jokelan kansalaisopisto kevättyökausi 2016

Comments

Transcription

jokelan kansalaisopisto kevättyökausi 2016
-RNHODQ.DQVDODLVRSLVWR
RQ-RNHODQ.DQVDODLVRSLVWRQNDQQDWXV\KGLVW\VU\Q\OOlSLWlPlMD
RSHWXVKDOOLWXNVHQYDOYRQQDQDODLQHQ\NVLW\LQHQNDQVDODLVRSLVWR
-RNHODQ.DQVDODLVRSLVWRQYDDNXQDVVD
WLLOLPXXUDXVYLLWWDDRSLVWRQNRWLSDLNDQ-RNHODQYDKYDDQWLLOL
WHROOLVXXVSHULQWHHVHHQ9DDNXQDQSRUUDVNRURNXYDDRPLVWDMDQ
NDQVDODLVRSLVWRQWRLPLQWDD³7LHGRQSRUWDDW´
-XKODYDDNXQDD\PSlU|LMXKODVHSSHOHMRNDNRRVWXXNDKGHVWD
ODDNHULQRNVDVWDQlLQYLLWDWDDQ\KWllOWlMXKODDQMDWRLVDDOWDRSLV
WRQNRWLSDLNNDDQ7XXVXODQYDDNXQDVVDRQODDNHULQRNVD6HNl
DONXSHUlLVHQHWWlMXKODYDDNXQDQVXXQQLWWHOLMDRQKHUDOGLNNR-XNND
6XYLVDDUL
5HKWRULQWHUYHKG\V
.XQDMDWRYDWWDORXGHOOLVHVWLYDLNHDW\KWHLVNXQQDVVDRQPLHWLWWlYlWDUNNDDQPLKLQUDKDD
Nl\WHWllQ.RXOXWXVMDRSLVNHOXNRVNHWWDYDWNDLNNLDVXRPDODLVLDOlSLHOlPlQ-RLQDLQ
DLNRLQDRSLVNHOODDQSllWRLPLVHVWLWRLVLQDDLNRLQDPXXQHOlPlQRKHOODMDYDLNNDSDKDU
UDVWXVPLHOHVVlHVLPHUNLNVLNDQVDODLVRSLVWRLVVD.XQVllVWllWl\W\\NDLNNLPDKGROOLVHW
NRKWHHWRQNl\WlYlOlSLMDPLHWLWWlYlPLWlPLOOlNLQWDORXGHOOLVHOODSDQRVWXNVHOODVDDGDDQ
DLNDDQ
0XWWDRQNRNDQVDODLVRSLVWRVVDRSLVNHOXVWDK\|W\l",Wl6XRPHQ\OLRSLVWRQSURIHVVRUL
-\UL0DQQLQHQRQWXWNLQXWDVLDDWXWNLPXNVHVVDDQ%HQH¿WVRI/LIHORQJ/HDUQLQJ%H//
9DSDDQVLYLVW\|QK\|G\W7XWNLPXNVHHQRVDOOLVWXL\OLRSLVNHOLMDDN\PPHQHQHXURRS
SDODLVHQPDDQRSSLODLWRNVLVWDMRWNDYDVWDDYDWVXRPDODLVWDNDQVDODLVRSLVWRDHOLYDSDDWD
VLYLVW\VW\|Wl
3RLPLQWlKlQYDLQPXXWDPLDWXORNVLDODDMDVWDWXWNLPXNVHVWD<NVLPLHOHQNLLQWRLQHQ
QlN|NXOPDROLPLWHQRVDOOLVWXMDWNRNLYDWRSLVNHOXQYDLNXWWDQHHQHOlPllQVl6HXUDDYDVVD
RQPXXWDPDYlLWHMRLKLQRVDOOLVWXMLDS\\GHWWLLQRWWDPDDQNDQWDD3URVHQWWLOXNXYlLWWHHQ
SHUlVVlNHUWRRNXLQNDPRQLNRNLN\VHLVHQDVLDQYRLPLVWXQHHQNRKGDOODDQRSLVNHOXQP\|
Wl2OHQPRWLYRLWXQXWRSLVNHOHPDDQ/XRWDQRPDDQRSSLPLVN\N\\QL
.DQQXVWDQP\|VPXLWDRSLVNHOHPDDQ.RNRQDLVXXGHQKXRPLRLGHQROHQRQQHO
OLQHQ$UYRVWDQPXLGHQLKPLVWHQQlNHP\NVLl6XKWDXGXQP\|QWHLVHVWL
HOlPllQ7LHGlQPLWlKDOXDQHOlPlOWlQL
7XWNLPXVRVRLWWDDYDKYDVWLHWWlNDQVDODLVRSLVWRQW\\SSLQHQYDSDDRSLVNHOXDQWDD
RVDOOLVWXMLOOHSDOMRQPXXWDNLQNXLQN\VHLVHOOlNXUVVLOODRSLVNHOWDYDWLHWRWDLWDLWR2SLVNHOX
PPHGLVWllOXRWWDPXVWDRPLLQN\N\LKLQOLVllRPDQHOlPlQKDOOLQQDQWXQQHWWDMDRQQHOOL
VXXWWD-DWNRWXWNLPXNVHVVDDQ0DQQLQHQS\UNLLVHOYLWWlPllQRQNRQlLWlWXORNVLDMDQLLGHQ
YDLNXWXNVLDPDKGROOLVWDPLWDWDUDKDVVDVHNXQRQDMDQKHQNL
7RLYRWDQRQQHOOLVWDMDYRLPDXWWDYDDRSLVNHOXNHYlWWl
-XKD$XQRODUHKWRUL
SISÄLLYSLUETTELO
ILMOITTAUTUMISAJAT JA -KÄYTÄNNÖT, TYÖKAUSI
TYÖKAUSI, YHTEYSTIEDOT, OPETUSPAIKAT OPINTO-OHJELMA s. 2-3
s. 3
s. 4-32
YLEISLUENNOT, KONSERTIT, TAPAHTUMAT s. 4-5
LYHYTKURSSEJA: arjen hallinta, ensiapu, hygieniapassi, järjestyksenvalvonta,
mindfulness, reiki, terveys s. 6-9
KIELET: englanti, espanja, italia, venäjä, viro KOTITALOUS: gluteeniton, Kaakkois-Aasia, pihvit
s. 9-11
s. 11
KUVATAIDE: graffiti , maalaus, valokuvaus
s. 12-15
KÄSITYÖ: keramiikka, koru, lasityöt, puutyö/entisöinti, tuunaus LIIKUNTA, TERVEYS: asahi, jooga, jumpat, qi-gong, zumba s. 15-19
s. 20-27
MUSIIKKI: kitara, musiikkiteatteri, piano, viihdekuoro, yksinlaulu s. 27-29
MUSIIKKILIIKUNTA, TANSSI: afrikkalainen, baletti, itämainen, jazz,
lavatanssit, west coast, zumba
s. 29-33
NÄYTTÄMÖTAITEET, SANATAIDE: rohkeutta esiintymiseen,
kirjoittaminen, lausunta s. 33-34
PUUTARHA
SIRKUS
TIETOTEKNIIKKA: internet, kuvat, perusteiden jatko
1
34
s. 35
s. 36
JOKELAN KANSALAISOPISTO
KEVÄTTYÖKAUSI 2016
ILMOITTAUTUMINEN
1. ILMOITTAUTUMINEN INTERNETIN KAUTTA:
Kaikille kursseille, paitsi piano- ja yksinlaulukurssit (ks. seuraava kappale), voi ilmoittautua ja maksaa kurssimaksun internetin kautta 3.1. klo 9.00 ja 6.1. klo 18.00 välisenä
aikana ja taas 9.1. klo 9.00 lähtien osoitteessa
https://www.opistopalvelut.fi/jokela/
Huom! Internetin kautta täytetään 2/3 paikoista. Loppuihin paikkoihin voi ilmoittautua
toimistossa Jokela-talossa, ks. alla
2. ILMOITTAUTUMINEN JOKELA-TALOSSA ja toimiston aukioloajat:
*HUOM! Piano ja yksinlaulu: ilmoittautuminen vain toimistossa 7.1. klo 17.00 alkaen . Syksyn opiskelijat ovat voineet ilmoittautua ennakkoon. Pianotunneille on
muutamia vapaita aikoja. Yksinlaulu on täynnä, mutta varalle voi ilmoittautua.
• TO 7.1. klo 17.00-20.00 ja PE 8.1. klo 16.00-18.00 (HUOM!: netti-ilmoittautuminen suljettu ko. toimistopäivinä)
• MA -TO 11.1.-14.1. sekä MA -TO 18.1.-21.1. klo 17.00-19.00
• TIISTAISIN JA TORSTAISIN 26.1. – 28.4. klo 16.00 – 19.00
• TALVILOMAVIIKOLLA 8 22.2.-28.2. TOIMISTO ON SULJETTU.
Voit ilmoittaa kursseille myös perheenjäsenesi tai ystäväsi.
Maksuvälineenä toimistossa suositellaan pankkikorttia, maksuvälineenä käyvät myös
Edenredin Virikesetelit ja Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit sekä Smartum saldo
-kortti, Ticket Mind&Body -kortti
Ilmoittautuessaan opiskelija sitoutuu maksamaan kurssimaksun.
HUOM! Kurssin maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruutus on tehtävä opiston toimistoon.
PERUUTUKSET
Maksu palautetaan 8 euron toimistokuluilla vähennettynä, jos opiskelija peruuttaa ilmoittautumisensa viimeistään 14 päivää ennen kurssin alkua. Mikäli peruutus tulee tämän
jälkeen ennen kurssin alkua, peritään puolet kurssimaksusta. Jos peruutus tulee kurssin
alkamisen jälkeen, kurssimaksua ei palauteta. Jos kurssi peruuntuu, kurssimaksu palautetaan vähentämättömänä.
2
Opisto ei vastaa opistosta riippumattomista syistä johtuvista sali- tai muiden tilavuorojen
peruuntumisista.
ALENNUKSET (alennuksia ei myönnetä Kaksi, Neljä ja Kuusi jumpparyhmää
-maksusta, koska niihin sisältyy jo alennus muutenkin)
Kansaneläkettä saavat henkilöt, tai jos eläkkeeseen sisältyy kansaneläkettä, voivat saada
80 % alennuksen yhdelle valitsemalleen kurssille lukukaudessa. Työttömät voivat saada
50 % alennuksen kahdelle valitsemalleen kurssille lukukaudessa. Ilmoittautuminen tehdään toimistoon ja mukana on oltava henkilöllisyystodistus sekä kansaneläkkeen eläkepäätös tai työnhakijan asiakaskortti tai tuloste TE-keskukselta, josta ilmenee työttömyys.
Alennuksia annetaan opetushallitukselta saadun määrärahan turvin niin kauan,
kuin määrärahaa riittää.
TODISTUKSET
Säännöllisesti opintoryhmässä opiskellut voi pyynnöstä saada todistuksen opinnoistaan.
Kuluvan tai edellisen vuoden todistuksista peritään 10 €, tätä vanhempia kursseja koskevista todistuksista 20 €.
VAKUUTUKSET
Opisto on vakuuttanut alle 16-vuotiaat opiskelijat opetuksen aikana sattuvien tapaturmien
varalta. Muiden opiskelijoiden on itse huolehdittava vakuutusturvastaan.
OPISTON KEVÄTTYÖKAUSI ON 7.1. – 17.4.2016 Talviloma on viikolla
8: 22.2.–28.2. JATKOKAUSI ON 18.4.-20.6.
OPISTON TOIMISTO JA HENKILÖKUNTA
Toimisto: Jokela-talo, Keskustie 20, 05400 Jokela.
Henkilökunta:
Rehtori Juha Aunola, puh. 040 6727 527, parhaiten tavoitettavissa puhelimitse ma-to
klo 12-15. Sähköposti: [email protected]
Toimistosihteeri/Taloudenhoitaja Maritta Väänänen, parhaiten tavoitettavissa toimistoaikana Jokela-talossa sekä sähköpostitse: [email protected]
Muut toimipaikat:
Koulukeskus Jyväkuja 13
Kolsan koulu Leikkurinkuja 10
Lepolan koulu Visantie 1
Pertun koulu Kouluraitti 16
Ester Matilda -koti Konduktöörinkuja 2
Kellokoskentie 361
Linjala Tiedot alkavista kursseista, tapahtumista sekä mahdollisista muutoksista ja lisäyksistä löytyvät opiston www-sivuilla: www.jokelankansalaisopisto.fi
3
OPETUSOHJELMA KEVÄTTYÖKAUDELLA 2016
YLEISLUENNOT, KONSERTIT, TAPAHTUMAT
Yleisluennot ja tapahtumat ovat maksuttomia, ellei muuta mainita, eikä niihin ilmoittauduta ennakkoon. Tervetuloa!
Yleisluento: Vegaaniruokavalio ja -elämäntapa
Jokela-talo: sali
to 21.1.
Kiia Kakko Vegaaniliitosta klo 19.00
Mikä on vegaani? Miksi ryhtyä vegaaniksi? Miten se vaikuttaa terveyteemme ja ympäristöömme? Entä millaisia ovat eläinten olot? Mikä luokitellaan vegaaniksi? Mistä tarvittavat
ravintoaineet saadaan? Puhumme myös ruokavalion koostamisesta sekä erilaisista tavoista
korvata eläinperäiset raaka-aineet. Vinkkejä ruoanlaittoon, niin kevyeen kuin tuhdimpaan
vegaaniruokaan, sekä mahdollisuus kysymyksille ja keskustelulle!
Yleisluento: Lapsen ja nuoren hyvän itsetunnon kehittyminen
Kolsan koulu: sali
ke 10.2.
Jari Sinkkonen, lastenpsykiatrian erikoislääkäri
klo 18.30
Terveitsetuntoisella lapsella on hyviä ja huonoja päiviä: aurinko ei aina paista, mutta ei sadakaan kokoaikaa. Itsetunto on kuin vesisäiliö, jonka pinnan korkeus vaihtelee. Kasvatus ei ole pelkästään ruusuilla tanssimista, ei vanhemmalle kuin lapsellekaan. Pettymykset
ja vihan tunteet kuuluvat tasapainoiseen kasvamiseen lapsena, nuorena ja ihmisenä. Tilaisuudessa on kahvio. Järj.: Pertun koulun vanhempainyhdistys ja Pertun koulu. Yhteistyössä: Jokelan Kansalaisopisto, MLL Jokela, Lions Club Jokela, Tuusulan seurakunnan alueneuvosto, Kolsan, Lepolan , Jokelan yläasteen ja lukion vanhempainyhdistykset ja -kerhot.
Yleisluento: Yleislakko 1956 – tausta, tapahtumat ja seuraukset
to 3.3.
Jokela-talo: sali Tapio Bergholm, SAK:n erikoistutkija, dosentti
klo 19.00
Valmistautuminen hinta- ja palkkasäännöstelyn päättymiseen jäi Suomessa puolinaista heikommaksi, kun etujärjestöjen ja valtiovallan välinen luottamus ehtyi. Valtalain maan hallitukselle antamien taloudellisten säännöstelyvaltuuksien päättyminen vuoden 1955 lopussa
kärjisti tulopoliittisia ristiriitoja. MTK:n, SAK:n ja STK:n välinen voimainkoitos vuoden
1956 alussa lopetti vakaiden hintojen ja palkkojen ajan Suomessa. Myös Tanskassa ja Norjassa oli laajoja työtaisteluita vuonna 1956.
4
Yleisluento: Digitalisaation vaikutuksia ikäihmisten arkeen
Jokela-talo: sali
ti 15.3.
Jan Enlund, palvelujohtaja
klo 11.00
Luennolla pohditaan digitalisaatioita kodeissa: mitä sillä tarkoitetaan ja kuinka se vaikuttaa erityisesti ikäihmisten elämään? Käsitellään kuinka tekniikka vaikuttaa digitalisaatioon
sekä esim. yhteisö- terveys- ja hoiva- sekä turvapalveluiden syntymiseen ja kehittymiseen.
Lopuksi mahdollisuus keskusteluun aiheesta. Yhteistyössä Jokelan Eläkkeensaajien kanssa.
Yleisluento: Meren herruus 100 vuotta sitten
Jokela-talo: sali
to 17.3.
klo 19.00
Martti Turtola, professori
Maailmansotaa oli edeltänyt vuosisadan alusta alkaen Ison Britannian ja Saksan keisarikunnan välinen ankara kilpavarustelu – laatuaan ensimmäinen maailmassa. Saksa haastoi suunnattomalla laivanrakennusohjelmallaan perinteisen merivallan Englannin. Kilpailu
kulminoitui 1916 käytyyn Skagerragin meritaisteluun. Mikä oli lopputulos?
Yhteistyössä Jokelan Reservinupseerit ry:n ja Jokelan Reserviläiset ry:n kanssa.
Tämän runon haluaisin kuulla, tämän runon olen aina halunnut lausua - avoin runoilta
to 31.3.
Jokela-talo: sali
klo 19.00
Mikä on lempirunosi? Muistatko lapsuudestasi runon, jonka haluaisit kuulla uudelleen?
Onko pöytälaatikossasi omia tekstejä, jotka haluaisit kuulla esitettynä tai mahdollisesti esittää itse? Laita toiveesi toiverunolaatikkoon, joka on esillä Jokelan kirjastossa tammikuusta
lähtien. Tervetuloa kuulemaan ja esittämään runoja vapaamuotoisessa runoillassa! Yhteistyössä Jokelan kirjaston kanssa
Musiikkiteatteriesitykset: Muhoksen Mimmi
Jokelan koulukeskus, peilisali, Jyväkuja 13.
Ensi-ilta la 16.4. klo 15.00 , toinen esitys su 17.4. klo 15.00
Musiikkiteatteri Onnikka esittää musiikkinäytelmän Muhoksen Mimmi , musiikki Toivo
Kärki, käsikirjoitus Reino Helismaa, ohjaus Riitta Wulff-Mäkelä. Liput 10 €
Kansalaisopiston kevätjuhla
ke 20.4.
Jokelan koulukeskus, peilisali, Jyväkuja 13 klo 18.30, kahvitarjoilu klo 18.00 alkaen
Opiston opiskelijat esittävät musiikkia, tanssia ja lausuntaa, Vapaa pääsy, tervetuloa!
Viihdekuoro Pihlajan kevätkonsertti
Järvenpään seuratalo, Kartanontie 20, Järvenpää
Vapaa pääsy. Käsiohjelma 5 €
Kuvataide- ja kädentaitoryhmien kevätnäyttely
Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin
5
su 24.4.
klo 15.00
LYHYTKURSSEJA: arjen hallinta, ensiapu, hygieniapassi,
järjestyksenvalvonta, mindfulness, reiki, terveys
219801 Ajankäyttö aisoihin!
Jokela-talo: sali
la 10.00-14.00
Milla Alcaide
16.1.
Kurssimaksu 15,00 €
Ajan hahmottaminen on yksilöllistä. Joku on aina ajoissa, toinen täsmällisesti ajallaan
ja kolmas aina myöhässä – ehkä jopa tiedostamattaan! Tällä kurssilla selvitämme, miksi yksi ehtii päivässä tehdä vaikka mitä ja toisella jo muutama pieni tehtävä kalenterissa pakottaa päätä. Erilaisten ja hauskojen harjoitusten avulla luot kurssin myötä itsellesi lisää aikaa tehdä juuri sellaisia asioita, joita sinä haluat tehdä. Saat kurssilta tehokkaita työvälineitä ajankäyttösi hallintaan nyt ja tulevaisuudessa. Laita yllesi mukavat ja
rennot vaatteet, ota mukaasi vesipullo sekä pienet eväät.
Rentoutuminen ja mielikuvaharjoittelu
Rentoutumisillat 1 ja 2 ovat sisällöltään toisistaan riippumattomat ja voit halutessasi
osallistua molempiin iltoihin tai vain toiseen. Kurssilla tutustutaan erilaisiin rentoutumismenetelmiin ja harjoitellaan rentoutumista. Lisäksi tutustutaan siihen miten ajattelu toimii sekä harjoitellaan mm. stressin hallintaa mielikuvaharjoitusten avulla. Päälle rennot vaatteet ja mukaan juomapullo. Halutessasi voit ottaa mukaan myös tyynyn
ja/tai peiton.
830214 Rentoutuminen ja mielikuvaharjoittelu 1
Jokela-talo: sali
Milla Alcaide
Kurssimaksu 17,00 €
ti 18.00-21.00
19.1.
830215 Rentoutuminen ja mielikuvaharjoittelu 2
Jokela-talo: sali
Milla Alcaide
Kurssimaksu 17,00 €
ti 18.00-21.00
16.2.
320222 Mindfulness-tietoisuustaidot
ke 18.00-19.30
Koulukeskus, ovi C1: luokka 142
Mari Juote
20.1.-9.3.
Kurssimaksu 38,00 € Kurssilla tutustutaan mindfulnessin perusteisiin, harjoitellaan ohjatusti sekä keskustellaan kokemuksista. Tavoitteena on löytää itselle sopivia harjoituksia arkeen ja oman hyvinvoinnin tueksi. Mindfulness-taidoilla tarkoitetaan tarkoitetaan hyväksyvää, tietoista
6
läsnäoloa ja kykyä keskittyä käsillä olevaan hetkeen, sen kokemiseen, havainnointiin ja
hyväksymiseen. Mindfulness–taitojen säännöllinen harjoittaminen lisää tutkitusti mm.
stressinhallintaa, tunnetaitoja sekä elämäniloa. Sopii aloittelijoille sekä jonkin aikaa
mindfulnessia harjoittaneille.
830096 Elämäntaparemontti alkaa Nyt!
Koulukeskus, ovi D1: kirjastoluokka
to 18.00-20.00
Anu Wager
21.1.-17.3. (ei 25.2.), 31.3. ja 14.4.
Kurssimaksu 45,00 €
Kyllästyttääkö nykyinen olotilasi, onko vyössäsi riittämättömästi reikiä ja nauhakenkien solmiminen on tuskaa? Unohda laihdutus- ja kuntoilukuurit, nyt haetaan koko porukan tuella elämäntilanteeseesi sopivia pieniä positiivisia muutoksia, oikeita onnistumisia ja konkreettisia tekoja askel kerrallaan. Tarvitset mukaasi kiristämättömät vaatteet, viltin sekä muistiinpanovälineet. Kurssi sisältää pari- ja ryhmätehtäviä, sekä pienimuotoisia välitehtäviä.
830097 Ensiapu 1
Jokela-talo: sali
la-su 9.00-16.00
Hannele Aarnio-Närhi 23.-24.1.
Kurssimaksu 40,00 €
Opetellaan ne käytännön ensiavun perustaidot, jotka tulisi hyvä olla jokaisella meistä.
Erilaisin menetelmin kurssilla opitaan miten autat tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Kurssi sisältää luentojen lisäksi harjoittelua. Peruselvytys kuuluu jokaisen kurssilaisen harjoitella käytännössä. Aihealueita ovat mm. hätäensiavun perusteet, haavat, tavallisimmat sairaskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat sekä myrkytykset. Kurssisisällöt noudattavat SPR:n
EA1:n vaatimuksia. Kurssisuoritus on voimassa 3 vuotta ja on pätevä koko Euroopan
alueella. Tarvikemaksu 5 € sekä kurssitodistus 10,50 € maksetaan suoraan opettajalle.
830242 Reiki-illat
Jokela-talo: sali
to 18.00-21.00
Milla Alcaide
28.1. 11.2., 10.3., 7.4. ja 19.5.
Kurssimaksu 50,00 €
Reiki-illoissa kerrataan reikin teoriaa ja tehdään siihen liittyviä harjoituksia. Kurssilla
tehdään myös hengitys-, meditaatio- ja rentoutusharjoituksia. Osallistujilta vaaditaan
vähintään Reiki1 -kurssin suorittaminen (ei linja- eikä opettajasidonnaisuutta). Päälle
rennot vaatteet ja mukaan juomapullo. Halutessasi voit ottaa mukaan myös tyynyn ja/
tai peiton.
7
810200 Hygieniapassikurssi
Koulukeskus, ovi D1: kirjastoluokka
ke 18.00-21.00
Raija Susi
3.2. ja 10.2.
Kurssimaksu 55,00 €
Hygieniapassia tarvitaan monissa töissä ja harrastustoiminnassakin. Passi vaaditaan kaikilta pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsitteleviltä henkilöiltä. Kurssilla käsitellään asiat, jotka vaaditaan hygieniapassitestin suorittamiseen ja kurssimaksu sisältää opetuksen, kokeen ja kokeen palautuksen, oppimateriaalin (www.lupakokata.fi) sekä todistuksen. Testitilanteessa henkilön on todistettava henkilöllisyytensä (kelpaavat dokumentit: passi, ajokortti ja henkilöllisyystodistus) Testin hyväksytysti läpäissyt saa hygieniaosaamistodistuksen eli hygieniapassin, joka myönnetään hakijan nimellä ja on henkilökohtainen.
219802 Tavoitteet todeksi!
la-su 10.00-14.00
Jokela-talo: sali
Milla Alcaide
13.-14.2.
Kurssimaksu 25,00 €
Jokaisella meillä on unelmia, joiden toivoisimme toteutuvan tai mielessämme on asioita, joita teemme ”Sitku…”. Tule kurssille muuttamaan unelmasi konkreettisiksi tavoitteiksi ja tavoitteet todeksi nyt! Liittyipä tavoitteesi sitten työelämään, omaan hyvinvointiin, ihmissuhteisiin tai johonkin aivan muuhun, saat kurssilta työkaluja tavoitteiden selkiyttämiseen ja apuvälineitä niiden toteuttamiseen. 1. päivä: keskitymme selvittämään tavoitteiden sisältöä ja tarkoitusta sekä ajanjaksoa, jolle tavoitteet sijoittuvat.
Yksilöllisesti varmistamme, että kunkin osallistujan tavoitteet ovat realistisia ja toteutettavissa. 2. päivä: keskitymme tavoitteiden toteutumisen edellytyksiin ja konkreettisen toteutuksen suunnittelemiseen. Laita yllesi mukavat ja rennot vaatteet, ota mukaasi vesipullo sekä pienet eväät.
830230 Tietoinen läsnäolo, tietoinen liike
la 10.00-14.00
Jokela-talo: sali
5.3.
Mari Juote ja Juha Pekka Palonen
Kurssimaksu 15,00 €
Tietoista läsnäoloa ja tietoista liikettä. Lempeää itsensä kanssa olemista Asahin ja mindfulness-harjoitusten parissa. Mukaan vaatteet joissa on hyvä liikkua, sisätossut tai villasukat ja kevyet eväät
219810 Järjestyksenvalvojan peruskurssi ja peruskurssin kertaus
Jokela-talo: sali
la-su 9.00-16.00
Hannu Kauppinen ja Timo Matilainen
Kurssimaksu 120,00 €/65 € (kertaus)
2.-3.4. ja 16.-17.4.
Peruskurssi: Koulutus sisältää järjestyksenvalvojista annetussa laissa (533/1999) tarkoitetun järjestyksenvalvojan koulutuksen sisäasiainministeriön ohjeiden ja annetun
8
säädöstön mukaisesti. Tavoitteena on antaa valmiudet toimia järjestyksenvalvojana tavanomaisissa tilaisuuksissa. Kurssi edellyttää 18 vuoden ikää ja soveltuvuutta järjestyksenvalvojan tehtäviin. Materiaaliin voi tutustua osoitteessa www.poliisihallitus.fi.
Kertaus, kurssimaksu 65 € (maksa 65 € vaikka netissä hinnaksi tulee 120 €): suoritetaan peruskurssin yhteydessä la 2.4. klo 9-16. Kurssi on tarkoitettu järjestyksenvalvojan peruskurssin käyneille, joilla on kulunut 5 vuotta kortin saamisesta. Kertauskurssin käyminen on edellytyksenä järjestyksenvalvojakortin voimassaololle. Koulutukseen voi tulla kun on alle 6 kuukautta järjestyksenvalvojakortin vanhentumiseen, tai
jos kortti on jo mennyt umpeen 6 kuukauden kuluessa vanhentumisesta. Koulutuksesta annetaan todistus kortin uusimista varten ja lupaa haetaan omalta poliisilaitokselta.
830241 Muistatko? Vapaa pääsy, ei ilmoittautumista
Ester Matilda -koti
ti 14.00-14.45
Kurt Ratia
12.1.-12.4., ei 23.2.
Ikäihmisille tarkoitettu muistelu- ja keskustelupiiri. Vanhojen muistojen verestäminen
ja rauhallinen yhdessäolo pitävät mielen virkeänä. Keskustelun käynnistämisen tukena voidaan käyttää myös kirjallista materiaalia ja muita virikkeitä. Keskustelujen aihepiiriä ei ole rajoitettu; jokainen voi tuoda mukaan omia muistojaan ja itseään kiinnostavia aiheita. Mukaan ovat tervetulleita myös muut kuin Ester Matilda –kodin vakituiset asukkaat.
KIELET: englanti, espanja, italia, venäjä, viro
120321 Let´s Talk! - English conversation course
Koulukeskus, ovi C1: luokka 144
ma 18.00-19.30
Paul Currie
11.1.-11.4., ei 22.2., 28.3.
Kurssimaksu 34,00 €
For people who want to actively practise their English skills. The course includes mainly
speaking exercises covering many different subjects. Discussion tasks take place in pairs
or small groups. Participants can also suggest topics for discussion. Material provided by
teacher.
120923 Viron jatkokurssi – Keeled suus, teed lahti!!
Koulukeskus, ovi C1: luokka 143
ti 17.30 – 19.00
Ilona Treiman
12.1.-5.4., ei 23.2.
Kurssimaksu 34,00 €
Mukavaa, käytännönläheistä viron kielen opiskelua. Tule hiomaan taitojasi syntyperäisen
opettajan johdolla. Sinulle, joka olet perehtynyt viron perusteisiin ja haluat kehittää sekä
pitää yllä viron taitoa. Kartutamme sanavarastoa ja kielioppia, opimme selviytymään viron kielellä eri tilanteissa. Kurssilla käsittelemme mm. ajankohtaisia aiheita ja keskustelemme niiden pohjalta. Oppikirjana T nagu Tallinn kappaleesta 10 eteenpäin.
9
120921 Viron alkeet - viroa matkailijoille
Koulukeskus, ovi C1: luokka 143
ti 19.00-20.30
Ilona Treiman
12.1.-5.4., ei 23.2.
Kurssimaksu 34,00 €
Ota ensiaskeleet kohti naapurimaan kielen ja kulttuurin oppimista. Älä usko kaikkea mitä
kuulet! Se pätee Virossa. Sukulaiskielemme on täynnä ns. pulmasanoja. Harjoitellaan
kuuntelemaan ja keskustelemaan tilanteissa, joita matkailija kohtaa Virossa liikkuessaan,
kuten esim. tervehtimistä ja hyvästelemistä, esittäytymistä, eri kulkuvälineissä liikkumista, kahvilassa ja ravintolassa käymistä, hotellihuoneen varaamista, ostosten tekemistä ja
hammaslääkärissä asioimista jne. Pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Tere
tulemast! Oppikirjana: Viroa matkailijoille kappaleesta 4 eteenpäin.
120721 Espanjan alkeiden jatko
Koulukeskus, ovi C1: luokka 142
ke 18.00-19.00
Marja-Liisa Tuomainen-Olson
13.1.-6.4., ei 24.2.
Kurssimaksu 30,00 €
Hola hispanistas, tervehdys kaikille Espanjan ystäville! Tervetuloa espanjan alkeiden jatkoryhmäämme, josta ammennamme palasen Espanjan aurinkoa ja hauskaa yhdessä oppimista. Kurssilla opitaan tervehdykset, numerot, verbien taivutusta ja turistin tarvitsemaa sanastoa. Teemme pari- ja keskusteluharjoituksia, joista on hyötyä espanjankielisessä maassa matkustaessa. Bienvenidos! Oppikirja:Español Uno 1 kappaleesta 3 lähtien.
120831 Italian jatkoryhmä
Koulukeskus, ovi C1: luokka 142
ke 19.00-20.30
Marja-Liisa Tuomainen-Olson
13.1.-6.4., ei 24.2.
Kurssimaksu 34,00 €
Benvenuti tutti italianisti! Tervetuloa hyväntuuliseen ryhmäämme jatkamaan italian opintoja! Osaamme preesensin taivutuksen, mistä siirrymme luontevasti perfektiin. Italian
kielitaidollamme selviytyisimme jo kaupassa tai ravintolassa asioinnista. Kulttuurinen
tuntemus, elekieli ja keskusteluharjoitukset ovat keskeisessä roolissa opiskelussa. Kurssi
soveltuu vuoden italiaa opiskelleille sekä vanhoja taitojaan verestäville kertaajille.Oppikirja: In piazza 1 kappaleesta 14 lähtien. 120621 Venäjän alkeiden jatkokurssi
to 18.00-19.30
Koulukeskus, ovi C1: luokka 142
Satu Tamminen
14.1.-14.4., ei 25.2., 24.3.
Kurssimaksu 34,00 €
Tule jatkamaan venäjän opintoja! Kehitämme kielitaitoa käytännönläheisten dialogien
sekä monipuolisten rakenne- ja puheharjoitusten avulla. Aihealueina mm. kielitaito, puhelinkeskustelut, viikonpäivät, liikennevälineet ja kiinnostuksen kohteet. Myös uudet venäjän alkeiden kertaajat ovat tervetulleita kurssille! Oppikirjana Kafe Piter 1 kappaleesta 8.
10
120622 Venäjän jatkokurssi
Koulukeskus, ovi C1: luokka 142
to 19.30-21.00
Satu Tamminen
14.1.-14.4., ei 25.2., 24.3.
Kurssimaksu 34,00 €
Tule kertaamaan ja syventämään venäjän kielen taitoasi! Kurssilla kerrataan jo opittuja
rakenteita monipuolisten harjoitusten avulla ja samalla opitaan myös uusia rakenteita ja
laajennetaan sanaston hallintaa. Oppikirjan kappaleiden avulla pääsemme tutustumaan
elämänmenoon nykypäivän Venäjällä. Oppikirjana Kafe Piter 3 kappaleesta 2.
KOTITALOUS
810204 Kaakkois-Aasia lautasella
Koulukeskus, ovi E1: kotitalousluokka
ke 17.30-21.15
Leena Almgren
2.3.
Kurssimaksu 30,00 €
Aasialaiset herkut hurmaavat keveydellään ja kauniilla ulkonäöllään. Valmistetaan yhdessä herkullinen ateria, joka sisältää curreja, kääryleitä, kastikkeita ja salaatteja aasialaisin maustein maustettuna. Tervetuloa viihtymään. Kurssimaksu sisältää raaka-aineet.
810208 Pihvit ja muut herkut
Koulukeskus, ovi E1: kotitalousluokka
ke 17.45-21.00
Reetta Wirman
9.3.
Kurssimaksu 30,00 €
Valmistamme pihvejä ja muista liharuokia sekä teemme niille herkullisia lisukkeita, jälkiruokia unohtamatta. Näillä ohjeilla yllätät vieraasi ensi kerralla. Kurssimaksu sisältää
materiaalimaksut.
810205 Gluteenitonta leivontaa
ke 17.30-21.15
Koulukeskus, ovi E1: kotitalousluokka
Leena Almgren
13.4.
Kurssimaksu 30,00 €
Leivonta ilman vehnää, ohraa ja ruista on haasteellista. Tavoitteena kurssilla on oppia
tuntemaan sekä käyttämään gluteenittomia jauhoja ja gluteenittoman leivonnan apuaineita. Opitaan yhdessä gluteenittoman leivonnan perusasioita. Valmistamme herkullisia leivonnaisia sekä arkeen, että juhlaan. Tervetuloa! Kurssimaksu sisältää raaka-aineet.
11
KUVATAITEET: maalaus, valokuvaus
Lasten ja nuorten kuvataide
Tutustutaan monipuolisesti kuvan tekemisen erilaisiin tekniikoihin ja materiaaleihin;
sommitteluun, piirtämiseen, maalaamiseen, grafiikan alkeisiin ja kolmiulotteiseen työskentelyyn. Tavoitteena on kehittää visuaalista havainto- ja ajattelukykyä, oppia erilaisia
valmiuksia ja taitoja, sekä rohkaista ja kehittää omaa persoonallista itseilmaisua. Kurssimaksu sisältää materiaalit.
110322 Lasten ja nuorten kuvataide, 7-12-vuotiaat
Jokela-talo: dojo-luokka
Arja Sandholm
Kurssimaksu 42,00 €
ma 15.30-17.00
11.1.-11.4., ei 22.2., 28.3.
110323 Lasten ja nuorten kuvataide, 5-8-vuotiaat
Jokela-talo: dojo-luokka
Arja Sandholm
Kurssimaksu 42,00 €
ma 17.00-18.30
11.1.-11.4., ei 22.2., 28.3.
110324 Ikonimaalaus
ma 18.00-20.15
Koulukeskus, ovi D1/D2: kuvataideluokka
11.1.-11.4., ei 22.2., 28.3.
Päivi Hynynen
Kurssimaksu 41,00 €
Kurssilla opetellaan ikonimaalauksen perustietoja ja -taitoja. Ikonimaalaus vaatii sen harrastajalta kärsivällisyyttä sekä jonkin verran piirustustaitoa. Vasta-alkajat tutustuvat munatemperatekniikkaan kasvomaalausharjoituksen avulla ja tämän jälkeen he aloittavat
pienen ikonin maalaamisen. Ensimmäiselle kerralle mukaan lyijykynä, kumi, viivoitin ja
paperia. Muille kurssilaisille aihe on vapaa. He valmistautuvat esittelemään ikoninsa aiheen muille kurssilaisille. Opettajalla on myytävänä maalaustarvikkeita, esim. aloittelija
voi ostaa opettajalta aloituspakkauksen, jonka hinta on noin 45 €.
Posliininmaalaus
Kurssi on tarkoitettu sekä vasta-alkajille että pidempään maalanneille. Maalataan posliinilautasille, maljakoihin ja laatoille sekä muihin posliiniesineisiin perinteisin ja uusin tekniikoin. Henkilökohtaista ohjausta, värien ja materiaalien käyttötietoutta, kokeilua ja uusien niksien käyttöä maalauksessa. Kaikille sopii jokin useista maalaustekniikoista oman
mieltymyksen mukaan. Työvälineet kurssilaisten käytössä tuntien aikana, opettajalta voi
myös ostaa tarvikkeita. Kurssimaksu sisältää poltot.
12
110325 Posliininmaalaus A, päiväkurssi
Marjo Peltokosken ateljee, Kielokatu 10, Järvenpää
Marjo Peltokoski
Kurssimaksu 41,00 €
to 10.00-13.00
14.1.-14.4., ei 25.2., 24.3.
110326 Posliininmaalaus B, iltakurssi
Koulukeskus, ovi D1/D2: kuvataideluokka
Marjo Peltokoski
Kurssimaksu 41,00 €
to 17.30-20.30
14.1.-14.4., ei 25.2., 24.3.
110337 Digikuvauksen alkeiskurssi
la-su 9.00-16.00
Koulukeskus, ovi D1: kirjastoluokka
16.-17.1.
Paula Virta Kurssimaksu 35,00 €
Viikonlopun aikana opetellaan käyttämään omaa digijärjestelmäkameraa aiempaa monipuolisemmin sekä tutustutaan valokuvauksen perusteisiin. Kameratekniikkaan tutustutaan luentojen ja harjoitustehtävien avulla. Kurssin tavoitteena on tehdä omaa kameraa
tutummaksi sekä antaa sykäys manuaaliasetuksilla kuvaamiseen. Ota kurssille mukaan
kameran käyttöohje ja kamera, jossa on täysi akku ja tyhjä muistikortti sekä muistiinpanovälineet. Jos olet epävarma, onko kamerasi järjestelmäkamera, ota yhteyttä opettajaan
[email protected]
110327 Sarjakuvapaja 13-vuotiaille ja sitä vanhemmille
ti 17.15-18.45
Jokela-talo: dojo-luokka
26.1.-22.3., ei 23.2.
Matti Heikkilä
Kurssimaksu 30,00 €
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille tai pidempään sarjakuvia tehneille vähintään 13-vuotiaille harrastajille. Käymme läpi hahmon- ja tarinanluontia erilaisilla harjoituksilla sekä
harjoittelemme erilaisia kuvaamistapoja. Käytössä on rajallinen määrä erilaisia tusseja,
joten omat välineet on suotavia. Kurssilla valmistamme yhteisen pienlehtijulkaisun.
110328 Akvarelli- ja akryylimaalauksen viikonloppukurssi
la - su 10.00-17.00
Koulukeskus, ovi D1/D2: kuvataideluokka
20.-21.2.
Marjo Peltokoski
Kurssimaksu 37,00 €
Maalauksen lyhytkurssilla kokeillaan eri tekniikoita ja maalaustyylejä. Aiempaa maalauskokemusta ei tarvita. Annetaan myös henkilökohtaista ohjausta ja tutustutaan mm.
värioppiin. Kurssilaiset voivat tuoda omia valokuviaan tai maalata mielenmaisemistaan
kukista, eläimistä jne. Opettajalla on malleja ja maalauskirjoja, joista voi ideoida omat
työnsä. Kurssimateriaalin voi ostaa opettajalta. Työvälineet ovat käytössä kurssin ajan.
Jokainen voi myös tuoda omat maalausvälineensä itse jos on.
13
110338 Digikuvauksen jatkokurssi ja irtosalaman käyttö
Koulukeskus, ovi D1: kirjastoluokka, la-su 10.00-16.00
Paula Virta 2.-3.4.
Kurssimaksu 35,00 € Kyky sommitella ja sekä nähdä että käyttää valoa hyväkseen ovat avaimia parempiin
valokuviin. Digikuvauksen jatkokurssi keskittyy oman valokuvailmaisun syventämiseen näitä kahta tutkimalla. Luonnonvalon lisäksi perehdymme salamavaloon ja kameraan kiinnitettävän irtosalaman käyttöön. Lauantaina käymme askel askeleelta läpi kuvan
sommittelua työkaluinamme kuvausharjoitukset ja kuva-analyysi. Sunnuntai omistetaan
valonkäytön tutkimiseen ja salamankäytön opiskeluun. Ota tunnille mukaasi järjestelmäkamerasi täydellä akulla ja tyhjällä muistikortilla varustettuna, irtosalama (käsisalama),
ja jos mahdollista, kamerajalusta. Sunnuntain tunnille voit ottaa mukaasi salamarekvisiittaa, kuten salamalähettimet, -jalustan ja sateenvarjoja. 110329 Yhdessä lapsen kanssa posliinia maalaamaan - äitienpäivälahjat, alaikäraja
5 vuotta
su 10.00-15.00
Koulukeskus, ovi D1/D2: kuvataideluokka
Marjo Peltokoski
3.4.
Kurssimaksu 17,00 €/ Lapsen kurssimaksu 12,00 €
Posliinimaalauksen lyhytkurssilla ei vaadita aikaisempaa kokemusta, oma kokeilunhalu
itse tekemiseen ja iloinen meininki riittää. Voit tehdä vaikka posliinimukin lahjaksi. Materiaalimaksu alkaen 3 €/esine. Värit, öljyt sekä poltto sisältyvät hintaan. Maalauksessa
käytettävät öljyt ovat hajuttomia ja vesiliukoisia, niillä on helppo maalata kuin vesiväreillä. Väri poltetaan esineen pintaan posliinin polttouunissa. Esine kestää ruokailun ja pesun. Aiheina voi olla omat ideat, opettajan mallit tai mallit posliinikirjoista. Työvälineitä ja siveltimiä on kurssilaisten käytössä kurssin ajan. Posliinin palautus polton jälkeen,
tarkka aika sovitaan opettajan kanssa.
KUVATAITEEN KESÄKURSSIT
110331 Kesän taideviikko
Jokela-talo: sali
ma - pe klo 10.00-17.00
Marjo Peltokoski
6.6.-10.6.
Kurssimaksu 56,00 €
Maalauskurssi akvarelli-, akryyli- ja öljyvärein vasta-alkajille ja aiemmin maalanneille,
myös nuorille. Tutustutaan myös pastelliväreihin. Teoriaa ja värioppia sekä henkilökohtaista ohjausta. Sään salliessa luonnostelemme myös ulkona. Aiheet jokainen voi valita
mieltymystensä mukaan, esim. maisemat, eläimet, kukat. Maalata voi myös omista valokuvista tai opettajan malleista. Työvälineet ovat kurssilaisten käytössä kurssin ajan, opettajalta voi ostaa tarvikkeita ja muuta materiaalia.
14
110339 Graffiti-Workshop, 13-vuotiaille ja sitä vanhemmille
Jokela-talo
ma-to klo 13.00-18.00
6.6.-9.6.
Teemu Erola
Kurssimaksu 38,00 €
Tutustutaan graffitimaalauksen välineisiin, tarvikkeisiin sekä maalauksen suunnitteluun
ja toteutukseen. Yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Kurssimaksu sisältää tarvikkeet.
110340 Lasten ja nuorten kuvataidekesä, 6-12 -vuotiaat
ma-to klo 11.00-15.00
Jokela-talo: dojo-luokka
6.6.-9.6.
Arja Sandholm
Kurssimaksu 38,00 €
Kesäisen luonnon ja Jokelan ympäristön havainnointia pienillä maalaus- ja luonnosteluretkillä. Havaintojen monipuolista jatkotyöstämistä taiteen keinoin Jokela-talolla. Kurssi
on tarkoitettu 6-12- vuotiaille, omat eväät mukaan joka päivä.
KÄSITYÖ: keramiikka, koru, lasi-, tekstiili- ja puutyö/
entisöinti, tuunaus
110416 Aurinkoista värjäystä aurinkovärjäyksellä
Koulukeskus, ovi D1: fys-kem.luokka
la 10.00-14.00
Malla Neuvonen
su 11.00-13.30
Kurssimaksu 20,00 € / lapsen kurssimaksu 15 €
23.-24.1.
Voit valmistaa pöytäliinan, ikkunaverhot, mekkokankaan tai pikkutauluja aurinkovärjäämällä. Materiaalin kuviointiin voi käyttää lehtiä, kukkia, kukanvarsia, hedelmien kuoria,
valmiita sabluunoita. Värjäykseen käytämme ruiskuemulsiota ja väripigmenttiä. Ne voit
ostaa ohjaajalta, peruspaketti 10 e. Tuo mukanasi pestyä puuvillakangasta. Aurinkovärikylvyt sopivat hyvin myös vanhojen kankaiden, pöytäliinojen tai verhojen uudistamiseen.
Kurssi sopii hyvin myös lapsille 6-vuotiaasta ylöspäin yhdessä vanhempiensa kanssa.
110417 Suloiset saippuat
Koulukeskus, ovi D1/D2: kuvataideluokka
la 10.00-14.00
Malla Neuvonen
6.2.
Kurssimaksu 15,00 €/ Lapsen kurssimaksu 10,00 €
Valmistamme massasta sulattamalla persoonallisia saippuoita. Ota mukaan silikonimuotteja, jos sinulla on. Voit myös huovuttaa saippuoita, joita varten oma saippua mukaan. Saippuamassan voit ostaa ohjaajalta hintaan 6e/0,5kg. Huovutusvillat kuuluvat
kurssimaksuun. Kurssi sopii hyvin myös lapsille 6-vuotiaasta ylöspäin yhdessä vanhempiensa kanssa.
15
110418 Taidelasityöt, Kevättä rinnassa -lyhytkurssi, alkeis- ja jatko
Kolsan koulu: teknisen työn luokka
Anita Björn
ke 18.00-21.00, la-su 10.00-16.00
Kurssimaksu 30,00 €
2.3., 12.-13.3.
Kurssilla voi aloittaa perusteista tai jatkaa keskeneräistä työtä. Valmistamme taidelasityön osallistujan valinnan mukaan tiffanytekniikalla tai mosaiikkityönä. Eri tekniikoita
voi myös yhdistellä. Infoillassa 2.3. (läsnäolo välttämätön) mm. näet keväisiä mallitöitä,
saat apua mallin valinnassa, työn suunnittelussa, tutustut tarvikkeisiin ja materiaaleihin
ja niiden hankintaan. Keskeneräisiä töitä voi jatkaa. Työskentelykerroilla la-su 12.-13.3.
opettaja avustaa eri työvaiheiden tekniikoissa. Ota mukaan malli, muistiinpanovälineet,
ohutkärkinen (1mm/F) permanent tussi, hyvin istuvat suojakäsineet, mahdolliset lasityövälineet ja –tarvikkeet sekä lasien säilytykseen pakki/sopivia rasioita. Opistolla on käytettävissä peruslasityövälineet (2 settiä). Opettajalta voi ostaa pieniä määriä lasia ja perusmateriaaleja. Lisätietoja: [email protected]
Keramiikka
Valmistamme käyttö- ja koriste-esineitä dreijaten sekä käsin rakentaen. Käytämme erilaisia korkeanpolton savia. Harjoittelemme erilaisia tekniikoita, koristelutapoja ja lasituksia.
Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että aiemmin harrastaneille.
110420 Keramiikka, iltaryhmä
Kolsan koulu: teknisen työn luokka
ma 18.30-21.00
Henna Nivarpää-Ampuja
11.1.-11.4., ei 22.2., 28.3.
Kurssimaksu 43,00 €
Savea voi ostaa opettajalta. Polttomaksut sisältyvät kurssimaksuun.
110421 Keramiikka, päiväryhmä
Ikituulen keramiikkastudio, Urakkakuja 1 C, Jokela
Henna Nivarpää-Ampuja
Kurssimaksu 43,00 €
Savea voi ostaa opettajalta. Poltot maksetaan opettajalle.
ti 10.00-12.30
12.1.-5.4., ei 23.2.
110422 Pitsinnypläys
ke 18.00-20.30
Koulukeskus, ovi E1: käsityöluokka
13.1.-6.4., ei 24.2.
Taina Ratia
Kurssimaksu 34,00 €
Pitsinnypläys on perinteinen käsityömuoto, joka tarjoaa uusia haasteita myös kokeneille käsityön harrastajille. Perustekniikat oppii nopeasti kurssilla, joten uudetkin harrastajat
ovat tervetulleita mukaan. Pitsinnypläyksen tekniikkaa, erilaisia tekotapoja, nypläysmallien suunnittelua ja soveltamista omaan työskentelyyn. Kurssilla voit valmistaa erilaisia
pitsinnypläystöitä; liinoja, vaatteita, sisustukseen liittyviä pitsejä ym.
16
Puutyöt ja entisöinti
Puuttuuko yöpöytä, eikö eteiseen löydy mieleistä naulakkoa vai haluatko hämmentää aamupuuron omatekemällä kauhalla? Kaipaako mummulasta peritty pikkupöytä kunnostusta ja entisöintiä tai juuri ostettu sohvapöytätuunausta ja parantelua? Tule tekemään ja
oppimaan puutöitä ja vanhojen tavaroiden kunnostusta. Opettajalta voit ostaa materiaaleja. Esineille ja materiaaleille ei ole säilytystiloja.
110423 Puutyöt ja entisöinti B
Koulukeskus, ovi E7: teknisen työn tila
Ilkka Ampuja
Kurssimaksu 47,00 €
ke 18.00-21.00
13.1.-6.4., ei 24.2.
110424 Puutyöt ja entisöinti C
Koulukeskus, ovi E7: teknisen työn tila
Ilkka Ampuja
Kurssimaksu 47,00 €
to 18.00-21.00
14.1.-14.4., ei 25.2., 24.3.
110425 Hopeakorupaja - alkeiskurssi
to 17.30-21.15
Kolsan koulu: teknisen työn luokka
14.1.-4.2.
Ilona Treiman Kurssimaksu 28,00 €
Kurssi kaikille, jotka haluavat oppia alusta alkaen korunvalmistuksen perusteet: lenkkien teko, sahaus, viilaus, viimeistely. Valmistamme hopeaketjuja mm. viikinkiketjuja sekä
kudottuja ketjuja. Opitaan niin hopealangasta kuin -levystä valmistamaan yksinkertaisia
sormuksia, riipuksia ym. Tule mukaan avoimin mielin ja tuo omat työkalut, jos on (pihdit, viilat, kultasepän saha). Materiaaleja voi ostaa opettajalta.
110426 Tuunaus-askartelu-silkkikurssi
pe 18.00-20.30
Koulukeskus, ovi D1/D2: kuvataideluokka
15.1.-15.4., ei 26.2., 25.3.
Marjo Peltokoski
Kurssimaksu 32,00 €
Kurssilla valmistetaan esim. pieniä tauluja, kukkia ja kortteja ym. nahkapaloista, koruja,
päällystetään rasioita ja maalataan silkille. Esim. vanhasta materiaalista tuunataan uutta
mielikuvitusta apuna käyttäen. Vaativimmista tekniikkakerroista sovitaan kurssin alussa
kurssilaisten kanssa yhdessä. Opettajalta voi ostaa materiaaleja. Kurssi sopii myös nuorille ja koululaisille. Työvälineitä käytössä kurssien aikana. Opettajalta voi ostaa materiaalia.
17
110427 Kässäkerho
Koulukeskus, ovi E1: käsityöluokka
to 18.00-20.30
Salla Aunola
21.1., 4.2., 3.3. ja 7.4
Kurssimaksu 25,00 €
Keväällä on neljä tapaamista, aiheina mm. kinnasneulatekniikka, tunturineule eli valepatentti sekä helmivirkkaus. Ota ensimmäiselle kerralle mukaan joko jokin oma haastava käsityö, johon haluat vinkkejä, tai kinnasneula sekä villalankaa (mielellään huopuvaa)
kinnasneulaamisen harjoittelua varten.
110428 Hopeakorupaja, luovasti hopeasta - jatkokurssi
Kolsan koulu: teknisen työn luokka
to 17.30-21.15
Ilona Treiman
11.2.-7.4., ei 25.2., 24.3.
Kurssimaksu 43,00 €
Suunnitellaan ja valmistetaan yksilöllisiä koruja. Opetellaan hopeaketjujen vaativimpia
malleja sekä hopealevyn muotoilua ja pinnan käsittelyä. Opitaan mm. perinteisen kultasepäntekniikan – filigraanin, jossa ohuita metallilankoja juotetaan metalliin tai kehykseen, jolloin tulos on pitsimäinen. Halutessa lisätään värejä koruihin, käyttämällä UVgeelihartsia, jonka sisään voi laittaa myös esimerkiksi pieniä kiviä, kuivattuja kukkia, valokuvan. Sopii erityisesti aiemmin korutyötä harrastaneille. Ota mukaan omat työkalut
(pihdit, saha, viilat...) Materiaaleja ja tarvikkeita voit ostaa opettajalta tarvittaessa. Materiaalimaksu käytöstä riippuen.
110430 Vanhat vaatteet uusiksi- vaatetuunauskurssi
to ja ma 18.30-21.00
Koulukeskus, ovi E1: käsityöluokka
Aija Rouhiainen
la-su 10.00-16.00
Kurssimaksu 35,00 €
11.2., 13.-14.2., 7.3.
Onko kaappisi täynnä vanhoja ja tylsiä vaatteita? Vanhoille vaatteille voi tehdä mitä tahansa: vaatteen koon voi muuttaa, sen voi muokata muodikkaaksi, vaatteen voi koristella
ja sen voi pilkkoa uuden vaatteen materiaaliksi. Kurssin ohjaaja tuo mukanaan kymmeniä tuunattuja vaatteita, joista voit inspiroitua olipa tyylisi millainen hyvänsä. Kurssilaisilta edellytetään ompelun perustaitojen hallintaa.
110431 Hopea- ja korukivikurssi - kivi koruksi
la-su 10.00-16.00
Kolsan koulu: teknisen työn luokka
13.-14.2. ja 20.-21.2.
Ilona Treiman
Kurssimaksu 42,00 €
Tervetuloa suunnittelemaan ja valmistamaan kivestä koruja. Kurssilla opitaan hiomaan
korukiviä (Cabochon - pyöröhionta) joita voit yhdistää hopeaan. Opetellaan korutyön perusteet (sahaus, viilaus, juottaminen) ja pyöröhiotun kiven istutuksen eri mahdollisuuksia. Kurssilla voit mm. valmistaa vuolukivestä pienoisveistoksen. Tule mukaan avoimin
mielin ja ota mukaan omat työkalut ja materiaalit, jos on.
18
110432 Kehystyskurssi
Ikituuli, Urakkakuja 1 C, Jokela
la 10.00-16.00
5.3. ja 19.3.
Ilkka Ampuja
Kurssimaksu 30,00 €
Kehystetään valokuvia, tauluja, julisteita ym. Opetellaan paspiksen leikkaamista. Omat
listat mukaan. Opettajalta saa paspis- ja taustapahvit korvausta vastaan. Tarvikkeet maksetaan opettajalle kurssilla.
110433 Lasin sulatus
la ja su 10.00-17.00
Koulukeskus, ovi D1/D2: kuvataideluokka
19.-20.3. ja 16.4.
Marjo Peltokoski
Kurssimaksu 37,00 €
Kurssilla tutustutaan lasin ominaisuuksiin ja eri sulatuslaatuihin. Opastetaan lasin leikkaamiseen ja opitaan esim. korun teko alusta valmiiksi koruksi. Tuikkualustoja, ikkunakoristeita sekä pienehköjä lautasia on myös mahdollista työstää. Opettaja hankkii materiaalin. Polttopaperin kulut 10-20 € /uunilevyllinen maksetaan opettajalle. Omia työvälineitä voi ottaa mukaan. Opettajalla myös työvälineitä kurssilaisten käytössä. Sopii ennen
lasia työstäneille ja uusille kokeilijoille.
110434 Hopea- ja pronssisavikorut
la-su 10.00-16.00
Kolsan koulu: teknisen työn luokka
2.-3.4. ja 16.-17.4.
Ilona Treiman
Kurssimaksu 43,00 €
Tervetuloa kiehtovien korujen maailmaan!. Kurssilla opitaan työstämään hopea- ja
pronssisavea, valmistetaan mm. persoonallisia koruja. Hopeasavi on muotoiltavaa massaa, joka polttamisen jälkeen muuttuu 99,9 % hopeaksi. Tutustutaan metallisaviin ja erikoistyötapoihin. Opitaan eri vaiheet kuinka hopeasavesta voi valmistaa mieleisensä mallisen korun. Valmistettaviin koruihin voi istuttaa esimerkiksi zirkoneita. Pursotettavalla
ruiskusavella voi luoda elegantteja pitsimäisiä koruja. Tutustumme lehtikullan käyttöön
koristelussa. Ota mukaan työvälineesi ja muottimateriaalia esim. simpukankuoria, lehtiä
tms. Materiaalit voi ostaa opettajalta.
110435 Raku-keramiikka
la 10.00-16.00
Kolsan koulu: teknisen työn luokka
16.4. ja 14.5.
Henna Nivarpää-Ampuja
Kurssimaksu 35,00 € Tutustumme perinteiseen rakupolttomenetelmään. Tekniikka soveltuu niin vasta-alkajille
kuin jo pidempään harrastaneille. Elämyksellinen poltto tapahtuu ulkona kaasu-uunilla,
polton jälkeen työt savustetaan. Tuloksena on kauniita, yllätyksellisiä töitä. Ensimmäisellä kerralla valmistamme poltettavat työt. Toisella kerralla raakapoltetut työt lasitetaan ja
poltetaan. Materiaalit voit ostaa opettajalta.
19
LIIKUNTA JA TERVEYS
830129 Tanssin ja liikunnan lyhytkurssien demo-päivä
Koulukeskus, ovi D1: peilisali
su 12.00-15.00
10.1.
Ei kurssimaksua
Maksuttomassa demo-päivässä pääset tutustumaan kevään lyhytkursseihin. Voit osallistua lyhyisiin demo-tunteihin (yhteen tai useampaan valintasi mukaan), joissa kurssin
sisältö ja opettaja tulevat tutuiksi: Klo 12-12.30 Zumba Step, Hanna Lehtimäki, klo
12.45-13.15 Itämainen tanssi, Leena Kallio, klo 13.30-14.00 Sambic, Taina Kanerva,
klo 14.15-14.45 Kuntonyrkkeily, Juha Pekka Palonen.
Ilmoittautumista ennakkoon toivotaan.
Kaksi, neljä tai kuusi yksilöityä jumpparyhmää (yhteishinnat eivät kuulu KELA- ja
työttömän alennusten piiriin, yksittäiset jumpat kuuluvat)
Voit osallistua seuraaviin jumpparyhmiin allamainitulla yhteishinnalla: Bodystep, Lets
Dance Again, Kehonhuolto, Matalan kynnyksen päiväjooga A ja B, Hathajooga, Asahiterveysliikunta A ja B, Toiminnallinen harjoittelu, Äijäjooga, Kahvakuula A ja B, Kiinteytysjumppa, Keppijumppa, Reisi-vatsa-pakara-jumppa, Äijäjumppa, Kiertoharjoittelu,
Zumba, Lempeää keppijumppaa, Qigong ja Kuntonyrkkeily.
830130 Kaksi yksilöityä jumpparyhmää
7.1.-10.4.
Kurssimaksu 55,00 €
HUOM! Ilmoittaudu valitsemillesi kahdelle kurssille sekä kurssille 830130 Kaksi yksilöityä jumpparyhmää. Maksa vain kurssin Kaksi yksilöityä jumpparyhmää maksu.
830131 Neljä yksilöityä jumpparyhmää
7.1.-10.4.
Kurssimaksu 75,00 €
HUOM! Ilmoittaudu valitsemillesi neljälle kurssille sekä kurssille 830131 Neljä yksilöityä jumpparyhmää. Maksa vain kurssin Neljä yksilöityä jumpparyhmää maksu.
830132 Kuusi yksilöityä jumpparyhmää
7.1.-10.4.
Kurssimaksu 85,00 €
HUOM! Ilmoittaudu valitsemillesi kuudelle kurssille sekä kurssille 830132 Kuusi yksilöityä jumpparyhmää. Maksa vain kurssin Kuusi yksilöityä jumpparyhmää maksu. Mikäli haluat osallistua useammalle kuin kuudelle em. kurssille, ota yhteys rehtoriin hinnan
sopimiseksi.
830142 Kiertoharjoittelu
to 18.00-19.00
Pertun koulu: sali
7.1.-7.4., ei 25.2., 24.3.
Hanna Lehtimäki
Kurssimaksu 40,00 €
Helppo tapa aloittaa liikuntaharrastus! Kiertoharjoittelussa tehdään yksinkertaisia ja selkeitä perusliikkeitä, joissa yhdistyvät lihasvoima- ja kestävyysharjoittelu. Lopuksi kym20
menen minuutin palauttavat venyttelyt. Tunti sopii kaikille kuntoon, ikään tai sukupuoleen katsomatta: voit itse säädellä rasitustasoa ja saada tunnista kevyen tai todella raskaan. Kurssi sopii sekä naisille että miehille.
830143 ZUMBA®
Pertun koulu: sali
to 19.00-20.00
Hanna Lehtimäki
7.1.-7.4., ei 25.2., 24.3.
Kurssimaksu 40,00 €
ZUMBA® on koko kehoa kuormittava tanssi-fitness -tunti, jossa yhdistyvät kuumat latinorytmit ja uusimmat tanssihitit. Mukaansatempaava musiikki yhdistettynä helppoihin
tanssiasekeliin saavat aikaiseksi - ei vain tehokkaan tunnin - vaan myös loistavan tunnelman! Zumba sopii jokaiselle tanssitaustaan katsomatta.
Lempeää keppijumppaa
Keppijumppatunnilla teemme liikkeet lempeästi, kehoa kuunnellen. Lempeä keppijumppa kehittää muun muassa liikkuvuutta jumittuneisiin hartioihin sekä vahvistaa ja vetreyttää lihaksia. Rauhallinen tahti ja liikkeiden pehmeys sopii kaiken ikäisille ja kaiken kuntoisille.
830237 Lempeää keppijumppaa A, päiväryhmä
Jokela-talo: sali
Juha Pekka Palonen
Kurssimaksu 40,00 €
pe 11.45-12.30
8.1.-8.4., ei 26.2., 25.3.
830235 Lempeää keppijumppaa B, iltaryhmä
Pertun koulu: sali
ma 18.30-19.15
Juha Pekka Palonen
11.1.-11.4., ei 22.2., 28.3.
Kurssimaksu 40,00 €,
830238 Qigong (Chi kung)
Jokela-talo: sali
pe 12.30-13.30
8.1.-8.4., ei 26.2., 25.3.
Juha Pekka Palonen
Kurssimaksu 40,00 €
Qigong on tuhansia vuosia vanha kiinalainen harjoitus, jossa pääasiassa keskitytään kehittämään mielentyyneyttä ja edistämään fyysistä terveyttä. Qigong sopii hyvin stressioireiden hoitoon, kuten unettomuuteen ja jännittyneisyyteen. Harjoitukset sisältävät helposti omaksuttavia pehmeitä liikkeitä ja liikesarjoja. Qigong sopii kaikille ikään ja kuntoon katsomatta. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Asuksi sopii kiristämättömät vaatteet ja sisäkengät tai villasukat. Hoida terveyttä, älä sairautta!
21
830140 Body Step
Kolsan koulu: sali
su 17.00-17.45
Sanna Törrönen
10.1.-10.4., ei 28.2., 27.3.
Kurssimaksu 40,00 €
Bodysteptunnilla harjaantuu koko keho tehokkaasti! Laudalle askellus (25 min) kehittää
reisi- ja pakaralihaksia sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa. Syke pysyy askeltaessa vauhtikestävyysalueella. Lihaskuntoliikkeitä tehdään laudalla ja matolla 15 min,
sisältää corelihakset eli selkä-, vatsa-, ja kylkilihakset sekä punnerrukset. Palauttavat venytykset 5 min. Oman kehon lisäksi välineinä käytetään Opiston tarrapuntteja sekä steplautoja. Ota oma jumppamatto mukaan!
830139 Let´s Dance Again!
su 17.45-18.30
Kolsan koulu: sali
Sanna Törrönen
10.1.-10.4., ei 28.2., 27.3.
Kurssimaksu 40,00 €
Tanssillinen jumppatunti, jossa tulee hiki ja hyvä mieli! Hyvän musiikin tahdissa koko
kehon jumppa, jossa 30 min ”pystyssä” ja 10 min matolla lihaskuntoa sekä 5 min venytykset. Askelkuvioissa discoa, salsaa, sambaa, rockia, reggaettonia, jazz-tanssia, 80-90
-luvun hittejä, uutta ja vanhaa huippumusiikkia! Askelkuviot eivät ole vaikeita, tarrapuntteja käytetään. Ota oma jumppamatto ja hikipyyhe mukaan!
830141 Kehonhuolto
Kolsan koulu: sali
su 18.30-19.15
Sanna Törrönen
10.1.-10.4., ei 28.2., 27.3.
Kurssimaksu 40,00 €
Onko paikat jumissa? Tunnilla keskitytään nivelten liikeratojen avaamiseen, koko kehon liikkuvuuden lisääntymiseen, selkärangan kiertojen palauttamiseen ja kireiden lihasten rauhalliseen venyttelyyn. Tunti sopii kaikille aktiiviliikkujasta ”rautakankeen”, noin
25 min liikkeitä seisten ja 20 min alustalla. Apuna käytetään opiston keppejä ja puolapuita. Ohjaaja (fysioterapeutti) kertoo, mitä milläkin liikkeellä haetaan ja mihin se vaikuttaa.
Ota oma jumppamatto mukaan.
Matalan kynnyksen päiväjooga (ks. myös jatkokausi, s. 26-27, kurssin sisältö on
sama)
Rentouttava ja lempeä joogatunti on tarkoitettu jokaiselle kuntoon ja ikään katsomatta,
myös heille, jotka eivät ole harrastaneet liikuntaa aiemmin. Kurssi on mainio tapa aloittaa
liikuntaharrastus kaikille oman terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuville.
830231 Matalan kynnyksen päiväjooga A
Jokela-talo: sali
Tuija Kuisma
Kurssimaksu 40,00 €
22
ma 9.15-10.30
11.1.-11.4., ei 22.2., 28.3.
830232 Matalan kynnyksen päiväjooga B
Jokela-talo: sali
Tuija Kuisma
Kurssimaksu 40,00 €
ma 10.30-11.45
11.1.-11.4. , ei 22.2., 28.3.
Kahvakuula (ks. myös jatkokausi, s. 27, kurssin sisältö on sama)
Kahvakuulailu on tehokasta, monipuolista ja hauskaa lihaskuntoharjoittelua, jolla kiinteytät ja vahvistat koko kehoa. Sopii naisille ja miehille. Kuulan yleisin aloituspaino naisilla on 6-8 kg ja miehillä 12-16 kg. Opistolla on muutama kuula tutustumista varten,
mutta kukin hankkii oman neopreeni- vinyyli- tms. päällystetyn kuulan.
830133 Kahvakuula A
Kolsan koulu: sali
Riikka Porvali
Kurssimaksu 40,00 €
ma 18.15-19.15
11.1.-11.4., ei 22.2., 28.3.
830135 Kahvakuula B
Kolsan koulu: sali
Riikka Porvali
Kurssimaksu 40,00 €
ma 20.15-21.15
11.1.-11.4., ei 22.2., 28.3.
830134 Kiinteytysjumppa
ma 19.15-20.15
Kolsan koulu: sali
11.1.-11.4., ei 22.2., 28.3.
Riikka Porvali
Kurssimaksu 40,00 €
Perusliikuntatunti naisille ja miehille, jossa alkulämmittelyn jälkeen keskitytään muokkaamaan erityisesti reisiä, pakaroita ja vatsaa. Apuna käytetään välillä kuminauhoja, keppejä ja painoja. Tunnilla ei vaikeita askelsarjoja. Lopuksi venyttelyä.
830233 Äijäjooga
ma 19.45-21.00
Lepolan koulu: sali
11.1.-11.4., ei 22.2., 28.3.
Bengt Holmström
Kurssimaksu 40,00 €
Notkeutta niveliin - tyyneyttä tietoisuuteen. Äijäjooga sopii sinulle, jos olet mm. riittävän kankea, tarpeeksi vetelä, lattia on kurkottaessa pelottavan kaukana, selkäsi ja hartiasi ovat jumissa … Tehdään keveitä perusharjoituksia ja rentoutumista. Pyrkimyksenä ei
ole seistä päällä vaan tukevasti jaloilla. Kaikenlaiset ja -ikäiset, myös norjat äijät ovat tervetulleita ryhmään. Osallistuminen ei edellytä mitään tietoja tai kokemusta joogasta. Mukaan kiristämättömät vaatteet.
23
Asahi-terveysliikunta (ks. myös Kevät-Asahi, s. 25, kurssin sisältö on sama)
ASAHI Health® on liikuntamuoto, jossa yhdistyvät länsimaisen ja itämaisen terveysliikunnan parhaat perinteet. Se sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Asahi on yksinkertaista,
mutta kokonaisvaltaista ja tehokasta liikuntaa, joka auttaa ihmistä kohentamaan terveyttään ja elämänlaatuaan. Asahin liikkeet ovat rauhallisia ja ne tehdään hitaan hengityksen
tahdissa. Perusliikesarjassa harjoitetaan, avataan ja rentoutetaan järjestelmällisesti koko
kehoa. Pukeudu tunnille löysiin vaatteisiin, jotka sallivat vapaan liikkeen. Voit harjoitella
sukkasillasi tai keveissä jalkineissa.
830234 Asahi-terveysliikunta A, iltaryhmä
Pertun koulu: sali
Juha Pekka Palonen
Kurssimaksu 40,00 €
830236 Asahi-terveysliikunta B, päiväryhm
Jokela-talo: sali
Juha Pekka Palonen
Kurssimaksu 40,00 €
ma 19.15-20.00
11.1.-11.4., ei 22.2., 28.3.
ke 12.30-13.30
13.1.-6.4., ei 24.2.
830239 Toiminnallinen harjoittelu varttuneille ja vähän liikuntaa harrastaneille
ke 11.45-12.30
Jokela-talo: sali
13.1.-6.4., ei 24.2.
Juha Pekka Palonen
Kurssimaksu 40,00 €
Kurssilla teemme kehoa avaavia ja vahvistavia liikkeitä rauhallisen musiikin tahtiin, kehoa kuunnellen. Apuvälineinä käytämme vastuskuminauhaa, palloa ja tuolia. Tunnille
tarvitset mukaan vaatteet joissa on hyvä liikkua, liukumattomat tossut/sukat ja juomapullon.
830136 Keppijumppa
ke 18.00-19.00
Pertun koulu: sali
13.1.-6.4., ei 24.2.
Riikka Porvali ja Sanna Törrönen
Kurssimaksu 40,00 €
Monipuolista keppijumppaa, joka helpottaa jännityksiä ja lisää liikkuvuutta niska- ja hartiaseudulla sekä kehittää kehon hallintaa ja ryhtiä. Sopii sekä naisille että miehille.
830137 Reisi-vatsa-pakarajumppa
ke 19.00-20.00
Pertun koulu: sali
13.1.-6.4., ei 24.2.
Riikka Porvali ja Sanna Törrönen
Kurssimaksu 40,00 €
Kurssin tarkoituksena on keskittyä vatsan sekä ongelmallisen takareisi- ja pakara-alueen
lihaskunnon ja kiinteyden parantamiseen. Kurssilla opitaan useita tehokkaita harjoituksia, jotka muovaavat ja vahvistavat monipuolisesti alueen lihaksistoa. Tunti alkaa tehokkaalla alkulämmittelyllä, lopuksi tehdään rentouttavat ja palauttavat venyttelyt.
24
830138 Äijäjumppa
Pertun koulu: sali
ke 20.00-21.30
Riikka Porvali ja Sanna Törrönen
13.1.-6.4., ei 24.2.
Kurssimaksu 40,00 €
Kaiken ikäisille, kokoisille ja kuntoisille miehille tarkoitettu lihaskuntotunti, jossa välillä
kuntonyrkkeilyä, pallon käsittelyä, kuntopiiriä ja perusjumppaa sekä lopuksi venyttelyt.
Ei askelkuvioita. Lihaskunto-osio kestää noin 45 minuuttia, minkä jälkeen osallistujilla
on mahdollisuus pelata lopuksi korista, lentopalloa tai sählyä toiveiden mukaan.
830146 Kuntonyrkkeily
Pertun koulu: sali
la 14.00-15.00
Juha Pekka Palonen
16.1.-16.4.
Kurssimaksu 40,00 €
Matalan kynnyksen kuntonyrkkeilyä .Ei vaadi aikaisempaa kokemusta tai liikunta taustaa. Tunti sisältää alkuverryttelyn, tekniikkaharjoittelun sekä loppuverryttelyn. Tunti ei
sisällä hyppyjä ja harjoitteissa voit edetä oman kunnon mukaan. Kuntonyrkkeily sopii
kaikenikäisille ja kaikenkuntoisille. Tunnille tarvitset vaatteet joissa on hyvä liikkua, sisäkengät ja juomapullon sekä nyrkkeilyhanskat (naiset 10 unssia, miehet 12 unssia) Tervetuloa kokeilemaan!
830240 Hathajooga Huom! 16.3. ja 30.3. Kolsan koulun salissa
Koulukeskus, ovi D1: peilisali
ke 19.30-20.45
Pauliina Diallo
20.1.-20.4., ei 24.2.
Kurssimaksu 40,00 €
Rentouttava ja lempeä joogatunti on tarkoitettu jokaiselle kuntoon ja ikään katsomatta,
myös henkilöille, jotka eivät ole harrastaneet liikuntaa aiemmin. Kurssi on mainio tapa
aloittaa liikuntaharrastus kaikille oman terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuville.
Oma joogamatto mukaan.
JATKOKAUDEN LIIKUNTA- JA TERVEYS-KURSSIT
Kurssit toteutetaan omakustanneperiaatteella. Ne eivät kuulu 2-, 4- tai 6-jumpan
yhteismaksuun eikä niihin voida antaa KELA- ja työttömän alennuksia.
830247 Kevät-Asahi B, päiväryhmä
Jokela-talo: sali
ke 12.30-13.30
Juha Pekka Palonen
13.4.-25.5.
Kurssimaksu 25,00 €
Asahia Notkopuistossa, Jokela-talon läheisyydessä. Sateen sattuessa Jokela-talossa.
25
830245 Kesä-ZUMBA®
Pertun koulu: sali
to 19.00-20.00
Hanna Lehtimäki
14.4.-16.6.
Kurssimaksu 35,00 €
Kesä-Zumban huhtikuun kerrat pidetään Pertun koulun salissa, toukokuun kerrat Koulukeskuksen peilisalissa/Notkopuistossa ja kesäkuun kerrat Notkopuistossa!
830148 Body Step - jatkokausi
Kolsan koulu: sali
su 16.30-17.30
17.4.-15.5.
Sanna Törrönen
Kurssimaksu 20,00 €
Bodystep tunnilla harjaantuu koko keho tehokkaasti!
Laudalle askellus (noin 35 min) kehittää reisi- ja pakaralihaksia sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa. Syke pysyy askeltaessa vauhtikestävyysalueella. Lihaskuntoliikkeitä tehdään laudalla ja matolla 20 min, sisältää corelihakset eli selkä, vatsa, - ja kylkilihakset sekä punnerrukset. Palauttavat venytykset 5 min. Oman kehon lisäksi välineinä
käytetään Opiston tarrapuntteja sekä step-lautoja. Ota oma jumppamatto mukaan!
830147 Let´s Dance Again! - jatkokausi
su 17.30-18.30
Kolsan koulu: sali
Sanna Törrönen
17.4.-15.5.
Kurssimaksu 20,00 €
Tanssillinen jumppatunti, jossa tulee hiki ja hyvä mieli!
Hyvän musiikin tahdissa koko kehon jumppa, jossa 40 min ”pystyssä” ja 15 min matolla
lihaskuntoa sekä 5 min venytykset. Askelkuvioissa discoa, salsaa, sambaa, rockkia, regettonia, jazz- tanssia, 80-90 luvun hittejä, uutta ja vanhaa huippu musaa! Askelkuviot eivät
ole vaikeita, tarrapuntteja käytetään. Ota oma jumppamatto ja hikipyyhe mukaan
830149 Kehonhuolto -jatkokausi
Kolsan koulu: sali
su 18.30-19.15
Hanna Lehtimäki
17.4.-15.5.
Kurssimaksu 15,00 € Onko paikat jumissa? Tunnilla keskitytään nivelten liikeratojen avaamiseen, koko kehon
liikkuvuuden lisääntymiseen, selkärangan kiertojen palauttamiseen ja kireiden lihasten
rauhalliseen venyttelyyn. Tunti sopii kaikille aktiiviliikkujasta ”rautakankeen”, noin 25
min liikkeitä seisten ja 20 min alustalla. Apuna käytetään mm. opiston keppejä. Ota oma
jumppamatto mukaan.
830243 Matalan kynnyksen päiväjooga A, jatkokausi
Jokela-talo: sali
Tuija Kuisma
Kurssimaksu 35,00 €
26
ma 9.15-10.30
18.4.-30.5.
830244 Matalan kynnyksen päiväjooga B, jatkokausi
Jokela-talo: sali
ma 10.30-11.45
Tuija Kuisma
18.4.-30.5.
Kurssimaksu 35,00 €
830248 Kevät-Asahi A, iltaryhmä
ma 18.00-19.00
Jokela-talo: sali
Juha Pekka Palonen
18.4.-30.5.
Kurssimaksu 25,00 €
Asahia Notkopuistossa, Jokela-talon läheisyydessä. Sateen sattuessa Jokela-talossa.
830249 ZUMBA-Step
ma 18.00-19.00
Kolsan koulu: sali
Hanna Lehtimäki
18.4.-16.5.
Kurssimaksu 20,00 €
Zumbasta tutut latinorytmit ja helpot step-kuviot yhdistyvät hauskalla tavalla Zumba
Step tunnilla. Astetta tehokkaampi Zumba tunti step-lautaa hyödyntäen. Tunti sopii zumban tai stepin ystäville, mutta myös aloitteleville jumppaajille tanssitaustaan katsomatta.
830250 Kesäkahvakuula
Kolsan koulu: sali
ma 19.00-20.00
Riikka Porvali
18.4.-20.6.
Kurssimaksu 35,00 €
Kurssi pidetään Kolsan koulun salissa 16.5. saakka, minkä jälkeen Notkopuistossa Jokela-talon läheisyydessä, Keskustie 20.
MUSIIKKI
Äänenmuodostus ja yksinlaulu
Yksilöajat 20 min. (110 €) tai 30 min (150 €). Vapaita aikoja ei ole tällä hetkellä, mutta
varasijalle kannattaa ilmoittautua.
110121 Äänenmuodostus ja yksinlaulu A
Koulukeskus, ovi E4: musiikkiluokka Riitta Wulff-Mäkelä
Kurssimaksu 110,00 €/150,00 €
ma 16.00-21.00
11.1.-11.4., ei 22.2., 28.3.
110122 Äänenmuodostus ja yksinlaulu B
Koulukeskus, ovi E4: musiikkiluokka
Riitta Wulff-Mäkelä
Kurssimaksu 110,00 €/150,00 €
to 16.00-21.00
14.1.-14.4., ei 25.2., 24.3.
27
110138 Musiikkiteatteri Onnikka
Linjala: sali
su 18.00-21.00
10.1.-17.4.
Riitta Wulff-Mäkelä
Kurssimaksu 40,00 €
Musiikkiteatteri tähtää ensi-iltaan keväällä . Uuden näytelmän roolitus on jo tehty, joten
kurssille ei voida ottaa uusia opiskelijoita.
Piano
Sointuja vai sonaatteja? Klassista tai kevyttä musiikkia, vapaasäestystä pianolla. Pianokursseilla edetään oppilaan omien tavoitteiden mukaan. Kurssit on tarkoitettu sekä lapsille ja nuorille että aikuisille. Oma soitin tai mahdollisuus säännölliseen, mieluiten päivittäiseen harjoitteluun on välttämätöntä opintojen edistymiselle. Oppikirja tai muu opetusmateriaali sovitaan yksilöllisesti ensimmäisellä opetuskerralla. Yksilöllinen soittoaika on
20 minuuttia viikoittain. Pianotunneille on ollut ennakkoilmoittautuminen syksyllä . Vain
muutamia aikoja on vapaana. Ilmoittautuminen vain toimistossa to 7.1. klo 17.00 alkaen,
jolloin sovitaan yksilöllinen oppitunnin aika.
110124 Piano, Jokela-talo / Pertun koulu (ma klo 17.15 lähtien)
Jokela-talo: sali
ma 14.00 -19.30
Riina Rutanen
ke 14.00-19.30
Kurssimaksu 84,00 € 11.1.-14.4., ei 22.2., 24.2., 28.3.
110125 Piano, Kolsan koulu
Kolsan koulu: musiikkiluokka
Marja Telkkälä
Kurssimaksu 84,00 €
ma 16.10-20.30
11.1.-11.4., ei 22.2., 28.3.
110126 Piano, Lepolan koulu
Lepolan koulu: Musiikkiluokka
Lassi Kouvo
Kurssimaksu 84,00 €
ke 17.00-20.00
13.1.-6.4., ei 24.2.
110127 Piano, Koulukeskus
Koulukeskus, ovi E4: musiikkiluokka
Pia Lehtonen
Kurssimaksu 84,00 €
ma ja ti klo 15.00-17.00
11.1.-11.4. , ei 22.2., 23.2., 28.3.
110130 Viihdekuoro Pihlaja
Koulukeskus, ovi E4: musiikkiluokka
ti 19.00-20.30
12.1.-19.4., ei 23.2.
Tatjana Poutala
Kurssimaksu 32,00 €
Viihdekuorossa harjoitellaan kuorolaulua rennosti mutta tavoitteellisesti. Kehitetään äänenkäyttöä, moniäänisyyttä ja yhteismusisointia viihteellisen ja perinteisen kuoro-ohjel28
miston parissa. Kevätkauden päätavoite on oma konsertti huhtikuussa. Kuoro on tarkoitettu sekä nais- että mieslaulajille. Uudet laulajat tervetuloa rohkeasti mukaan harrastamaan kuorolaulua mukavassa seurassa!
110128 Kitaran alkeis- ja jatkoryhmä, yli 14-vuotiaat ja aikuiset
Jokela-talo: sali
ma 17.00-19.15
Juha Aunola
18.1.-4.4., ei 22.2., 28.3.
Kurssimaksu 40,00 €
Kitararyhmissä tutustutaan kitaran perustekniikkaan, viritykseen ja nuotinluvun alkeisiin,
sointumerkeistä soittoon sekä tarvittavaan musiikin teoriaan. Pitemmällä olevat opiskelijat tutustuvat mm. helppoon klassiseen ohjelmistoon ja yhteissoittoon. Oma akustinen kitara välttämätön. Ryhmäopetusta, mutta myös yksilöllisestä ohjausta. Opiskelijat jaetaan
pienryhmiin iän ja taitotason mukaan 1. opetuskerralla.
110129 Kitara, alkeis- ja jatkokurssi 10-14 -vuotiaat
Jokela-talo: sali
to 16.00-18.00
Juha Aunola
21.1.-7.4., ei 25.2., 24.3.
Kurssimaksu 40,00 €
Tutustutaan kitaransoiton perustekniikkaan, laulujen säestämiseen sointumerkeistä sekä
nuotinluvun alkeisiin. Perehdytään myös tarvittavaan musiikin teoriaan. Oma akustinen
kitara välttämätön. Ryhmäopetusta, jossa pyritään mahdollisuuksien mukaan myös yksilölliseen ohjaukseen. Alaikäraja 10 vuotta. Opiskelijat jaetaan pienryhmiin iän ja taitotason mukaan 1. opetuskerralla.
MUSIIKKILIIKUNTA, TANSSI: afrikkalainen, baletti,
itämainen, jazz, lavatanssit, west coast, zumba
830144 ZUMBA Kids Jr., 4-6 -vuotiaille
Pertun koulu: sali
to 17.00-17.45
Hanna Lehtimäki
7.1.-7.4., ei 25.2., 24.3.
Kurssimaksu 37,00 €
ZUMBA-tunnilla jammaillaan mm. reggaetonin, cumbian ja hip-hopin tahdissa, mukana
on myös lapsille tuttuja kotimaisia hittejä. Tunneilla harjoitellaan helppoja koreografioita ja rytmejä leikkejä unohtamatta. Tavoitteena on hauska ja energinen tanssitunti. Zumba Kids Jr. sopii sekä tytöille että pojille!
830145 ZUMBA Kids 7-11 -vuotiaille
Kolsan koulu: sali
su 16.00-17.00
Hanna Lehtimäki
10.1.-10.4., ei 28.2., 27.3.
Kurssimaksu 40,00 €
ZUMBA-tunnilla jammaillaan mm. reggaetonin, cumbian ja hip-hopin tahdissa ja harjoitellaan helppoja koreografioita. Itseilmaisua musiikin ja leikkien kautta hauskalla tavalla.
Tunti sopii sekä tytöille että pojille.
29
Lavatanssit
Oletko haaveillut tanssitaidosta? Tule kanssamme tanssimaan ja pitämään hauskaa. Tanssi on hyvää liikuntaa sekä keholle että mielelle. Kurssille otetaan tasamäärä miehiä ja
naisia joten otathan oman parisi mukaan. Tunnille tulee ottaa mukaan mukavat tanssiin
sopivat kengät, vesipullo ja päälle liikkumisen mahdollistavat vaatteet. Tervetuloa tanssimaan kanssamme ja hankkimaan monipuolinen tanssitaito!
110542 Lavatanssit, alkeiskurssi
Lepolan koulu: sali
ti 17.15-18.30
12.1.-22.3., ei 23.2.
Lea ja Teijo Kuosmanen
Kurssimaksu 40,00 €
Aikaisempaa tanssitaitoa et tarvitse koska aloitamme aivan perusteista. Opettelemme tavallisimmat tanssilajit valssi, foxi, humppa, tango ja fusku sekä mahdollisesti muitakin
tanssilajeja. Kurssin tavoite on, että pystyt suoriutumaan kyseisistä tanssilajien perusteista ja voit mennä tanssipaikoille tanssimaan.
110543 Lavatanssit, jatkokurssi
ti 18.30-19.45
Lepolan koulu: sali
Lea ja Teijo Kuosmanen
12.1.-22.3., ei 23.2.
Kurssimaksu 40,00 €
Kurssi on tarkoitettu jo tanssitaidon omaaville ja kurssille tulijoiden tulee hallita tavallisimmat tanssilajit kuten valssi, foxi, humppa ja fusku. Kurssilla tanssittavia lajeja ovat
salsa, tango, bugg, rumba, cha cha, samba fusku, jenkka ja masurkka. Opetamme lisää
kuvioita, tanssitekniikkaa sekä musiikin tulkintaa. Tavoite on, että sinulla on mahdollisuus musiikin tulkinnan kehittymiselle sekä eväitä miten vartaloa käytetään tanssimisessa, saadaksesi näin monipuolisuutta tanssiisi.
Satubaletit, Lastentanssi
Lastentanssiopetusta, jossa opitaan oman kehon tuntemusta ja hallintaa, musiikin ja rytmin hahmottamista. Kurssilla opitaan helppoa akrobatiaa ja improvisaatiota sekä tehdään
runsaasti luovia harjoitteita. Lapsen perusliikuntataitojen kehittymistä, sosiaalisuutta ja
ilmaisua tuetaan ikäryhmän taidot ja kehitysvaiheet huomioon ottaen. Tavoitteena luovuuden, kehontuntemuksen, rytmitajun ja itsetunnon kehittäminen.
110538 Satubaletti 3-4 -vuotiaille Huom! 17. ja 31.3. Jokela-talossa
to 16.45-17.30
Koulukeskus, ovi D1: peilisali
14.1.-14.4., ei 25.2., 24.3.
Ritva Norkia
Kurssimaksu 37,00 €
110539 Satubaletti 5-6 -vuotiaille Huom! 17. ja 31.3. Jokela-talossa
Koulukeskus, ovi D1: peilisali
to 17.30-18.15
Ritva Norkia
14.1.-14.4., ei 25.2., 24.3.
Kurssimaksu 37,00 €
30
110540 Esibaletti 6-7 -vuotiaille Huom! 17. ja 31.3. Jokela-talossa
Koulukeskus, ovi D1: peilisali
to 18.15-19.00
14.1.-14.4., ei 25.2., 24.3.
Ritva Norkia
Kurssimaksu 37,00 €
Klassisen baletin esi- ja alkeisopetusta. Kurssin tavoitteena on klassisen baletin perusliikkeisiin tutustuminen liikkuvien harjoitteiden kautta. Tunnilla opitaan kehontuntemusta,
luovuutta, peruskoordinaatiota ja baletin askelia. Tunti sisältää myös luovia harjoituksia.
110548 Alkeisbaletti 8-10 -vuotiaille Huom! 17. ja 31.3. Jokela-talossa
to 19.15-20.15
Koulukeskus, ovi D1: peilisali 14.1.-14.4., ei 25.2., 24.3.
Ritva Norkia
Kurssimaksu 40,00 € Klassisen baletin alkeiden opetusta 7-9 -vuotiaille. Tavoitteena on tutustua klassisen baletin alkeisiin tankotyöskentelyn ja keskilattiaharjoitusten avulla. Tunneilla pyritään löytämään vartalon oikea asento ja jalkojen aukikierto (kunkin lapsen omista lähtökohdista käsin) ja kehitetään baletissa tarvittavaa lihasvoimaa, tasapainoa sekä notkeutta. Tanssi ja musiikki liitetään yhteen kaikissa tehtävissä. Baletti tukee edistymistä myös muissa tanssilajeissa.
110549 Aikuisbaletti Huom! 17. ja 31.3. Jokela-talossa
to 20.15-21.15
Koulukeskus, ovi D1: peilisali
14.1.-14.4., ei 25.2., 24.3.
Ritva Norkia
Kurssimaksu 50,00 € Klassisen baletin opetusta aikuisille. Edellyttää aiempaa tanssiharrastusta. Aikuisbaletti kehittää notkeutta, vartalon hallintaa ja kehon linjauksia aikuisten lähtökohdista käsin.
Nykyaikainen baletinopetus on monipuolista ja sopii monenlaisille tanssin harrastajille.
Baletti tukee kehittymistä myös muissa tanssilajeissa. Tunnit koostuvat alkuverryttelystä,
perinteisestä tankotreenauksesta, keskilattiaharjoitteista, hypyistä ja venyttelystä. Tavoitteena on oppia baletin perustekniikkaa, tyyliä ja sanastoa. 110524 Jazz-tanssi, alkeet, yläkouluikäisille Huom! 16.3. ja 30.3. Kolsan koulun salissa
ke 16.00-17.00
Koulukeskus, ovi D1: peilisali
20.1.-20.4., ei 24.2., 23.3.
Pauliina Diallo
Kurssimaksu 40,00 €
Jazztanssi on monipuolista liikuntaa jossa harjoitellaan erilaisia liikesarjoja perustuen jazztanssin perusaskeliin ja jazztanssin perustekniikkaan, rytmiikkaan koordinaatioja isolaatioharjoituksiin. Kehittää monipuolisesti vartalon hallintaa, vahvistaa ja kehittää kehon joustavuutta. Tunnilla tehdään tekniikkaharjoitusten lisäksi tanssillisia sarjoja.
31
110526 Satubaletti 4-5 -vuotiaille Huom! 16.3. ja 30.3. Kolsan koulun salissa
Koulukeskus, ovi D1: peilisali
ke 17.00-17.45
Pauliina Diallo
20.1.-20.4. ei 24.2., 23.3.
Kurssimaksu 37,00 €
110527 Lastentanssi 6-7 -vuotiaille Huom! 16.3. ja 30.3. Kolsan koulun salissa
Koulukeskus, ovi D1: peilisali
ke 17.45-18.30
Pauliina Diallo
20.1.-20.4., ei 24.2., 23.3.
Kurssimaksu 37,00 €
110541 Afrikkalainen tanssi Huom! 16.3. ja 30.3. Kolsan koulun salissa
Koulukeskus, ovi D1: peilisali
ke 18.30-19.30
Pauliina Diallo
20.1.-20.4., ei 24.2., 23.3.
Kurssimaksu 40,00 €
Iloista, mieltä ja kuntoa kohottavaa tanssia paljain jaloin rumpumusiikin tahdissa. Koko
keho ja erityisesti hartiat, rintakehä ja lantion alue saavat liikettä! Sopii kaikenikäisille ja
-kuntoisille.
110544 Sambic® – brasilialaisia tansseja
Koulukeskus, ovi D1: peilisali
la 13.00-15.30
Taina Kanerva
6.2.
Kurssimaksu 15,00 €
Sambic on tanssiliikuntaa, jossa yhdistyvät parhaat palat vauhdikkaista brasilialaisista
tansseista kuten sambasta ja koillisbrasilialaisista tansseista. Kaikille tarkoitetulla kurssilla tutustut samban lisäksi mm. samba-reggaen, axé-tanssien ja afrobrasilialaisten tanssien maailmaan helppojen askelten ja askelyhdistelmien kautta. Upeana lisänä kurssilla
harjoitellaan vuoden Helsinki Samba Carnaval –tapahtumaan osallistuvan Sambic tanssikoulun kulkueryhmän kolmea helppoa tanssia. Kurssilaisilla on mahdollisuus osallistua
kesäkuussa mahtavaan Sambic tanssikoulun 25-juhlavuoden suureen kulkuejoukkoon!
110545 Itämaisen tanssin tiiviskurssi
pe 18.00-20.00, la 12.00-14.00
Koulukeskus, ovi D1: peilisali
Leena Kallio
su 11.00-13.00
Kurssimaksu 25,00 €
26.-28.2.
Löydä vartalosi ilmaisuvoima ja sisäistä helpot perusniksit kukoistavaan ryhtiin! Kun
vartalon linjaukset toimivat terveellisesti, niin on helppo heittäytyä itämaiselle tanssille
tyypillisiin naisellisen kaareviin liikkeisiin ja tehostaa niitä terävillä aksenteilla. Kaiken
täydentää hyväätekevä kehonhuolto tunnin lopuksi. Oma jumppa-alusta, pyyhe tms. mukaan venyttelyitä varten. Niin aloittelijat kuin konkarit tervetulleita! Tiiviskurssilla oppiminen tehostuu, kun asiat ovat tuoreena muistissa edelliseltä päivältä.
West Coast Swing
West Coast Swing on alunperin USA:sta lähtenyt paritanssi, jota tanssitaan hyvin monenlaiseen musiikkiin; mm.pop, blues, funk, r&b, hip hop, country, löydät varmasti suosikki32
si. WCS on hauska tasa-arvoinen tanssi, jossa molemmat voivat yhdessä osallistua tanssin luomiseen. Alkuun pääset helposti. Tunnit alkavat perusteista ja etenevät ryhmän mukaan. Et tarvitse aiempaa tanssitaustaa.
110546 West Coast Swing, alkeet 1
Lepolan koulu: sali
ke 19.00-21.00
Hanna Tuominen
4.5.
Kurssimaksu 20,00 €
110547 West Coast Swing, alkeet 2
Lepolan koulu: sali
Hanna Tuominen
Kurssimaksu 20,00 €
ke 19.00-21.00
11.5.
NÄYTTÄMÖTAITEET, SANATAIDE
110611 SANOISTA SEURAA - luova kirjoittaminen
to 18.00-20.15
Koulukeskus, ovi C1: luokka 144
Seija Viitaniemi
7.1., 21.1., 25.2., 10.3., 24.3., 14.4.
Kurssimaksu 29,00 €
Kirjoitamme tarinaa tai proosaa, myös elämäkertakirjoitusmahdollisuus. Tunneilla käydään läpi kotona kirjoitettuja tekstejä, tehdään viritysharjoituksia ja opiskellaan sanataiteen teoriaa. Yhteydet Elävien Runoilijoiden Seuraan ja Sieppari-kirjallisuuslehteen.
110232 Lausuntaryhmä Joklaus
Jokela-talo: dojo-luokka
to 18.00-20.15
Katariina Tuppi
14.1.-14.4., ei 25.2., 24.3.
Kurssimaksu 36,00 €
Jatketaan syyskaudella aloitettua lempirunoihin syventymistä. Kirjoitetaan erilaisten harjoitteiden avulla myös omia tekstejä. Valmistetaan esitys toiverunoista ”Tämän runon
haluaisin kuulla - tämän runon olen aina halunnut lausua” – tapahtumaan, joka järjestetään yhteistyössä kirjaston kanssa. Tule rohkeasti mukaan kannustavaan ja rentoon porukkaamme nauttimaan runojen ihmeellisestä maailmasta!
110212 Rohkeutta esiintymiseen!
la-su 10.00-16.00
Jokela-talo: sali
Jami Hyttinen
23.-24.1.
Kurssimaksu 70,00 € Tavoitteena on tutustuttaa osallistujat vuorovaikutuksen lainalaisuuksiin ja saada osallistujat vapautumaan omista esiintymislukoistaan hauskojen yhteisten harjoitteiden ja
improvisoitujen kohtausten kautta. Kurssi sopii kaikille, eikä vaadi mitään erikoisosaamista.
33
110234 Teatteria,nukketeatteria, tarinoita ja hauskoja yhteisleikkejä 7-12 -vuotiaille!
Reinintie 178, Jokela, talo ja pihapiiri ma-to klo 10.00-15.00, pe sovitaan kurssilla Terhi Rinne
13.6.-17.6.
Kurssimaksu 48,00 €
Päivien aikana leiriläiset pääsevät tutustumaan ja kokemaan teatterin maailmaa ja sen eri
mahdollisuuksia, lavastus , näytteleminen, puvustus,ääni, ym .Viikko huipentuu leiriläisten omaan teatteriesitykseen jota vanhemmat ja ystävät ovat tervetulleita katsomaan perjantaina. Esityksen kellonaika sovitaan yhdessä lasten ja vanhempien kanssa. Lounasmahdollisuus 5 €/päivä tai 30 €/viikko, maksetaan paikan päällä. Lisätietoja Terhi Rinne
0503756876 (ei 2- 9.6).
PUUTARHA
719822 Hyötykasviviljely
Koulukeskus, ovi D1: kirjastoluokka
ti 18.00-19.30
Pirkko Nikula
19.1.-9.2.
Kurssimaksu 25,00 €
Kurssilla keskitytään hyötyviljelyn perusteisiin, viljelmän suunnitteluun, viljelykiertoon
ja kasvualustan hyvinvointiin ja sitä kautta sadon tuottoon. Käydään läpi kasvilavan ja
kasvimaan perustaminen ja miten ne eroavat toisistaan. Tarkoitus on myös suunnitella
kasvimaa tai kasvilava (ei kasvilavan rakennusta).
719823 Puiden ja pensaiden leikkaus
Koulukeskus, ovi D1: kirjastoluokka
pe 18.00-20.15
Pirkko Nikula
la 9.00-12.00
Kurssimaksu 25,00 €
18.-19.3.
Opettelemme kurssilla puuvartisten kasvien leikkaustapoja ja leikkaustekniikkaa. Kurssi sisältää teoriaosuuden jossa käymme läpi erilaisia leikkaustapoja, leikkausajankohtia
ja arvioimme kasvin leikkaustarvetta. Lauantaina käymme leikkaamassa hedelmäpuita
ja pensaita. Leikkaus suoritetaan maasta käsin. Tarvitset muistiinpanovälineet ja lauantain työskentelyyn silmäsuojat, kevyen kypärän (esim. metsurin kypärä), sekatöörit (pienet oksasakset) ja vesipullon.
719824 Istutussuunnittelu
ti 18.00-19.30
Koulukeskus, ovi D1: kirjastoluokka
Pirkko Nikula
16.2.-29.3., ei 23.2.
Kurssimaksu 30,00 €
Kurssilla käydään läpi istutussuunnittelun perusteita, kasvien menestymisvyöhykkeitä,
kasvualustatarpeita, istutusten kerroksellisuutta, värioppia ja hyötykasvien käyttöä pihaistutuksissa. Tarkoituksena on piirtää käsin yksi ruukkuistutussuunnitelma sekä suurempi istutussuunnitelma esim. perennapenkki. Huom! Kurssilla ei ehditä tehdä kokonaista pihasuunnitelmaa.
34
SIRKUS
Sirkuskursseilla tutustutaan sirkuksen alkeisiin. Lajeina ovat tasapainoilu, jongleeraus ja
akrobatia. Tasapainoilussa kokeillaan mm. rullien päällä kävelyä ja yksipyöräisellä ajamista. Jongleerauksessa harjoitellaan heittämään palloja ja pyörittämään lautasia ja akrobatiassa tehdään erilaisia temppuja kuperkeikoista pieniin pyramideihin. Omia välineitä
tai aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Voit halutessasi ottaa mukaan sisäkengät tai tossut
yksipyöräisellä ajamista varten.
219821 Sirkus, ryhmä 10-13 -vuotiaille A
Lepolan koulu: sali
Taija Kummelus-Eskelinen
Kurssimaksu 15,00 €
pe 13.15-14.15
8.1.-5.2.
219822 Sirkus, ryhmä 7-9 -vuotiaille A
Lepolan koulu: sali
Taija Kummelus-Eskelinen
Kurssimaksu 15,00 €
pe 14.15-15.15
8.1.-5.2.
219823 Sirkus, ryhmä 10-13 -vuotiaille B
Kolsan koulu: sali
Taija Kummelus-Eskelinen
Kurssimaksu 15,00 €
ma 13.15-14.15
8.2.-14.3., ei 22.2.
219824 Sirkus, ryhmä 7-9 -vuotiaille B
Kolsan koulu: sali
Taija Kummelus-Eskelinen
Kurssimaksu 15,00 €
ma 14.15-15.15
8.2.-14.3., ei 22.2.
219825 Sirkus, ryhmä 10-13 -vuotiaille C
Pertun koulu: sali
Taija Kummelus-Eskelinen
Kurssimaksu 15,00 €
ma 15.30-16.30
21.3.-25.4., ei 28.3.
219826 Sirkus, ryhmä 7-9 -vuotiaille C
Pertun koulu: sali
Taija Kummelus-Eskelinen
Kurssimaksu 15,00 €
ma 14.30-15.30
21.3.-25.4., ei 28.3.
35
TIETOTEKNIIKKA
Eläkeläiset saavat 50 % alennusta tietotekniikan kursseista opetushallituksen
myöntämän määrärahan turvin. Alennuksia myönnetään niin kauan kuin määrärahaa riittää.
340111 Kuvaus- ja videointikurssi älypuhelimella ja tabletilla
ke 18.00-20.15
Koulukeskus, ovi C1: tietotekniikkaluokka
Kalevi Inki
27.1.-10.2.
Kurssimaksu 30,00 € Kurssilla lähdemme perusasioista kuvien ja videoiden kuvaamisesta, niiden muokkauksesta ja lähetyksestä omalle tietokoneelle ja mahdollisesti omaan pilvipalvelimeen.
Käymme läpi myös kuvien videoiden jakamiseen yleiseen käyttöön, esim. youtube:n
kautta. Ota oma älypuhelin/tabletti ja tietokone mukaan, jos mahdollista.
340112 Tietokoneen käytön peruskurssin jatko
ma, ti, ke, to 9.30-12.45
Koulukeskus, ovi C1: tietotekniikkaluokka
22.-25.2.
Anneli Odell
Kurssimaksu 44,00 € Käymme läpi resurssienhallintaa. Opettelemme mm. kansion ja kansiorakenteen luomista, kopioi-leikkaa-liitä, apuohjelmat, muistitikun käyttäminen, kuvien tuonti koneelle.
Käymme läpi myös tavallisimpia ongelmatilanteita ja niistä selviytymistä.
Tutustumme myös uuteen Windows 10 käyttöjärjestelmään.
Kertaamme kurssin aluksi aiemmin opittua, joten kurssi sopii myös niille, jotka eivät ole
peruskurssia käyneet. Oma kannettava kone voi olla mukana.
340113 Internet ja pilviohjelmat
ma, ti, ke, to 13.15-16.30
Koulukeskus, ovi C1: tietotekniikkaluokka
22.-25.2.
Anneli Odell
Kurssimaksu 44,00 € Tutustumme Chrome-selaimen käyttöön. Täsmätulostukset, miten tulostan vain tietyn artikkelin? Selaimen aloitussivun vaihtaminen, välilehtien käyttö, kirjanmerkkien asettaminen sekä incognito (näkymättömänä) tilassa surffaaminen. Käymme läpi myös ohjelman lataamisen ja asentamisen Internetistä omalle koneelle. Miten toimin turvallisesti netissä? Pilviohjelmat ovat käytössäsi kaikkialla, kun tietokoneella on Internet-yhteys. Opiskelemme kalenterin käytön sekä tekstinkäsittelyä. Kuinka teksti ja kalenteri kätevästi jaetaan.
36
/b+,23,672-(1<+7(<67,('27
7XXVXODQNDQVDODLVRSLVWR
ZZZWXXVXOD¿NDQVDODLVRSLVWR
.RVNHQPlHQSRONX7XXVXOD
3XK
+\YLQNllQ2SLVWR
ZZZK\YLQNDDQRSLVWRQHW
+HOHQHQNDWX+\YLQNll
3XK
-lUYHQSllQ2SLVWR
ZZZMDUYHQSDD¿MDUYHQSDDQRSLVWR
.DQVDNRXOXQNDWXHQW.HVNXVNRXOX-lUYHQSll
3XK
1XUPLMlUYHQ2SLVWR
ZZZQXUPLMDUYHQRSLVWR¿
$LWRKHOPL.ODXNNDODQWLH.ODXNNDOD
3XK
.HUDYDQ2SLVWR
ZZZNHUDYDQRSLVWR¿
6DPSRODQYLUDVWRWDOR.XOWDVHSlQNDWX.HUDYD
3XK
-2.(/$1.,5-$672
-RNHODWDOR.HVNXVWLH
3XK
ZZZWXXVXOD¿NLUMDVWR
$YRLQQD
PDWLWR±NH±SH±VX
-XONLQHQWLHGRWH
±MDHWDDQNDLNNLLQWDORXNVLLQ
Lepolan
koulu
Kolsan
koulu
Pk
Notkopuiston
päiväkoti
.RXOX
NHVNXV
Ester
Matildakoti
Pertun
koulu
.HUDYD3DLQRMXVVLW2\
Jokelatalo

Similar documents