Timber Tones Blocket 1 Eget

Transcription

Timber Tones Blocket 1 Eget
Frakt 19 kr/order oavsett hur mycket du
beställer.
[email protected]
Beställ så här:
TIMBER TONES
Träslag
TRÄPLEKTRUM
Gäller endast lagervaror. Med reservation för slutförsäljning och
publiceringsfel. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan
föregående avisering.
Maila [email protected] och ange vad du vill köpa.
Du får svar med belopp och ordernummer.
Betala beloppet till bg 537-3634. Ange ordernumret
som referens.
Vi skickar varorna så snart betalningen kommit in.
Träplektrum i olika träslag. Avfasade
med lätt rundad spets. Dimensioner:
Längd 30,3 mm, bredd 25,7 mm,
tjocklek 2,5 mm (0,7 vid spetsen).
TILLFÄLLE
3 st Timber Tones träplektrum
för 95 kr,
ord pris 117 kr.
LAGER
Cirkapris kr/st:
Information:
Lignum Vitae
39
Mycket hårt träplektrum. För elgitarr, bas
och bright akustisk gitarr. 1-pack.
3
African Ebony
39
Mycket hårt träplektrum. För elgitarr och
bright akustisk gitarr. 1-pack.
27
Macassar Ebony
39
Mycket hårt träplektrum. För elgitarr och
bright akustisk gitarr. 1-pack.
29
Malay Ebony
39
Hårt träplektrum. För elgitarr och bright
akustisk gitarr. 1-pack.
21
Indian Chestnut
39
Hårt träplektrum. För elgitarr och bright
akustisk gitarr. 1-pack.
11
Bloodwood
39
Hårt träplektrum. För elgitarr och bright
akustisk gitarr. 1-pack.
18
Purple Heart
39
Hårt träplektrum. För elgitarr och bright
akustisk gitarr. 1-pack.
12
Burmese Rosewood
39
Hårt träplektrum. För elgitarr och bright
akustisk gitarr. 1-pack.
20
Mimosa
39
Medelhårt träplektrum, främst för akustisk
gitarr och lätt spel på elgitarr. 1-pack.
5
Ironwood
39
Medelhårt träplektrum, främst för akustisk
gitarr och lätt spel på elgitarr. 1-pack.
8
Pale Moon Ebony
39
Medelhårt träplektrum, främst för akustisk
gitarr. 1-pack.
20
Zebrawood
39
Medelhårt träplektrum, främst för akustisk
gitarr. 1-pack.
4
Cobra’s Saffron
39
Medelhårt träplektrum, främst för akustisk
gitarr. 1-pack.
11
Thai Rosewood
39
Medelhårt träplektrum, främst för akustisk
gitarr. 1-pack.
20
Jatoba
39
Medelhårt träplektrum, främst för akustisk
gitarr. 1-pack.
2
Rose Apple
39
Medelhårt träplektrum. Ger varm ton åt
akustisk gitarr. 1-pack.
5
Almondwood
39
Medelhårt träplektrum. Ger varm ton åt
akustisk gitarr. 1-pack.
8
Sugar Maple
39
Relativt mjukt träslag. Ger varm ton åt
akustisk gitarr. 1-pack.
10
Afrormosia
39
Relativt mjukt träslag. Ger varm ton åt
akustisk gitarr. 1-pack.
2
African sapele
39
Relativt mjukt träslag. Ger varm ton åt
akustisk gitarr. 1-pack.
2
Burma Padauk
39
Medelhårt träplektrum, främst för akustisk
gitarr. 1-pack.
11
Thai Sindora
39
Relativt mjukt träslag. Ger varm ton åt
akustisk gitarr. 1-pack.
9
4-p för akustisk gitarr
Nu 120 kr, ord 159 kr.
Levereras i elegant plåtask.
4
4-p för elgitarr
Nu 120 kr, ord 159 kr.
Levereras i elegant plåtask.
14
6-pack, olika träslag
Nu 150 kr, ord 234 kr.
Osorterade. Levereras i plastpåse.
11
1
BLUES TONES
4 olika träslag:
Träplektrum. Jazz III-form med
avfasning mot spetsen. Tjocklek
2mm.
Cirkapris kr/st:
TILLFÄLLE
3 st Blues Tones plektrum för 95 kr,
ord pris 117 kr.
LAGER
Information:
African Ebony
39
Mycket hårt träplektrum för bright ton och
precision. 1-pack.
15
Indian Rosewood
39
Hårt träplektrum för bright ton och
precision. 1-pack.
16
Padauk
39
Mdelhårt träplektrum för varm ton. 1-pack.
16
Haldu
39
Relativt mjukt träplektrum för varm ton. 1pack.
17
LASER TONES
8 olika varianter:
2,5 mm tjocka träplektrum (0,7 mm
TILLFÄLLE
vid spetsen) baserade på 3512 st Laser Tones plektrum för 100 kr,
modellen. Laserfräst symbol på ena
ord pris 138 kr.
sidan för bästa grepp.
Cirkapris kr/st:
LAGER
Information:
Biohazard
69
Medelhårt plektrum för både el- och
akustisk gitarr.
2
Hibiscus
69
Relativt mjukt plektrum i padauk. Ger varm
ton.
2
Celtic Sun
69
Hårt plektrum i Lignum Vitae för bright och
distinkt ton på både el- och akustisk gitarr.
2
Triquetra
69
Hårt plektrum i afrikansk ebenhols för bright
och distinkt ton på både el- och akustisk
gitarr.
2
Art Deco
69
Relativt mjukt plektrum i almondwood. Ger
mycket varm ton.
2
Thumb Print
69
Hårt plektrum i bloodwood för bright och
klar ton på både el- och akustisk gitarr.
2
Bubbles
69
Hårt plektrum i Macassar Ebony för bright
och klar ton på både el- och akustisk gitarr.
2
Spaghetti
69
Relativt mjukt plektrum i Thai Sindora. Ger
mycket varm ton.
2
2
GROOVY TONES
African Ebony
PLANET TONES
Paua Abalone
Handskulpterade plektrum med
urgröpningar för tumme och
pekfinger.
Cirkapris kr/st:
69
NU: 50 kr/st, ord pris 69 kr
Information:
Handskulpterat plektrum med urgröpningar
för tumme och pekfinger. Mycket hårt
träslag för bright ton och precision. 1-pack.
Jazztip.
Timber Tones-plektrum av ebenholz
med inlägg. Ett hårt plektrum med
distinkt och bright ton.
Cirkapris kr/st:
69
NU: 50 kr/st, ord pris 69 kr
Ett mycket hårt plektrum med distinkt och
bright ton. Tillverkat av ebenholz med
inlägg av abalone. För elgitarr och bright
akustisk gitarr. 1-pack. Avfasat med lätt
rundad spets. Längd 30,3 mm, bredd 25,7
mm och tjocklek 2,5 mm (0,7 mm vid
spetsen).
LAGER
4
LAGER
1
NU: 50 kr/st, ord pris 69 kr
LAGER
Ebenholzplektrum med omgivande lager av
bok, vilket ger ett något bättre grepp än ett
rent Timber Tones ebenholzplektrum. Ett
mycket hårt plektrum för elgitarr och bright
akustisk gitarr. 1-pack.
2
TRI TONES
Cirkapris kr/st:
Beechwood
ZONE TONES
Material:
African Ebony
Indian Rosewood
Haldu
Padauk
69
Mittdel, inkl spets, av ebenholtz,
rosewood, padauk eller haldu.
TILLFÄLLE
Övriga delar av andra träslag och de
spelar mindre roll för tonen. Samma 3 st Zone Tones plektrum för 135 kr,
ord pris 165 kr.
form som Timber Tones träplektrum,
men tjockare: 3 mm (0,5 mm vid
spetsen).
Cirkapris kr/st:
Information:
LAGER
55
Mycket hårt plektrum med mittendel och
spets av ebenholz. För elgitarr och bright
akustisk gitarr. 1-pack. Baserat på den
klassiska 351-formen och med avfasning mot
spetsen.
4
55
Hårt plektrum med mittendel och spets av
rosewood. För elgitarr och bright akustisk
gitarr. 1-pack. Baserat på den klassiska 351formen och med avfasning mot spetsen.
8
55
Relativt mjukt plektrum med mittendel och
spets av haldu. Ger varm ton. 1-pack.
Baserat på den klassiska 351-formen och
med avfasning mot spetsen.
2
55
Medelhårt plektrum med mittendel och
spets av padauk. Ger varm ton. 1-pack.
Baserat på den klassiska 351-formen och
med avfasning mot spetsen.
2
HORN- OCH
BENPLEKTRUM
JAZZ TONES
4 olika material:
Ben- och hornplektrum. Modifierad
TILLFÄLLE
Jazz III-form med avfasning mot
3 st Jazz Tones plektrum för 95 kr,
spetsen. Dimensioner: Längd 25,5
mm, bredd 23,3 mm, tjocklek 2,5
ord pris 117 kr.
mm.
Cirkapris kr/st:
Information:
3
LAGER
Buffalo Bone
39
Benplektrum för klar och bright ton. 1-p.
22
Black Horn
39
Hornplektrum med relativt neutral ton
någonstans mellan ebenholz och ben. 1-p.
16
Blond Horn
39
Hornplektrum med relativt neutral ton
någonstans mellan ebenholz och ben. 1-p.
16
White Horn
39
Den lättaste horntypen med en något "ihålig"
attack. 1-p.
17
Ett plektrum av vardera materialet.
Levereras i elegant plåtask.
1
4-pack
JAZZY TONES
4 olika färger:
Nu 130 kr, ord 159 kr.
Färgade benplektrum. Modifierad
Jazz III-form med avfasning mot
spetsen. Dimensioner: Längd 25,5
mm, bredd 23,3 mm, tjocklek 2,5
mm.
Cirkapris kr/st:
TILLFÄLLE
3 st Jazzy Tones plektrum för 95 kr,
ord pris 117 kr.
LAGER
Pink
39
Färgat benplektrum för klar och bright ton.
1-pack.
17
Green
39
Färgat benplektrum för klar och bright ton.
1-pack.
21
Orange
39
Färgat benplektrum för klar och bright ton.
1-pack.
15
Turquoise
39
Färgat benplektrum för klar och bright ton.
1-pack.
16
Ett plektrum i vardera färgen. Levereras i
elegant plåtask.
1
4-pack
JAZZY TONES MAX
4 olika färger:
Nu 130 kr, ord 159 kr.
Färgade benplektrum. Samma
avfasade spets som Jazz/Jazzy men
tjockare och med större greppyta.
Dimensioner - längd 31,5 mm, bredd
25,8 mm, tjocklek 3,6 mm.
Cirkapris kr/st:
Pink
55
Green
55
Orange
55
55
Turquoise
BONE TONES
4 olika material:
Buffalo Bone
39
Blond Horn
39
White Horn
39
4 olika material:
LAGER
12
8
8
8
LAGER
Cirkapris kr/st:
39
GRIP TONES MINI
Färgat benplektrum för klar och bright ton.
Klassisk ”jazztip” men med relativt stor
greppyta. 1-pack.
Färgat benplektrum för klar och bright ton.
Klassisk ”jazztip” men med relativt stor
greppyta. 1-pack.
Färgat benplektrum för klar och bright ton.
Klassisk ”jazztip” men med relativt stor
greppyta. 1-pack.
Färgat benplektrum för klar och bright ton.
Klassisk ”jazztip” men med relativt stor
greppyta. 1-pack.
Ben- och hornplektrum. Samma form
TILLFÄLLE
som Timber Tones träplektrum och
med avfasning mot spetsen.
3 st Bone Tones plektrum för 95 kr,
Dimensioner: Längd 30,2 mm, bredd
ord pris 117 kr.
25,5 mm, tjocklek 2,2 mm.
Black Horn
4-pack
TILLFÄLLE
3 st Jazzy Tones Max för 135 kr,
ord pris 165 kr.
Nu 130 kr, ord 159 kr.
Benplektrum för distinkt och bright ton.
Baserat på den klassiska 351-formen och
med avfasning mot spetsen.1-pack.
Hornplektrum med relativt neutral ton
någonstans mellan ebenholz och ben.
Baserat på den klassiska 351-formen och
med avfasning mot spetsen.1-pack.
Hornplektrum med relativt neutral ton
någonstans mellan ebenholz och ben.
Baserat på den klassiska 351-formen och
med avfasning mot spetsen.1-pack.
15
7
13
Den lättaste horntypen med en något "ihålig"
attack. Baserat på den klassiska 351-formen
och med avfasning mot spetsen.1-pack.
14
Ett plektrum av vardera materialet.
Levereras i elegant plåtask.
1
Modifierad Jazz III-form med
TILLFÄLLE
avfasning mot spetsen. Laseretsad
struktur på ena sidan för bästa
3 st Grip Tones Mini för 135 kr,
möjliga grepp. 1-pack. Dimensioner:
ord pris 165 kr.
Längd 25,5 mm, bredd 23,3 mm,
tjocklek 2,5 mm.
Cirkapris kr/st:
Information:
4
LAGER
Buffalo Bone
55
Hårt benplektrum för klar och bright ton.
18
Black Horn
55
Hornplektrum med relativt neutral ton
någonstans mellan ebenholz och ben.
17
Clear Horn
55
Hornplektrum med relativt neutral ton
någonstans mellan ebenholz och ben.
13
White Horn
55
Den lättaste horntypen med en något "ihålig"
attack.
14
Hornplektrum med en liten aning
svikt. Laseretsad struktur på ena
sidan för bästa grepp.
TILLFÄLLE
2 st Flexi Tones Grip för 65 kr,
ord pris 78 kr.
LAGER
FLEXI TONES GRIP
Material:
Classic Style
TRIBAL TONES
Mönster:
Cirkapris kr/st:
39
Information:
Hornplektrum med en liten aning svikt.
Laseretsad struktur på ena sidan för bästa
grepp. 1-pack. Dimensioner: Längd 30,3
mm, bredd 25,8 mm, tjocklek 1 mm
Färglagda och mönstrade plektrum
av svart buffelhorn. Jazztip och
lämpliga för hårt spel, t ex Gypsy
Jazz. Dimensioner: Längd 33 mm,
bredd 29,2 mm, tjocklek 3 mm.
Cirkapris kr/st:
13
LAGER
Celtic
Nu 40 kr, ord 55 kr.
1
Anemone
Nu 40 kr, ord 55 kr.
1
Färglagda och mönstrade plektrum av
svart buffelhorn. Jazztip och lämpliga för
hårt spel, t ex Gypsy Jazz. Dimensioner:
Längd 33 mm, bredd 29,2 mm, tjocklek 3
mm.
Starfish
Nu 40 kr, ord 55 kr.
Snake
Nu 40 kr, ord 55 kr.
1
BLANDADE MATERIAL
LAGER
GROOVE TONES
MINI
4 olika material:
Buffalo Bone
Plektrum av ben, horn och
ebenholtz. Urgröpningar för tumme
och pekfinger ger mycket bra grepp.
Cirkapris kr/st:
55
2
TILLFÄLLE
3 st Groove Tones Mini för 135 kr,
ord pris 165 kr.
Benplektrum för distinkt och bright ton.
Jazztip. 1-pack.
5
22
Black Horn
55
Hornplektrum med relativt neutral ton
någonstans mellan ebenholz och ben.
Jazztip. 1-pack.
16
Blond Horn
55
Relativt neutral ton någonstans mellan
ebenholz och ben. Jazztip. 1-pack.
11
African Ebony
55
Hårt träplektrum med bright ton. Jazztip. 1pack.
5
Ett plektrum av vardera materialet.
Levereras i elegant plåtask.
1
4-pack
FUNK TONES
Coconut palm
STAR TONES
4 olika varianter:
Nu 180 kr, ord 219 kr.
Handskulpterat plektrum med
urgröpningar för tumme och
pekfinger. Något böjd spets för
längre kontaktyta mellan sträng och
plektrum.
Cirkapris kr/st:
Nu 55 kr, ord 79 kr.
LAGER
Ren och bright ton. 1-pack.
Stort plektrum med bra grepp genom
TILLFÄLLE
hålet i mitten. Spetsarna är lämpliga
för picking medan långsidorna med 3 st Star Tones plektrum för 135 kr,
fördel används för strumming. Olika
ord pris 165 kr.
material med olika toner. Ett bra
plektrum för bas.
Cirkapris kr/st:
2
LAGER
Black Horn
55
Relativt neutral ton någonstans mellan
ebenholz och ben. 1-pack.
4
Clear Horn
55
Relativt neutral ton någonstans mellan
ebenholz och ben. 1-pack.
4
African Ebony
55
Ren och bright ton. 1-pack.
4
Indian Rosewood
55
Medelhårt plektrum för balanserad ton. 1pack.
4
FELT TONES
Ukeleleplektrum av ull.
Dimensioner: Längd 36 mm, bredd
31 mm och tjocklek 4,5 mm.
TILLFÄLLE
3 st Felt Tones för 70 kr,
ord pris 87 kr.
LAGER
Grey
29
8
Natural (white)
29
8
Black
29
7
Brown
29
5
FELT TONES MINI
TILLFÄLLE
3 st Felt Tones Mini för 45 kr,
ord pris 57 kr.
Ukeleleplektrum av ull.
Dimensioner: Längd 26,2 mm, bredd
21,8 mm och tjocklek 3,5 mm.
6
LAGER
Grey
19
SLUTSÅLDA
Natural (white)
19
2
Black
19
3
Brown
19
3
TILLFÄLLE
3 st Leather Tones för 95 kr,
ord pris 117 kr.
LÄDERPLEKTRUM
LEATHER TONES
4 olika varianter:
LAGER
Läderplektrum i fyra olika färger.
Utvecklade för ukelele men används
även av basister. Dimensioner: Längd
36 mm, bredd 31 mm och tjocklek
3,2 mm.
Cirkapris kr/st:
Information:
Black
39
Läderplektrum för ukelele och bas. 1-pack.
5
Brown
39
Läderplektrum för ukelele och bas. 1-pack.
9
Tan
39
Läderplektrum för ukelele och bas. 1-pack.
6
White
39
Läderplektrum för ukelele och bas. 1-pack.
6
STENPLEKTRUM MM
STONE TONES
Varianter:
LAGER
Stenplektrum med rundade spetsar
och avfasning. Gör din gitarr än mer
lättspelad. Ger ett rent och bright
sound med relativt kort sustain. 1pack. Dimensioner: Längd 30,3 mm,
bredd 25,7 mm och tjocklek 2,5 mm
(0,7 mm vid spetsen).
Cirkapris kr/st:
TILLFÄLLE - STONE TONES:
80 kr/st eller två för 150 kr
Blue Dragon Skin
99
5
Malachite Azurite
99
2
TIGER TONES
Varianter:
Blue Tiger Eye
Handpolerade stenplektrum med
Timber Tones standardform (baserad
på 351-formen). Spetsen är något
Dimensioner: Längd 30,3 mm, bredd 25,7
extra rundad för djup och rik ton.
mm och tjocklek 4,5 mm (ca 0,7 mm vid
Materialet ger oöverträffad klarhet.
spetsen).
Lämpligt för elgitarr/archtops, men
rekommenderas inte för akustisk
gitarr. 1-pack.
LAGER
Cirkapris kr/st:
NU: 135 kr/st
159
7
1
Banded Tiger Jasper
JASPER TONES
Varianter:
NU: 135 kr/st
159
Handpolerade stenplektrum med
Timber Tones standardform. Spetsen
är något extra rundad för djup och Dimensioner: Längd 30,3 mm, bredd 25,7
rik ton. Materialet ger oöverträffad mm och tjocklek 4,5 mm (ca 0,7 mm vid
klarhet. Lämpligt för elgitarr/
spetsen).
archtops, men rekommenderas inte
för akustisk gitarr. 1-pack.
1
LAGER
Cirkapris kr/st:
Mookite
159
NU: 135 kr/st
1
Rainbow Jasper
159
NU: 135 kr/st
1
LAVA TONES
Varianter:
Handpolerade plektrum med Timber
Tones standardform. Spetsen är
något extra rundad för djup och rik Dimensioner: Längd 30,3 mm, bredd 25,7
ton. Tillverkas av vulkanisk kristall. mm och tjocklek 4,5 mm (ca 0,7 mm vid
Lämpligt för elgitarr/archtops, men
spetsen).
rekommenderas inte för akustisk
gitarr. 1-pack. 1-pack.
LAGER
Cirkapris kr/st:
Snowflake Obsidian
159
NU: 135 kr/st
1
Mahogany Obsidian
159
NU: 135 kr/st
1
ABALONE TONES
Varianter:
Handgjorda plektrum med
modifierad Jazz III-form. Tillverkas
av solida abaloneskal. 1,4 mm tjocka
och lätt avfasade mot en 0,8 mm
tjock spets. Rekommenderas för
picking och solospel på elgitarr.
Mycket bright ton. 1-pack.
LAGER
Cirkapris kr/st:
Paua
159
NU: 135 kr/st
1
Green
159
NU: 135 kr/st
1
8
SHELL TONES
Plektrum som ger en klar och bright
ton och som rekommenderas för
jazz- och elgitarr. Handgjord
avfasning mot en lätt rundad spets.
Plektrumet är 2,5 mm tjockt (0,7
mm vid spetsen). 1-pack.
4 olika varianter:
Cirkapris kr/st:
TILLFÄLLE - SHELL TONES:
135 kr/st eller två för 250 kr
LAGER
Black Mother of Pearl
159
2
Freshwater Mother of Pearl
159
2
Gold Mother of Pearl
159
2
Mussel Shell
159
3
AGATE TONES
Handpolerat mineralplektrum med
Timber Tones standardform (baserad
på 351-formen). Spetsen är något
Dimensioner: Längd 30,3 mm, bredd 25,7
extra rundad för djup och rik ton.
mm och tjocklek 4,5 mm (ca 0,7 mm vid
Lämpligt för elgitarr/archtops, men spetsen).
rekommenderas inte för akustisk
gitarr. 1-pack.
LAGER
Cirkapris kr/st:
Botswana
DUNE TONES
Varianter:
NU: 135 kr/st
159
Handpolerat mineralplektrum med
Timber Tones standardform (baserad
på 351-formen). Spetsen är något
Dimensioner: Längd 30,3 mm, bredd 25,7
extra rundad för djup och rik ton.
mm och tjocklek 4,5 mm (ca 0,7 mm vid
Lämpligt för elgitarr/archtops, men spetsen).
rekommenderas inte för akustisk
gitarr. 1-pack.
1
LAGER
Cirkapris kr/st:
Blue Goldstone
159
NU: 135 kr/st
1
Red Sandstone
159
NU: 135 kr/st
1
9
PRISM TONES
Handpolerat mineralplektrum med
Timber Tones standardform (baserad
på 351-formen). Spetsen är något
Dimensioner: Längd 30,3 mm, bredd 25,7
extra rundad för djup och rik ton.
mm och tjocklek 4,5 mm (ca 0,7 mm vid
Lämpligt för elgitarr/archtops, men spetsen).
rekommenderas inte för akustisk
gitarr. 1-pack.
LAGER
Cirkapris kr/st:
Dalmatian Jasper
NU: 135 kr/st
159
HALSBAND MM
1
LAGER
Cirkapris kr/st:
Halsband med träplektrum.
Fusion Tones i anodiserad
aluminium.
Snygg plåtask för upp till
10 plektrum.
NU: 70 kr/ st, ord 109 kr.
NU: 130 kr/ st, ord 179 kr.
Finns i flera olika träslag.
12
Rött
2
Svart
2
Naturiserat
2
Silver
2
NU: 15 kr/st, ord 25 kr.
13
10

Similar documents