Monteringsanvisning för Weber Designbrunn

Comments

Transcription

Monteringsanvisning för Weber Designbrunn
Monteringsanvisning för Weber Designbrunn
rev. 2016-04-22
1(8)
Weber Designbrunn
Marknadens första golvbrunn med fabriksmonterad
brunnsmanschett.
Fuktskador i våtrum har länge varit ett problem för
både husägare och försäkringsbolag. Cirka 80% av
skadorna i våtrum uppstår i anslutning till golvbrunnen.
Weber lanserar nu en ny golvbrunn, Weber Designbrunn, med fabriksmonterad våtrumsfolie som eliminerar risken för att vatten ska komma in mellan brunn
och tätskikt och därmed förebygger fuktskador.
Fabriksmonterad brunnsmanschett som gör att risken
för fuktskador mellan brunnen och tätskiktet elimineras
● Testad enligt branschens krav på väggnära brunnar
● 10 års garanti på både brunn och tätning
● Finns i tre olika längder: 70, 80 och 90 cm
● Lätt att installera och bara 72 mm bygghöjd
● Diskret och stilren design
●
För mer information
Robin Byron, Sales Manager Tiling, Weber
Telefon: 0708-55 80 53
E-post: [email protected]
Tillsammans med Webers tätskiktssystem Tec Foliesystem och Tec Dispersionssystem är Webers designbrunn
en godkänd konstruktion, testad enligt branschens
krav på väggnära brunnar och har tio års garanti på
både brunn och tätning. Den vändbara slukrist möjliggör två monteringsalternativ där brunnen antingen
blir en stilren detalj i borstat rostfritt stål eller genom att
man fäller in klinkerplattor i ramen så att den diskret
smälter in i golvet.
2(8)
Viktigt att tänka på före installation
• Kontrollera före installation att designbrunnen och
dess komponenter inte är skadade.
• Kontrollera att röranslutningen håller tätt efter anslut ning av avloppsröret.
• Installera aldrig skadad produkt.
• Avloppsröret måste installeras i enlighet med
Säker Vatten.
• Vid montering på träbjäklag behövs en separat
installationssats. Kontakta din återförsäljare för detta
tillbehör.
• Inga frätande kemikalier får användas i brunnen,
som tex aceton, propplösare mm. Brunnen får aldrig
installeras in under en vägg.
• Weber Desingbrunn får endast användas i samband
med Weber Tec Foliesystem eller Weber Tec Dispersisionsystem.
Installationsalternativ: Väggnära installation.
11mm
Installationsalternativ: Installation på valfri plats på
golvet.
Information till plattsättaren: Minimum total inbyggnadshöjd 11 mm.
1.
2.
2. Var extra uppmärksam när röret skruvas fast i innersatsen, så att den inte hamnar snett.
1. Skruva fast det yttre röret med innersatsen på brunen. OBS! Se till att tätningsringen inte deformeras. Röret
får endast skruvas fast med handkraft.
rev. 2016-04-22
3(8)
3.
4.
Folie+folielim
13 mm
Väggavstånd
Folie+folielim
13 mm
Väggavstånd
3. Sprid ut lim/fästmassa på golvet och upp på väggen.
Om kakelplatta och fästmassa bygger ut mer än 13 mm,
måste monteringsramen flyttas ut lika många millimeter
som kakelplattan och fästmassan bygger, utöver 13 mm.
5.
4. Väg in monteringsramen noga i båda riktningar.
6.
5. Skär ut för avloppet.
6. Montera avloppsröret. Montera avstängarlisten på
den utstickande metallflänsen.
7.
8.
Gjut in i betong eller flytspackel. Var noga med att få ett
bra fall mot brunnen. Se gällande branschregler.
8. Färdiglagd golvyta ska vara i liv med monteringsramen.
7. Gjut in röret i betong eller flytspackel. Var noga med
att få ett bra fall mot brunnen. Se gällande branschregler.
rev. 2016-04-22
4(8)
9.
10.
9. Veckla ut folien.
10. Skär bort överflödig folie i eventuellt hörn.
11.
12.
11. För att fästa den fabriksmonterade brunnsfolien,
applicera weber.tec 3 och tryck fast folien.
12. Applicera weber.tec 3 i hörnet, med en pensel och montera medföljande innerhörnsmanschett. Följ sedan gällande
monteringsanvisning för valt tätskiktssystem. Vid montering av
dispersionssystem ska Weber Tec 1 rollas fram till foliens kant
och sedan ska Tec 2 överlappa hela folien. Remsor ska dras
hela vägen fram över folien till brunnens kant. När Weber Tec
foliesystem används skall folien överlappa minst 5 cm över
den fabriksmonterade folien på brunnen och remsor i golv/
vägg vinkel ska överlappa hela vägen fram till brunnen.
13.
14.
13. Ta bort kakelblocket av cellplast och kontrollera
tätskiktet på insidan av brunnen.
rev. 2016-04-22
14. Montera kakelplattorna.
5(8)
15.
16.
15. Applicera fästmassan och montera klinkerplattorna
på golvet, mot kakelblocket i cellplast.
16. Ta bort kakelblocket av vit cellplast och sätt in gummihållaren.
17.
18.
17. Sätt gallerramen på plats.
18. Normal vattennivå.
19.
20.
20. Vattensamlarna samlar upp vatten. Det uppsamlade vattnet rinner sakta ner mot vattenlåset och
återställer vattennivån.
19. En dålig luftning av avloppsröret kan medföra att
vattnet sugs ut ur vattenlåset. Detta orsakar för låg vattennivå i vattenlåset som kan bidra till dålig lukt.
rev. 2016-04-22
6(8)
21.
22.
A ( 1/3 )
21. Vattensamlarna sitter i monteringsramen och behövs ej (kan tas bort) vid normala förhållanden.
22. Installera gallret i gallerramen och kontrollera att
höjden på klinkerplattorna stämmer överens med höjden på gallret. Om inte, räkna ut hur många justeringsklossar som behövs.
23.
24.
23. Ta bort gallerramen och montera justeringsklossarna så att höjden stämmer.
24. Applicera den slutliga siliconfogen runt gallerramen. Men var noga med att inte bottna siliconen så att
vatten under plattorna kan komma fram till brunnen.
25.
26.
25. Lägg i gallret i gallerramen.
rev. 2016-04-22
26. Om vattnet tränger igenom bakom gallerram på
grund av en skadad siliconfog, kommer vattnet att
med hjälp av fallet att fortsätta ner i brunnen.
7(8)
Saint-Gobain Sweden AB
Box 415, Norra Malmvägen 76, 191 24 Sollentuna
Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80
Webbplats: www.weber.se
SC0572-15