17. mai St. Hans på Høvikodden Meld en feil

Comments

Transcription

17. mai St. Hans på Høvikodden Meld en feil
Bæringen
TORSDAG 12. MAI 2016
INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE
NR. 3
ÅRGANG 28
Å ELDES MED GLANS! Danseforestillingen Patina ble sett av over 1000 publikummere i Bærum Kulturhus i slutten av april. 26 bærumsdamer i alderen 70 – 90 år inviterte publikum inn i en
verden full av følelser, nostalgi, humor og spor av levd liv. FOTO: ERIKA HEBBERT
Hvordan er det å
bli senior i Bærum?
n Bærum har om lag 23 000 innbyggere over 67 år.
n – Det er viktig at eldre har et sted å gå til, slik at
man kan søke fellesskap istedenfor passivitet og
ensomhet, sier kommunalsjef for helse og sosial,
Kristin Nilsen.
17. mai
Meld en feil
På midtsidene finner du
17. mai-programmet for
barneskolene, seniorsentrene og det som skjer i
Sandvika.
Midtsidene
Nå kan du melde fra om
hull i veien og andre feil
på veinettet med mobilen din.
Side 8
BLOMSTERTOGET 60 ÅR
Delta i årets største bursdagsselskap!
I år er det stort jubileumstog med tema: «Burs­
dagfest – Blomstertoget 60 år».
17. mai 1956 gikk det aller første Blomster­
toget. Det var utkledde barn og voksne, hester
og vogner pyntet med blomster i opptoget.
Smågardistene
Smågardistene, Stabekk skoles musikkorps, er
midtpunkt. De har stått som arrangør for Blom­
stertoget i alle år.
Kle dere ut, gjerne gjøgle eller bare vis dere
frem. Det forventes mange flotte bursdagshils­
ninger og kreasjoner. Her setter kun fantasien
grenser.
Kom og delta, og kom og se på!
Tid
Kl. 16.00 Påmelding og oppstilling på Stabekk­
banen. Årets tema er bursdagsfest
Kl. 17.00 Blomstertoget starter. Går via Bekke­
stua sentrum og tilbake. Premieutdeling på Sta­
bekk skole.
n Bærums 12 seniorsentre, og Seniorbasen i Sandvika, har et
variert program med noe for enhver smak. I denne utgaven
av Bæringen finner du små glimt fra det som skjer rundt på
sentrene.
n Du kan bruke akkurat det seniorsenteret du vil, uavhengig
av hvor i Bærum du bor. Velkommen! Side 3–7
St. Hans på
Høvikodden
23. juni blir det storstilt
St. Hansfeiring på Høvikodden.
Side 18–19
www.baerum.kommune.no | [email protected]
2
BÆRINGEN - torsdag 12. mai 2016
Bæringen
Bærum kommune
Kommunikasjonsenheten
1304 Sandvika
[email protected]
Bærum kommunes
hovedsentralbord 67 50 40 50
Ansvarlig redaktør
LISA BANG
67 50 37 33
Redaktør
67 50 38 11
RAGNHILD INGRIDSDOTTER HOEM
[email protected]
POLITIKK OG SAMFUNN
På den politiske dagsorden
■■ FORNEBU:
Kommunestyret
sluttet seg til forslaget om å
øke utnyttelsen på Fornebu og
revisjon av kommunedelplanen
fra 1999. Gjeldene ramme for
antall boliger er 6 300. Foreløpige
planfaglige vurderinger viser at
antall leiligheter kan økes til et
spenn mellom 9 000 – 11 000
boliger. I tillegg er det rom for
fortetting innenfor eksisterende
næringsbebyggelse.
■■ FORNEBUBANEN:
Bærum
kommune
anmoder
om
igangsetting av Fornebubanen
fra bærumsdelen snarest mulig,
uavhengig av reguleringsprosessen
i Oslo. Dette bIe vedtatt i forbindelse med kommunestyrets
behandling av Fornebu-Lysaker
metrotrasé, delområde Lysaker
stasjon, den 27. april.
■■ SYKEHUSBOLIGENE
PÅ
HELGERUD: Formannskapet
19. april fattet vedtak som sikrer
at sykehusboligene på Helgerud
forblir sykehusboliger, uavhengig
av fremtidig eierskap.
■■ B E F O L K N I N G S V E K S T:
Bærum
opplever
betydelig
befolkningsvekst, i 2025 vil dere
være 1 700 flere barn i grunnskole
enn i dag. Grove anslag indikerer
behov for om lag 3 milliarder
kroner i skoleinvesteringer de
første 10 årene. Samlet sett vil
kommunens
gjennomsnittlige
investeringsnivå utgjøre omkring
1,1 mrd. årlig, som er en vesentlig
økning
sammenlignet
med
nivået i dag. Dette fremkommer
i skolebehovsanalysen som ble
vedtatt av kommunestyret 27.
april.
Redaksjon
VIGDIS BJØRKØY
67 50 38 62
[email protected]
ANNE-MARTE LIND 67 50 38 55
[email protected]
SOFIE META
67 50 38 58
[email protected]
Teknisk produksjon/trykk
Senter Grafisk, Larvik. 55 000 eks.
Distribusjon Posten Norge AS
Får du ikke Bæringen i rett tid?
Ring Bærum kommune,
telefon 67 50 40 50
Annonse- og stoffrist neste nummer
MANDAG 25. JULI
Den neste utgaven kommer:
18. august 2016.
POLITISKE MØTER
Eierutvalget:
1. juni
Eldrerådet: 12. mai, 2. juni
Formannskapet:
24. mai, 14. og 21. juni
Formannskapet og Hovedutvalget for miljø, idrett og
kultur:
12. mai, 14. juni
Funksjonshemmedes råd:
6. juni
Hovedutvalg for barn og unge:
31. mai
Hovedutvalg
for bistand og omsorg:
18. mai, 8. juni
17. mai i hemmelighet og åpenhet
Hovedutvalg for miljø,
idrett og kultur: 19. mai, 9. juni
Under krigen ble det ekstra viktig å feire nasjonaldagen, selv om det
var strengt forbudt. Hos Vesla Pedersen i Åsveien var det både kaker og
flagg i 1943. Dagens tog er representert ved Evje skole, og foregår i
åpenhet og for full musikk.
FOTO: BILDESAMLINGEN, BÆRUM BIBLIOTEK
Klagenevnden:
30. mai, 13. juni
Kommunestyret:
25. mai, 22. juni
Kontrollutvalget:
13. juni, 15. august
Planutvalget:
12. og 26. mai, 9. og 16. juni
Utvalg for samarbeid:
15. juni
Alle møtene holdes i Rådhuset.
Sakspapirer finner du her:
www.baerum.kommune.no/politikk
Har du innspill eller kommentarer
til innholdet i Bæringen?
Send oss en epost
[email protected]
Nye møter om kommune- og regionreform
BÆRUM: Bærum kommune inviterer
lag, foreninger og innbyggere til møte
om fremtidens kommune og region.
Dato for møtet er ikke bestemt ennå.
Følg med på www.baerum.kommune.no/kommunereform
Andre møter om kommune- og regionreformen i regi av kommunen:
19. mai – møte med næringslivet og
Bærum næringsråd.
24. mai – alle velforeningene i Bærum inviteres til dialog.
Har du innspill eller ønsker å si
din mening om kommune- og regionreformen? Alle innspill fra innbyggere blir tatt med i det videre arbeidet. Send en epost til [email protected]
KAFÉMØTE på Østerås i februar.
FOTO: ANETT DÆHLI
SENIOR I BÆRUM
BÆRINGEN - torsdag 12. mai 2016
Hver eneste dag skjer noe spennende
ved et av Bærums seniorsentre. Kor, snekring, biljard,
slektsforskning, vinbodega, fransk samtale, aktuelle
foredrag, turer, bridge og styrketrening er bare noe av
det som står på programmet. Har du vært der ennå?
Fra forestillingen Patina. FOTO: ERIKA HEBBERT
3
4
BÆRINGEN - torsdag 12. mai 2016
SENIOR I BÆRUM
– Bærum har landets
beste seniorsentre!
SVÆRT VARIERT TILBUD: Erik Kotte-Eriksen ble leder av brukerrådsstyret på Henie-Onstad seniorsenter i slutten av mars i år. Han vil jobbe for at stadig flere skal bli kjent med det varierte tilbudet ved senteret. FOTO: RAGNHILD HOEM
Erik Kotte-Eriksen er leder av brukerrådsstyret
ved Henie-Onstad seniorsenter. Han tror mange
eldre ikke kjenner til hvor variert tilbudet ved
seniorsentrene er.
RAGNHILD HOEM
HØVIK: Hva skal til for å trekke yngre
seniorer til sentrene?
– Det finnes ikke noe trylleformular,
men inngangsporten er ofte fore-
dragene. Det var noe av det første jeg
ble kjent med, lenge før jeg begynte å
bruke seniorsentrene aktivt, forteller
Kotte-Eriksen.
– Aktuelle og gode foredragsholdere er derfor et viktig trekkplaster.
Det er også viktig å få frem at man
FØRSTE BESØK PÅ ET SENIORSENTER: Den nybakte
pensjonisten Anne Schramm, til venstre, valgte Haslum da
hun for første gang skulle besøke et seniorsenter. Hun ble
tatt godt imot og følte seg hjemme med en gang. – Her er
det mange flotte muligheter til å delta på aktiviteter og
kurs. Jeg er imponert! Også er det mange hyggelige mennesker her, sier hun. Lisbeth Sannerud (på sykkel), forteller om senteret og tilbudene.
kan drive med hobbyen sin her, for
eksempel snekre eller reparere ting.
Vi har veldig varierte aktiviteter. På
Henie-Onstad er biljard populært!
God forebygging
Å ha et sted å gå til istedenfor å sitte
hjemme og bli ensom er god forebygging både psysisk og fysisk.
– Seniorsentrene bidrar til at eldre søker fellesskap fremfor passivitet og ensomhet, sier kommunalsjef
for helse og sosial, Kristin Nilsen.
– Grunnidéen er å legge til rette for
frivillig medvirkning og engasjement
– og la brukerne være med å utforme
tilbudet, forteller hun.
– Den forebyggende verdien av seniorsentrene kan ikke overvurderes,
understreker Kotte-Eriksen.
– Jeg tror de er verdt hver krone.
Bærum må ha noen av de beste seniorsentrene i landet, legger han til.
KREATIVT KONSENTRASJONSARBEID: Steinar Huuse
skjærer til et emne som skal bli en ølhøne – et fugleformet
drikkekar av tre. – Å lage en flott ølhøne er et konsentrasjonsarbeid. Det er fint å bruke hendene på denne måten,
sier han. Leder av den brukerdrevne snekkergruppen ved
Haslum seniorsenter, Trygve Munkeberg, stemmer i:
– Jeg har tidligere jobbet som produktutvikler, og finner
fortsatt på patenter her på snekkerverkstedet.
Informasjon viktig
Selv har han satt ned et utvalg for å se
på hvordan senteret kan nå enda bredere ut med informasjon om tilbudene.
– Mange kommer gjennom en
venn, men god informasjon gjennom
avisen vår Morild, i Bæringen og andre steder er også svært viktig. Derfor
vil vi se på hvordan vi kan bli enda
bedre til å nå ut, sier Kotte-Eriksen.
– Målet er å gjøre en god ting enda
bedre!
BILJARD FOR DAMER: Før var det nesten bare menn som
spilte biljard på Henie Onstad seniorsenter, men nå har de
også en biljardgruppe for damer. Du trenger ingen forkunnskaper for å være med. – Biljard er spennende og
moro, sier Ingebjørg Haram, Bodil Isene og Wenche Håtun.
– Det er bare å komme innom på onsdager og søndager.
SENIOR I BÆRUM
BÆRINGEN - torsdag 12. mai 2016
5
POLITIKK OG SAMFUNN: Aktuelle foredrag om politikk og samfunn trekker mange til
seniorsentrene. Det var fullt hus på Ringhøyden da professor Janne Haaland Matlary var
på besøk for å snakke om Russland og norsk forsvarspolitikk. – Hver måned er det nye,
aktuelle foredrag på programmet på de ulike sentrene, forteller tjenesteleder Helle Brit
Oppedal. – Det er bare å følge med!
HARDTRIM: Deltakerne på hardtrim ved Tanum og Jong seniorsenter trener balanse,
styrke og koordinasjon til musikk. – Trening gir matlyst, bedre søvn og økt selvhjulpenhet.
Gruppetrening gir også mye glede, sier instruktør Eli Longva. En rekke av seniorsentrene
har treningsgrupper og velutstyrte treningsrom.
FRANSK SAMTALE: – Fransk er et deilig språk! Per Reidarson, Mathilde Frøholm, Randi
Alkem Andresen, Pauline Condlyffe og Brita Mathisen Backe er samlet på Stabekk og Jar
seniorsenter for å snakke fransk. – Det er fint å ta opp igjen gamle kunnskaper og holde
språket vedlike, sier de. Fransk samtale finnes også på Henie Onstad, Ringhøyden og
Østerås. Flere seniorsentre har også engelsk og tysk samtale – og det er heller ingenting
i veien for å starte grupper selv, om du vil.
HJERNETRIM: Jarle Amundsen, Liv Amundsen, Elisabeth Møkleby og Elisabeth Kristiansen møtes nesten hver mandag for å spille bridge på Seniorbasen i Sandvika. – Det er et
veldig godt tilbud, sier Elisabeth Møkleby. – Det er mye hygge, o
­ g premien er heder, ære
og et godt hode! legger hun til med et smil. –Det er bare å komme om man har lyst til å
være med og spille, sier en av lederne for mandagsbridgen, Anne-Kari Eidholm.
– Vi spiller hver mandag fra kl. 15 –17.
ER DU GLAD I Å SYNGE? – Vi vil absolutt ha flere sangglade medlemmer! Gerd Ramstad, leder for Bærum seniorkor, forteller om gleden det gir å være med i et kor. – Å få synge ut gjør deg
glad. Vi er et blanda kor, for tiden med medlemmer fra 68–92 år. Vil du synge, er du velkommen! Du trenger ikke kunne noter, forteller hun. Koret øver hver tirsdag fra kl. 16–18 på Stabekk
FOTO: SOFIE META/ RAGNHILD HOEM
og Jar seniorsenter. I mai og juni holder de en rekke konserter rundt i Bærum. 6
BÆRINGEN - torsdag 12. mai 2016
SENIOR I BÆRUM
– Eldre i Bærum skal ha det bra
– Vi vil gjøre vårt beste for at
eldre i kommunen både skal
trives og få de rettighetene de
har krav på, sier eldrerådsleder Ragna Berget Jørgensen.
opp saker på eget initiativ eller etter initiativ fra andre.
– Skal vi kunne gjøre en god jobb,
er det viktig å få tanker og ideer
utenfra. Har du noe på hjertet, ta
kontakt med oss, oppfordrer Berget
Jørgensen.
–At vi blir flere eldre viser at vi har
et høyt velferdsnivå i samfunnet og
for de fleste består storparten av alderdommen av gode år, mener Berget
Jørgensen.
– Det er viktig å vise at vi tar alderen med glede og smil, at vi har livsglede. Alderdom er bedre enn du tror!
SOFIE META
BÆRUM : Eldrerådet ha r sju
medlemmer. Fire er valgt etter forslag fra Bærumspensjonistenes fellesforening og tre er politisk oppnevnte representanter. – Noen må være de eldres talerør i
kommunen, og det er Eldrerådets
oppgave, sier utvalgsleder Ragna Berget Jørgensen.
Mulighet til et godt liv
Vi blir stadig flere eldre. Det kan
kreve store tilpasninger i samfunnet.
Eldrerådet skal sikre at de eldre selv
kan medvirke og gi råd til utformingen av et samfunn der alle kan delta.
Ønsker ideer
Rådet behandler saker som Hovedutvalg bistand og omsorg har på
agendaen. Eldrerådet kan også ta
■■Eldrerådets møter er åpne for alle
interesserte. I 2015 hadde eldrerådet 11 møter og behandlet 55
saker.
■■Noen av sakene eldrerådet arbeider med er seniorsentrene, Asker
og Bærum legevakt, velferdsteknologi, norskopplæring for omsorg- og helsepersonell, og hverdagsrehabilitering.
■■For mer informasjon, ta kontakt
med rådets sekretær Bjørg Alver
tlf. 67 50 36 15 e-post [email protected] eller et
av medlemmene i rådet.
ARBEIDER FOR GODE LEVEÅR: Eldrerådet består av (fra venstre): Ellen Bradley, Brit Wenche Moestue, Ninja Sanner, John Karsten Kjekshus, Liv
Irene Sundt-Olsen, Erik Kotte-Eriksen og leder Ragna Berget Jørgensen. FOTO: RAGNHILD HOEM
SENIOR I BÆRUM
17 000
5 783
er over 67 år.
12
er over 80 år.
60%
Bærum har
Om lag
seniorsentre og en
seniorbase
i Sandvika.
av eldre over
67 år bruker
seniorsentrenes tilbud.
29 158
I 2035 vil det være
innbyggere over 67 år.
600
frivillige bidrar på seniorsentrene i
2016.
Seniorsentrene
har
50
årsverk.
SENIOR I BÆRUM
BÆRINGEN - torsdag 12. mai 2016
7
Høydepunkter fra seniorsentrenes program:
Hele programmet finner du på: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene
HASLUM SENIORSENTER
Jazz:
«Five Shades of Sax»
Torsdag 12. mai kl. 16
Servering fra kl. 15.
Inngang 70 kr.
RINGHØYDEN SENIORSENTER
TANUM OG JONG SENIORSENTER
«Flukten fra tyskerne»
Torsdag 12. mai kl. 12
Ved Leif Grusd.
«Revylivet i gamle Bærum»
Tirsdag 24. mai kl. 12
Foredrag ved Freddy Nilsen.
Jazz: «Asker Swing Department»
Torsdag 26. mai kl. 12
Viser av Cornelis Vreeswijk
Tirsdag 7. juni kl.12
Fremført av Pål Ivar og
Jørgen Bergersen.
RYKKINN SENIORSENTER
«Med Kirsten
Flagstad som sjef»
«Cornelius Vreeswijk»
Tirsdag 31. mai kl. 12.15
Ved Pål Ivar og Jørgen Bergersen.
Onsdag 25. mai kl. 12
Ved Vera Andersen.
HENIE ONSTAD SENIORSENTER
«1940/50 årenes jazz»
Fredag 27. mai kl. 12
Jan Ove Finbraates kvartett.
«Glede på hvit resept”
Mandag 30. mai kl. 12
Foredrag av Tore Holtskog
Tur til Gamlebyen
i Fredrikstad
Onsdag 17. august kl.
8.45
Påmelding.
ØSTERÅS SENIORSENTER
«Glimt fra utenrikstjenestens historie»
Onsdag 18. mai kl. 12
Ved ambassadør Ketil Børde.
Busstur til
Holmsbu
Onsdag 15. juni kl.
9.30
Kirke- og galleri­
besøk. Lunsj på
Holmsbu fjordhotell. Påmelding senest 8. juni.
FOTO: NASJONAL­
BIBLIOTEKET
SENIORBASEN I SANDVIKA
«Russland, Ukraina og Vesten»
Torsdag 12. mai kl. 12 Ved journalist Per Egil Hegge.
KOLSÅS SENIORSENTER
«Bærum Sykehus
i fremtiden»
Torsdag 19. mai kl. 13
Foredrag ved klinikkdirektør Jardar Hals.
Brunsj kl. 11.30.
SKUI SENIORSENTER
FOTO: HELGE HØIFØDT
”Peer Gynt, et antiromantisk verk”
Tirsdag 24. mai kl. 11.
Foredrag ved Sissel Marie Nilsen.
Anita Hegerland underholder
Tirsdag 14. mai kl. 11
Deretter rømmegrøt og spekemat. Påmelding nødvendig.
SNARØYA SENIORSENTER
Tur til Bogstad gård
Fredag 10. juni kl. 10
Med omvisning.
LOMMEDALEN OG BÆRUMS VERK SENIORSENTER
«Flukt og tilflukt»
Torsdag 19. mai kl. 11
Ved tidl. seniorrådgiver i Flyktninghjelpen, Eldrid Midttun.
«Hage til pryd og nytte i Akershus på 1800-tallet»
Torsdag 2. juni kl. 11
Ved Madeleine von Essen.
Tre timers båttur i Indre Oslofjord med M/S Linan
Torsdag 9. juni kl. 10.30.
Servering av reker og hvitvin ombord. Påmelding.
STABEKK OG JAR SENIORSENTER
«Stabekk og krigen»
Fredag 27. mai kl.11.30
Ved Bjørn Frodahl.
«Taterkulturen i Norge»
Fredag 17. juni kl. 11.30
Ved Torbjørn Tegelsrud.
BÆRUM SENIORKOR VÅRKONSERTER 2016
Tirsdag 24. mai kl. 16.30
Stabæktunet bo- og behandlingssenter
Tirsdag 31. mai kl. 11.30
Østerås bo- og behandlingssenter
Tirsdag 7. juni kl. 17.30
Lønnås bo- og behandlingssenter
Tirsdag 14. juni kl. 11.30
Stabekk og Jar seniorsenter
Kontaktinformasjon til seniorsentrene:
Ekeberg seniorsenter
Hans Øverlands vei 29, Høvik
[email protected]
Tlf. 67 53 28 66
www.baerum.kommune.no/ekeberg-seniorsenter
Ringhøyden seniorsenter
Ringstabekkveien 105, Bekkestua
[email protected]
Tlf. 67 50 63 33
www.baerum.kommune.no/ringhoyden-seniorsenter
Snarøya seniorsenter
Snarøyveien 147, Snarøya
[email protected]
Tlf. 67 12 37 61
www.baerum.kommune.no/snaroya-seniorsenter
Haslum seniorsenter
Nesveien 5, Haslum
[email protected]
Tlf. 67 11 25 80
www.baerum.kommune.no/haslum-seniorsenter
Rykkinn seniorsenter
Hugins vei 9, Rykkinn
[email protected]
Tlf. 67 17 18 50
www.baerum.kommune.no/rykkinn-seniorsenter
Stabekk og Jar seniorsenter
Ringsveien 2, Stabekk
[email protected]
Tlf. 67 51 89 60
www.baerum.kommune.no/stabekk-og-jar-seniorsenter
Henie Onstad seniorsenter
Sonja Henies vei 12, Høvik
[email protected]
Tlf. 67 50 82 00
www.baerum.kommune.no/henieonstad-seniorsenter
Seniorbasen i Sandvika
Arnold Haukelandsplass 10, Sandvika
[email protected]
Tlf. 67 50 46 00
www.baerum.kommune.no/seniorbasen-sandvika
Tanum og Jong seniorsenter
Gamle Tanumvei 66, Slependen
[email protected]
Tlf. 67 50 83 70
www.baerum.kommune.no/tanumjong-seniorsenter
Kolsås seniorsenter
Brynsveien 136, Kolsås
Tlf 67 15 17 00
www.baerum.kommune.no/kolsas-seniorsenter
Skui seniorsenter
Skuiløkka 13, Skui
[email protected]
Tlf. 67 13 66 60
www.baerum.kommune.no/skui-seniorsenter
Østerås seniorsenter
Eiksveien 98, Østerås
Tlf. 67 16 22 40
www.baerum.kommune.no/osteras-seniorsenter
Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter
Skolegata 10, Lommedalen
Tlf. 481 34 612
www.baerum.kommune.no/lbv-seniorsenter
For mer informasjon, se: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene
8
BÆRINGEN - torsdag 12. mai 2016
SAMFUNN
LAST NED APP: Skanne
QR-kodene for å laste ned
appen fra Appstore (øverst)
eller Google play:
Ios
Android
FIKSER FEILEN: Martin Ottesen og Hugo Gonzalez fikser hullene som blir meldt inn via kommunens app. ALLE FOTO: SOFIE META
– Bruk ”Meld en feil” – vi fikser feilen!
Ser du feil og mangler på det
kommunale veinettet, meld
det inn via mobilen!
ALEXANDER VATNEHAGEN/SOFIE META
BÆRUM: «Meld en feil» er en tjeneste
der du kan melde inn feil og mangler på det kommunale veinettet, direkte til kommunen. Via en app på
din smarttelefon eller kommunens
nettsider kan du enkelt melde inn feil
innen kategorier som skilt- og trafikksikkerhet, vegetasjon, veidrenering og parkering.
Siden lanseringen av «Meld en feil»
i februar har det kommet inn over
500 meldinger, hvorav over 400 har
blitt utbedret.
– Feil som hull i veien eller ødelagte bommer vil fortløpende bli rettet nå som vinteren har sluppet taket
og utbedring er mulig, sier Christian
Strandenæs, tjenesteleder for Vei og
trafikk.
Flere kategorier
Du kan også melde inn feil på bruer
og underganger, gatemøbler, murer,
trapper, gangstier og rengjøring, for
eksempel manglende vårfeiing. «Meld
en feil» oppdateres jevnlig slik at det
stadig blir flere kategorier innbyggerne kan melde feil på.
– Blant annet skal man kunne
melde manglende brøyting og strøing
til vinteren. I 2017 skal det åpnes for
å melde feil på parker og idrettsplasser, sier Strandenæs.
Slik gjør du
Du kan laste ned appen til iPhone eller Android og den er svært enkel å
bruke.
Når du melder inn markerer du
hvor feilen er i et kart. Spesifiser hva
feilen gjelder, legg ved et bilde og
send inn.
Det er viktig at du ikke flytter på
deg før du trykker på «send». Adressen som blir angitt i feilmeldingen er
nemlig den der du befinner deg når
du trykker send.
– Noen ganger begynner folk å
melde inn feil i appen, men flytter
på seg før de trykker send. Stedsangivelsen vil da ikke stemme, slik at
vi ikke finner igjen den aktuelle feilen på adressen som blir angitt, sier
Strandenæs.
Du kan se oppdatert status på henvendelsen i appen og på nettsiden.
ENKELT Å MELDE FEIL: Med
appen kan du melde fra om hull i
veien og ødelagte bommer via
mobilen.
Hjelp oss å lage en bedre sykkelkommune! Opplev perlene langs
fjorden med sommerbåten
BÆRUM: – Hvilke strekninger ønsker bæringene å sykle? Det ønsker
vi å finne ut, og vi trenger din hjelp, sier Håvard A. Ericsson, sykkelkoordinator i Bærum kommune. – Vi har laget et interaktivt kart vi
kaller «Pedaltråkk», der du kan legge inn dine ønskede sykkelruter. I
tillegg kan man registrere hvor det er steder som oppleves som
utrygge, hvor det er behov for vedlikehold eller hvor det er behov for
sykkelparkering. Les mer på: www.baerum.kommune.no/sykkel
FOTO: ANNE-MARTE LIND
FORNEBU: 18. juni – 14. august kan du oppleve perlene langs Oslofjorden med båt. Båt B22 går mellom
Aker brygge og Drøbak via Fornebu, Vollen, Slemmestad, Håøya og Oscarsborg. Rutetidene finner du på
www.ruter.no FOTO: BIRDY/RUTER
Meld fra om du ser søppel
BÆRUM: Har det dukket opp mye rusk og rask etter
vinteren? Send oss et miljøtips hvis du ser større
mengder forsøpling på offentlige steder.
På www.baerum.kommune.no/miljotips finner du
skjema. FOTO: KENNETH WERNER
BÆRINGEN - torsdag 12. mai 2016
TEGNING: Victor Steen, 5a, Skui skole
BLOMSTERTOGET 60 ÅR
Delta i årets største bursdagsselskap!
I år er det stort jubileumstog med tema: «Burs­
dagfest – Blomstertoget 60 år».
17. mai 1956 gikk det aller første Blomster­
toget. Det var utkledde barn og voksne, hester
og vogner pyntet med blomster i opptoget.
Smågardistene
Smågardistene, Stabekk skoles musikkorps, er
midtpunkt. De har stått som arrangør for Blom­
stertoget i alle år.
Kle dere ut, gjerne gjøgle eller bare vis dere
frem. Det forventes mange flotte bursdagshils­
ninger og kreasjoner. Her setter kun fantasien
grenser.
Kom og delta, og kom og se på!
Tid
Kl. 16.00 Påmelding og oppstilling på Stabekk­
banen. Årets tema er bursdagsfest
Kl. 17.00 Blomstertoget starter. Går via Bekke­
stua sentrum og tilbake. Premieutdeling på Sta­
bekk skole.
9
10
BÆRINGEN - torsdag 12. mai 2016
BÆRINGEN - torsdag 7. mai 2015
BÆRUM MONTESSORISKOLE
10.00
10.15
10.55
12.15
13.30
BÆRUMS VERK SKOLE
Joakim, Snarøya skole
BEKKESTUA SKOLE
09.20
09.30
09.35
09.45
09.55
10.45
11.10
13.00
13.30
Fremmøte på Bekkestua Barneskole.
Oppstilling i skolegården.
Velkomsttale ved rektor Hans Christian Ruud.
Hosle Skolekorps spiller. Allsang: «Ja, vi elsker dette landet» og
«Norge i rødt, hvitt og blått».
Avmarsj for barnetoget. RUTE: Falkeveien – Hans Burumsvei
– Nadderudveien – Carl Johnsensvei - Fagertunveien sammen
med Grav skole ned til Gopledalsveien - Haukeveien - retur
Bekkestua Barneskole kl.10.40.
Velkomsthilsen ved representant for 17.mai komiteen.
Underholdning fra 1.klassingene.
Leker for familien. Salg av brus, pølser, is, kaker og kaffe.
Loddsalg.
Trekning av masse flotte premier i lotteriet. Arrangementet avsluttes.
11.15
11.45
12.30
08.00
10.00
10.15
11.00
11.45
14.00
BLOMMENHOLM SKOLE
08.00
10.45
Oppmøte og mulighet for enkel servering.
Lars Sandåker, lærer i gruppe 3, ønsker velkommen. Tale for
dagen ved elevrådets leder, Herman Olsen Bruvik. Allsang
akkompagnert av Montessorimusikantene og underholdning
ved skolens elever.
Oppstilling og avmarsj for barnetoget ledsaget av
Montessorimusikantene. RUTE: Ballerud allé – Høvikveien
– Gamle Drammensvei til Høvik skole. Vi følger deretter bak
Høvik skoles tog fra Gamle Drammensvei – Stasjonsveien Dragveien – Høvikveien videre til Johs Faales vei og tilbake til
skolen i Ballerud allé 1 ca. 12.00.
Leker og aktiviteter. Salg av is, brus, pølser, kaffe og kaker mm.,
samt lotteri med flotte gevinster. Ta med småpenger!
Trekning lotteri..
Flaggheising på skolen. Ved 17. mai komiteen.
Fremmøte på skolen (Amfiet). Oppstilling.
Program på Skolen. Velkomsthilsen ved rektor Anders Juell.
Korpset spiller og alle synger «Ja vi elsker». Velkomsttale ved
rektor. Tale for dagen ved elevrådsleder Andrea F. Gundersen
og nestleder Fredrik Edvardsen. Korpset spiller og vi synger
«Vi ere en nasjon vi med». Diktlesing av elevene på 6. trinn.
Korpset spiller og vi synger «Fedrelandssalmen». Konsert,
Lommedalen skolekorps. Bærums verk musikkorps spiller og vi
synger Bærums verk-sangen.
17. mai-toget går fra Skolen. Bærums Verk Musikkorps spiller.
RUTE: Bærums Verk skole - Guldbrandslia -Nedre Toppenhaug
- Gml.Ringeriksvei - Lommedalsveien - Gangvei ved Maxbo –
Vertshusveien - Gamleveien - Elvegangen -Verksgata.
Toget kommer til Verksgata. Oppstilling trinnvis på Festplassen.
Bærums Verk Musikkorps spiller. Sanger.
Leker for barna. Salg av is, brus, pølser, kaffe og kaker mm.
Utlodning.
Slutt.
Flaggheising på skolen. Skolekorpset spiller
Samling i skolegården. Barnetoget stiller opp. Rektor ønsker
velkommen – kort arrangement.
Avmarsj. RUTE: Høvik Janitsjarkorps leder barnetoget
bort Halvorsens vei, ned Blommenholmveien, opp Gamle
Drammensvei og bort Stasjonsveien, der togene fra Høvik skole
og Blommenholm skole møtes og bytter korps. Skolekorpset
leder toget videre ned Blommenholmveien, bort Halvorsens vei
og opp Bjerkåsen til Birkelunden.
Program i Birkelunden. 17.mai komiteens leder ønsker
velkommen. Fedrelandssalmen.
Tale for dagen ved elevrådets leder. Nasjonalsangen.
Skolekorpset spiller og leder toget tilbake til skolen.
Program for Blommenholm skole. Skolekorpset spiller.
Leker, kaker, salgsboder og loddsalg i skolegården.
BRYN SKOLE
07.30
Morgenspilling ved Bryn skoles musikkorps. RUTE:
Brennejordet – Angerstveien – Bryn skole.
08.00 Flaggheising ved 1. Kolsås speidergruppe. Bryn skoles
musikkorps spiller.
08.20 Bekransning av minneplaten ved Bryn kirke. Speiderne står
æresvakt. Diktlesning ved elever fra 3. klasse. Bryn skoles
musikkorps spiller.
10.30 Oppstilling til toget. Rektor Tone Svanhild Aasbø-Skinderhaug
ønsker velkommen.
«Fedrelandssangen». Tale for dagen ved Sindre Børsum, 7.
klasse. «Vi ere en nasjon».
Diktlesning ved elever fra 3. klasse.
«Norge i rødt, hvitt og blåt».
11.00 Avmarsj 17.-maitoget. RUTE: Bryn skolevei – Brynsveien –
Gamle Lommedalsvei – Gamle Lommedalsvei bokollektiv
– STOPP – Langleiken – Fasanveien – Gommerudveien –
Belsetveien – Belset boliger – STOPP – Bryn skolevei – Bryn
skole.
12.00 Retur til Bryn skole, utdeling av is til elevene. Leker og
aktiviteter. Lynlotteri med flotte gevinster. Servering.
Ta med kontanter. Konsert ved Bryn skoles musikkorps.
Underholdning av 3. klasse.
Avslutning ca. kl. 14.00.
Bryn skole er stengt for innkjøring og parkering. Publikum henvises
til parkering på grusbanen bak skolen, innkjøring fra Gamle
Lommedalsvei.
SKOLE
09.45
Avmarsj for barnetoget RUTE: Eiksmarka skole –Nils Leuchs
vei – Eikstunet – Vollsveien – Hasselbakken – Konglefaret –
Snaret - skolen.
10.40 Høytidelighet på skoleplassen. Sanger, hilsning og tale. Årets
talere: Elevrådsrepresentantene Alexander Hernes (5. trinn),
Carolina Gonzalez Kanestrøm (6. trinn) og Emelie Alsaker
(7. trinn). Årets seremonimester: Stein Erik Ross.
11.10 Leketid: Leker og moro!
Leker og konkurranser på skoleområdet. Kafeteria inne og ute.
Salg av pølser, kaker, brus og is. Loddsalg med fine premier!
12.30 Loddtrekning.
12.45 Fotballkamp! Årets fargerike El Classico på Eiksmarka:
7.trinns elever møter foreldre fra 7. trinn til storkamp.
1330 Avslutning.
EMMA HJORTH SKOLE
08.00
09.00
09.30
10.30
12.00
12.30
Flaggheising ved Tanum speidergruppe.
Rektor ønsker velkommen. Vi synger «Ja, vi elsker». Tale for
dagen ved elever fra 7. trinn. 17. mai-dikt ved elever fra 6.
trinn. Sang ved elever fra 5. trinn. Premiering av vinnerne av
årets tegnekonkurranse. Vi synger «Norge i rødt, hvitt og blått».
Barne- og folketoget starter. Rekkefølge: Korps, flaggborg,
skolen, deretter barnehagene – foreldre oppfordres til å følge
toget i folketoget. NY RUTE I ÅR: Toget skal gå fra skolen, over
til Haugjordet, ned Åses vei, opp Åbakken til Tokes vei, deretter
opp Emma Hjorths vei til Jens Holes vei, forbi Emma sansehus
og Emma friskhus på vei tilbake til skolen.
Aktiviteter på Emma Hjorth skole: Leker for barna. Loddsalg
med mange fine premier. Salg av is, brus, pølser, kaker og kaffe.
Ta med småpenger!
Fotballkamp: Elevene fra 5. trinn mot foreldrene fra 5. trinn.
Arrangementet avsluttes.
EVJE SKOLE
08.00
09.30
09.50
Flaggheising ved speiderne. Evje skoles musikkorps spiller.
Fremmøte på idrettsplassen. Rektor ønsker velkommen.
Barnetoget starter, ledsaget av Evje skoles musikkorps. RUTE:
Opp Evjebakken til krysset Brynsveien/Sykehusveien. Toget
følger Helgerudstien til høyre via undergangen til Rudsveien og
Dønskiveien med stopp ved Dønski bo- og behandlingssenter
- stopp på veien foran Mariehaven - videre til Martina Hansens
Hospital med ny stans - videre til Bærum Sykehus med
stopp - før toget går på baksiden av det gamle sykehuset, ned
Haugbakken og Evjebakken tilbake til Evje skole, hvor toget
oppløses.
På skolen blir det sang, taler og leker for barn og voksne. Nabotreff
med anledning til kjøp av kaffe, kaker, is, pølser og mineralvann.
GRAV SKOLE
08.00
09.15
09.30
Emilie, Snarøya skole
10.00
EIKELI SKOLE
08.00
10.30
11.15
12.15
13.00
13.45
14.00
Flaggheising på skolen.
Samling i skolegården. Klassene stiller opp. Rektor ønsker
velkommen, sanger, underholdning fra 3. og 6. klasse. Tale for
dagen ved elev i 7. klasse. Utdeling av premier. Tale av Russen
fra Eikeli Vgs.
Barnetoget starter fra skolegården på Eikeli skole. RUTE:
ned Bispeveien, til venstre bort Nadderudveien, opp General
Fleischers Vei til Østerås T-banestasjon, opp Eiksveien til
Østerås bo-og behandlingssenter, hvor toget stanser og
korpset spiller. Toget snur og går tilbake ned Eiksveien, for
så å stoppe og spille for Solbakken bo-og behandlingssenter.
Toget går tilbake til skolen ved å benytte gangvei forbi Østerås
ungdomsskole.
Innmarsj i skolegården på Eikeli. Klassene stiller opp. Utdeling
av godtepose i skolegården mot fremvisning av kjøpt program.
Kafeteria på Nøtteliten, ute ved hovedinngang og i festsalen.
Leker og konkurranser for barna. Loddsalg.
Tryllekunstner i gymsalen.
Loddtrekning og premieutdeling.
Avslutning.
11.15
12.00
13.30
Flaggheising på Grav skole. Grav skolekorps spiller.
Fremmøte på idrettsplassen. Oppstilling.
Velkomsthilsen ved konstituert rektor, Solveig Vartdal Karlsen.
Tale og innslag av elever. Allsang: «Gud signe vårt dyre
fedreland», «Vi ere en nasjon vi med» og «Ja, vi elsker dette
landet». Grav skolekorps spiller og Grav skolekor synger.
Avmarsj for barnetoget fra Grav skole. RUTE: Gimleveien
– Parksvingen – Fagertunveien – Gopledalsveien –
Bjerkelundsveien til Bjerkelunden. Vi får felles tog med
Steinerskolen og Bekkestua skole deler av veien.
Bjerkelunden: Allsang og konsert ved Grav skolekor og Grav
skolekorps. Tale for dage ved Anneli Klepp.
Leker for barna. Salg av brus, is, pølser, kaffe og kaker.
Loddsalg. Støtt opp om kor og korps.
Arrangementet avsluttes.
EIKSMARKA SKOLE
08.00 Flaggheising på Eiksmarka skole.
08.10 Avmarsj til Nei-støtten, kransenedleggelse, sang og tale.
Årets taler: Liv Astrid Sverdrup, nestleder ved Nobels
Fredssenter.
Kristian, Snarøya skole
17. MAI PÅ SENIORSENTRENE
Lommedalen og
Bærums Verk seniorsenter
Kl. 11.00­14.00 er det åpen brukerkafé,
salg av bløtkake og kaffe.
Vi ser barnetoget går forbi. Velkommen.
Kolsås seniorsenter
Åpent fra kl. 12.00­ 14.00.
Frivillige serverer kake og kaffe.
Ekeberg seniorsenter
Senteret er åpent i tiden 10­14 for alle,
også for ikke medlemmer.
Vi har salgsdisk med bløtkake og kaffe.
Ønsker alle en hyggelig 17. mai og du er
hjertelig velkommen!
Henie Onstad seniorsenter
Kl. 10.00­14.00 Åpent hus.
Vi møter barnetoget fra Høvik Verk skole.
Tale for dagen. Konsert ved Sandvigens
Mandskor.
Salg av bløtkake og kaffe.
Velkommen!
Østerås seniorsenter
Servering av bløtkake og kaffe
kl. 11.00.
Resten av seniorsentrene
har ikke åpent på nasjonaldagen.
MILJØ
BÆRINGEN - torsdag 12. mai 2016
GULLHAUG SKOLE
08.00
09.00
10.30
Flaggheising ved speiderne. Hilsen fra elever og rektor.
Rykkinn og Gullhaug skolekorps spiller. Kafeteriaen åpner.
Hilsen fra rektor og elever fra Elevrådet. Barnetoget
starter fra Gullhaug skole. RUTE: Toget følger Gullberget
og Gullhaugveien og stopper ved Gullhaug bo- og
behandlingssenter hvor det blir fellessang.
Arrangement på Gullhaug skole. Fellessang. Leker for barn og
voksne. Nabotreff med anledning til kjøp av kaffe, kaker, is etc.
HAMMERBAKKEN SKOLE
08.00
Flaggheising ved 1. Kolsås Speidergruppe.
Bryn Skoles Juniorkorps spiller.
09.30 Oppstilling til 17. mai-toget i øvre skolegård.
09.40 Velkomsthilsen ved rektor, Tone Svanhild Aasbø-Skinderhaug,
«Nasjonalsangen».
Tale for dagen - 4. klasse. Diktlesing - 3. klasse. Sang 2. klasse.
«Norge i rødt, hvitt og blått». Hammerbakken Blæseensemble
spiller.
10.00 Avmarsj 17. mai-toget. Foreldrekontaktene følger trinnet etter
avtale med kontaktlærer.
10.30 Ankomst skolen. Is og drikke til alle barn i øvre skolegård.
11.00 Leker for barna på idrettsplassen Filmfremvisning på
musikkrommet. Loddsalg. Kafé. (Ta gjerne med mynter og små
sedler).
12:00 Konsert ved Hammerbakken Blæseensemble.
12.30 Trekning av lotteriet. Fotballkampene for 4. klasse starter kort
tid etter at loddtrekningen og lekene er avsluttet.
1. kamp - Jenter 4. klasse mot fedrene.
2. kamp - Gutter 4. klasse mot mødrene.
Alle er velkomne til å følge toget etter skoleklassene og barnehagen.
Velkommen til en festdag for store og små!
Iria, Snarøya skole
HASLUM SKOLE
08.00
08.00
08.30
08.45
09.00
10.00
10.10
10.30
11.30
11.30
14.00
HOSLE SKOLE
07.50
08.00
Hosle aspirant- og juniorkorps spiller før flaggheising.
Åpning og flaggheising. Leder av årets 17. mai komité Ingvild
Gråberg ønsker velkommen. Flaggheising ved Nadderud
speidergruppe. Hosle skolekorps spiller og Hosle skolekor
synger. Ord for dagen ved Sogneprest i Østerås Menighet,
Per Olav Vangen.
10.45 Oppmøte på skolen.
11.00 Rektor Anne-Marie Waag gratulerer med dagen, blomsternedleggelse ved Wergelandsstatuen og sang ved Hosle Skolekor.
11.15 Tale for dagen ved leder i Elevrådet. Hosle skolekorps spiller.
«Ja, vi elsker» og «Gud signe vårt dyre fedreland».
11.30 Avmarsj 17. mai-toget. RUTE: Bispeveien – Granåsen – Bregnedraget – Jegeråsen – Grevlingåsen– Bispeveien – Hosle skole.
Hosle skolekorps spiller i toget.
12.00 17.mai komiteens leder Ingvild Gråberg takker bidragsytere
til arrangementet og introduserer dagens konferansier Rune
Bjerkelund.
12.05 Variert underholdning fra scenen i skolegården.
13.30 Loddtrekning.
14.00 Fotballkamp mellom Elevrådet og FAU.
Programsalg. Fra kl. 10.45 kan du kjøpe flere program med billetter til
mat, drikke og leker fra salgsboder i store skolegård.
HOSLETOPPEN SKOLE
09.15
09.45
09.55
Elevene møter for felles frokost på skolen. Det blir taler og sang.
Elevene stiller opp til tog i skolegården. I år ledes toget av en
flaggborg i tillegg vårt eget trommekorps bestående av: Erlend
Joa, Jakob Holt, Erik Schancke og Christopher Tolloczko.
Tog fra Hosletoppen skole ned til Hosle barneskole.
HØVIK SKOLE
08.00
Flaggheising på Høvik skole. Høvik Speidertropp og Høvik
Janitsjarkorps deltar.
10.30 Oppstilling i skolegården på Høvik skole. Rektor Christian
Håve ønsker velkommen. Diktlesing ved elever i 5. klasse.
Høvik skolekor synger. Tale ved elever fra elevrådet. Høvik,
Blommenholm og Løkeberg skolekorps spiller. Leder av 17.mai
komiteen holder tale.
11.15 Barnetoget marsjerer fra Høvik skole. Høvik, Blommenholm
og Løkeberg skolekorps spiller og vil bytte plass med Høvik
Janitsjarkorps underveis. RUTE: Høvik skole – Gamle
Drammensvei – Dragveien – Kirkeveien – Hans Øverlands vei
– Høvikveien – Ramstad skole.
12.15 Ankomst festplassen på Ramstad skole. Kåring av Beste Hurra
Klasse. Høvik Janitsjarkorps spiller nasjonalsangen. Folkefest
med moro for barn og voksne. Leker, konkurranser og
ansiktsmaling. Konebæring. Trekning av lotterier. Servering av
kaffe, kaker, is, brus og pølser.
15.00 Avslutning.
NB! Ta med vekslepenger.
HØVIK VERK SKOLE
Flaggheising i store skolegård ved speiderne. Haslum Skoles
Jentekorps spiller. Appell ved rektor Elisabeth Solheim Wiese.
Tale ved elevrådsleder Noah Lund Syrdal.
Kafesalget åpner i lille gymsal.
Minnetavlen ved Haslum kirke. Tale og nedleggelse av krans
ved kommunerepresentant Kjell Maartmann-Moe.
Haslum Skoles Jentekorps spiller.
Familiegudstjeneste ved Haslum kirke ved kapellan Stine Kiil
Saga og kantor Knut Kårvatn Eikeland. SFO-koret i Haslum
menighet medvirker.
Haslum Skoles Jentekorps spiller ved Godthaab.
Oppstilling i skolegården. Kafesalget i store skolegård åpner.
17.mai komiteen orienterer om dagens program.
Rektor Elisabeth Solheim Wiese ønsker velkommen. Tale ved
elevrådsleder Noah Lund Syrdal. Diktlesing av elever i 5.klasse.
Haslum Pust og Blæs spiller.
Avmarsj for Haslum skoles 17. mai-tog. RUTE: Gamle
Ringeriksvei – Kirkeveien – Tveterveien - Haslum skole.
Konsert i skolegården med Haslum Pust og Blæs.
Lekeaktivitetene starter. Salg av lodd til inntekt for FAUs arbeid.
Avslutning.
08.00 Flaggheising ved speiderne på Høvik Verk skole. Korpset spiller
i skolegården og marsjerer deretter Fjordveien rundt.
09.30 Kafeen åpner. Salg av kaffe, kaker, brus, is, pølser m.m.
10.00 Samling i skolegården. Elevene møter opp senest kl 09.45.
Korpset spiller. Hilsen fra rektor og tale for dagen ved elever fra 7. trinn.
10.20 Barnetoget starter. RUTE: Skolegården - Solvikveien - HenieOnstad eldresenter - Oddenveien - Glassverkveien - Hestenga Fjordveien - skolegården.
11.30 Utdeling av boller og brus til elevene. 11.45 Lekene starter. Det blir blant annet natursti, tombola, lykkehjul
m.m. Gevinster til alle.
12.00 Minikonsert med korpset.
12.00 Utlevering av gevinster i biblioteket til vinnere av 17.mailotteriet. Fra kl 10.00 blir det informert om resultater fra trekningen via
oppslag ved hovedinngangen.
12.30 Foreldrekorpset «Høvik All Star Jazzband» holder minikonsert i
skolegården.
13.30 Programmet avsluttes.
BÆRINGEN - torsdag 7. mai 2015
JAR SKOLE
07.20
08.00
08.20
10.00
10.15
10.30
10.30
11.30
11.45
13.00
13.30
14.00
21.00
Jar skoles musikkorps marsjerer og spiller i Utsiktsveien fra
Clausenbakken til krysset ved Åsveien.
Flaggheising ved Jar skole.
Korpset marsjerer og spiller fra krysset Løvenskioldsvei/
Jarveien til Jar gård.
Oppstilling på Jar skole.
Velkomsthilsen ved rektor. Appell ved leder og nestleder av
elevrådet. Tale ved leder for 17.mai-komiteen. «Ja, vi elsker» 1.,
7. og 8. vers.
Barnetoget starter. RUTE: Storengveien – Trudvangveien
– Skogveien – Midgardveien – Wedel Jarlsbergvei til
minnestøtten.
Kafeen i gymsalen på Jar åpner for salg.
Arrangement ved minnestøtten. «Fedrelandssalmen» 1. vers.
Tale og blomsternedleggelse. «Fedrelandssalmen» 2. og 7. vers.
Toget går deretter til Jar skole.
Festarrangement i skolegården. «Kongesangen» 1. og 2. vers.
Premieutdeling for tegnekonkurransen. Drikke og is til barna.
Lekene starter. Loddsalg.
Jar skoles strykeorkester spiller i gymsalen.
Loddtrekning.
Avslutning av festarrangementet.
Flagget fires. «Ja, vi elsker», 1. vers.
JONG SKOLE
07.55 Flaggheising ved speiderne.
09.20 Barnetoget stiller opp i skolegården.
09.35 17. mai-komiteen ønsker velkommen.
Hilsen ved rektor Frode Sømme.
Tale for dagen ved elevrådets leder Emilie Hveberg Angeltveit.
Tanum og Jong skolekorps spiller «Ja, vi elsker».
09.55 Barnetoget går. RUTE: Jongsvingen - Solhaugveien - Damveien
- Jongsvingen.
10.20 Barnetoget kommer tilbake til skolen. Fedrelandssalmen synges.
10.30 Utdeling av is til alle barna. Kafeteriaen, is - og pølseboder
åpnes. Lek og moro for barna – premier til alle. Simultansjakk.
12.30 Underholdning v/skolens elever i store gymsal.
13.15 Loddtrekning.
LESTERUD SKOLE
08.00
08.30
09.00
09.15
09.45
10.30
12.15
13.00
Flaggheising på skolen v 17.mai komiteen.
Salgsbod 2 og 3 åpner.
Fremmøte på skolen for elevene.
Taler for dagen; Anja Løvåsen på vegne av 17. mai
komiteen. Rektor Gry Hovland og Emil Svarlien (elevrådet).
Underholdning av elevene. Allsang. Lommedalen
skolemusikkorps spiller.
Barnetoget går fra skolen. RUTE: Sørbråten, Helsethagan,
Helsethellinga, Skollerudveien.
Lek og moro på skolen. Salg av kaker og forfriskninger.
Loddsalg.
Loddtrekning og kåring av beste «Hurra!» i klasse-toget.
Avslutning.
LEVRE SKOLE
08.00
10.00
10.30
11.30
12.30
13.00
14.00
Flaggheising. Innslag ved 4. trinn. Levre skoles musikkorps
spiller. Sang: «Ja vi elsker» og «Norge i rødt, hvitt og blått».
Samling til barnetoget. Velkommen ved 17. mai-komiteen. Sang
«Gud signe vårt dyre fedreland». Hilsen ved rektor Kathrine
Wilsher Lohre. Sang «Ja vi elsker». Tale ved leder av elevrådet
Vetle Schaug Aarstad 7a. Sang «Norge i rødt, hvitt og blått».
Blomsteroverrekkelser fra 17. mai-komiteen. Sang «Fagert er
landet». Levre skoles musikkorps spiller til alle sangene.
Barnetoget starter. RUTE: Levre skole – Levre skolevei –
Brynsveien – Høgåsveien – Kløftaveien – Bekkestien med stans
ved Kolsås sykehjem. Sang: «Ja, vi elsker» og «Kongesangen».
Blomsteroverrekkelser ved 4. trinn. RUTE videre: Kløftaveien –
Toppåsveien – Brynsveien – Levre skolevei – Levre skole.
Barnetoget kommer tilbake til skolen: Utdeling av gratis drikke
til barna som har gått i toget. Barneleker og tombola. Salg av
is, mineralvann, pølser, kaffe og kaker. Lotteri ved Levre skoles
musikkorps (loddsalg).
Levre skoles musikkorps spiller.
Trekning av korpsets hovedlotteri.
Slutt for i år.
17. MAI I SANDVIKA
Kl. 07.00
Tradisjonell salutt fra Løkkeåsen.
Kl. 08.00
Flaggheising ved Rådhuset.
Kransenedleggelse og tale v/ordfører.
Sandvika Musikkorps spiller.
Lett servering i Rådhuset.
Kl. 13.30–15.00
Feiring i Løkkehaven, tale
ved ordfører, servering, musikk.
Museet er åpent
11
Kl. 15.00
Borgertog med Høvik Janitsjarkorps
går gjennom byen til Bærum kulturhus.
Kl. 15.30
Festforestilling i Bærum kulturhus.
Festtaler: Tone Hansen, direktør for
Henie Onstad kunstsenter, styreleder
for kulturrådet.
Tale for ungdommen ved ordfører for
Ungdommens Kommunestyre:
Helene Kjus Joa.
Billetter legges ut fra 5. mai.
BAKgården er åpen.
FOTO: HARALD WAUGH
12
BÆRINGEN - torsdag 12. mai 2016
BÆRINGEN - torsdag 7. mai 2015
LOMMEDALEN SKOLE
13.20
15.00
11.00
11.45
12.00
SNARØYA SKOLE
08.00
12.30
13.00
14.45
15.00
Flaggheising ved speiderne. Appell v/undervisningsinspektør
Aksel Gangnæs. Innslag ved elever fra 7. trinn. Lommedalen
Skolekorps og Lommedalen Musikkorps.
Salgsbodene åpner. Gratis kaffe, salg av kaker, brus, is og pølser.
Oppstilling til barnetoget i øvre skolegård.
Velkomsttale ved rektor. Sang og musikk ved Lommedalen
Skolekorps og Lommedalen Musikkorps. Tale for dagen ved
elever fra 7. trinn: Anna Svenkerud Franing, Ferdinand Stabell
Lund, Lea Fjelberg, Philip Væring Hartmann. Diktelesing av
Oda Paxal Refsnes og Thea Mortensen (7a) og David Aas
Grove og Aleksandra Selle (7b).
Avgang barnetoget. RUTE: Skolegata – Gamleveien Trulsrudgata – Lommedalsveien – Skolegata – Lommedalen
Skole.
Utdeling av is til barna - Leker – Loddsalg.
Trekning av lotteri.
Salgsbodene stenger.
LYSAKER SKOLE
08.00 Flaggheising på Lysaker Skole, Korpset spiller.
09.45 Elevene møter i Lille Skolegård.
10.00 Oppstilling og velkomsthilsen ved rektor Anne-Merete
Bjørkholen.
10.15 Barnetoget starter. RUTE: Lysaker Skole - Fagerhøyveien Marstranderveien - Nordraaks vei. 10.30 Barnetoget hilser
Nordraaks vei bo- og behandlingssenter. Lysaker Skoles
Musikkorps spiller. 10.35 Barnetoget fortsetter til Strand.
RUTE: Nordraaks vei - Gaml.Drammensvei - Nordliveien Boyes vei - Markalleen - Strandalleen - Strand Restaurant.
11.15 Program på scenen.
12.00 Leker for barna.
13.00 Loddtrekning.
13.30 Avslutning.
LØKEBERG SKOLE
08.00
09.10
09.30
10.00
10.30
12.00
13.00
Flaggheising og fanfare ved Høvik Janitsjarorkester.
Oppmøte til barnetoget v/Statens senter for epilepsi
v/administrasjonsbygget.
Avmarsj for barnetoget. RUTE: Statens senter for epilepsi - ut
på Solbergveien v/Solbergbekken - Solbergveien - Seljeholtet Løkeberg skole Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps
og Høvik Janitsjarorkester spiller i toget.
Barnetoget ankommer skolen. Velkommen v/17. mai komiteen.
Hilsen v/ rektor Anne-Helen Bjørnskau. «Ja, vi elsker».
Elevunderholdning. «Norge i rødt, hvitt og blått».
Kafeen åpner. Lekene starter - Fiskedam for førskolebarn ved
Rød Base. Loddsalg.
Trekning loddsalg.
Slutt.
RYKKINN SKOLE
07.30
08.00
08.15
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
13.00
13.45
15.00
Flaggheising ved speiderne. Olsenbanden og speiderne
marsjerer fra Coop. Flagget heises ved Berger bo- og
behandlingssenter.
Flagget heises ved Rykkinnhallen.
Appell ved Rykkinn skole, avdeling Gommerud. Flagget heises.
Arrangementet i Rykkinnhallen starter. Kafé og loddsalg åpner.
Oppmøte for elevene utenfor Rykkinnhallen.
Rektor Rune Ek ønsker til lykke med dagen. Sang: «Ja, vi elsker
dette landet». Sang: «aVi ere en nasjon vi med». Taler ved
elevrådet. Sang: «Rykkindvise». Andre trinn fremfører sang:
«Norge i rødt, hvitt og blått».
Etter fanfaren går toget fra Rykkinnhallen. RUTE: forbi
Rykkinn skole avdeling Gommerud, bort Bakstefløyta,
ned Blåbærstien, bort Bjørnbærstien, ned Bergerstien, opp
Sågasvei, forbi Berger barnehage og opp til Berger bo- og
behandlingsenter. Etter stopp returnerer toget til Rykkinnhallen
via Bergersletta og Einerbærstien.
Leker for barna.
Konsert med Olsenbanden.
Konsert ved Rykkinn og Gullhaug skolekorps.
Arrangementet avsluttes.
SKUI SKOLE
07.00
08.00
11.15
11.15
11.30
12.40
13.05
Musikk på forskjellige steder i distriktet ved Skui og Emma
Hjort skolekorps og Skui Brassband.
Flaggheising på Skui skole. Skui og Emma Hjorth skolekorps
deltar.
Elevene møter ved Kirkerudbakken.
Åpen kafeteria i festsalen på Skui skole.
RUTE: Barnetoget går fra Borkenveien (Kirkerud).
Ringeriksveien til Skui skole. Det er anledning til å slutte seg til
toget underveis. Gå etter flagget som avslutter barnetoget. Ved
«Bærum Meieri» slutter barnehagebarna seg til toget.
Toget ankommer Skui skole. Seremonien starter med
velkomsthilsen. Sang: «Vi ere en nasjon». Skui Brassband
spiller. Sang av elever ved Skui skole. Tale for dagen av
elevrådsleder. Appell og kransnedleggelse ved rektor Vera
Perminow. Vi minnes de falne under krigen fra Skui.
Premiering av vinnerne av tegnekonkurransen til årets 17. mai
program. Sang: «Ja, vi elsker». Korpsene spiller.
Leker for barna. Salg fra bodene. Salg av kaffe, kaker, pølser,
brus, is og popcorn. Lotteri / lykkehjul.
SKOLE
Minikonsert: Skui Brassband holder en minikonsert i gymsalen.
Vi avslutter lekene og salg. Fotballkamp mellom elever i 7.
klasse og foreldrene.
Rebekka,
Skui skole
07.00 Snarøya skoles musikkorps spiller på Langodden.
08.00 Flaggheising på Snarøya skole ved Sjøspeideren, korpset spiller.
9-9:30 Gudstjeneste i Snarøya kirke ved sokneprest Knut Harald
Pedersen.
09.45 Barnas 17.maitog starter. RUTE: Snarøya kirke - Snarøyveien
- Haldenskogveien - Halden Terrasse - Pelvikveien Rolfsbuktveien - Snarøyveien - Snarøya skole.
10.00 Servering, stenger under taler og sang, åpner etterpå.
10.30 Barnetoget ankommer Snarøya skole, ønskes velkommen av
17.mai-komiteen.
Norges nasjonalsang «Ja vi elsker». Tale for dagen ved
elevrådet. « Kongesangen», Rektors tale. «17.mai-potpurri» av
elevene på 4.trinn. «Snarøyasangen». 17.mai-tale fra 17.maikomitéen. Elevene på 4.trinn underholder. «Gud signe vårt dyre
fedreland».
11.15 Lekene starter, serveringen er åpen.
12.30 Loddvinnere annonseres.
13.30 Arrangementet på skolen avsluttes.
17.mai-komitéen ved Snarøya skole ønsker alle en fantastisk feiring av
nasjonaldagen - Hipp hipp hurra!
STABEKK SKOLE
Flaggheising
07.35 Stabekk skoles musikkorps, Smågardistene spiller. Tale ved
Smågardistenes leder Hilde Rosenblad. Representant fra HMKs
Garde deler ut adjutantsnorer og inspiserer korpset.
08.00 Flaggheising. Tale ved representant fra HMKs garde. Hilsen ved
skolens rektor Torleif Grendahl. Smågardistenes morgenrute:
Gml. Ringeriksvei, Gartnerveien, Egersvei, Skogveien, Gml.
Ringeriksvei til Peterhofveien. Konsert på Flatlandtunet. Gml.
Ringeriksvei tilbake til Stabekk skole. Barnetoget og program i
skolegården.
10.00 Samling i skolegården. Fanfare ved Smågardistene. «Ja, vi elsker
dette landet». Allsang akkompagnert av Smågardistene. Tale
ved elevrådslederne. «Potpurri» av Klassekorpset.
Hilsen ved skolens rektor Torleif Grendahl. «Thriller» spilt av
Juniorkorpset.
10.45 Avmarsj 17. mai tog RUTE: Gml. Ringeriksvei gjennom
Bekkestua og over broen, Bærumsveien, Kleivveien, Søråsen,
Kleivveien, Gml. Ringeriksvei, Stabekk skole.
11.40 Fanfare m.m. ved Smågardistene. Vinner av tegnekonkurranse
–premieoverrekkelse.
«Norge i rødt, hvitt og blått». Allsang akkompagnert av
Smågardistene.
Takk til bidragsytere. Overrekkelse av gave.
12–14 Leker og kafé.
Emil,
Snarøya skole
STEINERSKOLEN I BÆRUM
09.55
Barnetoget går fra skolen. RUTE: Grav Gårdsvei –
Fagertunveien – Gopledalsveien – Bjerkelundsveien. Vi går
felles tog med Grav skole og Bekkestua skole.
11.30 Samling i skolens aula. Kammerorkesteret spiller, sang ved
ungdomskoret, småklassene bidrar med underholdning. Tale og
underholdning v/9 klasse og allsang.
12.15 Leker for barna. Salg av mat, kaffe og kaker. Loddsalg.
13.30 Annonsering av vinnere av lotteri.
14.00 Vi avslutter.
Magnus,
Skui skole
STORØYA SKOLE
08.00
10.00
11.15
Flaggheising på Storøya skole.
Kaffebrenneriet og Narvesen på Fornebu S åpner (10-15).
Barnetoget går fra torget utenfor Fornebu S - Forneburingen
- Bernt Balchens vei - Snarøyveien tilbake forbi Fornebu
S - Koksabukta - Storøya Skole. Alle som ikke deltar i toget
oppfordres til å stå langs traséen og hilse korps og barnetog.
12.00 Barnetoget ankommer Storøya Skole og seremonien starter.
12.30 Uteleker, servering og lotteri.
Ca 14.30 Salg og leker avrundes.
Etter skolens arrangement fortsetter festen på Fornebu S, for de som
ønsker det. Restaurantene The Edge og Jonathan sushi and fine dining
holder åpent kl. 14-18. Gratis parkering hele dagen på Fornebu S!
TANUM SKOLE
08.00
08.25
08.45
09.00
12.00
12.45
13.15
14.30
15.00
Flaggheising på skolen ved 1. Tanum speidergruppe. Tanum og
Jong Skolekorps spiller.
Skolekorpset spiller på Bjerke gård.
Skolekorpset spiller på Tanum gård.
Bekransning av minneplaten ved Tanum kirke. Tale ved
17. mai-komiteens leder Arne Solheim. Skolekorpset spiller.
Barnetoget går fra Bjørnegård Skole til Tanum skole med
Tanum og Jong Skolekorps i spissen.
Innmarsj for full musikk på Tanum skole. 17. mai-komiteens
leder ønsker velkommen. Tale for dagen ved elevrådsleder
Marcus Bjørseth-Andersen 7A. Rektor Inger Lise Lehne hilser
foreldre og elever. Musikk ved Tanum og Jong Skolekorps og
Tanum Swing Team.
Lek og konkurranser for barna. Kafeteriaen åpnes. Loddsalg.
Loddtrekning.
Avslutning.
STABEKK JANITSJARORKESTER
10.00
10.45
12.30
Stabekk Janitsjarorkester spiller nasjonale sanger og
marsjer ved Hospice Stabekk og Store Stabekk bo- og
behandlingssenter, Peter Loranges vei 1.
Stabekk Janitsjarorkester spiller nasjonale sanger og marsjer
ved Stabæktunet bo og behandlingssenter, Jernbaneveien 35.
Stabekk Janitsjarorkester spiller 17.mai-konsert på
Bekkestua, på plassen ved Samson bakeri.
17. MAI PÅ EMMA KAFÉ
Emma Kafé er åpen fra kl 09.00–18.00.
• Vi serverer kaker, smørbrød, pølser og is.
• Festmiddag og dessert.
• Øl- og vinrettigheter
Emma Hjorth museum åpent fra kl 13.00–16.00.
SMÅTT OG STORT FRA BÆRUMSSAMFUNNET
BÆRINGEN - torsdag 12. mai 2016
Fra gymsal til National
NATIONALTHEATRET: For andre år på rad stakk Sandvika videregående av med Revyprisen under revykavalkaden på Chateu Neuf i Oslo, hvor alle revyene i Oslo og
Akershus deltok med hvert sitt nummer. Som premie fikk de spille revyen «Brytningstid» på selveste Nationaltheatret den 28. april. – Dette har vært en stor
opplevelse for oss. Vi er 200 stykker som har jobbet med revyen siden i fjor sommer, forteller instruktør Mathias Falch. – Det å få spille to forestillinger for fullt
hus på landets mest kjente scene er noe vi aldri kommer til å glemme!
FOTO: SANDVIKAREVYEN
alenter
Kommunen hedret idrettstunen
sine flotte idret tsutøvere. Det ble delt
SANDVIKA : Den 21. april hedret komm
har tatt NM-gull eller en inter nasjonal
ut premier til senior og eldste junior som
ter.
medalje, samt stipend til 13 unge talen
ige idret tsutøvere. De er verdifulle bædykt
e
mang
så
har
som
te
leger
privi
– Vi er
sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.
rumsambassadører og vi er stolte av dem,
unens ildsjelpris for utret telig og enFinn Ivar Clausen og Bjørn Libæk fikk komm
META
tusiastisk innsats i Jar IL. FOTO : SOFIE
Skoletilbud på Lysaker transittmottak
LYSAKER: På transittmottaket på Lysaker driver kommunen et skoletilbud for barn
fra 6 til 16 år. Det er omlag 30 barn som nå får dette tilbudet, med skoledag alle
ukedager fra kl. 9.30–­­12.00. Tre lærere fra mottaksklassen i kommunen og to lærere fra Utdanningsdirektoratets lærerpool for frivillige står for undervisningen.
Det kommer godt med at en av lærerne mestrer hovedspråkene til barna: arabisk,
kurdisk, dari og farsi. Kommunen har kjøpt inn skolesaker som kladdebøker, blyanter, bøker, nettbrett og flippover og skolen kan bruke instrumenter fra Musikk- og
kulturskolen i undervisningen. ­­FOTO: ANETT DÆHLI
Ungdom mot ekstremisme
BÆRUM: 13. april var alle 10. klassinger i Bærum invitert til Nadderud Arena for
å lære om ekstremisme. En sterk forestilling fra Nittedal teater om utenforskap og
betydningen av å ta vare på hverandre satte pulsen. Danseren Adil Kahn delte sine
erfaringer og motiverte ungdommen til å ta egne, gode valg. Samlingen ”Hvordan kan bærumsungdommen møte ekstreme ideer?” ble arrangert av kommunen
sammen med frivillige organisasjoner og politiet. FOTO: ANETT DÆHLI
Sang til glede for store og små
LOMMEDALEN: 5. trinn ved Lommedalen skole
spredte glede da de besøk te Lommedalen omsorgsbolig. Elevene hadde laget sangh
efter og sammen med de eldre hadde de en hyggelig sangstund i solen. –
Den største gleden man kan ha, er
som kjent å gjøre andre glad, og dette er til glede
for både barn, voksne og eldre,
sier lærer Margaret Birkedal Kløw. Besøket var
en del av et samarbeid i prosjektet «Livsglede for eldre». – Beboerne har stor
glede av aktiv iteter og samtaler på
tvers av generasjonene, sier avdelingsleder ved
Lommedalen omsorgsbolig, Ellen
Gundersen. FOTO: SOFIE META
Unge entreprenører
SANDVIKA : Denne glade gjengen fra Rykkinn vant førstepremien i årets Innovasjonscamp med sitt forslag til hvordan byen Sandvika skal se ut i fremtiden. 8.
trinn ved alle ungdomsskolene i Bærum deltok på campen, og en vinnergruppe fra
hver skole gikk videre til bærumsfinalen 22. april på Kunnskapssenteret. Ungt Entreprenørskap, Bærum Næringsråd og kommunen står bak arrangementet.
FOTO: RAGNHILD HOEM
13
14
BÆRINGEN - torsdag 12. mai 2016
ORDFØRERENS SPALTE
– Vi skal lære,
og vi skal
gjennomføre
FOTO: ANNE-MARTE LIND
Det nye året startet med en
tragisk hendelse. En 13-årig
bærumsjente døde på en
hytte i Valdres. Saken har
preget mange av oss sterkt.
Vi som har vært inne i saken fra
kommunens side bestemte oss tidlig for å være åpne, ydmyke og lærevillige for den kritikk som måtte
komme. Det har vært viktig for oss
å vise omtanke og medfølelse for alle
involverte.
Vi ba om og fikk en barnevernrapport fra fylkesmannen som gav
oss krass kritikk. Barnevernet i Bærum la i sitt arbeid med denne saken
mest vekt på barnets helsesituasjon.
Det ble vi kritisert for og vi tar dette
på stort alvor. Dessuten gjennomgår
og endrer vi rutiner i tråd med rapporten.
Vi fikk også en skolerapport som
konkluderer med at elevens rett til et
godt psykososialt miljø er oppfylt.
Skolene har fulgt opp de bekymringer moren har tatt opp. Vi fikk berettiget kritikk for at saksbehandlingen ikke har vært i tråd med lovverket. Vi har ikke utformet enkeltvedtak umiddelbart, og sakene har ikke
i alle tilfeller blitt meldt videre til
rektor.
I etterkant av denne tragiske saken, har jeg mottatt henvendelser fra
barn og foreldre som ikke har følt
seg tilstrekkelig hørt og sett. Det er
viktig at vi som kommune lærer av
dette og innfører tiltak som gjør at
barn og foreldre opplever at de blir
ivaretatt.
Derfor skal vi blant annet etablere
et ressursteam med ombudsfunksjon, og samle et ekspertpanel som
kan gi oss gode råd. Vi skal gjennomføre tiltak og vi skal fortsette
arbeidet sammen med nærmiljøene,
våre tjenester og skolene.
Denne saken fikk et svært tragisk utfall og har berørt mange. Vi
tenker på barnets familie og venner,
nærmiljøet og alle som har gjort en
viktig jobb for å følge opp.
Tankene i denne komplekse saken
går også til barn som blir anklaget
for mobbing uten å kunne forsvare
seg. Alle barn og unge er vårt ansvar.
Vi skal huske at 13-åringer er barn
og det er vår oppgave som voksne å
beskytte dem. Jeg anmoder alle om å
vise omtanke for dem som er hardest
rammet i denne saken.
Lisbeth Hammer Krog
ordfører
SAMFUNN
«Det er viktig at vi som kommune lærer av denne tragiske hendelsen og
innfører tiltak som gjør at barn og foreldre opplever at de blir ivaretatt.»
Ordfører Lisbeth Hammer Krog
– Vi skal sikre at tjenestene
våre samarbeider godt
Fylkesmannens tilsynsrapport
om skolenes oppfølging av
13-åringen, som døde under
tragiske omstendigheter nyttårshelgen, er lagt frem.
– Kommunen skal sikre at
barn og foreldre får en helhetlig oppfølging fra de ulike
tjenestene, sier kommunaldirektør Bovild Tjønn.
psykososialt oppvekstmiljø og ha en
god nærmiljøsatsing er noe av det vi
vil gjennomføre, sier kommunaldirektøren.
I tillegg skal rutinene for samhandling og helhetlig oppfølging mellom
tjenestene gjennomgås for å sikre at
alle som trenger det får et godt tilbud.
RAGNHILD HOEM
Dette er tiltakene:
Ressursteam med
ombudsfunksjon
BÆRUM: – Kommunen skal gjøre
konkrete tiltak for å bedre barn og
unges psykososiale miljø, forteller
kommunaldirektør for velferd, Bovild Tjønn.
– Å etablere et ressursteam med ombudsfunksjon, et ekspertpanel på
Bærum kommune vil etablere et eget
ressursteam for å styrke arbeidet med
det psykososiale miljø i skolen. Ressursteamet skal bidra med økt kompetanse og forebyggende tiltak overfor skolene. Teamet skal også ha en
ombudsfunksjon og kunne kontaktes
direkte og bistå i situasjoner der foreldre og elever opplever at de ikke får
den hjelp og støtte de trenger.
Nærmiljø og ekspertpanel
Det videre arbeidet må pågå på enkelte skole, og ikke minst i nærmiljøene. Kommunen vil blant annet
knytte til seg et ekspertpanel på psykososialt oppvekstmiljø, sammensatt
av personer med spisskompetanse og
bred erfaring på området.
er at tjenestene samhandler godt og
har god gjennomføringsevne i komplekse saker. Det er avgjørende å ha
en fast struktur på samarbeidet, med
klar ansvarsfordeling og klare oppgaver for å gi barn som trenger det et
godt tilbud.
Samhandling mellom tjenester
Kommunene gjennomgår rutinene
for å sikre helhetlig oppfølging av
barn og foreldre mellom tjenester;
barnehager, skoler, psykisk helse,
barnevern og helsetjenesten. Målet
Kommunaldirektør for velferd,
Bovild Tjønn. FOTO: ELENA GARM
FYLKESMANNENS TILSYNSRAPPORT: Fylkesmannens tilsynsrapport om skolenes oppfølging av 13-åringen som døde under tragiske omstendigheter nyttårshelgen ble lagt frem 20. april. FOTO: BUDSTIKKA/ KNUT BJERKE
– Vi gjennomgår våre rutiner
Kommunen skal gjennomgå
rutinene for enkeltvedtak i
skolen.
RAGNHILD HOEM
BÆRUM: Rapporten konkluderer
med at bærumsskolene har satt i gang
mange tiltak for å følge opp 13-åringens situasjon. Skolene kritiseres for
at formelle enkeltvedtak, som skal definere plikter og rettigheter i en sak, i
noen situasjoner uteble eller kom for
sent.
Ved bekymring skal
det fattes enkeltvedtak
Hva blir kritisert i Fylkesmannens rapport om skolene i Bærum?
– Fylkesmannen påpeker at det ved
fire tilfeller var saksbehandlingsfeil. Når det meldes bekymring for et
barns psykososiale miljø, skal det fattes enkeltvedtak. I disse fire tilfellene
satte lærere i verk målrettede tiltak,
men disse tiltakene skulle vært del
av et enkeltvedtak i tråd med forvaltningslovverket. Fylkesmannen peker
på at disse enkeltvedtakene kom for
sent ved fire anledninger. Dette beklager vi på det sterkeste, sier kommunalsjef for skole, Siv Herikstad.
Henvendelser ble fulgt opp Tilsynsrapporten konkluderer med at
de tre skolene har arbeidet systematisk med tiltak for å fremme trivsel.
Likeens at skolene raskt fulgte opp
henvendelser fra jentas mor og at det
var en tett dialog mellom skole og
hjem. Fylkesmannen mener skolene
strakk seg langt for å imøtekomme
ønsker og meldte behov.
Rutinene skal gjennomgås
Hvordan skal det Fylkesmannen
kritiserer rettes opp?
– Vi skal gjennomgå våre rutiner og
praksis for å sikre at skolene raskt fatter enkeltvedtak i tråd med regelverket. Et enkeltvedtak bidrar til å skape
forutsigbarhet for alle parter om
hvilke tiltak som skal settes inn i en
sak, sier Herikstad.
– Et enkeltvedtak kan påklages og
et enkeltvedtak skal evalueres. Dette
for å sikre at tiltakene fungerte slik de
var tenkt. Vi skal sikre at skoler og
lærere fortsatt har sitt fokus på innholdet i tiltakene og forebyggende
innsats, og at administrasjonsfokus
blir en automatisk rutine, understreker Herikstad.
Kommunalsjef for skole, Siv
Herikstad. FOTO: ELENA GARM
HELSE
BÆRINGEN - torsdag 12. mai 2016
15
Villa Walle – et sted for
mangfold, kreativitet og
inspirasjon
På Villa Walle er miljøet
mangfoldig og kreativt. Her
kan du få inspirasjon og motivasjon til å finne nye veier i
livet.
SANDVIKA: «Her har jeg min nærmeste familie.» «Her kan folk vokse.»
«Villa Walle har gitt meg livsgnisten.»
Stemmene er forskjellige, men felles
er at kultur- og aktivitetshuset Villa
Walle gir deltakerne støtte og inspirasjon.
Et fellesskap
Å TENKE KREATIVT: Kunstnerisk leder Tor Husby og Karin Wæhle i atelieren. – Maling og tegning er en kreativ
måte å finne løsninger på utfordringer, sier Tor. ALLE FOTO: SOFIE META
Stiftelsen Villa
Walle ble opprettet i 2004 etter
initiativ fra Mental helse Asker og
Bærum. Tiltaket er
for alle som opplever en vanskelig
periode i livet.
For en uformell
prat og omvisning, ta kontakt
på tlf.
67 80 44 70
eller [email protected]
villawalle.no
Besøk www.villawalle.no eller
Villawalle for
mer informasjon.
Lav terskel
– Her er det lav terskel. Alle har ulike
livshistorier og huset er åpent for alle
som kan ha glede av stedet, sier daglig
leder Marianne Brusgaard.
MUSIKK GIR GLEDE: Daniel
Cardona, Jan Spilling og Bjørn Egil
Solberg jammer i musikkrommet.
– Villa Walle har bidratt til å forme
min kunstneriske stil og gitt meg
gnisten i livet, sier Daniel.
Vil sikre utvikling av hele Vestre Viken
Nytt sykehus i Drammen får
konsekvenser for Bærum sykehus. Asker og Bærum har
etablert et felles tverrpolitisk
sykehusutvalg for å ivareta
innbyggernes interesser på sykehusområdet.
Utvalget mener at det må gjennomføres en ny fordeling av områdefunksjoner mellom Bærum og Drammen sykehus i forbindelse med planleggingen av nye sykehusbygg. Bærum sykehus har gode muligheter for
utvidelser innenfor egen tomt.
Tverrpolitisk sykehusutvalg
Forslaget som ble vedtatt i formannskapene 19. april er initiert av Tverrpolitisk sykehusutvalg for Asker og
Bærum. Utvalget består av Lisbeth
Hammer Krog (H), Kjell Maartmann-Moe (Ap) og Torbjørn Espelien
(Frp) fra Bærum, og Lene Conradi
(H), Torleiv Rognum (Krf) og Marianne Riis Rasmussen (Ap) fra Asker.
Det kommer med alderen
Aldringsprosessen fører til at syn
og hørsel svikter, muskelmassen
svekkes, hjertemuskelen og kondisjonen reduseres, benskjørheten øker, balansen og hukommelsen blir dårligere. Heldigvis er det
mulig å bremse opp og til og med
reversere mange av prosessene. Fysisk aktivitet styrker både muskler, balanse, kondisjon og mental helse.
Ny teknologi gir muligheter
Mange sykdommer, som hjerte-karsykdommer, flere kreftformer, type 2 diabetes og kroniske
lungesykdommer, henger i stor
grad sammen med livsstil. Nyere forskning tyder på at også Alzheimers og demens i noen grad
kan koples til usunne levevaner.
I fremtiden vil befolkningen i
økende grad selv kunne følge opp
sine sykdommer gjennom elektroniske hjelpemidler. For at de eldre skal kunne innta en aktiv pasientrolle er det viktig at de blir
fortrolige med og mestrer teknologien.
Mange eldre i Bærum er fysisk
og sosialt aktive. Her spiller seniorsentrene en viktig rolle. I fremtiden må kommunen og hele bærumssamfunnet sammen bidra til
at befolkningen, og de eldre spesielt, trener både kropp og sjel. Slik
kan behovet for helsetjenester og
omsorg utsettes. Å legge til rette
for å styrke og bevare mestringsevnen vil gjøre at flere greier seg
lengst mulig uten hjelp fra det offentlige.
Samarbeid med
Martina Hansens Hospital
Et forpliktende samarbeid mellom
Bærum sykehus og Martina Hansens Hospital må trekkes inn i fremtidsplanene for Vestre Viken, mener
utvalget. Det vil da være naturlig å
legge et nasjonalt kompetansesenter
innen muskel- og skjelettlidelser til
Bærum sykehus.
Utvalget sier videre at et samlet
akutt- og psykiatrisk tilbud på Blakstad er en god og langsiktig løsning.
Administrerende direktør i Vestre
Viken, Nils Fr. Wisløff, anbefaler at
utbyggingen av nytt sykehus lokaliseres til Brakerøya.
Økningen i den arbeidsføre delen
av befolkningen blir langt lavere.
Når vi vet at det er de eldste som
er sykest og mest hjelpetrengende
vil det bli utfordrende for samfunnet og kommunen å finansiere helse- og omsorgstjenestene og
å skaffe til veie nok helsepersonell.
Denne utfordring må kommunen
og bærumssamfunnet møte offensivt.
Mestring
SOFIE META
BÆRUM: Formannskapene i de to
kommunene har behandlet videre utvikling av Vestre Viken. De støtter
nytt Drammen sykehus som sikrer videre utvikling også av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus.
Eldrebølgen,
helse og mestring
Om 10 år forventer vi at
eldrebølgen slår inn over
landet og kommunen. Fra
2025 vil om lag dobbelt så
mange være over 67 år og
det blir en sterk økning av
eldre over 80 år.
SOFIE META
– Vi jobber sammen med å utvikle
menneskers evner og muligheter, sier
informasjonsmedarbeider Lenka S.
Brustad.
Til Villa Walle kommer folk med
ulike livsutfordringer. Huset tilbyr
fellesskap og et trygt sted å gå til.
Her kan man delta i kulturelle aktiviteter, blant annet kor, maling, litterære aktiviteter og musikkproduksjon. Man kan også engasjere seg i
oppgaver knyttet til drift av tilbudene
eller bare komme innom for et måltid
eller en kopp kaffe.
FOTO: ANETT DÆHLI
SYKEHUSUTVALGET: Lisbeth Hammer Krog (H), Kjell Maartmann-Moe
(Ap) og Torbjørn Espelien (Frp) inngår i Tverrpolitisk sykehusutvalg for
Asker og Bærum som ønsker å ivareta innbyggernes interesser på
sykehusområdet.
FOTO: MARTE GARMAN JOHNSEN/VESTRE VIKEN OG ELENA GARM
Frantz Leonard Nilsen
kommuneoverlege
16
BÆRINGEN - torsdag 12. mai 2016
ANNONSER
ANNONSER
Her annonserer først og fremst kommunale tjenestesteder om arrangementer, kurs og kunngjøringer som angår allmennheten. Det er gratis å annonsere i Bæringen, og vi tar med ikke-kommersielle annonser fra
organisasjonslivet når det er plass. Arrangementene/kurs må være åpne for innbyggerne. Kjøp- og salgsannonser tas ikke inn. Annonsetekstene må være korte og konsise, klare til trykking. Bæringen-redaksjonen
forbeholder seg retten til å redigere lange tekster (over 1000 tegn). Vi kan dessverre ikke love plass til bilder og illustrasjoner. Annonsene sendes til:
[email protected] innen gjeldende frister. Neste utgave kommer ut 18. august, med annonsefrist 25. juli.
ANNONSEANSVARLIG: VIGDIS BJØRKØY
BARN OG UNGE
BARNEVERNVAKTEN
Barnevernvakten har ansvar for
barnevernets akuttjeneste i Asker og
Bærum utenom barneverntjenestens
kontortid. Barnevernvakten yter
hjelp til barn og unge i alderen 0-18
år og deres familier. Kjørboveien 22,
Sandvika.
Tlf. 67 57 62 89
BARNEVERNET
Støttekontakter, tilsynsførere og
besøkshjem. Bærum kommune
trenger individuelle støttekontakter og
støttekontakter til gruppetilbud som
er en gang i uka kl. 16–20. I tillegg
søkes tilsynsførere og besøkshjem.
Ta kontakt med Anne-Stine Ødegaard
[email protected]
kommune.no eller tlf. 400 19 431.
RESSURSTEAM FOR UNGDOM
Arrangerer temamøter for foreldre
med ungdom som har høyt
skolefravær, har brukt illegale
rusmidler eller har ME eller MElignende symptomer. For mer
info og påmelding, send epost til
[email protected]
kommune.no. Alle tilbudene er gratis.
HELSE
LEGEVAKTEN
Nytt telefonnummer: 116117.
Nummeret er landsdekkende, det
betyr at uansett hvor du oppholder
deg når du ringer, vil du komme fram
til legevakten der du er. Telefonen er
døgnåpen.
ASKER OG BÆRUM
KRISESENTER
Tlf. 67 50 83 83
Krisesenteret er et gratis, døgnåpent
tilbud til kvinner, menn og deres
barn, som er utsatt for vold i nære
relasjoner. Krisesenteret tilbyr
samtaler med råd og veiledning,
midlertidig botilbud for de som ikke
er trygge i hjemmet, og bistand til
å kontakte andre hjelpeinstanser.
Krisesenteret har også et tilbud til
mennesker utsatt for tvangsekteskap
og menneskehandel.
Lærings- og mestringssenteret,
Bærum sykehus
Mestringskurs for personer med
kronisk sykdom. For alle tilbud er
kontaktinformasjonen: Lærings – og
mestringssenteret, Bærum sykehus,
tlf. 67 80 93 14 eller
[email protected] vestreviken.no
Kursene er utarbeidet i fellesskap med
pasientforeninger, Urologisk seksjon
ved Bærum sykehus og Lærings- og
mestringssenteret i Vestre Viken.
Kursene holdes på Lærings- og
mestringssenteret, Bærum sykehus.
Kurs for menn med
prostatakreft og deres nærmeste
Kursdager: 24. og 31. mai kl. 09-15.
Temaer: Om prostatakreft diagnose
og behandling, urinlekkasje og
hjelpemidler, fysisk aktivitet/
bekkenbunnstrening, å leve med
prostatakreft/være pårørende.
Dagskurs for personer med
blærekreft og deres nærmeste
Kursdag: 14. juni kl. 09-15.
Temaer: Om blærekreft, diagnose
og behandling, kosthold, kreft og
seksualitet, info fra Pasientforening.
SAMFUNN
STÅTT I KØ PÅ ISI
GJENVININGSSTASJON?
Det er i helgene det er størst
kundebesøk på Isi gjenvinningsstasjon
og nå som mange rydder bort gamle
saker og skrot, kan det bli kø. Unngå
kø og ta turen til Isi på kveldstid i
ukedagene. Pakk smart i bilen for en
mer effektiv levering på Isi!
Åpningstider hele året:
Mandag–torsdag kl. 07–21.
Fredag kl. 07–16.
Lørdag kl. 08–16.
Er det noe du lurer på? Se våre
hjemmesider www.baerum.kommune.
no/tjenester/avfall-og-gjenvinning
Send e-post [email protected]
no eller kontakt oss på
telefon 67 17 43 30.
SKAL DU LEIE
UT BOLIG I BÆRUM?
Boligkontoret i Bærum kommune
er stadig på utkikk etter boliger til
kommunens innbyggere. Vi er ute
etter boliger i alle størrelser, både til
enslige og til familier. Kommunen
stiller garanti for depositumet.
For mer informasjon: Erik Asker på
Boligkontoret tlf. 67 50 75 00 eller
67 50 75 18 eller Zaman Saleh,
tlf. 67 50 75 42, mobil 958 40 191.
HVORDAN FÅ LEIE BOLIG?
Sliter du med å finne utleiebolig eller
lurer du på noe annet angående leie
av bolig?
Torsdagene 12/5, 2/6, 8/9, 6/10, 3/11
og 1/12 kl. 13 holder Boligkontoret
minikurs hvor du kan få tips og
lære deg hvordan du skal komme på
visning og hvordan du skal gå frem
slik at utleier velger å leie ut til deg.
Minikurset varer bare en time, og
avholdes i lokalene til Boligkontoret
på Løkketangen i Sandvika.
Fremmøte boligkontorets skranke i
NAV-resepsjonen. Kurset er gratis og
åpent for alle.
For mer informasjon: Erik Asker,
e-post [email protected]
no eller tlf. 67 50 75 18.
PLANLEGGER
DU Å KJØPE BOLIG?
Boligkontoret avholder mandagene
6/6, 5/9, 3/10, 7/11 og 5/12 kl. 13
minikurs for deg som planlegger å
kjøpe bolig. På kurset tar vi blant
annet opp finansiering og lån,
forskjellige boligtyper og eierformer,
omkostninger ved kjøp, hva du bør
se etter på visning og hvordan du
håndterer feil og mangler som dukker
opp etter du har flyttet inn.
Sted: Boligkontoret, Løkketangen
i Sandvika. Kurset varer ca. en
time, og du får anledning til å stille
spørsmål og få svar. Fremmøte ved
Boligkontorets skranke i NAVresepsjonen på Løkketangen. Viktig at
du kommer presis.
Minikurset er gratis og åpent for alle.
Velkommen!
For mer informasjon: Erik Asker,
e-post [email protected]
no eller tlf. 67 50 75 18.
VIL DU BLI
FLYKTNINGEGUIDE?
Bærum Røde Kors trenger flere
mannlige frivillige til å guide
nyankomne flyktninger. Å arbeide
som frivillig med flyktninger
er spennende og lærerikt. Som
flyktningguide binder du deg til
en periode på ca. ti måneder, hvor
du er veiviser for flyktningen i det
nye lokalsamfunnet. Høres dette
interessant ut? Send en e-post til ina.
[email protected] eller ring
tlf. 920 84 221.
HAR DU LYST TIL Å VÆRE
AVLASTER FOR PÅRØRENDE
TIL EN PERSON MED DEMENS?
Atrium ressurssenter trenger flere
avlastere. Å være avlaster er en ideell
jobb for pensjonister og andre som
har engasjement for mennesker med
spesielle behov. Oppdraget består i
å være sammen med en person som
har demens (eks. Alzheimer), slik
at nærmeste pårørende får fri noen
timer.
Du får tilbud om veiledning for
å utføre oppdraget. Arbeidstiden
bestemmer du i stor grad selv, både
hvor mange timer du vil arbeide og
hvilke dager du ønsker, men du må
kunne holde av en fast ukedag.
Godtgjørelsen er 191 kroner pr.
time (pr. mai 2015). Både menn og
kvinner oppfordres til å ta kontakt.
Du bør disponere bil.
For mer informasjon:
spesialkonsulent Liv Folkestad, e-post
[email protected]
eller tlf. 67 50 47 65/416 57 618.
NÆRINGSLIV
ETABLERERTJENESTEN I
ASKER OG BÆRUM
Starte eget? Flere tilbud i etablering av
egen virksomhet tilbys.
Timebestilling for individuell
veiledning og næringsfaglig vurdering
gjøres til Etablerertelefonen Asker
og Bærum tlf. 02314 eller på e-post
[email protected]
Inkubatorplass (Asker): Lars O.
Nordal e-post [email protected]
Inkubatorplass (Bærum): Ane Maria
H. Mjaaseth e-post [email protected]
Påmelding til kurs gjøres via www.
etablerer-akershus.no
Individuell veiledning:
I Asker: Tirsdager hos Asker
Næringsråd, Drammensveien 915.
I Bærum: Torsdager på
Kunnskapssenteret i Sandvika.
ASKER OG BÆRUM
BRANNVESEN
HUSK BÅLFORBUDET!
Fra 15. april er det forbudt med
brenning av bål i skog og mark.
På brannvesenets nettsider kan
du lese om blant annet hvordan
søke dispensasjon og tips til trygg
bålbrenning, www.abbv.no/bal
GRILLING OG BRUK AV GASS
Bruker du gass/propan til å grille
pølser og hamburgere? Er det lenge
siden du byttet slange? Gasslanger er
ferskvare og skader på slangen kan i
verste fall føre til gasseksplosjon. Mer
om bruk og oppbevaring av gass kan
du lese på brannvesenets nettsider,
www.abbv.no/gass. Følg disse
gassvettreglene for trygg bruk av gass:
Riktig plassering
Propanbeholderne må aldri plasseres
under terrengnivå, for eksempel i
kjellerrom. Husk at propan i gassform
er tyngre enn luft. Propanbeholdere
skal alltid stå oppreist, og må aldri
utsettes for unormal oppvarming eller
sterk solvarme.
Les bruksanvisningen
Studer monterings- og bruksanvisning
nøye før apparat og anlegg tas i bruk.
Spør forhandleren dersom det er noe
du er i tvil om. Hold alltid en tent
fyrstikk klar når apparatkranen åpnes.
Steng etter bruk
Regulatorbryteren skal være stengt når
apparatet ikke er i bruk. Hvis du skal
reise bort eller ikke bruke gass på en
stund skal regulatorbryteren stenges
og regulatoren kobles fra.
Vær på vakt mot lekkasjer
Gass som lekker ut kan gjøre lufta
eksplosjonsfarlig og kan antennes
av for eksempel åpen ild, glødende
tobakk eller elektrisk gnist. Bøy på
slangen og se etter sprekker. Spray
eller pensle såpevann på slange og
koblinger. Bobler det, er det lekkasje.
Bruk nesen – gass er tilsatt lukt som
gjør at du skal oppdage lekkasjer.
Lukter du gass, slå av regulatoren og
fjern gassflasken fra tilkoblingen.
Sjekk slangen
Bruk kun slanger for LPG/propan.
Sjekk datostemplingen på slangen.
Gasslanger er «ferskvare» og årgangen
bør være så ny som mulig. Sprukne
eller defekte slanger må skiftes straks.
Største lovlige slangelengde er 1,5
meter. Bruk slangeklemmer.
Ikke reparer skader selv
Hold alltid apparat og beholder i god
stand, men prøv ikke selv å reparere
skader eller defekter som oppstår. La
propanforhandler gjøre kontroll og
eventuell overhaling av apparat og
anlegg med jevne mellomrom.
Hvis det oppstår brann
Steng for gassen ved beholderen og
bring om mulig beholderen til et trygt
sted dersom det oppstår brann.
KULTUR, IDRETT OG FRITID
MUSIKK- OG KULTURSKOLEN
Flere tilbud har korte ventelister
på Bærum kommunale musikk- og
kulturskole skoleåret 2016/17.
For informasjon/påmelding: www.
baerum.kommune.no/musikkskolen
eller tlf. 67 50 43 10.
Trekkspill: for barn fra 5 år.
Undervisning på Kunnskapssenteret i
Sandvika, Bærums Verk skole, Høvik
skole og Blommenholm skole.
Blokkfløyte: for barn fra 7 år.
Undervisning på Kunnskapssenteret i
Sandvika.
Sang gruppeundervisning: for barn
som går i 5.-7.klasse. Undervisning på
Kunnskapssenteret i Sandvika.
Fiolin: for barn fra 7 år. Undervisning
mandager til torsdager.
Cello: for barn fra 7 år. Undervisning
på Kunnskapssenteret i Sandvika.
Musikkteater: for barn som går
i 2.-7. klasse. Undervisning på
Kunnskapssenteret i Sandvika.
Billedkunst: for barn/ungdom i
alderen 7 til 18 år. Undervisning på
Henie Onstad kunstsenter.
Fotokurs: for elever i
ungdomsskolealder. Undervisning på
Henie Onstad kunstsenter.
Musikkbarnehage for 4-åringer:
undervisning på Kunnskapssenteret i
Sandvika.
OPPTUR (FOSSUM IF) ØNSKER
FLERE Å TRENE SAMMEN MED
Opptur er allidrett tilrettelagt for
barn og unge med primært fysiske
funksjonsnedsettelser. Stabekk skole,
gymsalen, hver tirsdag, kl. 17.30–
18.30. Alle er hjertelig velkommen til
å delta på en prøvetrening.
Mer informasjon finner du på www.
fossumif.no/Opptur/Sidemeny/OmFIF-Opptur
For mer informasjon: Jan Melby,
tlf. 975 07 079.
PÅ JAKT ETTER ET RIMELIG
FREMFØRINGSSTED ELLER
ØVINGSLOKALE?
Kulturhuset Stabekk Kino har ledig
utleiekapasitet for kulturaktører i
Bærum, enten til enkeltarrangementer
eller langtidsleie. Kulturhuset Stabekk Kino kan by
på god akustikk, atmosfære, og nytt
lydanlegg. Barne- og ungdomsaktører
oppfordres til å søke.
For mer informasjon: ring
tlf. 67 53 86 11 eller send e-post
til [email protected]
LEGATER
JOSEF OG HALDIS
ANDRESENS LEGAT
Stipendier til forskning
Legatets avkastning skal bl.a. stilles til
disposisjon for forskning, fortrinnsvis
klinisk psykiatrisk forskning, med
formål å forebygge og behandle
psykiske lidelser.
Stipendier til ferie- og fritidsformål
Det gis stipendier til ubemidlede unge
med psykiske lidelser, fortrinnsvis
ungdom som behandles ved Blakstad
sykehus. Legatmidlene skal benyttes
til ferie, reiser, fritidsaktiviteter o.l.
som ikke dekkes av det offentlige.
Søknad fremmes på fastsatt
søknadsskjema som hentes på www.
okonomibedriften.no/diverse_skjema
eller ved henvendelse tlf. 23 37 39 80.
Søknad sendes: Økonomibedriften
AS, Smuget 1 B, 1383 Asker innen
31. august 2016. Merkes «Legat».
Annonsefrist neste utgave: 25. juli
KULTUR
BÆRINGEN - torsdag 12. mai 2016
17
Det skjedde i Bærum
– 130 år siden Fleskumsommeren
Program:
Mai
12. mai kl. 17.00
Halvveis mellom Lysaker og
Fornebu ligger prakteiendommen Polhøgda. Her bodde polfareren, diplomaten, humanisten og nasjonalhelten Fridtjof
Nansen fra bygget sto ferdig
i 1901, til han døde på verandaen en vårdag i 1930. I forbindelse med Fornebudagen
12. mai blir det omvisning på
eiendommen og avduking av
kulturminneskilt.
FLESKUMSOMMEREN: Kitty Kielland malte bildet Sommernatt på
Fleskum i 1886. Kunstnerne som holdt til på gården Fleskum den sommeren utgjorde Norges første kunstnerkollektiv. Mange hadde vært i
Paris, og var inspirert av kunstnerkolonien i Skagen. Skumring kjennetegner flere av bildene. Kunstnerne på Fleskum så den norske sommernatten med nye øyne og innledet nyromantikken i norsk malerkunst. Det
skjedde i Bærum, sommeren 1886.
FOTO: NASJONALMUSEET/ JAQUES LATHION
GUTTEN MED SELJEFLØYTEN: Det var maleren Christian Skredsvig og
hans kone Maggie Plahte som samlet kunstnerne Erik Werenskiold,
Gerhard Munthe, Harriet Backer, Kitty Kielland og Eilif Peterssen på
gården Fleskum. Mange forbinder Christian Skredsvigs maleri Gutten
med seljefløyten (1889) med Fleskumsommeren.
Juni/august
3.juni kl. 12.00
Forestilling om Fleskummalerne på Sandvika bibliotek.
”Gullalderen i norsk malerkunst” spilles av Inger Johanne
Evje. Forestillingen handler
om kunstnerkolonien på gården Fleskum i Bærum sommeren 1886: Gerhard Munthe, Kitty Kielland, Eilif Petersen, Christian Skredsvig, Erik
Werenskiold og Harriet Backer. Inger Johanne Evje prøver
å gjenskape noe av stemningen
fra den tiden.
19. juni kl. 12.00
Kulturvandring rundt Dælivann. Oppmøte ved Gjettum
stasjon. Ta med turtøy, gjerne
mat og noe å sitte på. Guide:
Inger Johanne Evje/Bjørn Evje.
21. august kl. 12.00
Kulturvandring rundt Dælivann. Oppmøte ved Gjettum
stasjon. Ta med turtøy, gjerne
mat og noe å sitte på. Guide:
Inger Johanne Evje/Bjørn Evje.
Oktober
13. oktober
Utstillingsåpning: Hvor Bærum er du? på Henie Onstad
Kunstsenter, Høvikodden.
23. oktober
Kulturvandring på Lagåsen
ved Bærum Turlag.
BAKgården med noe for liten og stor
Nå har BAKgården åpnet
for sesongen, med tidenes
beste program. – I år er BAKgården fem år og vi ønsker
alle velkommen til å feire
sammen med oss, sier Tonje
Spjøtvold, produsent for BAK
gården.
SOFIE META
S A ND V IK A : Å ret s prog ra m
inne-holder noe for liten og stor.
Det blir både nye innslag og artister publikum kjenner fra før. Her
er noen av høydepunktene:
Turbotroll
21. mai kl.13
Turbotroll digger å danse, og
dansetrinnene sprer seg alltid i
publikum. Kul konsert for barn.
Opera til folket
15. mai, 5. og 26. juni, 14. og
28. august kl. 13
Opera til folket byr på opera fem
søndager i sommer.
SommerShow
4. juni kl. 21
Prime Time med fullt storband og tre
av Norges beste Westcoast-vokalister
kjent fra MGP, “Beat for Beat” og
“The Voice”: Christin Bastiansen,
Håvard Gryting – og ny i år fra
Sandvika Rock teater og “The Show
must go on” Eskild Sundt-Hansen fra
Sandvika.
Mikkel og Reverockerne
18. juni kl. 13
Konsert med Mikkel og reverockerne
som rapper tekster fra gamle kjente
barnesanger og putter inn med helt
nye rocka-arrangement.
5-årsfest
6. august kl. 13
Musikk og opplevelser i mange
sjangere - jazz, blues, visepop,
klassisk og brasiliansk musikk.
Utekino
17. august kl. 22
«The Commitments»
25. august kl. 22
«Mamma Mia»
Hele programmet finner du på
BAKgården Sandvika.
TIDENES BESTE PROGRAM:
BAKgården er åpnet og har mye
spennende på programmet. – Et av
høydepunktene er konsert med
Mikkel og reverockene, sier produsent Tonje Spjøtvold.
FOTO: SOFIE META
18
TIPS FRA BIBLIOTEKET
Se hele programmet på:
www.barum.folkebibl.no
under Hva skjer!
EDVARD HOEM
BÆRINGEN - torsdag 12. mai 2016
KULTUR
St. Hansaften på
MIDTSOMMERNATT: Gå ikke
glipp av tidenes St. Hansfeiring på Høvikodden! 23. juni
blir det en stemningsfull kveld
med aktiviteter for hele familien.
SOFIE META
SANDVIKA: Edvard Hoems forfatterskap har begeistret mange. Slåttekar
i himmelen og Bror min på prærien,
tar begge utgangspunkt i forfatterens
egen familiehistorie - de som dro til
Amerika for å søke lykken og de som
ble igjen i Norge. Boksalg og signering. Inngang: 50 kr.
Torsdag 12. mai kl. 17.30.
SOMMERLESNING
HØVIK: På Høvikodden får du virkelig St. Hans-stemning med blomsterkranser, bålbrenning, sang, dans, musikk og fest.
– Her får du kunst, kultur og tradisjon i fellesskap. Det blir aktiviteter for alle aldre, sier kultursjef Berit
Inger Øen.
Henie Onstad kunstsenter holder
åpent og det er gratis inngang. Det
blir omvisning i den internasjonale
utstilling som presenterer den norske
maleren og vestlandskunstneren Nikolai Astrup.
– Vi vil skape et yrende live både
inne og ute på kunstsenteret– og hva
passer vel bedre på St. Hans enn en
ekte Astrup-opplevelse? Ingen er vel
bedre kjent for St. Hans-bål en ham,
sier direktør ved Henie Onstad, Tone
Hansen.
Konsert med deLillos
FOTO: FLICKR/ FLORIN GORGAN
SANDVIKA:
Kom til biblioteket og få tips til sommerlesning.
Bibliotekarene anbefaler både nye og
eldre bøker til gode leseopplevelser.
Sandvika bibliotek, fredag 20.mai
kl. 12.00.
Avispause
SANDVIKA: En grå og tung regnværsdag er perfekt for en tur på biblioteket. Her finner du bæringer som
vil nyte stillheten omgitt av gode bøker. I en behagelig stol på biblioteket
i Sandvika, møter vi Odd.
– Når kona fikser håret hos frisøren rundt hjørnet pleier jeg å snike
meg bort til biblioteket for å lese avisen, sier han smilende. Han skryter av
de fine bibliotekene i Bærum. – Det
er et flott sted å koble av i en travel
hverdag.
St. Hansfeiringen er et felles arrangement mellom kommunen, Henie
Onstad kunstsenter og frivillige organisasjoner, som hvert år tiltrekker 800-1000 besøkende. I år venter
man imidlertid rekordantall. Det blir
nemlig konsert med det legendariske
bandet deLillos.
– Fantastiske deLillos framkaller sommerminner hos de fleste. St.
Hans og deLillos er derfor en uslåelig kombinasjon, sier kulturkonsulent Camilla Meyer Sollerud.
Ettersom det finnes begrenset antall
parkeringsplasser oppfordres besøkende til å la bilen stå og bruke sykkel eller offentlig transport.
Frisk blest i Bærum!
Mellom april og oktober blir
Bærum fylt av korpslyd og
spilleglede. Da skal nemlig
åtte korps ut på tur med instrumentene sine. Det er bare
å slenge seg på!
RAGNHILD HOEM
BÆRUM: Korpsene er en del av Korps
på friluftsliv, et prosjekt i regi av Norges
musikkorps forbund region Øst. Fra
Bærum skal følgende korps ut på tur:
Opus 82
Søndag 22. mai kl. 12 på Sætern gård
Tirsdag 14. juni kl. 19 i Nansenparken på Fornebu
Søndag 18. september
Eikeli og Eiksmarka skolekorps
FOTO: ELISE LANGÅS
TIDENES ST. HANSFEIRING: På Høvikodden blir det bål, dans og aktiviteter for små og store. FOTO: HARALD WAUGH
Søndag 5. juni ved Bogstadvannet og
Bogstad gård. Samarbeid med Lions
og Bogstad Gård.
Søndag 4. september på «Kom deg ut
dagen» på Sætern gård.
Søndag 18. september på ”Den store
turdagen”, konsert på Brunkollen.
korpset rundt i Hosle- og Østeråsområdet. Spiller ved Solbakken og
Lønnås bo- og behandlingssenter.
Onsdag 15. juni på Høvikodden kl. 18.
September (dato ikke fastsatt) ved
KIF-hytta på Kolsås.
Onsdag 25. mai kl. 18 langs Øverlandselva ved Løkeberg til Sandvika. Konsert på Leif Tronstads plass til slutt.
Søndag 4. september på «Kom deg ut
dagen» på Sætern gård.
Evje skoles musikkorps
Grav Skoles Musikkorps
Lørdag 28. mai i Bjerkelunden park –
ta med piknikkurv!
Torsdag 16. juni – vandring langs Lysakerelva med Bærum Historielag.
August/september (dato ikke fastsatt) –
søndagstur på sykkel til Brunkollen,
med instrumenter. Bading ved Østernvann.
Haug musikkorps
Onsdag 8.juni kl. 18 på Storøyodden
med lek og bading!
August (dato ikke fastsatt) på Wøyen
gård i forbindelse med markedsdagen.
Hosle skolekorps
Mandag 16. mai kl. 18 marsjerer
Jar Skoles Musikkorps
Skui og Emma Hjorth
Skolekorps
Tirsdag 31. mai på «Opp kantebakk»
i Vestmarka. Spiller ved start på Jordbru og kornett-fanfare på toppen.
Lørdag 3. september på fotballcupen
Jutultreffen
Endringer kan forekomme. Det kan
også bli flere arrangementer. Kontakt
korpsene for nærmere informasjon.
FOTO: SKUI OG EMMA HJORTH
SKOLEKORPS
KULTUR
BÆRINGEN - torsdag 12. mai 2016
19
Høvikodden
MÅNEDENS KULTURMINNE
FOTO: BÆRUM BIBLIOTEK/
BILDESAMLINGEN
Ballerud
gård – fjerdingsgård fra
1300-tallet
KONSERT MED DELILLOS (over): Det blir
konsert med det legendariske bandet deLillos. FOTO: CF-WESEN­
BERG
Den siste familien på Ballerud
kom til i 1906 da Johs Faale
kjøpte gården, etter å ha vært
forpakter på Store Stabekk.
Johs Faale satte i gang med
grønnsaksproduksjon i stor
skala, en relativt ny drift på
gårder i Bærum på den tiden.
THERESE ØIJORD RUSTAD
ST. HANS-BÅL: Gratis
inngang til Henie
Onstad kunstsenter og
utstilling av norske
måleren Nikolai
Astrup. Her «Jonsokbål», 1912-1926. FOTO:
JACQUES LATHION
HØVIK: Til det krevdes en stor arbeidsstyrke, og det var til tider over
100 mennesker i arbeid på gården.
Fjerdingsgård var i eldre tider betegnelsen på et gårdsbruk som i størrelse
og verdi tilsvarte en fjerdedels fullgård. Med arbeidskraften som kom til
i forbindelse med grønnsaksproduksjonen ble Ballerud en svært produktiv gård, selv om den ikke var så stor.
Eksperimenterte med frø
På scenen St. Hansaften, 23. juni:
■■18.00 Velkommen
■■18.05 Fjord Frolickers Square Dance Club oppvisning og inviterer til dans
■■18.45 Folkedansgruppen Bæringen - oppvisning og dans
■■19.45 Lokal artist - konsert
■■20.15 Omvisning med kurator i utstillingen
til Nikolai Astrup
■■21.00 deLillos - konsert
■■22.15 Takk for i kveld! Bålet tennes nede
ved sjøen
FOLKEFEST
PÅ FORNEBU: I
dag, 12. mai, er det
ti år siden Fornebuerklæringen ble
vedtatt. Det feires
med en folkefest
for alle! Dagen
begynner med et
frisk morgenbad
og konkurranse
om den mest
kreative badehetten. I løpet av
dagen blir det
blant annet barnehagefest, kunstomvisninger og
utekino. Hele
programmet
finner du på
Vårt Fornebu.
FOTO: ANETT DÆHLI
Aktiviteter for barna
■■18.00-21.00 Binding av Blomsterkranser v/
Bærum Husflidsforening (eller så lenge det
er blomster).
■■18.30-20.30 Kunstaktiviteter for barn v/
Henie Onstad Kunstsenter og Bærum kulturskole.
■■18.45-19.30 Folke­dans v/ folkedansgruppen
Bæringen.
Johs Faale var teknisk interessert og
var tidlig ute med å skaffe seg elektriske nyvinninger. Han eksperimenterte med frø av kålhoder, og lykkes
med å få fram en ny type kålhode
som ble en suksess. I 1924 startet datter Ingrid Faale opp produksjon av
stauder og busker og et anleggsgartneri.
Med forbehold om endringer.
Omlegging på 50-tallet
På 50-tallet førte omveltninger i samfunnet til at Ballerud la om til kornproduksjon som gav en mye lavere
bruttoomsetning. Kun tomat- og
agurkproduksjon ble drevet videre,
men utsiktene her var også dystre
fordi prisene stod stille mens lønninger og oljepris steg dramatisk. I 1972
var drivhusproduksjonen blitt ulønnsom, og Ballerud la om til blomsterproduksjon, som var mindre arbeidskrevende.
Gunnar Faale overtok gartnerbedriften fra sin tante, og startet senere
Ballerud Hagesenter. I 1992 blir drivhusene revet, og golfbane med driving range ble bygget.
Ute til høring
Tunet består i dag av våningshus, stabbur og en drengestue fra
1870-tallet, samt en låvebygning fra
1922. Tunet er regulert til spesialområdet bevaring, mens jordene til Ballerud er ute til høring for omregulering til boliger.
KULTURKALENDEREN
GALLERIER OG UTSTILLINGER
GALLERI AKVARELLEN
Hellerudveien 50, 1350 Lommedalen
«Fremragende akvareller»
21. mai – 19. juni
Åtte inviterte kunstnere fra hele
landet: Kari R. Endresen, Morten W.
Gjul, Jan Harald Aarseth, Astrid Edel
Walter, Helle Bingen, Sissel Enger
Moe, Ingerid Krane og Inger Hoff.
Stor variasjon i motiv, størrelser og
teknikker innenfor akvarell. For mer
informasjon, se www.akvarellen.no
AURORA VERKSTED
Kirkeveien 50,
Høvik
Vårmarked
Lørdag 21. mai
kl. 11-16 og
søndag 22. mai
kl. 12-16
Kunst, klær og sko laget ved Aurora
verksted, av kunstnere med og uten
funksjonshemming.
GALLERI DC-9
Kulturgaten - Forneburingen 31,
1360 Fornebu
Karsten Bjørge
21. – 22. mai
Tegningene viser
observasjoner
og visuelle
kommentarer til
hverdagen med
en rask og intuitiv
tusjstrek. Karsten
Bjørge er utdannet ved Westerdals
Reklameskole og har hatt flere
separatutstillinger.
Torunn Thilert
3. – 5. juni
Separatutstilling. Et fyrverkeri av
bilder!
BÆRUM KUNSTHÅNDVERK
Rådmann Halmrastsvei 2, 1337
Sandvika
Mandag-fredag kl. 10-17. Søndagsåpent
i mai, juni og august kl. 12-16.
«LØV»
30. april – 21. mai
Smykker og malerier av Nina Vedeler
Svendsen
GALLERI KUNSTVÆRKET
Verksgaten 8 B, Bærums Verk
Gabrielle
Kielland
7. mai – 5.
juni
Gabrielle
Kielland
har et
karakteristisk
billedspråk
– ofte med
en gåtefull
og sanselig stemning. Med bruk av
tegning på fargerike bakgrunner ser
man ofte konturer av mennesker, dyr
eller mytologiske skikkelser som bærer
på en historie. Sommerutstilling
18. juni – 28. august
Sommerutstillingen hos Galleri
Kunstværket er med hele 70
kunstnere. Utstillingen viser
hovedsakelig billedkunst og keramisk
skulptur.
GLASSMONTRENE I SANDVIKA
Arnold Haukelands plass 12,
1338 Sandvika
”Kohort”
26. mai – 28. juni
Fra 26. mai vises utstillingen
”Kohort” i glassmontrene utenfor
Kommunegården. Per Erik
Hammerstad er mannen bak 480
figurer i brent leire, som forestiller
romerske legionærer fra tiden omkring
Kristi fødsel. Antallet utgjør en
kohort, en tidel av en legion.
Broderte seil i glassmontrene
30. juni – 10. august
Sommerens
utstilling i
glassmontrene
er det Turid
Gyllenhammar
som står
for. De fem
montrene
vil fylles
med gamle seil som kunstneren har
brodert på. Hvert seil forteller sin
historie med temaer som pubertet,
miljø, og overgrep og beskyttelse
av barn. Verkene er kontrastfylte;
den tradisjonelle og harmoniske
broderingsteknikken presenterer
tekster som ofte fremstår som
urovekkende.
og malerier inspirert av namibisk
grafikktradisjon og vestens
kunsthistorie.
BÆRUM KUNSTHALL
Dans! Festforestilling
– KGB dans & ballett 35 år
Festforestilling 17. mai
Kl. 15.30
Kulturhuset fylles av det lokale
kulturlivet med sang og dans og
musikk. Billetter kan hentes i Bærum
Kulturhus f.o.m. tirsdag 3. mai. Max.
4 billetter pr. person. Program samt
mer utfyllende informasjon kommer
på nettsidene. Arrangementet varer 75
minutter og er gratis.
jazzens legender fra 1950-tallet –
tenorsaksofonisten Gerry Mulligan
og trompetisten Chet Baker. Trompet
Eckhard Baur, saksofon Børge Are
Halvorsen, bass Stig Hvalrygg, piano
Per Husby og på trommer Thorstein
Ellingsen.
«Aspaas møter Aspaas»
Torsdag 9. juni kl. 19.30
Kathrine Aspaas var
økonomijournalist og kommentator
i Aftenposten. Hun ga seg med det
og skrev i 2012 «Raushetens tid».
Gjennom foredrag, sang og kåseri
deler Kathrine raust budskapet
om at mer åpenhet, vennlighet og
omtanke er den nye effektiviteten.
Pianist Tor Espen Aspaas er en av
landets mest profilerte og allsidige
musikere. Tor Espen vil kommentere
Kathrines innspill med den fineste
klavermusikken han vet – fra Bach via
Grieg til «Raus-maninoff».
KULTURHUSET STABEKK KINO
«Lille Ville og de sorte rosene»
Odd Nansensvei 19, Fornebu
Åpent: Torsdag kl. 16-19 Lørdag–
søndag kl. 12-16.
Gruppeutstilling
4. – 22. mai
Charlotte Rostad, Marianne Brekke,
Ingvild Brekke Myklebust, Nina Toft,
Hilde Honerud.
SANDVIKA MUSEUM
LofThe
Løkkehaven
Lokalhistorisk museum
Åpent hver søndag kl. 12–15. Åpent 17.
mai fra kl. 13 til Borgertoget går.
Museet jobber med en ny utstilling
om industrien i Sandvika, og vil gjerne
ha historier, bilder og gjenstander fra
publikum. Ta kontakt om du har noe
du vil dele: tlf. 928 14 693. Utstillingen
skal åpnes høsten 2016.
23. – 26. mai kl. 18, Store sal
Ballettskolen har formidlet danseglede
til tusenvis av elever gjennom disse 35
årene og det er eleven og faget som får
stå i sentrum på denne forestillingen.
De fire genrene klassisk ballett,
jazzdans, hip hop og samtidsdans er
grunnpilarene.
Smak – sommerøl
2. juni kl. 19
Sommeren står for døren med
lange lyse kvelder – og hva passer
bedre til den lette sommermaten
enn forfriskende lette øl-sorter? Øleksperter fra Nøgne Ø guider oss
gjennom kvelden og øser både av sin
kunnskap og opp i glassene.
«Prinsessen som
ikke fikk klatre i trær»
VOLART KUNSTVERKSTED
OG GALLERI
Kulturgaten, Forneburingen 27, 1360
Fornebu
Åpent hver søndag fra kl. 13-17.
Sebastiano Leta og Marco Bignu’
28. – 30. mai kl. 13-17
Eksklusive italiensk designede
smykker, klær og skulpturelle vaser.
Skulpturutstilling
4. – 26. juni kl. 13-17
Skulpturer av Skule Waksvik, Kirsten
Kokkin og Kjersti Wexelsen Goksøyr.
KONSERTER OG FORESTILLINGER
BÆRUM KULTURHUS
Et lite utdrag fra programmet i
Bærum Kulturhus.
Les hele programmet på:
www.baerumkulturhus.no
Søndagene i juni, søndagene 21. august
– 2. oktober. Alle dager i tiden kl. 11
– 15.
Lommedalsbanen arrangerer også i
år charterkjøring for barnehager og
andre som ønsker å leie banen. Det
legges opp til to timer charterkjøring
på dagtid i juni måned. Mulighet for
å nyte medbrakt mat/pølser – grill på
stedet.
Tider: Onsdagene 1., 8. og 15. juni
samt torsdag 9. juni. Mellom kl. 10
og 14. Charterkjøring på ettermiddag
eller kveld kan avtales. Tidspunkt må
avtales 1 uke i forveien. Kontakt:
Arvid Bredsten, e-post: [email protected]
bredsten.no mob. 900 29 512.
LILLØYPLASSEN NATURHUS
Oksenøyveien 100, Fornebu.
For mer info
lilløyplassen
Vi bygger insekthotell
15. mai
22. – 29. mai
Indianerjenta Lille Ville vokser opp
i en indianerleir som stammens
villstyring. Lille Ville er lei av gamle
kjedelige rutiner og regler og vil
gjøre ting på sin egen måte. Dette
møter selvsagt uvilje blant de eldre
indianerne. En koselig og morsom
forestilling som passer for hele
familien. Bli med Lille Ville og opplev
sang, dans, spenning og moro! Mer
info: www.baerumkulturhus.no
GRINIMUSEET
Jøssingveien 31, 1349 Eiksmarka
Åpent søndager kl. 12-15, men stengt i
skoleferien.
Tilreisende grupper som ønsker å
besøke museet kan henvende seg til
Rolf Olaf Haavik på tlf. 911 70 801
eller e-post [email protected] for
avtale.
Lilløyplassen skal få sitt eget
insekthotell som skal huse bier, veps
og andre småkryp. Vi trenger hjelp av
både voksne og barn til å bygge. Du
får tips til hvordan du kan bygge et
tilsvarende hotell til din egen hage.
Hils på naturen
22. mai
«Sanger fra Grini»
Torsdag 26. og fredag 27. mai kl.
10.30, 12.00 og 13.30 – barnehager er
hjertelig velkommen!
Lørdag 28. og søndag 29. mai kl. 13.00
og 15.00
Prinsesse Trine har bursdag, og
arrangerer treklatrekonkurranse med
bestevennene Pai og Bastian. Idet
Trine sitter seirende i toppen av treet,
kommer dronningen stormende:
Når prinsesser blir 10 år skal de
ikke klatre i trær, de skal krones til
kronprinsesser! «Prinsessen som ikke
fikk klatre i trær» er en morsom
og nervepirrende forestilling som
handler om å tøye grenser og våge å ta
selvstendige valg. Passer for barn i alle
aldre. Mer info:
www.sandvikabarneteater.no
KALKMØLLA
Franzefossveien 18, Postboks 53, 1309
Rud
Billetter selges i Bærum Kulturhus –
tlf. 815 11 777 – eller ved inngangen,
kun kontant.
«Eckard baur – A tribute to Gerry
Mulligan and Chet Baker»
«Fragments and narratives: Stories
in paintings and drawings»
13. mai – 18. juni
Maleriutstilling ved Herman
Mbamba. Tusjtegninger, collager
ANNET
Lommedalsbanen:
«DET LILLE TOGET I SKOGEN»
19. mai kl. 19.30
Eckhard Baur vil med sin originale
Chet Baker-kvintett bringe oss inn
i lyden av og his­toriene til to av
Aktivitetsdag for hele familien.
Utforsk hva som lever på Fornebu av
dyr, fugler, planter og insekter.
Jord: Bare gjørme eller grunnlaget
for alt liv?
29. mai
Hva er egentlig jord? Både barn og
voksne får utforske jorda og hva som
lever der. Regn med å bli skitten på
hendene!
11. – 14. juni Kabaretforestilling bygget på fangene
på Grinis egne sanger, dagboksnotater
og tegninger.
Mer info: www.mia.no/grinimuseet og
www.guttapaaskauen.no
Fugledag
5. juni
Bli med på fuglesangtur og lær deg
å kjenne igjen lydene til de vanligste
fugleartene. Turen går fra naturhuset
12.30.
«De tause heltene» 19. – 28. august
Spel om de tause heltene under
krigen. Politisk og religiøs
ekstremisme var, og er, årsaken til at
mennesker isoleres, da som nå. Det
var og er en eksistensiell utfordring
for både individet, lokalsamfunnet
og det globale samfunnets utvikling.
Det er viktig å minne oss om at
svært mange nordmenn også var
fanger og flyktninger for noen
tiår siden. Isolasjonen til tross,
klarte fangene på Grini å holde seg
oppdatert på situasjonen nasjonalt
og internasjonalt. Historien om de
tause heltene 1940-1945 har derfor
sterk relevans i dag.
Mer info: www.baerumkulturhus.no
Humledag
12. juni
Både små og store får lære mer om
de lodne krabatene. Humlevandring
kl. 13.
Villblomstens dag
19. juni
Blomstervandring fra
parkeringsplassen ved naturhuset 12
(ved bommen). Vandringen ender på
naturhuset. Arrangeres i samarbeid
med Norsk Botanisk Forening.

Similar documents