Kameravalvonta taloyhtiössä - sallittua vai ei

Comments

Transcription

Kameravalvonta taloyhtiössä - sallittua vai ei
Kameravalvonta
taloyhtiössä 26.4.2016
Heidi Vitikainen
Lakimies
Kiinteistöliitto Uusimaa
Yleistä
kameravalvonnasta
9 Ei omaa erityistä lainsäädäntöä
9 Ei lupakäytäntöjä tai
viranomaismaksuja
9 Huomioitava lainsäädäntö:
9Rikoslaki
9Henkilötietolaki
1
Kameravalvonta
taloyhtiössä
9 Rikoslaki
9Salakatselu ja salakuuntelu (RL 24 luku)
9 Henkilötietolaki
9Henkilötietojen kerääminen
9 Asunto-osakeyhtiölaki
9Päätöksenteko kameravalvonnasta
Kameravalvonta –
salakatselu RL 24 luku
9 6 § Salakatselu
Joka oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa
1) kotirauhan suojaamassa paikassa taikka käymälässä,
pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa
oleskelevaa henkilöä taikka
2) yleisöltä suljetussa julkisrauhan suojaamassa
rakennuksessa, huoneistossa tai aidatulla piha-alueella
oleskelevaa henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten
2
Kameravalvonta –
salakatselu RL 24 luku
9 …on tuomittava salakatselusta sakkoon
tai vankeuteen max. 1 v.
Yritys on rangaistava
9 HUOM! Oikeudettomasti tapahtuva
salakatselu rangaistavaa
9Jos tarkkailtavan suostumus, ei
oikeudetonta
Kotirauhan piirissä
9 Asunnot
9 Loma-asunnot
9 Muut asumiseen tarkoitetut tilat
(hotellihuone, teltta, asuntovaunu,
asumiseen tarkoitettu alus)
9 Pukeutumistiloja, wc-tiloja, saunoja ja
vastaavia suojataan kuten kotirauhan
piirissä olevia tiloja
3
Kotirauhan piirissä
9 Asuintalojen porraskäytävät
9 Osakashallinnassa olevat pihat
Ei kotirauhan piirissä: kerrostalojen
piha-alueet, katualueet, parkkipaikat,
roskakatokset
Esimerkkitapauksia
9 Kännykkäkameralla talon sisälle kuvannut mies tuomittiin
salakatselusta sakkoihin
9 Uskottavana ei ollut pidettävä miehen kertomusta, että
mies olisi kuvannut vain talon edustalla ollutta autoa. Mies
tuomittiin salakatselusta 15 päiväsakon rangaistukseen.
HO ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. (1.2.2016)
9 Terassillaan valvontakameraa pitänyt tuomittiin naapurin
salakatselusta ja kotirauhan rikkomisesta
9 Vastaajan, joka oli pitänyt terassillaan valvontakameraa
siten, että se oli osoittanut suoraan naapuritaloa ja heidän
ikkunoitaan kohti, minkä lisäksi vastaaja oli metelöinyt
häiritsevästi ja yrittänyt estää paikalle tulleita poliisimiehiä
kuljettamasta häntä pois, tuomittiin yhteiseen 30
päiväsakon rangaistukseen. (13.2.2015)
Lähde: Edilex
4
Valvontakameran
sijoittamisesta
9 Kotirauhan piirissä
9Henkilökohtainen suostumus,
yhtiökokouksen päätös ei riitä
9 Julkisrauhan piirissä
9Kameravalvonta sallittua paikoilla, joihin
yleisöllä vapaa pääsy (kadut, torit,
kaupat, pankit…)
Tallentava kameravalvonta henkilötiedot
9 Tallennettu kuva ja ääni henkilötietoja,
jos yksityishenkilö on niistä
tunnistettavissa
-> henkilötietolaki soveltuu
9 Kameratallenteet henkilötietorekisteri
9 Kameravalvontaa harjoittava taloyhtiö
rekisterinpitäjä
5
Tallentava kameravalvonta henkilötiedot
9 Rekisterinpitäjän velvoitteista:
9Kameravalvonnasta tiedotettava
näkyvällä tavalla (kyltit, tarrat)
9Valvonnalle asiallinen syy ja tarve
9Rekisteriseloste laadittava (mm. tietojen
käsittelytarkoitus, rekisterinpitäjän yhteystiedot,
vastuuhenkilöt)
9Rekisteriselosteen oltava rekisteröityjen
saatavilla
Tallentava kameravalvonta henkilötiedot
9 Rekisterinpitäjän velvoitteista:
9 Tietojen käyttötarkoituksenvastainen
käyttö ja luovuttaminen
käyttötarkoituksenvastaisesti
ulkopuoliselle kielletty
9 Tallenteet hävitettävä heti, kun käyneet
tarpeettomiksi
6
Tallentava kameravalvonta
- henkilötiedot
9 Sanktiosäännökset:
9Henkilörekisteririkos (RL 38:9§)
9Henkilörekisteririkkomus
(Henkilötietolaki 10:48§)
Päätöksenteko
kameravalvonnasta
9 Taloyhtiön porraskäytävä tai hissi
9Kaikkien portaan asukkaiden
suostumus + ilmoitus tallentavasta
kameravalvonnasta ulko-oveen
9 kamera kohti ulko-ovea, ei porraskäytävään
9 Varasto-, vintti-, ja kellaritilat
9Yhtiökokouksen enemmistöpäätös +
ilmoitus näkyville
7
Päätöksenteko
kameravalvonnasta
9 Taloyhtiön piha-alue
9Yhtiökokouksen enemmistöpäätös +
ilmoitus näkyville
9Vrt. Huoneiston yksityisessä käytössä
oleva piha -> asukkaan suostumus
Päätöksenteko
kameravalvonnasta
9 Enemmistöpäätös pääsääntönä
9 Yli puolet annetuista äänistä (AOYL 6:26)
9 Kustannukset vastikeperusteen mukaan
9 Huomioitava lisäksi, että vastikerahoitteisen
uudistuksen edellytykset täyttyvät
9 Ajankohdan tavanmukainen taso
9 Yhdenvertaisuus
9 Maksurasituksen kohtuullisuus
8
Lisätietoja:
9 Kameravalvontaopas
(Poliisihallitus ja Turva-alan yrittäjät ry
2010)
9 Tietosuojavaltuutetun toimisto
(kameravalvonnan yksityisyyden suoja
ja henkilötietojen käsittely 2011)
Neuvonta
jäsentaloyhtiöille
(09) 1667 6333
Kiitos!
9

Similar documents