Program tørrfiskkonferansen 2016

Comments

Transcription

Program tørrfiskkonferansen 2016
Tørrfisk konferansen
27. mai 2016, Scandic Havet, Bodø
0930
Registrering
Møteleder Thorvald Tande jr., Norsk fiskerinæring
1000
Velkommen FHF
Geir Andreassen, Administrerende direktør, FHF
 Tørrfiskens betydning for Nordland
Tomas Norvoll, Fylkesrådsleder Nordland
 Rammebetingelser i tørrfisknæringen
Ronny Berg, Statssekretær NFD
 Bearbeiding av tørrfisk i Norge, risikosport?
Elisabeth Meyer, Innovasjon Norge
Jørn-Åge Stikholmen, L. Bergs Sønner AS
 Markeds og strategiplan for tørrfisk 2017-2022
Jack-Robert Møller, Norges sjømatråd
1130-1145 Kaffepause
1145 Paneldebatt: «Fremtidens utfordringer for tørrfisknæringen»
Ronny Berg, Statsekretær NFD
Sverre Johansen, Sjømat Norge
Elisabeth Meyer, Innovasjon Norge
Jack-Robert Møller, Norges sjømatråd
Geir Børre Johansen, Røst Sjømat AS
Arne Mathisen, Lofoten Viking AS
 Tørrfisken som bygde landet
Arne Hjeltnes
1300-1345 Lunsj
1345 FoU
 FoU orientering i FHF, Lorena Galllart Jornet, FHF
 Forsknings status for levende lagring, hva vet vi?
Hva med produksjon til saltfisk og tørrfisk?
Kjell Midling, Sjurdur Joensen, Nofima
 Klimastyrt lagring av tørrfisk, er det fremtidens optimal lagring?
Sjurdur Joensen, Nofima
Erlend Indergård SINTEF
 Sperremaskin sesong 2016, hva nå?
Lars Lyngaas, Bacco AS
Jon Edvard Johnsen, Hovden Fiskeindustri AS
 Den moderne fiskefabrikken sett fra leverandørs perspektiv
Kjell Arthur Olsen, Baader
1530-1545 Kaffepause
1545 Tørrfiskmarkedet
 Lønnsomhetsanalysene de siste 10 årene for tørrfisknæringen
Gunnar Hansen, Rådgivning og konsulent
 Italia, eksportstatistikk og status
Trym Eidem Gundersen, Norges sjømatråd
 PGI: Tørrfisk fra Lofoten, status
Rune Stokvold, Lofotenfisk AS
 Nigeria, en oppdatering i rammebetingelser og dagens situasjon
Øystein Valanes, Norges sjømatråd
1700 Oppsummering og avslutning, Thorvald Tande jr.
1900 Middag, Scandic Havet

Similar documents