Hvordan skape fremtidens skole? - Thinking Schools International

Comments

Transcription

Hvordan skape fremtidens skole? - Thinking Schools International
Hvordan skape fremtidens skole?
Hva kan vi lære fra skoler som jobber med å trene opp elevenes
tenke-og samarbeidsferdigheter?
Onsdag 8. juni 2016. Klokken 09.00 – 15.00
Oslo Kongressenter
8.06!
OS
LO
Ludviksenutvalgets innstilling om fremtidens skole (NOU 2015:8) peker på nødvendigheten av at
barn utvikler kompetanse i å ”lære å lære”, i å utforske og skape og i å samhandle og delta. På
dette kurset vil vi presentere ny forskning og nye inspirerende erfaringer om HVORDAN man kan
få til dette ”på skolen” og ”i klasserommet”.
• Høre om erfaringer med utvikling av ”tenkende skoler”, og utvikling
av tenkeferdigheter hos barn ved tre barneskoler i Oslo.
• Få kunnskap om forskningen som ligger til grunn for utviklingen av
konseptet ”Tenkende skoler” (Thinking Schools).
• Få erfaring med ulike praktiske verktøy og metoder for å ta i bruk
barns tenkeferdigheter i arbeid med fag.
• Få idéer til hva du kan gjøre på egen skole for å styrke barns
evne til å ”lære å lære”- selv og sammen.
BIDRAGSYTERE PÅ KURSET ER:
- Professor Vivienne Baumfield, University of Exeter.
- Trine Hauger og Mabel Øhlen , Utdanningsetaten Oslo
kommune, samt representanter fra Ljan skole,
Hallagerbakken skole og Seterbråten skole som er de
første som har jobbet for å bli tenkende skoler i Norge.
- Richard Cummins og Nick Symes fra Thinking Schools
International
Kursavgift: Kr. 750,- inklusiv lunsj og rikelig med kaffe.
Påmelding: [email protected] • Eller på tlf. 92 66 99 09
Arrangører: Thinking Schools (www.thinkingshoolsinternational) og Lent as (www-lent.no).
I samarbeid med; Smart oppvekst, Re kommune, Smart Kompetanse og Skagen Kompetanse.

Similar documents