Vegliste Mobilkraner m.m. 2 x totalvekttabellen 12/65 tonn

Comments

Transcription

Vegliste Mobilkraner m.m. 2 x totalvekttabellen 12/65 tonn
Vegliste 2 x totalvekttabellen
12/65
Mobilkraner, liftbiler og
betongpumpebiler
Mai 2016
www.vegvesen.no/veglister
Forskrift om to ganger totalvekttabellen, 12/65 tonn, for
mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler på riks-, fylkesog kommunal veg (Vegliste mobilkran mm).
Fastsatt av Vegdirektoratet 31. mars 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om
vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf.
forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav b.
Østfold fylke
Riksveger
Riksveg
nr.
Strekning
E6
Riksgr. Svinesund – Akershus gr.
Smørbekk
Riksgr. Ørje – Akershus gr. Brekke
Patterød x E6/fv. 120 – Moss Fk.
Bergenhus x rv. 111 – Homstvedt x E18
Laugslett x E18 – Akershus gr. Krokedal
Jonsten x E6/fv. 118 – Rakkestadsvingen
x rv. 111
Øra – Bergenhus x rv. 22/fv. 124
E18
19
22
22
110
111
2 x totalvektMaks.
aksellast
12
tabellen
Maks.
totalvekt
65
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
12
65
Primære fylkesveger (tidligere riksveger)
Fylkes
- veg
nr.
21
21
22
22
101
103
104
106
107
108
109
109
109
110
112
113
114
114
115
115
115
115
115
116
117
118
118
118
118
118
119
120
120
120
120
121
122
123
123
Strekning
Vaterland bru x fv. 22 – x fv. 106
x fv. 865 - Akershus gr. Mortegropa
Vaterland bru x fv. 22 – Steinsbrua
rasteplass Ø
x fv. 106 – x fv. 126
Riksgr. Kornsjø - Søtholmen x fv. 22
Øberg x fv. 22 – Tistedal x fv. 21
Gjelder ikke over Tistedal bru
Rød x rv. 21 - Svinesundparken x fv. 118
Bjørnebekk x fv. 864 - Rgr. Allingmo
Bekkevoll x rv. 111 - Torsnes krk. x fv.
532
Simo Rkj. i Fredrikstad x rv. 110 – x fv.
455 Femdal
Fredrikstad x rv. 110 – Borregaard x fv.
118
Sandesund x fv. 109 – Torsbekkdalen Rkj.
x fv. 114 Grålumv. – x fv. 557 Graåkerv.
x fv. 526 Begbyv. - x fv. 591 Kvastebyv.
Rolvsøysund x fv. 109 - Sollie x fv. 118
Borge x fv. 110 – Sellebakk
Nordby x fv. 115 – Trøsken x fv. 363
Holtebyv. x fv. 552 - Greåker x fv. 109
Rødsund x fv. 120 – Grepperudv. x fv.
288
Bjørnerødv. x fv. 288 – Kirkev. x fv. 121
Lunderv. x fv. 281 – Fossberget x fv. 281
Trøskenv. x fv. 114 – Riukv. x fv. 262
Svenskebyv. x fv. 689 – Tosebygdv. fv.
743
Sogn x fv. 118 - Skåra x rv. 110
Mossikhuset x fv. 116 - Ørebekk x rv. 110
Langkas x E6 - Løkkeberg x rv. 21
Løkkeberg x rv. 21 - Dondern x rv. 111
x fv. 114 Grålumv. – Moss - Kransen x rv.
19
Avkjøring V/ Halmstad – x E6 Halmstad
Rkj. Ekholtv. – x E6 Årvoldkrysset
Noreløkka x rv. 19 - Larkollen fv. 335
x fv. 115 Elvestadv. – x fv. 220 Sånerv.
x fv. 121 Kirkev. – x fv. 214 Holov.
x fv. 212 Kroerv. – Elvestad x E18
Elvestad x E18 – Akershus gr. Mjærskog
Vestland x fv. 115 - Kobbøl øst x fv. 120
Spydeberg st. x fv. 233 - Libru x fv. 115
Homstvedt x E18 – Akershus gr. Kopperud
Akershus gr. Basmoen – Sideareal v/
Kroksund bru V
2 x totalvekt-
tabellen
Maks. aksellast
12
12
12
Maks. totalvekt
65
65
65
12
12
12
65
65
65
12
12
12
65
65
65
12
65
12
65
12
12
12
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
65
65
65
12
12
12
12
65
65
65
65
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
Fylkes
- veg
nr.
123
125
125
126
128
128
129
151
Strekning
Sideareal ved Kroksund bru (øst) – x fv.
125 Skulerudv.
Jåvoll x fv. 21 – x fv. 831 Krokåsen
x fv. 123 Kroksundv. - Akershus gr.
Grønvik
Rgr. Trosterud - Bekkenga x fv. 21
Tangen nord x E18 rampe - Krosby x E18
Spydeberg x fv. 122 - Knapstad x E18
Kirkås x rv. 22 - Laugslett x E18
Akershus gr. Narvestad - Ringvoll sør x fv.
120
2 x totalvekt-
tabellen
Maks. aksellast
12
Maks. totalvekt
65
12
12
65
65
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
Akershus fylke
Riksveger
Riksveg
nr.
E6
E6
E16
E16
E16
E18
E18
4
22
22
23
150
163
Strekning
Østfold gr. Smørbekk – Oslo gr. Myrer
Oslo gr. Tangerud – Hedmark gr. Budalen
Kjørbo x E18 – x kv. Isilv.
Nordby x E6 – Gardermoen flypl. x E6
Oppland gr. Leirsjøen - Lundebykrysset
Østfold gr. Brekka – Oslo gr. Mastemyr
Oslo gr. Lysaker bru – Buskerud gr.
Padderudvann
Oslo gr. Gjelleråsen – Oppland gr. Varpet
Hvam x E6 – Kringen x fv. 170
Kringen x fv. 170 - Østfold gr. Krokedal
Vassum x E6 – Buskerud gr. Oslofjorden
Oslo gr. Granfosstunnelen – Lysaker xE18
Oslo gr. Tangerud S – Robsrud V x rv.159
2 x totalvekt-
tabellen
Maks. aksellast
12
12
12
12
12
12
12
Maks. totalvekt
65
65
65
65
65
65
65
12
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
65
Primære fylkesveger (tidligere riksveger)
Fylkes
-veg
nr.
115
151
151
154
155
156
156
156
164
165
166
169
170
171
172
174
176
Strekning
Østfold gr./Haslerudåsen - Bjørkelangen x
fv. 170
Alisenborg - Rkj. E6 Son vest
Son vest Rkj. E6 – Østfold gr.Narvestad
Nygårdskrysset x E6 – Finstad x fv. 152
Oslo gr. Sterta – Ytre Enebakk x fv. 120
E6 – Stenfelt x fv. 152
Ringnes x E18 – Nesoddtangen
x E6 Vassum – x Fv. 156
Blommenholm rkj. - Levre x fv. 160
Holmenkrysset Vest – Buskerud gr.
Bjerkås
Snarøykrysset x E18 – Kokskaknekken
rkj.
Fjellsrud x rv. 22 - x kv. Holtedalv.
Fetsund x rv. 22 - Tangen x fv. 21
Gran x E6 – Finstad x fv. 170/fv. 239
Fetsund Bru Ø x rv. 22 - Sørumsand x fv.
171
Solstad x fv. 171 - Rotnes x fv. 177
Dal - Kneppe x rv. 35
2 x totalvekt-
tabellen
Maks. aksellast
12
Maks. totalvekt
65
12
12
12
12
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
65
65
65
65
12
65
12
12
12
12
65
65
65
65
12
12
65
65
Oslo fylke
Riksveger
Riksveg
nr.
E6
E6
E18
E18
4
150
159
160
161
163
168
191
191
Strekning
Akershus gr. Åsland - Ryen– Akershus gr.
Tangerud
Arm x E6 Rkj. Ryen – x arm E6
Gamlebyen, Svartdalstunnelen
Akershus gr. Mastemyr – x E6 Sørenga
x E6 Sørenga Akershus gr. Lysaker bru
Sinsenkrysset – Akershus gr. Gjelleråsen
”Ring 3” Hovin, (Ulvensplitten) x E6 –
Akershus gr. (Granfosstunnelen)
Karihaugen x E6 – Akershus gr.
Robsrudenga
Vækerø x E18 - Furulundstoppen x Rv 150
Galgeberg x ” Ring 2” – Skøyen
Økern V x rv. 150 – Akershus gr. Tangerud
x E6
Majorstuen - Smestad xRv 150
Trosterud x E6 – Nylandskrysset x rv.163
Arm x rv. 191 Kjelsrud – Alna
Alfasetv. til Terminalområdet
2 x totalvekt-
tabellen
Maks. aksellast
12
Maks. totalvekt
65
12
65
12
12
12
12
65
65
65
65
12
65
12
12
12
65
65
65
12
12
12
65
65
65
Hedmark fylke
Riksveger
Riksveg
nr.
E6
E6
E16
E16
3
3
2
2
2
25
25
25
Strekning
Akershus gr. Budalen – Oppland gr.
Mjøsbrua
Arm til Brumunddal sentrum – x fv. 90
Øverbakkv.
Akershus gr. Dysterud – x fv. 296
Odalsverk v.
x fv. 395 Kongev. – Riksgr. Rikåsen
Kolomoen x E6 – Atnosen x fv. 219Gardli
x fv. 664 Hanestadv. – x fv. 714
Kongsvinger S x E16 Østre SolørveiRiksgr. Magnor
Kongsvinger Ø x E16 (Hov) – x fv. 206
Kaptein Dreyers veg
x fv. 496 Glesmyrv. – Glombrua Ø x rv. 25
Åkersvika x E6 – Ånestad x rv. 3
Terningmoen x rv. 3 – x Søndre
Bergeberget (rasteplass)
x fv. 561 – Riksgr. Bergulvkjølen
2 x totalvekt-
tabellen
Maks. aksellast
12
Maks. totalvekt
65
12
65
12
65
12
12
12
12
65
65
65
65
12
65
12
65
12
12
65
65
12
65
Primære fylkesveger (tidligere riksveger)
Fylkes
-veg
nr.
21
24
24
26
26
29
29
29
30
30
181
207
212
213
218
221
222
222
Strekning
Akershus grense - Skotterud V x fv. 202
x E16 – Rasteplass ved x fv. 283
Skjulstadv.
x fv. 224 Skalbergv. – Stange x fv. 222
Kilen V x rv. 25 – Rasteplass Kilen
x fv. 653 Vestv. – x fv. 217 Sundv.
Steimoen x Rv. 3 – Rasteplass v/ Eiunna
bru Ø
x fv. 704 Stasjonsv. – x fv. 705
Dalgardsv.
x fv. 753 Korbakken - Sør Trøndelag gr.
Røroskrysset x fv. 30 – x fv. 26 mot
Drevsjø
Motrøa x rv. 3 – Røroskrysset x fv. 30
Hedmark grense - Sandbrua x fv. 24
Finstad x rv. 25 – Kynnberget
Pellervika nord x fv. 84 - Stavsjø x fv. 213
Nes krk. x fv. 35/fv. 41 - Mjøssenteret
Rkj.
Drevsjø x fv. 26 - Riksgr. Lillebo
Elgå fk. – Riksgr. Valdalen
x fv. 204 Vardebergv. – x fv. 193
Basterudv.
x fv. 192 Kjønerudv. – x fv. 191
Sandvikav.
2 x totalvekt-
tabellen
Maks. aksellast
12
12
Maks. totalvekt
65
65
12
65
12
12
12
65
65
65
12
65
12
12
65
65
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
12
12
12
65
65
65
12
65
Oppland fylke
Riksveger
Riksveg
nr.
E6
E6
E6
E16
E16
E136
4
15
15
Strekning
Hedmark gr.– Sør-Trøndelag gr.
Arm til Lillehammer sentrum x fv. 213
Arm til Lillehammer stasjon
Sogn og Fjordane gr. – Rasteplass
v/Tumleøygarden
x fv. 261 Panoramav. - Buskerud gr.
Dombås x E6 - Møre og Romsdal gr.
Akershus gr. – Biri x E6
Otta x E6 –Huse x fv. 483
Kjettingplass x fv. 485- Sogn og Fjordane
gr.
2 x totalvekt-
tabellen
Maks. aksellast
12
12
12
12
Maks. totalvekt
65
65
65
65
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
Primære fylkesveger (tidligere riksveger)
fylkes
-veg
nr.
29
33
33
33
34
51
51
51
51
53
213
216
240
246
247
253
Strekning
Hedmark gr. - Hjerkinn x E6
Skreia x fv. 73 – Gjøvik x rv. 4
Hundalen x rv. 4 – x fv. 129
Vestrumbygda
x fv. 250 Jevnakerv. - Bjørgo x E16
Jarenkrysset rv 4 - Svingvoll x rv 33
Buskerud gr. – x fv. 261 Logarden
Leira x E16 – Fagernes x E16
Fagernes x E16 – x fv. 288 Beitov.
x fv. 257 Heidalsv. – Randen x rv. 15
Tyinkrysset x E16 - Sogn og Fjordane
gr/Tyinosen
Hedmark gr. - Sannom x E6
Hedmark gr. - Lillehammer x fv213
Vang x rv. 35 - Brandbu x fv. 34
Lillo vest x fv. 33 - Reinsvoll x rv. 4 rundkj
vest
Hov x fv. 34 - Hasvoldsæter x fv. 33
Vingnes x E6 - Jorekstad x fv. 255/fv319
2 x totalvekt-
tabellen
Maks. aksellast
12
12
12
Maks. totalvekt
65
65
65
12
12
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
65
65
12
12
12
12
65
65
65
65
12
12
65
65
Buskerud fylke
Riksveger
Riksveg
nr
E16
E18
E134
7
7
7
23
23
35
35
282
282
Strekning
Akershus gr. – Oppland gr.
Akershus gr. – Vestfold gr.
x E18 Bangeløkka – x Fv40 Jordbrua
Ve – x Fv50 Hagafoss
Gjelder ikke over Hagafoss bru
Hagafoss bru sør – x Fv40 Geilo
x veg Haugastøl st – Hordaland gr
Akershus gr – x Fv18 Gilhus
x Gilhus ind omr – Kjelstad
Haug (Langebru) – Fjellsag bru V
Bjerke bru øst – x E16 Styggedalen
Bangeløkka x E18/E134 – x fv.282) 1)
x rkj Holmen bru N – Brakerøya
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
65
65
12
12
12
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
65
65
65
1) Omkjøring via Øvre Sund bru
Primære fylkesveger (tidligere riksveger)
Fveg
nr
Strekning
35
37
40
165
241
280
281
282
Tørbekk bru N – xE134 Skjøl
Telemark gr – Stengelsrud x fv40
xE134 Kongsberg – Stengelsrud x Fv37
Bjørnstad x Rv23 – Akershus gr
Hønen x E16 – Klekken – Oppland gr
x Fv35 Vikersund N – x Rv7 Ørgenvika
Tofte Cell – Ugstad x Fv289
x E18 Kobbervikdalen – Bangeløkka – rkj
Bragernestunellen x Fv283
Brakerøya – Amtmannsvingen – x Fv22
Husebysletta
x Fv18 Lierkroa – x Fv285 Lyngås
Brakerøya x Fv282 – x Rv35 Lerberg
Nedre Eiker bru – Fjerdingen x E134
Enger x Fv285 – Vikersund S x Rv35
x Ev18 Kjelstad – x Toverud massetak
Damåsen x Ev134 – Krekling –
Skollenborg x Fv40
Verket fk – Ugstad – Åsv. x Rv23
Rundtom x Fv282 – Vestfold gr
282
282
283
283
284
285
286
289
319
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
12
12
12
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
65
65
65
65
65
12
12
12
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
65
65
65
12
12
12
65
65
65
Drammen kommune
Sekundære fylkesveger
Fveg
nr
Strekning
28
31
36
Øvre Sund bru – Ryghkollen
Eik nedre x Ev18 – Vestfold gr/ Skoger
Griffen.gt Fv282 – Fv33 Konnerud
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
65
Flå kommune
Sekundære fylkesveger
Fveg
nr
Strekning
203
Flå krk. x Rv7 – Flå stasjon – Velta bru I
Sør
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
Gol kommune
Sekundære fylkesveger
Fveg
nr
Strekning
213
221
222
224
x Rv7 Svenkerud – x Fv214 Nesbyen
Rustbrenna x Fv51 – Hatten x Fv224
Gol sør x Rv7 – Gol stasjon
Robru x Rv.52 – Hatten
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
65
65
Hole kommune
Sekundære fylkesveger
Riksveg
nr
156
Strekning
Hesselberg x Fv241 – Sundvollen x Ev16
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
Kongsberg kommune
Sekundære fylkesveger
Fveg
nr
Strekning
86
87
Jordbru x Ev134 – Hedenstad krk
Myntbrua x Ev134 – Brønndalen x Fv40
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
Krødsherad kommune
Sekundære fylkesveger
Fveg
nr
Strekning
177
192
Sokna x Rv7 – Hamremoen x Fv280
Noresund x Fv280 – Norefjell skiheis
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
Lier kommune
Sekundære fylkesveger
Fveg
nr
Strekning
16
18
22
Damtjern x Fv282 – Liertoppen senter
Linnes x Rv23 – Lierkroa x Fv282
Huseby x Fv282 – Kjelstad x Ev18
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
65
Modum kommune
Sekundære fylkesveger
Fveg
nr
Strekning
146
Haugfoss x Fv287 – Vestre Spone kpl x
Fv148
Strandgt x fv287 – Bråten x Fv280
Breivik bru x fv287 – Skotselv x Fv63
148
149
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
65
Nedre Eiker kommune
Sekundære fylkesveger
Fveg
nr
Strekning
28
36
53
Ryggkollen, grustak – x Ev134 Fjerdingen
x Fv28 – Mile Gjenvinningsstasjon
Langebru x E134/Rv35 – x Eiker senter
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
65
Nes kommune
Sekundære fylkesveger
Fveg
nr
Strekning
213
x Rv7 Svenkerud – x Fv214 Nesbyen
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
Ringerike kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkes
veg
nr
156
175
177
178
184
184
Strekning
Hesselberg x fv241 – Sundvollen x Ev16
Heggen x Fv174 – Veme krk x Rv7
Sokna x Rv7 – Hamremoen x Fv280
Sokna x Rv7 – Lyså bru Sør
Bjonevika x Ev16 – Oppland gr
Bjone/Oppland gr – Bjone Ø/Oppland gr
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
12
12
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
65
65
65
65
Røyken kommune
Sekundære fylkesveger
Fveg
nr
Strekning
165
Bjørnstad x Rv23 – Akershus gr/Bjerkås
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
Ål kommune
Sekundære fylkesveger
Fveg
nr
Strekning
246
Sundre x Rv7 – Holu
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
Øvre Eiker kommune
Sekundære fylkesveger
Fveg
nr
Strekning
53
Langebru x Ev134/Rv35 – x Eiker
Næringspark
Fiskum x Fv73 – Brekkeskåka x Fv35
Torespæren x Fv35 – Krekling x Fv286
Breivik bru x Fv287 – Skotselv x Fv63
70
73
149
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
65
65
Vestfold fylke
Riksveger
Riksveg
nr
E18
E18
19
40
Strekning
Buskerud gr. – Telemark gr.
(Gjelder ikke avkj Farriseidet nordg.
trafikk til Larvik)
Fokserød x E18 – Sandefjord lufthavn
Torp
Horten fk. – Undrumsdal x E18
Larvik fk. Revet – Bommestad x E18
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
12
65
12
12
65
65
Primære fylkesveger (tidligere riksveger)
Fylkesveg
nr
32
32
35
40
300
300
302
303
305
305
307
308
310
311
312
319
Strekning
E18 Island vest – Buskerud gr.
Steinsholt x fv. 40 – Telemark gr.
Syrbekk x fv. 325 – Eidsfoss
E18 Bommestad x rv. 40 – Buskerud gr.
Kilen rkj x fv. 311 – Kjelle rkj x fv. 308
Auli rkj x fv. 303 – Aulerød x E18
Farriseidet x E18 – Søndersdrød x fv. 301
Elvev. x rv. 40 – Sandefjordsv. rkj x fv.
305
Sandefjord rkj x fv. 303 – Kodal x fv. 603
Skjelland x fv. 606 – Andebu x fv. 307
Gravdal x fv. 312 – Nes x fv. 306
Gulli x E18 – Kjelle S rkj x fv. 300
Kopstad x E18 – Sollistrand rkj x rv. 19
Kilen rkj x fv. 300 – Slagen kv. Essov.
Gravdal x fv. 307 – Dokka x fv. 32
Buskerud gr. – Berger x kv. Tyriv.
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
Hof kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg
nr
877
Strekning
Hoff x fv. 35 – Haslestad x fv. 32
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
Horten kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg
nr
680
713
Strekning
Kopstad x E18 – Svinevoll x fv. 35
Lystlunden N x fv. 30 – Horten krk
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
Larvik kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg
nr
60
162
163
169
202
204
256
Strekning
Dolven x fv. 302 – Telemark gr.
Bommestad x fv. 260 – Bommestadmoa
Verningen x fv. 169 – Tjøllingvollen x fv.
303
Svenerød x fv. 256 – Bommestad x fv.
256
Verningen N x fv. 169 – Verningen Ø fv.
163
Ringdal x fv. 256 – Ringdalskogen N
næringsområde
Bommestad x fv. 162 – Sem S x fv. 523
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
65
12
65
12
65
12
65
12
65
Re kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg
nr
680
Strekning
Kopstad x E18 – Svinevoll x fv. 35
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
Sandefjord kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg
nr
256
260
Strekning
Bommestad x fv. 260 – Sem S x fv. 523
Kilen rkj x fv. 264 – Hystadv. x fv. 303
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
Stokke kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg
nr
256
560
Strekning
Bommestad x fv. 260 – Sem S x fv. 523
Stokke krk x fv. 303 – Borgeskogen N
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
Tønsberg kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg
nr
256
523
525
526
Strekning
Bommestad x fv. 260 – Sem S x fv. 523
Sem S x fv.256 – Auli rkj x fv. 300
Aulerød x E18 – Tarandrød
næringsområde
Lensberg x fv. 525 – Rygg
næringsområde
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
65
65
Telemark fylke
Riksveger
Riks-veg
nr
E18
Strekning
E18
E134
Nylende - Aust-Agder grense
Elgsjø
Gjelder ikke Tovstul bru – x fv.361
Ørvella
x rv.36 Seljord – Høydalsmo
Gjelder ikke Ofte bru
x fv.45 Høydalsmo – Øst for
Vågslitunnelen
Aust-Agder gr. – x E134 Haukeligrend
x E18 Skjelsvik – Avkj. Sanda Camping
x kv. Vreimsida (Vefall) – x E134
Seljord
x fv.358 Treungen – Spjotsodd bru
Gjelder ikke over Spjotsodd bru
Spjotsodd bru – x E134 Brunkeberg
Gjelder ikke over Spjotsodd bru
x E18 Rugtvedt – x rkj. fv.352 Stathelle
x E18 Kjørholt - x rkj fv.354 Heistad
E134
E134
Rv. 9
Rv. 36
Rv. 36
Rv. 41
Rv. 41
Rv. 354
Rv. 354
Vestfold grense - Stokkebakken
Maks. aksellast
12
Maks. totalvekt
65
12
65
12
65
12
65
12
12
12
65
65
65
12
65
12
65
12
12
65
65
Primære fylkesveger (tidligere riksveger)
Fylkesveg nr
32
37
38
352
353
354
356
357
359
360
361
Strekning
Rkj. Møllebrua – x E18 Moheim
inkl. arm over Menstadbrua x rv. 36
Avkj. Mår Kraftverk – x fv.602 Bolkesjø
Kragerø sentrum – x E18 Gjerdemyra
x rkj. rv. 354 Stathelle – Langesund kai
x rv. 354 Rugtvedt – x rv. 36 Geiteryggen
x rkj. Heistad – x rv.36 Skjelsvik
x rkj. rv. 36 Knardalstrand –
Bjorstaddalen
x fv. 43 Falkum – Skotfoss/Moflata
x rv.36 Ulefoss – x fv. 106 Ajertangen
x E134 Notodden – x rv. 36 Gvarv
x E134 Ørvella – x fv. 37 Gransherad
Maks. aksellast
12
Maks. totalvekt
65
12
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
65
12
12
12
12
65
65
65
65
Bamble kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
200
Strekning
x fv. 352 Langesund – x kv. Stoa
Maks. aksellast
12
Maks. totalvekt
65
Maks. aksellast
12
Maks. totalvekt
65
Maks. aksellast
12
Maks. totalvekt
65
Maks. aksellast
12
Maks. totalvekt
65
Sauherad kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
553
Strekning
x arm fv. 360 Vårheim – x fv. 360
Jonsåsreset
Nome kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
106
Strekning
x fv.359 Ajertangen – x fv.107 ytre
Flåbygd
Skien kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
48
51
Strekning
x kv. Trommedalsv. - x rv. 36
Klosterskogen
x rv.36 Klovholt – x fv.353 Solum
12
65
Kragerø kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
Fv.256
Strekning
x E18 Tangen – x Kv. Fikkjebakke
(Industriområde)
Maks. aksellast
12
Maks. totalvekt
65
Porsgrunn kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
30
Strekning
Vestfold grense – x rkj. arm E18
Langangen
Maks. aksellast
12
Maks. totalvekt
65
Aust-Agder fylke
Riksveger
Riksveg
nr
9
9
18
41
Strekning
Vest-Agder gr. – Bygland x fv. 322
Bykle x fv. 342 sør – Telemark gr.
Telemark gr. – Vest-Agder gr.
Vest-Agder gr. – Telemark gr.
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
65
65
Primære fylkesveger (tidligere riksveger)
Fylkesveg nr
Strekning
42
Strømsbu x fv. 42 – Frolands verk x kv.
1083
Lillesand x rv. 420 – Birkeland x rv. 41
Strømmen x fv. 420 – Rykene x fv. 408
Rykene x fv. 407 – Blakstad x fv. 42
Rømyr x E18 – Harebakken x E18
Akland x fv. 418 – Akland x E18
Akland x fv. 416 – Egddalen x fv. 71
Hannåsmoen x rv. 9 – Klepp x fv. 309
Øygardsdalen x E18 – Molland x fv. 47
402
407
408
410
416
418
419
420
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
12
12
12
12
12
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
65
65
65
65
65
65
65
Arendal kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
Strekning
121
126
171
Goderstad x E18 – Strengereid x fv. 410
Neskil bru x fv. 410 – Eydehavn havn
Stoa x fv. 42 – Bjorbekk x fv. 407
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
65
Grimstad kommune
Kommunale veger
Fylkesveg nr
Strekning
47
Molland x rv. 420 – Østerhus x kv. 1055
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
Lillesand kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
Strekning
240
Heldal x rv. 420 – Frydentopp ind.omr.
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
Tvedestrand kommune
Kommunale veger
Fylkesveg nr
Strekning
121
Goderstad x E18 – Strengereid x fv. 410
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
Vest-Agder fylke
Riksveger
Riksveg
nr
E18
E18
E39
E39
9
Strekning
Aust-Agder gr - Varoddbrua øst
Narvikakrysset x Vige havne vei Kristiansand x E39
Ferjeterminalen i Kristiansand –
Fasselandsvatnet xFV 430
Handeland- Rogaland gr
Kristiansand x E18 - Langemyr
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
12
65
12
12
12
65
65
65
Primære fylkesveger (tidligere riksveger)
Fylkesveg nr
Strekning
42
42
Aust-Agder gr. - Haddeland x fv.759
x fv.801 – Tonstad x fv.977
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
Kvinesdal kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
Strekning
465
Hangelandsvika xE39 – Kvinlog x fv.42
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
Mandal kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
Strekning
458
Skinnsnes x E39 – Gismerøya
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
Rogaland fylke
Riksveger
Riksvegnr.
Strekning
E39
E39
E39
E39
E134
Ålgård x – Hordaland gr.
Arm Våland sør – Kiellandsmyr x rv. 509
Arm Mortavika P-plass
Arm Arsvågen P-plass
Knapphus x fv. 46 – Haugesund – Karmsund bru N
Gjelder ikke over Karmsund bru
Karmsund bru S – Haugesund Lufthavn m/arm til
Husøy hamneterminal
Hove x E39 – Hogstad x fv. 516
Skjæveland x fv. 44 – Soma x E39
Soma (Soma gravlund) x fv. 44 – Stangeland
(Stangeland skule) x fv. 509
Forus N x E39 – Tananger - Kiellandsmyr x E39
E134
13
44
44
509
2 x totalvekttabellen
Maks.
aksellast
12
12
12
12
12
Maks.
totalvekt
65
65
65
65
65
12
65
12
12
12
65
65
65
12
65
Primære fylkesveger (tidligere riksveger)
Fylkesvegnr.
Strekning
13
44
44
44
44
46
47
504
509
509
510
511
514
516
519
Tau fk. – Torgerkrossen x rv. 13
Titania x privat veg – Eigersund x rv. 42
Lura x E39 - Hillevågstunnelen
Bekkefaret x E39 – Hillevågstunnelen
Lura x E39 – Sandnes havn
Knapphus x E134 – Kårhus x fv. 739
Mjåsund x E39 – Håvik - Nygård x E134
Vindmølleparken x privat veg – Bue x E39
Oalsgt. x fv. 44 – Stangeland x fv. 510
Kiellandsmyr x E39 – Banavigå x fv. 427
Klepp x fv. 44 – Sømmevågen – Hinna x fv. 44
Skudeneshavn x fv. 47 – Hovdastad x fv. 868
Ølen x E134 – Sandeid x fv. 46
Hogstad x rv. 13 – Hommersåk x fv. 341
Nordbø x E39 – Hanasand - Judaberg
NB! Judaberg fk. tillates ikke
Harestad x E39 – Mekjarvik fk.
521
2 x totalvekttabellen
Maks.
aksellast
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Maks.
totalvekt
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
12
65
Sandnes kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesvegnr.
Strekning
349
443
Forus sør x fv. 44 – Bærheim x fv. 443
Forusbeen, Stavanger gr. – Sola gr.
2 x totalvekttabellen
Maks. aksellast
Maks. totalvekt
12
12
65
65
Sokndal kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesvegnr.
Strekning
33
35
40
Hauge krk. x fv. 44 – Tørneskog x fv. 35
Tørneskog x fv. 33 - Tothammer
Tothammer - Rekefjord
2 x totalvekttabellen
Maks. aksellast
Maks. totalvekt
12
12
12
65
65
65
Sola kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesvegnr.
Strekning
443
Forusbeen, Sandnes gr. – Ljosheimkr. x
fv. 510
2 x totalvekttabellen
Maks. aksellast
Maks. totalvekt
12
65
Stavanger kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesvegnr.
Strekning
413
443
Tasta x E39 – Dusavik – Finnestad x E39
Forusbeen, Forus V x E39 – Sandnes gr.
2 x totalvekttabellen
Maks. aksellast
Maks. totalvekt
12
12
65
65
Strand kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesvegnr.
Strekning
523
Tau x rv. 13 – Nordmarka (Norstone)
2 x totalvekttabellen
Maks.
aksellast
12
Maks.
totalvekt
65
Hordaland fylke
Riksveger
Riksveg
nr.
E16
E16
E16
E16
E39
E39
E39
E39
E39
E134
E134
7
13
555
555
555
580
Strekning
Sogn og Fjordane gr. - Vinje x rv.13
Gjelder ikke over Draugsvoll bru
Sundve x kv. – Dale x fv. 314
Herland x fv. 566 – Vågsbotn x E39
Nygårdstangen – Festplassen
Rogaland gr. – Jektevik x fv. 49
Sandvikvåg x fv. 545 – Vikanes
Romarheim x fv. 569 - Sogn og Fjordane
gr.
Arm til Skjersholmane fk.
Arm til Tertnes x fv. 267
Telemark gr. – Jøsendal x rv. 13
Etne x fv. 37 – Rogaland gr.
Maurset – Bu x rv. 13
Bu (Hardangerbrua) x rv. 7 – Voss N x
E16
Nygårdstangen x E39 – Alvehaugen x fv.
195
Gjelder ikke Puddefjordsbrua fra
sentrum mot Sotra
Arm til Jekteviken
Straume x fv. 209 – Beinastaden x fv. 561
Hop x E39 – Flesland lufthavn
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
12
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
65
12
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
65
12
65
12
12
12
65
65
65
Primære fylkesveger (tidligere riksveger)
Fylkesvegnr.
Strekning
57
Knarvik x E39 - Sogn og Fjordane
gr./Leirvåg fk.
Rkj. Oasen kjøpesenter - Straume
Stokkabekken x fv. 542 - Rubbestadneset
Føyno x E39 – Stokkabekken x fv. 541
Arm til Leirvik fk - Vabakken x E39
Sandvikvåg x E39 – avkj. Midtfjellet
vindmøllepark
Rådal x rv.580 – Krokeide fk. –
Hufthammar fk. – Bjellandshalsen x fv.
154
Husavik fk. – Bekkjarvik x fv. 150
Odda x rv. 13 - Eitrhheim ind.omr.
Beinastaden x rv. 555 – Eide x fv.201
Fjøsanger – Straume
Dolvik x fv.557 - Blomsterdalen x fv.177
Dolvikflaten x fv. 173 – Straume Liavatnet x rv. 555 inkl. armer Liavatnet
og Dolvik
Bjørndalstræ x fv. 557 – Haakonsvern x
fv. 197
Beinastaden x rv. 555 - Kolltveit x fv. 258
Ågotnes x fv. 224 – Blom x kv.1081
Ulvøyv.
Storevatn x rv. 555 – Rævura x fv. 219
Storeklubben N x fv. 562 - Erdal x fv.217
Nyborg x E16/E39 - Støbotn x fv. 240
Flatøy x E39 – Rosslandsv. 960 (Meland
Pukk)
Flatøy x E39 – Framo, Flatøy
Isdalstø x fv. 57 – Alver x fv. 404
Indre Arna x fv. E16 – x Hardangerv. 869
Nesttun x E39 – Heldal x kv. 4090
Danmarksplass x E39 – Gyldenpris x rv.
555
Skoltegrunnskaien – Sandviken x E39
540
541
542
544
545
546
546
550
555
556
556
557
558
561
561
562
563
564
564
564
565
580
580
582
585
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
12
65
12
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
65
12
65
12
12
65
65
12
12
12
12
65
65
65
65
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
12
65
Askøy kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesvegnr.
Strekning
217
218
219
Lavik x fv. 562 - Erdal x fv. 563
Juvik x fv. 562 – Horsøy
Rævura x fv. 562 – Hanøytangen
2 x totalvekttabellen
Maks.
aksellast
12
12
12
Maks.
totalvekt
65
65
65
Bergen kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesvegnr.
Strekning
171
173
177
Dolvik x fv.179 - Sandsli x rv.580
Dolvikflaten x fv. 556 - Kokstad x rv. 580
Blomsterdalen x fv. 556 - Lønningen
ind.område x kv. - Flesland
Sørås x fv. 582 - Steinsvikv. - Dolvik sør
x fv. 556
Sørås x fv.179 - Nordås inkl. Søråshøgda
skule
Skjoldskiftet x E39 – Smørås
Midtun x fv. 580 – Rkj. Totlandsv. x fv.
183
Natland x fv. 585 - Midtun x fv. 580
Paradis x fv.582 – Fjøsangerlokket x E39
Loddefjord x fv.558 – Alvøen kai
Haakonsvern – Håkonshella
Minde Alle x E39 - Minde Alle øst x fv.
582
Kristianborg x E39 - Solheim x E39
Danmarksplass x E39 – Haukeland x fv.
585, Ibsensgt.
Vågsbotn x E16/E39 – Nyborg (Ikea) x
E39
Eidsvåg x E39 – Nyborg x fv. 564 m/arm
til Eidsvåg
Dokken – Nygårdsg. x Fv.256
Indre Arna x E16 - x Storaneset kv.5034
179
180
181
184
188
189
197
197
253
254
255
267
267
272
276
2 x totalvekttabellen
Maks. aksellast
Maks. totalvekt
12
12
12
65
65
65
12
65
12
65
12
12
65
65
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
12
12
65
65
12
65
12
65
12
12
65
65
Etne kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesvegnr.
Strekning
34
Etne x E134 - Tongane industriområde x
avkj. kv. 33
2 x totalvekttabellen
Maks. aksellast
Maks. totalvekt
12
65
Fedje kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesvegnr.
Strekning
423
Fedje kai x fv. 568 - Fedje mekaniske
2 x totalvekttabellen
Maks. aksellast
Maks. totalvekt
12
65
Fjell kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesvegnr.
Strekning
209
Straume x rv. 555 – Straume
næringspark
Eide Næringspark - Polleidet x fv. 211
Ågotnes x fv. 561 - Polleidet x fv. 210
Ågotnes ind.omr. x fv. 561 – Vindenes x
Kv.84
Bildøystraumen x rv. 555 - Blommen x
fv. 555
210
211
224
258
2 x totalvekttabellen
Maks. aksellast
Maks. totalvekt
12
65
12
12
12
65
65
65
12
65
Os kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesvegnr.
Strekning
158
159
160
Lekven x E39 - Grindavoll x fv. 159
Grindavoll - Hjorthaug x fv.160
Ulven x E39 - Askvik (Askeladden
fabrikker)
2 x totalvekttabellen
Maks. aksellast
Maks. totalvekt
12
12
12
65
65
65
Stord kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesvegnr.
Strekning
59
Tveit x E39 – Eldøyane
2 x totalvekttabellen
Maks. aksellast
Maks. totalvekt
12
65
Sund kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesvegnr.
Strekning
198
Skogsskiftet x fv. 555 - Skaganeset
2 x totalvekttabellen
Maks. aksellast
Maks. totalvekt
12
65
Voss kommune
Kommunale veger
Kommunevegnr.
Strekning
48
Snuplass for buss v/Sundve
2 x totalvekttabellen
Maks. aksellast
Maks. totalvekt
12
65
Sogn og Fjordane fylke
Riksveger
Riksvegnr.
Strekning
E16
E39
5
5
5
5
15
52
Oppland gr. – Hordaland gr.
Hordaland gr. – Moskog x fv.13
Lærdal x E16 - Fodnes fk. - Kaupanger
Sogndal x fv. 55 – Skei x E39
Førde x E39 – Florø Kai
Kaupanger – Kaupanger kai
Maurstad – Måløy x fv. 616
Buskerud gr. – Borlaug x E16
2 x totalvekttabellen
Maks. aksellast
Maks. totalvekt
12
12
12
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
65
65
65
Primære fylkesveger (tidligere riksveger)
Fylkesvegnr.
Strekning
50
53
55
55
608
Buskerud gr. – Aurland x E16
Øvre Årdal - Fodnes x rv. 5
Dragsvik x fv. 13 - Høyanger
Balestrand – Balestrand Kai
Ringstad x fv. 609 – Askvoll fk.
NB! Askvoll fk tillates ikke
Nishammaren x fv. 57 - Ringstad x fv.
608
609
2 x totalvekttabellen
Maks. aksellast
Maks. totalvekt
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
12
65
Aurland kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesvegnr.
Strekning
243
Aurland x E16 – Aurlandsvangen
2 x totalvekttabellen
Maks. aksellast
Maks. totalvekt
12
65
Møre og Romsdal fylke
Riksveger
Riksveg
nr
E39
E39
E39
E39
E39
E39
E136
E136
70
651
658
658
681
Strekning
Sogn og Fjordane gr. Kvivstunnelen –
Sykehuskrysset Rkj. (Volda)
Volda Fk. x rv.651 – x Industriv. til
Ørstaterminalen
Ørsta x fv.655 – Spjelkavik – Molde – Årø
Rkj. x fv.64
Hjelset x fv. 62– Åsletta x fv. 350
Hennset x fv. 682 – Sør-Trøndelag gr.
Vinjefjorden
Arm til Molde lufthavn, Årø
Oppland gr. – Åndalsnes x fv. 64
Våge x fv.170 – Remmem – Spjelkavik –
Skutvika
Leikvin x fv. 313 –Atlanten Rkj. x fv.64
Sogn og Fjordane gr. Stigedalen – Volda
Ålesund aust x E136 – Ålesund lufthavn,
Vigra
Arm til Flatholmen
Flyplasskrysset x rv.70 – Kristiansund
lufthavn, Kvernberget
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
12
65
12
65
12
12
65
65
12
12
12
65
65
65
12
12
12
65
65
65
12
12
65
65
Primære fylkesveger (tidligere riksveger)
Fylkesveg nr
60
60
61
61
61
62
63
64
64
65
620
650
650
653
656
657
658
659
659
661
661
662
663
663
664
669
680
682
Strekning
Blindheim – Hellesylt
NB! Ikke arm til Hellesylt sentrum
Arm til Stranda sentrum
Solavågen – Garnes
Tue x fv.620 – Sogn og Fjordane gr.
Juvatnet
Arm til Ulsteinvik
Hjelset – Gusjåsen
Linge – Uri bru
Åndalsnes x E136 – x Øran
industriområde
Røvika – Årø – Eide – Kristiansund
Sør-Trøndelag gr. Gardabrekka – x fv.343
Tiset
Tue x fv.61 – Sogn og Fjordane gr.
Skorge
Linge – Steinholtbrua S
Arm til Liabygda NB. Ikke Liabygda Fk.
Garnes – Furene
Valle – Magerholm
Mauseidvågen – x Karlbakken
Valderøya – Giske – Godøya
Eidsvikeidet – Brattvåg – Skjeltene x
fv.146
Arm til Brattvåg Fk.
Digernesskiftet x E39 – Vatneeidet – Os
(Vatne V)
Rekdal – Vestnes x E39
Moldegård x E39 – Hollingsholmen Fk.
Moen – Elnesvågen – Skogly x fv.231
Tverrfjella x fv. 240 – Farstad – Vevang x
fv.64
Eidem x fv.663 – Bud
Sandvik x fv.680 – Edøy Fk.
Byskogen x rv.70 – Sør-Trøndelag gr.
Eiteråa
Espeset x fv.680 – Vågosen x fv.362
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
12
12
12
65
65
65
12
12
12
12
65
65
65
65
12
12
65
65
12
65
12
12
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
65
65
12
12
65
65
12
12
12
12
65
65
65
65
12
12
12
65
65
65
12
65
Aukra kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
215
216
217
220
220
Strekning
Hollingen x fv.662 – Fræna gr. Jendem
Aukra Fk. – Småge
Aukra x fv.216 – Breivika – Horrem x
fv.216
Falkhytta x fv.216 – Riksfjord
Arm til Hogsneset/Nyhamna
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
12
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
65
65
65
Averøy kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
247
251
255
Strekning
x kv.51 til Kristvika – Bruhagen x fv.64
Hoset x fv.64 – Tjønnøya
Vebenstad x fv.64 – Nedal
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
65
Fræna kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
215
405
Strekning
Aukra gr. Jendem – Malme x fv.64
Molde gr. Skaret – Malmedalen x fv.64
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
Giske kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
135
137
Strekning
Roaldssanden x fv.137 – Synes x fv.136
Flypl. x rv.658 – Roald kai
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
Gjemnes kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
279
Strekning
Stokkneset – Høgset x E39
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
Haram kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
106
Strekning
Vadset x fv.661 – Tennfjord
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
Ørskog kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
103
Strekning
Gjerdet - Giskemo
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
Sør-Trøndelag fylke
Riksveger
Riksveg
nr
E6
E6
E39
E39
3
70
706
Strekning
Oppland gr. – Oppdalsporten
Ler x fv. 712 – Nord-Trøndelag gr.
Klett x E6 – Bårdshaug x Orkdalsv.
Gjølme S x fv. 460 – Møre og Romsdal
gr./Engdalen
Hedmark gr. – Ulsberg x E6
Oppdal x E6 – Svorunda Nedre Ø
Ilaparken Rkj. – Rotvoll x E6
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
65
65
12
12
12
65
65
65
Primære fylkesveger (tidligere riksveger)
Fylkesveg nr
Strekning
30
30
Støren x E6/fv. 630 – Kjeldbrua V
Gjøsvika x fv. 532 – Hedmark gr.
Havsjøen
Bersveinsåsvollen x fv. 30 – Riksgr.
Vauldalen
Gjølmesaleen x fv. 462 – Møre og
Romsdal gr.
Storås x fv. 65 – Meldal x fv. 700
Sandmoen x E6 – Hyttfossen x fv. 712
Kirkvollen - Brekken x fv. 31
Flakk x fv. 715 – Spongdal x fv. 831
Bråaunet – Klett x E6/E39
Melhuskrysset Ø rkj. – Korsv. x
fv.
692/fv. 696
Børsa x fv. 757 – Hove x fv. 708
Brekstad – Krinsvatn x fv. 715
Sandstad x fv. 714 – Gryta x fv. 401
Hammarvika – Hellesvik x fv. 716
Ilsvikrkj. x rv. 706 – N-Tr. Gaupdalen
N-Tr. Olsøy - Krinsvatn
Keiserås – Leira x fv.718
Hellesvik – Straumøybotn
Sund x fv. 718 – Reinskloster
Leira x fv. 715 – Sund x fv. 717
Åfjord x fv. 715 – Morkem x fv. 56
31
65
701
704
705
707
707
708
709
710
713
714
715
715
715
716
717
718
723
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
12
65
12
65
12
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
65
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
Malvik kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
Strekning
941
Vikhhammer x fv. 950 – Kvegjerdsplass x
fv. 874
Trondheim/Malvik gr. – Storsand x E6
950
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
Orkdal kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
Strekning
460
800
Gjølme S x E39 – Orkanger havn
Thamshamn – Elkem Thamshamn
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
Rissa kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
Strekning
141
Vestre Naust - Kvithyll
2 x totalvektMaks. aksellast
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
Skaun kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
Strekning
800
803
Børsa x fv. 803 – Børsa båtklubb
Børsa x fv. 800 – Børsa x fv. 709
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
Trondheim kommune
Sekundære fylkesveger
Fylkesveg nr
Strekning
812
856
861
865
865
868
868
885
900
901
902
903
950
Ilaparken Rkj. – Tonstad x fv. 812
Stamne x rv. 706 – Munkvoll x fv. 812
Moholt – Jakobsli
Elgeseter x E6 – Rosendal
Elgeseter x E6 – Vollabakken x fv. 865
Olav Engelbrektson Alle – Madsjøen x E6
Lilleby x Stjørdalsv. – Losg. x rv. 706
Sorgenfri x E6 – Svean bru Ø
Tonstad – Klett
Tiller-ringen
Tonstad x fv. 812 – Sandmoen x fv. 704
Rosten Ø x fv. 902 – Bjørndalen x fv. 900
Rotvoll Ø x E6 – Trondheim/Malvik gr.
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
Nord-Trøndelag fylke
Riksveger
Riksveg
nr
E6
E14
Strekning
Sør-Trøndelag gr. – Kvam
Stjørdal x E6 – Nordkringen
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
Primære fylkesveger (tidligere riksveger)
Riksveg
nr
17
17
72
715
752
754
755
756
757
759
759
760
761
762
762
762
763
765
768
769
769
770
770
771
774
775
776
Strekning
Asp x E6 – Nord-Reitan
Bangsund/Bogna N – Meosen x fv.431
Stamphusmyra x E6 – Steine x fv.758
S-Tr./Gaupdalen – S-Tr./Olsøy
Hegramo x E14 – Okkelberg
Skogn x E6 – Hynne
Straumen N x fv.761 – Sagåsen
Sandvika x fv.72 – Riksgr. Sandvika
Verdal havn – Stiklestad – Vuku – Volden
Stiklestad x fv.757 – Flatås x fv.165
Leksdal skole – Sannan x fv. 762
Bjøra bru x fv.17 – Grong x E6
Straumen N x fv.755 – Vist x E6
Sannan x fv. 759 – Midjo x kv. Fergeland
Arm til Steinkjer stasjon
Arm Sannankrysset – Amfi x E6
x Eggev. – Vegset x E6
Eidet bru x fv.74 – Riksgr. Grensvika
Strandval x fv.769 – Abelvær
Spillum x fv.17 – Lund x kv.615
Hoflesodden – Sørlikorsen x fv.770
Leirvikbukta – Austafjord x fv.509
Arm til Rørvik
Saltbotnkorsen x fv.770 – Hagabukta
Mule x E6 – Levanger x fv.128
Gartland x E6 – Høylandet x fv.17
Høylandet N x fv.17 – til Geisnes fk.
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
Nordland fylke
Riksveger
Riksveg
nr
E6
E6
E6
E6
E6
E6
E6
E6
E6
E6
E6
E6
E10
E12
12
80
80
85
85
827
Strekning
Olderskog x kv. – Forsmoen x fv.251
Osen x fv.240 – Bjerka x fv.326
Dalselv bru x fv.351 – Tverrånes rkj
E12/rv.12
Russånes x kv. – Botn x fv.517
Finneidstrømmen industriområde –
Dalselv x fv.616
Innhavet døgnhvileplass – Sætran x
rv.827
Djupdalsåsen x fv.732 – Beisfjord bru V
Beisfjord bru N – x arm til Narvik jernb.st.
Arm Mobekk bru x kv. – Mo jernb.st.
Arm Fauske jernb.st.
Arm Fauske N – Fauske gods st. x kv.
Arm Fagerneskaia
Troms gr. / Sørdalstunnelen – Svolvær –
Limstrand x fv.996
Tverrånes rkj. E6/rv12 – Umbukta riksgr.
Tverrånes rkj. E6/E12 – Vikaåsen –
Toranes kai
Fauske rkj. E6 – Bodø lufthavn
Stormyra x rv.80 – jernb.st. – Bodø fk.
Bognes fk. – Kåringen x E10 – Troms gr./
Langvatn
Troms gr./Austerdalen – Sortland bru x
fv.82
Sommarset x E6 – Sætran xE6
2 x totalvektMaks. aksellast
12
12
tabellen
Maks. totalvekt
65
65
12
12
65
65
12
65
12
12
12
12
12
12
12
65
65
65
65
65
65
65
12
12
65
65
12
12
12
65
65
65
12
65
12
12
65
65
Primære fylkesveger (tidligere riksveger)
Fylkesveg
nr
17
17
17
17
76
76
78
82
809
828
Strekning
Nordstraumen bru – Leirosen x fv.78
Skaugvoll x fv.838 – Lødingen rkj. rv.80
Leines x fv.17 – Leinesodden gml. fk.
Risnes x fv.17 – Åsen x fv.472
Hommelstø – Schrøders pl. x fv.54
Arm til Hommelstø sentrum
Kulstad x E6 – Leirosen x fv.17
Sortland bru rkj fv.820 – x Havneg.
Sandnessjøen x fv.17 – Glein
Søvik x fv.17 - Flostad
2 x totalvekt-
tabellen
Maks. aksellast
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Maks. totalvekt
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
Troms fylke
Riksveger
Riksveg
nr
E6
E8
E10
85
853
862
Strekning
Andselv x rv.853 – Nordkjosbotn x E8
Nordkjosbotn x E6 – Terjevika rkj rv.862
Gullesfjordbotn rkj rv.85 – Nordland
gr./Sørdalstunnelen
Gullesfjordbotn rkj E10 – Nordland
gr./Austerdalen
Andselv rkj. E6 – Bardufoss lufthavn
Terjevika rkj. E8 – Tromsø lufthavn
2 x totalvekt-
tabellen
Maks. aksellast
12
12
Maks. totalvekt
65
65
12
65
12
12
12
65
65
65
Primære fylkesveger (tidligere riksveger)
Fylkesveg nr
86
848
855
856
860
Strekning
Andselv x E6 – Finnsnes
(IKKE over Gisund bru)
Harstad rkj rv.83 – Stangnes fk
Buktamo – Finnfjordbotn
Finnfjordeid – Fredheim
Islandsbotn – Kampevoll –
Stonglandseidet
2 x totalvekt-
tabellen
Maks. aksellast
12
Maks. totalvekt
65
12
12
12
12
65
65
65
65
Finnmark fylke
Riksveger
Riksveg
nr
E6
E6
E6
E6
E6
E69
E69
93
94
94
881
887
893
Strekning
Langfjordbotn x fv.882 – Skaidi x rv.94
Tana bru Ø – Varangerbotn x E75
Neiden x rv.893 – Høybuktmoen x rv.887
Bjørkheim x E105 – Kirkenes nye kai
Arm Altagårdskog – Bukta kai
Olderfjord x E6 – Nordkapp
Arm til Honningsvåg
Gakori x E6 – Eidbydalen rasteplass
Hammerfest x fv.94 – Meland
Havnev. - Leirvikbasen
Elvebakken x E6 – Alta lufthavn
Høybuktmoen V x E6 – Kirkenes lufthavn
Nedre Neiden x E6 – Riksgr. Neiden
2 x totalvekt-
tabellen
Maks. aksellast
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Maks. totalvekt
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
Primære fylkesveger (tidligere riksveger)
Fylkesveg nr
Strekning
94
94
Arm til Hammerfest kai
Rossmolbukta x rv.94 – Hammerfest
lufthavn
2 x totalvekt-
tabellen
Maks. aksellast
12
Maks. totalvekt
65
12
65
Ikrafftredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. mai 2016. Fra samme dato oppheves den administrativt
fastsatte vegliste 2006 mobilkraner på riksveger.

Similar documents