Statoil Alkylatbensin 2-takt/4-takt

Comments

Transcription

Statoil Alkylatbensin 2-takt/4-takt
Statoil Alkylatbensin
2-takt/4-takt
Statoil Alkylatbensin 2-takt och Alkylatbensin 4-takt är rena alkylatbensiner avsedda för motorredskap som gräsklippare,
jordfräsar, motorsågar, röjsågar och utombordsmotorer m m. De två kvaliteterna skiljer sig åt endast genom att Statoil Alkylatbensin 2-takt som är avsedd för 2-taktsmotorer innehåller 2% syntetisk 2-taktsolja.
Egenskaper
Alkylatbensin är betydligt renare och avger mindre mängd hälso- och miljöskadliga ämnen i avgaserna än traditionell
motorbensin. Även vid hantering av bensinen t ex vid påfyllning, är exponeringen för bensinångorna mindre hälsoskadlig
med alkylatbensin. Dessa egenskaper är viktiga vid val av bränsle för motorredskap, eftersom användaren befinner sig ”nära”
bränsle- och avgaser vid påfyllning och körning av maskinen.
Alkylatbensin är praktiskt taget fri från bensen, bly, svavel, aromater och olefiner samt har lägre ångtryck än motorbensin.
Användning
Statoil Alkylatbensin 4-takt är 4-taktsbensin för gräsklippare, jordfräsar, snöslungor och andra 4-taktsdrivna motorredskap.
Statoil Alkylatbensin 2-takt är 2-taktsbensin för motorsågar, röjsågar och andra motorredskap. Statoil Alkylatbensin 2-takt
innehåller 2% inblandning av syntetisk 2-taktsolja. Kräver motorredskapen högre oljeinblandning skall erforderlig mängd
syntetisk 2-taktsolja tillsättas.
Alkylatbensin 4-takt ska väljas för 2-takts utombordsmotorer och 2-takts snöskotrar då dessa motorer har separatsmörjning
med 2-taktsolja. För 2-takts utombordsmotorer som går på oljeblandad bensin, ska oljan blandas i Alkylatbensin 4-takt. Välj en
olja med kvalitetsnormen TC-W3.
Genom att använda alkylatbensin till äldre 2-takts utombordare kan de skadliga utsläppen minskas med upp till 80-90%.
Statoil Alkylatbensin 2-takt/4-takt uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 15 54 61.
Enligt förordningen om brandfarliga varor ingår motorbensin i brandfarlighetsklass 1 – ”mycket brandfarliga varor” (F).
Se säkerhetsdatablad för produkten.
05.12 Produktbeskrivning • Motorbränslen • Bensin
Typiska data
StatoilStatoil
AlkylatbensinAlkylatbensin
4-takt2-takt
Oktantal, Research (RON)
min 93
min 93
Oktantal, Motor (MON)
min 90
min 90
Densitet vid 15°C kg/m3
690 690
Flyktighet
överdest vid 70°C vol %
30
30
överdest vid 100°C vol %
65
65
överdest vid 150°C vol %
min 75,0
min 75,0
0°C 190
190
slutkokpunkt Färgofärgadofärgad
Korrosion, koppar
(ASTM D 130) Svavelhalt Ångtryck (RVP)
skala
1
1
mg/kg
max 10,0
max 10,0
kPa 60
60
Aromater vol-%<0,5<0,5
Bensen vol-%
Olefiner vol-%<0,5<0,5
Oljehalt
(syntetisk 2-taktsolja) vol-%
<0,1
–
<0,1
2

Similar documents