovitenskap
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2013/7792-17 21117/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
07.04.2016
1250/CACH
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
Avsender
Avsender
1201/KRKA
Universitetet i Bergen
Svante Björck
Ólafur Ingólfsson
John Inge Svendsen
13.04.2016
TE
Innhold:
Søknad om opptak til organisert forskerutdanning ved UiB
Sakstittel:
Doktorgrad (PhD) - Dag Harald Skutlaberg
DokType Sak/dok nr:
I
2016/3661-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21119/2016
11.04.2016
20.03.2016
1325/IRH
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
474
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1301/MARSTI
Universitetet i Bergen
Dag Harald Skutlaberg
12.04.2016
TE
Innhold:
Masterkontrakt - erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i norsk
Sakstittel:
Masterkontrakter - Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/1218-9
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21120/2016
11.04.2016
08.04.2016
1121/TRSV
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1121/LIT
Universitetet i Bergen
Gunhild Abelsnes
13.04.2016
TE
Innhold:
Masterkontrakt - erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i norsk
Sakstittel:
Masterkontrakter - Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 2016
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/1218-10 21121/2016
Tilg.kode Hjemmel:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
08.04.2016
1121/TRSV
(enhet/initialer):
Klassering:
512.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1121/LIT
Universitetet i Bergen
Hendy Skoglund
Side: 51 av 57
13.04.2016
TE
Innhold:
Klage på sensur vår 2016 - geo 204
Sakstittel:
Klage på sensur vår 2016 - Institutt for geografi
DokType Sak/dok nr:
I
2016/2996-7
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21122/2016
11.04.2016
11.04.2016
1541/TOSM
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1541/TOSM
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Masterkontrakt - erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i norsk
Sakstittel:
Masterkontrakter - Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 2016
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/1218-11 21123/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
08.04.2016
1121/TRSV
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1121/LIT
Universitetet i Bergen
Live Synnøve Surlien
13.04.2016
TE
Innhold:
Klage på karakterfastsetting i MOL200 V-16
Sakstittel:
Klage på karakterfastsetting i MOL200 V-16
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4062-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21124/2016
11.04.2016
08.04.2016
1232/LIKN
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1232/LIKN
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Komiteens uttalelse
Sakstittel:
Ph.d.-graden - Xavier Llovet Vila
DokType Sak/dok nr:
I
2012/6634-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21127/2016
11.04.2016
06.04.2016
1101/UNU
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
474
offl. § 5, 1. ledd
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/[UFORDELT]
Universitetet i Bergen
Komiteen
Side: 52 av 57
Innhold:
Søknad om vurdering av opptaksgrunnlag til masterstudiet i religionsvitenskap
Sakstittel:
Vurdering av opptaksgrunnlag til masterstudiet i religionsvitenskap
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4065-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21135/2016
11.04.2016
08.04.2016
1122/JUWA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
512.2
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1122/ANSE
Universitetet i Bergen
Victoria Brekke Dahl
Innhold:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
Sakstittel:
Klage på sensurvedtak JUS242 Rettergang V-16
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2016/3968-40 21137/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
1600/EIJE
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
S
375
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/EIJE
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier ved Universitat de Valencia H-16
Sakstittel:
Delstudium i utlandet
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4067-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21139/2016
11.04.2016
11.04.2016
1600/ELTJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1600/ELTJ
Universitetet i Bergen
Tom Skogly
Innhold:
Søknad om stand ved Det humanistiske fakultet
Sakstittel:
Stand ved Det humanistiske fakultet - 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/421-4
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21140/2016
11.04.2016
09.04.2016
1101/ANNO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
039
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1101/ARTH
Universitetet i Bergen
CISV Hordaland v/ Helene Aase Rud
Side: 53 av 57
12.04.2016
BU
5
Innhold:
Ny søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - Universitetet i København
Sakstittel:
Godkjenning av delstudier i utlandet - Universitetet i København
DokType Sak/dok nr:
I
2015/7067-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21143/2016
11.04.2016
06.04.2016
1121/LISKR
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1121/LISKR
Universitetet i Bergen
Sanne Helene Solli
14.04.2016
BU
4
Innhold:
Søknad om godkjenning av utveksling
Sakstittel:
Godkjenning av utveksling
DokType Sak/dok nr:
I
2015/3557-3
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21154/2016
11.04.2016
08.04.2016
1534/MARHO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
376.1
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1534/NIDA
Universitetet i Bergen
Karoline Holm Nymo
BU
0
Innhold:
Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet
Sakstittel:
Godkjenning av utveksling
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4068-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21156/2016
11.04.2016
10.04.2016
1513/ADK
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1513/ADK
Universitetet i Bergen
Ane Tempelhaug
Innhold:
Application for economic support related to Field work/Data Collection for Master's Thesis
Sakstittel:
Økonomisk tilskudd til datainnsamling i forbindelse med masteroppgave 2016
DokType Sak/dok nr:
I
2016/239-19
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21158/2016
11.04.2016
21.03.2016
1501/HEGHJ
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
564
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
1501/HEGHJ
Universitetet i Bergen
Eva Nabasumba
Side: 54 av 57
BU
24
Innhold:
Utvidelse av samarbeidsavtale 1843
Sakstittel:
Samarbeidsavtale om innsamling av havdypsdata vest i Norskehavet ml Oljedirektoratet og UiB/Geovitenskap
DokType Sak/dok nr:
I
2014/1979-6
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21160/2016
11.04.2016
06.04.2016
2160/LIGU
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
482
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2160/LIGU
Universitetet i Bergen
Oljedirektoratet
11.04.2016
TE
Innhold:
Oversendelse av delvis signert avtale fra BFS. Marco Hirnstein
Sakstittel:
Prosjektavtale mellom UiB og BFS for "Transcranial Brian Stimulation and Its underlying Neural...." Marco Hirnstein.
Inst for biologisk og medisinsk psykologi
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4069-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21165/2016
11.04.2016
11.04.2016
2160/MAHO
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
*****
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2160/MAHO
Universitetet i Bergen
BFS v/Lars Narve Larsen
Innhold:
Søknad om tilrettelegging ved eksamen V16
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4071-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21179/2016
11.04.2016
11.04.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/NIFO
Universitetet i Bergen
*****
Innhold:
Søknad om tilrettelegging ved eksamen V16
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved Universitetet i Bergen
DokType Sak/dok nr:
I
2013/1051617
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21180/2016
11.04.2016
11.04.2016
2180/SIER
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/NIFO
Universitetet i Bergen
*****
Side: 55 av 57
Innhold:
Høring - forslag til ny åndsverklov
Sakstittel:
Høring - Forslag til ny åndsverklov
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4072-1
(enhet/initialer):
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21181/2016
11.04.2016
11.04.2016
2120/[UFORDELT]
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2120/[UFORDELT]
Universitetet i Bergen
Universitets- og høgskolerådet
Innhold:
Høring - Frivillig vern av skog- høring av verneforslag for utvidelse av Sæteråsen naturreservat og Tømmerås
naturreservat i Hof og Holmestrand kommuner
Sakstittel:
Høring - Frivillig vern av skog - verneforslag for utvidelse og sammenslåing av Sæteråsen naturreservat og
Tømmerås naturreservat i Hof og Holmestrand kommuner
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4073-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21182/2016
11.04.2016
11.04.2016
2120/MAUHA
Tilg.kode Hjemmel:
(enhet/initialer):
Klassering:
008
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2120/MAUHA
Universitetet i Bergen
Fylkesmannen i Vestfold
Innhold:
Søknad om tilrettelegging ved eksamen V16
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
I
Løpenr.:
2015/11723-4 21183/2016
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
11.04.2016
11.04.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/NIFO
Universitetet i Bergen
*****
12.04.2016
BU
5
Innhold:
Søknad om tilrettelegging ved eksamen V16
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
I
2016/4074-1
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21184/2016
11.04.2016
11.04.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/NIFO
Universitetet i Bergen
*****
Side: 56 av 57
Innhold:
Søknad om tilrettelegging ved eksamen V16
Sakstittel:
Tilrettelegging ved eksamen ved UiB
DokType Sak/dok nr:
I
2012/1189616
Løpenr.:
Journaldato:
Dok.dato:
Saksansvarlig:
21186/2016
11.04.2016
11.04.2016
2180/NIFO
Tilg.kode Hjemmel:
Klassering:
ST
371
offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
(enhet/initialer):
Avs./mottaker: Navn:
Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:
Mottaker
Avsender
2180/JOAB
Universitetet i Bergen
*****
Side: 57 av 57
BU
17

Similar documents